Conotoxia

Spółka Unimotu przejmuje projekty farm fotowoltaicznych o mocy 28 MW

Unimot Energia i Gaz (UEiG) - spółka zależna Unimotu - zawarł umowę o współpracy z firmą Blueway Jakub Zieliński w zakresie dalszego rozwoju projektów farm fotowoltaicznych na różnym etapie zaawansowania o łącznej mocy około 28 MW, podał Unimot. Unimot zawarł umowę o współpracy z firmą Blueway Przedmiotem zawartej umowy jest przejęcie portfela tych projektów, dalszy ich rozwój w celu uzyskania warunków przyłączenia dla każdego z projektów. Spółka UEiG zawarła z Blueway przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółkach celowych, do których wniesione zostaną projekty posiadające warunki przyłączenia. Umowa przewiduje także dalszą współpracę stron w zakresie rozwoju projektów w kierunku uzyskania przez spółki celowe pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych o mocy ok. 28 MW, podkreślono. "Podpisanie umowy z firmą Blueway wpisuje się w strategię inwestycyjną Grupy Unimot w zakresie odnawialnych...

Spółka Unimotu ma umowę sprzedaży portfela klientów biznesowych na energię i gaz

Unimot Energia i Gaz (UEiG) - spółka zależna Unimotu - zawarł przedwstępną umowę odpłatnego przeniesienia praw i obowiązków związanych z segmentem sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego z firmą Energia Polska, podał Unimot. Pozyskane środki spółka planuje reinwestować w segment odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim fotowoltaiki. Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez UEiG wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów z klientami biznesowymi na niezmienionych dla odbiorców warunkach dotyczących cen energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i rozliczeń, podkreślono. "Wybraliśmy firmę Energia Polska głównie ze względu na jej rosnącą pozycję na polskim rynku energetycznym, stabilne fundamenty oraz znakomity zespół zapewniający naszym klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w przyszłości. Zawarta umowa zakłada przeniesienie realizacji umów na niezmienionych dla klientów warunkach dotyczących cen energii oraz gazu ziemnego. Przewidujemy,...
unimot

Unimot uruchomił w Żywcu pierwszy w Polsce showroom Avia Solar

Spółka Unimot Energia i Gaz z Grupy Unimot uruchomiła w Żywcu pierwszy w Polsce salon sprzedaży marki Avia Solar, gdzie wszyscy zainteresowani odnawialnymi źródłami energii mogą uzyskać wsparcie w temacie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła, otrzymać dopasowaną do ich potrzeb ofertę, a także zapoznać się z elementami instalacyjnymi wykorzystywanymi przez firmę, podała spółka. Unimot uruchomił w Żywcu pierwszy w Polsce salon sprzedaży marki Avia Solar W salonie sprzedaży Avia Solar klient może skorzystać z konsultacji z przedstawicielem Avia Solar w zakresie dostępnych rozwiązań systemów fotowoltaicznych, otrzymać kompleksową ofertę dla domu, biznesu lub rolnictwa, a także poznać możliwości finansowania przyszłych inwestycji, podkreślono. "Showroom Avia Solar to miejsce, które powstało z myślą o klientach indywidualnych i biznesowych, w szczególności o MŚP, dla których redukcja kosztów energii jest ważna po...
unimot

Unimot przejął 80% udziałów spółki Operator Klastra Energii

Unimot nabył 80% udziałów w spółce Operator Klastra Energii (OKE), która jest koordynatorem klastra Żywiecka Energia Przyszłości, podała spółka. Dzięki temu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie. Unimot planuje rozwijać biznes zielonej energii "Głównym celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości (ŻEP) jest wybudowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy około 100 MW. Spółka OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r." - czytamy w komunikacie. Dzięki inwestycji Grupa Unimot będzie aktywnie uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej...
Gorące spółki dnia

R22 [R22], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia

Po drugie, podoba nam się ambitny plan budowy segmentu fotowoltaicznego. Po trzecie, wygląda na to, że sieć detaliczna AVIA Solar jest bliska osiągnięcia rentowności" - podano w raporcie. Analitycy prognozują, że Unimot w 2021 r. odnotuje 70 mln zł EBITDA, 63,3 mln zł EBIT, 49,9 mln zł zysku netto oraz 5.202,4 mln zł przychodów. Obecnie kurs podlega korekcie, a szans na jej zakończenie można oczekiwać przy wsparciu 36,50 zł czy też przy linii trendu.

Unimot miał 61 działających stacji Avia na koniec 2020 roku

  Operacyjnie w Polsce działało 61 stacji Avia na koniec 2020 roku, a liczba podpisanych umów wyniosła 68, poinformował prezes Unimotu, zarządzającego siecią Avia, Adam Sikorski. "Zbliżyliśmy się zatem do zapowiadanych wcześniej 70 stacji Avia na koniec 2020 roku, a kolejne obiekty będą otwierane jeszcze w styczniu" - powiedział Sikorski podczas rozmowy na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną Potwierdził również, że w 2021 roku spółka ma ambitny plan uruchomienia 30 kolejnych stacji Avia, tak aby na koniec roku ich liczba wyniosła 100 placówek. "Liczę na to, że ten plan uda się przekroczyć, a przynajmniej znacząco zbliżyć się do tej liczby stacji" - dodał Sikorski. Unimot specjalizuje się...
Dystrybutory paliwowe

Unimot planuje kolejne otwarcia stacji Avia na Ukrainie w I kw. 2021 r.

Unimot planuje otwarcia nowych stacji paliw Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. Zapowiedział jednocześnie, że do 2022 roku spółka podejmie decyzje odnośnie silniejszej obecności w tym kraju. "Planujemy otwarcia nowych stacji Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, choć rozwój sieci w tym kraju nie przebiega tak szybko, jak byśmy chcieli" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji. Zaznaczył, że od początku obecność Unimotu na rynku ukraińskim miała charakter "niskokosztowy". Obecnie na Ukrainie działa 10 stacji Avia "Świadomie podjęliśmy decyzję, żeby nie wchodzić na Ukrainę z własnymi dostawami paliw. Ma to takie konsekwencje, że sieć Avia nie rozwija się tak szybko, bo nasza oferta nie jest równie kompleksowa, jak konkurencji. Nie zapominamy o tym rynku, będziemy się...

Unimot patrzy ‘z optymizmem’ na wyniki segmentu asfaltowego w 2021 roku

Unimot zakłada optymistyczne prognozy segmentu asfaltowego w 2021 roku, po pełnym wyzwań roku 2020, poinformował prezes Adam Sikorski. "Dział asfaltowy notuje dobry IV kwartał, w którym obserwujemy powrót do wolumenów dających możliwość osiągnięcia rentowności" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji. Szef Unimotu przyznał, że rok 2020 był wyzwaniem dla tego obszaru biznesowego, z jednej strony - jeśli chodzi o dostęp do produktu, a z drugiej - z powodu ograniczenia inwestycji drogowych przez samorządy. Szef Unimotu przyznał, że rok 2020 był wyzwaniem dla tego obszaru biznesowego "Na rok 2021 mamy jednak optymistyczne prognozy, mamy na przyszły rok zabezpieczone dostawy produktu, a rynek inwestycji znowu ruszył, liczymy na to, że inwestycje samorządowe będą kontynuowane" - dodał. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem...

Prezes Unimotu: Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2020 rok

Unimot chce pozostać spółką dywidendową i wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2020 rok, zapowiedział prezes Adam Sikorski. "Buduje się dobry zysk netto w 2020 roku. Z punktu widzenia biznesowego najważniejsza jest dla nas skonsolidowana EBITDA skorygowana, ale z punktu widzenia dywidendy liczy się zysk netto. A pod tym względem październik i szczególnie listopad były bardzo dobre. Grudzień również jest dobry biznesowo. Jestem optymistą co do zysku netto za cały 2020 rok, co umożliwi wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji. Polityka dywidendowa Unimotu przewiduje przeznaczenie na ten cel 30% jednostkowego zysku netto spółki Z zysku za 2019 rok Unimot wypłacił akcjonariuszom 16,15 mln zł dywidendy, czyli 1,97 zł na akcję. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami,...

Unimot jest przekonany, że zrealizuje prognozę EBITDA na 2020 rok

Unimot jest przekonany, że uda się zrealizować prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 80 mln zł w 2020 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. "Jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować prognozowane 80 mln zł w 2020 roku. W tym kontekście opublikowana niedawno prognoza EBIDTA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75 mln zł może wydawać się konserwatywna, ale chcemy ją w przyszłym roku dowieźć i mamy ku temu bardzo mocne podstawy" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji. W rok 2020 Unimot wchodził z prognozą skorygowanej EBITDA w wysokości 63 mln zł Przypomniał, że w rok 2020 Unimot wchodził z prognozą skorygowanej EBITDA w wysokości 63 mln zł, dopiero w trakcie roku została ona podwyższona do 80 mln zł. "To oznacza, że jeśli chodzi...
Dystrybutory paliwowe

Unimot: 4 stycznia ruszają zapisy do programu dla inwestorów Unimot Klub+

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Unimot uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o nazwie Unimot Klub+, podała spółka. Zapisy do programu ruszą 4 stycznia 2021 r., a fizycznie zacznie on działać od lutego. "To nasza forma podziękowania dla inwestorów, szczególnie tych, o których wiemy, że są z nami od dłuższego czasu" - powiedział prezes Adam Sikorski podczas wideokonferencji. Wśród benefitów dla uczestników programu znajdzie się m.in. 20% zniżki na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych Weryfikacja osób zainteresowanych udziałem w programie będzie następowała co miesiąc, a status członka po pozytywnej weryfikacji będzie przysługiwał na sześć miesięcy (po których nastąpi kolejna weryfikacja), poinformowano. "Przewidzieliśmy trzy poziomy uczestnictwa w programie, o nazwach Red+, Silver+ i VIP+. Aby się do nich zakwalifikować, trzeba posiadać odpowiednio minimum 100...
unimot

Mikołaj Wierzbicki został powołany na wiceprezesa Unimotu od 1 stycznia 2021

Rada nadzorcza powołała Mikołaja Wierzbickiego w skład zarządu spółki, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 roku, na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka. Unimot z nowym wiceprezesem wraz z początkiem 2021 roku "Po zmianach, od 1 stycznia 2021 roku zarząd emitenta będzie działał w składzie czteroosobowym: Adam Sikorski - prezes zarządu, Robert Brzozowski - wiceprezes zarządu ds. handlowych, Marek Moroz - wiceprezes zarządu ds. finansowych, Mikołaj Wierzbicki - wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju grupy kapitałowej, czytamy w komunikacie. Mikołaj Wierzbicki ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi i ich finansami, które zdobywał podczas pracy dla Grupy Kopex oraz Grupy PKN Orlen, w której na stanowiskach członka zarządu nadzorował spółkę Orlen Gaz i Rafinerię...
unimot

Unimot prognozuje 75,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok

Unimot przyjął prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75,3 mln zł, podała spółka. To o 38,7% więcej od pierwotnej wartości, którą spółka opublikowała w ramach strategii Grupy Unimot na lata 2018-2023 w czerwcu 2018 r. Unimot dokonuje prognozy w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową "Prognoza została dokonana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, a także umiarkowanie pozytywne oczekiwania spółki co do przyszłości - w szczególności co do wysokości premii lądowej i wolumenów sprzedaży oleju napędowego w 2021 roku oraz pozytywnego wpływu na wyniki finansowe biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także dynamicznie rozwijającego się segmentu fotowoltaiki (w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, przy przygotowywaniu prognozy zarząd wziął pod...

Unimot: AVIA zamknie rok z ponad 60 stacjami w Polsce

UNIMOT S.A. nie zwalnia tempa i jeszcze w tym roku planuje uruchomić 6 kolejnych stacji paliw AVIA. Oznacza to, że na koniec roku sieć liczyć będzie ponad 60 obiektów. Już dziś otwiera się nowy punkt w województwie lubelskim, w Puławach. Ruszają także stacje w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Międzyrzeczu. Do końca roku do sieci AVIA zostaną włączone obiekty w Horyszowie Polskim, Silnowie oraz w Czaplinku. Na wszystkich wprowadzony zostanie koncept gastronomiczny Eat&Go, z jego nowoczesnymi rozwiązaniami i udogodnieniami. Unimot informuje o rozwoju sieci stacji AVIA W lipcu bieżącego roku sieć stacji paliw AVIA wprowadziła na nowo powstające obiekty swój autorski koncept sklepowo-gastronomiczny o nazwie Eat&Go. Dzięki pozytywnej opinii klientów, stał się standardem dla stacji, które są przyłączane do sieci AVIA. Między...

Spółka Unimotu ma umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych

Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. (Unimot EiG) - spółka zależna Unimotu zawarła ze spółką Naturalna Energia sp. z o.o. oraz jej założycielami - Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim, umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW, podał Unimot. Łączna wartość wszystkich projektów objętych umową, po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh. Unimot EiG może dokonać dodatkowe weryfikacje projektu po podpisaniu dokumentacji transakcyjnej "Na podstawie umowy, spółka zależna od emitenta nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6 456 tys. zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów na warunkach szczegółowo określonych w umowie, przy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację