Naga MarketsPod koniec 2008 roku Grupa ING wprowadziła na globalny rynek finansowy certyfikaty ING Turbo dające dostęp do światowych rynków. Certyfikaty są instrumentami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i charakteryzują się przejrzystym kształtowaniem cen.

Certyfikaty Turbo


Same certyfikaty są na zachodzie bardzo popularnym instrumentem. Wystarczy wspomnieć, że na giełdzie Euronext notowanych jest ponad 50 000 różnych certyfikatów strukturyzowanych a średnie dzienne obroty dla certyfikatów Turbo sięgają 10 milionów euro.

Czym są certyfikaty ING Turbo?

Jeśli nie wiesz czym są certyfikaty pokrótce wyjaśni to poniższy materiał wideo.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszej Akademii i zapoznania się z dodatkowymi materiałami.

W co można inwestować?

Certyfikaty ING Turbo dają inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, pod względem produktów, a także geografii. Dzięki certyfikatom ING Turbo można przez polską Giełdę korzystać ze zmian cen akcji takich firm jak Nokia czy BMW, surowców jak ropa Brent, złoto czy też światowych indeksów – DAX, DowJones czy HangSeng. Dostępne są również certyfikaty na pary walutowe oparte o dolara, euro czy funta szterlinga.

Aktualnie na GPW notowanych jest ponad 400 różnych certyfikatów dających dostęp do ponad 30 instrumentów bazowych. Pełna lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.ingturbo.pl/certyfikaty

Indeksy Surowce Pary walutowe Akcje świat Akcje Polska Obligacje
WIG20 Złoto EUR/PLN Apple PZU Bund Future
DowJones Srebro USD/PLN Alphabet PGE
Nasdaq-100 Ropa Brent EUR/USD Nokia KGHM
S&P 500 Gaz ziemny EUR/CHF VW PKO BP
DAX GBP/USD BMW PEKAO
EuroStoxx50 USD/JPY Adidas PKN
HangSeng Deutsche Bank Orange Polska
Nikkei PGN
RDX

Stan na: kwiecień 2017

Główne zalety:


Dlaczego warto handlować certyfikatami Turbo
? 

Budowa certyfikatów Turbo

Inwestując w certyfikaty ING Turbo nie trzeba pokrywać kosztów pełnej wartości instrumentu bazowego. Wkład inwestora to tylko jej część (tzw. wartość wewnętrzna), która stanowi cenę certyfikatu. Resztę pokrywa emitent, udzielając inwestorowi pożyczki. Ta część to poziom finansowania – im wyższy, tym większa dźwignia finansowa i możliwość zysków lub strat.

Poziom dźwigni mówi o tym o ile procent zmieni się wartość certyfikatu w stosunku do procentowej zmiany wartości instrumentu bazowego. Jest to dobry wskaźnik co do poziomu ryzyka z jakim należy się liczyć. Im wyższa dźwignia tym bardziej ryzykowna inwestycja. Obserwując notowania certyfikatów można też zauważyć następującą zależność. Zmiana instrumentu bazowego (np. polskiej akcji) o 1 zł spowoduje zmianę o 1 zł w cenie certyfikatu. Procentowo, dzięki współfinansowaniu ING, zmiana ceny certyfikatu będzie większa niż instrumentu bazowego. Obrazuje to poniższy wykres i tabela.

Przed wzrostem   Po wzroście akcji o 10%
Wartość akcji 60 zł 66 zł (+ 6 zł)
Poziom finansowania 40 zł 40 zł
Wartość Turbo Long 20 zł 26 zł (+ 6 zł; +30%)

Każdy certyfikat ING Turbo ma wyznaczoną określoną barierę – mechanizm zabezpieczający (stop loss). Bariera jest określonym kursem instrumentu bazowego, po jego osiągnięciu lub przekroczeniu następuje zdarzenie knock-out, czyli zaprzestanie notowania certyfikatu i jego wygaśnięcie. Inwestor może wtedy otrzymać część swoich pieniędzy. Jest to tzw. wartość rezydualna, czyli różnica między poziomem finansowania i barierą. Dzięki stop loss inwestor nigdy nie straci więcej, niż zainwestował, pomimo dźwigni finansowej. Dla Turbo Long bariera jest zawsze poniżej ceny instrumentu bazowego, a dla Turbo Short – powyżej.

Poniższa tabela prezentuje ilość certyfikatów jakie zakończyły się brakiem wypłaty wartości rezydualnej. Nie jest to przypadek częsty, ale inwestując w certyfikaty zawsze trzeba się liczyć z możliwością utraty 100% zainwestowanego kapitału. Nigdy jednak nie będzie to wartość przewyższająca początkową inwestycję.

rok ilość
2015 4 z 409 (0,98%)
2016 1 z 415 (0,24%)
2017.04 0 z 113 (0,00%)

Certyfikaty są płynne dzięki animatorowi (ING N.V.), który jest zobligowany do ciągłego wystawiania ofert kupna i sprzedaży. Handel odbywa się w godzinach sesji w systemie Animatora rynku – 9.05-16.50. Poza tymi godzinami transakcje nie są zawierane, jednak może nastąpić knock-out.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź naszą Akademię i broszurę.

Koszty certyfikatów Turbo

Przy inwestycji  w certyfikaty ING Turbo, ponosisz koszty transakcji oraz koszty finansowania. Wysokość kosztów transakcyjnych w postaci prowizji zależy od biura maklerskiego lub banku, w którym prowadzone jest Twoje konto maklerskie. Stawki prowizji są identyczne jak dla rynku akcji.

Zarówno w przypadku ING Turbo Long oraz Short, koszty finansowania są uwzględniane poprzez codzienne dostosowywanie poziomu finansowania. Oznacza to, że nie ma konieczności utrzymywania żadnego depozytu zabezpieczającego ani wnoszenia żadnych dodatkowych opłat w związku z utrzymywaniem otwartych pozycji w ING Turbo.

Przykład:

Long Short
Przykład: Koszt kapitału: 3 % Marża (wielkość stała): 3,5 %
Marża (wielkość stała): 3,5 % Przychód odsetkowy: 3%
Koszt finansowania: 3 % + 3,5 % = 6,5 % rocznie 3,5% – 3% = 0,5 % rocznie
6,5 % / 360 = 0,018% dziennie 0,5 % / 360 = 0,0014 % dziennie

Patrząc na spready w ofertach certyfikatów ING Turbo należy pamiętać, że kiedy kupujesz certyfikaty ING Turbo, ING jako zabezpieczenie musi dokonać transakcji na instrumencie bazowym. Procentowy spread na certyfikatach ING Turbo nie zależy od wartości samego certyfikatu, ale od płynności i spreadu na instrumencie bazowym. Tym samym należy rozpatrywać spread na certyfikatach ING Turbo do wartości spreadu instrumentu bazowego.Spread

Przykład:

Akcje Certyfikaty
Oferty 19,90 PLN / 20,00 PLN 3,90 PLN / 4,05 PLN
Spread w ofertach 0,10 PLN (0,50%) 0,15 PLN (3,84%)
Spread w porównaniu do instrumentu bazowego 0.75%

Certyfikaty Turbo Ryzyko

  • ryzyko utraty części lub całego zainwestowanego kapitału
  • ryzyko niekorzystnego kształtowania się kursu walutowego. Umacnianie się polskiej waluty, negatywnie wpływa na cenę certyfikatu, natomiast jej osłabianie zwiększa wartość certyfikatu
Instrument bazowy Kurs USD/PLN certyfikat
5 USD 4,8606 9,72 zł
5 USD 3,8606 7,72 zł
5 USD 2,8606 5,72 zł
  • ryzyko niewypłacalności emitenta ING Bank N.V.

Gra Inwestycyjna

Udostępniliśmy również bezpłatnie wirtualną Grę Inwestycyjną, dzięki której możesz zdobyć doświadczenie inwestycyjne. Pod adresem www.grainwestycyjna.pl otrzymasz wirtualne 100 000 zł, które możesz inwestować w certyfikaty i ich instrumenty bazowe. Wystarczy podać adres e-mail, wybrać nick i już możesz

testować swoje decyzje inwestycyjne.

Okresowo udostępniamy też Grę, w ramach której do wygrania są atrakcyjne nagrody. Taka informacja każdorazowo jest wysyłana do osób posiadających konta na platformie.

Klub Rynkowy

We wrześniu 2016 na stronie www.ingturbo.pl/klub uruchomiliśmy Klub Rynkowy, narzędzie dzięki któremu można jeszcze lepiej pilnować swoich inwestycji. Po zalogowaniu się na stronie otrzymuje się dostęp do spersonalizowanego pulpitu, na którym można śledzić swoje ulubione instrumenty bazowe oraz prowadzić listę posiadanych certyfikatów ING Turbo. Na podstawie tych danych można trzymać rękę na pulsie i pilnować bieżącego wyniku inwestycji na certyfikatach.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, czy sprawdzić listę dostępnych certyfikatów Turbo sprawdź też naszą Akademię.

Obsługa

Certyfikaty emitowane i animowane są przez ING Bank N.V. z siedzibą w Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, w Holandii. Kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub pocztą.
www.ingturbo.pl
800 00 77 66 – poniedziałek – piątek 9.00- 17.00
mail: info@ingturbo.pl

Ważne informacje
Przed rozpoczęciem inwestycji w ING Turbo należy zapoznać się z Warunkami końcowymi i Prospektami Emisyjnymi dostępnymi dla każdego certyfikatu na stronie www.ingturbo.pl, w których zamieszczono opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją. Podstawowe ryzyka to:
– Możliwość utraty części lub całego zainwestowanego kapitału
– Ryzyko walutowe (niektóre certyfikaty),
– Ryzyko emitenta – ING Banku N.V. (np. ewentualna niewypłacalność emitenta)Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here