XTB
Columbus Energy: raport za I kw. 2020 r. potwierdza olbrzymi wzrost zysku brutto

ZE PAK przeniósł na spółkę zal. prawa do projektu fotowoltaicznego w Brudzewie

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeniósł na spółkę zależną PAK-PCE Fotowoltaika wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp w Brudzewie, podał ZE PAK. "ZE PAK SA i PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na kwotę brutto 16,1 mln zł. Cena za cesję została skalkulowana jako łączna kwota poniesionych nakładów oraz wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez spółkę czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu do chwili przeniesienia praw i obowiązków. Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na kwotę brutto 16,1 mln zł. Wierzytelność z tytułu ceny za cesję została przez spółkę wniesiona do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego. W...
coal węgiel

PAK KWB Konin zdecydował o zaniechaniu eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego

PAK KWB Konin - spółka zależna Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydował o zaniechaniu działań zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego, podała spółka. PAK KWB Konin SA rezygnuje z działań polegających na wydobywaniu węgla brunatnego "Zarząd PAK KWB Konin SA podjął uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji mających na celu realizację przedsięwzięć, polegających na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złóż: Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo" - czytamy w komunikacie. Po akceptacji rady nadzorczej zostaną działania celem formalnego odstąpienia od wszczętych postępowań, prowadzonych w zakresie uzyskania decyzji zmierzających do eksploatacji wyżej wymienionych złóż, podano także. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i...

ZE PAK miał 10,09 mln zł zysku netto, 28,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 34,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 28,13 mln zł wobec 61,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 554,73 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 751,14 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 247,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 605,19 mln zł w porównaniu z 2 157,17...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

ZE PAK chce zakończyć produkcję energii ze źródeł węglowych do 2030 r.

Zakładany czas zakończenia produkcji energii ze źródeł węglowych Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady, wynika z przyjętych przez grupę kierunków strategii. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru. ZE PAK chce zakończyć produkcję energii ze źródeł węglowych do 2030 r. Kierunki strategii zakładają, że proces transformacji ZE PAK potrwa przez najbliższe lata. W tym czasie będą uruchamiane kolejne projekty zielonego wytwarzania energii i stopniowo wygaszane moce brunatne. Termin zakończenia produkcji energii z węgla nie jest przypadkowy, spółka zamierza wpasować się w finalne...
Spadki na rynku

ZE PAK miało 247,17 mln zł straty netto, 300,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) odnotował 247,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK odnotował 247,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 300,06 mln zł wobec 38,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 526,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 710,9 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 257,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 050,46 mln zł w porównaniu z 1 406,03...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Szacowane rezerwy na restrukturyzację zatrudnienie w ZE PAK to 2,8 mln zł

Szacowana wysokość rezerw związana z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów oraz PAK Górnictwo - spółek zależnych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - wyniesie łącznie 2,8 mln zł, podała grupa. Szacowane rezerwy na restrukturyzację zatrudnienie w ZE PAK to 2,8 mln zł "Szacowana wysokość rezerw związana z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Konin SA, PAK KWB Adamów SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. wynosi łącznie 2,8 mln zł, z czego na PAK KWB Konin SA przypada 1 mln zł, na PAK KWB Adamów SA - 0,7 mln zł, a na PAK Górnictwo Sp. z o.o. - 1,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. W sierpniu grupa podała, że PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin (PAK...
zepak

Spółki zależne ZE PAK planują zwolnienia grupowe maksymalnie 209 pracowników

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin (PAK KWB Konin) oraz PAK Górnictwo - spółki zależne od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podał ZE PAK. Zwolnienia mają łącznie objąć maksymalnie 209 osób. PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych "Zwolnienia grupowe w dwóch ww. spółkach zależnych obejmą w PAK KWB Konin maksymalnie 80 pracowników, a w PAK Górnictwo maksymalnie 129 pracowników" - czytamy w komunikacie. Konsekwencją podjęcia uchwał przez zarządy PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, jest powiadomienie zakładowych organizacji związkowych o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócenie się do organizacji związkowych o...
zepak

ZE PAK rozpoczął likwidację spółki zależnej PAK KWB Adamów

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) rozpoczął proces likwidacji spółki zależnej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów, podała spółka. ZE PAK likwiduje spółkę zależną Zarząd PAK KWB Adamów podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz zawnioskował do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów oraz powołaniu zarządu tej spółki do pełnienia funkcji likwidatorów, poinformowano. ZE PAK SA posiada 99,35% udziałów w PAK KWB Adamów. "PAK KWB Adamów prowadziła wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową na potrzeby elektrowni Adamów. Po zakończeniu, wraz z końcem 2017 roku, działalności przez elektrownię Adamów działalność PAK KWB Adamów została wydłużona z uwagi na pozostałe do wydobycia zasoby węgla i możliwości dostawy do elektrowni Pątnów. Jednak bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie generują impulsów do...
zepak

ZE PAK wycofał z eksploatacji 493 MW mocy węglowych

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wycofał dziś z eksploatacji dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy, podała spółka. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych. ZE PAK odstawia wyeksploatowane bloki węglowe "Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 117,1 godzin" - czytamy w komunikacie. Wycofane eksploatacji 493 MW mocy węglowych odpowiadały za 1 442 000 ton emisji CO2 w 2019 roku, co oznacza, że o tę wielkość powinna spaść emisja Grupy ZE PAK w kolejnych latach, podano także. "Na przestrzeni ostatnich 30 miesięcy wycofaniu z eksploatacji w ZE PAK SA uległo łącznie 1 293 MW mocy węglowych, składa się na to 600 MW...
Spadki na rynku

ZE PAK miał 10,35 mln zł straty netto, 23,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin odnotował 10,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZE PAK podsumowuje pierwszy kwartał roku Strata operacyjna wyniosła 23,07 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 524,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 695,13 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 524 074 tys. zł i w porównaniu do I kwartału 2019 roku zmniejszyły się o 171 056 tys. zł, tj. o 24,61%. W pierwszym kwartale roku m.in. dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację