XTB

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r.

Warszawa, 13.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Wojasa zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r. wynoszącego 31,69 mln zł, podała spółka. "Wykazany w sprawozdaniu finansowym Wojas S.A. za rok 2021 zysk netto w wysokości 31 689 tys. zł przeznacza się: 1/ w kwocie 21 196 tys. zł...

Wojas miał 3,54 mln zł straty netto, 1,38 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Wojas odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,38 mln zł wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,82...

Wojas miał wstępnie 32,4 mln zł zysku netto w 2021 roku

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Wojasa wyniósł 32,4 mln zł w 2021 roku wobec 15,85 mln zł straty w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. "Szacunkowe wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Wojas: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Wojas wyniósł w 2021 roku 292...

Wojas miał 19,61 mln zł zysku netto, 10,81 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Wojas odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 8,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,87 mln zł wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,81 mln...

Wojas miał 3,83 mln zł straty netto, 5,07 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Wojas odnotował 3,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,07 mln zł wobec 8,63 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,64 mln zł w I...

Przychody Wojasa wzrosły o 48% r/r do 13,01 mln zł w kwietniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w kwietniu 2021 roku wyniosły 13,01 mln zł i były wyższe o 48% w skali roku, podał Wojas. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe W okresie styczeń-kwiecień 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 66,63 mln zł i była wyższa o 8,7% r/r, podano. "Skonsolidowane przychody...

Wojas miał 15,85 mln zł straty netto, 11,82 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Wojas odnotował 15,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 11,82 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wg MSSF16 wyniósł odpowiednio: 17,56...

Przychody Wojasa wzrosły o 77,5% r/r do 23,09 mln zł w marcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2021 roku wyniosły 23,09 mln zł i były wyższe o 77,5% w skali roku, podał Wojas. Wojas odnotował wzrost przychodów w marcu W okresie styczeń-marzec 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 53,59 mln zł i była wyższa o 1,8% r/r, podano. "Skonsolidowane przychody ze...

Przychody Wojasa wzrosły o 0,4% r/r do 20,34 mln zł w lutym

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w lutym 2021 roku wyniosły 20 341 tys. zł i były wyższe o 0,4% w skali roku, podał Wojas. Wojas przedstawia swoje wyniki finansowe W okresie styczeń-luty 2021 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 30 462 tys. zł i była niższa o 22,9...

Przychody Wojasa spadły o 47,5% r/r do 10,13 mln zł w styczniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w styczniu 2021 roku wyniosły 10 133 tys. zł i były niższe o 47,5% w skali roku, podał Wojas. Wojas odnotował spadek przychodów "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w styczniu 2021 roku wyniosły 4 609 tys. zł i były niższe o 69,7% od...

Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka. "W okresie styczeń-grudzień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 244 183 tys. zł i była niższa o 16,6% w stosunku do przychodów...
wojas

Przychody Wojasa spadły o 26,1% r/r do 21,59 mln zł w listopadzie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w listopadzie 2020 roku wyniosły 21,59 mln zł i były niższe o 26,1% w skali roku, podała spółka. Wojas odnotowuje słabsze wyniki "W okresie styczeń-listopad 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 220 514 tys. zł i była niższa o 17,7% w stosunku...
wojas

Wojas miał 8,08 mln zł straty netto, 3,57 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Wojas odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,57 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej. Przyczyny spadku marży brutto spółki Wojas są związane z epidemią COVID-19 Skonsolidowane...

Wojas skorygował oczekiwania dot. spadku przychodów w br. do ok. 14% z ok. 20%

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 14% r/r, podała spółka. Na początku lipca Wojas szacował spadek tegorocznych przychodów w związku z koronawirusem na ok. 20%. Jednocześnie spółka podtrzymała, że straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna-lato 2020 można...

Wojas miał 8,37 mln zł straty netto, 8,01 mln zysku zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Wojas odnotował 8,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,74 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,01 mln zł wobec 20,36 mln...
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wojas zdecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Wykazany w sprawozdaniu finansowym Wojas S.A. zysk netto za rok 2019 w wysokości 1 246...
wojas

Akcjonariusze Wojasa zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 sierpnia, o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r., w wysokości 1,25 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Wojas zadecyduje 14 sierpnia o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2019 r. w całości na kapitał zapasowy Wojas odnotował 4,13 mln...
wojas

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wojasa, podała spółka. Wojas: Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa "Pan Kazimierz Ostatek nie podał w piśmie powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln...
wojas

Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 20% r/r, podała spółka. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub zysku netto, podano także. Wojas szacuje spadek...
wojas

Wojas miał 8,5 mln zł straty netto, 8,99 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Wojas odnotował 8,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 3,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas odnotował 8,5 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 8,99 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...
wojas

Przychody Wojasa spadły o 23,7% r/r do 18,9 mln zł w maju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w maju 2020 roku wyniosły 18,91 mln zł i były niższe o 23,7% w skali roku, podała spółka. Wojas: przychody ze sprzedaży były niższe o 23,7% w skali roku "W okresie styczeń - maj 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 80 290...
Gorące spółki dnia

Polski Bank Komórek Macierzystych [BKM], Wojas [WOJ] – Gorące spółki dnia

Początek 2020 roku był jednak dla spółki udany. W styczniu informowano o wzroście przychodów o 18,5%, a w lutym o niemal 40%. Gdyby więc nie wybuch pandemii, spółka miałaby szanse na udany rok. Marzec przyniósł spadek przychodów o 34%, a w kwietniu spadek sięgnął 64%. Kluczowe będą więc pierwsze dane już po otwarciu galerii. Wykres wygląda pozytywnie. Na świecach tygodniowych trwa odbicie z historycznego wsparcia i cena zmierza do por w rejonie 5,30 zł.
wojas

Wojas miał 4,13 mln zł zysku netto, 8,04 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas odnotował 4,13 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...

Wojas – przychody spadły o 34,4% w marcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2020 roku wyniosły 12,94 mln zł i były niższe o 34,4% w skali roku, podał Wojas. "W okresie styczeń - marzec 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 49 281 tys. zł i była niższa o 2,7% w stosunku do...
wojas

Wojas ze wzrostem przychodów o 23,2% w 2019 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2019 roku wyniosły 24 805 tys. zł i były wyższe o 5,8% w skali roku, zaś bez uwzględnienia konsolidacji z firmą Bartek przychody były na poziomie, jak w roku poprzednim, podał Wojas.

Wojas – przychody we wrześniu 62% w górę! Akcje drożeją o 7%

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas we wrześniu 2019 r. wyniosły 35 229 tys. zł i były o 61,9% wyższe r/r, a bez uwzględnienia konsolidacji ze spółką Bartek przychody były wyższe o 42,7%, podała spółka. "W okresie styczeń - wrzesień 2019 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła...

Wojas z zyskiem 1,94 mln zł w I poł. 2019 r. – spółka

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Wojas odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I  poł. 2019 r. wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej. "Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) po I półroczu 2019 r. wyniósł...

Przychody Wojasa wzrosły o 21,84 mln zł, co daje +33,7% r/r w lipcu

Zgodnie z informacją spółki, skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w lipcu 2019 r. wyniosły 21 837 tys. zł i były o 33,7% wyższe r/r, a bez uwzględnienia konsolidacji ze spółką Bartek przychody były wyższe o 7,4% Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Adam...
Gorące spółki dnia

Wojas [WOJ], Polnord [PND] – Gorące spółki dnia 6.12.2018

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Notowania spółki wyraźnie zyskały podczas wczorajszej sesji. Akcje drożały o około 4%. Powodem zwyżki był opublikowany raport z wynikami uzyskanymi w listopadzie. Przychody...
wykres Forex

Wojas – powiększa stratę w III kwartale, notowania na wsparciu

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu. Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 1,4 mln zł straty netto wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,9...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji z GPW – split akcji AmRest, nowe strategie Banku Pocztowego, niższe przychody WOJAS

Witamy serdecznie w pierwszym artykule z nowej serii. Będziemy w nich przedstawiać najważniejsze informacje dotyczące polskich spółek giełdowych. Skupimy się na wiadomościach, które pojawiły się już po sesji z dnia poprzedniego. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma się podoba i co sądzicie o tym cyklu. Jesteśmy ciekawi Waszej...

Wojas najniżej od grudnia po publikacji wyników za I pół. 2018 r.

Wojas to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą obuwia skórzanego oraz drobnej galanterii skórzanej. Spółka opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Grupa kapitałowa Wojas planuje do końca roku posiadać 172 salony, podczas gdy w pierwszym półroczu sieć zamknęła trzy sklepy, a na koniec czerwca posiadała ich 174. I poł. 2018 I poł. 2017 Strata netto grupy -1,6 mln zł -1,65 mln...

Wojas [WOJ] – przy 9 letniej linii trendu – analiza na zamówienie

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Spółka notowała wyraźne ożywienie, począwszy od końca marca. Cena dość dynamicznie wzrastała i ruch ten był nawet wsparty zwiększającymi się obrotami. Możliwe, że miało to pewien związek z oczekiwaniami na raport za ubiegły rok....

Wojas – z 9% spadkiem przychodów w czerwcu

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 20,58 mln zł w czerwcu br. i były niższe o 9,2% r/r, poinformowała spółka. "W okresie styczeń - czerwiec 2018 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 104 820 tys. zł i była niższa o 3,1% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ