XTB

Grupa WP z 25% odbiciem. Kurs testuje poziom ostatnich dołków – zapiski giełdowego spekulanta

Kilkunastoprocentowy wzrost notujemy również w sprzedaży reklamy internetowej. W naszym najnowszym narzędziu do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi rozliczanymi za sprzedaż, czyli WP Ads, mamy już kilkuset klientów, a przychody w ostatnim miesiącu wzrosły tam czterokrotnie" - skomentował prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.

Grupa WP miała 43,41 mln zł zysku netto, 72,36 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 43,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 26,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,5 mln zł wobec 37,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA w I kw. br. wyniósł 67,35 mln zł wobec 56,84 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 72,36 mln zł wobec 60,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,15 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 178,93 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale wyniki napędzał e-commerce, zwłaszcza Wakacje.pl, które potroiły przychody i osiągnęły wyniki wyższe od tych sprzed pandemii. Kilkunastoprocentowy wzrost notujemy również w sprzedaży reklamy internetowej. W...
wirtualna polska

Wirtualna Polska blisko wybicia ważnego oporu – zapiski giełdowego spekulanta

WPM ma m.in. prawo pierwszeństwa dotyczące możliwości zwiększenia udziału kapitałowego w funduszu oraz bezpośrednio w Restaumatic. Restaumatic to spółka oferująca platformę SaaS (Software as a Service) obsługującą kompleksowy systemem do zamówień, sprzedaży i zarządzania restauracjami. Z jej usług korzysta prawie 5 tysięcy restauratorów. W 2021 r. Restaumatic osiągnął niespełna 20 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBITDA.

Grupa WP zainwestuje ok. 19,8 mln zł Restaumatic oferującą platformę SaaS dla restauracji

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Wirtualna Polska Media (WPM) - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - zawarła umowę inwestycyjną regulującą warunki pośredniego dokonania inwestycji w spółkę Restaumatic, oferująca platformę SaaS (Software as a Service) dla restauracji, podał Holding. Wartość inwestycji opiewa na ok. 19,8 mln zł. Inwestycja zostanie dokonana za pośrednictwem alternatywnej spółki inwestycyjnej pod firmą Supercharge Capital Sp. z o.o. Deal Fund I ASI spółka komandytowa (fundusz), do której WPM przystąpi jako komandytariusz na warunkach określonych w podpisanej w dniu 4 kwietnia 2022 r. umowie inwestycyjnej funduszu. Ponadto w związku z inwestycją WPM podpisał umowę wspólników, regulującą wzajemne relacje wspólników Restaumatic, podano. "Łączna kwota deklarowanego wkładu WPM wnoszonego do funduszu wyniesie ok. 19,8 mln zł, co będzie odpowiadało 69,0% wkładów kapitałowych...
Zetly

Wirtualna Polska została wczoraj liderem w indeksie mWIG40 po publikacji dobrych wyników

Wtorkowa sesja zakończyła się pomyślnie dla większości globalnych rynków akcji. W Stanach Zjednoczonych silnie zwyżkowały spółki technologiczne, indeks Nasdaq zyskał 2%, indeks szerokiego rynku S&P 500 został nieco w tyle ze wzrostem o 1,1%. W Europie zdecydowanie przeważała zieleń, kluczowe indeksy DAX i CAC40 zyskały lekko powyżej 1%. Na dzisiejszej azjatyckiej sesji zwyżkowała większość indeksów, w tym szczególnie silny był Nikkei 225 (+3%) i Hang Seng (+1,7%). Wirtualna Polska zyskała wczoraj ponad 12 procent Poranne notowania kontraktów wskazują na kontynuację wzrostów na otwarciu europejskiej sesji. Notowania chińskich gigantów kontynuują odbicie, Alibaba zyskała 12% po zatwierdzeniu programu skupu akcji własnych. Podczas wizyty w Europie prezydent USA Joe Biden ogłosi kolejne sankcje wobec Rosji, omówione zostanie także długoterminowe rozmieszczenie wojsk. Komisja Europejska planuje wesprzeć...

Wirtualna Polska rekomenduje 1,2 zł dywidendy. Kurs akcji w górę

W trakcie wtorkowych notowań Wirtualna Polska notuje wzrost swojej wyceny, który wynosi obecnie 1,90%. Tłem do porannego sentymentu  są wyniki finansowe za rok 2021, jak i rekomendowana przez zarząd dywidenda. Za rok 2021 akcjonariusze otrzymają 1,20 zł na akcję (rok temu było to 1,55 zł). Wirtualna Polska w górę o 1,90% w trakcie sesji. W 2021 roku spółka zarobiła 182,7 mln zł. Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 1,20 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Wirtualna Polska w mocnej korekcie W trakcie dzisiejszych notowań Wirtualna Polska Hoding notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 1,90%, co oznacza wzrost o 2,00 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 105,00 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają więc spółkę na...

Grupa WP miała 61,7 mln zł zysku netto, 96,16 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 61,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 71,01 mln zł wobec 54,76 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA (wg. MSSF 16) wyniosła w IV kw. ub.r. 92,71 mln zł wobec 74,14 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) - odpowiednio: 96,16 mln zł wobec 79,77 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,02 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 218,46 mln zł rok wcześniej. W całym 2021 r. spółka miała 182,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 78,52 mln zł zysku rok...
wirtualna polska

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Wirtualnej Polski Holding wystąpił do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z wnioskiem w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie do 35,32 mln zł, czyli 1,2 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok 2021 zgodnie z poniższymi założeniami: 1) zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 42 662 227 zł: a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,2 zł na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 35 318 218,8 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół...

Grupa WP zawarła ugodę z eSky.pl dot. wykonania i zapłaty za opcję put

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Spółka zależna Wirtualnej Polski Holding - Wirtualna Polska Media (WPM) zawarła ugodę z eSky.pl dotyczącą wykonania i zapłaty za opcję put wykonaną przez WPM, podała spółka. Cena opcji put wyniesie, pod warunkiem dokonania zapłaty przez kupujących do dnia 21.01.2022 r., łącznie 23 mln zł za wszystkie akcje będące własnością WPM. "Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. powziął wiadomość o uzgodnieniu oraz zawarciu przez Wirtualna Polska Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - spółkę zależną WPH – z m.in. Qlogix Advisors Limited z siedzibą na Cyprze; FX Cube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze, Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze (łącznie 'kupujący') oraz Łukaszem Tadeuszem Habaj, Łukaszem...
Zetly

Grupa WP miała 53,41 mln zł zysku netto, 84,74 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 25,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 139,7 mln zł wobec 108,78 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA (wg MSSF 16) wyniósł 84,74 mln zł wobec 56,35 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 73,75 mln zł wobec 57,21 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 153 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online w III kw. 2021 r. wzrosły o 42% r/r, do 186,9 mln zł. Na wzrost przychodów największy wpływ miały: ponad 20%...

Analiza fundamentalna Wirtualnej Polski. Rosnące przychody i rekordowe zyski

Rok 2020 był dla Wirtualnej Polski trudny, co wynikało oczywiście z pandemii Covid-19. Pomimo szeregu ograniczeń gospodarczych spółce udało się osiągnąć rekordowy zysk netto, choć same przychody zanotowały spadek. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, finanse spółki wyglądają dobrze, a wycena podmiotu sukcesywnie zyskuje od wielu miesięcy. W 2020 roku spółka zarobiła rekordowe 81,70 mln zł. Spadek zanotowały natomiast przychody (do 632 mln zł z ponad 708 mln zł w 2019). W ostatnich latach Wirtualna Polska wypłacała również dywidendę. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Lq-O5txpSFU Mocny wzrost wyceny - Wirtualna Polska zajmuje się właśnie między innymi reklamą w Internecie. Też mediami, bo to są stron wp.pl, też poczta o2, ale też segmentem e-commerce. To są różnego...

Haitong Bank wycenia Wirtualną Polską na 162,70 zł. Rekomendacja: KUPUJ

Haitong Bank w swoim najnowszym raporcie wycenił Wirtualną Polskę na 162,70 zł (poprzednia wycena: 111,50 zł) przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji „Kupuj”. Na wczorajszym zamknięciu walory spółki były wyceniane przez inwestorów na prawie 140 zł, natomiast za samą podwyżką wyceny stoją m.in. dobre wyniki finansowe za trzy pierwsze kwartały. Wirtualna Polska z wyceną 162,70 zł i „Kupuj” od Haitong Bank. Od początku listopada 2020 wycena spółki wzrosła ponad 2-krotnie. Na koniec poniedziałkowej sesji inwestorzy wyceniali spółkę na 138,40 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Wirtualna Polska z wyceną 162,70 zł W swoim najnowszym raporcie z 15 października Haitong Bank wycenił spółkę Wirtualna Polska na 162,70 zł, podnosząc w ten sposób poprzednią wycenę, która wynosiła dokładnie 111,5 zł....

Wirtualna Polska – stabilna technicznie i biznesowo

Wirtualna Polska Holding S.A. to wiodący na rynku krajowym holding technologiczny i gracz sektora nowoczesnych mediów. Jest to również właściciel jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce portali internetowych – Wirtualnej Polski. W skład portfela spółki wchodzą m.in. o2, Money.pl i SportoweFakty, a także kilkanaście innych portali tematycznych oraz najpopularniejsze polskie radio internetowe OpenFM. Oryginał artykuł został opublikowany na stronie RelacjeRynku.pl Wirtualna Polska - profil spółki Grupa WP prowadzi aktywną działalność reklamową, oferując m.in. generowanie leadów dla sklepów oraz porównywarek internetowych, stale korzystając z szybkiego wzrostu sektora handlu elektronicznego (e-commerce) w Polsce. Jednocześnie sama oferta reklamy online jest bardzo szeroka oraz nowoczesna, a przy tym dopasowana do indywidualnych oczekiwań konkretnego klienta. Ponadto działalność Grupy koncentrowana jest również w segmencie podróży, mody, wyposażenia...

Wirtualna Polska Holding systematycznie rośnie. Analiza techniczna notowań spółki

Notowania akcji Wirtualna Polska Holding znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Czy w najbliższym czasie zostanie on podtrzymany? Wirtualna Polska Holding znajduje się w trendzie wzrostowym  Po wyznaczeniu dwóch lokalnych szczytów na poziomie ok. 140 zł, w ostatnim czasie byliśmy świadkami korekty, która sprowadziła notowania spółki w okolicę 129 zł. Biorąc pod uwagę ostatnie dwie pozytywne sesje zakładamy kontynuację ruchu powrotnego w okolicę ww. oporu z okolic 140 zł. W przypadku negacji wzrostowego założenia, przebicie wsparcia z okolic krótkoterminowych dołków może otworzyć drogę do dalszej deprecjacji notowań w okolicę 117 zł. Autor poleca również: Wall Street z poprawą nastrojów po wczorajszej korekcie. Czy Stany Zjednoczone mogą upaść? Notowania EUR/USD kierują się w stronę mocnego wsparcia przy poziomie 1,16 Soja z negatywnym sentymentem. Analiza techniczna...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Grupa WP kupiła 6,25% w Nocowanie.pl za 4,26 mln zł, ma 100% udziałów w spółce

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Kamil Ruciński sprzedał 2 605 udziałów spółki Nocowanie.pl, stanowiących 6,25% kapitału (i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu) na rzecz Wirtualna Polska Media (WPM) - spółki zależnej Wirtualna Polska Media (WPM), podała Grupa WP. Cena sprzedaży za wszystkie nabywane udziały w ramach transakcji wyniosła 4,26 mln zł. "Wskutek realizacji ostatniej opcji sprzedaży wynikającej z porozumienia, do WPM należeć będzie łącznie 100% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl" - czytamy w komunikacie. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok,...

Grupa WP uruchamia nowe narzędzie ‘WP Ads’ dla sklepów e-commerce

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Grupa WP uruchamia dziś nowe narzędzie o nazwie WP Ads m.in. do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi dla sklepów e-commerce i liczy na pozytywne efekty finansowe w dłuższym terminie, poinformował prezes Jacek Świderski. "Udostępniamy dzisiaj nowe narzędzie o nazwie WP Ads. Pozwala to na samodzielne zarządzanie kampaniami reklamowymi dla sklepów e-commerce, bez pośredników i z rozliczeniem za faktyczną sprzedaż. Liczymy na pozytywny efekt w dłuższym terminie, w zależności od liczby podmiotów wykorzystujących nasze narzędzie" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji. Dodał, że dostępnych na początku będzie dla 5 branż: odzież i obuwie, dom i ogród, elektronika i media, sport oraz zdrowie i uroda, odpowiadających za ok. 60% rynku e-commerce w Polsce. "W planach do końca roku, może nieco później chcemy...

Wirtualna Polska rośnie o ponad 4,5%. Spółka zarobiła ponad 67 mln zł

Podczas wtorkowych notowań Wirtualna Polska notuje bardzo mocne wzrosty swojej wyceny, które sięgają obecnie ponad 4,5%. Za ten stan rzeczy odpowiadają opublikowane dziś wyniki finansowe za 1 półrocze, w których spółka wykazała 67 mln zł zysku netto, względem 14,02 mln zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wirtualna Polska zyskuje 4,67% w trakcie wtorkowej sesji. W 1 półroczu 2021 spółka zarobiła 67,59 mln zł. Od listopada 2020 akcje spółki znajdują się w trendzie wzrostowym. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Wirtualna Polska rośnie o 4,67% W trakcie dzisiejszej sesji Wirtualna Polska notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,67%, co oznacza wzrost o 5,60 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 120,00 zł. Aktualnie inwestorzy...
Gorące spółki dnia

Apator [APT], Wirtualna Polska [WPL] – Gorące spółki dnia

Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl - jednego z największych w Polsce wyprzedażowych sklepów online z markami premium oraz Mamissima.pl - sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci. Dzięki przejęciu, Wirtualna wejdzie w nowy, szybko rozwijający się segment działalności.

Wirtualna Polska Holding inwestuje w Modern Commerce

Wirtualna Polska Holding złożyła deklarację nabycia 18,52 mln akcji spółki Modern Commerce. Pozyskanie lidera polskiego internetu, jako znaczącego akcjonariusza, przyśpieszy rozwój grupy Modern Commerce i serwisu Moliera2.com. Umożliwi też zbudowanie wiodącej platformy e‑commerce w segmencie dóbr luksusowych. Wirtualna Polska Holding kupi 18,52 mln akcji spółki Modern Commerce Notowana na NewConnect grupa e-commerce prowadzi właśnie emisję akcji, w celu m.in. sfinansowania akwizycji Moliera2.com. W ramach tej emisji 18,52 mln akcji kupi Wirtualna Polska Holding, po cenie emisyjnej 0,54 zł za akcję.Jednocześnie Marcin Michnicki, dotychczasowy główny akcjonariusz spółki, złożył deklarację nabycia około 12,96 mln akcji, po tej samej cenie. - To dla nas doskonała wiadomość. Największy portal horyzontalny w Polsce, a równocześnie jeden z liderów rynku e-commerce uwierzył w nasz projekt i chce być...

Grupa WP kupuje farmę fotowoltaiczną o mocy 3MW za 12,4 mln zł

Wirtualna Polska Media (WPM) - spółka zależna od Wirtualna Polska Holding - podpisała z dwiema osobami fizycznymi umowy dotyczącą kupna udziałów w spółce celowej będącej właścicielem farmy fotowoltaicznej położonej na Dolnym Śląsku o łącznej mocy 3 MW zajmującej ponad 5 ha powierzchni, podała spółka. "Na podstawie umowy WPM nabędzie 200 udziałów w kapitale zakładowym SPV stanowiących łącznie 100% głosów na zgromadzeniu wspólników SPV. Dodatkowo WPM zobowiązała się do wstąpienia w prawa wierzyciela z tytułu umów pożyczek udzielonych SPV przez dotychczasowego udziałowca oraz spłaty na jego rzecz kwot należnych z tytułu ww. umów. Łączna wartość transakcji obejmująca zapłatę ceny sprzedaży oraz spłatę kwot wierzytelności z ww. umów pożyczek wyniesie ok 12,4 mln zł. Przejście praw udziałów nastąpiło z chwilą zapłaty ceny...
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

Jacek Świderski został powołany na prezesa WP Holding

Zwyczajne walne zgromadzenie Wirtualnej Polski Holding podjęło uchwałę o powołaniu Jacka Świderskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na nową kadencję, podała spółka. Jak wyjaśnia spółka, powołanie jest związane z upływem okresu kadencji członków zarządu spółki i zgodnie z jej statutem prezesa zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. "Pozostali członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą zgodnie z wnioskiem prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale...

ZWZ Grupy WP zdecydowało o 1,55 zł dywidendy na akcję z zysków z lat ubiegłych

Akcjonariusze Wirtualna Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu 45,3 mln zł z zysków z lat ubiegłych na dywidendę, tj. o wypłacie 1,55 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiło o: przeznaczeniu kwoty 45 299 458,35 zł pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,55 zł na jedną akcję, w łącznej wysokości 45 299 458,35 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 29...

Wirtualna Polska wyceniana na 126 zł. Zalecenie kupna od BM mBanku

Zdaniem analityków BM mBanku, ten wynik będzie pochodną dwóch kluczowych trendów: dobrej koniunktury na rynku reklamy internetowej oraz znacznej poprawy w części e-commerce spółki. Największego wzrostu EBITDA spodziewają się w przypadku portalu turystycznego Wakacje, który został mocno dotknięty przez pandemię COVID-19.

Grupa WP zakończyła budowę testowej farmy fotowoltaicznej

Grupa WP zakończyła budowę testowej farmy fotowoltaicznej dla jednej ze swoich serwerowni, podała spółka. Jest to pierwsza z zaplanowanych ekologicznych inwestycji Wirtualnej Polski, dodano także. "Decyzja o rozpoczęciu budowy instalacji zapadła w 2020 r. Przygotowania do inwestycji i prace nad nią trwały od początku bieżącego roku. Zainstalowane panele fotowoltaiczne pozwolą na redukcję emisji CO2 na poziomie ponad 24 ton rocznie. Od 2023 roku wszystkie centra danych WP będą zeroemisyjne, ich działanie będzie neutralne dla klimatu. Proces przełączania na zieloną energię wpierają akcje redakcyjne i marketingowe, które zachęcają użytkowników do zmiany codziennych nawyków" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku Wirtualna Polska rozpoczęła kilkuetapowy proces przechodzenia na zieloną energię. Od tamtego czasu spółka kupuje energię elektryczną wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł...

Wirtualna Polska została partnerem medialnym PKOI na najbliższe 2 lata

Wirtualna Polska została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, poinformował PKOI. Umowa została podpisana na dwa lata. Umowa została podpisana na dwa lata. Obejmuje współpracę podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio i przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wirtualna Polska uzyskała prawo do tytułu Partnera PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz prawo do wizerunku zawodników w stroju Reprezentacji Olimpijskiej, podano w komunikacie. "Sport jest jednym z najważniejszych obszarów Wirtualnej Polski. Od lat wspieramy olimpijczyków, chcemy im towarzyszyć podczas najważniejszych momentów kariery. Jesteśmy zaszczyceni, że dołączamy do grona partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Traktujemy to jako część naszej misji, wierzymy, że kibice razem z nami poczują niepowtarzalną atmosferę i emocje towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim. Przygotowania do...
Gorące spółki dnia

Ultimate Games [ULG], Grupa WP [WPL] – Gorące spółki dnia

"Swój udział w rynku zwiększyły zarówno ciężko doświadczone Covidem Wakacje.pl o 50% do 14%, jak i najszybciej rozwijająca się spółka naszej grupy Superauto.pl, osiągająca 0,51% udziału w sprzedaży nowych aut w Polsce. Zbliżony do udziału Telewizji WP w oglądalności telewizji w Polsce, co przełożyło się na pierwsze 2 mln zł rocznego zysku z tego projektu" - napisał prezes Jacek Świderski w liście do akcjonariuszy. Obecnie popyt walczy o wybicie 100 zł. Wydane w tym roku rekomendacje wyceniają akcje spółki w rejonie 112 zł.

Grupa WP może powrócić do realizacji polityki dywidendowej w tym roku

Grupa WP nie wyklucza powrotu do realizacji polityki dywidendowej w tym roku, ale nie została podjęta jeszcze żadna ostateczna decyzja w tej sprawie, wynika ze słów wiceprezes Elżbiety Bujniewicz-Belka. "Zarząd nie podjął jeszcze formalnie decyzji w sprawie dywidendy, bo to wymaga zakomunikowania na giełdę. Ale mamy ogłoszoną politykę dywidendową, która została ogłoszona kilka lat temu i ona mówi o tym, że standardowo możemy wypłacić do 70% zysku netto i co roku, historycznie, poza tym rokiem covidowym, wypłacaliśmy dywidendy w wysokości ok. 1 zł na akcję. Mamy dosyć dobrze 'odlewarowaną' spółkę, więc nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, żeby ta polityka była w tym roku realizowana. W zeszłym roku, covidowym wstrzymaliśmy ten proces ze względu na niepewność, która była przed nami"...

Grupa WP: Centra danych WP mają być w pełni zeroemisyjne od 2023 r.

Grupa WP rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię, którą zrealizuje w kilku etapach, poinformowała spółka. Plan zakłada, że od 2023 r. centra danych WP mają być w pełni zeroemisyjne, podano także. "Od początku roku spółka kupuje energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Z końcem marca ruszyła budowa pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej. W ciągu dwóch lat spółka sfinalizuje zakup energii odnawialnej bezpośrednio od jej wytwórców. Od 2023 roku wszystkie centra danych WP będą zeroemisyjne, ich działanie będzie neutralne dla klimatu" - czytamy w komunikacie. Spółka zwróciła uwagę, że największym źródłem emisji dwutlenku węgla firm technologicznych jest energia wykorzystywana w ich serwerowniach i centrach danych. "W 2020 roku Wirtualna Polska wyliczyła i zmniejszyła tzw. ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w...

12 dużych spółek opublikuje raporty za 2020 już w tym tygodniu! Wśród nich m.in. Lotos, Tauron, Amica, czy też Celon Pharma

W nadchodzącym tygodniu aż 12 spółek notowanych w indeksach WIG20 i mWIG40 opublikuje swoje raporty roczne za 2020 rok. W gronie tym znajduje się m.in. Lotos, którego wycena znajduje się na poziomie marcowych dołków (ok. 44 zł za akcje). Zdecydowana większość publikacji odbędzie się w środę (31 marca), natomiast dokładna rozpiska znajduje się poniżej. 12 spółek z indeksów WIG20 i mWIG40 opublikuje raporty roczne w tym tygodniu. Zdecydowania większość zrobi to w środę (6 spółek) i wtorek (5 spółek). Wśród publikujących znajduje się m.in. Lotos, którego wycena znajduje się obecnie na poziomie marcowych dołków. 12 dużych spółek opublikuje raporty roczne Okres publikowania sprawozdań rocznych trwa w najlepsze, czego potwierdzeniem jest nadchodzący tydzień, w którego trakcie aż 12 spółek skupionych w indeksie...

Wirtualna Polska wyceniona na 112 zł w rekomendacji Trigon DM. Kurs nad ważnym wsparciem

Na wykresie mamy korektę, wpisującą się w pogorszenie nastojów na szerokim rynku. Kluczowe wsparcie to poprzednie maksima, a więc okolice 88 zł. Na razie poziom ten jest broniony. W przypadku głębszej korekty i niesprzyjającemu otoczeniu, możliwy będzie spadek do linii trendu.
Gorące spółki dnia

Wirtualna Polska [WPL], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia

Oczywiście wynik netto poprawiło też zbycie części udziałów w podmiotach z grupy kapitałowej. Obiecująco wygląda także obecna lista życzeń na portalu Steam, która od kilku miesięcy utrzymuje się powyżej miliona. Na wykresie cena porusza się w kanale wzrostowym o dość niskim nachyleniu. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze gamingu, większości podobnych spółek. Sygnałem do silniejszych wzrostów może być wybicie z kanału.

Wirtualna Polska z wyceną przy 94,80 zł. Techniczny cel w rejonie 89 zł

Na wykresie widać, że po wybuchu pandemii zaczęło się odrabianie stat z marcowych spadków. W kolejnych miesiącach kurs powoli wzrastał i wydaje się, że trend ten powinien zostać zachowany. Kluczowym celem jest okolica 89 zł czyli szczyt sprzed pandemii.

Grupa WP liczy na ‘mocny’ IV kw. br. w reklamie internetowej

Grupa WP notuje dobre wyniki reklamy internetowej w IV kw. m.in. dzięki znaczącemu wzrostowi rynku e-commerce, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka liczy także na dodatkowy wzrost przychodów z reklamy dzięki wdrożeniu nowego narzędzia "WP Sales Booster". Przychody WP na zadowalającym poziomie, spółka nie zakłada żadnych czarnych scenariuszy "Widzimy, że IV kw. jest mocny. Reklamodawcy są dużo lepiej przygotowani niż miało to miejsce w marcu i w kwietniu tego roku. Patrząc całościowo na nasze przychody, to nie widzimy negatywnych zjawisk" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji. Wskazał, że pandemia dotknęła reklamodawców w różny sposób. "Niektórzy wstrzymali wydatki reklamowe, a inne podniosły. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku rynek e-commerce urośnie o 30%, a to są nasi główni reklamodawcy. Nie mamy żadnych czarnych...

Grupa WP liczy na zakończenie negocjacji ws. dwóch przejęć do końca roku

Grupa WP nadal jest zainteresowana akwizycjami i nie wyklucza, że do końca roku uda się zakończyć negocjacje z dwoma podmiotami, poinformował prezes Jacek Świderski. Obecnie zarząd WP jest zaangażowany w rozmowy z potencjalnymi partnerami "Jesteśmy aktywni w zakresie M&A. Zarząd jest zaangażowany w rozmowy z potencjalnymi partnerami i z doświadczenia wiemy, że tego typu rozmowy trwają czasem tygodnie, a czasami wiele lat. Budowa relacji potrzebuje czasu i my je budujemy, zarówno kiedy jest dobrze, jak i kiedy jest źle. W tej chwili ewidentnie w wielu branżach jest źle, ale to nie znaczy, że kogokolwiek zmuszamy do transakcji" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji. "W najbliższym czasie raczej nie zaskoczymy niczym szybkim, ale jesteśmy co najmniej w dwóch procesach, które teoretycznie mogłyby się skończyć...
wirtualna polska

Grupa WP miała 25,1 mln zł zysku netto, 57,21 mln zł skoryg. EBITDA w III kw.

Grupa WP odnotowała 25,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa WP odnotowała spadek poziomu EBITDA Zysk operacyjny wyniósł 36,02 mln zł wobec 30,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 57,21 mln zł wobec 55,27 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 183,53 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 413,83 mln zł w porównaniu z 519,04 mln zł rok wcześniej. "W trakcie...
wirtualna polska

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Wirtualnej Polski do Neutralnie

Haitong Bank podniósł wycenę Wirtualnej Polski za sprawą wzrostu wyceny globalnych spółek porównywalnych z branży online i e-commerce. Analitycy obniżyli prognozę EBITDA na 2020 r. o 9 proc. uwzględniając gorsze od oczekiwanych wyniki w segmencie e-commerce. Choć Wirtualna Polska działa w 100 proc. online, spółka nie jest w pełni beneficjentem wszystkich trendów związanych z lockdownem. Dzieje się tak głównie z powodu zaangażowania w turystykę międzynarodową, która w skali globalnej pogrążona jest w kryzysie, jednak analitycy nie wierzą, że sytuacja ulegnie znaczącej zmianie. Z drugiej strony lockdown sprawił, że zarówno prywatna jak i biznesowa aktywność ludzi przeniosła się do internetu, co powinno korzystnie przełożyć się na rynek reklamy internetowej. Haitong Bank podniósł wycenę Wirtualnej Polski Jeśli chodzi o wyniki za III kw....

Grupa WP miała 7,14 mln zł zysku netto, 38,76 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

Grupa WP odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa WP podsumowuje wypracowane wyniki w II kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 12,58 mln zł wobec 31,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 38,76 mln zł wobec 50,89 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 178,51 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 14,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 260,83 mln zł w porównaniu z 335,51 mln...

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 8,88 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Grupa WP nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 8 879 024,47 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Wirtualna Polska Holding odnotowała 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje