AVA Trade
Wasko

Wasko: Łukasz Mietła został powołany na członka zarządu

Rada nadzorcza Wasko powołała Łukasza Mietłę na członka zarządu z dniem 5 października 2020 r.  , podała spółka. Wasko: Łukasz Mietła powołany na członka zarządu "Od 5 października 2020 roku zarząd Wasko będzie funkcjonować w następującym składzie: Wojciech Wajda - prezes zarządu, Andrzej Rymuza - wiceprezes zarządu, Paweł Kuch - wiceprezes zarządu, Michał Mental - członek zarządu, Tomasz Macalik – członek zarządu, Łukasz Mietła - członek zarządu, Włodzimierz Sosnowski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Łukasz Mietła jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest związany z grupą kapitałową Wasko od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował dział księgowości, a od roku 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej COIG Software, a w latach 2016-2018 - funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego...
Gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Stalprofil [STF] – Gorące spółki dnia

Na wykresie widać, że rynek z dużym dystansem podchodzi do wyników. Kurs od dłuższego czasu porusza się w trendzie spadowym, choć ostanie odbicie od marca jest całkiem sporych rozmiarów. Na wykresie tygodniowym można mieć obawy o dalszy wzrost, gdyż kurs zatrzymał się w czytelnej strefie oporu. Możliwe więc, że w tym rejonie pojawi się jakaś forma korekty wzrostów z ostatnich miesięcy.
Wasko

Konsorcjum Wasko ma umowę na prace dla CIRF za maks. 33,29 mln zł

Konsorcjum Wasko (lider) i Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na rozbudowę infrastruktury tej instytucji - rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800m za maks. 33,29 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 16,98 mln zł (z czego na Wasko przypada 8,6 mln zł) oraz prawo opcji 16,3 mln zł (z czego na Wasko przypada 75% przychodu brutto), podało Wasko. Wasko rozpoczyna współpracę z Enigmą "Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji prawa...
Wasko

Konsorcjum Wasko ma umowę z GDDKiA na ponad 166,6 mln zł brutto

Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. "Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław - krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa", podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%. Konsorcjum Wasko podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie "Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów...
Wasko

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów - rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800", podało Wasko. Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto "Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym: 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,10 zł brutto; z czego na emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto 2) prawo opcji (dostawa sprzętu...
Wasko

Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat

W komunikacie z 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat. Wasko wypłaci przeszło 1,8 mln złotych w formie dywidendy Akcjonariusze ustalili, że dniem dywidendy będzie 17 lipca Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku W dniu 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że akcjonariusze Spółki przyjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy z 4 416 144,72 zł zysku netto Spółki na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 823 750,00 złotych. Pozostała część zysku z 2019 roku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki....

Zarząd Wasko z prezesem Wojciechem Wajdą został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Wasko powołała na nową kadencję zarząd z Wojciechem Wajdą jako prezesem, podała spółka. Zarząd Wasko na nową kadencję "Od dnia 30 czerwca 2020 r. w skład zarządu Wasko S.A. nowej kadencji wchodzą: Wojciech Wajda - prezes zarządu, Andrzej Rymuza - wiceprezes zarządu, Paweł Kuch - wiceprezes zarządu Michał Mental - członek zarządu, Tomasz Macalik - członek zarządu, Włodzimierz Sosnowski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.
Wasko

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Wasko ostatecznie planuje wypłacić dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. Jako dzień dywidendy...
Wasko

Akcjonariusze Wasko zdecydują 30 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wasko zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Wasko zadecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko S. A. postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" -...
Wasko

Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Wasko planuje wypłacać dywidendę "Zarząd Wasko podjął uchwałę w sprawie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku...
Wasko

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG) na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. COIG podpisał umowę serwisową z PGG na wykonanie zamówienia publicznego "Maksymalna wartość umowy, po dokonaniu ograniczenia przez zamawiającego części zakresu oferowanych usług rozwoju i usług dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez wykonawcę wynosi 122 975 328,17 zł brutto, tj. 99 979 941,6 zł netto, w tym: a) wartość usług ryczałtowych 120 732 617,02 zł brutto tj. 98 156 599,2 zł netto, b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2 242 711,15 zł brutto tj. 1 823 342,4 zł netto. Jeżeli w trakcie...
Wasko

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 130,82 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej", podało Wasko. Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG "Przedmiotem zamówienia jest wsparcie serwisowe aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego SZYK2 oraz Hurtowni Danych wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych zamawiającego, w tym usług: a) administracji i serwisu oprogramowania; b) rozwoju oprogramowania; c)dodatkowych dla oprogramowania; d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy; e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego; f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2; g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w...

Aż 7 spółek z GPW podczas piątkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

7 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Ryvu, KCI, Assecosee, Kruszwica, Wasko, Decora, Ampli. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 29.05 do najmniejszego. Tym razem w zestawieniu po raz pierwszy w tym tygodniu nie figuruje żadna ze spółek z szeroko pojętego gamingu. 7 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej siódemki” zanotował Ryvu Therapeutics (705,4 tys. zł.) a najmniejsze Ampli (460 zł.).  6 z 7 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Spokojniejsza sesja na GPW Dzisiejsza sesja na GPW była zdecydowanie najspokojniejsza na...

Aż 10 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

10 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Budimex, Rubicon, Assecosee, Ryvu, KCI, Everest, Polwax, Wikana, Wasko, CNT. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 28.05 do najmniejszego. 10 spółek osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dziesiątki” zanotował Budimex (6,3 mln zł) a najmniejsze CNT (114,4 tys. zł).  7 z 10 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman Budimex nie zwalnia tempa wzrostów Walory Budimexu są największym udziałowcem indeksu WIG-BUDOW. To głównie dzięki ich postawie w ostatnich miesiącach, indeks pokonał w rywalizacji WIG-ENERG i...
Wasko

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

COIG - spółka zależna Wasko - złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko miastu Katowice o zapłatę łącznej kwoty 18 178 404,93 zł w związku z przerwaniem przez zamawiającego realizacji umowy, podała spółka. COIG złożył pozew przeciwko Katowicom "Na powyższą kwotę składa się: 1) 4 538 663,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21.01.2020 r. do dnia zapłaty, należnej tytułem wykonania etapu IV Umowy, 2) 13 639 741,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19.03.2020 r. do dnia zapłaty, za prace, które Powód gotowy był wykonać w ramach etapu V umowy" - czytamy w komunikacie. "Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji umowy, co uniemożliwiło wykonawcy wykonanie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację