Conotoxia
mbank kurs GPW, logo mBanku

KNF zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank. mBank dostał nowe zalecenia od KNF "Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 stycznia 2021 roku, które zgodnie z uchwałą KNF z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącą stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 roku, zawiera następujące zalecenia dla banku: 1. wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych), 2. niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z...
mbank kurs GPW, logo mBanku

190 zł na mBanku nie do przełamania. Podobne wyceny w 2 najnowszych rekomendacjach

Wykres mBanku wygląda słabo. Ostatnia zwyżka wyhamowała przy kluczowym oporze okolic 190 zł. Wybicie tego poziomu byłby pierwszym krokiem do technicznej poprawy sytuacji. Wydaje się jednak, że w nowym roku można oczekiwać podjęcia kolejnej próby wybicia, jeżeli znowu powieje optymizmem na szerokim rynku.
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank wyceniany na 192 zł. Cena pod kluczowym oporem

Notowania spółek z sektora bankowego mocno odżyły po amerykańskich wyborach prezydenckich. Także mBank zanotował 75% odbicie od początku listopada. Kurs dotarł do kluczowego oporu w okolicach 187 zł. Tuż przed Świętami spółka otrzymała rekomendację od DM BDM, w której wyceniono akcje banku na poziomie 192 zł czyli tylko nieznacznie ponad wspomnianym oporem. Oczekuje się, że spółka odnotuje mocną poprawę wyników już w 2021 roku. DM BDM szacuje wzrost zysku netto w przyszłym roku aż o 40% r/r. co powinno to przełożyć się na wypłatę dywidendy w 2022 roku.
mbank

mBank utworzy własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zarząd mBanku zdecydował o powołaniu spółki, która będzie prowadziła towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), podał bank. Będzie to uzupełnienie dla istniejącego supermarketu funduszy inwestycyjnych. "Posiadanie własnego TFI pozwala na szybszą reakcję na potrzeby klientów. Szczególnie w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Prowadząc własne towarzystwo funduszy będziemy też mogli lepiej dopasować ofertę do standardów ESG (E - środowisko, S - odpowiedzialność społeczna, G - ład korporacyjny), których wypełnianie jest dla nas kluczowe" - powiedział chief investment officer bankowości prywatnej mBanku Bartosz Pawłowski, cytowany w komunikacie. Decyzja o utworzeniu celowej spółki jest pierwszym krokiem do utworzenia TFI. Jak podkreślono, mBank utrzyma otwartą architekturę sprzedaży w supermarkecie funduszy inwestycyjnych, w którym można nabyć jednostki ponad 250 funduszy. Własne TFI będzie uzupełnieniem tej oferty. mBank należy do...
mbank

mBank podwaja limit finansowania projektów OZE do 4 mld zł

mBank postanowił zwiększyć limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do 4 mld zł z 2 mld zł w związku z utrzymującym się na rekordowych poziomach zainteresowaniem inwestycjami OZE, podał bank. "Zainteresowanie tego typu finansowaniem jest duże. Dotychczas udzielone kredyty są dobrze spłacane, a perspektywy branży nastrajają nas pozytywnie" - powiedział wiceprezes mBanku Adam Pers, cytowany w komunikacie. mBank konsekwentnie zwiększa swój udział w finansowaniu projektów OZE W 2018 roku zdecydował się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. Latem 2019 podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 100% do 1 mld zł, a w marcu 2020 r. do 2 mld zł, przypomniano. "Grupa mBanku od lat wspiera politykę ESG (E - środowisko, S - odpowiedzialność społeczna, G - ład korporacyjny),...
mbank

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,24 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez mBank w ujęciu jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,24 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,62 pkt proc. KNF zaleca utrzymywanie przez mBank funduszy własnych Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,43 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,81 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I). "Na dzień sporządzenia raportu...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank wprowadza zdalną weryfikację tożsamości z wykorzystaniem mojeID

mBank dołącza do grona dostawców tożsamości dla usługi mojeID zarządzanej przez KIR. Klienci banku mogą w prosty i bezpieczny sposób potwierdzić swoją tożsamość i tym samym uzyskać dostęp do usług świadczonych online. mBank wprowadza nową technologię mojeID to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości w usługach komercyjnych i publicznych. Usługa umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały albo osobistej wizyty u dostawcy usługi, w elektrowni, u ubezpieczyciela, w placówce medycznej albo umawiania się na zawarcie umowy z kurierem. Polska gospodarka z każdym rokiem staje się coraz bardziej cyfrowa, a ostatnie miesiące znacząco przyspieszyły ten proces. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę usług świadczonych online, których rozwój uzależniony jest od bezpieczeństwa danych i odpowiedzialnego podejścia do ryzyka, kwestią kluczową jest dostęp do bezpiecznej weryfikacji...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank z niewielką korektą. Sektor nadal pod presją podaży

Ostatnie dni przynoszą kilkunastoprocentowe odbicie po gwałtownej wyprzedaży. Na razie korekta niczym nie odbiega od poprzednich korekt, co może wskazywać, że jest to tylko chwilowe odbicie, wpisujące się w poprawę sentymentu na globalnych rynkach. Spojrzenie na szeroki wykres miesięczny, wskazuje na ryzyko dalszych spadków w kierunku dołka z poprzedniego kryzysu w rejonie 80 zł. To jednak scenariusz na dłuższy termin.
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank nie rozważa obecnie proponowania ugód w sprawach zw. z kredytami w CHF

mBank nie wyklucza zmiany w IV kwartale metodologii dotyczącej klasyfikacji kredytów w CHF, które mogą w przyszłości stać się podstawą do roszczeń ze strony klientów, poinformował wiceprezes Andreas Böger. Bank nie rozważa obecnie proponowania ugód klientom, którzy wnieśli sprawę do sądu. mBank nie wyklucza zmiany w IV kwartale metodologii dotyczącej klasyfikacji kredytów w CHF, "Okresowo analizujemy sytuację w tym portfelu, w tym również naszą metodologię. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt spraw sądowych, na bazie których można ekstrapolować na pozostałą - dość dużą jednak - populację kredytów. Mamy dostępnych niewiele obserwacji. Samej metodologii nie zmieniliśmy, ale nie oznacza to, że jej nie zmienimy, kiedy przeprowadzimy analizy w czwartym kwartale, bo chcemy taką analizę robić co najmniej 2 razy do roku" - powiedział Böger podczas konferencji. Dodał,...
mbank kurs GPW, logo mBanku

Prezes mBanku: Spłaty kredytów po zakończeniu moratoriów lepsze od zakładanych

Powrót klientów do bieżącej obsługi kredytów po zakończeniu okresu trwania moratoriów kredytowych wygląda lepiej od założeń banku, poinformował prezez mBanku Cezary Stypułkowki. mBank: Spłaty kredytów po zakończeniu moratoriów lepsze od zakładanych "Jesteśmy dokładnie w tym momencie, kiedy moratoria kredytowe zapadają. Większość tego portfela około połowy października zapadła i ku naszemu zaskoczeniu powrót do bieżącej obsługi klientów tego długu wygląda lepiej, niż zakładaliśmy" - powiedział Stypułkowski podczas wideokonferencji. "Dostajemy bieżące tygodniowe raporty i tam wszystkie dane wskazują na to, że klienci powracają do obsługi długu. Podkreślam, że my oferowaliśmy głównie ulgę w odsetkach. Ilość aplikacji o przedłużenie jest stosunkowo nieduża, a z formy ustawowej skorzystało ok. 100 klientów, więc to są marginalne wielkości" - dodał. mBank podał, że 43 936 klientów otrzymało 6,12 mld zł subsydiów z Polskiego...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank oczekuje, że koszt ryzyka w całym roku sięgnie 150 pb

mBank oczekuje, że koszt ryzyka będą wynosić ok. 150 punków bazowych w całym 2020 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. mBank: koszt ryzyka będzie wynosić ok. 150 pkt. bazowych w 2020 r. "Taki obraz, który mieliśmy po drugim kwartale - to było 150 pkt i przy tym będziemy trwali. Nie sądzę, by w perspektywie czwartego kwartału doszło do przekraczania tego poziomu" - powiedział Stypułkowski podczas wideokonferencji. "Czwarty kwartał to będzie nowa odsłona, ale na pewno w tych 150 punktach będziemy się mieścili" - dodał. Koszty ryzyka wyniosły 0,98% w III kw. 2020 r.  wobec 1,28% w II kw. 2020 r. i 151% w I kw. br. Narastająco, koszty ryzyka wyniosły 126 pb w na koniec III kw. wobec 141 pb na koniec II kw. i...
mbank

mBank miał 100,6 mln zł zysku netto, 182,15 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

mBank odnotował 100,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 358,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. mBank raportuje swoje wyniki "Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2020 roku wyniósł 255 mln zł i był o 16,7% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wzrósł o 15,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniósł 100,6 mln zł" - podano w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 960,3 mln zł wobec 1 064,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 373,2 mln zł wobec 331,2 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku obniżyła się w...
mbank

Marek Lusztyn został powołany na wiceprezesa mBanku ds. zarządzania ryzykiem

Marek Lusztyn został powołany na wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem w mBanku, podał bank. Zmiany w zarządzie mBank "Rada nadzorcza powołuje z dniem 22 października 2020 r. Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa zarządu mBanku. Po uzyskaniu zgody KNF, Marek Lusztyn obejmie funkcję wiceprezesa banku ds. zarządzania ryzykiem. Lidia Jabłonowska-Luba, która złożyła rezygnację, pełniła funkcję szefowej ryzyka od kwietnia 2013 roku" - czytamy w komunikacie. Marek Lusztyn ma stopień doktora nauk ekonomicznych SGH, inżynier informatyk; jest absolwentem INSEAD oraz University of Illinois. "Ukończył szereg międzynarodowych szkoleń i programów menedżerskich w zakresie bankowości, finansów i zarządzania, m.in. Singularity University, Stanford Graduate School of Business oraz Bocconi University. Zasiada w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową zaczynał w Banku Handlowym w Warszawie. Od 2000 r. pracował...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank: Rezerwa na ryzyko prawne dot. kredytów w CHF to 185,8 mln zł w III kw.

mBank zwiększył rezerwę na na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF do 185,8 mln zł w III kw. 2020 r., podał bank. mBank zwiększył rezerwę na na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF "W związku z decyzją podjętą w dniu 20 października 2020 r. przez bank, rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w III kwartale 2020 r., wynosi 185,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank udzielił R.Power 102 mln zł kredytu na 32 projekty fotowoltaiczne

mBank udzielił kredytu o wartości 102 mln zł na finansowanie 32 projektów fotowoltaicznych R.Power o łącznej mocy 29,4 MWp, podały spółki. mBank udzielił R.Power 102 mln zł kredytu na finansowanie 32 projektów fotowoltaicznych "Najnowsza tura finansowania projektów grupy R.Power zostanie przeznaczona na budowę 32 elektrowni o łącznej mocy 29,4 MWp na terenie całej Polski. Energia wytworzona przez portfolio tych farm mogłaby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 10 tys. gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie. We wszystkich projektach zostaną wykorzystane dwustronne panele fotowoltaiczne (tzw. bifacial), które z obydwu stron absorbują światło, dzięki czemu są w stanie uzyskać więcej energii z pojedynczej instalacji. Projektom zabezpieczono gwarancję sprzedaży energii w systemie aukcyjnym. Budowa nowych elektrowni rozpocznie się jeszcze w tym roku, zaś zakończenie jest...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację