Naga MarketsCiech przystąpi do negocjacji ws. pozyskania 2 115 mln zł nowego finansowaniaZarząd Ciech zdecydował o przystąpieniu (wraz z niektórymi spółkami zależnymi) do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi, w celu pozyskania nowego finansowania w kwocie (wg obecnych przewidywań) 2 115 mln zł (lub równowartość w euro), podała spółka.

Główny cel to refinansowanie kredytów o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł.

“W chwili obecnej zarząd przewiduje następujące podstawowe warunki nowego finansowania:

Te artykuły również Cię zainteresują
(a) łączna kwota: 2 115 mln zł (lub w równowartość tej kwoty);

(b) waluta: PLN i/lub Euro;

(c) okres: 5 lat;

(d) forma: amortyzowany kredyty terminowy (560 mln zł), kredyt terminowy bez amortyzacji (1 305 mln zł) oraz kredyt rewolwingowy (250 mln zł);

(e) wymagane wskaźniki finansowe (kowenanty): utrzymanie granicznego poziomu wskaźnika finansowego (wskaźnik zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)) na poziomie nie przekraczającym 4,0x);

(f) oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA);

(g) cel: refinansowanie obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej spółki, finansowanie kosztów refinansowania oraz finansowanie ogólnych celów korporacyjnych spółki i niektórych spółek z grupy kapitałowej spółki” – czytamy w komunikacie.

Refinansowane zadłużenie obejmuje kredyty o łącznej wartości ok. 2 102 mln zł (wartość wyrażona w PLN przeliczona wg kursu NBP z dnia 28.12.2020 r.) udzielone w formie:

– kredytów bilateralnych udostępnionych na podstawie umów kredytowych z dn. 18 kwietnia 2019 r., o łącznej wartości 505 mln zł

– kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości 1 597 mln zł, udostępnionych na podstawie umowy kredytowej dn. 29 października 2015 r.

“Zarząd zdecydował się na przystąpienie do negocjowania warunków nowego finansowania ze względu na sprzyjające warunki na rynku bankowym. Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy dotyczącej udostępnienia kredytów z wybranymi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania” – czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również: