Conotoxia

GPW: WIG-Banki znów na tapecie! Przegląd akcji Marcina Tuszkiewicza

WIG-Banki odnotowują drugi tydzień z rzędu silnych wzrostów. Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się polskiej branży bankowej oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! WIG-Banki urósł o 12% w ciągu dwóch tygodni. Niektóre banki szaleją! Co się dzieje? Czy to tylko podbitka przed przeceną, czy może jednak odwrócenie trendu? Alior Bank pozytywnie zaskakuje inwestorów w ostatnich dniach. Wybicie oporów zwiastuje atak nawet na 18 zł, a dalej to już tylko czas pokaże, ale inne banki mu wtórują. ING po tym jak został słaby kapitał wystraszony informacjami o praniu brudnych pieniędzy, teraz podnosi się...

J. Erdman nie ma zgody KNF na objęcie funkcji członka zarządu ds. ryzyka ING BSK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wyrażenia zgody na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu ING Banku Śląskiego, nadzorującego zarządzanie ryzykiem, podała KNF. ING BSK nie zyska nowego członka zarządu "Komisja stwierdziła, że profil doświadczenia zawodowego pani Joanny Erdman nie jest adekwatny do profilu kompetencyjnego wymaganego na stanowisku członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, wynikającego z zakresu odpowiedzialności w obszarze zarządzania ryzykiem istotnym banku. Oznacza to, że pani Joanna Erdman nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy prawo bankowe, tym samym zaszła określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy prawo bankowe przesłanka odmowy wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie tej funkcji członka zarządu ING Banku Śląskiego SA. " - czytamy w komunikacie. Kandydatka...
oddzial ing banku

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

ING Bank Śląski odnotował 316,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 469,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. ING BSK podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 099,2 mln zł wobec 1 053,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 344 mln zł wobec 353,7 mln zł rok wcześniej. "W I połowie 2020 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 4,4% względem I połowy 2019 roku, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności udzielonych klientom. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek spadły o 12,8% r/r, przede wszystkim ze względu na niższe koszty zobowiązań wobec...
ing bank wejście

ING: Obniżka sprowadzająca stopy do zera rodzi negatywne efekty uboczne

Dzisiejsza decyzja Rada Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych o 40 pb w przypadku głównej stopy referencyjnej do poziomu 0,1%, sprowadzająca stopy do zera rodzi negatywne efekty uboczne, uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Ich zdaniem, w dzisiejszym cięciu stóp przeważył argument kursowy. Ekonomiści uważają inaczej niż RPP Naszym zdaniem ta obniżka Rada weszła w obszar, w którym rosną negatywne efekty uboczne niskich stóp w postaci zagrożenia dla stabilności finansowej sektora bankowego. Również doświadczenia innych krajów pokazują, że gdy stopy zbliżają się do zera, dostępność kredytu zaczyna się pogarszać, a nie poprawiać - czytamy w komentarzu banku. Dzisiejsze cięcie oznacza jednak, że przeważył argument kursowy. Złoty silnie zyskał w ostatnim czasie. Można zakładać, że RPP przyjęła węgierskie podejście sprzed paru lat. Tamtejszy bank...
ing bank wejście

Akcja kredytowa ING Banku Śląskiego wzrosła o 14% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 3%

Wartość kredytów i pożyczek netto ING Banku Śląskiego na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 124,05 mld zł  i była wyższa o 14% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 3% wobec 2,8% rok wcześniej. Portfel należności detalicznych wzrósł o 9,6 mld zł r/r oraz o 2,6 mld zł kw/kw do 51 mld zł. "Udzieliliśmy w I kwartale 2020 roku 3,6 mld zł kredytów hipotecznych (+65% r/r), w tym 1,6 mld zł na stałą stopę (x6 r/r).  Udzieliliśmy w I kwartale 2020 roku 1 mld zł pożyczek gotówkowych (-5% r/r) z czego 79% sprzedaży to kanały internetowe" - podał bank w prezentacji. Udział banku w rynku wolumenów kredytów hipotecznych denominowanych w złotych wyniósł 12% na koniec marca. Portfel należności korporacyjnych (łącznie...

ING Bank Śląski miał 267,3 mln zł zysku netto; 171,2 mld zł aktywów w I kw.

ING Bank Śląski odnotował 267,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 324,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. ING Bank Śląsku z zyskownym początkiem roku Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 152,1 mln zł wobec 1 020,2 mln zł rok wcześniej. Skumulowana marża odsetkowa wyniosła 2,93% w I kw. wobec 2,94% rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 359,1 mln zł wobec 317,8 mln zł rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że wysoka aktywność klientów sprzyja wynikowi z opłat i prowizji m.in. w obszarze prowadzenia rachunków, działalności maklerskiej czy transakcji wymiany walut. Przychody ogółem wzrosły o 13% do 1 562,7 mln zł, zaś koszty ogółem wzrosły o 7% do 775 mln zł. W...

Klienci i pracownicy ING zebrali ponad 0,5 mln zł na ochronę zdrowia

W zbiórce uruchomionej przez ING Bank Śląski wraz z Fundacją ING Dzieciom, klienci i pracownicy Grupy ING zebrali już ponad 500 tys. zł, podał bank. Pieniądze z przelewów dobroczynnych trafią do wybranych placówek medycznych. Bardzo dobry efekt zbiórki ING "Zbiórka pieniędzy została uruchomiona z początkiem kwietnia. Spotkała się z bardzo dużym odzewem ze strony klientów i pracowników. W krótkim czasie zebrano ponad 500 tysięcy złotych" - czytamy w komunikacie banku. Placówki, do których trafi pomoc to: - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, - Szpital Śląski w Cieszynie - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Bank podał,...

Moody’s podtrzymał wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym baa2

Agencja ratingowa Moody's Investors Service podtrzymała wszystkie ratingi ING Banku Śląskiego, w tym ocenę indywidualną (BCA) baa2, podał bank. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę stabilną dla długookresowego ratingu depozytów. Stabilna perspektywa dla banku Ratingi znajdują się na następujących poziomach: 1. Długookresowy rating depozytów: A2. 2. Krótkookresowy rating depozytów: P-1. 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2. 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment – Adjusted BCA): baa1. 5. Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) długoterminowa/ krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr). 6. Rating ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating – CR Rating) długoterminowy/ krótkoterminowy: A1 / P1, czytamy w komunikacie. "W opinii Moody's, rating BCA na poziomie 'baa2' dla banku odzwierciedla: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w...
ing bank wejście

ING zdołał wypracować w III kwartale blisko 425 mln zł zysku netto

Akcje ING Banku Śląskiego znajdują się dziś na wyraźnym minusie. Po godzinie 11:00 spadki wynoszą blisko 1%. Ruch jest spowodowany publikacją raportu kwartalnego, który okazał się gorszy od oczekiwań rynkowych.   ING w dół po wynikach kwartalnych Jak wynika z najnowszego raportu, zysk netto grupy ING Banku Śląskiego wzrósł w trzecim kwartale 2019 roku do poziomu 414,8 mln zł (rok temu było to 378,3 mln zł). Jednak wynik okazał się gorszy od oczekiwań rynkowych,które wynosiły 453,3 mln zł. Po trzech kwartałach 2019 roku zysk grupy kształtuje się na poziomie 1.208,4 mln zł, co oznacza wzrost o 13 proc. w ujęciu rocznym. Cytaty z raportu: "Wyrok TSUE nie rozstrzyga bowiem wszystkich kwestii związanych z kredytami indeksowanymi do CHF, daje on sądom polskim jedynie ogólne wytyczne dotyczące...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – ING, CCC, Energa

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. ING publikuje skonsolidowany raport roczny Grupa ING jest globalną korporacją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i szczyci się ponad 150-letnią historią. Grupa ING jest obecna we wszystkich dziedzinach usług finansowych w Polsce. ING Bank Śląski S.A. to jeden z największych polskich banków oferujący swoje usługi klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Posiada 434 oddziałów, 780 bankomatów i 600 wpłatomatów na terenie całego kraju. Jego kapitalizacja wynosi...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – ING, Cyfrowy Polsat, ZPUE

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. ING zawiera umowę nabycia 45% udziałów w NN IP TFI Grupa ING jest globalną korporacją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i szczyci się ponad 150-letnią historią. Grupa ING jest obecna we wszystkich dziedzinach usług finansowych w Polsce. ING Bank Śląski S.A. to jeden z największych polskich banków oferujący swoje usługi klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Posiada 434 oddziałów, 780 bankomatów i 600 wpłatomatów na terenie...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – ING, Bank Śląski, Pfleiderer Group, Idea Bank

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. ING informuje o datach raportów okresowych w 2019 roku Grupa ING jest globalną korporacją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i szczyci się ponad 150-letnią historią. Grupa ING jest obecna we wszystkich dziedzinach usług finansowych w Polsce. ING Bank Śląski S.A. to jeden z największych polskich banków oferujący swoje usługi klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Posiada 434 oddziałów, 780 bankomatów i 600 wpłatomatów na terenie całego...
Logo Millennium Bank

DM Trigon: zmiana rekomendacji dla Millennium i Getin Noble oraz cen docelowych dla siedmiu banków

Dom Maklerski Trigon w wydanym 18 października raporcie zmienia ceny docelowe dla siedmiu banków oraz rekomendację dla Millennium i Getin Noble - obecnie rekomendacja dla Getin Noble Banku została podniesiona ze "sprzedaj" do "kupuj", natomiast Millennium obniżona z "kupuj" do "trzymaj".  Analitycy Domu Maklerskiego w swoich raporcie zmienili ceny docelowe banków: Alior Banku, Santander BP, ING Banku Śląskiego, mBanku, Millennium, Pekao i PKO BP. Obecnie ceny docelowe wyglądają następująco: Alior z 88,7 zł do 85 zł, z potrzymaną rekomendacją "kupuj" ING 220,3 zł do 218 zł, z potrzymaną rekomendacją "kupuj" mBank z 408 zł do 422 zł, z potrzymaną rekomendacją "trzymaj" Millennium z 8,85 zł do 9,0 zł, ze zmianą rekomendacji z "kupuj" do "sprzedaj" Pekao 140 zł do 141 zł, z potrzymaną rekomendacją "kupuj" PKO BP z 44,4 zł...
ing bank wejście

DM BOŚ utrzymuje „sprzedaj” dla akcji Netii i ING Banku Śląskiego

Z datowanych na 18 stycznia raportów Domu Maklerskiego BOŚ wynika, że instytucja utrzymała rekomendację fundamentalną „sprzedaj” dla akcji dwóch spółek – Netti oraz ING Banku Śląskiego. W przypadku pierwszej dokonano również podwyżki ceny docelowej do 188,8 zł. Netia – 4,50 za akcję w długim terminie „Zawsze postrzegaliśmy Netię jako podmiot aktywny na polu konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, który z drugiej strony sam może stać się interesującym „fragmentem układanki” dla większego operatora dążącego do oferowania w  pełni konwergentnych usług. Ten scenariusz właśnie się urzeczywistnia, ponieważ w  grudniu ub. roku Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 66% akcji Netii po cenie 5,77 zł za akcję, co implikuje, że transakcja kupna odbędzie się przy wskaźniku 7,0x EV/EBITDA na 2018P. Uważamy cenę zaoferowaną w wezwaniu jako bardzo atrakcyjną dla...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na INGBSK [ING] i Wieltonie [WLT]

INGBSK  D1 Kurs ING znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio w ramach tego trendu nastąpiła spadkowa korekta, która sprowadziła cenę do linii trendu. Widać to na pierwszym wykresie. Na drugim wykresie widać, że już w piątek cena odbiła się od tej linii tworząc pozytywną formację młota. Dzisiaj tworzy się biała świeca. W sumie jest to pozytywna konfiguracja zapowiadająca kontynuację głównego trendu. W praktyce znaczy to, że cena powinna przynajmniej przetestować ostatni szczyt na poziomie 210 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Wielton D1 Wielton produkuje naczepy. Od maja kurs Spółki znajdował się...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

AKTUALNE ANALIZY AKCJI

DEPESZE O SPÓŁKACH

POPULARNE DZIŚ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację