TMS


Skonsolidowany zysk netto CCC spadł o 4% r/r i wyniósł 303 mln zł, w tym zysk przypisany akcjonariuszom mniejszościowym sięgnął 15 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

“Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln zł (+31,7% rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln zł (+111% rdr). Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln zł (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln zł (+104% rdr)”

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w ub.r. o 30% r/r do 1 732 mln zł, podano także.

“Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln zł (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln zł (+72% rdr). EBITDA: 502 mln zł (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln zł (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln zł”
czytamy dalej.

Zysk brutto nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 341 mln zł.

Na koniec 2017 r. stan zapasów wyniósł 1 418 mln zł (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce sięgnął 164 mln zł (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału), podano także w materiale.

Stan zobowiązań handlowych wyniósł na koniec ub.r. 236 mln zł (+29% rdr), a stan należności handlowych osiągnął 96 mln zł (+4% rdr). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln zł (+257% rdr).

Zadłużenie netto na koniec ub.r. wyniosło 405 mln zł, a wartość wskaźnika dług netto/EBITDA: 0,8x (wobec 1,5x rok wcześniej).

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln zł (wobec +174 mln zł w 2016).

“Łączna powierzchnia handlowa grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m2 a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku

Spółka zastrzegła, że obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CCC za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.

Na wykresie dziennym obserwujemy kontynuację odbicia od kluczowego wsparcia. Wydaje się, że w najbliższym czacie dojdzie do testu poprzedniego wierzchołka. Jego wybicie powinno pozwolić na rozwinięcie ruchu wzrostowego.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here