Naga MarketsCD Projekt chce utrzymywać do 50% nadwyżek gotówkowych w papierach dłużnychCD Projekt podjął decyzję dotyczącą zmiany dotychczas obowiązującej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych, podała spółka.”W ramach zmienionych założeń, spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50% wartości bieżącej środków finansowych definiowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP oraz obligacji rządów państw obcych wycenionych po kursie zawartych transakcji zabezpieczających typu forward” – czytamy w komunikacie.

Środki mogą być lokowane w następujące dłużne papiery wartościowe niskiego ryzyka:

a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,

Te artykuły również Cię zainteresują
b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,

c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię, podano także.

“Ryzyko kursowe związane z obligacjami zagranicznymi ograniczone będzie poprzez zawarcie symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward” – podsumowano.

CD Projekt w maju 2020 r. podjął decyzję dotyczącą dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych ramach przyjętych założeń i postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie nieprzekraczającej 300 mln zł na zakup obligacji skarbowych stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka, w tym krajowe obligacje Skarbu Państwa w kwocie łącznej nieprzekraczającej 150 mln zł i zagraniczne obligacje skarbowe, emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię w łącznej kwocie nieprzekraczającej równowartości 150 mln zł.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria “Wiedźmin”, 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia – “Cyberpunk 2077Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here