XTB
zepak

ZE PAK z niemal 55% przeceną – zapiski giełdowego spekulanta

Farma Kazimierz realizuje projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 17,5 MW w miejscowości Kazimierz Biskupi. Farma od sierpnia 2021 jest własnością PAK Polska Czysta Energia - spółki zależnej ZE PAK. Notowania ZE PAK spadają od połowy sierpnia już o ponad 54%. Obecnie kurs oscyluje przy linii łączącej poprzednie dołki oraz czytelnym wsparciu okolic 19 zł. Nadal jednak nie widać zdecydowanej reakcji popytowej, mimo tak dużej przeceny.

ZE PAK miał 49,1 mln zł zysku netto, 57,86 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - ZE PAK odnotował 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 57,86 mln zł wobec 23,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

ZE PAK przewiduje skons. zysk netto na 153 mln zł, zysk EBITDA na 199 mln zł w I poł. 2022

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Przewidywany szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy ZE PAK za I półrocze 2022 roku wyniesie 153 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnie 199 mln zł, podała spółka. ZE PAK podał też, że zawiązał rezerwę związaną z umową sprzedaży energii elektrycznej w II połowie br. do jednego...
Opakowania produkcja, MAZOP cc, przemysł

Spółka zależna ZE PAK zamierza nabyć projekt wiatrowy o łącznej mocy 50,6 MW

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Spółka zależna ZE PAK - PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) - podjęła decyzję o wejściu w ostateczną fazę negocjacji, a w przypadku pomyślnego ich przebiegu nabyciu od Polish Wind Holdings B.V. 100% udziałów w kapitale zakładowym Eviva Lębork, a rada nadzorcza podjęła decyzję o wyrażeniu zgody...

PAK-PCE buduje farmę wiatrową Ględowo o mocy 72,6 MW

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) rozpoczyna we współpracy z gminą i powiatem Człuchów budowę nowej farmy wiatrowej Ględowo o mocy 72,6 MW, podał ZE PAK. Pierwszy prąd popłynie z farmy w 2024 r. "PAK-Polska Czysta Energia rozpoczyna budowę nowej farmy wiatrowej, która będzie produkowała czystą i zieloną...
Opakowania produkcja, MAZOP cc, przemysł

ZE PAK i Orsted mają umowę ramową dot. udziałów w spółkach projektowych offshore

Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - ZE PAK zawarł z Ørsted Wind Power (ORS) umowę ramową dotyczącą udziałów w siedmiu spółkach projektowych, które mają brać udział w postępowaniach lokalizacyjnych na morskie farmy wiatrowe w polskiej części Morza Bałtyckiego, podał ZE PAK. "Na podstawie umowy ramowej oraz aneksu, spółka oraz ORS postanowiły w...
Opakowania produkcja, MAZOP cc, przemysł

ZE PAK: WSA uchylił decyzję wydłużającą koncesję na złoże Pątnów IV do 31 sierpnia 2026 r.

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił decyzję ministra klimatu i środowiska z 27 lipca 2020 r. zmieniającą koncesję na wydobywanie węgla brunatnego dla złoża Pątnów IV (odkrywka "Jóźwin"), jednego z trzech eksploatowanych obecnie przez KWB Konin złóż, podał ZE PAK. Uchylona nieprawomocnie decyzja wydłuża...
Gorące spółki dnia

ZE PAK [ZEP], XTB S.A. [XTB] – Gorące spółki dnia

Rynek może więc wyceniać kolejny udany kwartał. Warto przypomnieć, że cały czas mocno wzrasta liczba nowych klientów brokera. Pod koniec maja spółka podała, że ich liczba przekroczyła 500 tysięcy. Wykres sugeruje zbliżający się atak na tegoroczne maksima.

ZE PAK: PAK-PCE ma umowę z Mostostalem Puławy na budowę fabryki autobusów za 72,7 mln zł

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy - spółka zależna ZE PAK - podpisał umowę z Mostostalem Puławy na realizację "Budowy zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą" w Świdniku, podała spółka. "Zgodnie z zapisami umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone...

ZE PAK: PAK-PCE zrealizuje projekt farmy PV w Człuchowie za łącznie 725 mln zł

Warszawa, 10.06.2022 (ISBnews) - PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) - spółka zależna ZE PAK - podjęła decyzję o nabyciu od Polish Wind Holdings 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind - właściciela projektu farmy wiatrowej o mocy 72,6 MW w Człuchowie, podała spółka. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem...

Lista faworytów z GPW na czerwiec w ocenie BM BNP Paribas

„Grupa Kęty miała odnotowała w I kwartale 2022 r. 1,5 mld zł przychodów i 175 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost r/r o odpowiednio 52 proc. i 27 proc. Pomimo dużej niepewności panującej na rynku, wywołanej m.in. wojną w Ukrainie, zarząd obserwuje w II kwartale b.r. stabilny popyt na swoje produkty i spodziewa się wyższej o 40-50 proc. r/r sprzedaży w omawianym okresie. Oczekujemy więc poprawy sentymentu wobec spółki w najbliższym czasie – Kęty publikują wstępne wyniki za 2Q w drugiej połowie czerwca, 11 lipca jest też przyznanie praw do dywidendy spółki (DY=8,4 proc.)” – uważają analitycy.

ZE PAK miał 103,67 mln zł zysku netto, 129 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - ZE PAK odnotował 103,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 7,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 118,23 mln zł wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio:...

ZE PAK miał 317 mln zł straty netto, 243,08 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - ZE PAK odnotował 317 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 222,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 512,62 mln zł wobec 291,11 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 243,08 mln zł...
Symbol GPW na tle wykresu

ZE PAK utworzy odpisy, które obniżą skonsolidowany wynik netto za 2021 r. o 550 mln zł

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - ZE PAK, w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, dokona odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych, które spowodują obniżenie wyniku EBITDA grupy za 2021 r. o około 26 mln zł, a zysku netto grupy o około 550 mln zł, podała spółka. Wpływ...

ZE PAK i Orsted wnioskują o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych na Bałtyku

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - ZE PAK oraz Ørsted złożyły pierwsze wnioski o przyznanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, podały spółki we wspólnym komunikacie. Wkrótce zostaną złożone kolejne. "Nasz wspólny projekt zakłada szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy pozwolenie na lokalizację, będziemy produkować i...

ZE PAK ma list intencyjny z Rybnikiem ws. inwestycji w Centrum Zielonej Energii

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - ZE PAK podpisał z miastem Rybnik list intencyjny w sprawie inwestycji w Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, podała spółka. ZE PAK planuje zainwestować wstępnie ok. 0,5 mld zł w ten projekt. "Mamy wspólne cele, miastu zależy na świadczeniu usług komunalnych na wysokim poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu...

ZE PAK i Orsted zawiązały konsorcjum dla budowy farm wiatrowych na Bałtyku

Warszawa, 08.03.2022 (ISBnews) - ZE PAK i Ørsted podpisały umowę i wspólnie wystąpią o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, podali partnerzy. Utworzenie konsorcjum z 50-proc. udziałem każdej z firm oficjalnie rozpoczyna drogę do pozwoleń w ramach drugiej fazy rozwoju rynku, gdzie polski rząd...

ZE PAK: PAK-PCE zainwestuje blisko 342 mln zł w Farmę Wiatrową Przyrów

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) - spółka zależna ZE PAK - nabyła od KI Foundation 100% udziałów spółki Farma Wiatrowa Przyrów, podał ZE PAK. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą blisko 342 mln zł. "PAK-PCE nabyła udziały od sprzedającego w ramach przedsięwzięcia...

ZE PAK gotowy zmodernizować i uruchomić linię energetyczną łączącą Polskę z Ukrainą

Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - ZE PAK jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy, podała spółka. "Zgodnie z informacjami medialnymi i publicznymi wypowiedziami Hermana Hałuszczenki, ukraińskiego ministra energetyki, Ukraina zwróciła się...

Spółka zależna ZE PAK nabyła projekt budowy farmy wiatrowej w Miłosławiu

Warszawa, 24.12.2021 (ISBnews) - PAK Polska Czysta Energia - spółka zależna ZE PAK - podpisała z VPL Projects umowę nabycia 100% udziałów w dwóch spółkach projektowych realizujących projekt budowy farmy wiatrowej w Miłosławiu, podał ZE PAK. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą blisko 100 mln...
zepak

ZE PAK z silnym odbiciem – zapiski giełdowego spekulanta

Wcześniej ZE PAK podał, że PAK CCGT zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że według wstępnych wyników w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 zawarto umowy na łącznie 7 188,584 MW obowiązków mocowych. 
zepak

ZE PAK: Wartość umowy mocowej PAK CCGT to 197 mln zł w pierwszym roku dostaw

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - PAK CCGT - spółka zależna ZE PAK - zawrze umowę mocową na 17 lat dostaw w wyniku aukcji głównej na 2026 r., podała grupa. Wartość kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych wynosi 197,39 mln zł. "Po ostatecznym ogłoszeniu wyników przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,...

ZE PAK: PAK CCGT zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - PAK CCGT - spółka zależna ZE PAK - zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka. Umowa mocowa została zawarta na 17 lat dostaw. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1....
zepak

ZE PAK z re-testem oporu po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Wczorajsze odbicie zakończyło się przy czytelnym oporze jakim są wcześniejsze dołki. Wydaje się, że trudno będzie utrzymać kurs na wyższych poziomach biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost notowań oraz słaby sentyment na szerokim rynku.
Gorące spółki dnia

ZE PAK [ZEP], Answear [ANR] – Gorące spółki dnia

Mocne otwarcie piątkowej sesji zanotował ZE PAK, który poinformował o podpisaniu z Ørsted listu intencyjnego dotyczącego wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wygranie aukcji otworzy im drogę do udziału w planowanych w 2025 i 2027 roku aukcjach na wsparcie dla morskich...

ZE PAK i Orsted mają list intencyjny ws. współpracy w polskim offshore

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Ørsted list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, podały spółki. "W kolejnym kroku - po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych - ZE PAK i Ørsted utworzą wspólne przedsięwzięcie (joint venture),...
zepak

ZE PAK z atomowym wzrostem kursu we wrześniu – zapiski giełdowego spekulanta

Patrząc na wykres, mamy oczywiście pewną stabilizację po silnym wzroście na początku miesiąca. Wydaje się jednak, że inwestorzy mogą oczekiwać kolejnych informacji z zakresu energetyki jądrowej, co może w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływać na kształt notowań.

ZE PAK miał 28 mln zł zysku netto, 23,68 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 247,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,68 mln zł wobec 300,06 mln zł...

IP3 Corporation będzie doradcą ZE PAK ws. planu wdrożenia energetyki jądrowej

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał porozumienie z IP3 Corporation (IP3) dotyczące opracowania planu wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, podała spółka. IP3 będzie w tych procesach głównym doradcą ZE PAK. Współpraca będzie m.in. polegała na wypracowaniu i uzyskaniu zgód odpowiednich władz i urzędów, w...

Aż 24 spółki odnotowały roczny rekord notowań we wtorek. ZEPAK (+24,73%) zbuduje elektrownię jądrową!

24 spółki z parkietu głównego GPW osiągnęły podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dwie spółki odnotowały dziś najniższy poziom notowań w roku (Harper, Nexity). Liderem wzrostów na zamknięciu sesji były walory spółki Zepak, które drożały aż o 24,73%! 24 spółki osiągnęły podczas dzisiejszej sesji najwyższy...
zepak

Spółki Solorza i Sołowowa zainwestują w 4-6 reaktorów SMR o mocy 300 MW każdy

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Zygmunt Solorz i Michał Sołowow podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej na bazie aktywów Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podał rzecznik prasowy Zygmunta Solorza Tomasz Matwiejczuk. Elektrownia będzie pracowała w oparciu o amerykańskie technologie tzw. małych reaktorów...

ZE PAK przeznaczy ok. 150 mln zł na projekt Farmy Wiatrowej Kazimierz Biskupi

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - PAK Polska Czysta Energia - spółka zależna Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - podpisała z KI Foundation umowę nabycia 100% udziałów spółki celowej Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 17,5 MW, w miejscowości Kazimierz Biskupi, podała grupa. Łączne nakłady inwestycyjne...

ZE PAK miał 7,23 mln zł straty netto, 25,74 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 10,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,08 mln zł wobec 4,37 mln zł straty rok wcześniej. Zysk...
zepak

ZE PAK z wyceną 11,10 zł od DM PKO BP. Kurs w trendzie bocznym

Na wykresie kurs porusza się w układzie bocznym. W jego połowie mamy istotne wsparcie w rejonie 10 zł. Na razie poziom ten jest respektowany. Jeżeli wsparcie upadnie, szans na kolejne odbicie można szukać przy głównym wsparciu w rejonie 9 zł.
zepak

BM Banku PKO BP negatywnie ocenia wyniki za IV kwartał spółki ZE PAK

Na wykresie mamy trend boczny w ostatnich miesiącach. Kilka ostatnich dołków wypada coraz wyżej - jeżeli jednak ten schemat zostanie przełamany czyli cena spadnie poniżej wczorajszego minimum, otworzy się droga do głębszej korekty. Wtedy celem staną się okolice 9,80 - 10 zł, a w przypadku kontynuacji przeceny, nawet główne wsparcie współtworzące trend boczny.

Wig20 traci w piątek rano 0,2%. Analiza notowań: Mercator Medical, Ten Square Games, ZE PAK oraz Pozbud

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po godzinie handlu 0,2%, WIG zyskuje 0,2%, mWIG40 zyskuje 1%, a sWIG80 traci 0,1%. 10 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory JSW, które zyskują 2,73%, a...
zepak

ZE PAK z 15 letnią umową na sprzedaż energii – zapiski giełdowego spekulanta

"Podpisanie wieloletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej zabezpiecza strumień przychodów dla realizowanego projektu i uniezależnia go od bieżących wahań na rynku energii. Takie rozwiązanie, zbliżone w swojej konstrukcji do aukcji dla odnawialnych źródeł energii, jest wysoce efektywne w procesie pozyskiwania finansowania dla wielkoskalowych pr
Columbus Energy: raport za I kw. 2020 r. potwierdza olbrzymi wzrost zysku brutto

ZE PAK przeniósł na spółkę zal. prawa do projektu fotowoltaicznego w Brudzewie

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeniósł na spółkę zależną PAK-PCE Fotowoltaika wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie, podał ZE PAK. "ZE PAK SA i PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na...
coal węgiel

PAK KWB Konin zdecydował o zaniechaniu eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego

PAK KWB Konin - spółka zależna Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydował o zaniechaniu działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego, podała spółka. PAK KWB Konin SA rezygnuje z działań polegających na wydobywaniu węgla brunatnego "Zarząd PAK KWB Konin SA podjął uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji mających na...

ZE PAK miał 10,09 mln zł zysku netto, 28,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 34,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

ZE PAK chce zakończyć produkcję energii ze źródeł węglowych do 2030 r.

Zakładany czas zakończenia produkcji energii ze źródeł węglowych Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady, wynika z przyjętych przez grupę kierunków strategii. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu...
Spadki na rynku

ZE PAK miało 247,17 mln zł straty netto, 300,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 247,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK odnotował 247,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Szacowane rezerwy na restrukturyzację zatrudnienie w ZE PAK to 2,8 mln zł

Szacowana wysokość rezerw związana z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów oraz PAK Górnictwo - spółek zależnych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - wyniesie łącznie 2,8 mln zł, podała grupa. Szacowane rezerwy na restrukturyzację zatrudnienie w ZE PAK to 2,8 mln zł "Szacowana wysokość...
zepak

Spółki zależne ZE PAK planują zwolnienia grupowe maksymalnie 209 pracowników

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin (PAK KWB Konin) oraz PAK Górnictwo - spółki zależne od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podał ZE PAK. Zwolnienia mają łącznie objąć maksymalnie 209 osób. PAK KWB Konin oraz...
zepak

ZE PAK rozpoczął likwidację spółki zależnej PAK KWB Adamów

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) rozpoczął proces likwidacji spółki zależnej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów, podała spółka. ZE PAK likwiduje spółkę zależną Zarząd PAK KWB Adamów podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz zawnioskował do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów oraz powołaniu zarządu...
zepak

ZE PAK wycofał z eksploatacji 493 MW mocy węglowych

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wycofał dziś z eksploatacji dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy, podała spółka. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych. ZE PAK odstawia wyeksploatowane bloki węglowe "Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji...
Spadki na rynku

ZE PAK miał 10,35 mln zł straty netto, 23,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin odnotował 10,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK podsumowuje pierwszy kwartał roku Strata operacyjna wyniosła 23,07 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ