whitebit

Cena złota

Cena złota jest obecnie ustalana na międzynarodowym rynku w wyniku działania sił popytu i podaży. Znaczącą rolę w jej kształtowaniu odgrywają banki centralne i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a to ze względu na to, że około 20% zasobów złotego kruszcu znajduje się w ich posiadaniu. Drugim ważnym graczem na tym rynku są fundusze hedgingowe. Wykorzystują one korelację cen złota z innymi rynkami do zabezpieczenia innych pozycji w portfelu. Należy tu także nadmienić fundusze ETF (Exchange Traded Funds), skupujące złoto z rynku dla swoich klientów. Jednak największą stroną popytową rynku złota stanowi branża jubilerska. Zapotrzebowanie z tej strony, to zależnie od roku, od 50% do nawet 60% rocznego wydobycia.Notowania złota zależą od wielu różnorodnych czynników. Do najważniejszych zaliczamy:

 • Wartość dolara amerykańskiego, z którym złoto jest ujemnie skorelowane
 • Aktywność funduszy hedgingowych i ETF, które w dużym stopniu odpowiadają za wzrost cen
 • Ryzyko kryzysu i inflacji
 • Zmiana cen ropy naftowej
 • Wzrost zamożności społeczeństw, w tym głównie krajów trzeciego świata
 • Niestabilna sytuacja polityczna na świecie

Analizując wykres cen złota od lat 70tych do dnia dzisiejszego, można stwierdzić, że ceny tego kruszcu uległy wielokrotnym znacznym wahaniom. W roku 1971 po zniesieniu wymienialności dolara na złoto i dewaluacji dolara, cena złota zaczęła rosnąć. Od $35 za uncję do $186 w 1974 roku, aż do gorączki złota lat 1979-80, kiedy cena osiągnęła ponad $600. Przyczyną tak gwałtownego wzrostu cen była panika na rynku walut spowodowana kryzysem naftowym, a co za tym idzie, wysoką inflacją.

Cena i rynek złota złoto1

Następnie cena złota  w latach 90tych kształtowała się na poziomie $400, a głównym czynnikiem był tu silny dolar oraz słaby popyt inwestycyjny. Boom na złoto rozpoczął się ponownie po roku 2002, kiedy w warunkach widocznej recesji, inwestorzy zaczęli poszukiwać innych form lokaty kapitału niż papiery wartościowe.

Złoto stało się alternatywną inwestycją pozwalającą dywersyfikować ryzyko. Historyczne maksimum na złocie mogliśmy zanotować 6 września 2011 roku, kiedy to cena osiągnęła wartość $1920.66. Od tego momentu złoto znajduje się w trendzie spadkowym, ale możliwe, że trend ten powoli dobiega końca. Związane jest to z ośmioletnim cyklem minimów na tym surowcu. Ostatni ważny dołek miał miejsce w październiku 2008 roku i wychodzi, że w tym albo następnym roku powinniśmy zacząć kolejną falę wzrostową na złocie.

Kurs złota

Cena i rynek złota złoto2

 

W latach 50tych wykształcił się międzynarodowy rynek złota z siedziba w Londynie. Londyński Rynek Złota (London Bulion Market) jest rynkiem pozagiełdowym. Tworzą go domy pośredniczące w handlu złotem, w tym głównie tzw. „złota piątka”. W jej skład teraz wchodzą: ScotiaMocatta, Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC i Société Générale. Konsorcjum tych firm zbiera zamówienia i oferty sprzedaży, ustala średnią cenę (Gold Fixing) i podaje ją zainteresowanym stronom dwa razy dziennie: o godzinie 10:30 GT i 15:00 GT. Ceny podawane są w dolarach amerykańskich, euro i funtach szterlingach. Oprócz „złotej piątki” aktywnymi uczestnikami na tym rynku są banki komercyjne (Citibank, Commerzbank, JP Morgan), banki centralne, fundusze inwestycyjne i spółki wydobywające złoto. Wszystkie wymienione kategorie uczestników mają swoich reprezentantów w Stowarzyszeniu Londyńskiego Rynku Złota (London Bulion Market Association). Od 20 marca 2015 roku cenę złota ustala ICE Benchmark Administration (IBA), która jest administratorem LBMA Gold Price. W jej skład wchodzi 13 podmiotów:

 • Bank of China
 • Bank of Communications
 • China Construction Bank
 • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
 • Goldman Sachs
 • HSBC Bank USA NA
 • JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
 • Morgan Stanley
 • Societe Generale
 • The Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta
 • Toronto-Dominion Bank
 • Standard Chartered
 • UBS

Rynki złota

Cena i rynek złota lmeOgółem na świecie istnieje około 50 rynków złota. Najważniejszy z nich jest w Londynie i poza nim, w Zurychu, Paryżu, Brukseli, Frankfurcie, Toronto i Tokio.

Mało znacząca pozycja rynku złota w USA była związana z tym, że prawo zabraniało niegdyś obywatelom amerykańskim posiadania złota w sztabach. Tego rodzaju restrykcje zostały zniesione w 1974 roku i od tego czasu zaczęły rosnąć znaczenie ośrodków w Nowym Jorku i Chicago. Pozycja Londynu w handlu złotem wynika w dużej mierze z tradycji. Przed II wojną światową w Londynie sprzedawano całe wydobycie tego kruszcu w Imperium Brytyjskim. Z krótką przerwą pomiędzy okresem wojny a 1954 rokiem, kiedy rząd brytyjski zawiesił obrót złotem, Londyn stanowi najważniejszy światowy ośrodek obrotu metalami. Coraz bardziej rośnie także znaczenie najmłodszej giełdy złota w Szanghaju (Shanghai Gold Exchange) działającej od października 2002 roku, a to w związku z rolą Chin jak i Indii, które są największymi konsumentami złota na świecie.

Od ponad 20 lat oprócz rynku spot coraz większe znaczenie ma rynek derywatów na złoto. Na rynku pozagiełdowym są realizowane transakcje terminowe forward. Na rynku giełdowym funkcjonują również kontrakty futures na złoto. Są one przedmiotem obrotu na giełdach towarowych. Największe znaczenie ma tutaj New York Commodity Exchange (COMEX) oraz Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Na giełdzie w Nowym Jorku oferowane są również  opcje call i put na złoto. Także biorąc pod uwagę całość obrotu złotem, COMEX jest największym rynkiem złota na świecie.

Uncja złota

Cena i rynek złota poland sztabkaPodstawową jednostką, na której opiera się rynek żółtego kruszcu, jest uncja trojańska, zwana także uncją jubilerską. Określenie tej jednostki nie ma nic wspólnego ze starożytną grecką Troją, ale wywodzi się od francuskiego miasta Troyes, które w średniowieczu było ważnym ośrodkiem wymiany handlowej. Skrótowo oznacza się ją jako „oz” lub „t oz”. Na sztabkach pochodzących z mennic angielskich lub niemieckich możemy znaleźć jeszcze napis „ounce” i „unze”, które są odpowiednikiem uncji w tych językach. W Europie, gdzie stosowany jest układ miar metrycznych, naturalnymi jednostkami są gramy. Jedna uncja złota to jest 31,1035 gram , w zaokrągleniu często podawane jako 31,1 g.

Cena i rynek złota miara złotaNajczęściej spotykane są sztabki o wadze 400 uncji trojańskich (400 x 31,1 g = 12,44 kg), która jest podstawowa jednostką rozliczeniową w międzybankowym i międzynarodowym obrocie złotem. Sztabki złota o masie 400 uncji spełniają tzw. standard Good Delivery. Jest to standard ustalony przez organizację London Bullion Market Association, który wymaga, aby sztabki miały masę pomiędzy 350 a 420 uncji i próbę co najmniej 995. W takiej właśnie postaci fizyczne złoto wymieniane jest pomiędzy bankami i dużymi instytucjami handlującymi metalami szlachetnymi.

W krajach arabskich, Indiach i Singapurze popularne są sztabki o masie wyrażonej w tradycyjnej jednostce 1 tola, która wynosi 5/8 uncji trojańskiej. Jeszcze jedną mniej znaną miara jest 1 dinar (1/7 uncji trojańskiej) spotykana w krajach arabskich. W krajach, gdzie stosuje się miarę metryczna sztabki złota sprzedaje się o wadze w gramach:

 • g
 • 2,5 g
 • g
 • 10 g
 • 20 g
 • 50 g
 • 100 g
 • 250 g
 • 500 g
 • 1000 g

oraz w uncjach:

 • 1/20 oz
 • 1/10 oz
 • 1/4 oz
 • 1/2 oz
 • oz
 • oz
 • 10 oz
 • 100 oz

Jeżeli już jesteśmy przy wagach, to następnie należy wspomnieć także o próbie złota. Jest to sposób określania zawartości złota w stopie wyrażona w promilach, np. jeżeli stop zawiera 50% czystego złota jest ono próby 500.

Czyste złoto jest bardzo miękkie dlatego często dodawane są do  niego inne metale, aby zwiększyć trwałość wyrobów z niego wykonanych. Celem standaryzacji ilości złota w stopie wprowadzono tzw. próby złota:

 • 0próba 999 zawiera 99,9% czystego złota
 • 1próba 960 zawiera 96,0% czystego złota
 • 2próba 750 zawiera 75,0% czystego złota
 • 3próba 585 zawiera 58,5% czystego złota
 • 4próba 500 zawiera 50,0% czystego złota
 • 5próba 375 zawiera 37,5% czystego złota
 • 6próba 333 zawiera 33,3% czystego złota

Ilość złota w stopie określa się także w karatach, gdzie 1 karat to 1/24 zawartości wagowej złota w tym stopie:

 • 24-karatowe– próba 1000 (z definicji, w rzeczywistości uzyskuje się próbę 999 lub 999,9)
 • 23-karatowe– próba 958
 • 22-karatowe– próba 916
 • 18-karatowe– próba 750
 • 14-karatowe– próba 585
 • 12-karatowe– próba 500
 • 10-karatowe– próba 417
 • 9-karatowe– próba 375
 • 8-karatowe– próba 333

Kupując sztabki złota czy to w formie monet, zawsze powinniśmy sprawdzić jego wagę oraz próbę. Cena jest oczywiście zależna od zawartości kruszcu i giełdowej ceny uncji złota. Do tego trzeba jeszcze pamiętać, że cena podawana jest w dolarach amerykańskich, także ważny jest kurs złotówki względem amerykańskiej waluty. Przykładowo jeżeli kupujemy 1 uncję złota przy cenie $1250 i kursie 3.8766 to cena wynosi:

1(uncja) x 1250 (USD/oz) x 3.8766 (USDPLN) = 4845,75 PLN

Do tego należy jeszcze doliczyć marże dealera i w przypadku monet koszty ich wybicia, i otrzymujemy cenę, którą musimy zapłacić. Oczywiście czym waga naszego zakupu jest większa tym procentowo koszty dodatkowe są mniejsze.

Zapraszamy do naszych analiz cen złota – złoto analiza techniczna

Aktualna cena złotaWydobycie złota

Według oceny specjalistów w starożytności wydobyto około 10 000 ton złota. W średniowieczu produkcja wynosiła około 7 ton rocznie, ale już w wieku XIX wzrosła do ponad 230 ton. Związane to było z odkryciem bogatych złóż tego surowca w Australii, Stanach Zjednoczonych i Afryce Południowej. Kolejny skok nastąpił po II wojnie światowej, kiedy to wydobycie wyniosło ponad 1000 ton i następnie ukształtowało się na poziomie 2 500 ton, wokół którego wydobycie kształtuje się od ponad 20 lat. Przez lata liderem była Republika Południowej Afryki, której procentowy udział w światowym wydobyciu kształtował się na poziomie 65%. Po raz pierwszy w 2007 roku prześcignęła go Australia, a rok później Chiny, które dzierżą palmę pierwszeństwa do dnia dzisiejszego. Szacuje się, że do dnia dzisiejszego wydobyto ponad 186 000 ton złota.

Jak widzimy w powyższej tabeli wydobycie złota w 2015 roku wyniosło 3 000 ton i przy aktualnych rezerwach na poziomie 56 000 ton, zasoby wyczerpią się po 19 latach. Chociaż zasoby złota znajdują się na wszystkich kontynentach, jednak ich koncentracja i zawartość czystego metalu w urobku są coraz mniejsze. Pomimo stosowania nowych technik wydobywczych, odkrywanie coraz mniejszych pokładów o niskiej zawartości złota powoduje, że produkcja staje się coraz mniej zyskowna. Szacuje się, że koszt wydobycie jednej uncji złota przekroczył $ 600. Jak widać z poniższej tabeli, ilość otwieranych nowych kopalń drastycznie zmalała po 2013 roku, kiedy to rok wcześniej rozpoczął się silny spadek cen złota. Największymi spółkami produkującymi złoto są Barrick Gold, Goldcorp i Newmont Mining Corporation. Swój udział ma też polski KGHM Polska Miedź SA, która produkuje rocznie ponad 82 tys. uncji złota ( około 2 500 ton).

Złoża złota w Polsce

Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie po Francji, Szwecji i Finlandii, pod względem zasobności w złotonośne złoża. Już w średniowieczu okolice Złotoryi, Lwówka Śląskiego, Legnickiego Pola, Złotego Stoku , Głuchołaz, a także Karkonosze i Pogórze Izerskie należały do największych europejskich ośrodków górnictwa złota. Na złoto natrafiono także na Wyżynie Śląskiej i w Górach Świętokrzyskich.

Zasoby Radomic szacuje się na 1,2 tony kruszcu, Czarnowa na tonę a Radzimowic na 8 ton. Złoża okruchowe, z których najłatwiej jest pozyskać surowiec, występują w Rakowicach koło Lwówka Śląskiego oraz w Winnej Górze w dolinie Bobru. W Sudetach do czasów współczesnych wydobyto łącznie 40 ton złota. Według geologów jeszcze 29 ton złota znajduje się w  Złotym Stoku, gdzie można zwiedzać tą piękna stara kopalnię. Pod Myszkowem na głębokości 400 metrów odkryto największe w Europie obliczane na 80 milionów ton, złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych. Obok tych metali zawsze występuje złoto. Najpopularniejszym miejscem poszukiwań złotego piasku jest rzeka Kaczawa i jej dopływy. Płukaniem złota, według nieoficjalnych danych, zajmuje się w Polsce ponad 100 osób.

Polecamy również:

Formy inwestycji w złoto

Historia złotaZapisz się do newslettera Comparic.pl >>Conotoxia


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>
 • Powiązane zagadnienia:
Od prawie 30 lat zajmuje się zawodowo inwestowaniem na rynkach kapitałowych. Zaczynając od tradycyjnych form inwestowania, czyli w akcje i obligacje, jego zainteresowanie skierowało się na rynki inwestycji alternatywnych: surowce, nieruchomości i rynek sztuki. Od lat współpracuje z portalami inwestycyjnymi, gdzie pisze artykuły i prowadzi wykłady z budowy systemów inwestycyjnych, psychologii inwestowania i zarządzania kapitałem. Pracuje także jako Art Advisor w Galerii Kolekcjoner pomagając budować kolekcje głównie młodej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu inwestycyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj