Conotoxia

Kto jest długi/krótki na AUDUSD? Przegląd otwartych pozycji

Na chwilę obecną 6 dużych graczy posiada otwarte pozycje na parze AUDUSD. Przewaga znajduje się po stronie pozycji krótkich których jest 4 w zestawieniu, SL jest skupiony między 0,9085 a 0,9100, natomiast TP są bardziej rozproszony i znajdują się w obszarze 0,8500-0,8750. Dwie pozycje długie bardzo różnią się od siebie, wiec nie można w ich przypadku wyznaczyć skupienia SL czy TP.   Kluczowym poziomem w przypadku tych pozycji jest właśnie zgrupowanie SL dla pozycji krótkich. Jego przebicie powinno być wyraźnym sygnałem do tworzenia nowych tegorocznych szczytów dla tej pary. Dyskusja na forum: LINK Marcin Moroz moroz.marcin@gmail.com

Credit Agricole: trzymajcie longi na AUD/USD – TP 0.9530

W przeciwieństwie do wizji konsensusu, Credit Agricole przemawia za konstruktywnym podejściem do australijskiego dolara. Reserve Bank of Australia nieco zmienił swoje dotychczasowe stanowisko, skutecznie zamykając furtkę umożliwiająca dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. W tym samym czasie bank centralny może napotkać na spore trudności w utrzymaniu waluty na niższym poziomie z powodu pchającej w górę inflacji. Oprócz tego należy zauważyć, że chińska gospodarka spowolniła w stosunku do prognozowanego na ten rok przez CA wzrostu na poziomie 7,2%. Zakładając jednak, że zjawisko to nie będzie następowało zbyt szybko i na szeroką skalę wtedy australijski dolar nie powinien mocno ucierpieć z tego powodu. Bank podkreśla jednocześnie, że spadek na parze AUD/USD był przewidywalny ze względu na pogorszenie się warunków transakcyjnych. Pomimo tego, ogólna pozycja bilansowa...

Credit Agricole otwiera długą pozycję na USDJPY.

Credit Agricole zainwestował dzisiaj 7mln $ obstawiając wzrosty na parze USDJPY. Liczy że pozycja zostanie zrealizowana w kilka tygodni. Szczegóły pozycji: wejście - 102.39, SL - 98,5, TP - 109.8. Powody dla których CA otworzył powyższą pozycję: 1. Jen straci w najbliższy czasie z powodu wzrostu stóp procentowych w USA oraz poprawy apetytu na ryzyko. 2. Spekulacyjne pozycjonowanie jest teraz bardziej zrównoważone. 3. Modele ilościowe używane przez analityków CA do prognoz wskazują na szybki wzrost na parze USDJPY w najbliższych miesiącach. 4. CA przewiduje iż kurs USDJPY na koniec 2014 znajdzie się w okolicach 115. Dyskusja na forum: LINK Marcin Moroz moroz.marcin@gmail.com

Credit Agricole konsekwentnie – short na EUR/USD z celem na 1.33

W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami zmiany dotychczasowych ruchów EUR, głównie ze względu na mniej gołębi – niż wcześniej oczekiwano - wydźwięk konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek przez Europejski Bank Centralny. W grę weszły również słabsze niż prognozowano dane z amerykańskiego rynku pracy, co prowadzi automatycznie do wzrostu niepewności wśród inwestorów w zakresie stosunku FEDu do dalszego redukowania QE. Według Credit Agricole gorsze wyniki amerykańskiego non-farm-payroll’u nie będą miały większego wpływu na kursy najważniejszych walut. Prognoza ta może okazać się niezwykle trafna – w szczególności, że w ostatnim czasie dane na rynku pracy USA znajdowały się pod silnym wpływem bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pomimo tego, że głównodowodzący EBC – Mario Draghi – podkreślił potrzebę zebrania większej ilości dowodów i informacji wskazujących na...

Credit Agricole – GBP z przewagą nad EUR i CHF?

Według Credit Agricole, funt brytyjski znajduje się ostatnio pod dużą presją. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest słabszy od oczekiwanego poziom aktywności finansowej (PMI) w sektorze wytwórczym. Nie zmienia to jednak faktu, że bank nadal przemawia za zakupem GBP, szczególnie w stosunku do takich walut jak euro i frank szwajcarski. O ile sektor przemysłowy ma istotne znaczenie, to nie możemy zapominać, że najważniejszą rolę odgrywa działalność usługowa – to właśnie tutaj brytyjscy inwestorzy spodziewają się wzrostów, które spełnią ich prognozy i wymagania odnośnie najbliższej przyszłości. Co więcej, obie pary walutowe (zarówno GBP/EUR i GBP/CHF) nadal obarczone są ryzykiem osiągnięcia przez Zjednoczone Królestwo względnie lepszych wyników o charakterze wzrostowym. Credit Agricole zwraca jednocześnie uwagę, że podczas zapowiedzianej na ten tydzień konferencji EBC –...

Credit Agricole: trzymajcie krótkie pozycje na euro

Credit Agricole spodziewa się, że EUR w tym tygodniu nadal znajdowało będzie się pod silną presją – ma to być efektem negatywnego wpływu polityki Europejskiego Banku Centralnego i pogłosek na temat możliwych zmian w dotychczasowej strategii. Na ten tydzień zapowiedziana została konferencja ECB, podczas której poruszony zostanie z pewnością temat rosnącego ryzyka osłabienia inflacji – na wieści tego typu rynki reagują natychmiast dlatego obecnie warto zachować ostrożność. Oczywiście dane dotyczące inflacji w strefie euro z tego tygodnia (niższe niż wszyscy oczekiwali) zwiększają ryzyko podjęcia przez ECB niekorzystnych z punktu widzenia rynku działań. Co więcej niektórzy komentarzy już teraz są pewni, że Draghi w najbliższym czasie poinformuje o zacieśnianiu obecnego nastawienia do polityki pieniężnej w strefie euro. Chociaż Credit Agricole osobiście nie...

Credit Agricole: Trzymajcie długie pozycje na AUD/USD

Z powodu wyższej inflacji niż spodziewano się w dotychczasowych prognozach, popyt na AUD znacznie się zwiększył. Najnowsze dane znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo, że australijski bank centralny – RBA – rozważa możliwość wprowadzenia niższych stawek procentowych w niedalekiej przyszłości. Zdaniem ekspertów z Credit Agricole jest to wysoce realny scenariusz – w szczególności, że relatywnie wysoki kurs dolara australijskiego zaledwie w niewielkim stopniu zmniejszył presję cenową w krajowej gospodarce. To z kolei sugeruje, że RBA w obliczu wyżej wycenianej waluty powinno poluzować swoje dotychczasowe działania. Jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, które może podjąć Bank Centralny Australii chcąc zachować obecnie nastawienie i kierunek polityki pieniężnej. Co więcej można pokusić się o stwierdzenie, że RBA dalej będzie brnął w stronę podwyższania wartości AUD poprzez realizację rynkowych oczekiwań...
Credit Agricole i Danske stawiają na odbicie AUD

Credit Agricole i Danske stawiają na odbicie AUD

Mimo bardzo silnego trendu spadkowego na Dolarze australijskim Credit Agricole i Danse Bank stawiają na większe odbicie na tej walucie. Credit Agricole ma longa na AUD/USD o wielkości $5mln ze stop lossem na 0.8630 i celem na 0.9530. Bank uważa, że ostatnie osłabienie spowodowane słabymi danymi o bezrobociu podwyższyło ryzyko reakcji ze strony RBA. Jednak Bank Centralny Australii nie będzie w stanie w najbliższym czasie obniżyć stóp procentowych. Oczekiwania inflacyjne się stabilizują wzmacniając neutralną politykę RBA. Kluczem będzie odczyt CPI w tym tygodniu, który nie powinien doprowadzić do żadnych ważnych decyzji. Dlatego AUD mógł już zaliczyć swoje minimum.     Danske Bank otworzył z kolei longi na AUD/NZD z poziomu 1.0650 ze stopem na 1.05 i celem na 1.09. "Liczymy na odbicie na tej parze...

Credit Agricole odradza kupowanie EUR/USD.

17.01.2014 Wobec braku informacji czy publikacji danych mogących poruszyć rynkiem, EUR znalazło się w szerokiej konsoli. Według członka rady zarządzającej ECB, Coeure, kolejna runda długoterminowych pożyczek może nie być potrzebna. Jednocześnie Coeure podkreślił, że stopa depozytowa może być ustalona poniżej zera, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako że skuteczność kolejnej rundy długoterminowych pożyczek może zależeć od zewnętrznych czynników, bank centralny może chcieć wybrać mechanizmy, którymi będzie mógł aktywnie sterować. "Trzymamy się wersji, że ECB rozważy prawdopodobnie dodatkowe działania, jeśli spadek inflacji się utrzyma. Jest to szczególnie aktualne, jako że wciąż silne EUR utrzymuje trudniejsze warunku monetarne. Jako efekt powyższego, uważamy, że nie należy kupować wspólnej waluty w pobliżu aktualnych poziomów, szczególnie przeciwko USD. Patrząc wprzód, uwaga inwestorów powinna skupić się na publikacji PMI...

Credit Agricole inwestuje 5 mln $ w długą pozycję na parze AUDUSD celując w poziom 0,9530.

Credit Agricole otworzył nową długą AUD / USD, ze SL - 0,8630, oraz TP - 0,9530 i o wartości 5 milionów dolarów. Nie podano poziomu wejścia więc założyłem iż pozycja została otwarta w momencie publikacji artykułu tj dzisiaj o 9.43 (czasu polskiego), kurs wtedy oscylował w okolicy 0,88 i taki też poziom wejścia zostanie ujętym w moim cotygodniowym zestawieniu.Jako uzasadnienie powyższej pozycji CA podaje trzy poniższe powody:1. Spekulacyjne krótkie pozycje po raz kolejny osiągnęły podwyższony poziom przez co zwiększa się ryzyko odwrócenia trendu spadkowego.2. AUD ma szansę stać się mniej wrażliwe na oczekiwania polityki pieniężnej FED, która może zrekompensować bardziej stonowane oczekiwań płynności, na korzyść waluty.3. Jest mało prawdopodobne iż RBA rozważy w najbliższej przyszłości kontynuacje luzowania stóp procentowych,...
AUD/USD - czy nowa polityka Chin osłabi Aussie?

Credit Agricol stawia 10 mln $ na spadek EURAUD.

CA uważa iż dolar australijski rozpoczął 2014 rok na swoim dnie, szczególnie względem EUR. Uzasadnienie powyższej tezy :1. Rentowność obligacji amerykańskich będzie wspierana poprzez poprawę perspektyw wzrostu gospodarczego USA do czego FED dostosuje swoją politykę pieniężną. Jednak negatywny wzrostu rentowności amerykańskich obligacji na AUD nie powinien być zbyt duży.2. Umocnienie euro, dla kontrastu, wydaje się mało prawdopodobne. Po pierwsze, EBC raczej nie stanie się mniej gołębie, w momencie gry problemy strukturalne będą utrzymywać perspektywy wzrostu na niskim poziomie, niezależnie od poprawy globalnych perspektyw wzrostu. Trzeba mieć na uwadze, że EBC może reagować na zaostrzenie warunków pieniężnych za pośrednictwem dodatkowych środków płynności lub / i poprzez dalsze obniżenie stóp procentowych.Zgodnie z tym poglądem, CA otworzył strukturalną pozycję krótką EUR /...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację