XTB
logo ursus

Ursus miał 21,84 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości odnotował 21,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 31,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 18,87 mln zł wobec 21,04 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,75 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 33,25 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 20,27 mln zł wobec 26,35 mln zł straty rok wcześniej. "Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 została ogłoszona upadłość spółki dominującej. Ww. postanowienie zostało zaskarżone...
logo ursus

Ursus miał 8,64 mln zł straty netto, 6,47 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 32,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,47 mln zł wobec 16,59 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,51 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 21,18 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 9,38 mln zł wobec 29,32 mln zł straty rok wcześniej. "Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 została ogłoszona upadłość spółki dominującej. Ww. postanowienie zostało zaskarżone...
logo ursus

Syndyk Ursusa ma zgodę wierzycieli na prowadzenie przedsiębiorstwa do 31 XII

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Rada wierzycieli Ursusa w upadłości wyraziła zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka do 31 grudnia 2021 roku, podała spółka. "Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, o ile nie zostanie uchylona przez sędziego-komisarza zgodnie z przepisami prawa upadłościowego" - czytamy w komunikacie. Ursus w upadłości specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: camparic | comarch cena akcji | theppro co to jest | cena funta | orlen akcje kupno | kurs dolara notowania | kurs kernel |
logo ursus

Ursus w upadłości wnioskuje o zmianę syndyka

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Ursus w upadłości złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o zmianę syndyka, podała spółka. 12 lipca br. sąd wyznaczył na syndyka spółki KGS Restrukturyzacje, przypomniano. Ursus w upadłości specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pko akcje kupno | notowania azoty | comarch kurs akcji | akcje pkp cargo | blik co to znaczy | dax kurs | lotos kurs |
Ursus logo

Sąd ogłosił upadłość Ursusa, wyznaczył syndyka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłosił upadłość spółki, podał Ursus. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. "Syndyk masy upadłości Ursus S.A. w upadłości informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie z połączonych do wspólnego rozpoznania wniosków wierzycieli Getin Noble Banku S.A. w Warszawie i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o ogłoszenie upadłości Ursus S.A. oraz wniosku emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt XVIII GU 153/21) oddalił wniosek emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz...
logo ursus

Ursus miał 8,21 mln zł straty netto, 4,99 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 8,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 5,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,99 mln zł wobec 7,43 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,12 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności i) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za...
logo ursus

Ursus miał 56,27 mln zł straty netto, 28,75 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 80,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus przedstawia swoje wyniki finansowe "Grupa kapitałowa Ursus S.A. w 2020 roku zanotowała stratę netto w wysokości 56,7 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 44,4 mln zł, wobec 80,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najistotniejszy wpływ na stratę, którą poniosła spółka w 2020 r. miały poniższe okoliczności i zdarzenia: i) aktualna sytuacji w branży oraz ograniczenia epidemiczne wpływające na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz...
ursus

Ursus: Invest-Mot wypowiedział umowę dot. dokumentacji technicznej autobusów

Ursus w restrukturyzacji otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej z Invest-Mot, dotyczącej korzystania z dokumentacji technicznej autobusów (m.in. wodorowych, elektrycznych, z silnikiem diesla, hybrydowych) i trolejbusów, podała spółka. Wypowiedzenie powyższej umowy związane jest z brakiem działań produkcyjnych odnoszących się do produktów, których dotyczy powyższa licencja. Ursus otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej z Invest-Mot "Powyższe wraz z faktyczną strukturą sprzedaży realizowaną przez grupę kapitałową emitenta w ostatnich okresach sprawozdawczych tj. obejmująca wyłącznie produkty i towary z segmentu rolniczego, wpłynęło na decyzję o rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta w oparciu o segment maszyn dla rolnictwa. Emitent przypomina bowiem, iż w okresie I-III kw. 2020 roku w spółce dominującej (pomimo pandemii) wyprodukowano i sprzedano 70 sztuk ciągników, 118 pras zwijających, 124 przyczepy, 3 rozrzutniki obornika,...
logo ursus

Ursus miał wstępnie 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r., wobec 74,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,7 mln zł wobec 40,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus przedstawia swoje wyniki finansowe Ursus podał także, że wstępna strata brutto ze sprzedaży w 2020 r. wyniosła 14,9 mln zł wobec 33,8 mln zł straty w 2019 r., zaś wstępna strata z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosła 27,9 mln zł w porównaniu do 61,9 mln zł straty w 2019 r.  Według spółki, wskazane poziomy straty netto w 2020 r. wynikały m.in. z poniższych czynników: - aktualnej sytuacji w branży oraz ograniczeń epidemicznych wpływających na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, - możliwości kontaktów...
logo ursus

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursusa w zw. z post. sanacyjnym

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Ursusa w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Krzysztofa Piotrowskiego w związku z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. Ursus z wydanym postanowieniem przez Sąd Rejonowy "Postanowienie sądu jest korzystne dla emitenta, który dąży do przeprowadzenia postępowania sanacyjnego (zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego), dzięki któremu możliwe będzie kontynuowanie restrukturyzacji w spółce, które przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli" - czytamy w komunikacie. Do spółki wpłynęły także postanowienie w sprawie z wniosku PKO Bank Polski oraz postanowienie w sprawie z wniosku Getin Noble Banku, na podstawie których sąd stwierdził swoją niewłaściwość miejscową oraz przekazał rozpoznanie wniosków ww. podmiotów...
logo ursus

Ursus złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Ursus w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. Ursus złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego "Kontynuowanie restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi emitentowi wykorzystanie rezultatów dotychczasowych działań, które były podjęte w przyspieszonych postępowaniach układowych i uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W postępowaniu sanacyjnym emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.
logo ursus

Ursus zdecydował o kontynuowaniu restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym

Ursus podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. To kolejny etap programu uzdrawiania spółki mającego na celu przywrócenie Ursusowi dobrej pozycji w rywalizacji z innymi podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym. Ursus podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji "Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji w porozumieniu z nadzorcą układu, po przygotowaniu nowego planu restrukturyzacyjnego i nowych propozycji układowych, a także po wstępnych rozmowach z częścią wierzycieli, mając na uwadze ustawowy czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wynoszący 4 miesiące, co przy skali działalności prowadzonej przez emitenta nie wystarczyło na sfinalizowanie rozmów z wierzycielami, zawarcie układu i złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji spółki w postępowaniu sanacyjnym" - czytamy w komunikacie. Stosowny wniosek...
Gorące spółki dnia

Ambra [AMB], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia

BLF będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostaw podstawowych komponentów do produkcji oraz wsparcie inżynierskie, natomiast Ursus dokona budowy pojazdów oraz ich homologacji europejskiej. Strony przewidują prezentację pierwszych modeli na koniec 2021 roku. Wczoraj kurs Ursusa wrócił po raz pierwszy od października 2019 roku na poziomy powyżej 1 zł.
logo ursus

Ursus wystrzelił podczas środowej sesji – akcje rosną o ponad 40%!

Spółka Ursus, zajmująca się produkcją ciągników (traktorów) i maszyn rolniczych, wystrzeliła podczas środowych notowań o ponad 40%, a to wszystko za sprawą podpisanego porozumenia z Koreańskim BLF Corporation. Obecnie kurs akcji spółki wynosi ok. 1,14 zł, podczas gdy poprzedni kurs zamknięcia wyniósł 0,79 zł, co przekłada się na wzrost o 44,81%. Akcje Ursusa rosną o ponad 40%! Poprzedni kurs zamknięcia wyniósł 0,79 zł, a obecnie za walor płacić trzeba blisko 1,14 zł. Wszystko za sprawą Memorandum of Understanding z Koreańskim BLF Corporation. Kurs wystrzelił o ponad 44% - w tle współpraca z Koreańczykami Podczas środowych notowań kurs akcji firmy wystrzelił o prawie 45%, osiągając cenę 1,14 zł za walor (względem 0,79 zł na zamknięciu poprzedniego dnia). Notowania spółki rosły dynamicznie po...
logo ursus

Ursus podjął współpracę z koreańską BLF Corp. w projekcie pojazdu bezemisyjnego

Ursus, kontynuując realizację projektu "Zeroemisyjny pojazd dostawczy", elementem którego jest pojazd "ELVI", w miejsce dotychczasowego partnera, przystąpił do współpracy z BLF Corporation z Korei, podała spółka. Ursus podpisał z partnerem  memorandum of understanding (MoU), które dotyczy współpracy w zakresie projektów motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad elektrycznym pojazdem użytkowym o masie całkowitej do 3,5 tony. "W MoU strony uzgodniły rozpoczęcie współpracy nad co najmniej dwiema wersjami pojazdu, wyposażonymi odpowiednio w system akumulatorów oraz system wodorowy. W MoU uzgodniono główne założenia współpracy, podział obowiązków, harmonogram prac oraz definiuje cele. BLF będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostaw podstawowych komponentów do produkcji oraz wsparcie inżynierskie, natomiast Ursus dokona budowy pojazdów oraz ich homologacji europejskiej. Strony przewidują prezentację pierwszych modeli na koniec 2021 r." -...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje