Naga MarketsCherrypick GamesCherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, wygrał postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą KuuHubb Oy, uzyskując potwierdzenie wszystkich swoich roszczeń.

Jest wyrok Sądu Arbitrażowego w Helsinkach

Spółka odzyska od fińskiego producenta gier mobilnych ponad 9 mln zł na co składają się zaległe płatności za okres kwiecień 2019 – lipiec 2020, karne odsetki w stosunku 10% rocznie oraz poniesione koszty prawne i administracyjne. Działania zmierzające do odzyskania należności od spółki KuuHubb Oy trwały od lipca 2019 roku.

– Ze spokojem czekaliśmy na wyrok Sądu Arbitrażowego w Helsinkach, który kończy roczny spór z firmą KuuHubb Oy. Cieszę się potrójnie. Po pierwsze, Cherrypick Games odzyska zaległe płatności. Po drugie, uzyskaliśmy arbitrażowe potwierdzenie należytej jakości wykonywanych przez nas prac developerskich, a wszystkie nasze roszczenia zostały potwierdzone. Po trzecie, wreszcie będziemy mogli skoncentrować się na produkcji gier i rozwoju studia – informuje Marcin Kwaśnica, prezes Cherrypick Games.

– Przeniesienie własności My Hospital na KuuHubb Oy w 2018 roku miało zapewnić tej produkcji dynamiczny rozwój dzięki nakładom marketingowym na zakup graczy (user acqusition) nowego właściciela i w efekcie zwiększyć przychody oraz zyski z gry, w których miała także partycypować nasza firma. Odmowa wypłaty należnego wynagrodzenia przez KuuHubb Oy przysporzyła nam wielu trudności oraz nieprzyjemności. W ciągu roku notowania Cherrypick Games znacząco spadły, co zablokowało nam możliwość przeniesienia akcji spółki na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w planowanym okresie. Z uwagi na ogólną zasadę poufności dotyczącą postępowań arbitrażowych nie mogę podzielić się szczegółami dotyczącymi samego postępowania, z wyjątkiem treści samego rozstrzygnięcia (Final Award), które jest dla nas w 100% satysfakcjonujące, zgodne w pełni z naszym żądaniem – dodaje Marcin Kwaśnica.

Umowa pomiędzy Cherrypick Games, a KuuHubb Oy była negocjowana od lutego do kwietnia 2018 roku, a po jej podpisaniu zaczęła obowiązywać z mocą od 1 lutego 2018 roku. Wynagrodzenie dla polskiej spółki miało wpływać w 26 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2019 roku.

Za przekazanie praw autorskich do gry My Hospital oraz serwisowanie i rozwój gry zgodnie z wytycznymi nowego właściciela, przez 3,5 roku Cherrypick Games miała otrzymać łącznie 2,6 mln EUR oraz udział w zyskach. Wcześniej współpraca obu firm odbywała się na podstawie umowy dystrybucyjnej z czerwca 2017 roku, zgodnie z którą KuuHubb pełnił rolę dystrybutora gry.

– Kiedy w maju 2019 roku nie otrzymaliśmy należnej nam pierwszej raty płatności w wysokości 100 tys. EUR, niezwłocznie podjęliśmy kroki prawne w celu zabezpieczenia należnych nam pieniędzy. W lipcu 2019 roku uzyskaliśmy sądowe zabezpieczenie naszych roszczeń do kwoty 1,2 mln EURO, a fiński komornik zajął aktywa KuuHubb Oy na łączną kwotę 300 tys. EUR, która wtedy odpowiadała sumie zaległych nam należności. Już wtedy w ocenie sądu powszechnego nasze roszczenie nie budziło wątpliwości. Musieliśmy jednak stosownie do wymogu fińskiego prawa złożyć depozyt zwrotny w wysokości 200 tys. EUR u fińskiego komornika. Było to dla nas duże obciążenie – tłumaczy Marcin Kwaśnica.

20 sierpnia 2019 roku postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach zostało formalnie zainicjowane przez Cherrypick Games.

– Zgodnie z regulaminem postępowań arbitrażowych wyrok powinien zapaść w terminie jednego roku od dnia zawiśnięcia sporu, dlatego oczekiwaliśmy rozstrzygnięcia w III kwartale 2020 roku – tłumaczy Marcin Kwaśnica.

– O samym przebiegu postępowania nie mogę się wypowiadać także z uwagi na zapisy regulaminu dotyczące poufności – dodaje.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here