XTB

Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka. "W okresie styczeń-grudzień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 244 183 tys. zł i była niższa o 16,6% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 r. wyniosły 15,11 mln zł i były niższe o 29,4% r/r. "Narastająco, w okresie styczeń-grudzień 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 160 111 tys. zł i były niższe o 26,1% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także. Na spadek sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku istotny wpływ miało zamknięcie sklepów...
wojas

Przychody Wojasa spadły o 26,1% r/r do 21,59 mln zł w listopadzie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w listopadzie 2020 roku wyniosły 21,59 mln zł i były niższe o 26,1% w skali roku, podała spółka. Wojas odnotowuje słabsze wyniki "W okresie styczeń-listopad 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 220 514 tys. zł i była niższa o 17,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku wyniosły 11,73 mln zł i były niższe o 46,6% od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku, podano również. Narastająco, w okresie styczeń-listopad 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 145,08 mln zł i były niższe o 25,7% r/r. Na spadek sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku istotny wpływ miało administracyjne zamkniecie 95%...
wojas

Wojas miał 8,08 mln zł straty netto, 3,57 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Wojas odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,57 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej. Przyczyny spadku marży brutto spółki Wojas są związane z epidemią COVID-19 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 82,08 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 13,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,87 mln zł w porównaniu z 205,01 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,17 mln zł w I-III kw. br. wobec 25,41...

Wojas skorygował oczekiwania dot. spadku przychodów w br. do ok. 14% z ok. 20%

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 14% r/r, podała spółka. Na początku lipca Wojas szacował spadek tegorocznych przychodów w związku z koronawirusem na ok. 20%. Jednocześnie spółka podtrzymała, że straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna-lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto. "Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność grupy kapitałowej Wojas S.A. Grupa szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 14 % r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma epidemia koronawirusa COVID-19 oraz administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja...

Wojas miał 8,37 mln zł straty netto, 8,01 mln zysku zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Wojas odnotował 8,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,74 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,01 mln zł wobec 20,36 mln zł rok wcześniej. "Główną przyczyną istotnego pogorszenia się wyniku operacyjnego w I półroczu 2020 r. jest zaburzenie w zakresie sprzedaży offline w okresie epidemii COVID-19 i wolniejszym dopasowywaniem stałych kosztów działalności do uzyskiwanej wielkości sprzedaży i marży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,82 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 122,93 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży detalicznej spadły o 27,8%, w tym w kanale offline...
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wojas zdecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Wykazany w sprawozdaniu finansowym Wojas S.A. zysk netto za rok 2019 w wysokości 1 246 930,13 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 sierpnia, o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r., w wysokości 1,25 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Wojas zadecyduje 14 sierpnia o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r. w całości na kapitał zapasowy Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
wojas

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa, podała spółka. Wojas: Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa "Pan Kazimierz Ostatek nie podał w piśmie powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r.
wojas

Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 20% r/r, podała spółka. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto, podano także. Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r "Wybuch pandemii SARS-COV-2 w marcu 2020 r negatywnie wpłynął na działalność grupy kapitałowej Wojas S.A. Spółka szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 20% r/r. Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ ma pandemia koronawirusa COVID - 19 oraz administracyjne zamknięcie od dnia 14 marca do dnia 3 maja 2020 roku sklepów Wojas I...
wojas

Wojas miał 8,5 mln zł straty netto, 8,99 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Wojas odnotował 8,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 3,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas odnotował 8,5 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 8,99 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 50,67 mln zł rok wcześniej. "Po I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 52 664 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 11,8% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 131,1% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zwiększeniu o 7,6% r/r. Udział sprzedaży detalicznej...
wojas

Przychody Wojasa spadły o 23,7% r/r do 18,9 mln zł w maju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w maju 2020 roku wyniosły 18,91 mln zł i były niższe o 23,7% w skali roku, podała spółka. Wojas: przychody ze sprzedaży były niższe o 23,7% w skali roku "W okresie styczeń - maj 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 80 290 tys. zł i była niższa o 18,9% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w maju 2020 roku wyniosły 11 192 tys. zł i były niższe o 38% od przychodów osiągniętych w maju 2019 roku. Narastająco, w okresie styczeń - maj 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 53 848 tys. zł i były niższe o 32,5% od przychodów osiągniętych...
Gorące spółki dnia

Polski Bank Komórek Macierzystych [BKM], Wojas [WOJ] – Gorące spółki dnia

Początek 2020 roku był jednak dla spółki udany. W styczniu informowano o wzroście przychodów o 18,5%, a w lutym o niemal 40%. Gdyby więc nie wybuch pandemii, spółka miałaby szanse na udany rok. Marzec przyniósł spadek przychodów o 34%, a w kwietniu spadek sięgnął 64%. Kluczowe będą więc pierwsze dane już po otwarciu galerii. Wykres wygląda pozytywnie. Na świecach tygodniowych trwa odbicie z historycznego wsparcia i cena zmierza do por w rejonie 5,30 zł.
wojas

Wojas miał 4,13 mln zł zysku netto, 8,04 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas odnotował 4,13 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r. wobec 237,78 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2020 roku marka Wojas i firma Wojas świętują swoje 30-lecie. Ta rocznica została brutalnie przerwana przez wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV- 2 i związany z nią lockdown gospodarki i naszych sklepów w centrach handlowych. Ten cios Grupa Wojas S.A. odczuła...

Wojas – przychody spadły o 34,4% w marcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2020 roku wyniosły 12,94 mln zł i były niższe o 34,4% w skali roku, podał Wojas. "W okresie styczeń - marzec 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 49 281 tys. zł i była niższa o 2,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku wyniosły 8 281 tys. zł i były niższe o 36,1 % od przychodów osiągniętych w marcu 2019 r. Narastająco, w okresie styczeń - marzec 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 36 824 tys. zł i były niższe o 1,2 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Na spadek...
wojas

Wojas ze wzrostem przychodów o 23,2% w 2019 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2019 roku wyniosły 24 805 tys. zł i były wyższe o 5,8% w skali roku, zaś bez uwzględnienia konsolidacji z firmą Bartek przychody były na poziomie, jak w roku poprzednim, podał Wojas.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację