XTB
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

Akcje PGE oraz Tauronu liderami wzrostów WIG20 w poniedziałek

Poniedziałkowa sesja podobnie, jak piątkowa nie przyniosła większych zmian w indeksach na Wall Street. Na wartości zyskiwały akcje spółek należących do tzw. starej gospodarki. Dla przykładu armatorzy Carnival i Royal Caribbean zyskiwały ponad 5%. Brak większych zmian w indeksach na Wall Street Podobnej wielkości wzrosty zanotowały akcje przewoźników samolotowych American, United oraz Delta Airlines. Wzrost indeksów kontrastuje z falą protestów i niezadowolenia amerykańskiego społeczeństwa, oburzonego przesadną agresją policji podczas aresztowania czarnoskórego G. Floyda, które zakończyło się śmiercią. Niepokój budzą również komunikaty ze strony Pekinu. Chińscy urzędnicy nakazały państwowym firmom rolnym powstrzymanie się od zakupów niektórych produktów rolnych z USA, co może postawić pod znak zapytania realizację wstępnej umowy handlowej. Zdecydowanie większymi wzrostami mogą pochwalić się europejskie indeksy, które zyskały od 0,9 do 1,5%...
pge

PGE wybija poziom 5 zł. Coraz korzystniejsza sytuacja wokół sektora energetycznego

Widzimy więc pewne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na pewne opóźnienia" - powiedział prezes Dąbrowski cytowany w komunikacie. PGE nie widzi natomiast zagrożeń co do pozostałych realizowanych projektów inwestycyjnych. W Elektrowni Dolna Odra planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku, a inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. Nie ma również zagrożeń dla realizacji projektu "Klaster" związanego z energetyką wiatrową na lądzie.
byk patrzący w wykresy

Poniedziałek na GPW: Zielono na WIG20. Zyskują PGE, JSW i CCC. Akcje CDR poniżej 400 zł

Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) właśnie dobiegła końca. Jak się okazuje, pomimo niepewności związanych z tarciami amerykańsko-chińskimi, globalne rynki akcji, w tym polski parkiet, odnotowują systematyczne wzrosty. Indeks WIG20, w skład którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskim parkiecie wzrósł dziś bowiem o 0,63% WIG20 rozpoczyna tydzień od nieznacznych wzrostów PGE, JSW i CCC największymi wygranymi poniedziałku Aż 230 spółek na GPW kończy sesje na plusie Nieznaczny optymizm na GPW. Polski parkiet na plusie Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła się lekko pozytywnym akcentem. Aż 15 spółek z WIG20 zakończyło dzień na plusie, co pozwoliło całemu indeksowi na wzrost o 0,63%. Wolumen na całym GPW wyniósł ponad 72 mln, przy całkowitym obrocie...
pge

PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka. PGE nie planuje wypłacania dywidendy "Zarząd PGE podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2019 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja, zgodnie z polityką dywidendy, została podjęta w wyniku analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji, oraz z uwzględnieniem niepewności rynkowej w wyniku recesji spowodowanej epidemią koronawirusa ‎SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 498 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł ok. 2,1 mld zł, tj. 17% więcej niż rok wcześniej. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

Akcje PGE po wynikach za I kwartał odbijają od dna. W środę kurs zyskuje ponad 5%

Grupa PGE pochwaliła się we wtorek wieczorem wynikami finansowymi obejmującymi pierwsze trzy miesiące 2020 r. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 432 mln zł. co stanowi spadek o 1/4 w porównaniu z 585 mln zł. w I kwartale ubiegłego roku. Wynik ten jest zgodny z opublikowanymi 12 maja br. szacunkami Spółki. W środę o 13:00 walory PGE drożeją o 5,45% a kurs wynosi 4,53 zł. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 773 mln zł. Wobec 859 mln zł. Rok wcześniej.  Przychody ze sprzedaży wyniosły 12,59 mld zł. Co stanowiło ok. 30% wzrost w porównaniu z I kwartałem 2019 r.  Akcje PGE drożeją w środę o 13 o ponad 5%, kurs oscyluje w okolicach 4,5 zł. Obroty sięgają 20 mln zł.  Zobacz również:...
pge

PGE skupia się na akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami

Polska Grupa Energetyczna (PGE) akumuluje gotówkę i skupia się na przejściu "suchą nogą" przez obecną trudną sytuację, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Jednocześnie cały czas pracuje nad akwizycjami. PGE skupia się na bieżących działaniach My dzisiaj koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności, akumulujemy gotówkę, nadal będziemy jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce. Dziś naszym zadaniem jest przejść suchą nogą przez tę trudną sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy, by grupa mogła w przyszłości generować odpowiednie zyski - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji, zapytany o rekomendację dotyczącą dywidendy z zysku za 2019 r. Jednym z najważniejszych czynników, kiedy rozmawiamy o optymalizacji operacyjnej, jest wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA. Bardzo na niego zwracamy uwagę, nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe ryzyko, że w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, nagłego...
pge

PGE liczy, że WACC nie spadnie do poziomu 4% w przyszłym roku

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że wyznaczany zgodnie z metodologią Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średnioważony koszt kapitału (WACC) nie spadnie do poziomu 4% w 2021 r. ze względu na ryzyko dla inwestycji w dystrybucję, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. PGE liczy, że WACC nie spadnie do poziomu 4% w przyszłym roku "Trudno mi sobie wyobrazić, że przy spadku średnioważonego kosztu kapitału do poziomu 4% będziemy w stanie prowadzić jakikolwiek szeroki plan inwestycyjny. W skrócie 4% WACC to sam zwrot z inwestycji" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji. Dodał, że ma nadzieję, że URE ma świadomość, jaki wpływ taka decyzja miałaby na plan inwestycyjny. "Pracujemy nad nowym planem inwestycyjnym, musimy zaplanować cash flow inwestycyjny, który musi współgrać z cash flow operacyjnym. Przy zadłużeniu na poziomie 12-14...
pge

PGE miała 432 mln zł zysku netto, 1,8 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PGE odnotowało 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 773 mln zł wobec 859 mln zł zysku rok wcześniej. "Raportowana EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2020 r. spadła o 2%, osiągając poziom 1,8 mld zł pomimo presji rynkowej na źródła konwencjonalne oraz wpływu warunków pogodowych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik były koszty emisji CO2 (wyższe o ok. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o...
pge

PGE w kierunku 4,70 zł? Spółka z kolejnymi inwestycjami w OZE

"Realizujemy inwestycje mające na celu zwiększanie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym na wszystkich polach działania Grupy PGE. Jednym z kierunków rozwoju OZE są inwestycje w infrastrukturę należącą do PGE Dystrybucja. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad 20 mln zł, szczególnie w tej wymagającej sytuacji gospodarczej, z jaką obecnie mamy do czynienia, stanowi istotne wsparcie dla zwiększenia możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych na terenie województwa łódzkiego" – podano w komunikacie.
pge

PGE planuje zaprezentować nową strategię na jesieni

Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna zaprezentować na jesieni nową strategię, uwzględniającą ścieżkę odchodzenia od węgla, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. PGE powinno zaprezentować na jesieni nową strategię "Intensywnie opracowujemy strategię, będzie ona zaprezentowana na jesieni, mam nadzieję. Pokażemy wtedy plan działalności grupy na najbliższe 10 lat, a także na kolejne lata" - powiedział Dąbrowski podczas sesji w ramach EEC Online. Podkreślił, że grupa zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności i dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości, w tym wyzwań wynikających z oczekiwań Komisji Europejskiej. "Już dziś wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na udźwignięcie jako docelowy inwestor projektu atomowego, nie będziemy także inwestowali w fabrykę samochodów elektrycznych. Projekt atomowy doprowadzimy tylko do momentu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Jeśli chodzi o samochodu...
pge

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) i PGE Energia Odnawialna - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, na podstawie której powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole, podały spółki. PGE ma umowę na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Elektrowni Opole "Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha. Pod inwestycję fotowoltaiczną trafi część terenu przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych 'Groszowice' należącego do Elektrowni Opole" - czytamy w komunikacie. "Dbałość o środowisko naturalne jest nieodzownym elementem naszej działalności, dlatego cieszy fakt, że należące do naszej elektrowni tereny staną się w Opolu symbolem zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym" - powiedziała prezes PGE...
pge

PGE miała wstępnie ok. 432 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. PGE odnotowała ok. 432 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2020 r. wyniósł około 1 770 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 497 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 342 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 573 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 218 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 193 mln zł" - czytamy w komunikacie. Nakłady inwestycyjne wyniosły 957 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2020 r. wyniosło około 13 962 mln zł. "Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale...
pge

PGE otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na inwestycje w dystrybucji – podaje MK

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych przez spółkę zależną PGE Dystrybucja wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł. Dwie nowe umowy na dofinansowanie ekologicznych rozwiązań Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych dwóch projektów PGE Dystrybucja, poprawimy niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie województwa łódzkiego. Co więcej, ich realizacja pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej. Musimy pamiętać, że bez inwestycji w infrastrukturę sieciową, nie byłby możliwy szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, które mogą być współfinansowane w ramach programu 'Mój Prąd' - powiedział...

WIG20 zyskuje 0,6%. Akcje PGE liderem wzrostów, Dino Polska traci w poniedziałek

Polska GPW rozpoczyna nowy tydzień od kontynuacji piątkowego umocnienia, nadal korzystając z dobrych nastrojów na Wall Street. Indeks WIG20 zyskiwał 0,6% na otwarciu i testował okolic 1616 pkt., a liderem wzrostów wśród spółek były akcje PGE, Cyfrowego Polsatu oraz mBanku rosnące kolejno o 1,9%, 1,6% oraz 1,4%. Po stronie spadkowiczów raczej pustawo, a ponad jednoprocentowe spadki notował jedynie Dino Polska. Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,21% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 606,5 pkt w piątek, 8 maja. Obroty na rynku akcji wyniosły 587,83 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen - 83,18 mln zł. W poniedziałek, 11 maja, WIG20 rośnie na otwarciu o 0,6%, a zgodnie z danymi na godzinę 09:02 traciły jedynie akcje Dino Polska. JSW oraz...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację