XTB

Spółki GPW, które od co najmniej 10 lat wypłacają rosnące dywidendy. Jest ich aż 9!

Amerykańska firma Dover wypłaca dywidendy nieprzerwanie od ponad 60 lat. Co prawda polski rynek kapitałowy jest dwukrotnie młodszy, jednak na nim również znajdziemy podmioty mogące pochwalić się długą serią nieprzerwanie wypłacanych i cały czas rosnących udziałów w wypracowanych zyskach. Jeżeli szukasz spółki dywidendowej, to jedna z 9 wymienionych w tym artykule powinna przykuć Twoją uwagę. Śnieżka wypłaca dywidendę od 17 lat będąc jednym z rekordzistów na polskim rynku kapitałowym. Stopa dywidendy plasuje się na poziomie 2,9% Dom Development wypłaca dywidendę zaledwie 3 lata krócej, a jej stopa sięga aż 9,3% W zestawieniu znalazły się również Neuca, Wawel, Unibep, Asseco Business Solutions, Asseco South Easter Eruope, Grupa Kętry oraz Ambra. Pandemia wstrzymała wypłatę dywidend. Nie dotyczy to jednak tych spółek Na GPW...

Unibep wybuduje 2 bloki na 166 mieszkań dla PHN w Łodzi za ok. 37,7 mln zł netto

Unibep zawarł z PHN SPV 26 - spółką zależną Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi, podały spółki w osobnych komunikatach. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 37,7 mln zł netto. Unibep zawarł z PHN SPV 26 umowę o roboty budowlane "Przedmiotem umowy jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogami dojazdowymi. W budynkach o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 166 lokali mieszkalnych oraz 182 miejsca postojowe" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót, wskazano również. Nowa inwestycja Grupy PHN znajduje się w przy ul. Kusocińskiego 115 i 117 w łódzkiej dzielnicy Polesie. W pobliżu...

Unibep ma umowę na generalne wykonawstwo projektu Viva Piast za ok. 29,5 mln zł

Unibep podpisał z Victoria Dom umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji mieszkaniowej pn. "Viva Piast" zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w krakowskiej Nowej Hucie, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi ok. 29,5 mln zł netto. Unibep podpisał z Victoria Dom umowę na realizację robót budowlanych w "Viva Piast" "Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 140 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych oraz 125 miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale 2020 r., a zakończenie - w IV kwartale 2021 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Unibep przeprowadzi analizę perspektyw działalności segmentu modułowego

Rada nadzorcza Unibepu wydała zarządowi spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w grupie, podał Unibep. Unibep przeprowadzi analizę perspektyw działalności segmentu modułowego "Zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej, zarząd spółki zobowiązany został do określenia oraz wskazania strategicznych kierunków rozwoju w przyszłości tego obszaru działalności grupy kapitałowej Unibep z uwzględnieniem jego wyników finansowych, trendów rynkowych oraz makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego i rynkowego oraz indywidualnych perspektyw" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Unibep zastrzega, że na dziś nie zostały podjęte żadne decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłych działań względem segmentu, a o ewentualnych, kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu będzie informował w trybie właściwych raportów. Na swojej stronie internetowej Unibep podaje, że jego spółka zależna Unihouse, z potencjałem...

Unibep ma umowę na generalne wykonawstwo projektu Ursa Sky za ok. 94,2 mln zł

Unibep zawarł umowę z Ursa Sky Smart City na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie w ramach projektu pn. Ursa Sky, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie etapu I wynosi ok. 47,3 mln zł netto, a wynagrodzenie za realizację etapu II określono na kwotę ok. 46,9 mln zł netto. Unibep wykona ważne prace w Warszawie "Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wraz z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem umowy jest realizacja przez emitenta 2 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie...

Unibep miał 9,73 mln zł zysku netto, 20,75 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Unibep odnotowało 9,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unibep odnotowało 9,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 20,75 mln zł wobec 11,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 733,47 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 724,61 mln zł rok wcześniej. "10,3 mln zł - taki jest wynik finansowy netto Grupy Unibep za I półrocze 2020 r. Jest to wzrost rok do roku o ok. 47%. Taki zysk został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie - ok. 733 mln zł, czyli porównywalnym z 725 mln zł w 2019 r. W portfelu zamówień...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 36,6 mln zł netto

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Iwickiej w Warszawie za 36,6 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest spółka należąca do Yareal Polska. Unibep podpisał umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 36,6 mln zł netto "Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku znajdzie się 88 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 110 miejsc postojowych w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w IV kwartale 2020 r., a zakończenie w II kwartale 2022 r., podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane...

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Poznaniu za ok. 46 mln zł netto

Unibep zawarł umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu, podała spółka. Szacunkowe wynagrodzenie wynosi ok. 46 mln zł netto. Unibep z umową na nową inwestycję "Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od emitenta, Bukowska 18 MP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której wspólnikiem jest Monday Development sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą. W dwóch budynkach o wysokości od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 170 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 169 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2020 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2021...

Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie

Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie, podała spółka. Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie "Emitent wskazuje, iż niezależnie od aktualizacji harmonogramu prac do dnia zawarcia porozumienia, realizacja kontraktu nie weszła w fazę prac budowlanych. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami porozumienia, na dzień jego zawarcia, strony potwierdziły brak wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2017 r. Unibep informował, że zawarł umowę na realizację zadania pn. Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów - Niemirów km 3+000 - km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem "zaprojektuj - wybuduj" za 3,49 mln euro netto. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego...
shaking-hands, negocjacje

Unibep wykona budynek wielorodzinny w Warszawie za 30,65 mln zł netto

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie za 30,65 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest HI Poborzańska II (dawniej Home Invest Poborzańska I). Unibep planuje realizację kolejnej inwestycji "Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospodarowania terenu. W budynku o wysokości od 5 do 8 kondygnacji nadziemnych znajdą się 124 lokale mieszkalne i 132 miejsca postojowe" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Unibepu z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 30 650 000 zł netto. "Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest otrzymanie przez emitenta od zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji robót do dnia 15 sierpnia 2020 r. Natomiast zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 19 miesięcy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację