XTB

Zamet miał 6 tys. zł zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Zamet odnotował 6 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,22 mln zł wobec 2,05 mln zł rok wcześniej. "Rentowność EBIT wyniosła 1,15%, w porównaniu do 1,06% za analogiczny okres 2021 roku. Zysk netto za okres 3 miesięcy 2022 roku wyniósł 6 tys. zł, w porównaniu do zysku netto w wysokości 2 tys. zł w analogicznym okresie 2021 roku. Rentowność netto wyniosła odpowiednio 0,01% i 0,01%" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54 mln zł w I kw. 2022 r. wobec...

Zamet miał 0,06 mln zł zysku netto, 2,09 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Zamet odnotował 60 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,09 mln zł wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,25 mln zł w 2021 r. wobec 170,6 mln zł rok wcześniej. "Wskutek spadku tempa kontraktowania nowych zleceń w Grupie Zamet w roku 2020 (w związku z pandemią), grupa kapitałowa rozpoczęła rok 2021 z portfelem zamówień znacząco niższym aniżeli posiadane zasoby personalne i możliwości produkcyjne. Priorytetowym celem było więc dla nas jak najszybsze odbudowanie portfela zamówień oraz zabezpieczenie spółek portfelowych przed odpływem kluczowych zasobów ludzkich, jak również optymalne wykorzystanie czasu spowolnienia rynkowego, zarówno od...

Zamet miał 0,29 mln zł straty netto, 0,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Zamet odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,06 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 39,04 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 0,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 118,75 mln zł w porównaniu z 133,5 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 0,44 mln zł wobec 1,22...

Zamet miał 0,31 mln zł straty netto, 0,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Zamet odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln zł wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,03 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 43,06 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,69 mln zł w porównaniu z 94,46 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 3,16 mln zł wobec 13,02 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Zametu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Zametu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Zamet S.A. postanawia o podziale zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 184 041,63 zł w następujący sposób: a. przeznaczenie kwoty 15 000 zł na kapitał zapasowy b. przeznaczenie kwoty 169 041,63 zł na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków" - czytamy w uchwale. Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa,...

Zamet miał 2 tys. zł zysku netto, 2,05 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Zamet odnotował 2 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,38 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,05 mln zł wobec 6,96 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,67 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 51,4 mln zł rok wcześniej. "Skala oddziaływania pandemii na rynek ropy i gazu w 2020 roku była bezprecedensowa. Załamanie cen ropy w USA, sprowadziło w ub. roku ceny niektórych kontraktów na ten surowiec WTI głęboko poniżej zera. Był to skutek lockdownów wprowadzanych w wielu krajach, w następstwie których popyt na paliwa załamał się podczas,...

Zamet miał 2,19 mln zł zysku netto, 4,99 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,83 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,99 mln zł wobec 8,78 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 133,5 mln zł w porównaniu z...

Zamet miał 2,47 mln zł zysku netto, 3,89 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,89 mln zł wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 53,11 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,46 mln zł w porównaniu z 97,35 mln zł rok wcześniej. "Rozwój działalności grupy kapitałowej Zamet w perspektywie najbliższych okresów...
Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], Zamet [ZMT] – Gorące spółki dnia

W komentarzu do wyników, spółka podkreśliła, że pandemia miała negatywny wpływ na wyniki w postaci m.in. spadku pozyskiwania nowych kontraktów. Generalnie jednak lepsze wyniki w dużej mierze wynikają z zeszłorocznych kontraktów, szczególnie dla sektora offshore czyli związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Na wykresie tygodniowym, kurs nadal jest blisko historycznych minimów, jednak lepsze wyniki mogą pomóc w próbie przełamania poziomu 1 zł.

amet miał 3,89 mln zł zysku netto, 6,96 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,79 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,96 mln zł wobec 4,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,4 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 44,24 mln zł rok wcześniej. W okresie objętym niniejszym raportem tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. grupa kapitałowa prowadziła bieżącą działalność operacyjną, koncentrując się na realizacji trwających projektów oraz aktywności handlowej mającej na celu zabezpieczenie portfela zamówień w...

Zamet miał 6 mln zł straty netto, 4,65 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Zamet odnotował 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,65 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zaprezentowany, skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT), a także skonsolidowany wynik netto za rok obrachunkowy 2019, jest obciążony dokonanym odpisem aktualizującym wartość Mostostalu Chojnice. Dokonany odpis wpłynął na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za okres sprawozdawczy o kwotę 19,1 mln zł brutto oraz 15,4 mln zł netto (po uwzględnieniu podatku odroczonego). Gdyby wyeliminować wpływ tego zdarzenia na wynik, skonsolidowany wynik netto za okres sprawozdawczy wyniósłby około 9,4 mln zł. Dokonany odpis jest zdarzeniem jednorazowym o charakterze niepieniężnym - napisał prezes Artur Jeziorowski w liście załączonym do...
money, pieniądze, Comparic

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie podjęto decyzję o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. W konsekwencji Zamet poniesie w 2019 r. skonsolidowaną stratę netto na poziomie 6 mln zł. Wartość godziwa aktywa niższa od wartości księgowej "W opinii zarządu, także aktualna szacunkowa wartość godziwa tego aktywa jest niższa od jego dotychczasowej wartości księgowej (tj. wartości przed odpisem), albowiem intencja w przedmiocie poszukiwania dla tego aktywa inwestora strategicznego, nie została jak dotąd zrealizowana, a rozpoznanie rynku dokonane przez zarząd w związku z poszukiwaniem...

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej (tj. spółek Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn oraz Mostostal Chojnice), podała spółka. Zamet analizuje założenia "Emitent dokonał analizy założeń mających wpływ na szacunek wartości użytkowej kluczowych aktywów grupy kapitałowej (tj. jednostek podporządkowanych prowadzących działalność produkcyjną w poszczególnych segmentach operacyjnych działalności Grupy Zamet: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn oraz Mostostal Chojnice). Na podstawie powyższej analizy, zarząd uznał za zasadne przeprowadzenie testów na utratę wartości tych aktywów zgodnie z MSR 36, w oparciu o założenia uwzględniające aktualny stan wiedzy co do okoliczności rynkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że o wyników testów zarząd poinformuje niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet...
wolumen

Przed zamknięciem. Torpol [TOR] i Zamet [ZMT]

Torpol Torpol zajmuje się modernizacją linii kolejowych. 23 stycznia kurs Spółki wybił się górą z dużej odwróconej formacji głowy z ramionami. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu w okolice 16 zł. Poziom ten oznaczono bordową linią. Po drodze jest oznaczony na czerwono opór ustanowiony przez szczyt z listopada 2015 na poziomie 14,20. W tym tygodniu wzrost został powstrzymany właśnie przez tę barierę. Najbliższym wsparciem jest oznaczony zieloną linią poziom 13,72 zł. Przełamanie czerwonego oporu na 14,20 zapowiadałoby dalszy wzrost w kierunku wynikającego z formacji RGR poziomu 16 zł. Zamet Zamet został wydzielony z Grupy Famur i zajmuje się produkcją maszyn i konstrukcji stalowych. Kurs Spółki rozpoczął trend spadkowy w grudniu 2013. Rok temu trend spadkowy przeszedł w konsolidację. Jej dolne oznaczenie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ