XTB
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton ma umowę na dostawy osi do produkcji przyczep za 128 mln euro

Wielton i jego dwie spółki zależne - Fruehauf i Langendorf - zawarły umowę ramową z SAF-Holland, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska w sprawie produkcji i dostawy osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln euro. Wielton zawarł umowę w sprawie produkcji i dostawy osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep "Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 128 mln euro tj. ok. 564 mln zł" - czytamy w komunikacie. Strony umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach, m.in. takich jak serwis,...
Gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Spółka jest zdania, że gdyby nie przestój w produkcji, wynik ten byłby jeszcze lepszy i prawdopobnie zanotowano by historyczny rekord. Spoglądając na wykres nadal widać tendencję spadkową. Podczas ostatniego odbicia kurs wzrósł o ponad 100%, obecnie wydaje się, że kolejna szansa na podbicie notowań może pojawić się przy wsparciu w okolicach 4 zł.
wielton

Sprzedaż Wielton AGRO wzrosła o 33% r/r do 283 szt. w I poł. 2020 r.

Rejestracje pojazdów Wielton AGRO w Polsce osiągnęły 283 szt. w I połowie 2020 r. (+33% r/r), co dało trzecie miejsce na rynku przyczep rolniczych i 8,7% udziału w nim, podała spółka, powołując się na raport Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Rejestracje pojazdów Wielton AGRO w Polsce osiągnęły 283 szt. w I połowie 2020 r. "Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na podstawie danych z CEPIK podaje, że w okresie styczeń-czerwiec bieżącego roku cały polski rynek odnotował prawie 36-proc. wzrost r/r do 3 253 szt. (860 szt. więcej niż przed rokiem). Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem branża producentów pojazdów dla rolnictwa nadal rozwija się niezwykle dynamicznie. Czerwiec był już trzecim kolejnym miesiącem 2020 r. kiedy polski rynek notuje lepszy...
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcjonariusze Wieltonu zdecydują 7 VII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 lipca. Wielton nie planuje wypłacać dywidendy, a zysk przekazać na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zysk netto w kwocie 30 782 tys. zł, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2019 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Naczepa tira z logiem Wielton

Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku

Rada nadzorcza Wieltonu powołała Pawła Szataniaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa spółki i grupy kapitałowej z dniem 1 lipca 2020 roku, podała spółka. Wielton: Paweł Szataniak nowym prezesem Jednocześnie Paweł Szataniak złożył ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej spółki. Paweł Szataniak posiada tytuł doktora nauk technicznych. Od 2010 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej Wieltonu (i wiceprzewodniczącym rady w latach 2006-2010), a także m.in. przewodniczącym rady nadzorczej Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i spółki Naturis (od 2005 r.), przewodniczącym rady nadzorczej Mitmaru (od 2007 r.), przewodniczącym rady nadzorczej Pamapolu (od 2009 r.) oraz członkiem rady nadzorczej Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" i Huty Szkła Sławno (od 2007 r.) oraz spółki Cenos (od 2009 r.). W...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 6,37 mln zł straty netto, 17,7 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Wielton odnotował 6,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 19,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton odnotował 6,37 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 29,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,7 mln zł, wobec 42,1 mln zł rok wcześniej. "Mniejsza sprzedaż oraz koszty stałe związane z przestojem zakładów produkcyjnych przełożyły się bezpośrednio na wskaźnik EBITDA oraz zysk netto. Nie bez znaczenia była tymczasowa deprecjacja rubla rosyjskiego na dzień bilansowy kończący pierwszy kwartał bieżącego roku. Na skalę spadku poszczególnych parametrów operacyjnych i finansowych miał również wpływ fakt, że porównujemy się do pierwszego kwartału ubiegłego roku, który był rekordowy...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Wieltonu podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w kwocie 30 782 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Wielton rekomenduje przeznaczenia zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy "Podejmując powyższą decyzję, zarząd emitenta uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii COVID-19. W opinii zarządu spółki przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy zapewni spółce/grupie płynność finansową na wyższym poziomie" - czytamy w komunikacie. W ub. roku akcjonariusze Wieltonu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 19,9 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora....
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 57,64 mln zł zysku netto, 89,69 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wielton odnotował 57,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 69,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton podsumowuje mijający rok Zysk operacyjny wyniósł 89,69 mln zł wobec 96,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 343,19 mln zł w 2019 r. wobec 2 068,31 mln zł rok wcześniej. Pomimo silnego trendu spadkowego rynków europejskich w 2019 r., grupa wypracowała rekordowo wysokie przychody, na poziomie 2 343 mln zł, co stanowi wzrost o 13,3% r/r. Obejmowały one m.in. 334,5 mln zł przychodów angielskiej spółki Lawrence David. Nominalnie przychody wzrosły o 275 mln zł, podkreślono w komunikacie. Istotny wzrost kosztów wytworzenia produktów (wyższe ceny komponentów) oraz większy koszt świadczeń pracowniczych przełożyły się z...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton wznowi produkcję w zakładzie w Wieluniu od 11 maja

Wielton podjął decyzję o wznowieniu od 11 maja 2020 roku produkcji w zakładzie w Wieluniu, podała spółka. Praca fabryki jest czasowo wstrzymana of 6 kwietnia br. w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Praca fabryki wznowiona od 11 maja "Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter stopniowy wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Poziom mocy produkcyjnych będzie wynikał z zapotrzebowania rynku na produkty spółki" - czytamy w komunikacie. W okresie przestoju na terenie zakładów spółki w Wieluniu przeprowadzane są prace modernizacyjne i optymalizacyjne proces produkcyjny, które będą kontynuowane do dnia wznowienia produkcji. Spółka pozytywnie ocenia ich wpływ na prowadzenie działalności, podano również. Z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji procesu wznowienia produkcji,...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

Wielton podjął decyzję o wznowieniu - po miesięcznym przestoju - produkcji w swojej spółce zależnej Lawrence David w Wielkiej Brytanii od 27 kwietnia br., podała spółka. Wielton wznawia produkcję. Jednak z odpowiednimi zaleceniami "Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter postępujący wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie. W początkowym okresie produkcja odbywać się będzie z wykorzystaniem ograniczonej liczby personelu. Dalsze stopniowe zwiększenie produkcji planowane jest na moment zniesienia rządowych ograniczeń, wyjaśniono. Na początku tygodnia informowaliśmy o stopniowym wznowieniu produkcji przez Fruehauf. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Wielkiej Brytanii. Zważywszy na poziom portfela zamówień Lawrence David jest to również dobra informacja dla wieluńskiego zakładu, który dostarcza podwozia do naszej brytyjskiej spółki....
wielton

Wielton etapami wznowi produkcję w zakładzie we Francji

Wielton zdecydował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS od 27 kwietnia, podała spółka. Wielton wraca do produkcji we Francji od 27 kwietnia "Wznowienie produkcji będzie miało etapowy charakter wynikający z konieczności dostosowania procesu pracy do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów między pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach" - czytamy w komunikacie. Wielton zastrzegł, że z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji poszczególnych etapów. 18 marca br. Wielton podał, że w związku z decyzją rządu francuskiego spółka Fruehauf została zobligowana do czasowego zamknięcia zakładu produkcyjnego. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka...
wielton

Wielton- w drodze na historyczne minima – zapiski giełdowego spekulanta

Wielton – spółka poinformowała wczoraj o czasowym zamknięciu zakładu Lawrence David w Wielkiej Brytanii. Spółka zależna odpowiada za około 13% przychodów całej Grupy Wielton. Wcześniej spółka wstrzyma
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcje Wielton z szansą na dalszy wzrost, komentuje Marcin Tuszkiewicz

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Wielton oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Poprawa sentymentu wesprze akcje Wieltona? - Wielton to spółka, która dała sygnały do odwrócenia trendu spadkowego. Obecnie trwa trend wzrostowy, a kurs atakuje kolejny poziom na 7,80 zł, który najprawdopodobniej zostanie wybity, a następnie może pojawić się głębsza korekta, która da okazję do podłączenia się pod trend. Akcje ewidentnie się obudziły, wolumen w ostatnim czasie znacząco...
wielton

Zapiski giełdowego spekulanta: Wielton – tradycyjne wzrosty na początku roku

Wielton – spółka zaliczyła bardzo udany styczeń. Końcówka minionego miesiąca przyniosła niewielką korektę, która obecnie przechodzi do historii. Cena zaczyna bowiem wybijać poziom poprzedniego wierzchołka co sugeruje jej dalszy wzrost. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że kurs ma otwartą drogę do okolic przynajmniej 8,50 zł. Właśnie tu wypada linia trendu i pozi
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Udane wejście w nowy rok zaliczył Wielton, którego akcje drożeją od początku grudnia o przeszło 30%. W ostatnich dniach zwyżka wyhamowała, jednak nie widać silniejszej reakcji podażowej. Wydaje się zatem, że dalszy ruch w górę jest realny, a najbliższy znaczący opór mamy w rejonie 8,50 zł. W miniony piątek spółka poinformowała, że jej firma zależna Lawrence David

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację