Conotoxia
vigo system

Vigo Photonics podtrzymuje cel przychodów na 2023 rok w wysokości 100 mln zł

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Zarząd Vigo Photonics chce, aby w przyszłym roku marże wróciły do poziomu z poprzednich lat, czyli powyżej 60%, a EBITDA powyżej 40%. Spółka pracuje nad tym, żeby cel strategiczny w 2023 został zrealizowany, czyli przychody wyniosły w okolicach 100 mln zł, poinformował członek zarządu Vigo Photonics Łukasz Piekarski. "Nie widzimy zagrożenia dla naszej strategii, zainteresowanie technologiami podczerwieni jest bardzo silne, cały czas się pojawiają nowi klienci. Podtrzymujemy wszystkie kierunki, które pokazaliśmy w zeszłym roku w strategii. Mamy spory napływ klientów we wszystkich obszarach. Część to projekty długoterminowe, które realizujemy z myślą o roku 2026. Długofalowo mamy korzystną sytuację, bardzo dużo szans biznesowych i koncertujemy się na tym, aby móc je wszystkie wykorzystać" - powiedział Piekarski podczas...
vigo system

Vigo Photonics miało 6,13 mln zł zysku netto, 3,29 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Vigo Photonics odnotowało 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 3,29 mln zł wobec 11,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 8,28 mln zł wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej. " zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w I półroczu 2022 5,3 mln zł (spadek o 54,64% r/r). EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 8,17 mln zł i porównaniu do 2021 roku spadła o 5,77 mln zł (41,4%). Zysk netto w I połowie 2022 r. wyniósł 8,28 mln zł. Istotny wpływ na poziom zysku netto miało: zmniejszone przychody w I...
vigo system

Vigo Photonics: Cel sprzedaży i EBITDA na 2022 r. nie jest możliwy do osiągnięcia

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Vigo Photonics spodziewa się w 2022 r. utrzymania płaskiej dynamiki przychodów w porównaniu do ubiegłego roku ze względu na utrudnioną dostępność komponentów, związaną z globalną sytuacją rynkową. Realizacja planu sprzedaży i zysku EBITDA na 2022 r. (odpowiednio: 80 mln zł oraz 33,5 mln zł) nie będzie możliwa, podała spółka. Część zamówień przesunie się na początek 2023 roku, co wzmocni wyniki przyszłego roku. Vigo w sposób ciągły monitoruje rynek dostaw, starając się zwiększać zapasy komponentów oraz współpracuje z klientami, aby wykorzystać ich pozycję na rynku w celu przyśpieszenia dostaw. Ponadto, spółka planuje od października br. wprowadzić nowy cennik, uwzględniający zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu rynkowym. "W świetle obecnych terminów dostaw komponentów nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie...
vigo system

Vigo Photonics ma umowę z Warsaw Equity ASI ws. inwestycji w innowacyjne projekty

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Vigo Photonics zawarło umowę inwestycyjną z Warsaw Equity ASI oraz Wojciechem Smolińskim, Markiem Kotelnickim i Vigo Ventures ASI (VVASI), podało Vigo System. Umowa określa zasady inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VVASI. "Umowa inwestycyjna określa zasady inwestowania, wspólnie z Warsaw Equity ASI, w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VVASI. VVASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, którego działalność polega na realizacji inwestycji z branży technologicznej, przemysłowej, nowych technologii, innowacji z sektora fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, a ponadto przedsięwzięcia pochodzące ze środowiska jednostek naukowych, koncentrujące się na projektach B+R, których rezultatem jest efektywna kosztowo produkcja innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, Vigo Photonics oraz Warsaw Equity ASI objęły nowe udziały w...
Gorące spółki dnia

Vigo Photonics [VGO], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia

Oprócz tytułu i logotypu gracze poznali grafikę przewodnią 'The Lords of the Fallen', która ukazuje rozdarcie świata na królestwo żywych i umarłych - ten podział będzie kluczową mechaniką rozgrywki" - czytamy w komunikacie. "Gracze mogą spodziewać się pokazu rozgrywki 'The Lords of the Fallen' jeszcze w tym roku" - czytamy dalej. Na wykresie widać, że kurs oscyluje przy wieloletnich maksimach. Obecnie popyt ma problem z wyjściem ponad maksimum z 2020 roku, co może sprzyjać okresowej korekcie.
vigo system

Sąd zarejestrował nazwę spółki Vigo Photonics (d. Vigo System)

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Vigo System, która dotyczyła zmiany nazwy na Vigo Photonics, podała spółka. Vigo Photonics jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. (ISBnews)
vigo system

VIGO System sygnalizuje wyraźną poprawę wyników po słabym I kwartale. Prognozy za II kw. 2022 r.

Spółka prawdopodobnie zaprezentuje wyraźną poprawę wyników po słabym 1Q22, w którym to wyniki były obarczone procesem przebudowy clean roomu. Zwracamy również uwagę na stabilny poziom kosztów operacyjnych, co w obecnym otoczeniu postrzegamy pozytywnie. Niemniej jednak, uważamy cel przychodowy na poziomie PLN 80m na te rok za ambitny, biorąc pod uwagę iż w 1H22 spółka zrealizowała jedynie 40% tego poziomu, a w 2H22 sytuacja makroekonomiczna wydaje się dosyć niepewna. VIGO poprawia swoje wyniki Prognozujemy 2Q22 przychody na poziomie PLN 20.3m (wzrost o 13% r/r, zgodnie z danymi wstępnymi), EBITDA na PLN 8.9m (wzrost o 7% r/r) oraz znorm. zysk netto na PLN 6.5m (spadek o 7% r/r ): Przychody VIGO zaraportowało wstępne przychody na poziomie PLN 20.3m (wzrost o 13% r/r, wzrost o...
vigo system

Vigo System nadal poprawia wyniki. Kurs blisko tegorocznych minimów – zapiski giełdowego spekulanta

Przychody Vigo System w I półroczu 2022 wyniosły 32 mln zł. W II kwartale spółka pozyskała o ponad 30% więcej zamówień niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie istotny wzrost zamówień odnotowany został z rynku azjatyckiego - zamówienia z tego rynku w I połowie 2022 r. były blisko trzykrotnie większe niż w 2021 r. Notowania oscylują przy tegorocznych minimach w rejonie 560 zł.
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 12,75% r/r do 20,31 mln zł w II kw.

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 20,31 mln zł przychodów w II kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 12,75% r/r, podała spółka. "Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 1 mln zł (+12,2% r/r), gdzie najlepiej rosnącymi aplikacjami były transport, przemysł oraz nauka i medycyna. Jednocześnie sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,31 mln zł (+21,2% r/r)" - czytamy w komunikacie. II kwartał 2022 jest drugim najlepszym w historii Vigo pod względem wielkości przychodów. Wyższe przychody spółka zanotowała jedynie w IV kwartale 2021, kiedy to osiągnęła 22,3 mln zł, na co główny wpływ miała realizacja zleceń w segmencie detektorów na rzecz dwóch klientów z branży systemów bezpieczeństwa oraz obronności, podkreślono również. Spółka podtrzymała prognozę przychodów na 2022 rok, która wynosi 80 mln zł. Przychody Vigo...

Vigo System zawarło umowy kredytowe na finansowanie i refinansowanie inwestycji

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Vigo System podpisało umowy kredytowe z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych na zakup reaktora AIXTRON do epitaksji związków półprzewodnikowych, na rozwój technologii InGaAs i na finansowanie bieżącej działalności, podało Vigo. Po pierwsze, spółka zawarła umowę o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji w wysokości 5,95 mln euro. Kredyt udzielany jest na okres 72 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do czerwca 2028 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę. Po drugie, spółka zawarła aneks do umowy o kredyt dewizowy w rachunku bankowym, który dotyczy kredytu w wysokości 2,5 mln euro na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt jest oprocentowany według...
Gorące spółki dnia

Vigo Photonics [VGO], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Podkreślił, że Asbis koncentruje się obecnie na zyskowności oraz dalszej koncentracji działalności na rynkach, które nie były do tej pory dla spółki priorytetowe. "Widzimy też znaczny wzrost sprzedaży w Ukrainie, co nastraja nas optymistycznie do dalszej działalności w tym kraju. Uważamy, że uwzględniliśmy wszystkie ryzyka związane z naszą działalnością, i o ile sytuacja geopolityczna dramatycznie się nie pogorszy, nasza prognoza finansowa na 2022 r. jest niezagrożona" - dodał wiceprezes.
vigo system

Detektory Vigo Photonics zostały wybrane przez NASA do misji Orion

Warszawa, 21.06.2022 (ISBnews) - Vigo Photonics (dawniej: Vigo System) został wybrany na dostawcę detektorów podczerwieni do monitorowania pracy kluczowych systemów środowiskowych na pokładzie załogowego statku kosmicznego NASA - Orion, podała spółka. Orion, jako część programu Artemis, zabierze w przyszłości załogę w przestrzeń kosmiczną, umożliwi awaryjne przerwanie lotu, zapewni utrzymanie załogi przy życiu podczas podróży kosmicznej oraz bezpieczny powrót. Statek zostanie wyniesiony na orbitę przez nową rakietę NASA Space Launch System, podano. "Detektory podczerwieni Vigo Photonics zostały zamontowane w Laserowym Systemie Monitoringu Powietrza (ang. Laser Air Monitor System - LAMS). LAMS umożliwia pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) oraz tlenu (O2) wewnątrz kabiny załogowej oraz skafandrów kosmicznych" - czytamy w komunikacie. Vigo Photonics przeprowadziło testy kwalifikacyjne detektorów, aby spełniały rygorystyczne wymagania...
vigo system

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Vigo System postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 32,35 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. W czerwcu 2021 r. Vigo System informowało, że w związku z nową strategią Vigo 2026, nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu sześciu lat. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: azoty giełda | akcje pkp cargo | oncoarendi gpw | polenergia akcje kupno | selvita akcje wykres | kurs akcji pzu | nasdaq spółki |

Vigo System od końca 2014 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego

Kurs akcji notowanej na GPW spółki Vigo System (C/Z 13,5, C/S 6, C/WK 3,1, kapitalizacja 412,6 mln zł) będącej zajmującej się produkcją niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni od końca 2014 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego. Od jego dolnego ograniczenia odbijał się w latach 2018, 2019 i 2020, zaś górne osiągał w 2017 i 2021 roku. Akcje spółki Vigo System oscylują w okolicach 566 PLN Obecnie kurs zbliża się do dolnego ograniczenie tego kanału trendu wzrostowego oraz do poziomego wsparcia wyznaczanego przez szczyt z lutego 2020 oraz dołek z listopada 2020, a także przez rosnącą średnią 200-tygodniową (opadająca średnia 50-tygodniowa stanowi opór). W krótszej perspektywie od stycznia br. kurs przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu spadkowego zbliżając się do jego dolnego...

Vigo System: Pierwsze wyjścia z inwestycji Vigo Ventures mogą być w 2024 r.

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Vigo System chce w kolejnych latach inwestować w startupy w ramach Vigo Ventures do 5 mln zł rocznie (do 10 mln zł wliczając środki partnera) i spodziewa, że pierwsze wyjścia z inwestycji mogą mieć miejsce w 2024 r., poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski. "Zainwestowaliśmy wspólnie z Warsaw Equity Group ok. 15 mln zł. To nie jest duża skala, wielkość finansowania w pojedynczym projekcie to jest do 1 mln euro. W tej chwili to jest 6 projektów i nie wykorzystywaliśmy do tej pory takiej maksymalnej kwoty w większości z tych projektów. Częściowo jeszcze mamy uzgodnione dalsze finansowania dla niektórych z tych spółek. Wartość przekracza już to, co zainwestowaliśmy, pomimo tego, że większość spółek jest na bardzo wczesnym...

Vigo System rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Vigo System, wobec osiągnięcia w 2021 r. zysku netto w kwocie 32,35 mln zł, a zysku netto skorygowanego 24,34 mln zł, zarekomendował niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. "W ocenie rady nadzorczej, przedmiotowa rekomendacja i wniosek zarządu są zgodne ze strategią spółki i celami jej działania" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2021 r. Vigo System informowało, że w związku z nową strategią Vigo 2026, nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu sześciu lat. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania azoty | cena akcji xtb | cdprojekt kurs akcji | kantorowy kurs rubla | dax notowania | akcje famur | kantorowy kurs hrywny |
vigo system

Vigo ze słabszym kwartałem i ryzykiem powrotu na tegoroczne minima – zapiski giełdowego spekulanta

Ponadto, ostatnią sprzedaż do klientów z tego kraju spółka odnotowała w 2021 r. i jej udział w przychodach ogółem za ten okres wynosił jednie 0,3%” - podano w komunikacie. Na wykresie mamy układ spadkowy i jeżeli kurs nie utrzyma wsparcia przy 625 zł, pojawi się ryzyko zejścia na tegoroczne minima przy 562 zł.
vigo system

Vigo System podtrzymuje cel 80 mln zł przychodów w 2022 r.

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Vigo System podtrzymuje opublikowany w strategii rozwoju cel przychodowy spółki na 2022 r. wynoszący 80 mln zł, poinformował prezes Adam Piotrowski. W I kwartale 2022 r. Vigo było zaangażowane w proces rozruchowy nowo powstałego zaplecza technologiczno-produkcyjnego, w tym clean roomu. Na ten czas - jak wcześniej zaplanowano i zapowiadano - wstrzymana została część procesów produkcyjnych, co wpłynęło na ograniczenie realizacji wolumenów sprzedaży, a przez to w znaczącym stopniu na wyniki operacyjne. Zarząd wskazuje, że było to zdarzenie o charakterze jednorazowym. Dzięki uruchomieniu nowego clean roomu istotnie zwiększyły się moce produkcyjne spółki, umożliwiając wytwarzanie do 100 tys. detektorów rocznie. "Inwestycja, której ostatni etap realizowaliśmy w okresie pierwszych miesięcy br., ma dla nas kluczowe znaczenie długofalowe. Choć wyniki minionego...
vigo system

Vigo System miało 3,61 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 3,61 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 5,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk ze sprzedaży brutto do końca I kwartału 2022 r. wyniósł 8,6 mln zł (spadek o 7,8% r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,6 mln zł i był niższy r/r o 70,1%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 3,3 mln zł (spadek o ponad 51,4 % r/r). EBITDA skorygowana wyniosła 2,8 mln zł i była niższa r/r o 55,4%. Zysk netto skorygowany po pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 0,9 mln zł, tj. o 4 mln zł mniej niż w...
vigo system

Vigo System zakończyło budowę clean roomu i uruchamia produkcję chipów detekcyjnych

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Vigo System zakończył budowę i wyposażanie clean roomu dedykowanego chipom detekcyjnym i jest w trakcie procesu wdrażania poszczególnych linii technologicznych do produkcji, podała spółka. Nowy clean room umożliwi zwiększenie poziomu produkcji detektorów do 100 tys. sztuk rocznie. Clean room umożliwia efektywną kosztowo, skalowalną produkcję chipów detekcyjnych, które zostaną wykorzystane w detektorach InGaAs i pozwolą spółce na wejście w rynek krótkiej podczerwieni (SWIR). Jednocześnie Vigo będzie mogło wprowadzić na rynek średniej podczerwieni (MWIR) detektory z materiałów III-V, które odpowiadają wymogom nowych regulacji prawnych w zakresie ograniczenia używania ryzykownych dla środowiska substancji, wprowadzonych Dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances). Clean room ma również umożliwić spółce wprowadzenie produkcji próbnych chipów laserowych, podano. "W ubiegłym roku przedstawiliśmy nową strategię rozwoju,...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Vigo System [VGO] – Gorące spółki dnia

Spółka na ten czas zabezpieczyła się i korzystała z materiałów wyprodukowanych na ten cel w IV kwartale 2021 r." - wyjaśniła spółka w komunikacie. Spółka oceniła wyniki jako bardzo dobre i podtrzymała dotychczasowe prognozy zakładające 80 mln zł przychodów w 2022 roku. Po słabym otwarciu, kurs zaczął odrabiać starty. Wydaje się, że niebawem ponowiony zostanie atak na opór przy 730 zł.
vigo system

Przychody Vigo System spadły o 19,6% r/r do 11,73 mln zł w I kw.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 11,73 mln zł przychodów w I kw. 2022 r., co oznacza spadek o 19,57% r/r, podała spółka. "Niższe przychody ze sprzedaży VIGO System o 19,6% w porównaniu do I kwartału 2021 r. wynikały z rozruchu realizowanej rozbudowy zaplecza technologicznego, w tym clean roomu i związanej z tym konieczności okresowego wstrzymania części procesów produkcyjnych, co było przez Spółkę zaplanowane i wcześniej zapowiedziane. Spółka na ten czas zabezpieczyła się i korzystała z materiałów wyprodukowanych na ten cel w IV kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie. Podtrzymana pozostaje opublikowana w strategii rozwoju prognoza przychodów spółki na 2022 rok wynosząca 80 mln zł, podano także. "Wyniki pierwszego kwartału są bardzo dobre mimo widocznego w nich zapowiadanego wpływu czasowego...
vigo system

Analiza Fundamentalna Vigo System. Spółka zainwestuje 5 mln euro w produkcję półprzewodników

Vigo System jest spółką, która specjalizuje się w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, w ostatnim czasie coraz mocniej stawiają oni na półprzewodniki, które w trakcie ostatnich dwóch lat stały się towarem deficytowym. Vigo zainwestuje 5,4 mln euro w zakup sprzętu do produkcji półprzewodników. W 2021 spółka zarobiła 32,35 mln zł. Ostatnie 2 lata to mocny wzrost wyceny. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=PfIIe5amuJk Inwestycja w półprzewodniki - Spółka, która myślę, że jest z takiej branży, która może też pociągać inwestorów ze względu na to, że to są po prostu takie nowe technologie, to są m.in. półprzewodniki. To jest myślę, że temat w tym momencie dosyć mocno na topie, można powiedzieć,...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Vigo System [VGO] – Gorące spółki dnia

"Osiągnięte w 2021 r. wyniki, z rezultatami ostatniego kwartału minionego roku na czele, są dla nas prawdziwym powodem do dumy. Zakończony kwartał był już dziewiątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem sprzedaży rdr. Był to również pierwszy w historii kwartał, w którym sprzedaż przekroczyła 20 mln zł" - skomentował prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie. Na wykresie mamy spore szarpania kursem, najpierw 30% spadek, a potem porównywalne odbicie. Obecnie kurs oscyluje na średnim poziomie z ostatnich miesięcy.
vigo system

Vigo System miało 32,35 mln zł zysku netto, 24,73 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 32,35 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 32,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 24,73 mln zł wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,5 mln zł w 2021 r. wobec 53,45 mln zł rok wcześniej. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje amrest | kurs funta prognozy | kurs franka sprzedaż | eur usd wykres | forex brokerzy | najniższy kurs hrywny | cdprojekt giełda |

VIGO Ventures inwestuje niemal milion euro w holenderski startup PhotonIP!

VIGO Ventures rozpoczyna rok z kolejną inwestycją. Niemal milion euro zasili holenderski startup PhotonIP działający w obszarze zintegrowanej fotoniki. Firma - wraz z wiodącymi partnerami przemysłowymi - pracuje nad optycznym układem scalonym. Rozwiązania z dziedziny, w której działa PhotonIP stosowane są w branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, w produkcji elektroniki typu wearables czy w centrach danych. VIGO Ventures inwestuje w holenderski startup PhotonIP Wehikuł inwestycyjny VIGO Ventures został stworzony przez prywatną firmę inwestycyjną Warsaw Equity Group i spółkę technologiczną VIGO System, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wspiera on podmioty związane z rynkiem fotoniki i deep tech. To kolejna transakcja w ciągu ostatnich miesięcy. Pod koniec 2021 roku VIGO Ventures zainwestował w Deep Detection - spółkę produkującą multispektralne kamery x-ray. Rosnące zapotrzebowanie Od kilku lat widać w przemyśle...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

To wynik o 28% wyższy niż w 2020 r. „Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia ponad lokalny opór 63,50 zł, co byłoby równoznaczne z atakiem na maksima trendu.
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 56,05% r/r do 22,26 mln zł w IV kw.

Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 22 258 727 zł w IV kwartale 2021 r. co oznacza wzrost o 56,05% r/r, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, że przychody za cały 2021 rok wyniosły 71 502 335 zł, wobec 53 450 935 zł w 2020 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 33,77%" - czytamy w komunikacie. "Osiągnięte w 2021 r. wyniki, z rezultatami ostatniego kwartału minionego roku na czele, są dla nas prawdziwym powodem do dumy. Zakończony kwartał był już dziewiątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem sprzedaży rdr. Był to również pierwszy w historii kwartał, w którym sprzedaż przekroczyła 20 mln zł. W 2014 roku, w którym debiutowaliśmy na GPW, mogliśmy się pochwalić sprzedażą na podobnym...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia

Spółka ocenia, że w wypadku umowy dotyczącej "Knights Fight 2" wskazane przez producenta przyczyny rozwiązania nie mają podstaw faktycznych lub prawnych, zaś w wypadku umowy dotyczącej "The Cash" wypowiedzenie pozbawione jest podstaw prawnych. W związku z powyższym, emitent uznaje oba wypowiedzenia umów za nieskuteczne. Notowania Vivid Games spadają od wielu miesięcy, po ostatnim odbiciu kurs zmierza na minima trendu.
vigo system

Vigo System zainwestuje ok. 5,4 mln euro w podwojenie mocy prod. półprzewodników

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Vigo System zainwestuje około 5,4 mln euro w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice, podała spółka. Inwestycja podwoi moce produkcyjne w tym obszarze, pozwalając zarówno zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały od klientów zewnętrznych, jak i potrzeby własne, związane z pracami nad nowymi produktami. "Vigo System podpisało z niemiecką firmą Aixtron umowę na dostawę reaktora epitaksjalnego, służącego do wydajnej produkcji płytek półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków. Koszt zakupu reaktora wyniesie 3,6 mln euro, a całkowita wartość inwestycji niezbędnych do uruchomienia produkcji wyniesie ok. 5,4 mln euro. Wyprodukowany na zlecenie spółki z GPW system trafi do Ożarowa Mazowieckiego w III kw. 2022 r.,...
vigo system

VIGO Ventures inwestuje w hiszpański startup Deep Detection

Deep Detection, zajmujący się produkcją kamer multispektralnych, wykorzystujących promienie rentgenowskie, pozyskał milion euro finansowania. Technologia rozwijana przez startup z Półwyspu Iberyjskiego rozwiązuje problem wykrywania ciał obcych o małej gęstości, takich jak plastik czy kości, co można wykorzystać np. w przemyśle spożywczym. Rozwiązanie pozwala również weryfikować skład i strukturę produktów. Vigo Ventures mocno wierzy w Deep Detection Inwestorem wiodącym w tej rundzie jest Vigo Ventures - wehikuł inwestycyjny, który specjalizuje się inwestycjach w projekty deeptechowe i fotoniczne. Podmiot został stworzony przez Warsaw Equity Group (prywatną firmę inwestycyjną) i VIGO System (spółkę technologiczną notowaną na GPW w Warszawie). W Deep Detection zainwestowali również Tech transfer Agrifood, fundusz zarządzany przez Clave Capital, ESOM i inni inwestorzy. - Deep Detection świetnie się wpisuje w nasze portfolio. Na początku tego roku...

Vigo System zakłada wzrost powyżej 20% w zastosowaniach przemysłowych w 2022 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Vigo System spodziewa się, że wzrost przychodów w obszarze zastosowań przemysłowych w 2022 roku będzie nawet szybszy niż 20%, których spółka spodziewa się w roku 2021, poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski. "W tym roku opracowaliśmy kilkanaście prototypów modułów detekcyjnych, zakładamy, że w przyszłym roku część z nich wejdzie do produkcji" - powiedział Piekarski podczas telekonferencji. W obszarze techniki wojskowej spółka spodziewa się 20 mln zł przychodów w 2021 roku i przyznaje, że rok 2022 może nie być aż tak dobry, natomiast w obszarze transportu spodziewany wzrost ma wynieść 30% w tym roku, a w kolejnym ma być kontynuowany, ale już w spokojniejszym tempie rzędu 10%. "W dziedzinie materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki nie uda się zrealizować celu 1,5 mln...
vigo system

Capex Vigo System na 2022 rok ‘raczej nie mniejszy’, niż plan na bieżący rok

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Vigo System w 2022 roku będą "raczej nie mniejsze" niż plan na rok 2021 w wysokości 37,7 mln zł, poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski. W jego ocenie, plan capeksu na 2021 rok zostanie natomiast przekroczony. "Plan inwestycji na 2021 rok najprawdopodobniej zostanie przekroczony, bo będziemy mieli większe nakłady na R&D niż zakładaliśmy na początku roku" - powiedział Piekarski podczas telekonferencji. Po trzech kwartałach 2021 r. nakłady inwestycyjne Vigo System wyniosły 28,3 mln zł i stanowiły 75% planu na cały rok. Spółka ocenia, że wydatki na R&D wyniosą w tym roku ok. 20 mln zł. "Jest jeszcze za wcześnie, żeby podać konkretną wielkość planu nakładów na 2022 rok, cały czas rozważamy niektóre projekty, ale będzie on raczej...
Gorące spółki dnia

Dino [DNP], Vigo System [VGO] – Gorące spółki dnia

W okresie 9 miesięcy 2021 r. Vigo System zwiększyło sprzedaż o 10 mln zł, do rekordowych 49,2 mln zł, wypracowując 22,1 mln zł powtarzalnej EBITDA (wzrost o 31%) i 18,7 mln zł powtarzalnego zysku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. W III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy 2021 roku największą grupą odbiorców produktów Vigo System były firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do zastosowań przemysłowych zwiększyła się w minionym kwartale o 38%, do 7,5 mln zł. Na wykresie trwa płaska korekta, której końcem może być przełamanie linii bessy.
vigo system

Vigo System ocenia, że ‘ma potencjał’ na 29,5 mln zł powtarzalnej EBTDA w 2021r.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Vigo System ma potencjał, by zrealizować cele finansowe spółki na 2021 r., wskazane w przyjętej w bieżącym roku nowej strategii rozwoju (67 mln zł sprzedaży i 29,5 mln zł powtarzalnej EBITDA), poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski. "Mamy potencjał, by ten ambitny cel zrealizować pomimo pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, wpływającej również na działalność naszej firmy" - powiedział Piekarski, cytowany w komunikacie. Vigo zwiększyło w III kwartale sprzedaż o 29%, do 16,7 mln zł, wypracowując 8 mln zł powtarzalnej EBITDA (pomniejszonej o rozliczenie dotacji) i 6,8 mln zł powtarzalnego zysku netto (pomniejszonego o podatek odroczony), odpowiednio o 53% i o 80% więcej niż przed rokiem. W okresie 9 miesięcy 2021 r. Vigo System zwiększyło sprzedaż o 10 mln zł, do...
vigo system

Vigo System miało 8,61 mln zł zysku netto, 7,21 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 8,61 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto skorygowany o odroczony podatek dochodowy wyniósł 6,79 mln zł w III kw. Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,65 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 12,89 mln zł rok wcześniej. "Spółka wypracowała 16,65 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2021 r., czyli o 3,76 mln zł (o 29,2 %) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 16,08 mln zł, zaś materiałów półprzewodnikowych 0,57 mln zł. Największy wzrost spółka odnotowała w segmencie przemysłowym (wzrost...
vigo system

Vigo System z wyceną przy 850 zł. Ipopema Securities publikuje prognozy za III kwartał

Prognozujemy znormalizowany zysk netto na PLN 5.8m (+32% r/r, -17% k/k). Spodziewamy się, że VIGO zaraportuje PLN 0.2m kosztów finansowych netto oraz nieistotny wpływ podatku dochodowego.
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 29,19% r/r do 16,65 mln zł w III kw.

Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Vigo System miało 16,65 mln zł przychodów w III kw. 2021 r. wobec 12,89 mln zł rok wcześniej, podała spółka. "Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 29,19%" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,45 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: giełda nasdaq | dino akcje notowania | lpp gpw | najniższy kurs lewa | kurs dolara on line | lew pln | comarch akcje rekomendacje |
vigo system

Vigo System ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą 8,52 mln zł

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Vigo System zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego "Wytwarzanie sensorów InGaAs ze zintegrowaną elektroniką ASIC na zakres 1.7-2.6 μm", podała spółka. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 12 650 098,83 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 8 520 919,18 zł, co stanowi 67,36% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Czas trwania projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia br., podano. "Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych nowych produktów, tzn. serii wysokotemperaturowych, zminiaturyzowanych sensorów InGaAs na zakres 1.7-2.6 μm zintegrowanych z dedykowanym układem scalonym ASIC (application specific integrated circuit). Obecnie na rynku detektorów InGaAs nie są oferowane rozwiązania typu podłącz i używaj (plug and...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], CDRL [CDL] – Gorące spółki dnia

"Pomimo zamknięcia w związku z pandemią sklepów stacjonarnych w okresie od stycznia 2021 roku oraz od 27 lutego do 3 maja 2021 roku (w dedykowanych województwach), grupa osiągnęła zdecydowanie wyższy wynik na sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu (wzrost o 685,2%), co w znacznej mierze wynika z przejęcia sprzedaży przez kanał internetowy. Marża na sprzedaży wyniosła 50% w I półroczu 2021 wobec 46% w I półroczu 2020" - uzasadniła spółka w raporcie. Na wykresie tygodniowym widać próbę powrotu ponad strefę oporu w rejonie 22 zł.
vigo system

Vigo System miało 12,41 mln zł zysku netto, 11,76 mln zł EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 12,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,76 mln zł wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 14,1 mln zł wobec 11,6 mln zł rok wcześniej. "Rentowność spółki utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rentowność netto za I połowę 2021 r. wyniosła 36,5%, a rentowność EBITDA 46,3% oraz EBITDA skorygowana 43,3%" - czytamy w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,59 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 26,3 mln zł rok wcześniej. "Spółka osiągnęła 32,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2021 r., o 23,93% więcej r/r. (w tym: sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,7...
vigo system

Vigo System w ciekawym układzie technicznym. Ipopema Securities publikuje prognozy za II kwartał

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 19 maja, podwyższyli wartość godziwą akcji Vigo System do 850 zł z 660 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".
vigo system

Vigo System ze wzrostem 3,3%, indeks mWIG40 zakończył tydzień z delikatną zwyżką

W piątek kluczowe indeksy na Wall Street przeceniły się o ok. 0,8%, tym samym odnotowały również korektę w ujęciu tygodniowym. Grupa sojuszników OPEC+ zdecydowała wczoraj o zwiększeniu od sierpnia wydobycia ropy naftowej o 400 tys. baryłek dziennie, przełożono również termin powrotu podaży do poziomów sprzed pandemii z kwietnia 2022 r. na koniec 2022 r. Vigo System najsilniejszym walorem w indeksie małych spółek Krajowe indeksy zakończyły piątkową sesję bez większych zmian, lekko przecenił się indeks blue chipów i małych spółek, natomiast indeks mWIG40 delikatnie zyskał. W indeksie WIG20, po podaniu szacunkowych wyników za II kw., największy spadek odnotował Mercator Medical (-6,4%). Na przeciwległym biegunie w indeksie blue chipów znalazły się walory Pekao (+2,2%) – bank otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy i wypłaci...
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 29,61% r/r do 18,01 mln zł w II kw.

Vigo System miało 18,01 mln zł przychodów w II kw. 2021 r., wobec 13,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka. "Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 29,61%" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co to jest płatność blik | kurs ropy | notowania ccc | kurs orlen | pekao kurs | gpw jsw | 11bit notowania |
vigo system

Vigo System nie planuje na razie kolejnej emisji akcji

Vigo System nie widzi obecnie potrzeby nowej emisji akcji, ale nie wyklucza, że to się zmieni, jeśli pojawią się potrzeby związane np. z akwizycjami, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. "Na ten moment nie przewidujemy potrzeby nowej emisji akcji. Gdybyśmy zdecydowali się na przyspieszenie rozwoju, na przykład w związku z akwizycjami, to wtedy nie wykluczamy takiej możliwości" - powiedział Piekarski podczas wideokonferencji. Przyjęta w tym tygodniu Strategia Vigo 2026 zakłada m.in. kontynuację rozwoju na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku, w których spółka jest obecna oraz poszerzenie zakresu działalności spółki o nowe obszary. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.
vigo system

Vigo System widzi szanse na zwielokrotnienie przychodów po 2023 roku

Vigo System widzi konieczność jeszcze wyższych inwestycji po roku 2023 (w porównaniu do planowanych 30-40 mln zł nakładów rocznie w latach 2021-2023), ale jednocześnie szansę na zwielokrotnienie przychodów, zapowiedział prezes Adam Piotrowski. "W ciągu trzech lat planujemy praktycznie podwoić przychody względem roku 2020. Liczymy się z pewnym obniżeniem rentowności, ale chcemy utrzymać rentowność brutto na poziomie co najmniej 60%, a rentowność EBITDA co najmniej 40% do 2023 roku. W kolejnych latach będą konieczne jeszcze wyższe inwestycje, ale jest szansa na zwielokrotnienie przychodów" - powiedział Piotrowski podczas wideokonferencji. W jego ocenie, najbliższa przyszłość należy do tzw. detektorów III-V, które już mają parametry porównywalne do detektorów rtęciowych, natomiast po roku 2026 kluczowe będzie stworzenie układów scalonych dla średniej podczerwieni. "Chcemy tego dokonać jako pierwsi...
vigo system

Vigo System nie planuje dywidendy w ciągu najbliższych 6 lat

Vigo System, w związku z nową strategią Vigo 2026, nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych sześciu lat, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. "W najbliższych sześciu latach należy się bardzo mocno nastawić na wzrost. Chcemy wejść na rynki masowe, wejść do grona graczy pierwszoligowych, a do tego potrzebujemy dużych nakładów na rozwój" - powiedział Piekarski podczas wideokonferencji, odpowiadając na pytanie, czy Vigo System zamierza być spółką dywidendową czy nastawioną na rozwój. Jego zdaniem, podstawowy cel to 20-30% wzrostu rocznie, ale spółka widzi szansę na jeszcze szybszy wzrost. "Dążymy do tego, żeby naszymi podstawowymi klientami byli masowi producenci dóbr konsumenckich, zegarków, telefonów itp." - dodał prezes Adam Piotrowski. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014...
vigo system

Vigo System zakłada w strategii 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023

Vigo System przyjął strategię rozwoju na lata 2021-2026, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r., a także capex rzędu 30-40 mln zł rocznie w latach 2021-2023, podała spółka. Strategia Vigo 2026 zakłada kontynuację rozwoju na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku, w których spółka jest obecna oraz poszerzenie zakresu działalności spółki o nowe obszary, podkreślono. "Zarząd identyfikuje szereg potencjalnych szans biznesowych dostępnych dla spółki w ramach rynku fotoniki, których wykorzystanie może pozwolić na realizację ambicji wzrostowych w perspektywie 2026. Za najbardziej perspektywiczne z potencjalnych inicjatyw wzrostowych spółki zarząd uznaje: 1. Eksplorację rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansję (geograficzną, segmentową) w obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i...
vigo system

Projekt Vigo System będzie procedowany w ramach IPCE

Minister rozwoju, pracy i technologii wydał rekomendację do dalszego procedowania projektu Vigo System w procesie tworzenia Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego (IPCE) w dziedzinie mikroelektroniki, podała spółka. "W dniu 1.06.2021 rozstrzygnięto konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki w ramach mechanizmu IPCE. Wnioski złożone w konkursie zostały zweryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do zaproszenia z dnia 30 marca 2021 r. Minister rozwoju, pracy i technologii do dalszego procedowania zatwierdził projekt firmy Vigo System" - czytamy w komunikacie. Otrzymanie pozytywnej oceny komisji konkursowej oraz zatwierdzenie przez ministra nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania projektu. Wybór projektu na etapie krajowym rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym możliwości...
vigo system

Vigo System rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 r.

Zarząd Vigo System zarekomendował, by nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy, podała spółka. Vigo System odnotowało 32,55 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 13,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto z działalności powtarzalnej (skorygowany o wpływ wydarzeń jednorazowych) urósł o 30% r/r, z 13,9 mln zł w 2019 r. do 18,1 mln zł w 2020 r. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.
vigo system

Vigo System wyceniane na 850 zł przez Ipopema Securities

Ipopema szacuje, że spółka wypracuje w tym roku 68,1 mln zł przychodów i 24,8 mln zł znormalizowanego zysku netto. W przyszłym roku broker prognozuje 82,1 mln zł sprzedaży i 30 mln zł zysku.
vigo system

Wyniki Vigo System ocenione jako neutralne – Ipopema Securities

"Wyniki finansowe były lekko dotknięte przez wyższe od naszych oczekiwań koszty operacyjne, z drugiej strony spółka potwierdziła cele finansowe na ten rok, w tym ponad 20% wzrost przychodów r/r, wsparty oczekiwanym mocnym wzrostem w przemyśle; cel PLN 20m przychodów z segmen
vigo system

Vigo System miało 5,39 mln zł zysku netto, 5,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Vigo System odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vigo System przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk ze sprzedaży do końca I kwartału 2021 r. wyniósł 9,4 mln zł (wzrost o 1,77 mln zł r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej 5,2 mln zł (wzrost o 30,6% r/r). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 6,84 mln zł (wzrost o 24,8% r/r). Zysk netto w pierwszym kwartale 2021 r. wzrósł o 105,5% r/r i wyniósł 5,4 mln zł. Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 490 tys. zł....
vigo system

Kurs Vigo System spadnie do 660 zł? Ipopema ma pozytywne prognozy dla spółki

"Spodziewamy się, że VIGO osiągnie kolejne rekordy przychodów w najbliższych kwartałach (w tym 2Q21E), za sprawą wzrostu przychodów w segmentach technik wojskowych i przemysłowym, jak również dzięki pierwszym zamówieniom na tanie detektory"
vigo system

Kurs Vigo System powinien nadal rosnąć – twierdzi BM Banku BNP Paribas

W ramach cyklu "Pomysł dnia" BM Banku BNP Paribas, opublikowało pozytywna analizę dla spółki Vigo System. W krótkiej analizie zwraca się uwagę na obecną tendencję wzrostową, która powinna zostać podtrzymana. Dopiero spadek poniżej 630 zł byłby sygnałem końca hossy.
vigo system

Vigo System podtrzymuje mocne wyniki. Wycena 660 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"Pomimo faktu, iż wyniki VIGO nie były dla nas zaskakujące (były raczej zbieżne z naszymi prognozami), uważamy że rekordowy poziom sprzedaży oraz istotna poprawa marżowości netto (która w naszej opinii może zostać przynajmniej częściowo utrzymana w kolejnych kwartałach, szczególnie jeżeli weźmiem
vigo system

Vigo System miało 32,55 mln zł zysku netto; 20,23 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Vigo System odnotowało 32,55 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 13,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności powtarzalnej (skorygowany o wpływ wydarzeń jednorazowych) urósł o 30% r/r, z 13,9 mln zł w 2019 r. do 18,1 mln zł w 2020 r. Vigo System przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 20,23 mln zł wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,45 mln zł w 2020 r. wobec 42,89 mln zł rok wcześniej. "Niekorzystna koniunktura nie osłabiła tempa wzrostu spółki. W zeszłym roku odnotowaliśmy blisko 53,5 mln zł przychodów oraz 26,5 mln zł EBITDA i 18,1 mln zł zysku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe. Wynikom tym towarzyszą bardzo wysokie poziomy...
vigo system

Vigo Ventures zainwestował w KSM Vision, spółka ma 9 mln zł na rozwój

Wehikuł inwestycyjny Vigo Ventures zainwestował w spółkę KSM Vision, rozwijającą inteligentne systemy optycznej kontroli jakości, podało Vigo Ventures. Vigo Ventures zainwestował w nową spółkę Spółka otrzymała blisko 9 mln zł. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone na obsługę nowych klientów w Polsce i za granicą oraz dalszy rozwój technologii i portfolio systemów, podano. "Nasza specjalizacja inwestycyjna jest dość wąska, ale dzięki temu potrafimy wyselekcjonować spółki z największym potencjałem. Taką firmą jest KSM Vision. Ich doświadczenie, kompleksowe rozwiązania, sukcesy, a przede wszystkim bardzo perspektywiczna nisza rynkowa, w której działają, i rosnąca sprzedaż są na to najlepszym dowodem. Cieszymy się, że zespół o tak unikalnych kompetencjach zaufał nam i zdecydował się na wspólną ścieżką rozwoju z Vigo Ventures" - powiedział partner zarządzający Vigo Ventures Wojciech...
vigo system

Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kw. 2020 r., wzrost o 30,5% r/r

Vigo System miało 14,45 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 11,07 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30,5%, podała spółka. Vigo System zakończyło cały miniony rok z 25-proc. wzrostem sprzedaży, do 53,6 mln zł Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 13,93 mln zł wobec 10,91 mln zł rok wcześniej, a materiałów półprzewodnikowych 0,52 mln zł wobec 0,16 mln zł. Najwięcej modułów w IV kw. 2019 r. odebrał przemysł (5,47 mln zł),  wojsko (4,85 mln zł) i nauka (2,04 mln zł), czytamy w komunikacie. Spółka zakończyła cały miniony rok z 25-proc. wzrostem sprzedaży, do 53,6 mln zł. To najlepszy wynik w ponad 30-letniej historii Vigo System. Na wzrost sprzedaży złożyły się zarówno wyższe zamówienia od kluczowych klientów, jak również poszerzenie...
vigo system

Vigo System miało 3,83 mln zł zysku netto, 4,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Vigo System odnotowało 3,83 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vigo System raportuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 4,29 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,89 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 11,92 mln zł rok wcześniej. "Spółka wypracowała 12,89 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kw. 2020 r., czyli o 0,97 mln zł (o 8,2 %) więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 12,34 mln zł, zaś materiałów półprzewodnikowych 0,54 mln zł. Największy wzrost spółka odnotowała w segmencie wojskowym (wzrost o 35,5% r/r), transportowym (wzrost o 33,9 % r/r) oraz nauka i medycyna...
vigo system

Vigo System miało 8,21 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Vigo System odnotowało 8,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2020 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vigo System podsumowuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny spółki wyniósł 9,39 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,4 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej. Wypracowane w minionym okresie wyniki potwierdzają mocne fundamenty Vigo System, pozwalające nam rozwijać się i zwiększać skalę działalności również w dobie pandemii. Globalne perturbacje nie tylko nie zachwiały naszą organizacją, ale i potwierdzimy skuteczność naszego modelu biznesowego, opartego m.in. o konsekwentnie umacnianą przewagę technologiczną i zróżnicowane oraz z roku na rok poszerzane grono odbiorów naszych produktów. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych klientów na całym globie. W...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia

Dobrze wyglądają także przychody ze spółek zależnych, które w czerwcu wzrosły do 20,36 mln zł, a więc ponad dwa razy więcej niż rok temu. Warto przypomnieć wyniki za pierwszy kwartał, które były nieznacznie słabsze niż prze rokiem. Na tle pandemii, wydaje się, że i tak należy z optymizmem przyjmować ostatnie raporty. Optymizm jest zresztą widoczny na wykresie, gdzie spółka odrobiła całość strat z marcowego załamania. Wydaje się, że cena zmierza na historyczne maksima.
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 64,53% r/r do 13,9 mln zł w II kw. 2020 r.

Vigo System miało 13,9 mln zł przychodów w II kw. 2020 r. wobec 8,45 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Vigo System miało 13,9 mln zł przychodów w II kw. 2020 r. "W II kwartale 2020 r. przychody emitenta wyniosły 13 896 546,23 zł, wobec 8 446 198,40 zł w II kwartale 2019 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 64,53%" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.
vigo system

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Vigo System ostatecznie nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Vigo System, zgodnie z rekomendacją zarządu i pozytywną oceną rady nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 883 746,6 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariuszom również przeznaczyli całość zysku netto wypracowanego w 2018 r. na kapitał zapasowy. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

Które 10 spółek na GPW jest obecnie najdroższe?

Zestawiono 10 najdroższych Spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych biorąc pod uwagę cenę pojedynczej akcji. We wtorek o godzinie 15:00 akcje 27 spółek są wyceniane na 100 zł lub więcej. Wśród rekordzistów znajdują się walory aż 4 spółek z branży gamingowej. Zestawienie otwiera LPP. Akcje odzieżowego giganta są najdroższe na szerokim rynku od wielu lat. Dziesiątkę najdroższych akcji, zamykają walory CD Projekt. LPP posiada najdroższe akcje na GPW, za jeden walor zapłacimy blisko 7000 zł.  Akcje 27 spółek są wyceniane na 100 zł. Lub więcej.  Walory CD Projekt zamykają listę 10 najdroższych spółek na GPW.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Ranking 10 najdroższych akcji na GPW Poniższe zestawienie zawiera 10 najdroższych akcji spółek z GPW. Zostały one ustawione w kolejności od...
vigo system

Akcjonariusze Vigo System zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Vigo System zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 13,88 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Vigo System zdecyduje 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie Vigo System zgodnie z rekomendacją zarządu i pozytywną oceną rady nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 13 883 746,6 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.
vigo system

Vigo System ma umowę sprzedaży detektorów podczerwieni wartych ok. 13,7 mln zł

Vigo System zawarł ze spółką z grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. umowę sprzedaży detektorów podczerwieni o wartości 3 015 000 euro (tj. ok. 13 741 465,5 zł), podała spółka. Vigo System z nową umową na detektory podczerwieni Sprzedaż nastąpi w okresie do 31 października 2022 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., podano. "W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka...
vigo system

Vigo System miało 2,63 mln zł zysku netto, 5,48 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020

Vigo System odnotowało 2,63 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vigo System odnotowało 2,63 mln zł zysku w I kw. 2020 r. "Zysk ze sprzedaży do końca I kwartału 2020 r. wyniósł 7,62 mln zł (wzrost o 0,29 mln zł r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej 3,98 mln zł (spadek o 4,53% r/r). EBITDA ukształtowała się na poziomie 5,48 mln zł (wzrost o 7,24% r/r). Zysk netto w pierwszym kwartale 2020 r. spadł o 36,51% r/r i wyniósł 2,62 mln zł. Spółka odnotowała w I kwartale 2020 r. spadek rentowności. Marża netto w analizowanym okresie wyniosła 21,2% w porównaniu do 36,1% w I kwartale 2019 r."...
vigo system

Vigo System – fundamenty nadal mocne. Zaczyna się nowy trend wzrostowy

Akcje spółki drożeją dzisiaj o ponad 7%, a na wykresie technika wskazują na idealne miejsce, w którym rozpoczyna się budowa nowego trendu wzrostowego.
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], VRG S.A. [VRG] – Gorące spółki dnia

Spółka znana dawniej pod nazwą Vistula, pokazał wczoraj wyniki sprzedażowe za luty. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 75,8 mln zł i były wyższe o niemal 9% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przychody w segmencie odzieżowym wzrosły
vigo system

Vigo System poprawił wyniki w 2019 rok. Zysk netto wzrósł do 13,88 mln zł

Vigo System odnotował 13,88 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], QubicGames [QUB] – Gorące spółki dnia

Akcje spółki drożały podczas wczorajszej sesji nawet o 15% przy bardzo wysokich obrotach. Powodem była publikacja raportu za czwarty kwartał. W tym okresie spółka odnotowała 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży gier oraz łącznie 9,2 mln zł w całym 2019 roku. W zeszłym roku firma sprzedała 1,54 mln egzemplarzy gier i ponad 5,5 mln w samym czwartym kwartale. Wzrost przychodów s
vigo system

Vigo System z dofinansowaniem 12,4 mln zł. Kurs niebawem po 400 zł?

Konsorcjum Vigo System (lider), Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego "Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL" kwotą 12,4 mln zł, podało Vigo.
vigo system

Vigo System – z rekordami sprzedaży. Cena rośnie w kierunku 350 zł

Vigo System odnotował 3,72 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,37 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,92 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 9,34 mln zł rok wcześniej. "Motorem napędowym sprzedaży Vigo System są detektory adresowane do odbiorców przemysłowych oraz klientów z branży zbrojeniowej, sprzedaż których wzrosła w minionym kwartale odpowiednio o 43% i 31%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Największą grupą odbiorców były firmy z szeroko pojętej branży przemysłowej, tacy jak producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Segment ten w...
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia 19.09.2019

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Notowania spółki wyraźnie zyskiwały na początku wczorajszej sesji, jednak nie udało się dowieźć wzrostów do jej zamknięcia. Tego dnia spółka przekazała informację o zakończeniu rozruchu technologicznego urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice. Wartość inwestycji przekracza 20 mln zł. Tym samym spółka uruchomiła nowy segment działalności o potencjale sprzedażowym liczonym w dziesiątkach mln euro. Inwestycja doskonale wpisuje się w strategie firmy na najbliższe lata. Zdaniem spółki, wejście w nowy segment może przynieść wyższe marże i wzrost wielkości przychodów. Spółka zdradziła także, że już obecnie odczuwa duże zainteresowanie nowymi produktami. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że kurs porusza się w trendzie wzrostowym. Obecnie kurs...
Symbol GPW na tle wykresu

Vestor DM obniża cenę docelową akcji Vigo System – spółka rośnie

Zgodnie z raportem datowanym na 10 stycznia, Vestor Dom Maklerski obniża cenę docelową akcji spółki Vigo System. W tym momencie cena docelowa akcji wynosi 400 zł z wcześniejszego poziomu 455 zł. Winne niższe prognozy oraz wyższe nakłady spółki, niż pierwotnie zakładano.  Analitycy DM Vestor w opublikowanym raporcie opisują, że według ich prognoz akcje VIGO są wyceniane na P/E 14x i EV/EBITDA 10x na 2019F, odpowiednio 27 proc. i 13 proc. dyskonta do spółek porównywalnych, co ich zdaniem nie jest uzasadnione biorąc pod uwagę dwukrotnie wyższą marżę EBITDA i atrakcyjny wskaźnik PEG (P/E do 3-letniego CAGR EPS) - 0.6x vs. 1.5x spółek porównywalnych. Z tego również powodu, analitycy obniżają cenę docelowa akcji z pierwotnego poziomu 4555 zł na 40 zł za akcję. Raport wydano przy kursie 279 zł. Dodatkowo,...
vigo system

Vigo System – przychody w III kwartale 38% w górę, akcje nadal w korekcie

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 roku. Dzisiaj spółka opublikowała wyniki uzyskane w III kwartale. Poniżej najważniejsze informacje z krótkiego komunikatu. Przychody spółki wyniosły 9,3 mln zł w III kwartale 2018 roku wobec 6,7 mln w III kwartale 2017 roku. Pokazane szacunki oznaczają, że przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 38%. Czytaj także: Vigo System – koniec długotrwałej korekty? – analiza na zamówienie Sytuacja na wykresie Akcje spółki drożeją po publikacji komunikatu o ponad 4,5% choć przy dość niskich obrotach. Wydaje się, że warto spojrzeć na szerszy obraz techniczny. Wykres tygodniowy pokazuje, że okres spadków wyhamował i od pewnego czasu cena porusza się bokiem. Jest to umiarkowanie...
vigo system

Vigo System [VGO] – koniec długotrwałej korekty? – analiza na zamówienie

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka niemal nieustannie traci na wartości od maja ubiegłego roku. W tym czasie spadki sięgnęły zaledwie około 25%. Co jest niewielką wartością jak na tak długi okres trwania przeceny. Możliwe więc, że jest to tylko większa korekta, gdyż długoterminowy trend od debiutu w 2014 roku pozostaje nadal wzrostowy. W ostatnim czasie pojawiły się sporo wyższe obroty. Były one związane z publikacją wstępnych danych za pierwszy kwartał. Informacja to pozwoliła na niewielkie odbicie, jednak nie zmieniła szerszej sytuacji. Spółka notuje jednak bardzo stabilne wyniki, a jej kapitalizacja od debiutu przeszło 3 lata temu zwiększyła się o około 50%. Wczoraj poznaliśmy ostateczne dane kwartalne, które przewyższyły dane szacunkowe. Zysk netto powiększył...
vigo system

Vestor obniża cenę docelową Vigo System o 13 zł

Zgodnie z raportem datowanym na 5 grudnia, dom maklerski Vestor obniżył cenę docelową akcji Vigo System z poziomu 468 zł do 455 zł (rekomendacja wydana przy kursie 305 zł). "Kurs akcji VIGO System spadł o 19 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez spowolnienie momentum wyników w II półroczu 2017 r. i przesunięcie przez spółkę celów finansowych – osiągnięcia 40 mln zł przychodów i 17 mln zł EBITDA z 2017 r. na 2018 r." – informują analitycy Vestor. "Wczoraj (tj. 4 grudnia - PAP) spółka otrzymała od Zodiac Aerotechnics zamówienie za 936 tys. EURO, a w 2018 r. liczy na: kolejne zamówienie od Zodiac, wzrost w segmencie Przemysł o co najmniej 20 proc., poprawę dynamiki w Kolejnictwie. W 2018 prognozujemy przychody...
wolumen

Sygnały kupna na Ailleronie [ALL] i Vigo Systems [VGO]

Ailleron D1 Ailleron zajmuje się dostarczaniem rozwiązań mobilnych. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od lipca w ramach tego trendu mieliśmy korekcyjny trend spadkowy przebiegający pod niebieską linią. Przełamanie tej linii zapowiada kontynuację trendu wzrostowego. Najbliższym oporem jest dotychczasowy rekord na poziomie 20,77 zł oznaczony czerwoną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Vigo Systems D1 Vigo Systems produkuje detektory podczerwieni. Przez kilka miesięcy kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym w kanale widocznym na wykresie. Ostatnio nastąpiło wybicie górą z niego. Jest to pozytywny sygnał. Najbliższy opór znajduje się w...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ