Conotoxia

Przychody VRG spadły o 58,3% r/r do 32,6 mln zł w styczniu

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w styczniu 2021 r. wyniosły 32,6 mln zł i były niższe o 58,3% r/r, podała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły 18,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 62,5%, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 12,2 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku o 52,1%. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2021 r. przez grupę kapitałową spółki wyniosła ok. 42,5% i była niższa od marży osiągniętej rok wcześniej o 7 pkt proc. Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec stycznia 2021 roku wyniosła 52,9 tys. m2 i była niższa o...

Ernest Podgórski i Olga Lipińska-Długosz zostali powołani do zarządu VRG

Rada nadzorcza VRG powołała do składu zarządu Ernesta Podgórskiego jako członka zarządu odpowiedzialnego za IT i e-commerce oraz Olgę Lipińską-Długosz powierzając jej pełnienie funkcji członka zarządu, podała spółka. "VRG informuje, że rada nadzorcza spółki na posiedzeniu odbytym w 11 stycznia 2021 roku dokonała wyboru dwóch członków zarządu spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji. Zgodnie z treścią podjętych uchwał rady nadzorczej, do zarządu spółki powołani zostali: dr Ernest Podgórski, członek zarządu odpowiedzialny za IT i e-commerce, dr Olga Lipińska-Długosz, członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Pan dr Ernest Podgórski jest biegłym rewidentem i obecnie zajmuje stanowisko CEO w Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski W okresie 07/2020 - 09/2020 jako członek rady nadzorczej VRG oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu do spraw...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Za większą część spadku przychodów odpowiada segment odzieżowy (od 27% rok do roku spadku przychodów w całym roku). Tradycyjnie lepiej radził sobie segment jubilerski. Tu przychody za grudzień były nawet wyższe o 3,6% niż rok temu, a w całym roku odnotowano spadek przychodów o zaledwie 6%. Na wykresie cały czas cena tkwi w konsolidacji, mimo że od listopada sytuacja techniczna uległa poprawie. Ostatnie rekomendacje wyceniają spółkę na 3,10 - 3,14 zł.
czarnobiałe zdjęcie traderów siedzących przed monitorami z wykresami

Grupa VRG liczy na ‘stopniowy powrót do normalności’ w II połowie 2021 r.

Grupa VRG oczekuje stopniowego powrotu do normalnych warunków w branży handlowej w drugiej połowie bieżącego roku, wynika ze słów wiceprezesa Radosława Jakociuka."Byliśmy dobrze przygotowani na to, aby podążyć za trendami konsumenckimi i dopasować ofertę do bieżących oczekiwań. Sukcesywnie zwiększaliśmy udział segmentu casual we wszystkich markach odzieżowych. "W obliczu pandemii z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej" Zamykaliśmy nierentowne salony. Kolejne lokalizacje dobieramy ostrożnie. Inwestowaliśmy w e-commerce, dzięki czemu spółce udało się podwoić udział online w sprzedaży. Zakładamy, że te trendy będą oddziaływać na działalność grupy również w przyszłym roku. Spodziewamy się stopniowego powrotu do normalności w drugiej połowie 2021" - powiedział wiceprezes Radosław Jakociuk, cytowany w komunikacie. VRG podało, że na wyniki grupy w IV kw. 2020 roku istotnie wpłynął rozwój...

Przychody VRG spadły o ok. 17,1% r/r do ok. 130,7 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i były niższe o ok. 17,1% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku. "Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco: a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły ok. 57 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku o ok. 32%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2020 roku w tym...
vistula

Wysoka wycena i pozytywna technika. Kurs VRG niemal 5% w górę

Trudno się nie zgodzić z faktem, że spółka najgorsze może mieć za sobą, a spora przecena zdyskontowała wszelkie problemy. Widać to na wykresie, gdzie po przełamaniu linii trendu i jej re-teście, dzisiaj kurs wyraźnie odbija. Obecnie więc celem powinien być ruch w kierunku 3 zł.
Gorące spółki dnia

VRG S.A. [VRG], Inno-Gene [IGN] – Gorące spółki dnia

W każdej z tego typu umów wspomniano o wysokim zapotrzebowaniu na testy w tych krajach. Spoglądając jednak na wykres, można odnieść wrażenie, że fakt dystrybucji testów został już wyceniony (ponad 1000% wzrostu notowań) oraz, że pojawienie się szczepionek, wywołało falę wyprzedaży podobnych spółek. Wydaje się więc, że można oczekiwać raczej krótkotrwałych podbić kursu, a pierwsza taka szansa może pojawić się przy wsparciu w rejonie 24 zł.
Symbol GPW na tle wykresu

DM mBank: VGR z poziomem docelowym akcji na poziomie 3,14 zł. Spółka

We wtorek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka VGR (Vistula) otrzymuje podwyższony poziom docelowy dla akcji do zakresu obecnego 3,14 zł. Jednocześnie z tym również analitycy podtrzymują wcześniej wydaną rekomendację na poziomie "kupuj". Spółka obecnie oscyluje na poziomie 2,190 zł za akcję co dalej sporą perspektywę spółce. Analitycy wracają uwagę na lepsze wyniki niż oczekiwano Spółka z zakresem 3,14 zł jako poziom docelowy akcji Poziom obecny akcji spółki to zakres 2,19 zł co oznacza spory potencjał VRG z potencjałem wzrostu do zakresu 3,14 zł Podczas dzisiejszej sesji Biuro Maklerskie mBanku podaje rekomendację odnosząca się do aktualnej sytuacji na spółce VGR - Vistula. Wobec niej z najważniejszych faktów wynika, że spółka nadal jest...

VRG miało 5 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

VRG odnotowało 5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. VRG raportuje swoje wyniki w dobie pandemii Zysk operacyjny wyniósł 13,26 mln zł wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 39,8 mln zł, wobec 40,89 mln zł rok wcześniej. "Pomimo wprowadzenia najwyższych standardów zachowania bezpieczeństwa przez galerie handlowe ruch w centrach handlowych znacząco zmniejszył się r/r co miało bezpośredni wpływ na uzyskane przez spółkę VRG wyniki sprzedaży w sieci stacjonarnej w 2020 roku. W III kwartale nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 16% oraz wzrost sprzedaży online o 31% porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach...

VRG spodziewa się utraty do 25% przychodów w 2020 r. w związku z pandemią

VRG zakłada utratę do 25% sprzedaży w 2020 r. w związku z wpływem pandemii COVID-19 na działalność grupy, podało VRG. VRG podlicza swoją działalność "Spółka ponownie aktualizuje scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 25% sprzedaży w 2020 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podawała wcześniej, że w ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosła około 674,5 mln zł i była niższa o około 16,9% r/r. VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła około 48,2% i była niższa o 3,1 pkt proc. od marży osiągniętej rok wcześniej. Warto dodać, że z powodu pandemii spółka przewidywała około 20% spadek sprzedaży, który następnie został zmieniony na około 15% utraty przychodów rok do roku. Na wykresie mamy lokalny kanał wzrostowy i kurs powinien powoli wzrastać. W szerszym spojrzeniu wydaje się, że branża odzieżowa będzie musiała jeszcze poczekać na lepsze czasy.
Gorące spółki dnia

VRG S.A. [VRG], Echo Investment [ECH] – Gorące spółki dnia

O 80% wzrosła wartość nieruchomości inwestycyjnych, natomiast o 12% - wartość projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i w przygotowaniu. Spółka zdaniem prezesa jest więc w świetnej formie, a jej zdywersyfikowana strategia w obliczu pandemii, jest jej głównym atutem. Wyniki zostały nieźle przyjęte na rynku, sesja otworzyła się luką wzrostową. Szerszy kontekst wskazuje jednak na kilkumiesięczny trend boczny.

Akcjonariusze VRG zdecydują 13 X o buy-backu za max. 135,05 mln zł

Akcjonariusze VRG zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 października br., o nabyciu nie więcej niż 46 891 168 akcji własnych, tj. 19,09% kapitału zakładowego, podano w projektach uchwał. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji ma wynosić do 135,05 mln zł. VRG planuje nabyć akcje własne "Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 135 046 564 zł. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 135 046 564 zł poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 135 046 564 zł pochodzącej z kapitału zapasowego spółki w części, która została utworzona z zysku, która zgodnie z art. 348 § 1...

VRG miało 2,34 mln zł straty netto, 18,41 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

VRG odnotowało 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. VRG podsumowuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 10,37 mln zł wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,41 mln zł, wobec 56,66 mln zł rok wcześniej. "Decydujący wpływ na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 roku miało wydane w dniu 13 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego nakładające ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Regulacja ta spowodowała że od dnia 14 marca 2020 roku do 4 maja 2020 roku nie funkcjonowało blisko 100% salonów...

Ernest Podgórski będzie delegowany do zarządu VRG do 14 września

Rada nadzorcza VRG zmieniła okres delegacji członka rady nadzorczej Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa ds. finansowych na okres do 14 września br., podała spółka. Podgórski z przedłużoną delegacją W połowie lipca RN delegowała Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy. VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację