Naga MarketsfamurGrupa FAMUR należąca do czołówki światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, której główne obszary działalności to górnictwo podziemne i odkrywkowe, a także transport i przeładunek towarów masowych odnotowała ok. 631 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ok. 73 mln zł zysku z działalności operacyjnej, ok. 124 mln zł EBITDA i ok. 51 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.


Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy za 9 miesięcy 2019 były następujące:

  • przychody ze sprzedaży: ok. 1 625 mln zł
  • zysk z działalności operacyjnej: ok. 268 mln zł
  • EBITDA: ok. 416 mln zł
  • zysk netto: ok. 335 mln zł

– Wobec coraz silniejszych sygnałów nadciągającego spowolnienia gospodarczego na świecie, spadku cen węgla i potencjalnego obniżenia możliwości inwestycyjnych branży wydobywczej, w III kwartale konsekwentnie realizowaliśmy założenia strategiczne zakładające zwiększenie udziału w przychodach usług typu aftermarket, wzrostu udziału eksportu oraz dywersyfikację, zarówno produktową, jak i geograficzną. Zwiększenie udziału usług posprzedażnych w miksie produktowym w połączeniu z rozbudową bazy zainstalowanego sprzętu na rynkach zagranicznych mają szczególne znaczenie w zapewnianiu stabilności funkcjonowania biznesu w perspektywie długookresowej i przy zmieniających się warunkach rynkowych. Jednocześnie, realizując cele naszej strategii w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej Grupy oraz poprawy jej efektywności, zdecydowaliśmy o wdrożeniu jednolitego, konserwatywnego i ostrożnościowego podejścia do rozpoznawania ryzyk oraz zintensyfikowaniu działań poprawiających efektywność procesów operacyjnych w obszarze Surface, na bazie zdobytych doświadczeń w segmencie Underground – powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

W raporcie wykazano także, że działania mające na celu optymalizację struktury organizacyjnej i modelu funkcjonowania grupy sprawiły, że Famur przejął odpowiedzialność za obszar finansowy segmentu Surface i wdrożył jednolite, konserwatywne i ostrożnościowe podejście do prognozowania oraz rozpoznawania ryzyk w Famur Famak S.A. i jego spółkach zależnych. W ramach przeprowadzonej analizy i aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów Surface, przeglądu i optymalizacji aktywów obrotowych segmentu oraz zaplanowanych działań mających zwiększyć efektywność operacyjną procesów biznesowych, zdecydowano o aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów, zawiązaniu rezerw i utworzeniu odpisów, które łącznie obniżyły wstępny szacunkowy skonsolidowany wynik netto o 41 mln zł.

– Zarządy spółek segmentu Surface nieprzerwanie monitorują powyższe ryzyka i przykładają wszelkiej staranności w celu ich mitygacji lub istotnego ograniczenia. Jednocześnie w Grupie Famur Famak wprowadzane są działania z zakresu poprawy efektywności kosztowej i produktywności obejmujące wdrożenie kultury lean management, dostosowanie struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia Grupy Famur Famak do realizacji strategii rozwoju, jak również intensyfikacji pozyskiwania nowych rynków zbytu – zadeklarowała spółka.

W zakresie głównych celów strategicznych Famur intensyfikuje proces wejścia w segment Hard Rock Mining, analizując obecnie trzy podmioty w Ameryce Północnej. Przejęcie spółki z sektora HRM pozwoli Grupie Famur na dalszą dywersyfikację przychodów, rozszerzenie portfolio produktowego i rynków zbytu poza granicami kraju.

Cena akcji Famur pikuje

Spoglądając na notowania zauważymy, że najnowszy raport finansowy spółki nie spodobał się inwestorom. W ciągu niespełna godziny notowań, cena akcji FMF osunęła się bowiem o ponad 6%.

Famur D1 21.11.2019 r.
Famur D1 21.11.2019 r.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułPolski Holding Nieruchomości (PHN) z zyskiem 16,2 mln zł w III kw. 2019 r. – wykres spada 3 procent
Następny artykułGiełda Binance poza pierwszą 10. w rankingu CryptoCompare
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here