Conotoxia
Logo Wasko SA

Wasko miało 4,38 mln zł zysku netto, 5,2 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Wasko odnotowało 4,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,87 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 99,11 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2022 r. spółka miała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 238,8 mln zł w porównaniu z 201,67 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Wako S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 30,6 mln zł...
Wasko

Wasko podpisało umowę o wartości 25,03 mln zł netto dot. obsługi tunelu w Warszawie

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Wasko podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu południowej obwodnicy Warszawy, podała spółka. Wartość kontraktu to 25,03 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Maksymalna wartość umowy wynosi 25,03 mln zł netto (30,79 mln zł brutto). "Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony został na dzień 25 sierpnia 2025 r. lub do dnia wyczerpania kwoty 25 033 948,00 zł netto" - czytamy dalej. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe....
Wasko

Oferta Wasko za max. 11,19 mln zł wybrana przez Ministerstwo Finansów

Warszawa, 13.07.2022 (ISBnews) - Oferta Wasko, warta maksymalnie 11,19 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500 dla Ministerstwa Finansów, podało Wasko. "Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa i instalacja macierzy dyskowej Hitachi VSP 5600 - wraz z oprogramowaniem i gwarancją na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji polegającego na rozbudowie pojemności macierzy dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego" - czytamy w komunikacie. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 11 192 385,00 zł brutto w tym: 1) wartość zamówienia podstawowego wynosi 7 586 025 zł brutto; 2) wartość prawa opcji wynosi 3 606 360 zł brutto, podano również. Termin realizacji zamówienia...

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Wasko zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 9,12 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 18 675 956,97 zł , w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 9 557 206,97 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 9 118 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,1 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale walnego. Jako dzień dywidendy przyjęto 30 czerwca 2022 r.,...
Wasko

Wasko miało 1,34 mln zł straty netto, 1,66 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,66 mln zł wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,93 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 102,56 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik brutto na sprzedaży wynoszący 9,8 mln zł, przy stracie ze sprzedaży wynoszącej 1,1 mln zł i stracie netto na poziomie 1,4 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 95,9 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Negatywny wpływ na wyniki...
Wasko

Wasko rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Wasko zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 9,12 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 18,68 mln zł, co oznacza wypłatę 0,1 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 9,56 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 30 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 15 lipca 2022 r., czytamy w komunikacie. Wasko odnotowało 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 18,68 mln zł wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na...
Wasko

Wasko miało 15,92 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Wasko odnotowało 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,21 mln zł w 2021 r. wobec 458,5 mln zł rok wcześniej. "Przychody wypracowane przez grupę kapitałową Wasko S.A. w 2021 roku wyniosły 502,2 mln zł, o 43,7 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 9,5%. W 2021 r. grupa wypracowała dodatni zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 73,4 mln zł, przy zysku ze sprzedaży 24,9 mln zł i zysku netto na poziomie 16,2 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki...

Oferta Wasko za 8,5 mln zł wybrana przez Narodowy Instytut Onkologii

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Oferta Wasko, warta 8,51 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na zakup, dostawę, instalację oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania do projektu "ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC" Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, podało Wasko. "Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie: 1) serwerów obliczeniowych, 2) oprogramowania zarządzającego procesem wstępnej analizy i przetwarzania danych, 3) oprogramowania do synchronizacji i udostępniania wyników przetworzonych danych, 4) rozbudowy macierzy do przechowywania danych plikowych, 5) serwerów do przechowywania zasobów plikowych 6) macierzy do przechowywania danych obiektowych, 7) rozbudowa sieci SAN" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania umowy. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje...
Wasko

Wasko miało 9,37 mln zł zysku netto, 11,63 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Wasko odnotowało 9,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,63 mln zł wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,76 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 191,43 mln zł rok wcześniej. W całym 2021 r. spółka miała 14,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 500,23 mln zł w porównaniu z 458,5 mln zł rok wcześniej. "W IV kwartale 2021 r. wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Wasko uległy nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do poziomu...
Wasko

Konsorcjum z COIG z Grupy Wasko ma umowę z Politechniką Śląską na 14,8 mln zł

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG S.A. - spółka zależna od Wasko, (uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Śląską o łącznej wartości 14,8 mln zł brutto, podało Wasko. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji MS Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI wraz z funkcjonalnościami budżetowania oraz kontrolingu realizowanymi na niezależnej, zewnętrznej hurtowni danych oraz systemem obiegu dokumentów (SOD), wspomagającego procesy występujące w działalności zamawiającego wraz z wszelkimi niezbędnymi do realizacji projektu elementami, podano w komunikacie. "Łączna, maksymalna wartość umowy wynosi 14 845 595,70 zł brutto, z czego wynagrodzenie COIG wynosi 7 897 916,10...
Wasko

Wasko miało 1,77 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,91 mln zł straty rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 4,95% wobec 1,06% rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,8 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 92,96 mln zł rok wcześniej. "Pozytywny wpływ na wyniki III kwartału miał wzrost obrotów przy jednoczesnym nieznacznym wzroście osiągniętej marży, jak również brak istotnych odpisów na pokrycie przyszłych strat na realizowanych kontraktach, co miało miejsce w okresie porównywalnym. Odnotowane wyniki pokazują, że Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy...
Wasko

Wasko z dobrymi wynikami za I półrocze. Kurs blisko linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Mamy przed sobą wiele ambitnych zamierzeń na kolejne lata, które wierzymy przełożą się bezpośrednio na wzrost wartości naszej spółki" - podano w komentarzu do wyników. Na wykresie można zauważyć popytową presję i wydaje się, że kurs odbijając od linii trendu, wyrwie się z konsolidacji. To powinno otworzyć drogę przynajmniej do 1,90 zł.
Wasko

Wasko miało 16 tys. zł zysku netto, 2,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Wasko odnotowało 16 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,11 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,11 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 88,77 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,67 mln zł w porównaniu z 174,12 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku grupa kapitałowa Wasko S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 27,8 mln zł...
Logo Wasko SA

Oferta Wasko za 6,6 mln zł wybrana przez MFFiPR

Oferta Wasko, warta 6,6 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800" wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem zamawiającego, podała spółka. "Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 - wraz z oprogramowaniem i gwarancją. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Kryterium oceny ofert stanowiły: cena - 60 pkt, termin dostawy sprzętu - 40 pkt. "W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona...
Logo Wasko SA

Wasko ma umowę z NASK o wartości 27,06 mln zł plus prawo opcji

Wasko podpisało umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" za 38 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 27,06 mln zł, a prawo opcji 10,94 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu BSS Realizacja wdrożenia systemu zostanie przeprowadzona w dwóch fazach, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie: a) Faza 1 - nastąpi w terminie do 31.12.2021r. b) Faza 2 - nastąpi w terminie do 31.05.2022r." - czytamy w komunikacie. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na dostarczane oprogramowanie. W ramach realizacji opcji gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na kolejne 2 lata, podano także. Wasko - spółka z branży...
Logo Wasko SA

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o 0,06 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 5,47 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,06 zł na akcję, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 6 034 656,89 zł w ten sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 563 406,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 5 471 250 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,06 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 20 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 30 lipca 2021 r. W ubiegłym...
Logo Wasko SA

Wasko rekomenduje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 3,64 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Wasko podjął uchwałę w sprawie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 6 034 656,89 zł w taki sposób, aby zysk ten: - w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, - w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 20 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30 lipca 2021 r. Jednocześnie spółka podała, że...
Wasko

Wasko miało 3,28 mln zł zysku netto, 3,46 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Wasko odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wasko przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,56 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 85,35 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 13,6 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 3,1 mln zł i zysku netto na poziomie 3,2 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozytywny wpływ...
Wasko

Konsorcjum Wasko wykona prace przy S1 dla konsorcjum Mirbudu za 89 mln zł

Konsorcjum Wasko (lider) i Voltar System (konsorcjant) podpisało z konsorcjum m.in. Mirbudu (lider) i Kobylarni umowę na wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu na odcinku drogi ekspresowej S1 w systemy zarządzania bezpieczeństwem za 89,02 mln zł brutto, podało Wasko. Konsorcjum Wasko podpisało umowę m.in. z Mirbudem "Zakres umowy obejmuje wykonanie przez podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji 'Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała - Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)' realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi 72 370 000 zł netto, tj. 89 015 100 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Wasko w zakresie podpisanej umowy wynosi 35...
Wasko

Wasko miało 12,32 mln zł zysku netto, 17,14 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Wasko odnotowało 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wasko przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,88 mln zł w 2020 r.. Zysk operacyjny wyniósł 17,14 mln zł wobec 7,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,5 mln zł w 2020 r. wobec 414,98 mln zł rok wcześniej. "Przed nami kolejny rok wyzwań i ciężkiej pracy, w którym nadal będziemy otwarci na nowe możliwości i okazje biznesowe jakie pojawiają się na rynku. W kolejny rok wkraczamy z portfelem zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki grupy...
Logo Wasko SA

Wasko ma umowę na prace dla CIRF za maks. 8,28 mln zł brutto

Wasko podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na wykonanie zamówienia polegającego na rozbudowie macierzy dyskowych Hitachi VSP G800 za maksymalną kwotę 8,28 mln zł brutto, podała spółka. Wasko podpisało nową umowę "Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Według spółki, maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe - dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem wynosi 4 150 266,00 zł brutto i prawo opcji  (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy, a termin realizacji prawa opcji...
Gorące spółki dnia

Unibep [UNI], Wasko [WAS] – Gorące spółki dnia

W całym 2020 r. spółka miała 11,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 458,58 mln zł w porównaniu z 414,98 mln zł rok wcześniej. Wyniki uległy więc zdecydowanej poprawie, co powinno przekładać się na notowania. Na razie, nie wyglądają one najlepiej, mimo że kurs rośnie od końca października. Mocne odbicie przy wysokich obrotach może być początkiem ruchu do oporu w rejonie 1,50 zł.
Wasko

Wasko: Łukasz Mietła został powołany na członka zarządu

Rada nadzorcza Wasko powołała Łukasza Mietłę na członka zarządu z dniem 5 października 2020 r.  , podała spółka. Wasko: Łukasz Mietła powołany na członka zarządu "Od 5 października 2020 roku zarząd Wasko będzie funkcjonować w następującym składzie: Wojciech Wajda - prezes zarządu, Andrzej Rymuza - wiceprezes zarządu, Paweł Kuch - wiceprezes zarządu, Michał Mental - członek zarządu, Tomasz Macalik – członek zarządu, Łukasz Mietła - członek zarządu, Włodzimierz Sosnowski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Łukasz Mietła jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest związany z grupą kapitałową Wasko od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował dział księgowości, a od roku 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej COIG Software, a w latach 2016-2018 - funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego...
Gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Stalprofil [STF] – Gorące spółki dnia

Na wykresie widać, że rynek z dużym dystansem podchodzi do wyników. Kurs od dłuższego czasu porusza się w trendzie spadowym, choć ostanie odbicie od marca jest całkiem sporych rozmiarów. Na wykresie tygodniowym można mieć obawy o dalszy wzrost, gdyż kurs zatrzymał się w czytelnej strefie oporu. Możliwe więc, że w tym rejonie pojawi się jakaś forma korekty wzrostów z ostatnich miesięcy.
Wasko

Konsorcjum Wasko ma umowę na prace dla CIRF za maks. 33,29 mln zł

Konsorcjum Wasko (lider) i Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na rozbudowę infrastruktury tej instytucji - rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800m za maks. 33,29 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 16,98 mln zł (z czego na Wasko przypada 8,6 mln zł) oraz prawo opcji 16,3 mln zł (z czego na Wasko przypada 75% przychodu brutto), podało Wasko. Wasko rozpoczyna współpracę z Enigmą "Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji prawa...
Wasko

Konsorcjum Wasko ma umowę z GDDKiA na ponad 166,6 mln zł brutto

Konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez GDDKiA oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. "Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław - krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa", podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%. Konsorcjum Wasko podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie "Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów...
Wasko

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów - rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800", podało Wasko. Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto "Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym: 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,10 zł brutto; z czego na emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto 2) prawo opcji (dostawa sprzętu...
Wasko

Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat

W komunikacie z 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat. Wasko wypłaci przeszło 1,8 mln złotych w formie dywidendy Akcjonariusze ustalili, że dniem dywidendy będzie 17 lipca Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku W dniu 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że akcjonariusze Spółki przyjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy z 4 416 144,72 zł zysku netto Spółki na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 823 750,00 złotych. Pozostała część zysku z 2019 roku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki....

Zarząd Wasko z prezesem Wojciechem Wajdą został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Wasko powołała na nową kadencję zarząd z Wojciechem Wajdą jako prezesem, podała spółka. Zarząd Wasko na nową kadencję "Od dnia 30 czerwca 2020 r. w skład zarządu Wasko S.A. nowej kadencji wchodzą: Wojciech Wajda - prezes zarządu, Andrzej Rymuza - wiceprezes zarządu, Paweł Kuch - wiceprezes zarządu Michał Mental - członek zarządu, Tomasz Macalik - członek zarządu, Włodzimierz Sosnowski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.
Wasko

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wasko zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Wasko ostatecznie planuje wypłacić dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. Jako dzień dywidendy...
Wasko

Akcjonariusze Wasko zdecydują 30 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Wasko zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Wasko zadecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,82 mln zł "Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko S. A. postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" -...
Wasko

Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Wasko planuje wypłacać dywidendę "Zarząd Wasko podjął uchwałę w sprawie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku...
Wasko

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG) na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. COIG podpisał umowę serwisową z PGG na wykonanie zamówienia publicznego "Maksymalna wartość umowy, po dokonaniu ograniczenia przez zamawiającego części zakresu oferowanych usług rozwoju i usług dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez wykonawcę wynosi 122 975 328,17 zł brutto, tj. 99 979 941,6 zł netto, w tym: a) wartość usług ryczałtowych 120 732 617,02 zł brutto tj. 98 156 599,2 zł netto, b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2 242 711,15 zł brutto tj. 1 823 342,4 zł netto. Jeżeli w trakcie...
Wasko

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 130,82 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej", podało Wasko. Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG "Przedmiotem zamówienia jest wsparcie serwisowe aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego SZYK2 oraz Hurtowni Danych wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych zamawiającego, w tym usług: a) administracji i serwisu oprogramowania; b) rozwoju oprogramowania; c)dodatkowych dla oprogramowania; d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy; e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego; f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2; g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w...

Aż 7 spółek z GPW podczas piątkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

7 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Ryvu, KCI, Assecosee, Kruszwica, Wasko, Decora, Ampli. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 29.05 do najmniejszego. Tym razem w zestawieniu po raz pierwszy w tym tygodniu nie figuruje żadna ze spółek z szeroko pojętego gamingu. 7 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej siódemki” zanotował Ryvu Therapeutics (705,4 tys. zł.) a najmniejsze Ampli (460 zł.).  6 z 7 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Spokojniejsza sesja na GPW Dzisiejsza sesja na GPW była zdecydowanie najspokojniejsza na...

Aż 10 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

10 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Budimex, Rubicon, Assecosee, Ryvu, KCI, Everest, Polwax, Wikana, Wasko, CNT. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 28.05 do najmniejszego. 10 spółek osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dziesiątki” zanotował Budimex (6,3 mln zł) a najmniejsze CNT (114,4 tys. zł).  7 z 10 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman Budimex nie zwalnia tempa wzrostów Walory Budimexu są największym udziałowcem indeksu WIG-BUDOW. To głównie dzięki ich postawie w ostatnich miesiącach, indeks pokonał w rywalizacji WIG-ENERG i...
Wasko

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

COIG - spółka zależna Wasko - złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko miastu Katowice o zapłatę łącznej kwoty 18 178 404,93 zł w związku z przerwaniem przez zamawiającego realizacji umowy, podała spółka. COIG złożył pozew przeciwko Katowicom "Na powyższą kwotę składa się: 1) 4 538 663,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21.01.2020 r. do dnia zapłaty, należnej tytułem wykonania etapu IV Umowy, 2) 13 639 741,83 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19.03.2020 r. do dnia zapłaty, za prace, które Powód gotowy był wykonać w ramach etapu V umowy" - czytamy w komunikacie. "Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji umowy, co uniemożliwiło wykonawcy wykonanie...
Wasko

Wasko miało 1,44 mln zł zysku netto, 1,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Wasko odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka raportuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 1,88 mln zł wobec 1,41 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,35 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 62,32 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 11,7 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 1,3 mln zł i zysku netto na poziomie 1,4 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 85,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23,1 mln zł w porównaniu do okresu porównywalnego. Pozytywny wpływ na wyniki miała...
Wasko

Wasko miało 5,86 mln zł zysku netto, 7,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wasko odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wasko odnotowało zysk w 2019 r. We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,75 mln zł w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 7,52 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 414,98 mln zł w 2019 r. wobec 319,81 mln zł rok wcześniej. "W mijającym roku utrzymaliśmy wysoką pozycję rynkową jako dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora paliwowo-energetycznego oraz administracji samorządowej w Polsce. Spółka zależna COIG jest naszym głównym partnerem w wyżej wymienionych sektorach, a jej spółka córka LogicSynergy jest jednym z liderów usług informatycznych dla sektora samorządowego"...
Wasko

Akcje Wasko 5% w górę. Zysk netto z dużą poprawą w III kw.

Wasko odnotowało 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,83 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 75,83 mln zł rok wcześniej. "Wyniki wypracowane w III kw. 2019 przez spółki grupa kapitałowej Wasko S.A. podtrzymały tendencję wzrostową obserwowaną od początku roku. Wzrost skali działalności widoczny przez pryzmat wyższych niż w ubiegłym roku przychodów przy zachowaniu stabilnego poziomu kosztów stałych przekłada się na dodatnie wyniki finansowe na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. W I-III kw. 2019 r. spółka...
Wasko

Cena akcji Wasko rośnie o ponad 4%, gdy spółka raportuje 3,32 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Wasko SA będąca jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych zajmujących się się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych, która od ponad 25 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej odnotowała w III kwartale 2019 r. 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zgodnie z raportem przedstawionym przez spółkę, ta wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 4,83 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły natomiast 109,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 75,83 mln zł rok wcześniej. - Wyniki wypracowane w...
Logo Wasko SA

Wasko miało 2,52 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Wasko odnotowało 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,12 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,15 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 63,95 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,47 mln zł w porównaniu z 117,48 mln zł rok wcześniej. "Przychody wypracowane przez grupę kapitałową Wasko w I półroczu 2019 roku wyniosły 155,5 mln zł, o...
Gorące spółki dnia

Seko [SEK], Wasko [WAS] – Gorące spółki dnia 26.03.2019

Seko SA jest jednym z wiodących przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w Polsce. Notowania spółki Seko rosły podczas poniedziałkowej sesji o około 6% przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Była to kontynuacja równie silnej sesji z minionego piątku. Powodem zwyżki jest publikacja wyników za ubiegły rok. Seko wypracowało w 2018 roku 8,9 mln zł zysku netto oraz przychody w wysokości 183,8 mln zł. Są to wyniki bardzo porównywalne z poprzednim rokiem. Warto jednak mieć na uwadze, że spółka zrealizowała w tym czasie sporo inwestycji o łącznej sumie 12 mln zł. Spółka nadal posiada silną pozycję w kraju, z raportu wynika także, że coraz lepiej wypada sprzedaż za granicą, która rosła o ponad 26%. Spółka informowała wczoraj o zamiarach wypłaty dywidendy, na która przeznaczy do...
Gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Ronson [RON] – Gorące spółki dnia 10.01.2019

Wasko to spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o niemal 5% przy dość solidnych obrotach. Jak się okazało, powodem zwyżki była informacja o tym, że oferta spółki zależnej Wasko oraz Asseco Poland została wybrana przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie platformy e-usług. Wartość oferty wynosi 9,37 mln zł. Z czego udział spółki zależnej Wasko wynosi około 80%. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja bieżącego roku. Spoglądając na wykres widać, że kurs od początku ubiegłego roku porusza się w kanale spadkowym. Obecnie zmierzamy do górnej krawędzi oraz oporu jakim jest poziom poprzedniego szczytu....
Symbol GPW na tle wykresu

Wasko SA odnotowuje 0,18 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Spółka z branży IT - świadcząca kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe - Wasko SA publikuje raport, w którym odnotowuje 0,18 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r, wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.  Zgodnie z raportem przedstawionym przez spółkę, ta wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 0,51 mln zł wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,83 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 49,07 mln zł rok wcześniej. Jak możemy przeczytać w raporcie: "Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku wyniósł 9,0 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 2,5 mln zł. Uzyskany wynik ze sprzedaży pokazuje, że grupa kapitałowa Wasko S.A....
Logo Wasko SA

Wasko [WAS] – z ciekawymi perspektywami – analiza na zamówienie

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki tanieją od końca stycznia, kiedy wyznaczony został szczyt trend wzrostowego trwającego od końca 2016 roku. W całym trendzie akcje podrożały o ponad 160%. Obecne spadki sięgają już 35% co nie wygląda najlepiej zwłaszcza w kontekście zejścia poniżej poprzednich dołków. Spółka pokazała niezłe wyniki za 2017 rok, natomiast bardzo słabo wypadły wyniki w pierwszym kwartale. Spadki wpisują się w szerszy obraz przeceny na indeksie WIG Informatyka, który traci od początku bieżącego roku. Wydaje się jednak, że perspektywy dla spółki nie są najgorsze. Niedawno prezes stwierdził, że na podstawie posiadanego portfela zleceń, rok 2018 powinien być dla spółki udany. Warto także wspomnieć kontrakt z PKP...
gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Biomed Lublin [BML] – Gorące spółki dnia 9.02.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wasko S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Akcje spółki drożały w trakcie czwartkowej sesji o prawie 10% co sklasyfikowało spółkę wśród liderów wzrostów warszawskiego parkietu. Mocnemu odbiciu nie towarzyszył jednak podwyższony wolumen, jest to więc ruch wpisujący się w szerszy trend wzrostowy. Technika faworyzuje stronę kupującą. Ostatnia korekta dotarła do linii trendu i czytelnej strefy wsparcia. Mocne odbicie z tego miejsca może oznaczać kolejny impuls popytowy. Najbliższy cel to oczywiście ostatni szczyt czyli okolice 2,50 zł. W połowie października spółka otrzymała rekomendację kupna z ceną docelową przy 2,86 zł. To nadal...
gorące spółki dnia

Wasko [WAS], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia 10.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wasko jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o 1,3% choć wynik w trakcie dnia był sporo lepszy. Mimo tego, na naszych oczach dokonuje się atak na dotychczasowe maksimum trendu czyli poziom poprzedniego wierzchołka. Jest to doskonała kontynuacja trendu, który w ubiegłym roku przyniósł 117% wzrostu. Wykres w skali tygodniowej pokazuje, że wyjście na nowe maksima powinno oznaczać kontynuację zwyżki. Główny opór znajduje się w rejonie 2,85 zł. Ostatnia rekomendacja celuje w poziom 2,86 zł czyli nadal około 17% wyżej niż cena rynkowa. Ostatnio o spółce wspominaliśmy...
gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], Wasko [WAS] – Gorące spółki dnia 18.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest producentem działającym w segmencie bieliźniarskim rynku odzieżowego i tekstylnego. Spółka od kilku dni powoli rośnie, wskazując na zakończenie kolejnej, płytkiej korekty. Możliwe więc, że niebawem dojdzie do ataku na dotychczasowy poziom szczytu trendu wzrostowego, jaki pojawił się po publikacji świetnych wyników za drugi kwartał pod koniec września. Obecnie popyt zmaga się także z poziomem okrągłych 20 zł. Patrząc na silną zwyżkę, wydaje się, że cena jest już mocno wygórowana. Warto jednak pamiętać, że jeszcze w połowie 2015 roku cena była ponad dwukrotnie wyższa. Czekamy więc na atak na szczyt z 3...
gorące spółki dnia

Wasko [WAS], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wasko świadczy kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka odnotowała w czwartek najmocniejszą sesję od dłuższego czasu, rosnąć o 7,5%. Co ciekawe, od kilku dni utrzymują się bardzo wysokie obroty. Pod względem technicznym, wczorajsze wzrosty są mocnym potwierdzeniem wybicia z kilkumiesięcznej formacji klina. Najbliższym zadaniem kupujących będzie uporanie się z kluczowym oporem 2,20 zł. Zarówno obroty jak i...

Wasko [WAS] – Analiza na zamówienie

Wasko świadczy kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Historyczny wykres miesięczny pokazuje, że cena podlega raczej tendencjom umiarkowanie spadkowym. Aktualnie kurs oscyluje w okolicach wieloletniej linii bessy, przy której zatrzymywały się wszelkie wzrosty. Wykres tygodniowy wskazuje na ważny opór w rejonie 2,10 – 2,15 zł, który jak na razie zatrzymuje wzrost ceny. Poprzednie, mocniejsze odrzucenie tego poziomu sprawia, że wykres wygląda prospadkowo, tym bardziej, że ostatnie wzrosty nie pokazują jakieś dużej dynamiki czyli siły po stronie popytu. Okres od początku roku to w zasadzie trend wzrostowy, choć od kilku...

Sezon na dywidendę – Wasko

"Sezon na dywidendę" - to blok, w którym łączymy analizę ciekawych spółek, które mają szansę wzrastać, a dodatkowo zamierzają w najbliższym czasie wypłacić dywidendę. Pokazujemy i informujemy, do kiedy należy kupić akcje aby nabyć prawo do niezwykle przyjemnej premii w postaci dywidendy. Sezon wypłaty dywidend za zeszły rok niebawem się zaczyna... Wasko świadczy kompleksowe usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej. Na wykresie tygodniowym, który obejmuje całą historię notowań spółki mamy trend spadkowy, który w ostatnim czasie przekształcił się w ruch boczny. Czytelne ograniczenia to wsparcie na poziomie poniżej 2 zł oraz opór w rejonie 3 zł. Na wykresie dziennym widać...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ