XTB
logo ursus

GPW zdecydowała o wycofaniu akcji Ursusa z obrotu od 15 października

Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wycofaniu akcji Ursusa w upadłości z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 października 2022 r., podała spółka. "W treści § 1 uchwały zarząd Giełdy stwierdza, że w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia...
logo ursus

Ursus miał 21,84 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości odnotował 21,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 31,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 18,87 mln zł wobec 21,04 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
logo ursus

Ursus miał 8,64 mln zł straty netto, 6,47 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 32,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,47 mln zł wobec 16,59 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
logo ursus

Syndyk Ursusa ma zgodę wierzycieli na prowadzenie przedsiębiorstwa do 31 XII

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Rada wierzycieli Ursusa w upadłości wyraziła zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka do 31 grudnia 2021 roku, podała spółka. "Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza zgodnie z przepisami prawa upadłościowego" - czytamy w komunikacie. Ursus w upadłości specjalizuje...
logo ursus

Ursus w upadłości wnioskuje o zmianę syndyka

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zmianę syndyka, podała spółka. 12 lipca br. sąd wyznaczył na syndyka spółki KGS Restrukturyzacje, przypomniano. Ursus w upadłości specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn...
Ursus logo

Sąd ogłosił upadłość Ursusa, wyznaczył syndyka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłosił upadłość spółki, podał Ursus. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. "Syndyk masy upadłości Ursus S.A. w upadłości informuje, że...
logo ursus

Ursus miał 8,21 mln zł straty netto, 4,99 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 5,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,99 mln zł wobec 7,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 mln zł...
logo ursus

Ursus miał 56,27 mln zł straty netto, 28,75 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 80,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus przedstawia swoje wyniki finansowe "Grupa kapitałowa Ursus S.A. w 2020 roku zanotowała stratę netto w wysokości 56,7 mln zł, przy skonsolidowanych...
ursus

Ursus: Invest-Mot wypowiedział umowę dot. dokumentacji technicznej autobusów

Ursus w restrukturyzacji otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej z Invest-Mot, dotyczącej korzystania z dokumentacji technicznej autobusów (m.in. wodorowych, elektrycznych, z silnikiem diesla, hybrydowych) i trolejbusów, podała spółka. Wypowiedzenie powyższej umowy związane jest z brakiem działań produkcyjnych odnoszących się do produktów, których dotyczy powyższa licencja. Ursus otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej...
logo ursus

Ursus miał wstępnie 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r., wobec 74,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,7 mln zł wobec 40,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus przedstawia swoje wyniki finansowe Ursus podał także, że wstępna strata brutto ze...
logo ursus

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursusa w zw. z post. sanacyjnym

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Ursusa w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Krzysztofa Piotrowskiego w związku z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. Ursus z wydanym postanowieniem przez Sąd Rejonowy "Postanowienie sądu...
logo ursus

Ursus złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Ursus w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. Ursus złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego "Kontynuowanie restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi emitentowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte w przyspieszonych postępowaniach układowych...
logo ursus

Ursus zdecydował o kontynuowaniu restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym

Ursus podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. To kolejny etap programu uzdrawiania spółki mającego na celu przywrócenie Ursusowi dobrej pozycji w rywalizacji z innymi podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym. Ursus podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji "Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji w porozumieniu z...
Gorące spółki dnia

Ambra [AMB], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

BLF będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostaw podstawowych komponentów do produkcji oraz wsparcie inżynierskie, natomiast Ursus dokona budowy pojazdów oraz ich homologacji europejskiej. Strony przewidują prezentację pierwszych modeli na koniec 2021 roku. Wczoraj kurs Ursusa wrócił po raz pierwszy od października 2019 roku na poziomy powyżej 1 zł.
logo ursus

Ursus wystrzelił podczas środowej sesji – akcje rosną o ponad 40%!

Spółka Ursus, zajmująca się produkcją ciągników (traktorów) i maszyn rolniczych, wystrzeliła podczas środowych notowań o ponad 40%, a to wszystko za sprawą podpisanego porozumenia z Koreańskim BLF Corporation. Obecnie kurs akcji spółki wynosi ok. 1,14 zł, podczas gdy poprzedni kurs zamknięcia wyniósł 0,79 zł, co przekłada się na wzrost o...
logo ursus

Ursus podjął współpracę z koreańską BLF Corp. w projekcie pojazdu bezemisyjnego

Ursus, kontynuując realizację projektu "Zeroemisyjny pojazd dostawczy", elementem którego jest pojazd "ELVI", w miejsce dotychczasowego partnera, przystąpił do współpracy z BLF Corporation z Korei, podała spółka. Ursus podpisał z partnerem  memorandum of understanding (MoU), które dotyczy współpracy w zakresie projektów motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad elektrycznym pojazdem użytkowym...
logo ursus

Ursus wnioskuje do ARP o wydłużenie spłaty 15,5 mln zł wierzytelności do 31 III

Ursus w restrukturyzacji zwrócił się do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wydłużenie do 31 marca 2021 r. terminu na rozliczenie należności wynikającej z umowy pożyczki w kwocie 15,5 mln zł plus odsetki, podała spółka. Ursus liczy na wydłużenie terminu "Uwzględnienie wniosku spółki da czas, aby strony wypracowały najkorzystniejsze, najszybsze i zgodne...
logo ursus

ARP wezwała Ursus do zapłaty 15,5 mln zł pożyczki wraz z odsetkami

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 29 maja 2014 r. i wezwanie dłużnika do zapłaty wierzytelności w kwocie 15,5 mln zł, podała spółka. Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak spłaty kapitału pożyczki oraz odsetek. Ursus z kolejnymi zobowiązaniami "W związku ze...
logo ursus

Sąd wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO BP i GNB o ogłoszenie upadłości Ursusa

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO Banku Polskiego i Getin Noble Banku (GNB) o ogłoszenie upadłości Ursusa do czasu prawomocnego zakończenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, podał Ursus w restrukturyzacji. Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego "Emitent w całości...
logo ursus

Ursus miał 31,05 mln zł straty z dz. kont., 21,04 mln zł straty EBIT w I-III kw.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 31,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 38,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus liczy straty Strata operacyjna wyniosła 21,04 mln zł wobec 31,03 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,25 mln zł...
ursus logo

Otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu Ursusa

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowane zostało obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka. Otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu Ursusa "Dniem układowym jest 08.11.2020 r." - czytamy w obwieszczeniu. Formalne rozpoczęcie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania spółki mającego na celu jej...
ursus

Ursus zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postęp. restrukturyzacyjnego

Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy oddalił zażalenie Ursusa w restrukturyzacji na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. W związku z tym Ursus w restrukturyzacji zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ursus zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postęp. restrukturyzacyjnego "Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w...
Gorące spółki dnia

BioMaxima [BMX], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

Dongfeng Motor to jedna z największych i najstarszych chińskich grup samochodowych z bardzo szeroką ofertą, w której skład wchodzą także pojazdy bezemisyjne, elektryczne i na gaz ziemny. Jest to więc doskonała wiadomość dla Ursusa i jeżeli współpraca dojdzie do skutku, może dać spółce nowe życie. Na wykresie mieliśmy ogromy wystrzał notowań, jednak dopóki współpraca nie stanie się faktem, może okazać się, że jest to pojedyncza sesja, a nie trwały trend.
logo ursus

Ryszard Jacyno został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Ursusa

Rada nadzorcza Ursusa w restrukturyzacji powołała Ryszarda Jacyno na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie Ursusa "W zw. z podjęciem powyższej uchwały skład zarządu Ursus S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco: prezes zarządu - Andrzej Młotek, wiceprezes zarządu - Ryszard Jacyno" - czytamy w komunikacie. Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w...
ursus

Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ursusa

Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ursusa w restrukturyzacji z dniem 1 października, podała spółka. Ursus: Jan Wielgus zrezygnował z funkcji wiceprezesa "30 września 2020 r. do spółki wpłynęła rezygnacja pana Jana Wielgusa z funkcji wiceprezesa zarządu złożona z dniem 1 października 2020 r. Jako powód rezygnacji wskazano pogarszający się...
ursus

Ursus miał 32,88 mln zł straty netto, 16,59 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 32,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus w restrukturyzacji odnotował 32,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 16,59 mln zł...
logo ursus

Ursus wnioskuje do sądu o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego

Ursus w restrukturyzacji złożył do sądu zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego oraz wniósł o kontynuowanie przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. Ursus z wnioskiem do sądu "W złożonym zażaleniu emitent przedstawił argumentację prawną przemawiającą - w jego ocenie - za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego. W ocenie spółki, zaskarżone rozstrzygnięcie...
ursus

Ursus miał wstępnie 34,02 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. br. wobec 11,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,29 mln zł wobec 35,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Ursus w restrukturyzacji miał 34,02 mln zł skonsolidowanej straty netto...
ursus

Nadzorca sądowy Ursusa wnioskuje o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Ursusa, podała spółka. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu. Ursus:...
ursus

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w projektach uchwał. Ursus: 27 VIII akcjonariusze zdecydują m.in. o dalszym istnieniu spółki "Zwyczajne...
ursus

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w I kw. 5,23 mln...
ursus

Ursus miał wstępnie 5,65 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 5,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br., wobec 8,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 10,62 mln zł, wobec 48,29 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus podsumowuje swoje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata z działalności...
logo ursus

Ursus miał 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 86,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 151,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus odnotował 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. Strata operacyjna wyniosła 69,51 mln zł wobec 132,66 mln zł straty...
logo ursus

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

Ursus w restrukturyzacji miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku, o 42% mniejszą niż rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 95,6 mln zł, o 55% niższych niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus odnotował 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019...
ursus

Paweł Dadej zrezygnował z funkcji członka zarządu Ursusa

Paweł Dadej zrezygnował z funkcji członka zarządu Ursus w restrukturyzacji, podała spółka. Dadej pozostał spółce jako dyrektor operacyjny. Rezygnacja w spółce "W zw. z powyższą zmianą skład zarządu Ursus S.A. od dnia 9 maja 2020 r. przedstawia się następująco: prezes zarządu - pan Andrzej Młotek, wiceprezes zarządu - pan Jan Wielgus"...
logo ursus

Ursus miał 21,46 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,92 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Polnord [PND] – Gorące spółki dnia 1.10.2019

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Podczas poniedziałkowej sesji akcje Ursusa wyróżniały się podwyższoną zmiennością. Niestety kontekst był negatywny, akcje traciły nawet 45% przy wysokich obrotach. Powodem spadków było wykluczenie argumentu, który doprowadził do wcześniejszej zwyżki. Prysły bowiem nadzieje na wejście nowego inwestora....
ursus

Notowania Ursusa wstrzymane! Zbyt wiele osób chce sprzedać akcje

Poniedziałek zwykle kojarzy się z zakończeniem weekendu i rozpoczęciem nowego tygodnia handlowego. Okazuje się jednak, że nie wszyscy inwestorzy mogą skutecznie sprzedawać posiadane przez siebie akcje. Przekonali się o tym posiadacze papierów spółki Ursus. Chętnych do sprzedaży akcji najstarszej polskiej marki pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa jest...
logo ursus

Ursus podpisuje umowy w sprawie inwestycji w Ursus Bus. Kurs 22% w górę!

Ursus w restrukturyzacji podpisał z Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC tasking items tj., dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji dotyczącej inwestycji w Ursus Bus, podał Ursus. "Strony uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla Ursus Bus S.A. wyniesie 30...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Echo Investment [ECH] – Gorące spółki dnia 5.09.2019

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka była podczas środowej sesji jedną z największych gwiazd na warszawskim parkiecie. Jej akcje drożały o niemal 40% przy wysokich obrotach. Powodem nagłego odbicia była informacja o tym, że spółki z grupy Ursus podpisały z Enerkon Solar...
logo ursus

Akcje Ursusa w górę o 40% po informacji o wejściu nowego inwestora!

Ursus w restrukturyzacji oraz Ursus Bus podpisały z Enerkon Solar International Inc protokół ustaleń (memorandum of understanding, MoU), podał Ursus. "W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 2.09.2019

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o ponad 5% przy bardzo wysokich obrotach. Na wykresie widać, że jest to odbicie od kwietniowego dołka. Szerszy trend pozostaje boczny, dlatego pozytywne byłoby dotarcie ceny do oporu...
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 30.08.2019

Dzisiejszą gorącą spółką dnia jest ponownie (!) spółka tworząca gry mobilne - T-Bull S.A. . Wykres po raz kolejny zaskakuje wzrostami na poziomie przekraczającym 14,56 procent, choć w pewnym momencie spółka przekroczyła ponad 15 procentowy skok cen akcji podczas piątkowego handlu. Zdaje się, że ostatni komunikat spółki zadziałał zbawiennie na...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia 28.08.2019

Dzisiejszą spółka dnia - czyli gorącym walorem dla środowej sesji handlowej jest polski producent z branży motoryzacyjnej - Ursus SA . Spółka podczas porannego ruchu wykonuje podejście rzędu 7,15 procent wkraczając w pełen zakres 0,800 złotych za akcję. Podczas ostatnich sesji handlowych spółka znacznie obniżała swoje notowania - schodząc z zakresu 1,18...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 16.08.2019

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Jedną z gwiazd środowej sesji była spółka Sygnity, której akcje drożały o niemal 30%. Potężna reakcja popytowa miała miejsce po tym, jak kurs wyznaczył historyczny dołek notowań. Powodem odbicia była jednak publikacja zaskakująco dobrych...
logo ursus

Akcje Ursusa 13% w górę po podpisaniu umowy na zakup 1000 przyczep

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r. Ursus w restrukturyzacji i Möre Maskiner AB podpisali list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje, dotyczące złożenia przez...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Ropczyce [RPC] – Gorące spółki dnia

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Akcje spółki znalazły się w czołówce poniedziałkowego poranku, drożejąc o nawet 7%. Czas pokazał, że z godziny na godzinę wynik stawał się coraz słabszy, na koniec schodząc poniżej 1%. Możliwe, że była to reakcja na wyniki opublikowane...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Rafako w górę na otwarciu, tracą Getin i Ursus

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje Rafako SA (RFK), po godzinie 9:20 jest to ruch na blisko +2%. Najgorzej radzi sobie Ursus SA (URS), spółka traci po otwarciu ponad 9%. Od...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – blisko 20% wzrost Ursusa, spadki na PGNiG

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w czwartek, najmocniej zyskuje URSUS (URS), jest to ruch na ponad +17%. Drugie miejsce zajmuje Benefit Systems SA (BFT) z wynikiem ponad 7% na plusie....
ursus

Zapiski giełdowego spekulanta: Ursus – z planami restrukturyzacji

Ursus – spółka opublikowała wczoraj swoje propozycje układowe i restrukturyzacyjne, która mają wyciągnąć firmę z problemów. Wśród nich jest m.in. ograniczenie liczby zakładów. Spółka liczy także na pomoc wierzycieli, z którymi chciałby dojść do porozumienia do końca wakacji. Obecnie Ursus prowadzi produkcję w trzech zakładach. Zgodnie z przedstawionym planem,...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 27.03.2019

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Selvita znalazła się w ścisłej czołówce najmocniej zyskujących firm wtorkowej sesji. Jej akcje drożały o około 8% przy najwyższych obrotach od początku roku. Powodem nagłej zwyżki...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Izoblok [IZB] – Gorące spółki dnia 19.03.2019

Ursus SA to innowacyjna i nowatorska firma z sektora motoryzacyjnego. Jest największym polskim producentem ciągników i maszyn rolniczych. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o około 6% przy podwyższonych obrotach. Powodem zwyżki tego dnia, a także powodem do kontynuowania ostatniego impulsu wzrostowego były informacje o tym, że Krajowa...
ursus

Akcje URSUS S.A. zyskują ponad 12% na poniedziałkowej sesji

W poprzedniej analizie dotyczącej ceny akcji spółki URSUS, wspominałem o bardzo dużej zmienności (wywoływanej między innymi wygraną ważnego przetargu).Po ataku na poziom 3 zł za akcję, mogliśmy obserwować wyraźną wyprzedaż. Następnie cena zgodnie z założeniami dotarła do ważnego wsparcia, gdzie pojawili się kupujący. Czy kurs akcji URSUS ponownie zawita na...
ursus

Ursus [URS] – z podwyższoną zmiennością – analiza na zamówienie

Ursus to innowacyjna i nowatorska firma z sektora motoryzacyjnego. Jest największym polskim producentem ciągników i maszyn rolniczych. Notowania spółki spadały przez dłuższy okres czasu. Główny powód to przede wszystkim fatalne wyniki finansowe. Spółka w ostatnich kwartałach notuje duże straty. Ostatnio mamy silniejsze ruchy na wykresie. Powodem była informacja o wygraniu...
ursus

URSUS: szybkie wzrosty, szybkie spadki, cena akcji w dół o ponad 10%

W ostatnim czasie możemy zauważyć podwyższoną zmienność na akcjach spółki URSUS. Jest ona spowodowana między innymi wygraną ważnego przetargu, o którym pisaliśmy kilka dni temu na łamach portalu comparic.pl. Chwilowa euforia jak na razie wydaje się opadać, kurs traci dziś ponad 10%. Euforia pojawiła się w środę, kiedy kurs wzrósł...
ursus

Akcje Ursusa 180% w dwa dni, KGHM realizuje wzrosty, okazja na Comarchu?

Akcje Ursusa zyskują 180% w dwa dni Co tydzień giełda przynosi jakieś niezapowiedziane wybicia, miniony okres to ogromny ruch wzrostowy na spółce Ursus (URS). Akcje wzrosły o ponad 100% na otwarciu w środę, 20 lutego. Pytanie, czy wygrany przetarg naprawdę zmienia coś w spółce? Patrząc na wykres, trudno oprzeć się...
logo ursus

Zapiski giełdowego spekulanta: Ursus – wygrywa ważny przetarg

Ursus – spółka zyskiwała podczas wtorkowej sesji ponad 30% przy mocno podwyższonych obrotach. Mocne odbicie zdołało przełamać kilkumiesięczną linię trendu spadkowego co może oznaczać, że popyt ma otwartą drogę do okolic poprzedniego szczytu przy 1,75 zł. Dopiero wybicie tego wierzchołka mogłoby doprowadzić do zmiany fatalnego trendu, który jest efektem...
Ursus logo

Gigantyczne wzrosty na Ursusie. Powodem wygrany przetarg o wartości 3 mld zł

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami konsorcjum Ursusa wygrało ogromny przetarg na zamówienie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Obejmuje ono opracowanie i stworzenie ponad tysiąca autobusów elektrycznych. Wartość przetargu wyniosła ponad 3 miliardy złotych. Zobacz również: Trakcja – duża strata i plan emisji akcji, notowania nurkują o niemal 30% Ursus ma czas...
Gorące spółki dnia

PKN Orlen [PKN], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 25.01.2019

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka rozpoczęła sezon publikacji wyników finansowych na naszym parkiecie. Wczoraj jej akcje taniały o około 5%. Z opublikowanego raportu wynika, że w IV kwartale spółka wypracowała 804 mln zł...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Wirtualna Polska [WPL] – Gorące spółki dnia 21.12.2018

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Akcje spółki drożały w trakcie czwartkowej sesji o blisko 13% przy całkiem przyzwoitych obrotach. Powodem zwyżki była informacja o tym, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało Ursus do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na...
Ursus logo

Zarząd spółki URSUS S.A ulega zmianie – wykres reaguje 17 procent!

Zgodnie z opublikowanym wczoraj raporcie, Prezes Zarządu spółki Ursus S.A., Karol Zarajczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji, którą wykonywał od dnia 5 listopada 2013 r., - zastąpi go Tomasz Zadroga. Jednocześnie zadecydował, że zarząd od dnia 3 grudnia 2018 r. będzie działał w sześcioosobowym składzie.  Raport bieżący spółki pod sygnaturą 313/2018 zawiadamia, że Karol Zarajczyk...
logo ursus

Ursus – na minusie w III kwartale, akcje w dół o 7%

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Spółka przedstawiła dzisiaj raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze dane z dokumentu. Spółka wypracowała w III kwartale roku 24,01 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 3,74 mln zł...
Ursus logo

Ursus z wstępnymi wynikami – 29,5 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

Polski producent z branży motoryzacyjnej - Ursus SA, zgodnie z wydanym dziś raportem dotyczących wstępnych wyników, odnotowuje 29,5 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r Spółka pisze w raporcie, że strata netto w trzech kwartałach 2018 roku wyniosła 29,5 mln zł w porównaniu do 6,4 mln zł zysku netto...
Gorące spółki dnia

Asseco Poland [ACP], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 22.11.2018

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o niemal 6% jednak przy dość średnich obrotach. Powodem zwyżki były opublikowane wyniki, które pozytywnie zaskoczyły. W trzecim kwartale roku firma wypracowała 78 mln zł zysku netto czyli o 12 % więcej niż szacowali...
logo ursus

Ursus ze stratą netto za pierwsze półrocze, kurs na minimach

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka opublikowała wyniki za pierwsze półrocze. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.  Strata netto spółki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 16 mln zł, wobec zysku netto rok temu w wysokości 5,7 mln zł. Strata netto Ursusa po półroczu...
logo ursus

Ursus ze stratą za I półrocze, akcje w dół o ponad 4%

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Spółka opublikowała wyniki za I półrocze, poniżej najważniejsze dane z raportu.  Spółka zanotowała w I półroczu 2018 roku 16 mln zł jednostkowej straty przy 62 mln zł przychodów. Dane mają...
logo ursus

Ursus – wejdzie na rynek Sudanu, akcje rosną o 15%

Kurs Ursusa rośnie o niemal 15% po informacji o potencjalnym uruchomieniu produkcji ciągników w Sudanie. Ursus zawarł z państwowym sudańskim bankiem Agricultural Bank of Sudan porozumienie zmierzające do uruchomienia na terytorium Sudanu produkcji ciągników i maszyn rolniczych oraz utworzenia na terenie całego kraju sieci centrów serwisowych - podała spółka w...
logo ursus

Ursus [URS] – w trudnym okresie – analiza na zamówienie

Ursus zajmuje się produkcją i sprzedażą ciągników oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Spółka traci na wartości już od ponad roku. W tym czasie cena akcji spadła z ponad 6 zł do nieco ponad 2 zł. W maksymalnym punkcie przecena wyniosła 64%. W ostatnim czasie spadki jeszcze przyspieszyły. Główne powody należy...
ursus logo

Zapiski giełdowego spekulanta: Ursus – negatywnie zaskakuje

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Ursus – spółka zaskoczyła negatywnie...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], PKO BP [PKO] – Gorące spółki dnia 13.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus to ponad 120 lat rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa, zbierania doświadczeń i podtrzymywania przemysłowych tradycji w oparciu o rodzimy kapitał. Notowania spółki, zgodnie...
ursus logo

Ursus [URS] – konsolidacja w ciekawym miejscu – analiza na zamówienie

Profilem Spółki jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Kurs spółki od połowy sierpnia 2017 roku porusza się w bardzo wąskiej konsolidacji. Okres niskiej zmienności nie powinien jednak zaskakiwać. Konsolidacja pojawiła się po wcześniejszym silnym wzroście, który wyniósł spółkę na historyczne maksima. W sumie, mimo korekty w drugiej części...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], GPW [GPW] – Gorące spółki dnia 3.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Profilem Spółki jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Spółka zaliczyła udany 2017 rok, choć najsilniejsze wzrosty miały miejsce w pierwszych miesiącach...
ursus logo

Ursus wybije ważny opór w rejonie 4.70?

Notowania spółki ursus od września poruszają się w ramach trendu bocznego, którego górne ograniczenie i jednocześnie kluczowy opór zlokalizowany jest w rejonie cenowym 4.40. Poziom ten testowany był już kilkukrotnie jednak ostatnie odbicia są już coraz słabsze, co może oznaczać, że zobaczymy przełamanie opisywanego oporu. Kolejny cel dla strony kupującej...
wolumen

Przed zamknięciem. JSW [JSW] i Ursus [URS]

JSW D1 Kurs JSW odbija się po wcześniejszych spadkach. Od momentu powstania ostatniego dołka widać, że na wykresie mamy spadkowy kanał trendowy składający się z dwóch równoległych linii. W porównaniu z wcześniejszym trendem wzrostowym przebiegającym nad zieloną linią, obecny kanał jest szerszy i mniej stromo nachylony. Wynika z tego, że...
gorące spółki dnia

Quercus [QRS], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 24.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Spółka odnotowała...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], Getin Noble [GNB] – Gorące spółki dnia 11.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji blisko 13% przy mocno podwyższonych...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na ENEL-MEDzie [ENE] i Ursusie [URS]

ENEL-MED D1 Enelmed jest operatorem usług medycznych. Pod koniec maja kurs Spółki przełamał zieloną linię szyi bardzo dużej odwróconej formacji głowy z ramionami znajdującą się na poziomie 11 zł. Był to pozytywny sygnał, który do dzisiaj nie został zanegowany. Wprawdzie przez ostatnie miesiące na rynku tych akcji dominował trend spadkowy, ale...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Gobarto [GOB] – Gorące spółki dnia 11.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka opublikowała w ostatnich dniach wyniki za pierwsze półrocze. Strata...
Gorące spółki dnia

Mabion [MAB] i Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 25.08.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku – Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mabion to pierwsza z polskich spółek biotechnologicznych, którą utworzono w 2007 roku. W trakcie czwartkowej sesji notowała imponujący wzrost o +7,65%, testując okrągły pułap...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], Lubawa [LBW] – Gorące spółki dnia 6.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka drożała podczas środowej sesji o ponad 5% przy najwyższych...
ursus logo

Ursus [URS] – czy dalsze wzrosty są zagrożone? – analiza na zamówienie

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Wykres tygodniowy pokazuje wyjście ceny na nowe, historyczne maksima na początku maja. Od końca lutego trwa niezwykle dynamiczny trend wzrostowy, który w maksymalnym punkcie wynosi ponad 160%. To sporo jak na tak krótki okres czasu. Pewnych wskazówek...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], GPW [GPW] – Gorące spółki dnia 9.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Trwa wielka hossa na akcjach Ursusa, spółkę śmiało można nazwać...
gorące spółki dnia

Ursus [URS], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 25.04.2017

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Po 11 dniach korekty, wczoraj spółka zyskała 13,5% na mocno podwyższonych obrotach. Był to wynik...
Wykresy Forex

Komentarz giełdowy – okres podwyższonej zmienności na WIG20

Od euforii związanej z biciem przez indeks WIG20 nowych maksimów cenowych przeszliśmy do poszukiwania argumentów za kontynuacją dotychczasowego trendu wzrostowego. Niewątpliwie faza cyklu rozwoju naszej gospodarki uzasadnia optymistyczne stanowisko. Jedynym problemem jest element ryzyka, który pojawił się na Wall Street i związany jest z realizacją obietnic przedwyborczych Donalda Trumpa....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ