Orbex

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami Energa i Enea, dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie elektrowni Ostrołęka C realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka, podał koncern. Porozumienie to przewiduje kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym. PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami Energa i Enea PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Porozumienie przewiduje zmiany struktury organizacyjnej spółki Elektrownia Ostrołęka, które będą odzwierciedlać wartość zaangażowania wspólników, w tym ograniczenie udziału Enei jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym spółkę Elektrownia Ostrołęka, podkreślono. "Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Dlatego w naszej strategii...
kurs akcji energa

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu. Energa monitoruje sytuację na rynku Otoczenie rynkowe, uwarunkowania regulacyjne i klimatyczne, a także zmiana głównego udziałowca determinują potrzebę dokonania rewizji planowanych działań. Obecnie jesteśmy na etapie przeglądu i analizy naszej strategii - powiedział wiceprezes Dominik Wadecki podczas telekonferencji. Zaznaczył, że Energa nadal planuje kierunkować swoje działania na rozwój sieci dystrybucyjnych, przyłączanie nowych odbiorców i wyzwania związane z obsługą odnawialnych źródeł energii. W zakresie wytwórczym nasze działania, stosownie do deklaracji naszego głównego udziałowca, będziemy kierunkować na aktywa zero- i niskoemisyjne - dodał Wadecki. Wiceprezes Marek Kasicki wskazał, że Energa rozmawia ze strategicznymi akcjonariuszem również na temat swojego zaangażowania w Polską Grupę Górniczą (PGG). Nowe kierunki będziemy ogłaszać niedługo. Na ten moment nie przesądzamy,...
kurs akcji energa

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

Energa stwierdziła konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł, która obniży skonsolidowany wynik netto za 2019 r., podała spółka. Energa stwierdziła konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego "W ramach prac nad przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, działając zgodnie z KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu, zidentyfikowana została konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł" - czytamy w komunikacie. Rezerwa ta dotyczy ewentualnych przyszłych zobowiązań podatkowych Energa Finance AB (publ), spółki zależnej utworzonej w celu przeprowadzenia emisji euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych spółce-matce. "Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi...
enea

Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1 027 mln zł

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - spółka Energi i Enei realizująca projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1 027 mln zł, podały spółki. Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto Energi o 443 mln zł, a Enei - o ok. 500,9 mln zł. Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów "Spółka poinformowała, że powyższe odpisy są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu opartego o technologię węglową" - czytamy w komunikacie. Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji do 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do...
kurs akcji energa

Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

Szacowany łączny wpływ odpisów aktualizacyjnych dokonanych przez Energę Kogeneracja na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -451 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -274 mln zł w postaci obniżenia wartości udziałów w Enerdze Kogeneracja, podała Energa. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa i Energa S.A. bez wpływu na wynik EBITDA. Energa: jednostkowy wynik netto za 2019 rok -274 mln zł "Zarząd Energa SA powziął informację od spółki zależnej Energa Kogeneracja Sp. z o.o. o dokonaniu przez spółkę: a) odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w wysokości 405 mln zł, b) odpisu aktualizującego wartość majątku środków trwałych CGU Elbląg w wysokości 78 mln zł, c) odpisu...
kurs akcji energa

Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

Energa i Enea, inwestorzy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podjęły decyzję o przedłużeniu okresu analiz dotyczących dalszych działań w tym projekcie, podała Energa. Okres analiz projektu Ostrołęka C przedłużony o miesiąc "Energa i Enea postanowiły o przedłużeniu okresu prowadzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka 'C' o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi założeniami sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku. Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około miesiąca" - czytamy w komunikacie. Pierwotne uzgodnienie na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka C podpisane zostało 24 lutego. 13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która...
kurs akcji energa

Energa: I. Waksmundzka-Olejniczak powołana na wiceprezesa ds. korporacyjnych

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 maja 2020 roku w skład zarządu VI kadencji Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. Energa powołała Waksmundzką-Olejniczak na wiceprezesa ds. korporacyjnych Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
kurs akcji energa

Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji w I kw. 2020 r.

Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji o mocy zainstalowanej 46 MW do sieci w I kw. 2020 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w sieci spółki pracuje już 35 tys. mikroinstalacji o mocy 245 MW, podała spółka. Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji "Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz" - czytamy w komunikacie. Energa podkreśliła, że w związku z epidemią koronawirusa przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych odbywają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. "Energa Operator sukcesywnie realizuje również działania związane z przyłączeniem większych instalacji OZE. W I kwartale 2020 roku do sieci SN przyłączono 37 nowych...
górnicy

GPW: Trudna sytuacja w górnictwie i wzrosty na polskim rynku

WIG20 we wtorek notuje niemal dwuprocentowe spadki, w poniedziałek rynek zamykał się jednak z zyskiem rzędu 0,9%. Sytuację na polskiej giełdzie na początku tygodnia komentuje Michał Palaczyk, członek zespołu Squaber.com. W programie omówiono między innymi kondycję akcji PKN Orlen, Energi, Bogdanki oraz indeksu średnich spółek mWIG40. PKN Orlen, Energa oraz Bogdanka – najciekawsze spółki GPW - Motywem przewodnim podsumowania są trwające wzrosty na polskim rynku, trudna sytuacja w górnictwie przez pryzmat Polskiej Grupy Górniczej i Lubelskiego Węgla "Bogdanka" oraz kilka słów na temat stanu spółki PKN Orlen oraz jej porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa. W programie znajdziesz również komentarz na temat oczekiwań amerykańskich inwestorów oraz mocnych wzrostów spółek gamingowych – komentował Michał Palaczyk ze Squaber.com https://www.youtube.com/watch?v=4QXb2dGNWUA Comparic24.TV to telewizja internetowa prowadzona przez redaktorów...
pge

PGE GiEK ma umowę na pokrycie strat sieciowych Energa Operator w 2021 r.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator - spółki zależnej Energi - w 2021 r. na wolumen 1,24 TWh, podała PGE. Umowa na dostawę energii elektrycznej "Zawarcie umowy sprzedaży w ramach umowy EFET nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez Energa Operator na zakup energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE...

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

PKN ORLEN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy Energa, podała spółka. Przewiduje ono kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. PKN Orlen coraz bliżej przejęcia Energi To kolejny ważny etap tworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę, zapewnił Orlen. "Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą Energa. Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego. Taką rolę odegra połączona grupa" -...
Samochody Mercedesa

Energa przeprowadzi pilotaż ładowarek dla e-aut na słupach oświetleniowych

Grupa Energa zbada nowe możliwości ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując do tego własną infrastrukturę oświetleniową, podała spółka. Spółka zależna Energa Oświetlenie w ramach pilotażu zainstaluje trzy ładowarki pojazdów elektrycznych na należących do siebie słupach. Coraz więcej możliwości ładowania samochodów elektrycznych "W ostatnich latach dynamicznie postępuje modernizacja oświetlenia ulicznego, w ramach której energochłonne lampy sodowe zostały zastąpione znacznie oszczędniejszą technologią LED. Ponieważ przeciętna oprawa LED zużywa o połowę mniej energii niż sodowa, rezerwa mocy zapewnianej przez standardowe przyłącze pozwala bardziej elastycznie podchodzić do wykorzystania przydrożnych słupów. Możliwe jest więc zasilanie dodatkowych urządzeń. Dzięki temu w ramach przygotowywanego obecnie do realizacji pilotażowego programu Energa Oświetlenie będzie instalować na należących do siebie słupach ładowarki pojazdów elektrycznych" - czytamy w komunikacie. Wśród zalet tego rozwiązania wymieniono szybszą...

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa, podała spółka. To kolejny krok, po ogłoszeniu wezwania, przybliżający koncern do dalszej dywersyfikacji działalności i budowy koncernu multienergetycznego. PKN Orlen i Energa. Zgoda na przejęcie od KE "Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa. Połączenie PKN Orlen z Grupą Energa to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również polskiej gospodarki" - powiedział prezes PKN orlen Daniel Obajtek, chytowany w komunikacie. Według niego, zdywersyfikowanie źródeł  przychodów...
Gorące spółki dnia

Energa [ENG], PGNiG [PGN] – Gorące spółki dnia

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Notowania spółki nieznacznie drożały podczas poniedziałkowej sesji. Wszelkie wzrosty są ostatnio ograniczane ponownymi wzrostami certyfikatów CO2, które wykazują korelację z krajowym sektorem energetycznym. Spoglądając na wykres, widać że niedawno kurs wykonał niewielka korektę, która zatrzymała się już na linii trendu. Szybki zwrot na południe sugeruje, że niebawem może dojść do testowania ostatniego minimum. Wczoraj spółka przekazała szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, które jednak nie wywołały znaczącej reakcji rynku. Spółka odnotowała 484 mln zł skonsolidowanej EBITDA wobec 426 mln zł rok wcześniej, oznacza to wzrost o około 14%. W komunikacie przyznano jednak, że jest to w dużej mierze efekt niskiej...

PGE, Tauron, Energa i Enea silnie w górę. Akcje indeksu WIG-Energia zyskują

Odbicie polskiego sektora energetycznego jest coraz wyraźniejsze, co obrazuje sytuacji największych spółek właśnie z tej gałęzi przemysłu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sektora budowlanego, utrzymującego się nad ważnymi wsparciami. Sprawdź dlaczego akcje PGE, Tauronu, Enei lub Budimexu mogą być obecnie ciekawą okazją inwestycyjną. Więcej na ten temat w programie Marcina Tuszkiewicza w Comparic24.tv Akcje PGE wracają do 10 zł za akcje. Tauron, Energa i Enea również silnie wzrastają Po dynamicznych spadkach spółek z sektora energetycznego, które w maju testowały wielomiesięczne minima, końcówka czerwca przynosi dynamiczniejsze odbicie. Jak zauważa Marcin Tuszkiewicz byki powracają na rynek i wybijają pierwsze istotne opory: "Sektor energetyczny w końcu pokazał pazur. Po zablokowaniu przez Polskę pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, w końcu udało się nabrać nieco więcej siły bykom...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację