XTB
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Grupa R22 [R22] – Gorące spółki dnia

Drugą ze spółek, która mocno zyskiwała po pokazaniu wyników za III kwartał był R22. Spółka w omawianym kwartale wypracowała 2,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 5,05 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,12 mln zł wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA operacyjna wyniosła 24,41 mln zł wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,39 mln zł wobec 73,81 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 279,44 mln zł w porównaniu z 209,37 mln zł rok wcześniej. Kurs od kwietnia 2021 roku porusza się w kanale spadkowym, najbliższym celem popytu powinna być więc jego górna krawędź.
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia

Mimo dobrych danych, kurs hamował po publikacji raportu. Na wykresie widać ryzyko dalszych spadków, jeżeli wsparcie w rejonie 11,75 zł´ zostanie wybite. Sumując wyniki od początku roku, w pierwszym półroczu spółka poprawiła wynik netto osiągając 102,76 mln zł zysku w porównaniu z 93,37 mln zł zysku rok wcześniej.
aluminium

Analitycy DM Trigon podtrzymują rekomendację “kupuj” dla Wielton

EBITDA skor. (5,5mln PLN zysku na okazjonalnym nabyciu + 12,1mln PLN rabatu wstecznego na czynsze w LD) wyniosła 43,5mln PLN, tj. o 40% więcej niż zakładał konsensus oraz o 70% więcej od naszych prognoz. Wolumen sprzedaży był o 3% niższy kw./kw. oraz o 3,5% niższy od naszych prognoz. In...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton: Warunki wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. nie zostały spełnione

Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Wielton uznał, że warunki nie zostały spełnione, by wypłacić dywidendę i postanowiono, by zysk netto w kwocie 36,71 mln zł z 2021 r. przeznaczyć 20 mln zł na kapitał rezerwowy i 16,7 mln na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zgodnie z treścią uchwały ZWZ wobec braku spełnienia...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 83,98 mln zł zysku netto, 97,62 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 15.09.2022 (ISBnews) - Wielton odnotował 83,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 40,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Osiągnięty skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 85,8 mln zł wobec 41,1 mln zł w 2021 roku Na jego...
wielton

Wielton nabył 25% udziałów w Lawrence David, osiągając 100% kapitału spółki

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Wielton nabył 25% udziałów w Lawrence David, zwiększając swój udział w spółce do 100% kapitału, podał Wielton. Cena nabycia tych udziałów wyliczona zgodnie z zawartym w umowie modelem earn-out wyniosła 0 GBP. "Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze sprzedającym dokumentację dotyczącą nabycia...
wielton

Wielton otrzyma do 20 mln zł wsparcia łódzkiej SSE na nową inwestycję w gm. Wieluń

Warszawa, 25.08.2022 (ISBnews) - Wielton otrzyma wsparcie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie nowej inwestycji realizowanej w Wieluniu oraz w miejscowościach Urbanice i Widoradz, gmina Wieluń, podała spółka. Maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługującej spółce wyniesie 20 mln zł. "W ramach nowej inwestycji, która polegać będzie na rozbudowie i modernizacji...

Indeks WIG20 odbije do 1750 pkt? Komentuje Marcin Tuszkiewicz

Na koniec czwartkowych notowań indeks WIG20 wyceniany był przez inwestorów na ok. 1667 pkt. Jak wskazuje Marcin Tuszkiewicz, na antenie Comparic24, zamknięcie się indeksu powyżej 1680 pkt byłoby sygnałem do wzrostu w kierunku 1750 pkt. Z kolei Wielton ma szansę na odbicie po miesiącach spadków. WIG20 rośnie o 1,34%...

Akcjonariusze Wieltona zdecydowali o warunkowej wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Wieltona zdecydowało warunkowo, że zysk netto w kwocie 36,71 mln zł osiągnięty przez spółkę w 2021 r. zostanie podzielony w ten sposób, że: 12,08 mln zł zostanie przeznaczone na dywidendę (tj. 0,2 zł na akcję); 20 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał...
wielton

Wielton miał 8,97 mln zł zysku netto, 36,5 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Wielton odnotował 8,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 18,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 9,74 mln zł wobec 19,17 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 18,42 mln...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Stalprodukt [STP] – Gorące spółki dnia

Z kolei wzrost marż przerobowych w segmencie cynku daje większy optymizm na 2H’22. Tym samym Stalprodukt stać na poprawę ubiegłorocznych wyników, choć jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się to mało prawdopodobne” - napisano w raporcie. W 2022 roku widzimy szanse do pozytywnego zaskoczenia w segmencie profili po znaczących wzrostach cen wyrobów stalowych i cynku, gdzie w wynikach kalkulujemy duży, negatywny wpływ hedgingu przy zachowaniu standardowej polityki - dodali analitycy.
wielton

Wielton z próbą powrotu do zwyżek. Kluczowe wybicie 8,50 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Spółka już zdecydowała o wstrzymaniu dostaw do Rosji oraz tymczasowym zawieszeniu działalności na Ukrainie. Realnym ryzykiem stają się więc odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Na wykresie mamy za sobą 33% odbicie w marcu, które zatrzymało się na wcześniejszych dokach czyli najbliższym możliwym oporze. Obecnie popyt próbuje wracać do zwyżki. Technika wskazuje, że kluczowe byłoby wybicie ponad 8,50 zł.
wielton

Wielton ogranicza wpływ wojny zwiększając aktywność w Europie i Afryce

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Grupa Wielton podejmuje działania mające na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce, podała spółka. "Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne niepewnej sytuacji na Wschodzie skłoniły nas do aktywnego działania sprzedażowego w pozostałych krajach...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 47,25 mln zł zysku netto, 144,46 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Wielton odnotował 47,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 31,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 79,29 mln zł wobec 37,02 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 144,46 mln zł...
wielton

Analiza fundamentalna Wielton. Rok 2021 przyniósł spółce poprawę wyników finansowych

Wielton to firma znana m.in. z produkcji naczep do ciężarówek. Pandemia mocno uderzyła w biznes spółki, co widoczne jest w wynikach finansowych za rok 2020. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, spółka powraca jednak do dobrych wyników, choć konflikt na Ukrainie nie jest dla nich dobrą informacją. Wielton...

Road Studio S.A. nawiązuje współpracę z Wielton S.A.

Road Studio S.A., notowany na NewConnect developer oczekiwanej gry Alaskan Truck Simulator, podpisał list intencyjny z Wielton S.A., jednym z największych na świecie producentów naczep i przyczep. Koncern motoryzacyjny użyczy licencji do modeli 3D swojego sprzętu developerowi gry. Wydawcą tytułu jest Movie Games S.A. Road Studio S.A. wprowadza nową grę na...
wielton

Wielton traci strategiczny rynek rosyjski. 33% spadku ceny od wybuchu wojny – zapiski giełdowego spekulanta

Przychody Wieltonu ze sprzedaży realizowanej na tych rynkach wyniosły w 2021 roku 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton. W 2021 roku przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku rosyjskim 2353 produkty i zajmowała w Rosji dziewiąte miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8 %.
wielton

Trigon DM wskazuje na liczne ryzyka dla Wieltonu. Kurs pod oporem 7,50 zł

Jak podają eksperci biura, czynnikiem, który będzie w pewnym stopniu łagodził ww. zjawiska będzie osłabienie się PLN wobec EUR i GBP – rynek polski jest hubem produkcji podwozi dla pozostałych spółek z Grupy.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton odwołał cele na 2022 r., odłożył planowaną publikację strategii

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Wielton zdecydował o odwołaniu celów grupy na 2022 r. i opóźnieniu publikacji strategii w związku z sytuacją wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, podała spółka. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. "Ze względu na zaistniałą sytuację, biorąc pod...
Gorące spółki dnia

Rafako [RFK], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Plan na 2022 rok zakłada osiągnięcie 3,8 mld zł przychodów ze sprzedaży i wolumen sprzedaży - ok. 26 tys. sztuk. Wielton planuje też zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. Na wykresie trwa walka o wybicie ponad opór 10,60 zł co mogłoby zostać uznane za zakończenie sporej korekty.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał szacunkowo 137,2 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Wielton odnotował 137,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2021 r. przy 2 692 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 21 870 szt.. Marża EBITDA wyniosła w ub.r. 5,1%, zaś dług netto sięgnął 350,7 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA:...
wielton

Wielton planuje ok. 3,8 mld zł przychodów oraz wypłatę dywidendy w 2022 r.

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętymi celami, Grupa Wielton planuje osiągnąć w 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,8 mld zł i wolumen sprzedaży - ok. 26 tys. szt., podała spółka. Planowana marża EBITDA to ok. 6%. Wielton planuje też zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za...
Gorące spółki dnia

Huuuge [HUGE], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Wszystkie podwozia wykorzystywane przez Lawrence David do produkcji są produkowane w Polsce w ramach wewnętrznej kooperacji w Grupie Wielton, w związku z czym zamówienie ma charakter grupowy i wpłynie na wyniki finansowe grupy jak też samego emitenta" - czytamy w raporcie. Warto przypomnieć, że według danych za styczeń, wzrost rejestracji przyczep i naczep przez Wielton wyniósł aż 74%.
Naczepa tira z logiem Wielton

Lawrence David z Grupy Wielton ma zamówienie od Amazon UK o wartości ok. 120 mln zł netto

Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Lawrence David, spółka zależna Wieltonu, otrzymała od Amazon UK Services potwierdzenie zamówień na dostawę do końca 2022 r. kilkuset naczep typu furgon na rynek brytyjski za szacunkowo ok. 22,2 mln GBP netto, tj. ok. 120 mln zł netto, podał Wielton. "Złożone obecnie zamówienia istotnie różnią się...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton przejmuje w Hiszpanii. Kurs w kierunku 8 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1 600 sztuk w 2025 roku i w związku z tym przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 38 mln euro, oraz rozszerzenie asortymentu o produkty Grupy Wielton. Notowania spółki spadają od połowy października. Najbliższa techniczna szansa na odbicie może pojawić się przy czytelnym wsparciu w rejonie 8 zł.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton ma umowę na zakup hiszpańskiej spółki Guillén Desarrollos Industriales

Warszawa, 24.12.2021 (ISBnews) - Wielton podpisał umowę nabycia 80% udziałów w spółce Guillén Desarrollos Industriales z siedzibą w Hiszpanii, za ok. 4,6 mln euro, podała spółka. Nabywana spółka posiada wszelkie zasoby zapewniające kontynuację prowadzonej działalności, w tym m.in. park technologiczny, kontrakty, licencje, patenty, znaki towarowe oraz wystarczające zasoby kadrowe. Umowa...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton planuje zakup udziałów producenta przyczep na Półwyspie Iberyjskim

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Wielton podjął decyzję o zamiarze nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym działalność produkcyjną w obszarze przyczep i naczep na Półwyspie Iberyjskim, podała spółka. "Wartość potencjalnej transakcji nie stanowi istotnej kwoty z perspektywy Grupy Wielton, jednakże nabycie udziałów w tym podmiocie umożliwi rozszerzenie dotychczasowej działalności Grupy Wielton na...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], 11 Bit Studios [11B] – Gorące spółki dnia

W sumie, w tym okresie spółka miała 17,4 mln zł zysku netto w porównaniu z 32,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 49,42 mln zł w porównaniu z 68,41 mln zł rok wcześniej. Jak podała spółka w komunikacie, wyniki były istotnie wyższe niż oczekiwano. Spółka pracuje intensywnie nad 3 grami: 'Frostpunk 2', 'Dolly' i 'Projekt 8', których łączny budżet sięga 110 mln zł. Wykres wskazuje na silną zmianę trendu na wzrostowy.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 45,59 mln zł zysku netto, 120,2 mln zł EBITDA w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Wielton odnotował 45,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 12,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 71,42 mln zł wobec 14,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 120,2 mln...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton znajduje się w lokalnym trendzie wzrostowym. Analiza techniczna spółki

Kurs akcji spółki Wielton od marca ubiegłego roku znajduje się w lokalnym trendzie wzrostowym, który wyznaczają coraz to wyższe dołki i szczyty. Czy zostanie on podtrzymany w dłuższej perspektywie? Wielton kontynuuje wzrosty Obecnie notowania powracają do poprzedniego lokalnego ekstremum, które w trendzie stanowi zawsze ważny opór. Obrona poziomu 11,60 zł będzie stanowić...

10 spółek z GPW – faworyci na wrzesień BM BNP Paribas

„Bardzo dobra sytuacja w branży transportowej przekłada się na silny popyt umożliwiający podwyżki cen, które równoważą rosnące koszty. Dzięki temu oczekujemy wyraźnej poprawy rezultatów w 2021 r., a dobrym zwiastunem są wyniki za 1Q, kiedy spółka wypracowała wysoką (6,9%) marżę EBITDA, a zarząd podtrzymał oczekiwania na br. (7,0% marży EBITDA, wzrost wolumenów sprzedanych sztuk z 15 tys. w 2020 do 20 tys. w 2021”
Naczepa tira z logiem Wielton

Trigon DM pozytywnie o wynikach Wieltonu. To najwyższe, jednostkowe wyniki w historii

Notowania wskazują na przewagę popytu. Ostatni impuls wzrostowy wsparty jest przez znacznie wyższe obroty. Możliwe więc, że zaczynające się spadki będą tylko korektą w szerszym trendzie wzrostowym.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 40,12 mln zł zysku netto, 91,6 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Wielton odnotował 40,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 59,38 mln zł wobec 4,87 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 91,6 mln zł...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton: Spełniły się warunki wypłaty dywidendy za 2020 rok

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Wielton podjął uchwałę, z której stwierdził, że spełniły się warunki wypłaty dywidendy za 2020 rok, ustalone w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 24 czerwca br., podała spółka. "Zarząd Wielton S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2021 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż: (i) wskaźnik...

Wrześniowi faworyci BM BNP Paribas BP. JSW zastępuje Mo-Bruk

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu wyników po połączeniu z Fideltą, ponadto ograniczenie obostrzeń pandemicznych pozytywnie wpływać będzie na „odblokowanie” się rynku CRO pod względem nowych zamówień”.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton był w piątek najmocniejszym walorem w indeksie sWIG80

W piątek, pomimo publikacji zaskakująco słabych danych z amerykańskiego rynku pracy, indeksy na Wall Street pozostały niewzruszone, odnotowując minimalne zmiany w stosunku do poprzedniej sesji. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła zaledwie o 235 tys. w stosunku do lipca, wynik jest zaskakująco słaby na tle konsensusu ekonomistów,...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton z kontraktem za 1,5 mld zł. Notowania w korekcie – zapiski giełdowego spekulanta

„Zawarcie umowy ramowej pozwoli na stworzenie wieloletniej relacji pomiędzy stronami" - podano w komunikacie. Warto także przypomnieć, że na początku lipca Polski Związek Przemysłu Motorowego podał dane o rejestracji przyczep i naczep. Tylko w czerwcu Wielton odnotował na tym polu wzrost o ponad 83%, co pokazuje odbicie jakie następuje po okresie pandemii. Na wykresie jednak od połowy maja trwa korekta. W najgłębszym punkcie spadki sięgały 16%, co nie jest wielkością zagrażającą panującemu trendowi. Istotne wsparcie mamy w rejonie 9,60 zł.
Naczepa tira z logiem Wielton

Spółki Wieltonu mają umowę na dostawy z SAF-Holland o szac. wartości 1,5 mld zł

Wielton i jego spółki zależne: Fruehauf SAS, Langendorf GmbH oraz Lawrence David Limited (kupujący) zawarły z SAF-Holland GmbH, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska umowę ramową, której przedmiotem jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz kupujących komponentów za szacunkowo ok. 324 mln euro (tj. ok. 1,5 mld zł) w latach 2024...

Najlepsze spółki na lipiec. Wśród nich m.in Allegro, Creepy Jar, Cognor, Wielton i Auto Partner

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu spółki, oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów i zysków w 2021 r. za sprawą odbicia importu aut używanych, odbudowy mobilności społeczeństwa, rozwojowi sprzedaży eksportowej i wzrostowej tendencji rentowności na rynku części” – komentują autorzy opracowania.
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o 0,33 zł warunkowej dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia, wbrew rekomendacji zarządu, o warunkowym przeznaczeniu 19,92 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, tj. wypłacie 0,33 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od...
Naczepa tira z logiem Wielton

Zarząd Wieltonu z prezesem Pawłem Szataniakiem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Wieltonu powołała dotychczasowych członków zarządu - w tym prezesa Pawła Szataniaka - na nową wspólną kadencję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki ustaliła liczbę członków zarządu spółki VI wspólnej kadencji na 7 osób oraz powołała dotychczasowych członków zarządu spółki w skład zarządu nowej kadencji: - pana Pawła Szataniaka powierzając...

10 spółek z GPW – faworyci na czerwiec BM BNP Paribas

W minionym tygodniu ekonomiści z BM BNP Paribas zaktualizowali listę 10 spółek z GPW, które w czerwcu powinny zachowywać się lepiej niż rynek. Zdaniem ekspertów, wyjście WIGu na nowe maksima może przyciągnąć na rynek świeży kapitał co wspomoże dalsze wzrosty warszawskiej giełdy. Poniżej zestawienie czerwcowych faworytów Biura Maklerskiego BNP...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Wieltonu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto spółki za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek przedstawiony jej w tym samym dniu przez zarząd spółki, dotyczący zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto w kwocie...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 18,75 mln zł zysku netto, 28,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Wielton odnotował 18,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 28,03 mln zł wobec 2,97 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 147,5% do 43,8...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton: Termin zakończenia inwestycji w ŁSSE przedłużony do 31 XII 2023

Wielton otrzymał od ministra rozwoju, pracy i technologii decyzję o zmianie terminu na poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz terminu zakończenia inwestycji związanej z rozbudową posiadanej infrastruktury produkcyjnej, montażowej i serwisowej istniejącego zakładu w Wieluniu oraz w miejscowościach Urbanice i Widoradz w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), podała spółka. Wielton otrzymał...
Gorące spółki dnia

Groclin [GCN], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Takie rezultaty wskazują, że spółka odbudowuje wyniki po pandemii. Na to samo wskazują także oficjalne dane dotyczące rejestracji nowych przyczep i naczep. W I kwartale roku, Wielton zarejestrował ich 822 czyli o 25,7% więcej niż rok temu. Wydaje się, że wraz z otwieraniem się gosp
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 31,11 mln zł zysku netto, 96,04 mln zł EBITDA w 2020 r.

Wielton odnotował 31,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 57,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 37,02 mln zł wobec 89,69 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2020 roku EBITDA Grupy Wielton wyniosła 96...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton celuje w dwucyfrowe wzrosty wolumenów na 4 kluczowych rynkach w 2021 r.

Portfele zamówień spółek z Grupy Wielton we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce zapełniane są obecnie z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, osiągając poziom blisko 6 tys. sztuk na koniec lutego, podała spółka. Wielton spodziewa się osiągnąć dwucyfrowe wzrosty - w ujęciu wolumenowym - na wszystkich swoich rynkach do końca...
Gorące spółki dnia

Games Operators [GOP], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Jak podała KUKE, polski eksport do Wybrzeża Kości Słoniowej, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w 2020 roku o 58%, a do Mali - o 49%. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2%. Warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej Wielton pokazał, dobrze przyjęte na rynku, wyniki za 2020 rok. W tym okresie, spółka miała 94,4 mln zł EBITDA w 2020 roku i 1,80 mld zł przychodów ze sprzedaży. Na wykresie mamy dynamiczny trend wzrostowy i nawet pogłębienie korekty do okolic 8 zł, nie zagrozi tej tendencji.
Naczepa tira z logiem Wielton

KUKE: Wielton ma kontrakty na eksport do Afryki o wartości 3,3 mln euro

Wielton podpisał wieloletni kontrakt na wyroby, które dostarczy do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej o wartości 3,3 mln euro, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). "Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton – wyniki przyjęte z zadowoleniem. Kurs powyżej maksimów z 2020 roku – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie tygodniowym, mamy przełamaną linię trendu i maksima z ubiegłego roku. Pod względem technicznym, znajdujemy się więc w nowym trendzie wzrostowym z najbliższym celem przy 12,80 zł.
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton odnotował 94,4 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,8 mld zł

Wielton odnotował 94,4 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,8 mld zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Nakłady inwestycyjne wyniosą 45-50 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Paweł Szataniak. Wielton z dobrymi wynikami finansowymi Docelowo zakład produkcyjny Wieltonu...

Wielton: Docelowo wydzielenie produkcji w Wieluniu, na GPW spółka holdingowa

Docelowo zakład produkcyjny Wieltonu w Wieluniu zostanie wydzielony do osobnej spółki, a na giełdzie pozostanie spółka holdingowa, zapowiedział prezes Paweł Szataniak. Grupa nie wyklucza zmiany nazwy spółki holdingowej, a cały proces powinien potrwać około roku. Wielton nie wyklucza zmiany nazwy spółki holdingowej "Docelowo działalność Wielton Polska, czyli zakładu w Wieluniu, zostanie...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton: Decyzja ws. rekomendowania dywidendy za 2020 – w połowie roku

Zarząd Grupy Wielton podejmie decyzję w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2020 rok w połowie 2021 roku, zapowiedział prezes Paweł Szataniak. Spółka nie wyklucza też skupu akcji własnych. Wielton podejmie decyzję ws. rekomendowania dywidendy w połowie 2021 roku "Decyzję w sprawie rekomendacji będziemy podejmować w połowie roku. Przy czym, jeśli się...

Capex Wieltonu wyniesie 45-50 mln zł w 2021 roku

Nakłady inwestycyjne Grupy Wielton wyniosą 45-50 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Paweł Szataniak. Wielton przeznaczy w tym roku około 50 mln zł na inwestycje "W tym roku na inwestycje przeznaczymy 45-50 mln zł, większość na poprawę produktywności i efektywności poszczególnych...

Prezes Wieltonu: Wszystkie spółki grupy mają osiągnąć dodatnią EBITDA w 2021 r.

Grupa Wielton zakłada, że wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej poprawią wyniki finansowe i osiągną dodatni wynik EBITDA w 2021 roku, poinformował prezes Paweł Szataniak. Grupa Wielton i wszystkie jej spółki osiągną dodatni wynik EBITDA w 2021 roku "Plan zakłada, że wszystkie spółki grupy poprawią wyniki i zakończą 2021 rok...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton przedłużył obecną strategię do końca 2021 r., nową ogłosi w I kw. 2022

Wielton przedłużył okres realizacji "Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020" do końca 2021 r. i zapowiedział, że planuje rozpoczęcie w połowie bieżącego roku prac nad nową strategią, wyznaczającą perspektywę rozwoju Grupy Wielton na lata 2022-2026. Ogłoszenie nowej strategii planowane jest na I kw. 2022 r. Wielton przedłużył okres realizacji...
wielton

Wielton celuje w ponad 2,4 mld zł sprzedaży i ok. 7% marży EBITDA w 2021 r.

Wielton określił cele sprzedażowe na rok 2021 na ponad 2,4 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy wolumenie sprzedaży powyżej 20 tys. szt. i osiąganej marży EBITDA ok. 7%, podała spółka. Wielton określił cele sprzedażowe na rok 2021 "Zakładając stabilność rynku walutowego i otoczenia prawno-gospodarczego, a także brak negatywnego wpływu Brexitu...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał wstępnie 94,4 mln zł EBITDA w 2020 r.

Wielton odnotował 94,4 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,8 mld zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wielton przedstawił swoje wyniki finansowe "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Wielton za 2020 rok: - przychody ze sprzedaży: 1 809,3 mln zł, - EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację):...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton mocno rośnie po wynikach. Kurs w stronę linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Na kurs spółki pozytywy wpływa mogą mieć informacje o szczepionce, gdyż to może szybciej skończyć problemy transportu. Ważna jest także kwestia umowy handlowej UE z Wielką Brytanią. Na wykresie mamy solidne odbicie i próbę wybicia majowego maksimum. Jeżeli dojdzie do wybicia, celem stanie się linia trendu czyli okolice 6,50 zł.
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcje Wielton w górę o ponad 20%. Spółka podała bardzo dobre wyniki kwartalne

Środowa sesja przynosi bardzo dynamiczne wzrosty na walorach spółki Wielton, która przed rozpoczęciem sesji pokazała wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Dane są zdecydowanie lepsze niż oczekiwali tego analitycy PAP Biznes. Analizując wyniki w ujęciu rokrocznym, przychody ze sprzedaży spadły jednak o 4,6%, do poziomu 488,1 mln zł. ...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 12,57 mln zł zysku netto, 57,74 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020

Wielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 52,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton odnotował 12,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 14,12 mln zł wobec 80,7...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton podpisał nową umowę ws. nabycia pozostałych 20% udziałów Langendorf

Wielton podpisał nową (na zmienionych warunkach) umowę nabycia 20% udziałów z akcjonariuszem Langendorf - osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce, podał Wielton. Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia do 2025 r. okresu, po jakim ma nastąpić wykup udziałów. Wielton zostaje akcjonariuszem Langendorf "Zmiany dotyczą m.in. wydłużenia do 2025 roku okresu,...
wielton

Wielton miał 1,37 mln zł zysku netto, 23,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Wielton odnotował 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 40,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki W ujęciu ogółem (dla akcjonariuszy jednostki dominującej plus podmiotów niekontrolujących) Wielton miał 0,8 mln zł skonsolidowanej straty...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Z najnowszych danych wynika, że w okresie styczeń-sierpień Wielton zarejestrował 1287 nowych przyczep i naczep, czyli o 44,5% mniej rok do roku. Generalnie jednak, spółka była w stanie zachować swoje udziały w rynku na podobnym poziomie. Na wykresie widać, że po odbiciu od marca, spółka szybko wypadła z łask inwestorów. Obecnie realny wydaje się nawet powrót na marcowe minima.
wielton

BGK wsparł Wielton w eksporcie naczep do Wybrzeża Kości Słoniowej

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wykupił wierzytelności z kontraktu eksportowego polskiej firmy Wielton i tym samym wsparł dostarczenie 25 naczep producenta do Wybrzeża Kości Słoniowej, podał bank. To siedemdziesiąty rynek na mapie wsparcia BGK i czternasty z Afryki, która staje się coraz bardziej perspektywiczna dla polskich firm, podkreślił bank. Dla...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton ma umowę na dostawy osi do produkcji przyczep za 128 mln euro

Wielton i jego dwie spółki zależne - Fruehauf i Langendorf - zawarły umowę ramową z SAF-Holland, SAF-Holland France i SAF-Holland Polska w sprawie produkcji i dostawy osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln euro. Wielton zawarł umowę w sprawie produkcji...
Gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Spółka jest zdania, że gdyby nie przestój w produkcji, wynik ten byłby jeszcze lepszy i prawdopobnie zanotowano by historyczny rekord. Spoglądając na wykres nadal widać tendencję spadkową. Podczas ostatniego odbicia kurs wzrósł o ponad 100%, obecnie wydaje się, że kolejna szansa na podbicie notowań może pojawić się przy wsparciu w okolicach 4 zł.
wielton

Sprzedaż Wielton AGRO wzrosła o 33% r/r do 283 szt. w I poł. 2020 r.

Rejestracje pojazdów Wielton AGRO w Polsce osiągnęły 283 szt. w I połowie 2020 r. (+33% r/r), co dało trzecie miejsce na rynku przyczep rolniczych i 8,7% udziału w nim, podała spółka, powołując się na raport Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Rejestracje pojazdów Wielton AGRO w Polsce osiągnęły 283...
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcjonariusze Wieltonu zdecydują 7 VII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 lipca. Wielton nie planuje wypłacać dywidendy, a zysk przekazać na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Wielton S.A. postanawia zysk netto w kwocie 30 782 tys. zł, osiągnięty przez spółkę...
Naczepa tira z logiem Wielton

Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku

Rada nadzorcza Wieltonu powołała Pawła Szataniaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa spółki i grupy kapitałowej z dniem 1 lipca 2020 roku, podała spółka. Wielton: Paweł Szataniak nowym prezesem Jednocześnie Paweł Szataniak złożył ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej spółki. Paweł...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 6,37 mln zł straty netto, 17,7 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Wielton odnotował 6,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 19,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton odnotował 6,37 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 29,34 mln zł zysku rok...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Wieltonu podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w kwocie 30 782 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Wielton rekomenduje przeznaczenia zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy "Podejmując powyższą decyzję, zarząd emitenta uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton miał 57,64 mln zł zysku netto, 89,69 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wielton odnotował 57,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 69,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wielton podsumowuje mijający rok Zysk operacyjny wyniósł 89,69 mln zł wobec 96,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 343,19 mln zł w...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton wznowi produkcję w zakładzie w Wieluniu od 11 maja

Wielton podjął decyzję o wznowieniu od 11 maja 2020 roku produkcji w zakładzie w Wieluniu, podała spółka. Praca fabryki jest czasowo wstrzymana of 6 kwietnia br. w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Praca fabryki wznowiona od 11 maja "Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter stopniowy wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

Wielton podjął decyzję o wznowieniu - po miesięcznym przestoju - produkcji w swojej spółce zależnej Lawrence David w Wielkiej Brytanii od 27 kwietnia br., podała spółka. Wielton wznawia produkcję. Jednak z odpowiednimi zaleceniami "Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter postępujący wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych...
wielton

Wielton etapami wznowi produkcję w zakładzie we Francji

Wielton zdecydował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS od 27 kwietnia, podała spółka. Wielton wraca do produkcji we Francji od 27 kwietnia "Wznowienie produkcji będzie miało etapowy charakter wynikający z konieczności dostosowania procesu pracy do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów między pracownikami. Przywracanie...
wielton

Wielton- w drodze na historyczne minima – zapiski giełdowego spekulanta

Wielton – spółka poinformowała wczoraj o czasowym zamknięciu zakładu Lawrence David w Wielkiej Brytanii. Spółka zależna odpowiada za około 13% przychodów całej Grupy Wielton. Wcześniej spółka wstrzyma
Naczepa tira z logiem Wielton

Akcje Wielton z szansą na dalszy wzrost, komentuje Marcin Tuszkiewicz

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Wielton oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało...
wielton

Zapiski giełdowego spekulanta: Wielton – tradycyjne wzrosty na początku roku

Wielton – spółka zaliczyła bardzo udany styczeń. Końcówka minionego miesiąca przyniosła niewielką korektę, która obecnie przechodzi do historii. Cena zaczyna bowiem wybijać poziom poprzedniego wierzchołka co sugeruje jej dalszy wzrost. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że kurs ma otwartą drogę do okolic przynajmniej 8,50 zł. Właśnie tu wypada linia trendu i pozi
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Udane wejście w nowy rok zaliczył Wielton, którego akcje drożeją od początku grudnia o przeszło 30%. W ostatnich dniach zwyżka wyhamowała, jednak nie widać silniejszej reakcji podażowej. Wydaje się zatem, że dalszy ruch w górę jest realny, a najbliższy znaczący opór mamy w rejonie 8,50 zł. W miniony piątek spółka poinformowała, że jej firma zależna Lawrence David
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton sprzedał w Wielkiej Brytanii ponad 3 tys. naczep osiągając 8% udziału w rynku

Spółka Lawrence David z grupy kapitałowej Wielton sprzedała ponad 3 tys. szt. naczep i zabudów, osiągając 8% udziału w brytyjskim rynku po trzech kwartałach 2019 roku, podał Wielton. Pomocny dla spółki będzie wkład Wieltonu, który dostarczył w 2019 r. do Wielkiej Brytanii ok. 70
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton przeceniony o 70 procent okazją do kupna? [Squaber.com]

Wielton pozostaje w trendzie spadkowym przeceniony z 19 zł do 6 zł. Jednak ekspansja zagraniczna daje możliwości dalszego rozwoju, a tym samym wzrostu kursu akcji. O sytuacji spółki rozmawia Adam Rak ze znanym w polskiej branży inwestycyjnej Marcinem Tuszkiewiczem, współzałożycielem portalu Squaber.com. Czego możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu?...
Naczepa tira z logiem Wielton

Wielton [WLT] – kolejna korekta na przełomie roku? – analiza na zamówienie

Spółka, która przez lata przyzwyczaiła inwestorów do wzrostów od połowy 2017 roku nieustannie traci na wartości. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, że można wiązać czas rozpoczęcia spadków z opublikowaniem nowej strategii na lata 2017-2020, która zakłada wzrost skali biznesu i ta część strategii niewątpliwie jest realizowana. Trzeba tu wspomnieć choćby przejęcia w Europie (Fruehauf, Langendorf
Marcin Tuszkiewicz

Budimex, Wielton, Trakcja, Ci Games i Kruk – pięć ciekawych spółek GPW na koniec listopada

Finał sezonu wyników na GPW za trzeci kwartał stwarza ciekawe okazje. Duże spółki mają już raporty za sobą, ale wciąż sporo okazji kryje się w obrębie mniejszych podmiotów: Wielton, Trakcja, CI Games, Kruk oraz branża budowlana, to obszary gdzie dzieje się naprawdę wiele. Podczas najnowszego przeglądu akcji, Marcin Tuszkiewicz...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 10.10.2019

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka poinformowała podczas środowej sesji o zawarciu długoterminowej umowy strategicznej z firmą Michelin Polska. Umowa ma dotyczyć dostaw opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia 19.09.2019

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Notowania spółki wyraźnie zyskiwały na początku wczorajszej sesji, jednak nie udało się dowieźć wzrostów do jej zamknięcia. Tego dnia spółka przekazała informację o zakończeniu rozruchu technologicznego urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice....
Jeden z salonów CCC

CCC [CCC], Wielton [WLT]– Gorące spółki dnia 20.08.2019

Zdecydowanie spółką dnia jest podczas wtorkowej sesji handlowej na polskim parkiecie CCC - która rośnie dziś ponad 12 procent. Wynikiem takiego zachowania wykresu jest fakt, iż spółka podała dziś raport finansowy, w którym wskazuje, iż zysk z działalności operacyjnej wyniósł 159,5 mln zł i stanowi wynik wyższy od oczekiwań...
wielton

Wielton [WLT] – spadek poniżej ważnego wsparcia – analiza na zamówienie

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Notowania spółki spadają od maja 2017 roku, w tym czasie przecena sięgała około 55%. To dużo, także na tle wcześniejszych wzrostowych lat. Po części za spadki odpowiada sama spółki, a...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ