Naga Marketslogo Cherrypick GamesCherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, zawarł ostateczne porozumienie rozliczeniowe z Kuu Hubb Oy. Strony ustaliły harmonogram spłat wszystkich należności wywalczonych przez warszawskie studio przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach (ponad 9,25 mln zł) oraz pozostałych należności wynikających ze sprzedaży gry My Hospital na rzecz Kuu Hubb Oy. Pierwsza rata, którą otrzyma Cherrypick Games wyniesie ponad 3,3 mln zł. Jednocześnie warszawskie studio w dniu zawarcia porozumienia przestało być odpowiedzialne za utrzymanie techniczne i rozwój gry My Hospital. Do Cherrypick Games powróci także kwota 900 tys. zł (200 tys. euro), która przez ostatni rok była zamrożona na rachunku fińskiego komornika.

Spółka odzyska ponad 11,7 mln zł oraz uwolni kaucję w wysokości 900 tys. zł

Z satysfakcją informujemy o zawarciu ostatecznego porozumienia rozliczeniowego związanego z odzyskaniem należności od Kuu Hubb Oy, z którym od roku prowadziliśmy batalię sądową o zapłatę ponad 9 mln zł za przeniesienie praw do gry My Hospital. Suma ta obejmuje również wszystkie odsetki karne za zwłokę. To dla nas wielka rzecz, o którą walczyliśmy ponad rok i ani przez chwilę nie wątpiliśmy w to, że uda nam się wygrać ten proces – mówi Marcin Kwaśnica, prezes Cherrypick Games. – Takie zamknięcie sporu z fińskim producentem gier mobilnych było najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszego studia spośród różnych rozważanych opcji. Otwieramy nowy rozdział w rozwoju spółki. Nie jesteśmy już w żaden sposób związani z Kuu Hubb Oy, który przejął obowiązek developmentu gry My Hospital. Cały nasz zespół może w stu procentach skoncentrować się na realizacji bieżących projektów – dodaje.

Przedmiotem rozpoczętego w sierpniu 2019 roku przez Cherrypick Games sporu przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach była zapłata na rzecz warszawskiego studia wynagrodzenia za sprzedaż gry My Hospital na rzecz Kuu Hubb Oy. Nabycie gry przez fińskiego developera miało zapewnić dynamiczny rozwój produkcji dzięki nakładom marketingowym na pozyskiwanie graczy (user acqusition) nowego właściciela i w efekcie zwiększyć przychody oraz zyski z gry, w których miało partycypować Cherrypick Games. Nieuiszczenie pierwszej raty płatności przez KuuHubb Oy, do którego miało dojść w maju 2019 roku, wpłynęło na przeniesienie sprawy na drogę arbitrażu. Wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2020 roku Trybunał Arbitrażowy nakazał fińskiej spółce zapłatę zaległych szesnastu rat wynagrodzenia za okres kwiecień 2019 roku – lipiec 2020 roku wraz z karnymi odsetkami w wysokości 10 proc. p.a. oraz zobowiązał Kuu Hubb Oy do pokrycia wszystkich kosztów administracyjnych i prawnych poniesionych przez Cherrypick Games na łączną kwotę przekraczającą 9,25 mln zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w celu uregulowania należności wynikających z wyroku Trybunału Arbitrażowego Cherrypick Games otrzyma od Kuu Hubb Oy w trzech ratach łącznie 2.059.707 euro, z czego pierwsza transza wyniesie 750 tys. euro. Dwie pozostałe raty zostaną spłacone do dnia 15 listopada br. (250 tys. euro) oraz 15 grudnia br. (1.059.707 euro). W zawartym porozumieniu strony uregulowały także zakończenie wzajemnych relacji wynikających z umowy sprzedaży gry My Hospital. Na mocy tych ustaleń Cherrypick Games otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 550 tys. euro płatne do 31 maja 2021 roku. Zabezpieczeniem zapłaty tego wynagrodzenia jest kara umowna w kwocie 300 tys. euro płatna na rzecz Cherrypick Games w przypadku opóźnienia wypłaty o więcej niż 30 dni.

Zawarcie porozumienia automatycznie zwalnia także złożoną w 2019 roku przez Cherrypick Games kaucję u fińskiego komornika w Helsinkach w wysokości 200 tysięcy euro. O zawarciu porozumienia kancelaria komornicza została poinformowana przez pełnomocników obu stron. Cherrypick Games oczekuje, iż środki te powrócą na rachunek bankowy spółki w przeciągu najbliższego tygodnia.

Spór z Kuu Hubb Oy był dla nas bardzo angażujący, nie tylko z uwagi na fakt personalnego zaangażowania, czy konieczność finansowego zabezpieczenia naszych roszczeń, ale także przez wzgląd na poświęcony czas, co przysporzyło wielu problemów naszej spółce. Tym bardziej cieszy nas fakt, że ta sprawa znalazła swoje pozytywne rozstrzygnięcie, o co bardzo walczyliśmy. Otrzymany zwrot należności planujemy przeznaczyć na rozwój bieżącej działalności operacyjnej – mówi Marcin Kwaśnica.

W ostatnich miesiącach Cherrypick Games nawiązało współpracę z globalnymi firmami – Huuuge Games, Skillz, Inc., czy YODO1 Ltd. Jednocześnie, spółka koncentruje się na pracy nad swoją najważniejszą produkcją – autorską wersją pasjansa Solitaire Adventure Journey na urządzenia mobilne oraz e-sportową wersją – Solitaire TriPeaks Blitz! dedykowaną platformie Skillz. Wspólnie z amerykańskim partnerem, Skillz, warszawskie studio współtworzy również dwa inne projekty – Touchdown Hero, tytuł znajdujący się obecnie w fazie soft launch’u oraz Glof Hero. Dodatkowo warszawskie studio pracuje nad wprowadzeniem My Spa Resort na rynek chiński, bazujący na modelu reklamowym dystrybucji IAA (In App Advertising).

W połowie września 2020 r. Cherrypick Games poinformowała o podjęciu decyzji o wznowieniu procesu, którego celem jest dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ma planach złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego. O poszczególnych działaniach w tym zakresie będzie informowała na bieżąco.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułPGNiG: Decyzja UOKiK potwierdza szkodliwość Nord Stream 2 dla rynku gazu
Następny artykułBrexit: szanse na kompromis wzrosły do 70%. GBP/USD ograniczony oporem 1,30
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here