Conotoxia

Spółka Unibepu ma umowę na 3 budynki modułowe w Norwegii za ok 24,7 mln zł netto

Spółka zależna Unibep - Unihouse ma umowę na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji składającej się z 29 mieszkań wykonanych w technologii modułowej zlokalizowanych w 3 budynkach wraz z garażem podziemnym oraz powierzchniami handlowo - usługowymi w Norwegii za ok. 24,7 mln zł netto, podała spółka.Zakończenie Inwestycji przewidziano na III kw. 2022 r. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji składającej się z 29 mieszkań wykonanych w technologii modułowej zlokalizowanych w 3 budynkach wraz z garażem podziemnym oraz powierzchniami handlowo-usługowymi" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Saltnessand Utbygging AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii, podano także. "Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2021 r. Rozpoczęcie produkcji przez Unihouse nastąpi po otrzymaniu odrębnego zlecenia od zamawiającego, co powinno mieć miejsce w III...

Oferta PORR i Unibepu za 405,6 mln zł wybrana na odcinek S19 w woj. podlaskim

Oferta konsorcjum PORR (lider) i Unibep, warta 329,8 mln zł netto, tj. ok. 405,6 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód (z węzłem)", podał Unibep, na który przypada ok. 50% wynagrodzenia. "Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (waga 60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy (waga 30%) i termin realizacji (waga 10%) Cena złożonej oferty mieści się w budżecie zamawiającego" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji Inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych), podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego...

Konsorcjum Unibepu ma umowę na drogę S19 na odcinku Ploski-Haćki za 305,4 mln zł

Konsorcjum Unibep, Budrex i Value Engineering podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki" za 248,3 mln zł netto (tj. ok. 305,4 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Unibepu wynosi ok. 194,5 mln zł netto, a wynagrodzenie spółki zależnej Budrex - ok. 47,8 mln zł netto, podał Unibep. Unibep podpisał nową umowę "Zamawiającym jest Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" - czytamy w komunikacie. W osobnym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi przygotować dokumentację projektową do wniosku o decyzję o zezwoleniu na...

Unibep zrealizuje etap 3B inwestycji na 89 mieszkań przy ul. Coopera w Warszawie

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3B inwestycji na 89 lokali mieszkalnych przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 22,7 mln zł netto. Unibep podpisał nową umowę "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 3 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 89 lokali mieszkalnych oraz 110 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na I kwartał 2021 r., zaś zakończenia na II kwartał 2022 r. Zamawiający to Coopera Idea - spółka pośrednio zależna od Unibepu w której wspólnikiem jest Unidevelopment. "Szacunkowe wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu uUmowy wynosi ok. 22,7 mln zł netto" - czytamy dalej. Grupa...

Oferta konsorcjum Unibepu na 248,3 mln zł netto wybrana w przetargu na odc. S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku wybrała jako najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Unibepu, jego spółki zależnej Budrex i Value Engineering wartą ok. 248,3 mln zł netto w przetargu na projekt i budowę drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki, podał Unibep. Unibep z najkorzystniejszą ofertą "Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 248,3 mln zł netto tj. ok. 305,4 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Zakres prac Unibepu i Budreksu odpowiadać będzie łącznie 97,6% wynagrodzenia wskazanego w ofercie złożonej przez lonsorcjum. Cena złożonej oferty mieści się w budżecie zamawiającego, podano także. "Termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" - czytamy dalej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego....

Spółka Unibepu ma umowę na działkę na stołecznej Ochocie pod ok. 65 mieszkań

UNI 1 IDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie - spółka zależna od Unidevelopment - zawarła z osobą fizyczną umowę dotyczącą nabycia własności nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 18 mln zł netto, podał Unibep - właściciel Unidevelopment. "Na podstawie umowy kupujący nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową o obszarze ok. 0,23 ha. za cenę 18 mln zł netto. Nieruchomość zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne związane z inwestycją deweloperską, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 65 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji planowane jest na I kwartał 2022 r." - czytamy w komunikacie. Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach inwestycji będzie należała do Unidevelopment, podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i...

Konsorcjum Unibepu ma umowę na roboty drogowe za 128,4 mln zł netto

Konsorcjum firm: Unibep (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy (partner konsorcjum) podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj - gr. województwa", podał Unibep. Wartość umowy to 128,4 mln zł netto. Unibep z nową umową "Wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 128,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi kwota ok. 38,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie w I kwartale 2022...

Unibep: Spółki Unidevelopment mają wstępną umowę sprzedaży inwestycji w Poznaniu

Fama Development i 1 Fama Development - spółki zależne Unidevelopment - zawarły z instytucjonalnym inwestorem (kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży, na podstawie której 1 Fama Development zobowiązała się do zrealizowania inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu, podał Unibep - właściciel Unidevelopment. Spółki zależne Unidevelopment - zawarły z instytucjonalnym inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży "Następnie pomiędzy 1 Fama a kupującym zawarta zostanie umowa przeniesienia praw do nieruchomości wraz ze zrealizowaną inwestycją za łączną cenę ok. 110 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Inwestycja będzie realizowana w okresie II kwartał 2021 r. - IV kwartał 2022 r., podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66...
Gorące spółki dnia

Ambra [AMB], Unibep [UNI] – Gorące spółki dnia

Całkiem pozytywnie wygląda także wykres budowlanej spółki Unibep, która podobnie jak Ambra, słynie z polityki dywidendowej. Wczoraj spółka pokazała raport za III kwartał. W tym okresie Unibep odnotował 20,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 25,13 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku r
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Portfel zamówień grupy Unibep wynosił ok. 2 mld zł na koniec III kw. 2020

Portfel zamówień Grupy Unibep wynosił ok. 2 mld zł na koniec III kwartału 2020 roku, w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r., podała spółka. Taki poziom zamówień zapewni Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku "W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł (w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r.). Taki poziom zamówień zapewnia całej Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Leszek Gołąbiecki. Zaznaczył, że w segmencie budownictwa kubaturowego spółka realizuje obecnie ponad 40 kontraktów - nie tylko w Warszawie (najważniejszy rynek), ale także w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, czy w kilku miejscach na Podlasiu. "W segmencie generalnego wykonawstwa mamy dobry portfel zamówień...

Unibep miał 20,05 mln zł zysku netto, 29,98 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Unibep odnotował 20,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wyniki finansowe spółki Unibep zgodne z przewidywaniami zarządu Zysk operacyjny wyniósł 25,13 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 29,98 mln zł wobec 19,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 441,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 472,79 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 29,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1175,04 mln zł w porównaniu z 1197,4 mln zł rok wcześniej. "Wyniki...

Unibep ma umowę na generalne wykonawstwo inwest. Rotunda Dynasy za 52,3 mln zł

Unibep zawarł z Marvipol Rotunda Dynasy umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej pn. "Rotunda Dynasy" przy ulicy Oboźnej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie Unibepu wynosi 52,3 mln zł netto. Termin zakończenia realizacji inwestycji Unibepu został ustalony na III kwartał 2022 r. "Przedmiotem umowy jest odbudowa budynku d. Panoramy Tatr wraz z jej przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną. W budynku o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych znajdą się 23 lokale mieszkalne, 2 lokale usługowe oraz 45 miejsc postojowych w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2022 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii...

Unibep miał wstępnie 30,5 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r.

Unibep miał ok. 1 175 mln zł skonsolidowanych przychodów i 30,5 mln zł zysku netto w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r., wobec odpowiednio 1 197 mln zł i 20,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Unibep miał ok. 1 175 mln zł skonsolidowanych przychodów "Mając powyższe na uwadze wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 29,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w dwóch segmentach operacyjnych - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze, podano także. W osobnym komunikacie spółka podała, że publikacja ostatecznych wyników została przesunięta z 16 listopada na 30 listopada 2020 r. Grupa Unibep działa...

Konsorcjum Unibepu podpisało umowę na rozbudowę DK66 za 40,4 mln zł netto

Konsorcjum firm: Unibep (lider) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud (członek konsorcjum) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie" za ok. 40,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Unibepu stanowi ok. 20,2 mln zł netto, podała spółka. Unibep rozbuduje DK66 "Termin realizacji inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Jak podało w osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, przebudowywany fragment drogi o długości ok. 4 km jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Polską Grupę Energetyczną, na podstawie trójstronnego porozumienia. "W ramach porozumienia GDDKiA będzie prowadzić prace związane z m.in. przebudową konstrukcji drogi, urządzeń...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Spółka Unibepu ma umowę na budynek modułowy w Szwecji za ok. 16,5 mln zł netto

Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" w Sundsvall w Szwecji za ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln zł netto, podał Unibep. Unihouse zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie części modułowej 5-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 56 lokali mieszkalnych. Zamawiającym jest PICEA BYGG AB z siedzibą w Sundsvall w Szwecji" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale 2020 r., a prac budowlanych w I kwartale 2021 r., przy czym rozpoczęcie produkcji przez Unihouse zostanie potwierdzone w momencie otrzymania przez zamawiającego finansowania na realizację inwestycji, co powinno nastąpić w IV kwartale 2020...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację