XTB
wittchen

Wittchen coraz mocniejszy w internecie. Kurs w drodze na maksima z 2018 roku – zapiski giełdowego spekulanta

Tymczasem przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 roku, bazowaliśmy jeszcze w dużej części na umowach z dostawcami, które były wynegocjowane w roku 2020, dzięki czemu nie odczuwaliśmy jeszcze znacząco presji kosztowej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich Michał Rakowski.
wittchen

Wittchen miał 4,95 mln zł zysku netto, 6,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Wittchen odnotował 4,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,38 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,29 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 38,29 mln zł rok wcześniej. "Przychody zagraniczne za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. wyniosły 13,9 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. wartość ta wyniosła 6,1 mln zł., co stanowiło 22% udziału w przychodach grupy - wzrost do analogicznego okresu o 3 pkt proc. Na dzień 31 marca 2022 r. spółka posiadała 7 salonów za granicą, z czego 6...
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o wypłacie 3,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu 55,42 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,03 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 3 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Wittchen odnotował 42,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 13,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 41,47 mln zł wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln...
wittchen

Wittchen miał szacunkowo 6,4 mln zł EBIT w I kw. 2022 r., wzrost o 1180% r/r

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Wittchen odnotował 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I kw. 2022 r. (wzrost o 1180% r/r), przy 64,3 mln zł przychodów (wzrost o 68% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kw. br. 40,1 mln zł (wzrost o 69% r/r), a marża brutto na sprzedaży: 62,4% (wzrost o 0,5 pkt proc.), podano w komunikacie. Spółka podkreśliła, iż przedstawione dane są szacunkowe i mogą się różnić od ostatecznego wyniku finansowego za I kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany 26 maja 2022 r. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze...
wittchen

Monika Wittchen złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa Wittchen

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Monika Wittchen złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa Wittchen ze skutkiem na 30 kwietnia 2022 r., podał bank. "Jednocześnie emitent informuje, że zarząd w składzie jednoosobowym jest uprawniony do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej wszystkich spraw a tym samym działalność Wittchen S.A. będzie kontynuowana w sposób niezakłócony" - czytamy dalej. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mbank gpw | cyfrowy polsat akcje | kurs korony szwedzkiej w kantorach | notowania comarch | cena akcji celon | cd projekt red akcje | najniższy kurs lewa |
Money, pieniądze, Comparic

Wittchen rekomenduje 3,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Wittchen zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 29,57 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 41,47 mln zł, na dywidendę, podała spółka. Ponadto zarząd zarekomendował, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki dodatkowo kwotę 25,74 mln zł, stanowiącą kwotę kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 3,03 zł na akcję. Zarząd proponuje przeznaczenie kwoty 11,9 mln zł z zysku na kapitał zapasowy. "W związku z powyższym łączna kwota dywidendy wynikająca z uchwały wynosi 55 309 589,7 zł, tj. 3,03 zł na jedną akcję (mając na uwadze liczbę akcji spółki na dzień podjęcia uchwały, zaś w przypadku wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki rekomendowana kwota dywidendy ulegnie...
wittchen

Wittchen chce zwiększyć w tym roku udział sprzedaży internetowej wobec 53% w 2021 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Wittchen planuje w tym roku dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację zwiększania udziału kanału sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem wobec 53% odnotowanych w ub.r., poinformował prezes Jędrzej Wittchen. "W 2022 r. grupa planuje dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację zwiększenie udziału sprzedaży w kanale sprzedaży internetowej. Planujemy zwiększenie liczby platform z którymi będziemy współpracować do ok. 35 partnerów. Dodatkowo grupa zamierza otworzyć własny sklep internetowy w Rumunii" - napisał Wittchen w liście do akcjonariuszy. W 2021 r. udział przychodów realizowanych w kanale sprzedaży internetowej stanowił 53% całości sprzedaży i wzrósł w porównaniu do 2020 r. o 2 pkt proc., dodał prezes. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest...

Wittchen miał 42,24 mln zł zysku netto, 53,65 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Wittchen odnotował 42,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 13,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,65 mln zł wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln zł w 2021 r. wobec 211,04 mln zł rok wcześniej. "Pomimo trwającej epidemii COVID-19, ale jednocześnie w rezultacie wyżej wymienionych działań, grupa wygenerowała w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku przychody wyższe o 32% w porównaniu do 2020 roku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że poziom sprzedaży osiągnięty przez posiadane sklepy internetowe w Polsce i za granicą, wraz z przychodami z platform typu marketplace, stanowi 53% całości przychodów grupy za 2021...
wittchen

Przychody Wittchena wzrosły szacunkowo o 31% r/r do 276,7 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 276,7 mln zł w 2021 r. i były wyższe o 31% r/r, poinformowała spółka, prezentując wstępne szacunkowe wyniki. W 2021 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 53,3 mln zł wobec 18,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 190% r/r), podano w komunikacie. Zysk brutto ze sprzedaży w 2021 r. wyniósł 172,8 mln zł, co oznacza wzrost o 40% r/r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w tym okresie 62,5% wobec 58,7% rok wcześniej, szacuje spółka. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania cdr | notowania ropy wti | eur usd kurs | komentarze gieldowe | kurs gpw | prognozy giełdowe...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Przychody Wittchena wzrosły o 38% r/r do 105,1 mln zł w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 105,1 mln zł w IV kw. 2021 r. i były wyższe o 38% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 90,3 mln zł w IV kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 14,7 mln zł i były odpowiednio wyższe o 53% r/r i niższe o 13% r/r, podano w komunikacie. W całym 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 276,7 mln zł i były wyższe o 31% r/r, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 249,1 mln zł w okresie całego ub.r., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 27,3 mln zł i były odpowiednio wyższe o 36% r/r i wyższe o 2% r/r. Segment detaliczny obejmuje...
Gorące spółki dnia

Amica [AMC], Wittchen [WTN] – Gorące spółki dnia

Mamy więc 39% wzrost przychodów, w czym coraz większa zasługa sprzedaży internetowej. "Kanał online stanowi 55% udziału przychodów spółki w okresie 9 miesięcy 2021 r. i jest wciąż rozwijany przez grupę poprzez zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz za pośrednictwem platform typu marketplace" - podano w komunikacie. Korekta zapewne sięgnie poziomu poprzedniego szczytu w rejonie 13,50 zł.
wittchen

Wittchen miał 13,55 mln zł zysku netto, 18,43 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Wittchen odnotował 13,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,43 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,92 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 57,51 mln zł rok wcześniej. "Pomimo panującej epidemii koronawirusa (COVID-19) w III kwartale 2021 r., grupa zrealizowała przychód ze sprzedaży na poziomie 79,9 mln zł, który był wyższy od przychodu w analogicznym okresie 2020 r. o 39%. Dodatkowo marża brutto ze sprzedaży wyniosła 62,1% i była wyższa o 5,2 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było głównie przyjętą...
wittchen

Przychody Wittchena wzrosły szac. o 27,2% r/r do 171,7 mln zł w I-III kw. 2021

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 171,7 mln zł w I-III kw. 2021 r. i były wyższe o 27,2% r/r, poinformowała spółka powołując się na wstępne wyniki. W okresie I-III kw. 2021 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,4 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy br. wyniósł 107,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36,3% r/r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w tym okresie 62,3% wobec 58,2% rok wcześniej, szacuje spółka. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: xtb akcje prognozy | akcje pko | dzisiejszy kurs...
wittchen

Przychody Wittchena wzrosły o 39% r/r do 79,9 mln zł w III kw. 2021 r.

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 79,9 mln zł w III kw. 2021 r. i były wyższe o 39% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 74,5 mln zł w III kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 5,4 mln zł i były odpowiednio wyższe o 40% r/r i niższe o 50% r/r, podano w komunikacie. W okresie I-III kw. 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 171,6 mln zł i były wyższe o 27% r/r, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 158,9 mln zł w okresie I-III kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 12,6 mln zł i były odpowiednio wyższe o 29% r/r i wyższe o 26% r/r. Segment...
wittchen

Wittchen miał 6,89 mln zł zysku netto, 7,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Wittchen odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 3,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,44 mln zł wobec 3,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,79 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 77,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie I półrocza 2021 roku, grupa wygenerowała całkowite przychody wyższe o 18% w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Wzrost przychodów przełożył się na wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 11,6 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 62,5% i była wyższa o 3,4 pkt proc....
wittchen

Wittchen miał 0,46 mln zł straty netto, 7,1 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Wittchen odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 44,81 mln zł rok wcześniej. "W okresie I kw. 2021 r. grupa wygenerowała przychody niższe o 15% w porównaniu do I kw. 2020 r. Spadek przychodów przełożył się spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 2,8 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I kwartale 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 61,8% i była wyższa o 2,7 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku...
wittchen

Wittchen miał 13,27 mln zł zysku netto, 44,2 mln zł EBITDA w 2020 r.

Wittchen odnotował 13,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 18,44 mln zł wobec 36,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy za 2020 rok wyniosła 44,2 mln zł, a rentowność EBITDA 20,9%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,04 mln zł w 2020 r. wobec 284,54 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 8,34 mln zł wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2020 roku w ramach dalszego rozwoju zagranicznego, otworzyliśmy 2 własne salony flagowe naszej marki w Czechach, jak również rozpoczęliśmy działalność na rynku węgierskim poprzez własną stronę internetową  (www.wittchen.hu). W 2021...
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 15% r/r do 38,2 mln zł w I kw. 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 38,2 mln zł w I kw. 2021 r. i były niższe o 15% w skali roku, poinformowała spółka. Wittchen przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 35,2 mln zł w I kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 2,9 mln zł i były odpowiednio niższe o 11% r/r i niższe o 38% r/r, podano w komunikacie. Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych, wyjaśnia spółka. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 27% r/r do 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r. i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 59,4 mln zł w IV kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 16,3 mln zł i były odpowiednio niższe o 16% r/r i niższe o 50% r/r, podano w komunikacie. W okresie I-IV kw. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 210,6 mln zł i były niższe o 26% r/r, poinformowała także spółka Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 232,8 mln zł w okresie I-IV kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 26,5 mln zł i były odpowiednio niższe o 21% r/r i niższe o 48% r/r. Segment detaliczny obejmuje sprzedaż...
wittchen

Wittchen miał 4,26 mln zł zysku netto, 5,57 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Wittchen odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wittchen miał niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. 2020 r. wobec poprzedniego roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 74,02 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,98 mln zł w porównaniu z 180,84 mln zł rok wcześniej. "Grupa wygenerowała w okresie 9 miesięcy zakończonych...
wittchen

Wittchen miał 3,97 mln zł straty netto, 10,8 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020

Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,15 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,47 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 106,82 mln zł rok wcześniej. "Grupa wygenerowała w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku przychody niższe o 27% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniosła 59,1% i była niższa o 0,2 p.p. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, spadek przychodów ze...
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wittchen ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydują o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 sierpnia. Wittchen nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 złotych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 41% r/r do 32,8 mln zł w II kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 32,8 mln zł w II kw. 2020 r. i były niższe o 41% w skali roku, poinformowała spółka. Wittchen podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 30,7 mln zł w II kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 1,7 mln zł i były odpowiednio niższe o 38% r/r i niższe o 71% r/r, podano w komunikacie. W całej I poł. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 77,6 mln zł i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 70,2 mln zł w I poł., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 6,4 mln zł i były odpowiednio niższe o 26% r/r i niższe...
quarticon

QuarticOn – Wittchen, CCC, a dzisiaj Orange – kolejny kontrakt z dużą firmą

Notowana na rynku NewConnect spółka QuarticOn poinformowała dzisiaj o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Orange Polska. Jest to kolejny kontrakt z dużym i znanym podmiotem pozyskany w ostatnim czasie. Od początku tygodnia spółka notowana jest także przy znacznie podwyższonych obrotach.
wittchen

Wittchen miał 2,58 mln zł straty netto, 6,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Wittchen odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 2,58 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 62 tys. zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy za I kwartał 2020 roku wyniosła 6,6 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 15%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 50,94 mln zł rok wcześniej. "Zamknięcie centrów handlowych, jak również spadek liczby klientów w sklepach stacjonarnych w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń, wpłynęły negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę w pierwszym kwartale 2020 roku. Aby zminimalizować negatywne efekty...
wittchen

Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Wittchen nie rekomenduje wypłaty dywidendy za rok 2019 "Zgodnie z funkcjonującą w spółce polityką dywidendową, zarząd proponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących spółki, jej grupy kapitałowej oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, decyzja zarządu spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa...
wittchen

Wittchen z 5,57 mln zł zysku za I poł roku. Akcje w dół o 2%

Wittchen odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 19,6 mln zł, a rentowność EBITDA 18,4%, podano w raporcie. "Zwiększająca się skala działalności grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,82 mln...
wittchen

Zapiski giełdowego spekulanta: Wittchen – notuje wyraźną poprawę wyników

Wittchen - notowania spółki pną się do góry od połowy listopada, kiedy zaliczyły historyczny dołek. Wydaje się, że jednym z czynników, po za niższą wyceną, jest poprawa wyników finansowych. W piątek spółka opublikowała raport z wynikami rocznymi. Firma wypracowała w tym okresie 31 mln zł zysku netto. Przed rokiem było to niespełna 22 mln zł, a więc dynamika poprawy sięga 40%. Zysk operacyjny wyniósł 38,07 mln zł wobec 34,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,09 mln zł w 2018 r. wobec 215,01 mln zł rok wcześniej. Mamy więc poprawę we wszystkich głównych odczytach. W komunikacie spółka podkreślała, że lepsze wyniki udało się osiągnąć nawet pomimo zakazu niedzielnego handlu. Przychody wzrosły bowiem o około 18%. W...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Wittchen, CI Games, Asbis

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Skonsolidowany raport roczny Wittchen Wittchen jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej oraz akcesoriów bagażowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 294 mln PLN. 28 marca Zarząd Wittchen opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto w 2018 roku wyniósł 31,0 mln PLN w porównaniu do 23,4 mln PLN rok wcześniej. Oto wybrane dane finansowe Spółki: CI Games przekazuje skonsolidowany raport roczny CI Games to międzynarodowy...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Polenergia, AB, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Polenergia publikuje raport roczny Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Polenergia Holding S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu: Grupy PEP (Polish Energy Partners SA) - notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy realizującej projekty energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. Kapitalizacja Spółki wynosi 1,08 mld...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Wittchen, Quercus

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Wittchen za styczeń 2019 Wittchen jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej oraz akcesoriów bagażowych. Kapitalizacja Spółki wynosi 290 mln PLN. Zarząd Wittchen S.A. informuje, iż wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za styczeń 2019 w stosunku do okresu styczeń 2018 w podziale na segmenty wyniosła około: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI Quercus TFI S.A. to...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Lotos, Wittchen, MDI Energia

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Lotos prezentuje daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Kapitalizacja Grupy wynosi 16,29 mld PLN. Lotos podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Kruk, PlayWay, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Kruk przyjmuje strategię na lata 2019-2024 Kruk jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, Spółka z małej kilkunastoosobowej firmy, stała się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Kapitalizacja Spółki wynosi 3,34 mld PLN. Zarząd KRUK S.A. opracował strategię Grupy Kapitałowej KRUK na lata 2019 – 2024. Głównym celem Strategii jest osiągniecie skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej KRUK...
Gorące spółki dnia

Wittchen [WTN], IMC S.A. [IMC] – Gorące spółki dnia 19.11.2018

  Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Akcje spółki drożały podczas sesji z ubiegłego piątku o niemal 10% przy wyraźnie podwyższonych obrotach, które narastały od kilku sesji. Powodem zwyżki były zaskakująco mocne wyniki za trzeci kwartał, które spółka opublikowała na starcie sesji. Zysk netto wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,82 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,25 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,53 mln zł wobec 53,48 mln zł rok wcześniej. Od stycznia spółka wypracowała 18,29 mln zł zysku netto w porównaniu z 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,11 mln zł w porównaniu...
wittchen

Wittchen – spółka podwaja zyski w III kwartale, akcje w górę o 5%

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Spółka opublikowała raport za III kwartał. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,25 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,53 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 53,48 mln zł rok wcześniej. Od stycznia spółka wypracowała 18,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 162,11 mln zł w porównaniu z 129,13 mln zł rok...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – CCC, TIM, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. CCC prezentuje raport miesięczny Zarząd CCC poinformował wczoraj o wynikach osiągniętych w październiku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2018 wyniosły 532,8 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%. Przychody za okres styczeń - październik wyniosły 3808,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 15%. Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za październik 2018 wyniosły ponad 426,3 mln PLN (w tym 3,2 mln PLN - eobuwie.pl...
wittchen

Wittchen podaje wyniki za I pół. 2018 r. i odbija od 2-letnich dołków

Spółka Wittchen wydaje dziś raport, w którym odnotowuje 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.  Zysk operacyjny spółki wyniósł 9,13 mln zł wobec 6,4 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,58 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 75,65 mln zł rok wcześniej. Jak czytamy w raporcie: "W I półroczu 2018 roku przychody Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 21% do poziomu 91,6 mln zł, na co składa się zwiększenie przychodów o 22% w segmencie detalicznym i o 12% w segmencie hurtowym. Wzrost sprzedaży w segmencie detalicznym wynika z rosnącej sieci handlowej, zwiększenia sprzedaży w sklepach porównywalnych...
wittchen

Wittchen – przychody w lipcu 15% w górę!

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 19,5 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 15% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 17,4 mln zł w lipcu i były wyższe o 16% r/r, zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 2,1 mln zł i były wyższe o 3% r/r, podano w komunikacie. W okresie styczeń-lipiec przychody ogółem wzrosły o 20% r/r do 111,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 21% r/r do 97,8 mln zł, zaś ze sprzedaży B2B wzrosły o 11% r/r do 12,6 mln zł. Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm...
wittchen

Wittchen – z wyższym zyskiem netto za 2017 rok

Wittchen odnotował 21,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 20,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 34,76 mln zł wobec 25,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,01 mln zł w 2017 r. wobec 170,28 mln zł rok wcześniej. "W roku tym zanotowaliśmy najwyższe wyniki finansowe w historii grupy, zarówno pod względem przychodów, które wyniosły 215 mln zł, jak i skonsolidowanego wyniku na poziomie EBITDA w wysokości 40 mln zł " - napisał prezes Jędrzej Wittchen w liście do akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 18,26 mln zł wobec 18,36 mln zł zysku rok wcześniej. W roku 2017 Wittchen otworzył 8 nowych salonów...
wolumen

Przed zamknięciem. Wittchen [WTN] i Emperia [EMP]

Wittchen D1 Wittchen zajmuje się produkcją luksusowych wyrobów ze skóry. Na wykresie widać, że od początku lutego mieliśmy do czynienia z trendem spadkowym przy czym kolejne czerwone linie były coraz mniej nachylone. W ten sposób powstała struktura przypominająca spodek. Dzisiejsze wybicie z niej jest pozytywnym sygnałem. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 18,50 i jest oznaczony bordową linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Emperia D1 Emperia to holding zajmujący się między innymi prowadzeniem sieci handlowej i deweloperką. Pierwszy wykres przedstawia notowania Emperii od debiutu w 2002 roku. Szczególnie istotne jest górne ramię...
wolumen

Przed zamknięciem. JSW [JSW] i Wittchen [WTN]

JSW Przez większą część wtorkowej sesji kurs JSW znajdował się w trendzie spadkowym. Dopiero około godziny 15 zaczęło się odrabianie strat. W momencie pisania tego tekstu nie jest znana cena zamknięcia. Kurs znajduje się pod dwumiesięczną linią trendu wzrostowego. W dodatku spadek był dynamiczny i towarzyszył mu wysoki wolumen. Dzienna świeca ma długi czarny korpus zakrywający mały biały korpus z poniedziałku (objęcie bessy). Dotychczasowe minimum wtorkowej sesji znajduje się na poziomie 79, czyli w tym samym miejscu co w ostatnią środę . Wygląda na to, że tworzy się tu istotne wsparcie. Mocne tąpnięcie i przełamanie linii trendu oznaczają istotne pogorszenie średnioterminowej sytuacji. Znaczy to, że kontynuacja trendu wzrostowego i przekroczenie dzisiejszego szczytu w najbliższej przyszłości wydają się mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobny...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ