XTB

Wojas miał 19,61 mln zł zysku netto, 10,81 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Wojas odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 8,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,87 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,81 mln zł wobec 8,24 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,86 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 102,82 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki grupy kapitałowej Wojas S.A. w pierwszym półroczu 2021 roku negatywnie wpłynął powrót epidemii COVID-19 w okresie zimowym i wiosennym. W związku z ponownym zamknięciem sklepów detalicznych od 28.12.2020 do 31.01.2021 r. i najnowszym od 20.03.2021 do 03.05.2021 r. grupa kapitałowa Wojas S.A. oczekuje programów...

Wojas miał 3,83 mln zł straty netto, 5,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Wojas odnotował 3,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,07 mln zł wobec 8,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,64 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 52,66 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki grupy kapitałowej Wojas w I kw. 2021 r. negatywnie wpłynął powrót epidemii COVID-19 w okresie zimowym i wiosennym. W związku z ponownym zamknięciem sklepów detalicznych od 28.12.2020 do 31.01.2021 r. i najnowszym od 20.03.2021 do 03.05.2021 r. Grupa Wojas oczekuje programów rekompensacyjnych w zakresie dofinansowania do kosztów wynagrodzeń oraz zwolnienia z opłacania czynszów w galeriach handlowych oraz stałego już powrotu...

Przychody Wojasa wzrosły o 48% r/r do 13,01 mln zł w kwietniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w kwietniu 2021 roku wyniosły 13,01 mln zł i były wyższe o 48% w skali roku, podał Wojas. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe W okresie styczeń-kwiecień 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 66,63 mln zł i była wyższa o 8,7% r/r, podano. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w kwietniu 2021 roku wyniosły 6 017 tys. zł i były wyższe o 5% od przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 r. Narastająco, w okresie styczeń - kwiecień 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 34 139 tys. zł i były niższe o 19,8% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od...

Wojas miał 15,85 mln zł straty netto, 11,82 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Wojas odnotował 15,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 11,82 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wg MSSF16 wyniósł odpowiednio: 17,56 mln zł wobec 41,84 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,51 mln zł w 2020 r. wobec 292,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 r. wyniosły 244 506 tys. zł, co oznacza spadek o 16,5% w stosunku do 2019 r. Sprzedaż własnych produktów wzrosła o 7,3% r/r a sprzedaż towarów obcych dostawców spadła o 31,2% r/r. Spadek materiałów związany jest z mniejszą produkcją u kooperantów/...

Przychody Wojasa wzrosły o 77,5% r/r do 23,09 mln zł w marcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2021 roku wyniosły 23,09 mln zł i były wyższe o 77,5% w skali roku, podał Wojas. Wojas odnotował wzrost przychodów w marcu W okresie styczeń-marzec 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 53,59 mln zł i była wyższa o 1,8% r/r, podano. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu 2021 roku wyniosły 11 037 tys. zł i były wyższe o 32,2% od przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku. Narastająco, w okresie styczeń - marzec 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 28 069 tys. zł i były niższe o 24,1% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Przychody Wojasa wzrosły o 0,4% r/r do 20,34 mln zł w lutym

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w lutym 2021 roku wyniosły 20 341 tys. zł i były wyższe o 0,4% w skali roku, podał Wojas. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe W okresie styczeń-luty 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 30 462 tys. zł i była niższa o 22,9 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w lutym 2021 roku wyniosły 12 432 tys. zł i były niższe o 6,6% od przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku. Narastająco, w okresie styczeń-luty 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 17 041 tys. zł i były niższe o 40,1% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wojas to...

Przychody Wojasa spadły o 47,5% r/r do 10,13 mln zł w styczniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w styczniu 2021 roku wyniosły 10 133 tys. zł i były niższe o 47,5% w skali roku, podał Wojas. Wojas odnotował spadek przychodów "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w styczniu 2021 roku wyniosły 4 609 tys. zł i były niższe o 69,7% od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku. Spadek tych przychodów związany jest z zamknięciem całej sieci stacjonarnej w styczniu 2021 roku z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 na rynkach, na których działa grupa kapitałowa Wojas" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka. "W okresie styczeń-grudzień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 244 183 tys. zł i była niższa o 16,6% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 r. wyniosły 15,11 mln zł i były niższe o 29,4% r/r. "Narastająco, w okresie styczeń-grudzień 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 160 111 tys. zł i były niższe o 26,1% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także. Na spadek sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku istotny wpływ miało zamknięcie sklepów...
wojas

Przychody Wojasa spadły o 26,1% r/r do 21,59 mln zł w listopadzie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w listopadzie 2020 roku wyniosły 21,59 mln zł i były niższe o 26,1% w skali roku, podała spółka. Wojas odnotowuje słabsze wyniki "W okresie styczeń-listopad 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 220 514 tys. zł i była niższa o 17,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku wyniosły 11,73 mln zł i były niższe o 46,6% od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku, podano również. Narastająco, w okresie styczeń-listopad 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 145,08 mln zł i były niższe o 25,7% r/r. Na spadek sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku istotny wpływ miało administracyjne zamkniecie 95%...
wojas

Wojas miał 8,08 mln zł straty netto, 3,57 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Wojas odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,57 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej. Przyczyny spadku marży brutto spółki Wojas są związane z epidemią COVID-19 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 82,08 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 13,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,87 mln zł w porównaniu z 205,01 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,17 mln zł w I-III kw. br. wobec 25,41...

Wojas skorygował oczekiwania dot. spadku przychodów w br. do ok. 14% z ok. 20%

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 14% r/r, podała spółka. Na początku lipca Wojas szacował spadek tegorocznych przychodów w związku z koronawirusem na ok. 20%. Jednocześnie spółka podtrzymała, że straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna-lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto. "Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność grupy kapitałowej Wojas S.A. Grupa szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 14 % r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma epidemia koronawirusa COVID-19 oraz administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja...

Wojas miał 8,37 mln zł straty netto, 8,01 mln zysku zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Wojas odnotował 8,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,74 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,01 mln zł wobec 20,36 mln zł rok wcześniej. "Główną przyczyną istotnego pogorszenia się wyniku operacyjnego w I półroczu 2020 r. jest zaburzenie w zakresie sprzedaży offline w okresie epidemii COVID-19 i wolniejszym dopasowywaniem stałych kosztów działalności do uzyskiwanej wielkości sprzedaży i marży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,82 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 122,93 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży detalicznej spadły o 27,8%, w tym w kanale offline...
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wojas zdecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Wykazany w sprawozdaniu finansowym Wojas S.A. zysk netto za rok 2019 w wysokości 1 246 930,13 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 sierpnia, o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r., w wysokości 1,25 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Wojas zadecyduje 14 sierpnia o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r. w całości na kapitał zapasowy Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
wojas

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa, podała spółka. Wojas: Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa "Pan Kazimierz Ostatek nie podał w piśmie powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje