Naga MarketsLogo spółki Ciech na dachu budynkuPodczas środowej sesji polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym – Ciech podaje wyniki za 2019 rok. Zgodnie z przedstawionym raportem, spółka odnotowała 117,69 mln zł zysku netto, co przekłada się na blisko 5 procentowy wzrost w porównaniu do roku wcześniej. Spółka po podanych wynikach spada jednak o 1,3 procent i spadać może jeszcze podczas dzisiejszej sesji o kolejne 0,3 – 0,5 procent.


Zaprezentowane dziś wyniki jak widać są lepsze, jednak spółka mimo to generuje sygnały spadkowe. Z dalszego raportu wyczytać możemy, iż zysk operacyjny podmiotu wyniósł 267,51 mln zł co gorzej prezentuje się wobec wcześniejszego odczytu na poziomie 379,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podaje spółka – w 2019 roku grupa zwiększyła przepływy z działalności operacyjnej porównując do roku poprzedniego – o 78 mln zł do 532 mln zł a wartość kapitału obrotowego spadła o 181 mln zł. Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł zaś EBITDA znormalizowana wyniosła 663,3 mln zł co przekłada się na wzrost o 4,7% w porównaniu do poprzedniego roku.

W raporcie prezes Dawid Jakubowicz podaje, że: “w 2019 roku naszym priorytetem była poprawa efektywności biznesowej i wzmocnienie fundamentów finansowych grupy. Pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie, optymalizowaliśmy kapitał obrotowy, zwiększyliśmy płynność – uwzględniamy w naszych planach ryzyka związane z pandemią koronawirusa. W ciągu najbliższych tygodni szczególny nacisk położymy na ochronę pracowników, utrzymanie ciągłości produkcji, zabezpieczanie płynności i dalszą konsekwentną realizację naszej strategii

 

 

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2019 r. wyniósł 60,44 mln zł wobec 270,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Na wykresie poniższym oznaczone zostały najważniejsze strefy dla spółki z poziomu interwału czasowego D1. Jak widać, w tym momencie spółka spada 1,3 procent do poziomu 26,55 zł za akcję a dalszy potencjał spadku jest zauważalny nawet do zakresu 24,10 zł za akcję. Dopiero w tych rejonach inwestorzy będą mogli spodziewać się reakcji ze strony popytu – o ile rynek wyhamuje wcześniej w tym miejscu spadki. Warto pamiętać też o relatywnie trudnym okresie dla wszystkich branż – i tym, że rynek może w każdej chwili zacząć ponowne osłabienie.

wykres Ciech D1 01.04.2020
Ciech D1 01.04.2020


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here