Naga Markets


Opis działalności

CCC S.A. jest jedną z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia w Europie. Obecnie sprzedaż prowadzona jest w 17 krajach.

Sieć sprzedaży CCC stanowią salony własne w Polsce, Czechach, Węgrzech, Niemczech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji,  Bułgarii i Serbii oraz salony franczyzowe w Rumunii, Łotwie, Litwie, Estonii, Ukrainie i Mołdawii.

Rozwój firmy, wzrost popytu na jej produkty i coraz większe wymagania co do wydajności dystrybucji przyczyniły się do realizacji największej w dziejach Spółki inwestycji – budowy Centrum Logistycznego położonego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach. Obecnie Centrum Logistyczne to nowoczesny kompleks obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni łącznej 82,3 tys. m2.

Najważniejszym obiektem Centrum Logistycznego jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, o łącznej powierzchni 23 064 m², który jest w stanie pomieścić minimum 5 mln par obuwia, czyli ponad 500.000 kartonów różnych wymiarów.  Stanowi największy tego typu obiekt w Europie Środkowej. Inwestycja w 40 procentach została sfinansowana z funduszy unijnych poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Od 2016 r., po zakończonej rozbudowie, Centrum Logistyczne osiąga wydajność dystrybucyjną wynoszącą ok. 1,1 mln par obuwia w ciągu dwóch pracujących zmian. Wysłany asortyment dostępny jest w sieci sprzedaży w Polsce, Niemczech, Austrii, Węgrzech, Czechach i Słowacji następnego dnia roboczego.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest bardzo droga pod względem wyceny wskaźnikowej, iloczyn wskaźników wynosi bardzo wysokie 658. Jednocześnie jest on znacznie niższy od średniej sektora 56,97 (C/Z 19,99, C/WK 2,85) oraz od WIG 14,88 (C/Z 12,94, C/WK 1,15). Ocena: 1
 2. Wzrost zysków
  Średni roczny zysk netto z ostatnich 3 lat wynosi ok. 258,47 mln zł. Średni roczny wynik netto sprzed 6 lat wynosił 115,65 mln zł (wzrost ok. 123%). Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach “twardego akcjonariatu” znajduje się 45% akcji. Ponadto kolejne 20% poniżej progu 5% znajduje się w rękach TFI oraz OFE. Mamy zatem niski FF na poziomie 35%, a głównym akcjonariuszem jest ULTRO Sp. z o.o. podmiot zależny od Prezesa Zarządu – Dariusza Miłka. Ocena: 3
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka bardzo regularnie wypłaca dywidendy, a nie ma w niej udziału Skarb Państwa! Na ten rok rekomendowana jest dywidenda w wysokości 2,30 zł/akcję co stanowi przy obecnej cenie ok. 0,85%, a więc mniej niż na lokacie. Zarząd CCC zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC (przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy założeniu że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0. Ocena: 3
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 2,15, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego stanowi ok. 174%. Ocena: 2,5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, producent i dystrybutor obuwia. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE wynosi 17,58%, a wskaźnik ROA 3,18%. Poziomy te są nieco lepsze od średnich sektora. Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisji akcji czy obligacji. Spółka wyemitowała w ubiegłym roku 2 mln akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Ocena: 4
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 452% kapitałów własnych. Jest to poziom ponad dwukrotnie wyższy niż średnia sektora na poziomie 173% i wynikający głównie z wdrożenia od tego roku MSSF 16 (obowiązkowy od 01.01.2019 r.). Ocena: 2
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Największy producent obuwia w Europie i jeden z największych dystrybutorów. Przed CCC wyzwanie zdeklasowania Deichmanna. Podobno każdy Polak chociaż raz w swoim życiu kupił buty z CCC.  Ocena: 5
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,35

Ocena fundamentalna zaskoczyła nawet mnie, spółka CCC otrzymuje dobrą trójkę. Na wyniku zaważyły przede wszystkim: wysoki poziom zadłużenia (znacznie wyższy niż sektor), bardzo wysoka wycena i dość wysoki FF. Należy jednak pamiętać, że spółka otrzymała ocenę 5 w najważniejszym z punktów – silna marka. Tutaj bezkonkurencyjnie CCC ma ogromny potencjał do dalszego zwiększania przychodów i generowania zysków.

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 21.05.2018 r.]

Na wykresie miesięcznym w najlepsze trwa trend wzrostowy. Spółka CCC stabilnie rośnie i to w dodatku na dość wysokim wolumenie nawet przy poziomach 200-300 zł/akcję. Dobre sygnały na akcjach producenta obuwia wskazuje także 10-miesięczna prosta średnia krocząca, która wykorzystywana jest w strategii Fabera. Zdecydowanie pod kątem długoterminowym (3 lata i więcej) – wzrost.

Trochę mniej ciekawie wygląda sytuacja na wykresie tygodniowym, gdzie powoli zarysowuje się formacja RGR (głowa z ramionami). Dodatkowo formacja ta jest potwierdzona wolumenem i dywergencją z tygodniowym wskaźnikiem RSI. Jeżeli kolejne ramie się zarysuje to potencjał spadków należy odmierzyć od linii szyi w dół, przy czym długość to odległość wierzchołka G do linii szyi. Może to być także dobra okazja do kupna dla długoterminowych graczy jeżeli wyczekają odpowiedni moment.

Wykres dzienny to z kolei bliźniacza sytuacja jak z wykresu tygodniowego. Wyznaczyłem tutaj jednak dwie średnie, których przecięcia sygnalizowały momenty kupna. Ostatnie przecięcie średnich nastąpiło w kwietniu, ale kurs akcji nie może się od nich oddalić. Najbliższe dni/tygodnie wyjaśnią, czy jest szansa na dalszy wzrost – po przebiciu ostatniego szczytu formacja RGR zostanie zanegowana.

Podsumowanie w trzech zdaniach

Spółka przeciętna pod kątem fundamentalnym, ale z bardzo silną marką i ekspansją na rynki zagraniczne. Niepokoi na pewno wysokie zadłużenie w stosunku do reszty sektora, choć obecne wskaźniki płynności pokazują, że spółka ma zapewnione środki na spłatę bieżących zobowiązań. Technicznie mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym i każdą głębszą korektę należy potraktować jako okazję do zakupów – dla spekulantów nie ma tu miejsca.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: kupno, długoterminowy trend wzrostowy, obecnie trwa jednak korekta, która zarysowuje formację RGR. Cierpliwi inwestorzy mogą poczekać na lepszą cenę, bo miejsca do spadków jeszcze trochę zostało.

Fundamentalnie: neutralnie, spółka z bardzo wysoką wyceną i zadłużeniem, choć Zarząd poczynił już kroki do jego redukcji to obecne poziomy cenowe są nieco ryzykowne z punktu widzenia wskaźników C/Z i C/WK. Póki co warto pozostać poza rynkiem.

Krzysztof Strauchmann, pieniadzenagieldzie.pl.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here