Naga Marketsci gamesMazowiecki Urząd Celno-Skarbowy stwierdził, że CI Games zaniżyło dochód za 2013 r. o 7,01 mln zł, w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln zł, podała spółka. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł.

“Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 21 października 2019 r., będącą wynikiem kontroli celno-skarbowej. Przedmiotowa kontrola obejmowała swym zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r.” – czytamy w komunikacie.

Spółka informowała o wszczęciu kontroli w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r.

“Z analizy treści decyzji wynika, że zdaniem Urzędu spółka w zeznaniu podatkowym za 2013 r. nieprawidłowo ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem transakcji znakowych:

• koszty: odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych w wysokości 6.464 tys. złotych i opłaty licencyjne w wysokości 718 tys. zł, oraz

• przychody: opłaty licencyjne w wysokości 172 tys. zł.

W następstwie czego Urząd stwierdził, że spółka w okresie, którego dotyczyła kontrola, zaniżyła dochód o kwotę 7.010 tys. zł, w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1.495 tys. zł” – czytamy dalej.

Spółka zamierza w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji skorygować deklarację podatkową CIT-8 za rok 2013. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych, podkreśliła.

“W wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. Następstwem tych korekt będzie zobowiązanie podatkowe za rok 2017 w wysokości 450 tys. zł kwoty głównej plus odsetki. Zgodnie ze standardem MSR12 ‘Podatek dochodowy’ spółka planuje nieujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w części dotyczącej nierozliczonych strat podatkowych za lata 2014-2017 powstałych w wyniku transakcji znakowych. Spółka zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o kwotę 12 494 tys. zł” – napisano też w komunikacie.

Źródło: ISBnews


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki nie reagują na podane informacja i niewielka korekta odbija od poziomu poprzedniego szczytu. Cała zwyżka budowana jest przy podwyższonych obrotach co sugeruje możliwą jej kontynuację z celem przy głównym oporze w rejonie 1,25 zł.

cigames

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here