XTB
gpw

Zamet miał 6,6 mln zł straty netto, 7,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Zamet odnotował 6,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,7 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,6...
gpw sala notowan cc

Zamet miał 6 tys. zł zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Zamet odnotował 6 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,22 mln...

Zamet miał 0,06 mln zł zysku netto, 2,09 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Zamet odnotował 60 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,09 mln zł wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,25 mln zł...

Zamet miał 0,29 mln zł straty netto, 0,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Zamet odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,06...
gpw gielda cc

Zamet miał 0,31 mln zł straty netto, 0,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Zamet odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln zł wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,03...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Zametu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Zametu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Zamet S.A. postanawia o podziale zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 184 041,63 zł w następujący...

Zamet miał 2 tys. zł zysku netto, 2,05 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Zamet odnotował 2 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,38 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,05 mln zł wobec 6,96...

Zamet miał 2,19 mln zł zysku netto, 4,99 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,83 mln zł wobec 6,33 mln zł...

Zamet miał 2,47 mln zł zysku netto, 3,89 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,89 mln zł wobec 6,36 mln zł zysku...
Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], Zamet [ZMT] – Gorące spółki dnia

W komentarzu do wyników, spółka podkreśliła, że pandemia miała negatywny wpływ na wyniki w postaci m.in. spadku pozyskiwania nowych kontraktów. Generalnie jednak lepsze wyniki w dużej mierze wynikają z zeszłorocznych kontraktów, szczególnie dla sektora offshore czyli związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Na wykresie tygodniowym, kurs nadal jest blisko historycznych minimów, jednak lepsze wyniki mogą pomóc w próbie przełamania poziomu 1 zł.

amet miał 3,89 mln zł zysku netto, 6,96 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,79 mln zł wobec 2,58 mln zł...

Zamet miał 6 mln zł straty netto, 4,65 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Zamet odnotował 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,65 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zaprezentowany, skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT), a także skonsolidowany wynik netto za rok...
money, pieniądze, Comparic

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie podjęto decyzję o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości...

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej (tj. spółek Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn oraz Mostostal Chojnice), podała spółka. Zamet analizuje założenia "Emitent dokonał analizy założeń mających wpływ na szacunek wartości użytkowej kluczowych aktywów grupy kapitałowej (tj. jednostek podporządkowanych prowadzących działalność produkcyjną w poszczególnych segmentach operacyjnych działalności...
wolumen

Przed zamknięciem. Torpol [TOR] i Zamet [ZMT]

Torpol Torpol zajmuje się modernizacją linii kolejowych. 23 stycznia kurs Spółki wybił się górą z dużej odwróconej formacji głowy z ramionami. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu w okolice 16 zł. Poziom ten oznaczono bordową linią. Po drodze jest oznaczony na czerwono opór ustanowiony przez szczyt z listopada 2015...