Naga MarketsCCC: Eobuwie.pl wyemitowało obligacje za 500 mln zł dla SoftBank Vision Fund 2Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) – Eobuwie.pl – spółka pośrednio zależna CCC – wyemitowało na rzecz SVF II Motion Subco (DE) LLC – podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2, niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje eobuwie o łącznej wartości 500 mln zł, podało CCC.

Obligacje wyemitowano na warunkach określonych w umowie subskrypcyjnej i inwestycyjnej, zawartej przez CCC Shoes & Bags, spółkę zależną CCC, oraz inwestora 2 lipca 2021 r. Łączna wartość emisji obligacji wynosi 500 mln zł, a środki z tytułu emisji zostały już w całości przekazana na rzecz eobuwie, podano.„Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) eobuwie, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji. Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Stopa oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 6,99% w skali roku, przy czym odsetki będą kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje (w przypadku zamiany na akcje odsetki będą płatne również w akcjach). Obligacje zostaną wykupione przez eobuwie 23 sierpnia 2024 r., o ile nie zostaną wcześniej zamienione na akcje lub spłacone.

Akcje eobuwie obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5% do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł, wskazano również.

Inwestor jest także uprawniony do wskazania jednej osoby, która zostanie powołana w skład rady nadzorczej eobuwie.

„Emisja obligacji konkluduje proces umacniania struktury właścicielskiej eobuwie przed planowaną pierwszą ofertą publiczną w latach 2022-23. Grupa Softbank, czołowy globalny inwestor w sektorze technologii, przystępuje do inwestycji w eobuwie obok Cyfrowego Polsatu (wiodącej spółki telekomunikacyjnej w Polsce) i A&R Investments (akcjonariusza w spółce InPost, wiodącej spółki z sektora usługi logistycznych), które niedawno zostały mniejszościowymi inwestorami eobuwie […]. Wpływy z emisji obligacji zostaną między innymi przeznaczone na przyspieszenie ekspansji międzynarodowej platform eobuwie i Modivo, w tym rozszerzenie możliwości logistycznych i uruchomienie nowych usług takich jak marketplace” – podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

invest


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here