Conotoxia
bgz bnp

BFG określił wymóg MREL dla BNP Paribas BP na 15,9% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Wymóg MREL dla BNP Paribas Bank Polska (BNP Paribas BP) został określony na poziomie indywidualnym na 15,9% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM). Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 31 grudnia 2023 roku. Jak wskazano, decyzja ws. wymogu MREL została podjęta przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board - SRB), Magyar Nemzeti Bank (Bank Centralny Węgier), Finanstilsynet (Duński Urząd Nadzoru Finansowego) oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). W planie przymusowej restrukturyzacji Grupy BNP Paribas przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy. "Wymóg MREL dla banku został określony na...
bgz bnp

BNP Paribas BP: Wpływ podwyżki stóp o 1,15 pkt proc. to ok. 140-160 mln zł

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych o 1,15 pkt proc. (w przypadku głównej stopy referencyjnej) przełożą się na wzrost wyniku z odsetek o ok. 140-160 mln zł zł, poinformował bank. "Szacowana roczna wrażliwość wyniku odsetkowego na dokonane w październiku i listopadzie br. podwyżki stóp procentowych NBP (łącznie o 1,15 pkt proc.) wynosi około 140-160 mln zł, przy założeniu statycznego bilansu i uwzględnieniu efektu zmian struktury"- czytamy w prezentacji. Wynik z odsetek wyniósł 2 277 mln zł w I-III kw. br. i był niższy o 1,6% w skali roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,47% na koniec września wobec 2,67% rok wcześniej. Bank podał, że negatywny wpływ spadku stóp procentowych (w 2020 r.) na marże kredytowe realizowane...
bgz bnp

BNP Paribas BP prowadzi pilotaż ugód dot. kredytów w CHF 

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska prowadzi pilotaż ugód związanych z kredytami mieszkaniowymi we frankach szwajcarskich na indywidualnych określonych warunkach, ale nie podjął jeszcze decyzji o rozpoczęciu realizacji programu ugód, poinformował bank. "Decyzja o programie ugód dla klientów nie została podjęta. Bank prowadzi akcję pilotażową ugód na warunkach indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcami" - podał bank w prezentacji. Bank podał dziś, że liczba nowych postępowań wszczętych przez klientów, którzy zawarli umowy kredytu walutowego oraz denominowanego do CHF wyniosła 416 w III kw. br., zaś w I-III kw. 2021 roku było to łącznie 1 152 pozwów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wyniosła 690,2 mln zł na koniec września br. Wskaźnik pokrycia rezerwami dochodzonych roszczeń to 98%, zaś współczynnik wartości przedmiotów sporu do wartości bilansowej...

Kurs funta w kierunku 5,40 zł w perspektywie 12 m-cy. GBP/PLN oczami BNPP

Od połowy lipca jesteśmy świadkami ruchu bocznego na notowaniach pary GBP/PLN ograniczonego poziomami 5,30-5,40 zł. Ekonomiści BNP Paribas (BNPP) uważają, iż kurs funta będzie reagował na postęp programu szczepień i poprawę perspektyw gospodarczych. Prognozę wydaną w połowie sierpnia zaburzać może jednak kryzys energetyczny, z którym Wielka Brytania boryka się w ostatnich dniach. Kurs funta rozpoczynał wrzesień przy poziomie 5,25, kończył natomiast miesiąc bliżej górnego ograniczenia konsolidacji na 5,40 zł Pomimo tego, że kurs funta mocno traci do głównych walut przez kryzys energetyczny, nadal pozostaje silny względem słabej złotówki Według BNPP sytuacja w skali kolejnego roku nie zmieni się wiele, a ruch boczny na GBP/PLN zostanie utrzymany Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Kurs funta i perspektywy przemawiające...
kursy walut

Czy kurs dolara może powrócić do 3,65 zł? USD/PLN oczami BNP Paribas

W tym roku za dolara amerykańskiego płacono w pewnym momencie niemal 4 złote, a ostatni raz poziomy powyżej 3,90 zł para walutowa USD/PLN testowała 19-20 sierpnia. Zdaniem BNP Paribas (BNPP) ta sytuacja nie będzie powtarzała się w przeciągu kolejnych 3 miesięcy, a kurs dolara utrzyma się wyraźnie poniżej wspomnianego pułapu. Kurs dolara na przełomie sierpnia i września testował najniższe poziomy od miesiąca We wtorek deprecjacja USD/PLN przez moment osiągała poziomy najmocniejsze od pierwszej połowy czerwca Zgodnie z prognozami BNPP kurs dolara ma kończyć okres kolejnych trzech miesięcy na poziomie 3,86 zł, a dwunastu przy 3,95 zł Bank jednocześnie opublikował wykres z analizą techniczną USD/PLN, gdzie zaznaczył dwa kluczowe poziomy wsparcia Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Kurs...

BNP Paribas BP miał 131,96 mln zł zysku netto, 124 mld zł aktywów w II kw. br.

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska odnotował 131,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 219,05 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "W II kw. 2021 r. grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 132 mln zł (19,5% k/k, -39,8% r/r). W całym pierwszym półroczu zysk netto wyniósł 296 mln zł (-11,4% r/r). Różnice wynikają z efektu bazy – pozytywne zdarzenia jednorazowe podniosły wynik II kw. 2020 r. o ok. 45 mln zł. Z drugiej strony w II kwartale bieżącego roku wynik został obciążony wyższymi niż w poprzednich kwartałach kosztami rezerw na kredyty frankowe" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 758,6...
Kurs euro, dolara, funta i franka do złotego

BNP Paribas podaje argumenty za wzrostem oraz spadkiem dolara do złotego

Kurs dolara do złotego zaczął dynamicznie rosnąć już w I połowie czerwca. Notowania USD/PLN wzniosły się ponad poziom 3,90 zł, co wskazuje na potencjał odrobienia wcześniejszych strat. Analitycy banku BNP Paribas przedstawiają argumenty za spadkiem oraz za wzrostem dolara wobec polskiego złotego. Jastrzębi ton Rezerwy Federalnej umacnia notowania USD/PLN Ewentualna obniżka stóp proc. w Polsce osłabiłaby złotego Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Kurs dolara zmierza w kierunku oporu przy 3,95 zł   Obecne umocnienie greenbacka w stosunku do krajowej waluty jest przede wszystkim rezultatem bardziej jastrzębiego tonu Rezerwy Federalnej (Fed). Swój udział we wzrośnie notowań USD/PLN ma jednak także Rada Polityki Pieniężnej, która mimo relatywnie wysokiej inflacji nie skłania się do podwyżek stóp procentowych. Według analityków Biura Maklerskiego BNP Paribas, zaostrzanie polityki...

Kurs franka (CHF/PLN) spadnie do 3,84 zł, dolar (USD/PLN) będzie kosztował 3,36 zł, prognozuje BNP Paribas

Zdaniem analityków Biura Maklerskiego BNP Paribas (BNPP) polską złotówkę w przeciągu następnych trzech oraz dwunastu miesięcy czeka wyraźne umocnienie. Kurs euro w długim terminie ma osuwać się do 4,30 zł, dolar spadać poniżej 3,36 zł, frank szwajcarski pokonać barierę 3,84 zł, a funt szterling powrócić wyraźnie poniżej pułapu 5 zł. Przemawiać ma za tym między innymi apetyt inwestorów na waluty rynków wschodzących (wyższe stopy zwrotu) oraz kontynuacja luzowania polityki w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Rezerwy Federalnej (Fed) w większej skali niż zrobi to Narodowy Bank Polski (NBP). Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce i ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19 mają według BNPP wspierać polskiego złotego W krótkim terminie biuro maklerskiego spodziewa się utrzymania konsolidacji głównych par walutowych...
Kurs euro, dolara, funta i franka do złotego

Złoty korzysta na napływie kapitału. USD/PLN spadnie do 3,44 zł w 2021 r.

Przełom stycznia i lutego w przypadku pary USD/PLN cechował się podwyższoną zmiennością, jednak ostatecznie kurs w połowie lutego znalazł się w okolicach 3,70 PLN, względem 3,75 PLN w drugiej połowie stycznia. Na wspomniany spadek wpływ miały napływy do ryzykownych aktywów, w tym rynków emerging markets na czym korzystał polski złoty, zauważają w swoim najnowszym raporcie20 analitycy BNP Paribas. Prognozują spadek kursu pary USD/PLN do 3,40 zł w 2021 roku. RPP na styczniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie W razie umacniania się złotego możliwa jest reakcja banku centralnego Znaczące zwiększenie programu luzowania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych Kurs złotego zyska na słabości dolara w 2021 roku Z drugiej strony miało miejsce kontynuowane osłabienie dolara amerykańskiego, na co wpływ...
Kurs franka dolara euro i funta do złotego

Szwajcaria nie chce silnego franka. CHF/PLN spadnie do 3,90 w 2021 r.

W trakcie ostatniego miesiąca polski złoty zyskiwał względem szwajcarskiego franka. Notowania CHF/PLN jeszcze w trakcie stycznia znajdowały się przy poziomie 4,23 podczas gdy w połowie lutego za jednego franka inwestorzy płacą już tylko 4,16 PLN. Aktualnie obserwujemy dość silne zachowanie się krajowej waluty na co wpływa spadek ryzyka na rynkach finansowych w związku z rosnącymi oczekiwaniami na ożywienie i przejęciem władzy przez Demokratów w USA, zauważają w swoim najnowszym raporcie analitycy BNP Paribas. Eksperci prognozują spadek kursu CHF/PLN do poziomu 3,90 na koniec 2021 roku. Silny frank (CHF) szkodzi szwajcarskiej gospodarce Przestrzeń do umocnienia krajowej waluty, oczekiwany spadek kursu CHF/PLN Czynnikiem ryzyka dla złotówki pozostaje działalność NBP Kurs złotego (PLN) zyska na osłabieniu franka szwajcarskiego Z analiz strategów wynika, iż ze...
Mężczyzna trzymający w ręce torebkę z flagą UK

Gospodarka Wielkiej Brytanii obciąży funta. GBP/PLN spadnie poniżej 5,00

Od początku roku brytyjska waluta była pod wpływem ruchu aprecjacyjnego, czemu sprzyjała umowa handlowa zawarta pod koniec ubiegłego roku między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Dodatkowo, umocnienie GBP było konsekwencją opublikowanych, jastrzębich protokołów z lutowych posiedzeń Banku Anglii. Według nich, stopy procentowe pozostaną bez zmian przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy, a dane gospodarcze za IV kwartał zostały ocenione jako „istotnie mocniejsze” niż wcześniej oczekiwano, zauważają w swoim najnowszym raporcie analitycy BNP Paribas. Eksperci prognozują spadek kursu psychologicznego poziomu 5,00. Preferowanym instrumentem brytyjskiego banku centralnego pozostanie program QE Rynek wycenia obecnie obniżki stóp procentowych o 5 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy Szybkie dostosowanie się brytyjskiej gospodarki do regulacji po brexicie Kurs funta (GBP) zyska względem dolara i straci w...
Kurs funta i euro do dolara amerykańskiego

Dalsza przecena dolara. Wzrost euro, funta i jena do końca 2022 r.

Eksperci z BNP Paribas mają nieco inny pogląd na perspektywę dolara amerykańskiego niż niektóre banki. Oczekują, że zaangażowanie Rezerwy Federalnej w politykę reflacyjną osłabi amerykańską walutę, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu kursu EUR/USD do 1,25 w 2021 r. Jednocześnie spodziewają się umocnienia funta szterlinga i prognozują kurs pary GBP/USD na poziomie 1,49 do końca 2022 roku. Dolar prawdopodobnie jeszcze się osłabi w 2021 r., ponieważ realne rentowności pozostaną ujemne Uporczywa gołębia postawa Fed w obliczu lepszych danych z USA podkopie nadzieje na odbicie dolara Nadal istnieje duże pole do wzrostu dla EUR, JPY, GBP i wielu walut z rynków wschodzących Kurs dolara (USD) w kłopotach przez gołębi Fed Analitycy prognozują, że kurs wymiany funta do dolara wzrośnie głównie z powodu...
Flaga unii europejskiej i polski wbite w papierowe statki

Polska gospodarka wspiera siłę złotego. EUR/PLN spadnie do 4,30 zł

Po silnym osłabieniu złotego pod koniec ubiegłego roku, w 2021 r. kurs EUR/PLN zniósł już większość z tego ruchu. Deprecjacja PLN spowodowana była interwencjami NBP na rynku walutowym, co zbiegło się w czasie z komentarzem Prezesa NBP - Adama Glapińskiego, który sugerował iż stopy procentowe w Polsce mogą zostać jeszcze obniżone w najbliższym czasie, zauważają w swoim najnowszym raporcie20 analitycy BNP Paribas. Eksperci prognozują spadek kursu EUR/PLN do 4,30 zł w 2021 roku. Jednym z głównych celów polityki monetarnej RPP jest zapobieganie aprecjacji złotego Relatywnie niski spadek dynamiki PKB dla polskiej gospodarki w 2020 roku (-3,3% r/r) Sytuacja budżetowa i wskaźniki zadłużenia naszego kraju prezentują się solidnie na tle większości państw strefy euro Kurs złotego (PLN) ostatecznie zyska w 2021...
euro i dolary banknoty

Silny dolar w krótkim terminie. Euro wzrośnie do 1,25 USD w 2021 r.

Przełom stycznia i lutego to kontynuacja spadku notowań pary EUR/USD do poziomu poniżej 1,20. Powyższe było rezultatem nie tylko kontynuacji umacniania się dolara amerykańskiego, ale również osłabienia euro z uwagi na doniesienia o przedłużeniach restrykcji związanych z pandemią COVID-19 w poszczególnych gospodarkach, zauważają w swoim najnowszym raporcie analitycy BNP Paribas. Jednocześnie oczekują wzrostu najpopularniejszej pary walutowej do poziomu 1,25 na koniec 2021 roku. Głównymi czynnikami sprzyjającymi słabości USD pozostaje gołębia polityka Fed oraz planowany stymulus fiskalny W krótkim terminie kurs EURUSD może znajdować się pod presją spadkową Niedowartościowanie euro w długoterminowym horyzoncie czasowym Dolar utrzyma słabość w 2021 roku. Skorzysta euro i funt - Dolar kontynuował aprecjację w związku z narastającą niepewnością odnośnie kolejnych fali pandemii oraz problemów z procesem oraz...
kurs złotego PLN

NBP nie zatrzyma siły złotego. EUR/PLN poniżej 4,40 zł w poł. 2021 r.

Ostatnie interwencje przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski (NBP) na rynku walutowym miały służyć zapobiegnięciu dalszemu umocnieniu polskiego złotego. Kurs euro ustabilizował się w nowym roku w okolicach 4,55 zł. Jednak w ocenie wielu ekspertów w długim terminie rodzima waluta i tak odrobi część strat do głównych konkurentów na rynku Forex. Analitycy z BNP Paribas prognozują spadek kursu pary EUR/PLN poniżej 4,40 zł w czerwcu oraz na przełomie sierpnia i września. Pod koniec ubiegłego roku NBP zaskoczył rynek interwencjami na rynku walutowym W nadchodzących tygodniach kurs EUR/PLN będzie pozostawał w okolicach powyżej poziomu 4.50 Złoty umocni się w wyniku luzowania monetarnego przez EBC i Fed w większej skali niż NBP Kurs złotego: siła PLN zmusi NBP do kolejnych interwencji? Koniec ubiegłego roku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje