Conotoxia
wittchen

Przychody Wittchena wzrosły o 39% r/r do 79,9 mln zł w III kw. 2021 r.

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 79,9 mln zł w III kw. 2021 r. i były wyższe o 39% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 74,5 mln zł w III kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 5,4 mln zł i były odpowiednio wyższe o 40% r/r i niższe o 50% r/r, podano w komunikacie. W okresie I-III kw. 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 171,6 mln zł i były wyższe o 27% r/r, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 158,9 mln zł w okresie I-III kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 12,6 mln zł i były odpowiednio wyższe o 29% r/r i wyższe o 26% r/r. Segment...
wittchen

Wittchen miał 6,89 mln zł zysku netto, 7,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Wittchen odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 3,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,44 mln zł wobec 3,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,79 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 77,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie I półrocza 2021 roku, grupa wygenerowała całkowite przychody wyższe o 18% w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Wzrost przychodów przełożył się na wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 11,6 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 62,5% i była wyższa o 3,4 pkt proc....
wittchen

Wittchen miał 0,46 mln zł straty netto, 7,1 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Wittchen odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,46 mln zł wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 44,81 mln zł rok wcześniej. "W okresie I kw. 2021 r. grupa wygenerowała przychody niższe o 15% w porównaniu do I kw. 2020 r. Spadek przychodów przełożył się spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 2,8 mln zł. Jednocześnie, marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I kwartale 2021 roku w ujęciu procentowym, wyniosła 61,8% i była wyższa o 2,7 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku...
wittchen

Wittchen miał 13,27 mln zł zysku netto, 44,2 mln zł EBITDA w 2020 r.

Wittchen odnotował 13,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 18,44 mln zł wobec 36,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy za 2020 rok wyniosła 44,2 mln zł, a rentowność EBITDA 20,9%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,04 mln zł w 2020 r. wobec 284,54 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 8,34 mln zł wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2020 roku w ramach dalszego rozwoju zagranicznego, otworzyliśmy 2 własne salony flagowe naszej marki w Czechach, jak również rozpoczęliśmy działalność na rynku węgierskim poprzez własną stronę internetową  (www.wittchen.hu). W 2021...
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 15% r/r do 38,2 mln zł w I kw. 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 38,2 mln zł w I kw. 2021 r. i były niższe o 15% w skali roku, poinformowała spółka. Wittchen przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 35,2 mln zł w I kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 2,9 mln zł i były odpowiednio niższe o 11% r/r i niższe o 38% r/r, podano w komunikacie. Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych, wyjaśnia spółka. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 27% r/r do 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r. i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 59,4 mln zł w IV kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 16,3 mln zł i były odpowiednio niższe o 16% r/r i niższe o 50% r/r, podano w komunikacie. W okresie I-IV kw. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 210,6 mln zł i były niższe o 26% r/r, poinformowała także spółka Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 232,8 mln zł w okresie I-IV kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 26,5 mln zł i były odpowiednio niższe o 21% r/r i niższe o 48% r/r. Segment detaliczny obejmuje sprzedaż...
wittchen

Wittchen miał 4,26 mln zł zysku netto, 5,57 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Wittchen odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wittchen miał niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. 2020 r. wobec poprzedniego roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 74,02 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,98 mln zł w porównaniu z 180,84 mln zł rok wcześniej. "Grupa wygenerowała w okresie 9 miesięcy zakończonych...
wittchen

Wittchen miał 3,97 mln zł straty netto, 10,8 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2020

Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,15 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,47 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 106,82 mln zł rok wcześniej. "Grupa wygenerowała w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku przychody niższe o 27% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniosła 59,1% i była niższa o 0,2 p.p. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, spadek przychodów ze...
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Wittchen ostatecznie nie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Akcjonariusze Wittchen zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze  Wittchen zdecydują o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 sierpnia. Wittchen nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 31 904 276,98 złotych na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
wittchen

Przychody Wittchena spadły o 41% r/r do 32,8 mln zł w II kw. 2020 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 32,8 mln zł w II kw. 2020 r. i były niższe o 41% w skali roku, poinformowała spółka. Wittchen podsumowuje swoje wyniki z drugiego kwartału Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 30,7 mln zł w II kw., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 1,7 mln zł i były odpowiednio niższe o 38% r/r i niższe o 71% r/r, podano w komunikacie. W całej I poł. 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 77,6 mln zł i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała także spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 70,2 mln zł w I poł., zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 6,4 mln zł i były odpowiednio niższe o 26% r/r i niższe...
quarticon

QuarticOn – Wittchen, CCC, a dzisiaj Orange – kolejny kontrakt z dużą firmą

Notowana na rynku NewConnect spółka QuarticOn poinformowała dzisiaj o podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Orange Polska. Jest to kolejny kontrakt z dużym i znanym podmiotem pozyskany w ostatnim czasie. Od początku tygodnia spółka notowana jest także przy znacznie podwyższonych obrotach.
wittchen

Wittchen miał 2,58 mln zł straty netto, 6,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Wittchen odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wittchen odnotował 2,58 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 62 tys. zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy za I kwartał 2020 roku wyniosła 6,6 mln zł, a rentowność EBITDA wyniosła 15%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 50,94 mln zł rok wcześniej. "Zamknięcie centrów handlowych, jak również spadek liczby klientów w sklepach stacjonarnych w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń, wpłynęły negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę w pierwszym kwartale 2020 roku. Aby zminimalizować negatywne efekty...
wittchen

Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Wittchen nie rekomenduje wypłaty dywidendy za rok 2019 "Zgodnie z funkcjonującą w spółce polityką dywidendową, zarząd proponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30-70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących spółki, jej grupy kapitałowej oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, decyzja zarządu spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa...
wittchen

Wittchen z 5,57 mln zł zysku za I poł roku. Akcje w dół o 2%

Wittchen odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,05 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 19,6 mln zł, a rentowność EBITDA 18,4%, podano w raporcie. "Zwiększająca się skala działalności grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 106,82 mln...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje