XTB
pge

PGE w konsolidacji pod górną krawędzią kanału. Czekamy na wybicie

Kurs PGE porusza się w ostatnich dniach w bardzo wąskiej konsolidacji. Wydaje się, że jak na dokonane wcześniej duże odbicie, nie jest to negatywna sytuacja. Brak mocniejszej korekty wskazuje na słabość po stronie podaży. Co ciekawe, konsolidacja ma miejsce pod górną krawędzią kanału spadkowego. Wybicie więc górą, da także mocny sygnał w postaci opuszczenia kanału. Wtedy celem stanie się opór w rejonie 7 zł.
pge

PGE walczy o wybicie z kanału. Kolejny cel przy 7 zł

Notowania spółki dokonały odbicia w ubiegłym tygodniu i to o niemal 50%. Oczywiście taki ruch wpisuje się w poprawę sentymentu na szerokim rynku, ale też spółki z sektora energetycznego mocno reagują na kolejne doniesienia o odchodzeniu Polski od węgla. Technika wskazuje na wyhamowanie zwyżki przy górnej krawędzi kanału spadkowego. Na razie jednak reakcja podaży jest słaba, a wiec jeżeli nastroje na rynkach akcji nie ulęgną pogorszeniu, można oczekiwać wybicia i ruchu w kierunku 7 zł.
pge

PGE: Ryzyko braku przychodów z rynku mocy w 2021 r. jest niewielkie

Polska Grupa Energetyczna (PGE) identyfikuje ryzyko związane ze skargą na polskie przepisy o rynku mocy, jednak uważa je za niewielkie, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. PGE identyfikuje ryzyko związane ze skargą na polskie przepisy o rynku mocy "Takie ryzyko identyfikowaliśmy, oczywiście, nie jest ono wyeliminowane, ale prawdopodobieństwo jego ziszczenia się jest stosunkowo niewielkie. Liczymy, że przychody z rynku mocy będą w przyszłym roku rozpoznawane" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji. PGE liczy się z ryzykiem zawieszenia funkcjonowania rynku mocy do momentu zakończenia rozpoznawania skargi. Szacuje jednak, że ryzyko wpływu na sytuację finansową grupy jest niewielkie. "Miejmy też na uwadze, że bez 2,5 mld zł, które jest planowane z rynku mocy w 2021 r., sytuacja grupy byłaby naprawdę bardzo trudna" - dodał wiceprezes. W marcu ub.r. Tempus...
pge

PGE planuje wzrost capeksu w ciepłownictwie, OZE i źródłach niskoemis. w 2021 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wzrost nakładów inwestycyjnych w segmentach ciepłownictwa, energetyki odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych w 2021 r. i spadek nakładów w energetyce konwencjonalnej, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. PGE planuje wzrost nakładów inwestycyjnych w segmentach ciepłownictwa, energetyki odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych w 2021 r. "W 2021 r. strumień inwestycyjny w segmencie energetyki konwencjonalnej będzie niższy, przede wszystkim ma to związek z zakończonym etapem bloku 7 w Elektrowni Turów. Liczymy, że najpóźniej w kwietniu ten blok zostanie oddany do pełnej eksploatacji" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji. W ciepłownictwie planowany jest istotny wzrost nakładów związany z budową nowych niskoemisyjnych bloków gazowych, w tym m.in. Nowa EC Czechnica, EC Bydgoszcz, EC Zgierz, EC Kielce. W energetyce odnawialnej PGE zakłada konsekwentny wzrost nakładów w ramach programu...
pge

PGE ma nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ma nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. PGE ma nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy "Przed nami ogromne inwestycje, ale rozumiemy akcjonariuszy. Mamy nadzieję na szybki powrót do wypłaty dywidendy" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji. Podkreślił, że ostateczna rekomendacja zarządu będzie zależała od kondycji finansowej spółki. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW...
pge

PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w segmentach poza energ. konwencjonalną w 2021

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej i wzrostu w pozostałych segmentach w 2021 r., poinformował wiceprezes Paweł Strączyński. PGE oczekuje spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej "W energetyce konwencjonalnej oczekujemy spadku EBITDA raportowanej" - powiedział Strączyński podczas telekonferencji. W prezentacji wynikowej wskazano następujące czynniki wpływające na wynik segmentu: - średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 240 250 zł/MWh; - presja spadających marż i wolumenów w efekcie zjawisk rynkowych wysoka cena CO 2 nowe moce o niskim koszcie zmiennym, przy jednoczesnym rosnącym imporcie; - powyższy efekt nie jest rekompensowany przychodami z tytułu rynku mocy oraz uruchomienia bloku 7 Elektrowni Turów; - stabilny poziom średniej ceny węgla kamiennego. "Perspektywa dla pozostałych segmentów jest pozytywna" - dodał wiceprezes. W ciepłownictwie wpłyną na tę perspektywę dodatkowe przychody z tytułu...
pge

PGE miała 273 mln zł zysku netto, 1 546 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 273 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PGE odnotowała 273 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 469 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 546 mln zł wobec 1 677 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 320 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 9 343 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 415 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 173 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży...

Konsorcjum PGE i PGNiG chce nabyć aktywa Fortum wyłącznie w Polsce

Konsorcjum inwestycyjne z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) złożyło zmodyfikowaną, wstępną niewiążącą ofertę nabycia aktywów należących do Fortum Holding, podały obie spółki w osobnych komunikatach. Zmodyfikowana oferta dotyczy wyłącznie aktywów w Polsce oraz rezygnacji z udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd. Ambitne plany PGE oraz PGNiG "Przedmiotem zmodyfikowanej oferty jest nabycie działalności ciepłowniczej prowadzonej przez Fortum Holding B.V. wyłącznie w Polsce. Jednocześnie PGNiG informuje, że partnerzy zrezygnowali z zamiaru nabycia aktywów Grupy Fortum prowadzących działalność na terenie Estonii, Litwy i Łotwy oraz udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd" - czytamy w komunikacie PGNiG. Partnerzy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia...
pge

PGE przeprowadziła testy przedwdrożeniowe sieci łączności LTE450

Polska Grupa Energetyczna (PGE ) przeprowadziła testy przedwdrożeniowe w sieci łączności LTE450 i rozwija współpracę z instytucjami rządowymi oraz operatorami systemów energetycznych i gazowych, podała spółka. Do końca 2020 roku zakończą się testy biznesowe LTE-M (technologii łączności dla urządzeń), a w 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi na dostawę sprzętu i infrastruktury dla sieci LTE450, podano także. PGE planuje wdrażać swoją nową strategię "Nowa strategia, jak i kierunki rozwoju polskiej energetyki otwierają nowe możliwości dla budowy nowoczesnej sieci łączności LTE450. Obszar ICT staje się kluczowy w Grupie PGE. Zgodnie z założeniami naszej nowej strategii, LTE450 będzie dźwignią rozwoju Grupy PGE oraz poprawi sprawność funkcjonowania całej organizacji. Budowany system łączności zapewni niezawodność pracy dyspozytorskiej, ale przede wszystkim będzie wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł...
pge

PGE wycenione na 6,90 zł. Trwa walka o wybicie z kanału spadkowego

Spoglądając na wykres dzienny PGE, widać że notowania od początku wakacji, poruszają się wewnątrz kanału spadkowego. W całym tym okresie kurs spadł w maksymalnym punkcie o około 50% co jest dość dużą wartością. Wydaje się więc, że po tak dużej korekcie, cena powinna zacząć wzrastać. Wycena podana w rekomendacji pokrywa się mniej więcej z oporem w rejonie 7 zł. To jest najbliższy, techniczny cel dla spółki. Najpierw jednak popyt musi uporać się z kanałem spadkowym. Wczoraj kurs wyhamował przy górnej krawędzi, co może oznaczać przystanek przed realizacją dalszych wzrostów.
pge

PGE z mocnym odbiciem. Celem górna krawędź kanału

Notowania spółki dokonały odbicia w ubiegłym tygodniu i to o dobre 30%. Duża dynamika wzrostów to efekt wyceny przez rynki akcji zmiany w fotelu amerykańskiego prezydenta. Nowy tydzień zaczynamy w bardzo dobrych nastrojach po podaniu informacji o szczepionce na koronawirusa. Jeżeli sentyment się nie pogorszy, wydaje się, że odbicie, choć już z niższą dynamiką może być kontynuowane. Na wykresie cena porusza się w kanale spadkowym, a więc celem popytu może być obecnie górna krawędź kanału.

PGE, Cyfrowy Polsat, XTB czy Biomed-Lublin – pokażą wyniki finansowe po weekendzie

W nadchodzącym tygodniu 2 spółki z Wigu20, 5 spółek wchodzące w skład indeksu mWig40 oraz 7 z sWig80 opublikuje wyniki finansowe. Oczekujemy również na wyniki z kilkudziesięciu innych spółek notowanych na parkiecie głównym GPW. W najbliższych dniach spodziewamy się raportów od spółek: PGE oraz Cyfrowy Polsat z Wigu20, XTB, Biomed-Lublin, Dom Development, BNPPPL oraz Eurocash z mWig40 oraz Kogenera, Acautogaz, Astrata, VRG, Ambra, PCCRokita oraz Stalprod z sWig80. W nadchodzącym tygodniu, wyniki finansowe opublikuje łącznie 40 spółek notowanych na GPW. 14 z nich to komponenty Wig20, mWig40 oraz sWig80. PGE i Cyfrowy Polsat z Wigu20 będą publikować w tym tygodniu wyniki finansowe.  Zobacz również: Polman ma 2 nowe kontrakty. Kurs odbija w górę od poziomu wsparcia! PGE i Cyfrowy Polsat z...
pge

PGE wydzierżawiła ok. 320 ha gruntów pod ok. 250 MW fotowoltaiki

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otworzyła farmy fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2 o mocy 1 MW każda oraz wydzierżawiła od Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej blisko 320 ha gruntów, na których do końca 2023 r. powstaną instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok 250 MW, podała spółka. PGE Energia Odnawialna otworzyła farmy fotowoltaiczne PV Lutol 1 i PV Lutol 2 "To dotychczas największa umowa dzierżawy, którą podpisaliśmy w ramach realizowanego w Grupie PGE Programu PV. Jego celem - zgodnie z nową strategią Grupy PGE - jest uruchomienie w ciągu dekady co najmniej 3 GW mocy w instalacjach słonecznych i umocnienie się na pozycji lidera rynku OZE w kraju. Dotychczas na ten cel zabezpieczyliśmy już ponad 2...
pge

PGE miało wstępnie ok. 4 351 mln zł zysku EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 4 351 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. PGE miała ok. 4 351 mln zł skonsolidowanej EBITDA w okresie I-III kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2020 r. wyniósł około 4 351 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 258 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 608 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 738 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 486 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 411 mln zł" - czytamy w komunikacie. Nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie 3 768 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2020 r. wyniosło około 8 557 mln zł, podano także. Według...
pge

PGE: Plan dla Bełchatowa zakłada m.in. 460 MW w PV, 30-50 MW w wiatrakach

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w rejonie kompleksu energetycznego w Bełchatowie może powstać ok. 460 MW w fotowoltaice, ok. 30-50 MW w energetyce wiatrowej oraz instalacja termicznego przetwarzania odpadów, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. PGE przypuszcza, że w rejonie kompleksu energetycznego w Bełchatowie może powstać ok. 460 MW w fotowoltaice "Identyfikujemy możliwość ok. 460 MW, które może powstać na terenie Bełchatowa, jeśli chodzi o PV. Jest bardzo dużo terenów, które możemy do tego wykorzystać" - powiedział Wasiłek w rozmowie z Radiem Łódź. Dodał, że grupa ma doświadczenie związane z instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Rzeszowie i myśli o tym, by taka instalacja również powstała w Bełchatowie, co dałoby kolejne kilkadziesiąt MW energii elektrycznej oraz kilkadziesiąt MW energii cieplnej. "Myślimy o tym, że kolejne...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację