XTB
vistal

Radosław Stojek został powołany na stanowisko prezesa Vistalu Gdynia

Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistalu Gdynia powołała Radosława Stojka na funkcję prezesa zarządu spółki na okres obecnej trzyletniej kadencji, podała spółka. Wcześniej rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członków zarządu złożyli Ryszard Krawczyk oraz Jan Michalkiewicz, którzy tym samym powrócili do wykonywania swoich obowiązków jako członkowie rady nadzorczej spółki, podano również. Radosław Stojek jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Gdańskiego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi przedsięwzięciami w sektorze publicznym i prywatnym. pracował m.in. jako prezes zarządu spółki Port Gdański Eksploatacja i dyrektor zarządzający w spółce Enspirion (Energa - Grupa Orlen). Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w...
vistal

Vistal Gdynia miał 12,12 mln zł straty netto, 11,24 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 12,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 11,24 mln zł wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody sięgnęły 21,85 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 15,89 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 12,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 42,74 mln zł w porównaniu z 33,31 mln zł rok wcześniej. "Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży niższy niż w porównywalnym okresie 2021 r. o 8 823...
vistal

Maciej Matuszak zastąpił Andrzeja Niedbalskiego na stanowisku prezesa Vistal Gdynia

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Macieja Matuszaka na stanowisko prezesa zarządu spółki na trzyletnią kadencję z dniem 30 czerwca br., podała spółka. Rezygnację z pełnionej funkcji prezesa złożył Andrzej Niedbalski, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna. "Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Macieja Matuszaka na funkcję prezesa zarządu z dniem 30 czerwca 2022 r. (pełniącego dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu) na okres wspólnej trzyletniej kadencji. W związku z przeprowadzonymi zmianami skład zarządu spółki będzie następujący: 1) Pan Maciej Matuszak - prezes zarządu 2) Pan Andrzej Chmielecki - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała...
vistal

Vistal Gdynia wnioskuje o 9 miesięcy karencji w regulowaniu rat układowych

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu, przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w lipcu 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego, proponując wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r., podała spółka. "Wniosek zakłada zmianę treści obecnie wykonywanego układu poprzez wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r. Ponowna płatność kwartalnych rat układowych nastąpiłaby począwszy od I kwartału 2023 r., co oznacza, że okres wykonywania układu ulegnie wydłużeniu o trzy kwartały" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu spółki karencja w spłacie rat układowych ułatwi bieżące finansowanie kontraktów oraz wygenerowanie dochodu umożliwiającego spłatę układu po...

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o pokryciu straty za 2021 r. w wysokości 17,57 mln zł z przyszłych zysków spółki oraz o dalszym istnieniu spółki, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie, wobec wykazania przez spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki z uwagi na postanowienie o pokryciu straty z przyszłych zysków spółki" - czytamy w uchwale. Vistal Gdynia odnotował 17,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 21,33 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 17,57 mln zł wobec 13,19 mln zł straty rok wcześniej. Vistal Gdynia w restrukturyzacji...
vistal

Zarząd Vistal Gdynia z prezesem Andrzejem Niedbalskim został powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu Vistal Gdynia rada nadzorcza powołała zarząd na nową wspólną trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. W skład zarządu wchodzą: Andrzej Niedbalski - prezes zarządu, Andrzej Chmielecki - wiceprezes zarządu i Maciej Matuszak - wiceprezes zarządu, podano w komunikacie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,34 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pekao akcje rekomendacje | giełda mercator | cena akcji ccc | najwyższy kurs dolara nowozelandzkiego | amica akcje | 11bit notowania | akcje biomed |
vistal

Vistal Gdynia miał 0,53 mln zł straty netto, 1,91 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 0,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 1,11 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,91 mln zł wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,9 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 17,43 mln zł rok wcześniej. "W ciągu pierwszego kwartału 2022 r. grupa kapitałowa Vistal Gdynia zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 896 tys. zł (wzrost o 19,9% w stosunku do danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2021 r.). Grupa kapitałowa Vistal Gdynia wygenerowała wynik brutto ze sprzedaży wyższy...
vistal

Vistal Gdynia miał 17,24 mln zł straty netto, 8,97 mln zł straty EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 17,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 21,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 14,54 mln zł wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,97 mln zł wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,34 mln zł w 2021 r. wobec 92,75 mln zł rok wcześniej. "W minionym roku spółka bardzo mocno odczuła w swojej działalności skutki trwającej jeszcze pandemii COVID-19, przede wszystkim w zakresie zwiększonych kosztów związanych z zachowaniem zasad sanitarnych w ramach realizowanych kontraktów w kraju i za granicą oraz kosztów utrzymywania potencjału wytwórczego w pełnej gotowości do obsługi zapowiadanych, ale wciąż...
vistal

Vistal Gdynia otrzymał pozew od  HAK Entreprenr w Norwegii, uważa go za bezzasadny

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał pozew od HAK Entreprenør AS w związku z realizacją zadania pn. "Projekt E6 Tana Bru" w Norwegii polegającego na rozbiórce starego mostu i budowie nowego wraz z drogą, podała spółka. W opinii Vistal Gdynia, powództwo jest bezzasadne. "Zarząd Vistal Gdynia S.A. informuje o doręczeniu spółce w dniu 01.03.2022 r. odpisu pozwu złożonego przez pełnomocnika HAK Entreprenør AS przeciwko spółce w związku z realizacją zadania pn. 'Projekt E6 Tana Bru' w Norwegii polegającego na rozbiórce starego mostu i budowie nowego wraz z drogą. O zawarciu umowy na to zadanie spółka informowała raportem bieżącym nr 60/2016. Pozew został złożony przed sądem rejonowym dla okręgu Finnmark w Norwegii" - czytamy w komunikacie. Spółka w Norwegii oszacowała koszty...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od ARP na restrukturyzację

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał 10 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na restrukturyzację, podała spółka. "Spółka otrzymała środki zgodnie z decyzją wobec spełnienia się warunków, od których uzależnione było udzielenie spółce pożyczki" - czytamy w komunikacie. Pod koniec 2021 r. Vistal Gdynia otrzymał decyzję ARP o udzieleniu spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: stop loss | najniższy kurs rubla | pekao giełda | giełda stalprodukt | s&p 500 notowania | dax30 | celon akcje kupno |
vistal

Vistal Gdynia otrzymał od ARP pożyczkę na restrukturyzację w wysokości 10 mln zł

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o udzieleniu spółce pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z decyzją udzielenie spółce pożyczki uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków: 1) ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki na rzecz Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki, w następujących formach: - hipoteki umownej w kwocie 12 000 000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1073, 1074, 1078 oraz nr 1079 i prawie własności do budynków znajdujących się na tych działkach, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1Y/00074506/4 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz cesji wszelkich wierzytelności, jakie przysługiwać będą z tytułu...

Andrzej Niedbalski został powołany na stanowisko prezesa Vistal Gdynia

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Andrzeja Niedbalskiego do zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa z dniem 11 grudnia 2021 r., podała spółka. Zastąpi Ryszard Matykę, który zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych. "Pan Ryszard Matyka na wniosek rady nadzorczej wyraził zgodę na dalszą współpracę ze spółką oraz zadeklarował wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwoju budowy konstrukcji mostowych przez spółkę oraz na rzecz uczestnictwa spółki w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Krigera z funkcji wiceprezesa zarządu z dniem 10 grudnia 2021 r. oraz podjęła uchwały o powołaniu Andrzeja Niedbalskiego na funkcję prezesa zarządu z dniem 11 grudnia 2021 r. oraz pana Jerzego Kralskiego na...
vistal

Vistal Gdynia miał 4,66 mln zł straty netto, 2,93 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,93 mln zł wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,48 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 24,57 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 44,8 mln zł w porównaniu z 77,68 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 5,91 mln zł wobec...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,29 mln zł straty netto, 0,56 mln zł straty EBIT w II kw.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,89 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 25,93 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 2,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,31 mln zł w porównaniu z 53,11 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 1,87 mln zł wobec...
vistal

Vistal Gdynia ma umowę na prace w Bydgoszczy za 22,87 mln zł

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Vistal Gdynia zawarł umowę z Trakcją na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w ramach zamówienia publicznego pn. "Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy", podała spółka. Wartość umowy wynosi 22 871 850 zł brutto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów, podano również. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje santander | amica akcje wykres | tauron kurs akcji | dax30 | asseco akcje rekomendacje | internetowy kurs funta | akcje orlenu |
vistal

Vistal Gdynia miał 1,95 mln zł straty netto, 1,1 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

Vistal Gdynia odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,43 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 27,18 mln zł rok wcześniej. "Zgodnie z zaprezentowanymi danymi grupa kapitałowa Vistal Gdynia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 17 426 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 o 9 754 tys. zł (spadek o 35,9%). Za pierwszy kwartał 2021 r. wynik EBITDA wyniósł 299 tys. zł. Wypracowany wynik netto w wysokości /-/ 1 951 tys. zł wpłynął negatywnie na...
vistal

Vistal Gdynia miał 21,33 mln zł straty netto, 6,89 mln zł EBITDA w 2021 r.

Vistal Gdynia odnotował 21,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 254,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,48 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,89 mln zł wobec 8,67 mln zł w 219 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,75 mln zł w 2021 r. wobec 65,52 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 13,19 mln zł wobec 254,35 mln zł zysku rok wcześniej. Straty za 2020 r. są wynikiem wysokich kosztów: finansowych oraz układu z wierzycielami, podano w komunikacie. "Vistal Gdynia ma za sobą okres ze wszech miar wyjątkowy. Rok 2020 był nie tylko pierwszym pełnym rokiem działalności po...
Profile stalowe

Vistal Gdynia zawarł umowę na prace we Wrocławiu za 8,1 mln zł netto

Vistal Gdynia zawarł umowę ze spółką Trakcja na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 8,1 mln zł netto. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
vistal

Vistal Gdynia miał 0,87 mln zł straty netto, 0,26 mln zł straty EBIT w III kw.

Vistal Gdynia odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 271,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vistal Gdynia odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,26 mln zł wobec 1,04 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 15,93 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 267,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 77,68 mln zł w porównaniu z 47,63 mln zł rok wcześniej. "Wypracowany wynik netto w wysokości /-/...
vistal

Vistal Gdynia miał 0,28 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w II kw.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,16 mln zł wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,93 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,45 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 7,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,11 mln zł w porównaniu z 31,7 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym...
vistal

Vistal Gdynia z umową na 5,57 mln euro. Na wykresie próba wybicia ponad 2 zł

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.
Gorące spółki dnia

Vistal Gdynia [VTL], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Najmocniejszym punktem pierwszej sesji nowego tygodnia była spółka Vistal, która od kilku dni silnie drożeje przy udziale wysokich obrotów. Na wykresie mamy przełamanie linii łączącej wcześniejsze szczyty i wszystko wskazuje, że niebawem nastąpi atak na tegoroczne maksimum. Powodem zwyżki jest poprawa wyników. W III kwartale zysk netto sięgnął 271,47 mln zł. Jest gigantyczna poprawa względem ubiegłego roku, kiedy sukcesem był już sam brak straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,93 mln zł wobec 23,26 mln zł rok wcześniej. Mocy wynik mamy także od początku roku i wynosi już 267,62 mln zł. Warto mieć na uwadze, że o spółce mówi się często w kontekście budowy farm wiatrowych na morzu i może być to dla firmy spora szansa.
vistal

Vistal Gdynia przyjmuje układ. Akcje w górę o 10%

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia w restrukturyzacji przyjęło układ o treści zgodnej ze zmianą propozycji układowych przedstawionych na zgromadzeniu, podała spółka. "Termin rozprawy w celu rozpoznania układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na dzień 18.07.2019 r." - czytamy w komunikacie. 6 lipca Vistal podał, że zawarł umowę restrukturyzacyjną z zarządcą masy sanacyjnej oraz Bankiem BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska i ING Bankiem Śląskim określającą warunki uczestnictwa banków w zgromadzeniu wierzycieli w...
vistal

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę restrukturyzacyjną z zarządcą masy sanacyjnej oraz Bankiem BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska i ING Bankiem Śląskim określającą warunki uczestnictwa banków w zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, - oddania głosów 'za' układem w trakcie zgromadzenia wierzycieli" - czytamy w komunikacie. W maju br. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym spółki. Zobacz również: Vistal – nowa ustawa o OZE...

Vistal [VTL] – nowa ustawa o OZE i technologia Floating Turbin – analiza na zamówienie

Vistal Gdynia – spółka dominująca grupy Vistal – to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Obserwując doniesienia medialne dotyczące spółki, wydaje się, że po tragicznym roku 2017, powoli zaczyna ona wychodzić z kłopotów, co zresztą już zostało wycenione przez rynek. Ostatnie kwartały pokazują zmniejszające się starty. W pierwszym kwartale wyniosła ona 3,36 mln zł, podczas gdy rok temu sięgał 21,5 mln zł. Rosną przychody, a w ujęciu operacyjnym udało się nawet zanotować niewielki zysk. Kluczową sprawą pozostaje jednak proces restrukturyzacji, jak dotąd pozytywnie oceniany przez inwestorów. Niedawno sędzia zatwierdził plan restrukturyzacyjny. Co ciekawe w tym planie umieszczono sformułowanie o tym, że spółka zleci profesjonalnemu podmiotowi poszukiwanie inwestora. Z jednej strony to pozytywna wiadomość, z...
Gorące spółki dnia

Vistal [VTL], Bowim [BOW] – Gorące spółki dnia 16.04.2019

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o blisko 16% przy podwyższonych obrotach. Była to druga sesja z rzędu z tak silnym wzrostem ceny. Powód zwyżki w poniedziałek był podobny do tego z piątku. Spółka zdobyła kolejny ważny kontrakt. W piątek była to umowa na budowę mostów w Norwegii za niemal 18 mln zł. Wczoraj spółka poinformowała o podpisaniu umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3,72 mln euro netto. Na wykresie mamy mocną reakcję popytową przy wsparciu okolic 2 zł. Wszystko więc wskazuje na to, że strona kupująca będzie dożyła do...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Vistal Gdynia mocno w górę, traci Mercator Medical i Braster

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w piątek, najmocniej zyskuje Vistal Gdynia SA (VTL), aktualnie jest to ruch na ponad +10%. Najgorzej radzi sobie Mercator Medical SA (MRC), spółka traci po godzinie 9:30 ponad 13%. Od spadków poniedziałek rozpoczyna także Braster SA (BRA), który znajduje się już blisko 5 punktów procentowych na minusie. Vistal Gdynia SA (VTL) liderem czwartkowej sesji  Vistal Gdynia SA (VTL) otwiera się bardzo mocno podczas poniedziałkowej sesji. Po godzinie 9:30 możemy obserwować wzrosty na ponad 10 punktów procentowych. Patrząc na wykres na interwale D1, widać, że w ostatnim czasie utrzymuje się tutaj tendencja wzrostowa. Niewykluczone, że podczas najbliższych sesji zobaczymy atak na marcowe maksima,...
Gorące spółki dnia

Vistal [VTL], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia 15.04.2019

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka należała do ścisłego grona liderów piątkowej sesji. Jej akcji rosły o 9% przy mocno podwyższonych obrotach. Od dłuższego czasu można zaobserwować bardzo pozytywny sentyment do spółki, także w czasie korekt, kiedy obroty maleją. Powodem piątkowej zwyżki było przekazanie informacji o podpisaniu umowy z PNC Norge Infrastructure na wykonanie konstrukcji i montaż dwóch obiektów mostowych w Norwegii. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 17,8 mln zł netto. Umowa została zawarta pod warunkiem zaakceptowania spółki przez inwestora tj. Statens Vegvesen. Na wykresie widać silną obronę poziomu okolic 2 zł. Mimo, ze spółka ma za sobą już spory wzrost, wydaje się,...
vistal

Zapiski giełdowego spekulanta: Vistal Gdynia – nabiera wiatru w żagle

Vistal Gdynia – spółka notuje w ostatnim czasie wyraźne ożywienie na wykresie. Powodów można szukać wśród serii pozytywnych informacji. Przed kilkoma dniami firma informowała o zawarciu umowy z Energomontaż-Północ Gdynia na wykonanie konstrukcji stalowych. Szacunkowa wartość umowy wynosi niemal 1,4 mln zł netto. Wcześniej spółka informowała także o zawarciu umowy z cypryjską firmą SMT Shipping na wykonanie remontu statku. Wartość tego kontraktu to z kolei niemal 320 tysięcy euro. Po za kontraktami warto przypomnieć, że spółce udało się wyjść ze sporych kłopotów. Prowadzona restrukturyzacja została doceniona przez inwestorów. Wyniki za trzeci kwartał pokazały, że spółka potrafi zarabiać, notując ponad 3,8 mln zł zysku netto. Raport roczny poznamy dopiero 26 kwietnia, aczkolwiek rynek pokazuje pozytywny sentyment do spółki. Na wykresie mamy...
vistal

Vistal Gdynia [VTL] – z próbą wybicia kluczowego oporu – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Vistal Gdynia jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Notowania spółki rosły w końcówce ubiegłego roku o ponad 100%. Spoglądając na notowania widać jednak, że szerszy trend jest boczny i zwyżka póki co, zatrzymała się na poziomie maksimów z początku ubiegłego roku. Aktualna korekta nie powinna więc dziwić, gdyż miejsce to jest kluczowe pod względem technicznym i może sprzyjać chęci realizacji sporych zysków. Pod względem historycznym, akcje nadal są jednak bardzo tanie. Wyraźne wyhamowanie spadków i przejście w układ boczny może świadczyć o tym, że najgorsze już za nami. Należy mieć na uwadze, że zwyżka nie jest tylko spekulacją, bowiem spółka dostarczyła konkretnego powodu. Mowa o...
vistal

Vistal [VTL] – światełko w tunelu – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Spoglądając na wykres widać, że od końca 2017 roku cena porusza się w trendzie bocznym. Niedawno po raz kolejny udało się wybronić wsparcie i cena mocno odbiła. Wydaje się, że kurs zmierza do oporu w rejonie 1,30 zł. Powodem odbicia okazały się wyniki za trzeci kwartał. Udało się w tym okresie wypracować zysk netto w wysokości 3,83 mln zł, wobec dużej straty sięgającej 75 mln zł przed rokiem. Co ważne, lepsze wyniki udało się uzyskać mimo niższych przychodów. Mimo, że od początku roku spółka nadal notuje straty to jednak lepszy wynik kwartalny wystarczył do zainicjowania odbicia. W...
Gorące spółki dnia

Feerum [FEE], Vistal [VTL] – Gorące spółki dnia 3.12.2018

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych. Akcje spółki drożały w miniony piątek o ponad 28% przy podwyższonych obrotach. W ten sposób spółka znalazła się w ścisłej czołówce najsilniejszych walorów piątkowej sesji. Bezpośrednim powodem zwyżki była publikacja wyników kwartalnych. Spółka odnotowała 7,82 mln zł zysku netto od początku roku wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,37 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,66 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 67,52 mln zł rok wcześniej. W sumie po trzech kwartałach, przychody są już wyższe niż w całym 2017 roku, podobnie jest z wynikiem netto. Spółka ma...
vistal

Vistal [VTL] – czas na korektę? – analiza na zamówienie

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Wykres w skali tygodniowej z pełną historią notowań nie wygląda zbyt korzystnie. Od początku bieżącego roku trwają silne spadki, które doprowadziły spółkę na nowe historyczne minima. W ubiegłym tygodniu doszło do próby zainicjowania korekcyjnego odbicia. Jeżeli ruch wzrostowy będzie się rozwijać to pierwszej ważnej przeszkody upatrywałbym w oporze okolic 7,50 zł. Na wykresie dziennym można wyznaczyć kanał spadkowy łączący ostatnie ekstrema. Ostatnie odbicie od dolnej krawędzi dokonało się przy dużej dynamice i przy podwyższonych obrotach, co wygląda negatywnie. Porównując próbę odbicia z ubiegłego tygodnia z poprzednim dołkiem przy dolnej krawędzi kanału, należy stwierdzić, że obecnie brakuje większego wolumenu....
wolumen

Przed zamknięciem. Vistal [VTL] i Kredyt Inkaso [KRI]

Vistal Vistal zajmuje się wytwarzaniem i montowaniem konstrukcji stalowych. Na wykresie Spółki widać trójkąt.Z powodu wielokrotnego potwierdzenia szczególnie interesujące wydaje się jego górne ramię, które obecnie znajduje się na poziomie 9,70 zł. Przełamanie tej bariery zapowiadałoby wzrost porównywalny z wysokością trójkąta, czyli w okolice 10,90 zł. Poziom ten oznaczono czerwoną linią. Dolne ramię trójkąta znajduje się na poziomie 9,40 zł. W razie przełamania tej bariery należałoby oczekiwać spadku do około 8,40 zł. Kredyt Inkaso Kurs Kredyt Inkaso znajduje się w trendzie horyzontalnym, będącym korektą w trendzie wzrostowym wyższego rzędu. Górnym ograniczeniem tej konsolidacji jest czerwona linia na poziomie 26 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby kontynuację trendu wzrostowego. Alternatywny scenariusz to przełamanie dolnego ograniczenia konsolidacji oznaczonego niebieską linią na poziomie 25 zł, co zapowiadałoby...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ