Naga MarketsLogo spółki Ciech na dachu budynkuWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę wniesioną przez Ciech Soda Polska – spółkę zależną od Ciechu – i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 roku w kwocie 25 277 tys. zł, podał Ciech.

Wyrok WSA nie jest prawomocny, podano.

“Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA. Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2014 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego” – czytamy w komunikacie.

“Zarząd spółki zależnej analizuje wyrok WSA pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na kwotę wpłaconych odsetek w wysokości 10 034 tys. zł, które w momencie ich zapłaty zostały ujęte jako należność w sprawozdaniu finansowym. Ewentualne utworzenie rezerwy spowodowałaby obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, nie wiązałoby się jednak z koniecznością zapłaty dodatkowych kwot, bowiem kwota zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami zostały już uregulowane” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Kwota zobowiązania podatkowego w wysokości 25 277 tys. zł została uregulowana przez spółkę zależną 24 sierpnia 2018 r. po otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej. Spółka zależna, wbrew stanowisku WSA, stoi na stanowisku, że zapłacone zobowiązanie podatkowe uiściła poprawnie. Ponowna wpłata zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nastąpiła 13 stycznia 2020 r. w celu uniknięcia przymusowej egzekucji i związanej z nią kosztów. Wpłacone ponownie zobowiązanie wraz z odsetkami powinno zostać odzyskane przez spółkę zależną po wyroku NSA, jeżeli sąd uchyli decyzję. W przypadku, gdyby NSA oddalił skargę kasacyjną i utrzymał decyzję w mocy, zwrot zobowiązania podatkowego nastąpi po zakończeniu postępowania nadpłatowego za lipiec 2018 roku, podsumował Ciech.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here