Naga MarketsCCC utworzyło i ujęło w sprawozdaniach finansowych rezerwy i odpisy, które będą miały istotny wpływ na wynik grupy za I półrocze 2020 roku, podała spółka. Rezerwy o charakterze czysto księgowym zostały oszacowane na poziomie 448,7 mln zł i wynikają głównie z wyceny przedsiębiorstwa Karl Voegele do wartości godziwej i przeklasyfikowania tej spółki do działalności zaniechanej z dniem 1 czerwca 2020 r. oraz z dokonanego odpisu na należności handlowe i pożyczki udzielone dla HR Group.

“Szczegółową informację na temat zidentyfikowanych rezerw i odpisów oraz ich szacunkowej wartości zaprezentowano poniżej:

– Reklasyfikacja KVAG do działalności zaniechanej: 221,4 mln zł

– Odpisy aktualizujące należności i pożyczki od HR Group: 144,6 mln zł

– Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (niezamortyzowane nakłady inwestycyjne w sklepach): 57,4 mln zł

– Odpisy aktualizujące zapasy: 13,3 mln zł

– Pozostałe: 12 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Spółka podała, że powyższe zdarzenia będą miały wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania grupy kapitałowej CCC za I półrocze 2020 roku, w tym m.in.: koszt własny sprzedaży (w kwocie 13,3 mln zł), koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (w kwocie 319,4 mln zł), wynik operacyjny (w kwocie 332,7 mln zł), koszty finansowe (w kwocie 116 mln zł), wynik przed opodatkowaniem (w kwocie 448,7 mln zł).

CCC zastrzegło, że utworzenie rezerw ma charakter jednorazowy.

“Podejmowane przez emitenta działania restrukturyzacyjne mają na celu głównie ograniczenie kosztów działalności emitenta w segmencie stacjonarnym w regionie Europy Zachodniej i redukcji obecności na tych rynkach, w ramach koncentracji na kluczowych krajach regionu CEE” – czytamy dalej.

Jednocześnie, w odniesieniu do poprzednio komunikowanych rezerw o charakterze gotówkowym o wartości 147 mln zł, spółka poinformowała, że uległy one zmniejszeniu o 6,7 mln zł.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here