Conotoxia

Spółka zależna ZE PAK nabyła projekt budowy farmy wiatrowej w Miłosławiu

Warszawa, 24.12.2021 (ISBnews) - PAK Polska Czysta Energia - spółka zależna ZE PAK - podpisała z VPL Projects umowę nabycia 100% udziałów w dwóch spółkach projektowych realizujących projekt budowy farmy wiatrowej w Miłosławiu, podał ZE PAK. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą blisko 100 mln zł. "Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 4 turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,6 MW, w miejscowości Miłosław w województwie wielkopolskim. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy na blisko 38 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjno-prawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie farmy do sieci. Przewidywany termin uruchomienia farmy to III kwartał 2023 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą...
zepak

ZE PAK z silnym odbiciem – zapiski giełdowego spekulanta

Wcześniej ZE PAK podał, że PAK CCGT zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że według wstępnych wyników w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 zawarto umowy na łącznie 7 188,584 MW obowiązków mocowych. 
zepak

ZE PAK: Wartość umowy mocowej PAK CCGT to 197 mln zł w pierwszym roku dostaw

Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - PAK CCGT - spółka zależna ZE PAK - zawrze umowę mocową na 17 lat dostaw w wyniku aukcji głównej na 2026 r., podała grupa. Wartość kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych wynosi 197,39 mln zł. "Po ostatecznym ogłoszeniu wyników przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PAK CCGT sp. z o.o. zawrze umowę mocową na 17 lat dostaw, kontraktując 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy" - czytamy w komunikacie. Wartość zawartego kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych dla roku 2026, nie uwzględniając inflacji, wynosi 197 392 270 zł, podano także. Wcześniej ZE PAK podał, że PAK CCGT zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy...

ZE PAK: PAK CCGT zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - PAK CCGT - spółka zależna ZE PAK - zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka. Umowa mocowa została zawarta na 17 lat dostaw. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1. rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,4 zł/kW/rok, podano w komunikacie. "Wygrana w aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie objętym umową mocową" - czytamy dalej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały dziś, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w rundzie 1. Wstępne wyniki aukcji zostaną ogłoszone...
zepak

ZE PAK z re-testem oporu po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Wczorajsze odbicie zakończyło się przy czytelnym oporze jakim są wcześniejsze dołki. Wydaje się, że trudno będzie utrzymać kurs na wyższych poziomach biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost notowań oraz słaby sentyment na szerokim rynku.
Gorące spółki dnia

ZE PAK [ZEP], Answear [ANR] – Gorące spółki dnia

Mocne otwarcie piątkowej sesji zanotował ZE PAK, który poinformował o podpisaniu z Ørsted listu intencyjnego dotyczącego wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wygranie aukcji otworzy im drogę do udziału w planowanych w 2025 i 2027 roku aukcjach na wsparcie dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Strony zamierzają określić warunki współpracy w umowie wspólników, która jest przedmiotem negocjacji oraz w innych umowach. ZE PAK wybuduje farmy wiatrowe na Bałtyku Answear poprawia wyniki sprzedaży Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Ørsted ma obecnie łącznie 12 GW zainstalowanej mocy odnawialnej, z czego 7,6 GW jest zainstalowane w 28 morskich farmach wiatrowych. Ørsted oczekuje, że do 2025 r....

ZE PAK i Orsted mają list intencyjny ws. współpracy w polskim offshore

Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Ørsted list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, podały spółki. "W kolejnym kroku - po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych - ZE PAK i Ørsted utworzą wspólne przedsięwzięcie (joint venture), w którym każda ze spółek będzie miała 50% udziałów. Partnerzy wezmą wspólnie udział w nadchodzących aukcjach na morskie lokalizacje na Bałtyku" - czytamy w komunikacie. Wygranie aukcji otworzy im drogę do udziału w planowanych w 2025 i 2027 roku aukcjach na wsparcie (CfD) dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Strony zamierzają określić warunki współpracy w umowie wspólników, która jest przedmiotem negocjacji oraz w innych umowach. "Polska podjęła właściwą decyzję stawiając...
zepak

ZE PAK z atomowym wzrostem kursu we wrześniu – zapiski giełdowego spekulanta

Patrząc na wykres, mamy oczywiście pewną stabilizację po silnym wzroście na początku miesiąca. Wydaje się jednak, że inwestorzy mogą oczekiwać kolejnych informacji z zakresu energetyki jądrowej, co może w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływać na kształt notowań.

ZE PAK miał 28 mln zł zysku netto, 23,68 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 247,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,68 mln zł wobec 300,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 523,3 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 526,39 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 19,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 257,51 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 985,72 mln zł w porównaniu z 1 050,46 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w I półroczu br. wyniósł...

IP3 Corporation będzie doradcą ZE PAK ws. planu wdrożenia energetyki jądrowej

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał porozumienie z IP3 Corporation (IP3) dotyczące opracowania planu wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, podała spółka. IP3 będzie w tych procesach głównym doradcą ZE PAK. Współpraca będzie m.in. polegała na wypracowaniu i uzyskaniu zgód odpowiednich władz i urzędów, w tym amerykańskich i polskich, a także innych międzynarodowych, które mogą być niezbędne dla realizacji projektu. Może obejmować również pozyskanie akceptacji ze strony organów nadzorczych i regulacyjnych w poszczególnych krajach, które będą dostawcami danych technologii. Strony będą wspólnie pracować nad przygotowaniem planu wdrożeniowego i finansowego w celu stworzenia wymagań, a następnie zamówienia konkretnych rozwiązań, wyjaśniono. "Energia jądrowa będzie odgrywała kluczową rolę w światowym miksie energii. Chcemy, aby państwa wysoko uprzemysłowione mogły wykorzystać...

Aż 24 spółki odnotowały roczny rekord notowań we wtorek. ZEPAK (+24,73%) zbuduje elektrownię jądrową!

24 spółki z parkietu głównego GPW osiągnęły podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dwie spółki odnotowały dziś najniższy poziom notowań w roku (Harper, Nexity). Liderem wzrostów na zamknięciu sesji były walory spółki Zepak, które drożały aż o 24,73%! 24 spółki osiągnęły podczas dzisiejszej sesji najwyższy kurs w ciągu 12 miesięcy. Dwie spółki odnotowały dziś najniższy poziom notowań w roku (Harper, Nexity). Najwyższe obroty podczas sesji odnotowały walory PKOBP: 156 mln zł.  Nagranie z zamknięcia wtorkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Zamknięcie sesji na GPW" odbywa się codziennie, od godziny 16:45 i można go oglądać na żywo na stronie głównej Comparic. Program prowadzi redaktor Marcin Podlacki. Partnerem audycji jest Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie. https://www.youtube.com/watch?v=4cgNRnNePRw Spora...
zepak

Spółki Solorza i Sołowowa zainwestują w 4-6 reaktorów SMR o mocy 300 MW każdy

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Zygmunt Solorz i Michał Sołowow podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej na bazie aktywów Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podał rzecznik prasowy Zygmunta Solorza Tomasz Matwiejczuk. Elektrownia będzie pracowała w oparciu o amerykańskie technologie tzw. małych reaktorów modułowych (SMR). ZE PAK zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy. "Potrzebujemy taniej i czystej energii, aby móc rozwijać się jako państwo i społeczeństwo. Atom jest czystym i ekologicznym źródłem energii i projekt ten połączył nas z Michałem. Wspólny cel, czyli czysta i konkurencyjna Polska, jest wart podjęcia wyzwania i jestem przekonany, że razem możemy go zrealizować. Od kilku lat stawiam na czystą i...

ZE PAK przeznaczy ok. 150 mln zł na projekt Farmy Wiatrowej Kazimierz Biskupi

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - PAK Polska Czysta Energia - spółka zależna Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - podpisała z KI Foundation umowę nabycia 100% udziałów spółki celowej Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi, realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 17,5 MW, w miejscowości Kazimierz Biskupi, podała grupa. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją farmy wyniosą blisko 150 mln zł. "Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW, w miejscowości Kazimierz Biskupi, w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni Pątnów. Korzystne warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy na blisko 60 GWh" - czytamy w komunikacie. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie farmy do sieci. Przewidywany termin...

ZE PAK miał 7,23 mln zł straty netto, 25,74 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 10,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,08 mln zł wobec 4,37 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,74 mln zł wobec 34,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 462,41 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 524,07 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2021 roku zanotowano 18,42% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek, który wyniósł 28,57%, natomiast sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek produkcji...
zepak

ZE PAK z wyceną 11,10 zł od DM PKO BP. Kurs w trendzie bocznym

Na wykresie kurs porusza się w układzie bocznym. W jego połowie mamy istotne wsparcie w rejonie 10 zł. Na razie poziom ten jest respektowany. Jeżeli wsparcie upadnie, szans na kolejne odbicie można szukać przy głównym wsparciu w rejonie 9 zł.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje