XTB

Grupa WP miała 7,14 mln zł zysku netto, 38,76 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

Grupa WP odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa WP podsumowuje wypracowane wyniki w II kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 12,58 mln zł wobec 31,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 38,76 mln zł wobec 50,89 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 178,51 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 14,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 260,83 mln zł w porównaniu z 335,51 mln...

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 8,88 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Grupa WP nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 8 879 024,47 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Wirtualna Polska Holding odnotowała 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację