Purple
siedziba PZU

PZU ma umowę z Grupą Skanska dotyczącą najmu siedziby centrali

Grupa PZU wynajęła 47 000 m2 powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w warszawskim Generation Park Y - najwyższym biurowcu szwedzkiej Skanska na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na główną siedzibę, podała Skanska. PZU zmienia główną siedzibę Nowa centrala Grupy PZU to inwestycja w naszych pracowników. Dlatego tak ważne jest, że Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy. Niemniej istotne są kwestie ekologiczne i to, że jest to obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przeprowadzka to dla nas okazja do zbudowania przestrzeni przyjaznej pracownikom oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji - powiedziała członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU Dorota Macieja, cytowana w komunikacie. Po...

Platforma internetowa Cash zaoferuje pożyczki pracownikom Telkol z Grupy PKP

Innowacyjny portal internetowy Cash - stworzony przez PZU i Alior Bank - jest dostępny dla pracowników spółki z Grupy PKP - PKP Telkol, podano w komunikacie. Cash jest dostępny dla pracowników spółki z Grupy PKP - PKP Telkol "Rozpoczynamy działalność na szeroką skalę. Po udanym zakończeniu pilotażowej fazy, gdy możliwość korzystania z pożyczek zaoferowaliśmy pracownikom spółek z Grupy PZU, otwieramy się na współpracę z innymi firmami. Pierwszą jest PKP Telkol, spółka z Grupy PKP. To szczególny wyraz troski o pracowników" - powiedziała członek zarządu PZU Małgorzata Sadurska, cytowana w komunikacie. PKP Telkol to spółka świadcząca specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego. "Udostępnienie tak unikalnej platformy pożyczkowej odpowiada na aktualne potrzeby klientów. Pokazuje też, że Alior Bank, będący częścią Grupy PZU, tworzy...

Żółtodzioby i wyjadacze z GPW inwestują tak samo, badanie DM BOŚ

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ, przeprowadzili badanie, mające na celu sprawdzenie, czy istnieje istotna różnica pomiędzy decyzjami inwestycyjnymi zestawiając osoby nie mające zbyt dużego doświadczenia z giełdą (nowy narybek) oraz osoby, które interesują się inwestycjami i aktywnie inwestują od dłuższego czasu (starzy inwestorzy). Wyniki badania są zaskakujące. Typy inwestycyjne inwestorów z krótkim oraz długim stażem są bardzo podobne. Największe spółki na GPW typami inwestycyjnymi w ostatnich miesiącach. Kontrakty terminowe na WIG20 obiektem zainteresowań jedynie inwestorów z dłuższym stażem. Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Zestawienie typów inwestycyjnych z ostatnich miesięcy Badanie przeprowadzone przez Dom Maklerski BOŚ, pokazało, że typy inwestycyjne inwestorów z krótkim oraz długim stażem, w ostatnich miesiącach nie różnią się zbytnio. Jako inwestorów z krótkim stażem...
siedziba PZU

PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł

PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 000 zł każda, wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  i gwarantowanych przez Skarb Państwa, za łączną kwotę 1 993 408 760 zł, podał PZU. PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji Rentowność obligacji to 2,04% w stosunku rocznym, a termin wykupu przypadaja na 5 marca 2030 r., podano w komunikacie. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
siedziba PZU

PZU wraca do wzrostów po wybiciu z konsolidacji. Najbliższy cel przy 33 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń podjął decyzję o kontynuacji negocjacji, dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Bitra Enterprise 1, których pierwotnie zadeklarowany termin zakończenia przypadał na 29 maja br. 4 lutego PZU dokonało wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU i podpisało list intencyjny z Bitra Enterprise z Grupy Skanska.
byk patrzący w wykresy

Poniedziałek na GPW: Zielono na WIG20. Zyskują PGE, JSW i CCC. Akcje CDR poniżej 400 zł

Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, pomimo niepewności związanych z tarciami amerykańsko-chińskimi, globalne rynki akcji, w tym polski parkiet, odnotowują systematyczne wzrosty. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł dziś bowiem o 0,63% WIG20 rozpoczyna tydzień od nieznacznych wzrostów PGE, JSW i CCC największymi wygranymi poniedziałku Aż 230 spółek na GPW kończy sesje na plusie Nieznaczny optymizm na GPW. Polski parkiet na plusie Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się lekko pozytywnym akcentem. Aż 15 spółek z WIG20 zakończyło dzień na plusie, co pozwoliło całemu indeksowi na wzrost o 0,63%. Wolumen na całym GPW wyniósł ponad 72 mln, przy całkowitym obrocie...
siedziba PZU

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PZU podsumowuje swoje wyniki w pierwszym kwartale bieżącego roku Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 289 mln zł wobec 1 012 mln zł zysku rok wcześniej. "Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 roku (spadek o 84,5%). Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 20,4% względem ubiegłego roku" - czytamy...
Akcje PZU wykres notowań

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

Zarząd i rada nadzorcza PZU Życie wyraziły zgodę na nabycie przez spółkę obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i gwarantowanych przez Skarb Państwa w kwocie do 2 mld zł, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ujawniając opóźnioną informację poufną. Zgoda na nabycie koronaobligacji "Zgodnie z przedmiotową uchwałą, zarząd PZU Życie SA, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej PZU Życie SA, wyraził zgodę na nabycie przez PZU Życie SA obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie do 2 000 000 000 zł z rentownością nie niższą niż 2% w stosunku rocznym, w terminie do 28 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. PZU wyjaśnia, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione...
siedziba PZU

PZU z ważnym wybiciem. Najbliższe cele w rejonie 33 zł

KIR ma w swoim portfolio rozwiązania, które szczególnie teraz są doceniane przez rynek, bo optymalnie adresują potrzeby naszych partnerów biznesowych i odpowiadają oczekiwaniom ich klientów. Udostępnienie usługi mojeID przez PZU - lidera w sektorze ubezpieczeń – jest posunięciem otwierającym nowy obszar budowania przewag konkurencyjnych w obrębie całej branży” – dodano w komunikacie.
siedziba PZU

PZU będzie kontynuować negocjacje z Grupą Skanska ws. najmu biur na centralę

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o kontynuacji negocjacji, dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Bitra Enterprise 1, których pierwotnie zadeklarowany termin zakończenia przypadał na 29 maja br., podała spółka. PZU podejmie negocjacje w sprawie warunków najmu Bitra Enterprise 1 "Przedłużenie negocjacji z wynajmującym związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju" - czytamy w komunikacie. 4 lutego PZU dokonało wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU i podpisało list intencyjny z Bitra Enterprise z Grupy Skanska. Kilka tysięcy pracowników PZU przeniesie się do tymczasowej lokalizacji centrali w II kw. 2022 r. Całkowita, szacunkowa wartość potencjalnej umowy najmu budynku, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok....
siedziba PZU

Akcjonariusze PZU zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. PZU nie planuje wypłacać dywidendy "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł w następujący sposób: 1) kwotę 7 273 000 zł przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2) kwotę 2 643 739 097,38 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. PZU odnotował 3 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 3 213 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 651,01 mln zł wobec 2 711,88 mln zł zysku rok...
Symbol GPW na tle wykresu

Poniedziałek na GPW: Zielono na WIG20. CDR podbija kolejny rekord. Mocno w górę JSW, DINO i PGNiG

Poniedziałkowa sesja na Gełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, ostatni powiew optymizmu na globalnych rynkach akcyjnych przewyższył piętrzącą się niepewność dot. relacji amerykańsko-chińskich i przyszłości polskiej gospodarki. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł dziś bowiem o 0,88% tym samym ponownie zbliżając się do górnego ograniczenia dwumiesięcznej konsolidacji. WIG20 rozpoczyna nowy tydzień od wzrostów JSW, DINO i PGNiG największymi wygranymi w poniedziałek Aż 207 spółek na GPW kończy sesje na plusie Polski parkiet cały na zielono. Powiew optymizmu na GPW Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się lekko pozytywnym akcentem. Aż 17 spółek z WIG20 zakończyło dzień na plusie, co pozwoliło całemu indeksowi na...
siedziba PZU

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) osiągnęło przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł w 2019 roku oraz ponad dwukrotnie wyższe r/r zysk netto i wynik techniczny - odpowiednio na poziomie 22,06 mln zł i 23,8 mln zł, podała spółka. TUW PZUW osiągnęło przypis składki w wysokości blisko 690 mln zł w 2019 roku "Przypis składki za 2019 rok jest pięciokrotnie wyższy niż w 2016 roku, kiedy to wyniósł 137 mln zł i o ponad 25% wyższy niż w 2018 roku, gdy przekroczył barierę pół miliarda złotych. Udział w rynku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wzrósł w porównaniu do 2018 roku o ponad 2,1 pkt proc. (z uwzględnieniem demutualizacji Concordia Polska TUW)" - czytamy w komunikacie. Zysk netto zwiększył się...
siedziba PZU

PZU we współpracy z KIR uruchamia usługę mojeID

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wprowadził usługę mojeID, dzięki której klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość, rejestrując się w platformie mojePZU i zyskać szybki i łatwy dostęp m.in. do swojej dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie, podał PZU. PZU wraz z KIR uruchamia usługę mojeID "Stawiamy na bezpieczeństwo. MojePZU, najbardziej rozbudowana internetowa platforma na rynku finansowo-zdrowotnym, umożliwia załatwienie wielu spraw online, bez wychodzenia z domu. To bardzo ważne w okresie pandemii. Dzięki usłudze mojeID klienci będą mogli zarejestrować się na platformie zdalnie, bez konieczności wizyty i potwierdzania swojej tożsamości w oddziale PZU. Wystarczy, że są klientami bankowości internetowej jednego z banków uczestniczących w mojeID jako dostawcy tożsamości, np. Pekao" - powiedział dyrektor biura usług cyfrowych PZU Konrad...
Notowania CCC akcje GPW

Akce CCC spadają 5. sesję z rzędu! PKN liderem piątkowych wzrostów

Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) już za nami. Okazuje się, że mimo piętrzących się niepewnościami dot. przyszłości polskiej gospodarki, na rynku finansowym panuje względny optymizm. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł dziś bowiem o 1,21%. Aż 16 z 20 spółek z WIG20 zyskiwało w piątek na wartości Zaledwie 4 z 20 spółki z WIG20 traciły w piątek na wartości PKN Orlen liderem wzrostów Spośród 20 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 aż 16 zyskiwało dziś na wartości a zaledwie 4 odnotowały spadki. Już drugą sesję z rzędu liderem wzrostów okazał się PZU, którego akcje podrożały w trakcie piątkowego handlu o 3,22%. WIG20 w okolicy istotnego oporu Spoglądając na notowania indeksu WIG20...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację