XTB
vistal

Akcje tej spółki drożeją o 20%! Czy to trwałe odbicie po 85% przecenie?

Wczoraj, po zakończeniu notowań, firma Vistal Gdynia opublikowała raport finansowy za drugi kwartał 2023 roku. Dzisiaj, po opublikowaniu raportu, akcje spółki zanotowały znaczący wzrost, sięgając nawet 20%, przy jednoczesnym wzroście obrotów. Mocne odbicie po raporcie  Akcje Vistalu Gdynia drożeją dzisiaj o blisko 20%. Patrząc na wykres, widać że spółka ma za...

Akcje tej spółki spadają o 36%. Wniosek o upadłość wpłynął do sądu

Na warszawskim parkiecie giełdowym ku końcowi ma się handel w pierwszym dniu nowego tygodnia. Nastroje w większości są pesymistyczne i akcje w większości tracą. Szczególna wyprzedaż ma miejsce w przypadku papierów wartościowych Vistal Gdynia S.A. Akcje tej spółki spadają o 36% podczas poniedziałkowej sesji. Takie zachowanie to reakcja akcjonariuszy...
vistal

Vistal Gdynia złożył wniosek o ogłoszenie upadłości!

Vistal Gdynia złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ nadal procedowany jest wniosek o zatwierdzenie układu, o którym spółka informowała 22 czerwca br. Przypomnijmy także, że Vistal Gdynia odnotował 4,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I...
freepik-byk-bull-market-hossa-growth-zysk-profit-

100% zysku w dwa dni! Vistal Gdynia nowym czempionem GPW?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia (GPW: VTL) postanawiało w dniu 28.06.2023 r. o dalszym istnieniu przedsiębiorstwa z uwagi na postanowienie o pokryciu straty z przyszłych zysków. Po tej informacji kurs spółki wzrósł aż o 100%! Czy to początek kolejnej spektakularnej hossy na „nieoczekiwanej” spółce na GPW? Czy umocnienie na...
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW: CI Games aktywny poniżej 5 zł, Sony zainteresowane kupnem CD Projekt? Realizacja zysków na Rainbow Tours, Kino Polska zyskuje dzięki współpracy z Canal+

"Co jest grane na GPW" - to cykl podsumowujący wszystko to co działo się podczas dzisiejszej sesji. Przyglądamy się nastrojom jakie panują na zagranicznych rynkach akcyjnych oraz jak przekłada się to na sentyment na krajowych indeksach. Sprawdzamy aktywne spółki oraz szukamy potencjalnych transakcji.
vistal

Radosław Stojek został powołany na stanowisko prezesa Vistalu Gdynia

Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistalu Gdynia powołała Radosława Stojka na funkcję prezesa zarządu spółki na okres obecnej trzyletniej kadencji, podała spółka. Wcześniej rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członków zarządu złożyli Ryszard Krawczyk oraz Jan Michalkiewicz, którzy tym samym powrócili do wykonywania swoich obowiązków jako członkowie rady...
vistal

Vistal Gdynia miał 12,12 mln zł straty netto, 11,24 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 12,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 11,24 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 21,85 mln...
vistal

Maciej Matuszak zastąpił Andrzeja Niedbalskiego na stanowisku prezesa Vistal Gdynia

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Macieja Matuszaka na stanowisko prezesa zarządu spółki na trzyletnią kadencję z dniem 30 czerwca br., podała spółka. Rezygnację z pełnionej funkcji prezesa złożył Andrzej Niedbalski, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna. "Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę...
vistal

Vistal Gdynia wnioskuje o 9 miesięcy karencji w regulowaniu rat układowych

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu, przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w lipcu 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego, proponując wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r., podała spółka. "Wniosek...

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o pokryciu straty za 2021 r. w wysokości 17,57 mln zł z przyszłych zysków spółki oraz o dalszym istnieniu spółki, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie, wobec wykazania przez spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i...
vistal

Zarząd Vistal Gdynia z prezesem Andrzejem Niedbalskim został powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu Vistal Gdynia rada nadzorcza powołała zarząd na nową wspólną trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. W skład zarządu wchodzą: Andrzej Niedbalski - prezes zarządu, Andrzej Chmielecki - wiceprezes zarządu i Maciej Matuszak - wiceprezes zarządu, podano w komunikacie. Vistal...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,53 mln zł straty netto, 1,91 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 0,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 1,11 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio:...
vistal

Vistal Gdynia miał 17,24 mln zł straty netto, 8,97 mln zł straty EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 17,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 21,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 14,54 mln zł wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,97 mln zł...
vistal

Vistal Gdynia otrzymał pozew od  HAK Entreprenr w Norwegii, uważa go za bezzasadny

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał pozew od HAK Entreprenør AS w związku z realizacją zadania pn. "Projekt E6 Tana Bru" w Norwegii polegającego na rozbiórce starego mostu i budowie nowego wraz z drogą, podała spółka. W opinii Vistal Gdynia, powództwo jest bezzasadne. "Zarząd Vistal Gdynia S.A. informuje o...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od ARP na restrukturyzację

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na restrukturyzację, podała spółka. "Spółka otrzymała środki zgodnie z decyzją wobec spełnienia się warunków, od których uzależnione było udzielenie spółce pożyczki" - czytamy w komunikacie. Pod koniec 2021 r. Vistal Gdynia otrzymał decyzję ARP o...
vistal

Vistal Gdynia otrzymał od ARP pożyczkę na restrukturyzację w wysokości 10 mln zł

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o udzieleniu spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z decyzją udzielenie spółce pożyczki uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków: 1) ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa -...

Andrzej Niedbalski został powołany na stanowisko prezesa Vistal Gdynia

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Andrzeja Niedbalskiego do zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa z dniem 11 grudnia 2021 r., podała spółka. Zastąpi Ryszard Matykę, który zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych. "Pan Ryszard Matyka na wniosek rady nadzorczej wyraził zgodę na dalszą współpracę ze spółką...
vistal

Vistal Gdynia miał 4,66 mln zł straty netto, 2,93 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,93 mln zł wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,29 mln zł straty netto, 0,56 mln zł straty EBIT w II kw.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
vistal

Vistal Gdynia ma umowę na prace w Bydgoszczy za 22,87 mln zł

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia zawarł umowę z Trakcją na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w ramach zamówienia publicznego pn. "Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy", podała spółka. Wartość umowy wynosi 22 871...
vistal

Vistal Gdynia miał 1,95 mln zł straty netto, 1,1 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

Vistal Gdynia odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,43 mln zł w...
vistal

Vistal Gdynia miał 21,33 mln zł straty netto, 6,89 mln zł EBITDA w 2021 r.

Vistal Gdynia odnotował 21,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 254,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,48 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,89 mln zł wobec 8,67 mln zł w...
Profile stalowe

Vistal Gdynia zawarł umowę na prace we Wrocławiu za 8,1 mln zł netto

Vistal Gdynia zawarł umowę ze spółką Trakcja na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 8,1 mln zł netto. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,87 mln zł straty netto, 0,26 mln zł straty EBIT w III kw.

Vistal Gdynia odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 271,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vistal Gdynia odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,26 mln zł wobec 1,04...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,28 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w II kw.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,16...
vistal

Vistal Gdynia z umową na 5,57 mln euro. Na wykresie próba wybicia ponad 2 zł

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.
Gorące spółki dnia

Vistal Gdynia [VTL], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Najmocniejszym punktem pierwszej sesji nowego tygodnia była spółka Vistal, która od kilku dni silnie drożeje przy udziale wysokich obrotów. Na wykresie mamy przełamanie linii łączącej wcześniejsze szczyty i wszystko wskazuje, że niebawem nastąpi atak na tegoroczne maksimum. Powodem zwyżki jest poprawa wyników. W III kwartale zysk netto sięgnął 271,47 mln zł. Jest gigantyczna poprawa względem ubiegłego roku, kiedy sukcesem był już sam brak straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,93 mln zł wobec 23,26 mln zł rok wcześniej. Mocy wynik mamy także od początku roku i wynosi już 267,62 mln zł. Warto mieć na uwadze, że o spółce mówi się często w kontekście budowy farm wiatrowych na morzu i może być to dla firmy spora szansa.
vistal

Vistal Gdynia przyjmuje układ. Akcje w górę o 10%

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia w restrukturyzacji przyjęło...
vistal

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę restrukturyzacyjną z zarządcą masy sanacyjnej oraz Bankiem BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska i ING Bankiem Śląskim określającą warunki uczestnictwa banków w zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie...

Vistal [VTL] – nowa ustawa o OZE i technologia Floating Turbin – analiza na zamówienie

Vistal Gdynia – spółka dominująca grupy Vistal – to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Obserwując doniesienia medialne dotyczące spółki, wydaje się, że po tragicznym roku 2017, powoli zaczyna ona wychodzić z kłopotów, co zresztą już zostało wycenione przez rynek. Ostatnie kwartały pokazują...
Gorące spółki dnia

Vistal [VTL], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia 16.04.2019

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o blisko 16% przy podwyższonych obrotach. Była to druga sesja z rzędu z tak silnym wzrostem ceny. Powód zwyżki w poniedziałek był...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Vistal Gdynia mocno w górę, traci Mercator Medical i Braster

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w piątek, najmocniej zyskuje Vistal Gdynia SA (VTL), aktualnie jest to ruch na ponad +10%. Najgorzej radzi sobie Mercator Medical SA (MRC), spółka traci po godzinie 9:30 ponad 13%....
Gorące spółki dnia

Vistal [VTL], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia 15.04.2019

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka należała do ścisłego grona liderów piątkowej sesji. Jej akcji rosły o 9% przy mocno podwyższonych obrotach. Od dłuższego czasu można zaobserwować bardzo pozytywny sentyment do spółki, także...
vistal

Zapiski giełdowego spekulanta: Vistal Gdynia – nabiera wiatru w żagle

Vistal Gdynia – spółka notuje w ostatnim czasie wyraźne ożywienie na wykresie. Powodów można szukać wśród serii pozytywnych informacji. Przed kilkoma dniami firma informowała o zawarciu umowy z Energomontaż-Północ Gdynia na wykonanie konstrukcji stalowych. Szacunkowa wartość umowy wynosi niemal 1,4 mln zł netto. Wcześniej spółka informowała także o zawarciu...
vistal

Vistal Gdynia [VTL] – z próbą wybicia kluczowego oporu – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Vistal Gdynia jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Notowania spółki rosły w końcówce ubiegłego roku o ponad 100%. Spoglądając na notowania widać jednak, że szerszy trend jest boczny i zwyżka póki co, zatrzymała się...
vistal

Vistal [VTL] – światełko w tunelu – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Spoglądając na wykres widać, że od końca 2017 roku cena porusza się w trendzie bocznym. Niedawno po raz kolejny udało się wybronić wsparcie i cena mocno odbiła....
Gorące spółki dnia

Feerum [FEE], Vistal [VTL] – Gorące spółki dnia 3.12.2018

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych. Akcje spółki drożały w miniony piątek o ponad 28% przy podwyższonych obrotach. W ten sposób spółka znalazła się w ścisłej czołówce najsilniejszych walorów piątkowej sesji. Bezpośrednim powodem zwyżki była publikacja wyników kwartalnych....
vistal

Vistal [VTL] – czas na korektę? – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Wykres w skali tygodniowej z pełną historią notowań nie wygląda zbyt korzystnie. Od początku bieżącego roku trwają silne spadki, które doprowadziły spółkę na nowe historyczne minima. W...
wolumen

Przed zamknięciem. Vistal [VTL] i Kredyt Inkaso [KRI]

Vistal Vistal zajmuje się wytwarzaniem i montowaniem konstrukcji stalowych. Na wykresie Spółki widać trójkąt.Z powodu wielokrotnego potwierdzenia szczególnie interesujące wydaje się jego górne ramię, które obecnie znajduje się na poziomie 9,70 zł. Przełamanie tej bariery zapowiadałoby wzrost porównywalny z wysokością trójkąta, czyli w okolice 10,90 zł. Poziom ten oznaczono czerwoną...