XTB
wittchen

Wittchen miał 3,97 mln zł straty netto, 10,8 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020

Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,15 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,47 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 106,82 mln zł rok wcześniej. "Grupa wygenerowała w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku przychody niższe o 27% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniosła 59,1% i była niższa o 0,2 p.p. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, spadek przychodów ze...
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wittchen ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydują o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 sierpnia. Wittchen nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 złotych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 41% r/r do 32,8 mln zł w II kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 32,8 mln zł w II kw. 2020 r. i były niższe o 41% w skali roku, poinformowała spółka. Wittchen podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 30,7 mln zł w II kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 1,7 mln zł i były odpowiednio niższe o 38% r/r i niższe o 71% r/r, podano w komunikacie. W całej I poł. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 77,6 mln zł i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 70,2 mln zł w I poł., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 6,4 mln zł i były odpowiednio niższe o 26% r/r i niższe...
quarticon

QuarticOn – Wittchen, CCC, a dzisiaj Orange – kolejny kontrakt z dużą firmą

Notowana na rynku NewConnect spółka QuarticOn poinformowała dzisiaj o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Orange Polska. Jest to kolejny kontrakt z dużym i znanym podmiotem pozyskany w ostatnim czasie. Od początku tygodnia spółka notowana jest także przy znacznie podwyższonych obrotach.
wittchen

Wittchen miał 2,58 mln zł straty netto, 6,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Wittchen odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 2,58 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 62 tys. zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy za I kwartał 2020 roku wyniosła 6,6 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 15%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 50,94 mln zł rok wcześniej. "Zamknięcie centrów handlowych, jak również spadek liczby klientów w sklepach stacjonarnych w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń, wpłynęły negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę w pierwszym kwartale 2020 roku. Aby zminimalizować negatywne efekty...
wittchen

Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Wittchen nie rekomenduje wypłaty dywidendy za rok 2019 "Zgodnie z funkcjonującą w spółce polityką dywidendową, zarząd proponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących spółki, jej grupy kapitałowej oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, decyzja zarządu spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa...
wittchen

Wittchen z 5,57 mln zł zysku za I poł roku. Akcje w dół o 2%

Wittchen odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 19,6 mln zł, a rentowność EBITDA 18,4%, podano w raporcie. "Zwiększająca się skala działalności grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,82 mln...
wittchen

Zapiski giełdowego spekulanta: Wittchen – notuje wyraźną poprawę wyników

Wittchen - notowania spółki pną się do góry od połowy listopada, kiedy zaliczyły historyczny dołek. Wydaje się, że jednym z czynników, po za niższą wyceną, jest poprawa wyników finansowych. W piątek spółka opublikowała raport z wynikami rocznymi. Firma wypracowała w tym okresie 31 mln zł zysku netto. Przed rokiem było to niespełna 22 mln zł, a więc dynamika poprawy sięga 40%. Zysk operacyjny wyniósł 38,07 mln zł wobec 34,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,09 mln zł w 2018 r. wobec 215,01 mln zł rok wcześniej. Mamy więc poprawę we wszystkich głównych odczytach. W komunikacie spółka podkreślała, że lepsze wyniki udało się osiągnąć nawet pomimo zakazu niedzielnego handlu. Przychody wzrosły bowiem o około 18%. W...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Wittchen, CI Games, Asbis

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Skonsolidowany raport roczny Wittchen Wittchen jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej oraz akcesoriów bagażowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 294 mln PLN. 28 marca Zarząd Wittchen opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto w 2018 roku wyniósł 31,0 mln PLN w porównaniu do 23,4 mln PLN rok wcześniej. Oto wybrane dane finansowe Spółki: CI Games przekazuje skonsolidowany raport roczny CI Games to międzynarodowy...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Polenergia, AB, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Polenergia publikuje raport roczny Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Polenergia Holding S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu: Grupy PEP (Polish Energy Partners SA) - notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy realizującej projekty energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. Kapitalizacja Spółki wynosi 1,08 mld...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Wittchen, Quercus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Wittchen za styczeń 2019 Wittchen jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej oraz akcesoriów bagażowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 290 mln PLN. Zarząd Wittchen S.A. informuje, iż wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za styczeń 2019 w stosunku do okresu styczeń 2018 w podziale na segmenty wyniosła około: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI Quercus TFI S.A. to...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Lotos, Wittchen, MDI Energia

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Lotos prezentuje daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Kapitalizacja Grupy wynosi 16,29 mld PLN. Lotos podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Kruk, PlayWay, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Kruk przyjmuje strategię na lata 2019-2024 Kruk jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, Spółka z małej kilkunastoosobowej firmy, stała się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Kapitalizacja Spółki wynosi 3,34 mld PLN. Zarząd KRUK S.A. opracował strategię Grupy Kapitałowej KRUK na lata 2019 – 2024. Głównym celem Strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej KRUK...
Gorące spółki dnia

Wittchen [WTN], IMC S.A. [IMC] – Gorące spółki dnia 19.11.2018

  Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Akcje spółki drożały podczas sesji z ubiegłego piątku o niemal 10% przy wyraźnie podwyższonych obrotach, które narastały od kilku sesji. Powodem zwyżki były zaskakująco mocne wyniki za trzeci kwartał, które spółka opublikowała na starcie sesji. Zysk netto wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,82 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,25 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,53 mln zł wobec 53,48 mln zł rok wcześniej. Od stycznia spółka wypracowała 18,29 mln zł zysku netto w porównaniu z 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,11 mln zł w porównaniu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację