XTB

VRG rekomenduje przeznaczenie 39,86 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Zarząd VRG zarekomendował akcjonariuszom pokrycie straty netto za 2021 r. w wysokości 132,41 tys. zł w całości z kapitału zapasowego oraz przeznaczenie 39,86 mln zł z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków) na wypłatę dywidendy, podała spółka. "Propozycja pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki, o której mowa w pkt. 1) powyżej, stanowi spełnienie wymagań art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych. Propozycja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej, stanowi realizację założeń przyjętej przez zarząd w dniu 18 maja 2022 roku polityki dywidendowej spółki" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza spółki dokonała pozytywnej oceny powyższego...
Gorące spółki dnia

Grupa JSW [JSW], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

"Wyniki finansowe grupy w I kwartale 2022 roku były efektem m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wynikającego z kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży oraz braku występowania ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19 (jak to miało miejsce w I kwartale 2021 roku)" - podano w raporcie. Notowania oscylują wokół linii bessy, której wybicie oznaczałoby ruch w kierunku głównego oporu przy 4,10 zł.

VRG miało 2,91 mln zł straty netto, 32,56 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - VRG odnotowało 2,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 18,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,01 mln zł wobec 15,82 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowany zysk EBITDA w I kw. 2022 roku wyniósł 32,56 mln zł i był wyższy o 21,8 mln zł r/r (wzrost o 204% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,78 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 172,1 mln zł rok wcześniej. "Wyniki finansowe grupy w I kwartale 2022 roku były efektem m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wynikającego z kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży oraz braku występowania ograniczeń w...

VRG chce przeznaczać 20-70% zysków grupy na dywidendy przy poniżej 2,5 długu netto/EBITDA

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Zarząd VRG przyjął politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie na dywidendę 20-70% skonsolidowanego zysku netto, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5, podała spółka. "Zarząd spółki zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5" - czytamy w komunikacie. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji zarząd będzie brał pod uwagę: sytuację finansową, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe, wymieniono. VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii...
Zetly
Gorące spółki dnia

Grupa VRG [VRG], Shoper [SHO] – Gorące spółki dnia

EBITDA wyniosła 7,7 mln zł (+20% r/r), zaś skorygowana EBITDA sięgnęła 8,1 mln zł (+14% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", wyniosła w I kw. roku 2022 1,7 mld zł, wobec 1,2 mld zł w I kw. roku 2021 (wzrost o 38%). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży wyniosła w I kw. roku 2022 1,8 mld zł, wobec 1,3 mld zł w I kw. roku 2021 (wzrost o 39%).

Deni Cler z Grupy VRG rusza z platformą resale’ową Deni Cler Vintage

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Deni Cler - jako pierwsza marka modowa na polskim rynku - rusza z internetową platformą resale'ową Cler Vintage, na której będzie można sprzedawać archiwalne ubrania marki, podała spółka. Obecnie na platformie dostępne są archiwalne projekty Deni Cler, następnie uruchomiona zostanie zakładka "resale", za pośrednictwem której możliwa będzie sprzedaż ubrań z metką marki, od klientki do klientki. "Zależy nam, by nasze archiwalne kolekcje mogły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego uruchomiliśmy projekt Deni Cler Vintage" - powiedziała prezes Iwona Kossmann, cytowana w komunikacie. Usługa Vintage jest dostępna wyłącznie w formie online, za pośrednictwem strony vintage.denicler.eu, podkreślono. Projekt Deni Cler Vintage wspiera budowanie rynku mody cyrkularnej, wskazała spółka. "Świadomość bycia czynnym uczestnikiem zamkniętego obiegu mody skłania konsumentów do odpowiedzialnego wyboru kupowanych produktów,...
Gorące spółki dnia

Astarta [AST], Grupa VRG [VRG] – Gorące spółki dnia

Pozytywnie wyglądają też wyniki za cały 2021 rok, w którym spółka miała 66,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 39,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 069,93 mln zł w porównaniu z 853,71 mln zł rok wcześniej. Na dobre wyniki składa się zarówno odbicie w segmencie odzieżowym jak i jubilerskim oraz sprzedaż zarówno stacjonarna jak i internetowa. Na wykresie mamy próbę odbicia przy 3,60 zł.

VRG miało 39,79 mln zł zysku netto, 79,68 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - VRG odnotowało 39,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 13,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,61 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 79,68 mln zł wobec 22,81 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 348,8 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 232 mln zł rok wcześniej. W 2021 r. spółka miała 66,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 39,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 069,93 mln zł w porównaniu z 853,71 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody Grupy VRG w 2021 roku wyniosły 1,07 mld zł i były...

Przychody VRG wzrosły o ok. 4,5% r/r do ok. 81,7 mln zł w lutym

Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2022 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 81,7 mln zł i były wyższe o ok. 4,5% r/r, podała spółka.Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły ok. 34 mln zł i były niższe o ok. 5,7% r/r, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 47,6 mln zł i były wyższe o ok. 13,2% r/r. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym br. przez grupę wyniosła ok. 50,8% i była wyższa o ok. 2,4 pkt proc. w skali roku. Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec lutego 2022 roku wyniosła 52,5 tys. m2 i była wyższa o 0,1% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lutym 2021...
Zetly

Janusz Płocica został powołany na prezesa zarządu VRG z dniem 1 czerwca

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza VRG powołała z dniem 1 czerwca 2022 r. do składu zarządu Janusza Płocicę, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, podała spółka. Wcześniej dziś PZ Cormay podał, że Janusz Płocica złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na 18 marca 2022 r. "Pan Janusz Płocica, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej (1985 - 1992) oraz Szkoły Głównej Handlowej Specjalność: zarządzanie i marketing (1996-99). Pracował na stanowiskach managerskich w latach 1993-1995 w Procter&Gamble, 1995-1999 r w Trinity Management - firmie zarządzającej 3 NFI. Od roku 1999 do 2002 w Vistula SA na stanowisku członka zarządu, potem prezesa zarządu. W latach 2002-2005 prezes zarządu Rekopol SA. Od 2005 do 2014 członek zarządu, potem prezes zarządu Zelmer SA....
Gorące spółki dnia

ING Bank [ING], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Z kolei przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły około 36,3 mln zł i były wyższe o ok. 188,9% r/r. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu br. przez grupę wyniosła ok. 51,2% i była wyższa o ok. 8,1 pkt proc. w skali roku. Wykres tygodniowy sugeruje wybicie na nowe maksima po pandemii. Wtedy celem staną się okolice 4,40 zł.

Przychody VRG wzrosły o ok. 32,6% r/r do ok. 173,8 mln zł w grudniu

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 173,8 mln zł i były wyższe o ok. 32,6% r/r, podała spółka. W okresie styczeń - grudzień 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 1 070,6 mln zł i była wyższa o ok. 25,4% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) wyniosły ok. 77 mln zł i były wyższe o ok. 30,5% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej w segmencie odzieżowym zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2021 roku wyniosła ok. 569,5 mln zł i była wyższa o ok. 13,6% r/r. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły...
Gorące spółki dnia

Grupa VRG [VRG], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową. Na wykresie, kurs zdaje się odbijać po dużej przecenie. Notowania składają się w kształt kanału spadkowego. Korekta ma więc szansę na dotarcie przynajmniej pod ostatni dołek przy 34,50 zł.

VRG odbija od wsparcia po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Obserwowaliśmy wzrost wejść do sklepów w stosunku do ubiegłego roku oraz zwiększone zainteresowanie zakupami produktów z kolekcji formalnej" - podano w raporcie. Notowania zaczynają odbijać na poziomie poprzedniego szczytu, co może oznaczać kontynuację szerszego trendu wzrostowego.
vistula

VRG wybija ważny opór po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 38,1 mln zł i były wyższe o ok. 57,1% r/r, zaś w ujęciu narastającym w ciągu 10 miesięcy br. - wyniosły ok. 364,3 mln zł i były wyższe o ok. 38,8% r/r.
Gorące spółki dnia

Grupa VRG [VRG], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia

Wczoraj Mabion przekazał, że Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii wydała pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów na terenie Belgii. Podobne zgodny spółka ma już z Polski, Gruzji i Ukrainy. Ostatnio jednak to współpraca z Novavax wpływa na notowania. W grudniu ma się rozpocząć proces wytwarzania w skali komercyjnej antygenu szczepionki na Covid-19. Kolejne informacje w tej sprawie mogą ponownie silnie poruszyć notowaniami.

Przychody VRG wzrosły o ok. 20,6% r/r do ok. 106,5 mln zł w sierpniu

Warszawa, 02.09.2021 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 106,5 mln zł i były wyższe o ok. 20,6% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń - sierpień 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 631,4 mln zł i była wyższa o ok. 15,5% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) wyniosły ok. 58,7 mln zł i były wyższe o ok. 16,6% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej w segmencie odzieżowym zrealizowanych w okresie styczeń - sierpień 2021 roku wyniosła ok. 344,8 mln zł i była wyższa o ok. 1,9% r/r. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk)...

VRG miało 22,95 mln zł zysku netto, 43,51 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - VRG odnotowało 22,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,72 mln zł wobec 10,37 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 43,51 mln zł wobec 18,51 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,01 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 174,87 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,78 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 416,11 mln zł w porównaniu z 372,34 mln zł rok wcześniej. "Decydujący wpływ na wyniki...
Gorące spółki dnia

AmRest [EAT], Grupa VRG [VRG] – Gorące spółki dnia

Warto dodać, że systematycznie rosną przychody zarówno w segmencie odzieżowym jak i jubilerskim. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu br. przez grupę wyniosła ok. 53%% i była wyższa o ok. 3,9 pkt proc. w skali roku. Notowania spadają od pewnego czasu. Niebawem kurs będzie testował linię trendu i jeżeli tutaj przecena nie wyhamuje, to kolejnym wsparciem będzie poprzedni szczyt w rejonie 2,90 zł.
vistula

VRG z dobrymi wynikami za czerwiec – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie panuje łagodna korekta, na tle dużej dynamiki wcześniejszych wzrostów. Najwyższa wydana rekomendacja wycenia akcje na 4,20 zł. Wydaje się, że po okresie korekty, popyt powalczy o poziomu powyżej 4 zł.

Przychody VRG wzrosły o ok. 26,1% r/r do ok. 104,9 mln zł w czerwcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 104,9 mln zł i były wyższe o ok. 26,1% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń - czerwiec 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 415,9 mln zł i była wyższa o ok. 11,7% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 61,5 mln zł i były wyższe o ok. 22,8% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej w segmencie odzieżowym zrealizowanych w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku w tym segmencie wyniosła około 213,5 mln zł i była niższa o ok. 5,6% r/r. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk)...
Gorące spółki dnia

Ten Square Games [TEN], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Nie chcę mówić o szczegółach, ale tzw. efekt odłożonego popytu konsumpcyjnego jest przez nas zauważany" - powiedział prezes Jerzy Mazgaj. Słowa te znajdują potwierdzenie w danych, gdyż w kwietniu przychody spółki rosły o około 20%, a w maju dynamika wzrosty przychodów wyniosła niemal 64%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju wyniosły ok. 102,6 mln zł. W okresie styczeń - maj 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 310,1 mln zł i była wyższa o ok. 7,2% r/r.
Gorące spółki dnia

VRG S.A. [VRG], Lotos [LTS] – Gorące spółki dnia

Analitycy DM BOŚ uważają, że walory spółki są obecnie znacznie tańsze niż PKN Orlen czy PGNiG i jest uzasadnione, by akcjonariusze mniejszościowi Lotosu otrzymali korzystniejszy parytet wymiany w porównaniu do bieżących kursów akcji. Spoglądając na wykres w ujęciu tygodniowym, wydaje się, że spółka ma otwartą drogę na północ. Najbliższy opór znajduje się dopiero w rejonie 57 zł.

Przychody VRG wzrosły o ok. 63,9% r/r do ok. 102,6 mln zł w maju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 102,6 mln zł i były wyższe o ok. 63,9% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń - maj 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 310,1 mln zł i była wyższa o ok. 7,2% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 57,6 mln zł i były wyższe o ok. 45% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2021 roku w tym segmencie wyniosła około 161,5 mln zł i była niższa o ok. 12,8% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około...
vistula

Notowania VRG dotarły do ważnego oporu. Wyniki za IQ zgodne z oczekiwaniami

VRG odnotowało 20,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 31,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 15,82 mln zł wobec 11,91 mln zł straty rok wcześniej. Do wyników odnieśli się analitycy BM mBanku. Poniżej kluczowe kwestie z raportu.
vistula

VRG z wyceną przy 4,20 zł. Najbliższy opór w rejonie 3,70 zł

Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 22 kwietnia, podnieśli rekomendację dla VRG do "kupuj" z "akumuluj", obniżając cenę docelową do 4,2 zł z 4,8 zł poprzednio. Kurs VRG kontynuuje dzisiaj mocny ruch wzrostowy. Poniżej cytaty z raportu. "Spodziewamy się, że wraz luzowaniem obostrzeń, spółka zacznie odbudowywać sprzedaż w sklepach stacjonarnych (wolniej w części odzieżowej) oraz poprawi marżę brutto, co przełoży się na znaczący wzrost EBITDA i zysku netto w latach 2021-22. Doceniamy silny bilans, prowadzoną optymalizację kapitału obrotowego, ugruntowany e-commerce (zakładamy utrzymanie ok. 20 proc. udziału w przychodach grupy) i rozwój części jubilerskiej (lepsze zachowanie w czasie pandemii). Zwracamy także uwagę na prowadzone prace nad aktualizacją strategii, o czym wspominał w liście do akcjonariuszy prezes Jaworski, oraz dyskonto względem...
pokaz mody marki Vistula

VRG rośnie o kolejne 5%. Akcje skupuje przewodniczący Rady Nadzorczej!

Patrząc na wykres dzienny spółki, kurs uwolnił się z wielotygodniowej konsolidacji. Cena przewyższyła już wszystkie post-pandemiczne maksima. W dłuższym terminie byki mogą chcieć zaatakować szczyty sprzed pandemii, a w pierwszej kolejności - zniesienie 78,6% spadków z początku 2020 roku. Warto jednak wziąć pod uwagę, że z uwagi na mocną zwyżkę, wiele wskaźników będzie już wskazywało na wysokie wykupienie.
pokaz mody marki Vistula

VRG przełamuje poziom 3 zł. Coraz bliżej 3 letniej linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

Pozytywne perspektywy dla spółki widzą także analitycy BM mBank, którzy ocenili wyniki jako zgodne z oczekiwaniami. Ich zdaniem, rynek powinien nadal dyskontować lepszą przyszłość po ustanie 3 fali pandemii. Wycena dla spółki to 3,14 zł. Wykres tygodniowy wskazuje, że najbliższym celem może być linia trendu spadkowego. Jeżeli udałoby się ją pokonać, kolejnym celem będą okolice 3,70 zł.
vistula

VRG z wynikami zgodnymi z oczekiwaniami. BM mBank oczekuje wzrostu do 3,14 zł

Na wykresie widać, że przełamanie poziomu 3 zł powinno oznaczać atak na kilkuletnią linię trendu spadkowego. Mniej więcej tyle też prognozują w rekomendacji analitycy BM mBanku. W przypadku dalszych wzrostów, kolejne cele mamy przy serii wcześniejszych dołków, a więc w rejonie 3,70 zł.

Wig20 zyskuje na początku poniedziałkowej sesji ponad 1%. Analiza notowań: LPP, CCC oraz VRG

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW mocno zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po blisko 2 godzinach handlu 1,1%, WIG zyskuje 0,9%, mWIG40 zyskuje 0,2%, a sWIG80 zyskuje 0,1%. Aż 16 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory JSW, które zyskują 3,97%, a najsłabiej Mercator Medical (-0,38%). Mocne wzrosty na GPW na początku poniedziałkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje JSW (+3,97%), a najmocniej traci Mercator Medical (-0,38%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Eurocash której akcje zyskują 2,94%, a najsłabiej Kernel (-2,51%). Nagranie z samego otwarcia poniedziałkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i...
vistula

VRG z podtrzymaną wyceną przy 3,14 zł. BM mBanku pozytywnie ocenia perspektywy dla spółki

„Naszym zdaniem potencjalne luzowanie obostrzeń dotyczących imprez okolicznościowych w kolejnych miesiącach mogą pozytywnie wpłynąć na dynamikę sprzedaży tego segmentu. Oczekujemy, że odpowiednie przygotowanie spółki do nowych realiów prowadzenia biznesu oraz efekt niskiej bazy będą pozytywnie wpływały na dynamikę wyników r/r w kolejnych miesiącach” - dodano w raporcie.
vistula

VRG pokazało wyniki zgodne z oczekiwaniami – twierdzą analitycy BM mBanku

VRG zaraportowało wstępne wyniki 4Q’20 zgodne z naszymi oczekiwaniami na linii EBITDA MSSF16. Spółka zaraportowała nieznacznie niższy zysk na sprzedaży od oczekiwanych oraz nieznacznie niższe koszty od oczekiwanych. Pełny raport finansowy spółka zaraportuje dnia 16 kwietnia 2021 roku. ▪Przychody ze sprzedaży obniżyły się o 30,2% r/r do 232,0 mln PLN w 4Q’20 (zgodne z ra

Grupa VRG otworzy wiosną w Krakowie pierwszy wielkoformatowy salon Wólczanki

Grupa VRG planuje otworzyć wiosną w Krakowie pierwszy wielkoformatowy salon Wólczanki, który ma dać możliwość prezentacji znacznie poszerzonego asortymentu, podało VRG. Grupa zapowiedziała, że oferta jej odzieżowych marek na wiosnę i lato będzie łączyć elementy mody formalnej z kolejnymi nowościami w segmencie casual. "Grupa przygotowuje na pierwsze półrocze kilka premier. Wiosną w Krakowie otwarty zostanie pierwszy wielkoformatowy salon Wólczanki, w nowym koncepcie. Da on marce możliwość prezentacji znacznie poszerzonego asortymentu, z którym wchodzi ona w najnowszy sezon" - czytamy w komunikacie. VRG operuje na łącznej powierzchni handlowej 53 tys. m2. Około 1/4 sprzedaży marek grupy realizowana jest przez kanał online. Grupa VRG poinformowała, że rozwija ofertę produktową w swoich markach w kierunku "total look" i "smart casual" na sezon wiosna-lato. "Wiosna w VRG...

VRG zawiesza plan akwizycji zagr., ale analizuje franczyzę na nowych rynkach

VRG odłożyło na później akwizycje na rynku czeskim i słowackim, jednak stale analizuje możliwość wejścia we franczyzę na nowych rynkach, poinformował ISBnews prezes Andrzej Jaworski. Z kolei szef rady nadzorczej VRG Jerzy Mazgaj poinformował ISBnews, że spółka na razie nie planuje wracać do zawieszonych jesienią planów buy-backu. "Spółka skupia się, przede wszystkim, na sprawnym zarządzaniu biznesem, odkładając plany rozwojowe na później. Odłożyliśmy nasze akwizycje na rynku czeskim i słowackim. Jednak cały czas analizujemy możliwość wejścia we franczyzę na nowych rynkach. Jesteśmy zdeterminowani, aby ten projekt realizować, czekamy jednak na odpowiedni moment" - powiedział Jaworski w rozmowie z ISBnews. Wiceprezes VRG Ernest Podgórski podkreślił, że spółka skupia się na nowych rozwiązaniach w ramach e-comerce, a wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoli klientom lepiej korzystać z oferty...

Grupa VRG uruchomiła nowy sklep online dla marki Vistula, planuje aplikację

Grupa VRG uruchomiła nowy sklep online i niebawem ruszy ze sprzedażową aplikację mobilną dla marki Vistula, podała spółka. Grupa chce pobić w tym roku rekord przychodów w kanale online. Grupa VRG uruchomiła nowy sklep online Jak wyjaśnia spółka, Vistula to druga z jej marek odzieżowych, która przenosi sklep online na nowe silniki. Pod koniec 2020 r. analogiczną transformację przeszła Wólczanka - największa marka internetowa grupy. VRG do końca 2021 r. chce udostępnić mobilne aplikacje sprzedażowe w kolejnych markach. Do grupy należą oprócz Vistuli i Wólczanki marki Bytom i Deni Cler Milano, oraz najstarsza polska marka jubilerska W.Kruk. "Bieżący rok będzie dla nas ważny ze względu na e-commerce. W trakcie pandemii zrobiliśmy ogromne postępy w tym obszarze. Sprzedaż przenosiła się do internetu, za...

Przychody VRG spadły o 58,3% r/r do 32,6 mln zł w styczniu

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w styczniu 2021 r. wyniosły 32,6 mln zł i były niższe o 58,3% r/r, podała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły 18,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 62,5%, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 12,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 52,1%. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2021 r. przez grupę kapitałową spółki wyniosła ok. 42,5% i była niższa od marży osiągniętej rok wcześniej o 7 pkt proc. Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec stycznia 2021 roku wyniosła 52,9 tys. m2 i była niższa o...

Ernest Podgórski i Olga Lipińska-Długosz zostali powołani do zarządu VRG

Rada nadzorcza VRG powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego jako członka zarządu odpowiedzialnego za IT i e-commerce oraz Olgę Lipińską-Długosz powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu, podała spółka. "VRG informuje, że rada nadzorcza spółki na posiedzeniu odbytym w 11 stycznia 2021 roku dokonała wyboru dwóch członków zarządu spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. Zgodnie z treścią podjętych uchwał rady nadzorczej, do zarządu spółki powołani zostali: dr Ernest Podgórski, członek zarządu odpowiedzialny za IT i e-commerce, dr Olga Lipińska-Długosz, członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Pan dr Ernest Podgórski jest biegłym rewidentem i obecnie zajmuje stanowisko CEO w Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski W okresie 07/2020 - 09/2020 jako członek rady nadzorczej VRG oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu do spraw...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Za większą część spadku przychodów odpowiada segment odzieżowy (od 27% rok do roku spadku przychodów w całym roku). Tradycyjnie lepiej radził sobie segment jubilerski. Tu przychody za grudzień były nawet wyższe o 3,6% niż rok temu, a w całym roku odnotowano spadek przychodów o zaledwie 6%. Na wykresie cały czas cena tkwi w konsolidacji, mimo że od listopada sytuacja techniczna uległa poprawie. Ostatnie rekomendacje wyceniają spółkę na 3,10 - 3,14 zł.
czarnobiałe zdjęcie traderów siedzących przed monitorami z wykresami

Grupa VRG liczy na ‘stopniowy powrót do normalności’ w II połowie 2021 r.

Grupa VRG oczekuje stopniowego powrotu do normalnych warunków w branży handlowej w drugiej połowie bieżącego roku, wynika ze słów wiceprezesa Radosława Jakociuka."Byliśmy dobrze przygotowani na to, aby podążyć za trendami konsumenckimi i dopasować ofertę do bieżących oczekiwań. Sukcesywnie zwiększaliśmy udział segmentu casual we wszystkich markach odzieżowych. "W obliczu pandemii z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej" Zamykaliśmy nierentowne salony. Kolejne lokalizacje dobieramy ostrożnie. Inwestowaliśmy w e-commerce, dzięki czemu spółce udało się podwoić udział online w sprzedaży. Zakładamy, że te trendy będą oddziaływać na działalność grupy również w przyszłym roku. Spodziewamy się stopniowego powrotu do normalności w drugiej połowie 2021" - powiedział wiceprezes Radosław Jakociuk, cytowany w komunikacie. VRG podało, że na wyniki grupy w IV kw. 2020 roku istotnie wpłynął rozwój...

Przychody VRG spadły o ok. 17,1% r/r do ok. 130,7 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i były niższe o ok. 17,1% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku. "Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco: a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły ok. 57 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o ok. 32%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2020 roku w tym...
vistula

Wysoka wycena i pozytywna technika. Kurs VRG niemal 5% w górę

Trudno się nie zgodzić z faktem, że spółka najgorsze może mieć za sobą, a spora przecena zdyskontowała wszelkie problemy. Widać to na wykresie, gdzie po przełamaniu linii trendu i jej re-teście, dzisiaj kurs wyraźnie odbija. Obecnie więc celem powinien być ruch w kierunku 3 zł.
Gorące spółki dnia

VRG S.A. [VRG], Inno-Gene [IGN] – Gorące spółki dnia

W każdej z tego typu umów wspomniano o wysokim zapotrzebowaniu na testy w tych krajach. Spoglądając jednak na wykres, można odnieść wrażenie, że fakt dystrybucji testów został już wyceniony (ponad 1000% wzrostu notowań) oraz, że pojawienie się szczepionek, wywołało falę wyprzedaży podobnych spółek. Wydaje się więc, że można oczekiwać raczej krótkotrwałych podbić kursu, a pierwsza taka szansa może pojawić się przy wsparciu w rejonie 24 zł.
Symbol GPW na tle wykresu

DM mBank: VGR z poziomem docelowym akcji na poziomie 3,14 zł. Spółka

We wtorek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka VGR (Vistula) otrzymuje podwyższony poziom docelowy dla akcji do zakresu obecnego 3,14 zł. Jednocześnie z tym również analitycy podtrzymują wcześniej wydaną rekomendację na poziomie "kupuj". Spółka obecnie oscyluje na poziomie 2,190 zł za akcję co dalej sporą perspektywę spółce. Analitycy wracają uwagę na lepsze wyniki niż oczekiwano Spółka z zakresem 3,14 zł jako poziom docelowy akcji Poziom obecny akcji spółki to zakres 2,19 zł co oznacza spory potencjał VRG z potencjałem wzrostu do zakresu 3,14 zł Podczas dzisiejszej sesji Biuro Maklerskie mBanku podaje rekomendację odnosząca się do aktualnej sytuacji na spółce VGR - Vistula. Wobec niej z najważniejszych faktów wynika, że spółka nadal jest...

VRG miało 5 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

VRG odnotowało 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. VRG raportuje swoje wyniki w dobie pandemii Zysk operacyjny wyniósł 13,26 mln zł wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 39,8 mln zł, wobec 40,89 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wprowadzenia najwyższych standardów zachowania bezpieczeństwa przez galerie handlowe ruch w centrach handlowych znacząco zmniejszył się r/r co miało bezpośredni wpływ na uzyskane przez spółkę VRG wyniki sprzedaży w sieci stacjonarnej w 2020 roku. W III kwartale nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 16% oraz wzrost sprzedaży online o 31% porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach...

VRG spodziewa się utraty do 25% przychodów w 2020 r. w związku z pandemią

VRG zakłada utratę do 25% sprzedaży w 2020 r. w związku z wpływem pandemii COVID-19 na działalność grupy, podało VRG. VRG podlicza swoją działalność "Spółka ponownie aktualizuje scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 25% sprzedaży w 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podawała wcześniej, że w ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosła około 674,5 mln zł i była niższa o około 16,9% r/r. VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła około 48,2% i była niższa o 3,1 pkt proc. od marży osiągniętej rok wcześniej. Warto dodać, że z powodu pandemii spółka przewidywała około 20% spadek sprzedaży, który następnie został zmieniony na około 15% utraty przychodów rok do roku. Na wykresie mamy lokalny kanał wzrostowy i kurs powinien powoli wzrastać. W szerszym spojrzeniu wydaje się, że branża odzieżowa będzie musiała jeszcze poczekać na lepsze czasy.
Gorące spółki dnia

VRG S.A. [VRG], Echo Investment [ECH] – Gorące spółki dnia

O 80% wzrosła wartość nieruchomości inwestycyjnych, natomiast o 12% - wartość projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i w przygotowaniu. Spółka zdaniem prezesa jest więc w świetnej formie, a jej zdywersyfikowana strategia w obliczu pandemii, jest jej głównym atutem. Wyniki zostały nieźle przyjęte na rynku, sesja otworzyła się luką wzrostową. Szerszy kontekst wskazuje jednak na kilkumiesięczny trend boczny.

Akcjonariusze VRG zdecydują 13 X o buy-backu za max. 135,05 mln zł

Akcjonariusze VRG zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 października br., o nabyciu nie więcej niż 46 891 168 akcji własnych, tj. 19,09% kapitału zakładowego, podano w projektach uchwał. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji ma wynosić do 135,05 mln zł. VRG planuje nabyć akcje własne "Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 135 046 564 zł. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 135 046 564 zł poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 135 046 564 zł pochodzącej z kapitału zapasowego spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z art. 348 § 1...

VRG miało 2,34 mln zł straty netto, 18,41 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

VRG odnotowało 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. VRG podsumowuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 10,37 mln zł wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,41 mln zł, wobec 56,66 mln zł rok wcześniej. "Decydujący wpływ na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 roku miało wydane w dniu 13 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nakładające ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Regulacja ta spowodowała że od dnia 14 marca 2020 roku do 4 maja 2020 roku nie funkcjonowało blisko 100% salonów...

Ernest Podgórski będzie delegowany do zarządu VRG do 14 września

Rada nadzorcza VRG zmieniła okres delegacji członka rady nadzorczej Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa ds. finansowych na okres do 14 września br., podała spółka. Podgórski z przedłużoną delegacją W połowie lipca RN delegowała Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy. VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje