Naga MarketsLogo spółki Ciech na dachu budynkuCiech odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech oficjalnie raportuje uzyskane wyniki

Ciech miał 42,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zysk operacyjny wyniósł 59,87 mln zł wobec 20,76 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 144 mln zł wobec 132 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 690,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 774 mln zł rok wcześniej.

Pomimo spowolnienia gospodarczego, Ciech utrzymał wysoką marżę EBITDA zarówno w podstawowym segmencie sodowym, jak i na poziomie skonsolidowanym (odpowiednio 21 i 25%), podano w komunikacie.

“Wypracowaliśmy solidne wyniki na poziomie znormalizowanego zysku EBITDA, mimo wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w porównaniu do poprzedniego roku. Właściwe przygotowanie do spowolnienia gospodarczego i zdecydowana reakcja wiosną zabezpieczyły fundamenty finansowe grupy i umożliwiły kontynuowanie działań rozwojowych. Działania te to nie tylko budowa warzelni soli w Niemczech, wejście na atrakcyjny rynek sody oczyszczonej do zastosowań farmaceutycznych, ale także m.in. rosnąca siła i ekspansja geograficzna biznesu środków ochrony roślin, będącego ważnym elementem dywersyfikacji przychodów grupy. Nie zapominamy o zwiększaniu efektywności produkcji w biznesie sodowym i działaniach zmierzających do m.in. obniżania emisji CO2 w naszych zakładach na Kujawach. Realizowana od dwóch lat strategia pozwala na intensywny rozwój biznesu i generowanie solidnych wyników, mimo znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej oraz nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego” – powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Marża segmentu sodowego, obejmującego także produkcję i sprzedaż soli, pozostała na wysokim, ponad 25-proc. poziomie. W biznesie solnym Ciech systematycznie zwiększa udział sprzedaży tabletek solnych i soli konfekcjonowanej, choć na przychody w tej działalności wpływa niekorzystna sytuacja na rynku HoReCa i obostrzenia dla tej branży związane z nawrotem pandemii. Wprowadzone jesienią ograniczenia nie wpływają, na chwilę obecną, na planowane uruchomienie nowej warzelni soli w Niemczech (drugi kwartał 2021 roku), zaznaczono.

Po wiosennym spadku, bardzo silne odreagowanie w okresie wakacyjnym odnotowano w produkcji i sprzedaży pianek poliuretanowych (wzrost przychodów o 31% r/r i 53% k/k). Dla biznesu środków ochrony roślin trzeci kwartał jest zwyczajowo okresem niższej aktywności i przygotowaniem pod sprzedaż na kolejny sezon. Jednocześnie realizowana jest strategia zwiększania oferty produktowej, jak i ekspansji geograficznej (obecnie produkty biznesu Agro dostępne są w ok. 50 krajach, a zgodnie z planem liczba ta wkrótce ma zwiększyć się do 60 państw), wynika także z materiału.

Segment Krzemiany i Szkło zanotował wzrost przychodów i zysku EBITDA w ujęciu rocznym. W biznesie krzemianowym popyt się odbudował po słabszym drugim kwartale, a w przypadku opakowań szklanych sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na osiągnięte wyniki w trzecim kwartale 2020 roku, podano także.

“Choć prognozowanie sytuacji w najbliższych kwartałach nadal jest obarczone dużą niepewnością, to z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Potwierdzają się nasze prognozy mówiące o ożywieniu w kształcie litery U w przypadku podstawowych biznesów. Dostrzegamy dalszy potencjał rozwoju biznesu Agro w Nowej Sarzynie, a także analizujemy możliwości zwiększania mocy produkcyjnych w krzemianach. Przy obecnych założeniach makroekonomicznych, a także uwzględniając uruchomienie warzelni soli, wykorzystanie potencjału rynkowego sody oczyszczonej oraz dalsze zwiększanie efektywności biznesowej dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, oceniamy że przyszły rok powinien być nieco lepszy dla grupy” – podsumował Jakubowicz.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 77,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 80,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 168,45 mln zł w porównaniu z 2 507,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 20,16 mln zł wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here