XTB
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Unibep rekomenduje 0,5 zł na akcję dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Unibepu wnioskuje, aby z zysku za rok 2021 r. w kwocie 16,8 mln zł, dywidenda wyniosła 0,5 zł na akcję, podała spółka. "Jednocześnie emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 wyłączone będą akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, tj. 21 kwietnia 2022 roku, spółka posiada 3 500 000 akcji własnych" - czytamy w komunikacie. Unibep odnotował 33,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 37,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 47,13 mln zł wobec 37,15 mln...

Unibep wybuduje dla Panattoni halę magazynowo-produkcyjną za 28,9 mln euro netto

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł z Panattoni Development Europe umowę przedwstępną na realizację hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim, podała spółka. Wartość umowy to 28,9 mln euro netto. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 31 maja 2022 r., zapowiedziano. "Uzgodniona wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie 28,9 mln euro netto, z zastrzeżeniem, że strony przewidują możliwość realizacji Inwestycji w II etapach" - czytamy w komunikacie. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prace związane z inwestycją zostaną zrealizowane w IV kwartale 2022 roku, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana...

Konsorcjum Unibepu ma umowę na obwodnicę Bielska Podl. za 63,2 mln zł netto

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Konsorcjum Unibep, Budrex (spółka zależna Unibepu) oraz Value Engineering podpisało umowę na projekt i budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 (na odcinku od istniejącej DK 19 do istniejącej DK 66) za 63,2 mln zł netto, z czego kwota ok. 49,9 mln zł netto przypada na Unibep, a ok. 11,8 mln zł netto stanowi wynagrodzenie Budreksu, podał Unibep. "Zamawiającym jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji Inwestycji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych)" - czytamy w komunikacie. W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w Oddziale Infrastruktury w II - IV kwartale 2022 r. i na lata...

Unibep: Najważniejsze zadanie to obecnie renegocjacja kontraktów

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Negocjowanie z zamawiającymi wyższych wynagrodzeń za kontrakty to obecnie najważniejsze zadanie zarządu Unibepu, ocenił prezes Leszek Gołąbiecki. "To jest dla zarządu obecnie najważniejsze zadanie i najwięcej czasu zajmuje, na szczęście skutecznie. Ze wszystkimi zamawiającymi prowadzimy rozmowy" - powiedział Gołąbiecki podczas konferencji prasowej. "W tamtym roku najłatwiej było u deweloperów, którzy mieli rekordowe zyski. Teraz sytuację również rozumieją. Szukamy różnych rozwiązań - jak nie przez dopłaty do kontraktów, to przez optymalizację na kontraktach, dzielenie się oszczędnościami. Większość zamawiających prywatnych, z uwagi, że z niektórymi od lat współpracujemy, rozumie tę sytuację" - dodał. Według zarządu, 2022 rok postawi przed branżą budowlaną wiele wyzwań. Są wśród nich m.in. odpływ pracowników z Ukrainy, niedobór surowców i materiałów (głównie stali i paliw),...
Zetly

Unibep liczy na osiągnięcie ponad 2 mld zł przychodów w 2022 roku

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Unibep powinien osiągnąć ponad 2 mld zł przychodów w br., wobec 1,71 mld rok wcześniej, wynika ze słów wiceprezesa, dyrektora finansowego Sławomira Kiszyckiego. "Portfel zamówień jest rekordowy. Przypada na rok 2022 ponad 1,9 mld zł. Wynika z tego, że dziś przewidujemy, iż osiągniemy przychody w roku 2022 ponad 2 mld, to też będą najwyższe przychody. Wszystko na to wskazuje" - powiedział Kiszycki podczas konferencji prasowej. Wartość całego portfela zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu wynosi 3 531 mln zł. W samym segmencie generalnego wykonawstwa grupa ma portfel zamówień o wartości ok. 1,85 mld zł. Portfel zamówień w segmencie infrastruktura ma wartość 1 100 mln zł, budownictwo modułowe - 346 mln zł, a budownictwo energetyczno-przemysłowe - 235 mln zł. Grupa Unibep...
Dobra lokalizacja, czyli jaka Poradnik dla kupujących mieszkanie

Unidevelopment sprzedał 112 lokali, przekazał 152 w I kw. 2022 r.

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Grupa Unidevelopment prowadząca działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 112 lokali w I kw. 2022 r., podał Unibep. W tym czasie wydała 152 lokale. "Sprzedaż grupy w I kwartale 2022 roku wyniosła 112 lokali, z czego 55 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Grupa rozpoznała w wyniku za I kwartał 2022 roku 152 lokale, z czego 84 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi" - czytamy w komunikacie. "Liczba sprzedanych i przekazanych mieszkań jest zgodna z harmonogramem założonym przez grupę" - dodano. Ponadto na koniec I kwartału 2022 r. grupa miała zawartych 105 umów rezerwacyjnych - w ramach inwestycji realizowanych na rynku warszawskim, radomskim i poznańskim. Unidevelopment jest deweloperem...

Unibep: Unidevelopment rozpocznie budowę 817 mieszkań w 6 projektach w 2022 r.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Grupa Unidevelopment rozpocznie w tym roku budowę 817 mieszkań w ramach 6 projektów deweloperskich, poinformował Unibep. Nadal możliwy jest debiut Unidevelopment na GPW, przy założeniu utrzymania kontroli nad tą spółką przez Unibep. "W roku 2022 Grupa Unidevelopment rozpocznie budowę 817 mieszkań (6 projektów deweloperskich), z tego 168 na rynku warszawskim (2 projekty), 369 na rynku poznańskim (1 projekt), 149 na rynku radomskim (2 projekty) i 131 na rynku trójmiejskim (1 projekt). Mieszkania te znajdą się w ofercie w roku 2022 i kolejnych latach. W przygotowaniu na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało się ok. 6,4 tys. mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach głównie w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście" - czytamy w sprawozdaniu zarządu Unibep za 2021 r. Spółki...

Unibep miał 33,22 mln zł zysku netto, 83,44 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Unibep odnotował 33,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 37,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 47,13 mln zł wobec 37,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 61,48 mln zł wobec 59,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 83,44 mln zł wobec 78,29 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712,39 mln zł w 2021 r. wobec 1 682,34 mln zł rok wcześniej. "47 mln zł (wzrost o 27% r/r) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2% r/r) - takie są wyniki Grupy Unibep za 2021 r. Są to...

Portfel zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu ma wartość 3,53 mld zł

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu wynosi 3 531 mln zł, podała spółka. W samym segmencie generalnego wykonawstwa grupa ma portfel zamówień - na rok 2022 r. oraz lata kolejne - o wartości ok. 1,85 mld zł. "Grupa poprawiła pozycję gotówkową - na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3%), oraz zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy. Podkreślił, że budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok 2021 z założonymi wynikami i to mimo wzrostu cen materiałów i istotnej presji płacowej. "Obecnie na terenie Polski Unibep SA realizuje ok....
Zetly

Unibep ma umowę na rozbudowę drogi w warmińsko-mazurskim za 178,5 mln zł

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki za ok. 145,1 mln zł netto, tj. ok. 178,5 mln zł brutto, podała spółka. W efekcie szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w Oddziale Infrastruktury na 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 890 mln zł. "Zamawiającym jest województwo warmińsko-mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie. Termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane...

Unibep ma umowę na przebudowę i rozbudowę hali w Mszczonowie za 164 mln zł

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację przebudowy i rozbudowy hali magazynowo–produkcyjnej w Mszczonowie wartą 164 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest Mondi Warszawa. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2022 r., a zakończenie w III kwartale 2023 r., podano. "Jest to kolejny projekt w ramach budownictwa energetyczno-przemysłowego realizowany przez emitenta" - czytamy w komunikacie. W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w budownictwie energetyczno-przemysłowym na rok 2022 i lata kolejne wynosi ok. 235 mln zł, podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: aktualny kurs dolar...

Spółka z grupy Unibep ma przedwstępne umowy zakupu nieruchomości za ok. 34,7 mln zł

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - UNI 13, spółka z Grupy Unibep, zawarła przedwstępne umowy nabycia nieruchomości trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości o łącznej powierzchni ok 7,5 tys. m2 położonych w Warszawie, w dzielnicy Włochy za ok. 34,7 mln zł , podała spółka. "Umowy przyrzeczone w odniesieniu do nieruchomości zostaną zawarte etapowo, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku, po uprzednim spełnieniu się określonych w umowie okoliczności, w tym dotyczących uzyskania satysfakcjonującego dla kupującego wyniku badania stanu nieruchomości . Jednocześnie kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. w przypadku, gdy wynik due diligence nie będzie satysfakcjonujący" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego....

Unibep ma umowę na inwestycję na 108 mieszkań w stolicy za 108 mln zł netto

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu DE inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie wynosi 108 mln zł netto. Zamawiającym jest spółka należąca do grupy kapitałowej Okam Capital, tj. Szwedzka E, podano. "Przedmiotem umowy jest realizacja, w ramach etapu DE, 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz częścią usługową, budynku usługowego i budynku biurowego. W budynkach o wysokości od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 181 lokali mieszkalnych, 23 lokale usługowe oraz 530 miejsc parkingowych w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po wydaniu przez zamawiającego pisemnego zlecenia rozpoczęcia robót, co powinno nastąpić w II kw. 2022 r. Zakończenie prac przewidziane jest natomiast na...

Oferta Unibepu za 145,1 mln zł netto wybrana na rozbudowę drogi w woj. warmińsko-mazurskim

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Oferta Unibepu, warta 145,1 mln zł netto (178,5 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na udzielenie zamówienia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki", podała spółka. "Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (waga 60%) oraz okres gwarancji jakości (waga 40%). Zadeklarowany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mrc kurs | kurs lewa prognozy 2021 | kurs akcji selvita | comarch kurs | pkobp kurs akcji | benefit...
Kurs euro EURPLN zyskuje na Forex w piątek

Unibep miał wstępnie ok. 33,1 mln zł przypisanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Unibep odnotował ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. (wobec 37,2 mln zł zysku przed rokiem, w tym ok. 33,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe wyniki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły szacunkowo w ub.r. ok. 1 700 mln zł (wobec 1 682 mln zł rok wcześniej). "W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej, jak również w dwóch segmentach operacyjnych grupy kapitałowej Unibep - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze" - czytamy w komunikacie. W przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku...

Unibep odstąpił od dwóch kontraktów budowlanych na Białorusi, wycofuje się z tego rynku

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Unibep rozwiązał dwa porozumienia dotyczące realizacji kompleksów sportowo-rekreacyjnych tj. z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa Mińsk z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, podała spółka. Spółka nie ma innych umów o roboty budowlane zawartych na rynku białoruskim. "W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. informującego m.in. o ograniczeniu działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w raportach okresowych, zarząd Unibep S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa Mińsk z siedzibą w Mińsku dwa porozumienia rozwiązujące, dotyczące odpowiednio, warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul....

Unibep: Nie ma bezpośrednich ryzyk na Ukrainie, które mogłyby wpłynąć na zasoby grupy

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - Unibep nie identyfikuje w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie istotnych bezpośrednich ryzyk, które mogłyby wpłynąć na zasoby grupy, podała spółka. Unibep nie prowadzi obecnie żadnych prac budowlanych na terytorium Ukrainy, nie przebywają tam również polscy pracownicy ani podwykonawcy. Spółka podała, że ma zawarte trzy umowy dotyczące rynku ukraińskiego, z czego dwie umowy są warunkowe i pozostają na etapie uzgodnień proceduralnych, a kolejny projekt, dotyczący realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko-polskiej, znajduje się wciąż na etapie prac projektowych. "Wobec powyższego, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk, które mogłyby wpłynąć na zasoby Grupy Unibep, przy czym nie można wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja ww. projektów może ulec wydłużeniu lub...

Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Warszawie za 106,7 mln zł netto

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację V etapu inwestycji mieszkaniowej 19. Dzielnica przy ulicy Kolejowej w Warszawie za 106,7 mln zł netto, podała spółka. W efekcie zawarcia umowy szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w segmencie generalnego wykonawstwa na 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 1 690 mln zł, dodano. "Przedmiotem umowy jest budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. W budynkach o wysokości od 6 do 10 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 207 lokali mieszkalnych, 18 lokali usługowych oraz 236 miejsc w garażach podziemnych" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Pro Urba Invest V. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na I kwartał 2022 r., a zakończenia na IV kwartał...

Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za 34,5 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej rzy ulicy Tadeusza Joteyki w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 34,5 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. W budynku o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 56 lokali mieszkalnych, 4 lokale usługowe oraz 57 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2022 r., zaś zakończenie w III kw. 2023 roku. Zamawiającym jest Uni 1, w której spółka zależna od emitenta Unidevelopment posiada 100% udziałów, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i...

Unihouse z Grupy Unibep ma zamówienie na moduły z Finlandii za ok. 18,3 mln zł netto

Warszawa, 10.02.2022 (ISBnews) - Unihouse - spółka zależna Unibepu - przyjęła do realizacji trzy zamówienia na dostawę modułów, otrzymanych od Adapteo z siedzibą w Finlandii, w wykonaniu obowiązującej strony umowy ramowej dostawy na lata 2020-2022, podał Unibep. Wartość zamówień wynosi ok. 18,3 mln zł netto. "Przedmiotem zamówień jest produkcja łącznie 180 modułów w uzgodnionej z zamawiającym technologii, które będą przeznaczone do wznoszenia budynków użyteczności publicznej. Produkcja modułów będzie realizowana w II kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac uzależnione jest od uprzedniego otrzymania przez Unihouse zabezpieczeń przewidzianych w umowie ramowej" - czytamy w komunikacie. W efekcie przyjęcia do realizacji zamówień szacowana wartość portfela segmentu modułowego reprezentowanego przez Unihouse do realizacji na rok 2022 i lata kolejne wynosi ok. 335 mln...

Oferta konsorcjum Unibepu najkorzystniejsza w przetargu na odcinek obwodnicy Bielska Podl.

Warszawa, 09.02.2022 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Unibepu (lider), Budrexu i Value Engineering została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. "Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK 19 do istn. DK 66", podał Unibep. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 63,2 mln zł netto, tj. ok. 77,7 mln zł brutto, z czego kwota ok. 49,9 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające Unibepowi, a kwota ok. 11,8 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające Budrexowi. Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (waga 60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy (waga 30%) i termin realizacji (waga 10%), podano...
flaga norwegii z górami w tle

Unihouse z Grupy Unibep ma umowę na budynki moduł. w Norwegii za ok. 26 mln zł netto

Warszawa, 08.02.2022 (ISBnews) - Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła z vre Eikervei 126 z siedzibą w Drammen umowę na realizację w technologii modułowej I etapu inwestycji pn. "Solfast Park" w miejscowości Drammen w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 57,6 mln NOK netto, co stanowi ok. 26,0 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 4 jednostek szeregowych, w których znajdzie się łącznie 41 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2022 roku. Natomiast rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2022 roku, a zakończenie inwestycji na II kwartał 2023 roku, podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności...

Unibep wybuduje kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za 319,4 mln zł netto

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy", podała spółka. Wartość umowy to 319,4 mln zł netto. Zamawiającym jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. "Przedmiotem umowy jest realizacja wielofunkcyjnego budynku o wysokości od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych wraz z instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną. W realizowanym budynku znajdzie się skrzydło koncertowe, część dydaktyczna, gastronomiczna, administracyjno-gospodarcza oraz mieszkalna (akademik), a także podziemna hala garażowa z 103 miejscami parkingowymi" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 319,4 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w...

Unibep wyhamowuje spadek kursu przy 10 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Wartość tej umowy sięga 128,9 mln zł. Notowania nie specjalnie jednak reagują na podane informacje. Kurs od drugiej połowu 2021 roku spada. Obecnie szansą na większe odbicie jest bliskość wsparcia w rejonie 10 zł, które od końca listopada zatrzymuje dalszy spadek ceny.

Unihouse z grupy Unibep ma umowę na budynki moduł. w Niemczech za 29,3 mln zł netto

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła z konsorcjum ARGE Wohnanlage Kriftel umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. Kriftel Raiffeisenstraße" w miejscowości Kriftel w Niemczech za 6,5 mln euro netto, co stanowi ok. 29,3 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej czterech budynków, w których znajdzie się łącznie 48 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kw. 2022 r. - prac budowlanych planowane jest na III kw. 2022 roku, a zakończenie inwestycji na II kw. 2023 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zawarciu przez Zamawiającego umowy z klientem końcowym, co jest planowane w I kwartale 2022 roku, podano także. Grupa...

Spółka Unibepu zrealizuje inwestycję modułową w Niemczech za ok. 6,6 mln euro

Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarła z Carestone Projekt I GmbH umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji w miejscowości Mittelkalbach w Niemczech, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 6,6 mln euro netto, co stanowi ok. 29,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się 88 jednostek mieszkalnych dla pensjonariuszy domu seniora oraz 17 mieszkań dla opiekunów" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2022 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2022 roku, z zastrzeżeniem, że zamawiający uzyska pozwolenie na budowę w terminie określonym w umowie, zaś zakończenie inwestycji określono na I kwartał 2023 roku. Zawarcie przedmiotowej...

Konsorcjum Unibepu zrealizuje zespół budynków w Węgorzewie za 128,9 mln zł

Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Unibep (lider konsorcjum) oraz Tytan Systemy Bezpieczeństwa (partner konsorcjum) zawarło umowę na realizację zadania pn. "Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie", podał Unibep. Wartość umowy to 128,9 mln zł netto. Zamawiającym jest Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, zaznaczono. "Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 128,9 mln zł netto, co stanowi ok. 158,5 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca emitentowi wynosi ok. 97,1 mln zł netto, co stanowi ok. 119,5 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji wynosi 560 dni od dnia zawarcia umowy. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce,...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Unidevelopment sprzedał 133 lokale, przekazał 657 w IV kwartale 2021 r.

Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Spółki z Grupy Unidevelopment, prowadzące działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep, sprzedały 133 lokale, a przekazały 657 w IV kwartale 2021 roku, podał Unibep. W całym 2021 r. grupa sprzedała 921 lokali mieszkalnych (+12,5% r/r), łącznie z lokalami zrealizowanymi w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. Jednocześnie grupa przekazała 908 lokali mieszkalnych (+17,9% r/r), podano w komunikacie. "Liczba sprzedanych i przekazanych mieszkań jest zgodna z harmonogramem założonym przez grupę" - czytamy dalej. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Zobacz inne, najczęściej szukane...

Unibep zbuduje zaporę na granicy z Białorusią za ok. 197,5 mln zł netto

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Unibep oraz jego spółka zależna Budrex zawarło dwie umowy na realizację, odpowiednio 3 części i 4 części zadania pn. "Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej" za odpowiednio ok. 89,4 mln zł netto i ok. 108,1 mln zł netto, podał Unibep. Zamawiającym jest Skarb Państwa - Komendant Główny Straży Granicznej. Przedmiotem zadania jest realizacja bariery fizycznej na granicy polsko - białoruskiej w formule "zaprojektuj i wybuduj" na odcinkach o długości 36,73 km i 43,97 km przebiegających na terenie województwa podlaskiego. Umowy nie obejmują dostaw słupów i przęseł, które zapewnia zamawiający, a także systemu perymetrii realizowanego przez inny podmiot na podstawie odrębnego zamówienia, podano także. Termin realizacji inwestycji wynosi 150 dni od dnia zawarcia...

Oferta konsorcjum Unibepu za ok. 128,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu dla wojska

Warszawa, 31.12.2021 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Unibepu oraz Tytan Systemy Bezpieczeństwa za ok. 128,9 mln zł netto (ok. 158,5 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie na realizację zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie, podał Unibep. Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena , termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji , podano. "Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 128,9 mln zł netto, co stanowi ok. 158,5 mln zł brutto. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego ostateczny zakres prac oraz udział emitenta w wynagrodzeniu konsorcjum w związku z w/w postępowaniem pozostaje w toku uzgodnień" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji wynosi 560 dni od dnia zawarcia umowy. Grupa...

Stale rosnąca dywidenda i budowa muru na granicy. Analiza fundamentalna Unibep

Unibep jest to podmiot z branży budowlanej, który weźmie udział w budowie muru na polsko-białoruskiej granicy. Spółka od 2009 roku regularnie wypłaca dywidendę, która ma charakter rosnący, co sprawia, że należy ona do grona solidnych dywidendowców. Ostatnie tygodnie to jednak czas korekty i nie najlepszych wyników finansowych, wskazuje Konrad Książak na Comparic24. Unibep weźmie udział w budowie muru na granicy. Dywidenda za rok 2020 wyniosła 0,30 zł na akcję. W trakcie ostatnich tygodni kurs zanotowałem spadek z 14 zł za walor do 11 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=vz3JZRHCD-4 Mocna korekta wyceny - Spółka dużo mniejsza, no bo zauważmy, że Budimex to jest prawie 6 mld (już po spadkach), a jeżeli chodzi o spółkę Unibep to...

Unihouse z grupy Unibep z umową na budynki moduł. w Niemczech za 37 mln zł netto

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła z konsorcjum ARGE Künzelsau Taläckerallee umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. Künzelsau Taläcker w Künzelsau w Niemczech za 7,99 mln euro netto, co stanowi ok. 37 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej czterech budynków, w których znajdzie się łącznie 80 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2022 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kwartał 2022 roku, a zakończenie inwestycji na I kwartał 2023 roku, podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody...
Gorące spółki dnia

Unibep [UNI], Budimex [BDX] – Gorące spółki dnia

Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy. W przeciwieństwie do Unibepu, kurs Budimexu nie zareagował pozytywnie na te informacje. Ciekawie wygląda technika na wykresie tygodniowym, gdzie kurs oscyluje przy ważnej strefie wsparcia. Po niemal 40% spadku notowań, może to sprzyjać dokonaniu odbicia.

Oferta konsor. Unibepu za 197,5 mln zł wybrana na zaporę na granicy z Białorusią

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Unibepu jako liderem i Budrex (spółka zależna, jako partner) została wybrana na budowę zapory na granicy z Białorusią na dwóch odcinkach o łącznej długości 80,7 km, podała spółka. Wartość oferty to ok. 197,5 mln zł netto. "Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. otrzymał od pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku , w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i...

Unibep wybuduje centrum handlowe w Zaporożu na Ukrainie za 56 mln euro netto

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Unibep podpisał z ukraińską spółką Khortitsa Moll, należącą do holdingu Budhouse Group, warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 56 mln euro netto. "Termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji robót, które wymaga uprzedniego przyjęcia placu budowy, zapłaty przez zamawiającego części zaliczki oraz przekazania spółce kompletu dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 56 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 260 mln zł netto, podano również. Inwestycja w 85-proc. będzie realizowana z kredytu udzielonego zamawiającemu przez polski bank. Ponadto zamawiający zapłaci spółce ze środków własnych zaliczkę na poczet realizacji...

Spółka z grupy Unibep ma wstępną umowę na zakup działek w Gdyni za ok. 66 mln zł

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - UNI 10 - spółka zależna Unidevelopment z grupy Unibep - podpisała pakiet umów przedwstępnych z odrębnymi podmiotami, tj. spółką jawną oraz osobami fizycznymi dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia, podała spółka. Łączna wartość umów to ok. 66 mln zł netto. "Nabywane nieruchomości zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z kilkuetapową inwestycją deweloperską, w ramach której przewidziane jest zrealizowanie ok. 800 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji zaplanowane jest na III kwartał 2024 r." - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka przedmiotem umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66 mln zł netto. W odniesieniu do każdej z umów przedwstępnych umowa przyrzeczona zostanie...

Unibep ma umowę z Energetyką Cieszyńską o wartości 33,9 mln zł netto

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w formule "pod klucz" zadania pn. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska", podała spółka. Wynagrodzenie wynosi ok. 33,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zabudowy 3 kotłów wodnych olejowo-gazowych wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła. Wynagrodzenie należne emitentowi za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 33,9 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kwartale 2022 r., a zakończenie w IV kwartale 2022 r. "Zawarcie przedmiotowej umowy jest kontynuacją działań emitenta w obszarze budownictwa energetyczno-przemysłowego, podjętych w następstwie uzyskania kierunkowej rekomendacji rady nadzorczej spółki oraz utworzenia nowego segmentu energetyczno...
Gorące spółki dnia

Mabion [MAB], Unibep [UNI] – Gorące spółki dnia

W budynku o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdą się 92 lokale mieszkalne oraz 93 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Kilka dni temu firma informowała także o wygranym przetargu na realizację budowy kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wartość oferty wynosi ok. 392,8 mln zł brutto.

Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za 35 mln zł

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej "Złota Praga" przy ul. Drwęckiej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 35 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. W budynku o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdą się 92 lokale mieszkalne oraz 93 miejsca parkingowe w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IV kwartale 2021 r., a zakończenie - w III kwartale 2023 r. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł...

Oferta Unibepu na budowę kampusu Akademii Muzycz. w Bydgoszczy najkorzystniejszą

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Oferta Unibepu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację budowy kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, podała spółka. Wartość oferty wynosi ok. 392,8 mln zł brutto. "Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2021 r. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dokonała wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: "'Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ulicy Chodkiewicza 9 - 11 w Bydgoszczy'" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i...

Unibep z obniżoną wyceną do 14 zł przez DM Banku BPS

Analitycy cały czas uważają, ze największe szanse spółka ma w segmencie budownictwa kubaturowego oraz w rosnącym udziale inwestycji zagranicznych, szczególnie w segmencie ekologicznych domów modułowych. W dłuższym terminie do wyników powinien pozytywnie kontrybuować segment infrastruktury (Fundusz Odbudowy).

Akcje LPP od połowy listopada tracą. Kryzys na granicy wpływa na sytuacje spółek

W ubiegłym tygodniu ministrowie zagraniczni krajów Unii Europejskiej przyjęli nowe sankcje, które mają być nałożone na państwo Łukaszenki. To pewnego rodzaju ryzyko dla niektórych polskich spółek, które prowadzą biznes na Białorusi Akcje LPP tracą w obliczu napiętych relacji z Białorusią Wg informacji podawanych przez Narodowy Bank polski w ubiegłym roku polskie inwestycje u naszego wschodniego sąsiada wynosiły 467,4 mln złotych.To co prawda stanowi ok. 0,5 proc. wszystkich polskich inwestycji zagranicznych, jednak kryzys migracyjny może negatywnie wpłynąć na kondycję poszczególnych podmiotów notowanych na GPW. Spółka LPP, polskie przedsiębiorstwo odzieżowe, posiada na Białorusi 10 sklepów. Akcje spółki podrożały od początku roku o ponad 85,5 proc. Od połowy listopada zaliczają jednak dynamiczną korektę. Firma CDRL na Białorusi ma zlokalizowanych aż 44 placówki. Biznes w tym kraju odpowiada aż za...

Unibep warunkowo przydzieli obligacje serii H o wartości nom. 50,57 mln zł

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Unibep powziął uchwałę o warunkowym przydziale inwestorom trzyletnich obligacji serii H w liczbie 500 570 szt. po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł, pod warunkiem opłacenia przez nich obligacji nie później niż 24 listopada 2021 r., podała spółka. 3 września br. Unibep uchwalił program emisji do 1,5 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: bml akcje | akcje cdr | kurs intercars | giełda cyfrowy polsat | newconnect akcje | pge akcje...

Unihouse z grupy Unibep ma umowę na bud. modułowy w Szwecji za 18,8 mln zł netto

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Finnsta" w Bro Kommun k. Sztokholmu, za ok. 40,6 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 18,8 mln zł netto, podał Unibep. "Zamawiającym jest Markarydsbostader AB z siedzibą w Sztokholmie, podmiot należący do Hembla AB z siedzibą w Sztokholmie. Przedmiotem umowy jest realizacja w technologii modułowej budynku wielorodzinnego, w którym znajdą się 44 lokale mieszkalne" - czytamy w komunikacie. Realizacja prac projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę rozpoczęła się, na podstawie odrębnej umowy, w IV kwartale 2021 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kwartał 2022 r., a zakończenie inwestycji w I kwartale 2023 r., z zastrzeżeniem, że wejście w...
Gorące spółki dnia

genXone [GX1], Unibep [UNI], – Gorące spółki dnia

"W IV kwartale spodziewamy się znacznego wpływu na wyniki Grupy Unibep działalności w segmencie deweloperskim, co wynika z przyjętego harmonogramu przekazań mieszkań" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki. Notowania oscylują przy lokalnym wsparciu 11,30 zł. Ewentualny upadek poziomu, sprawi że kolejna szansa na odbicie pojawi się przy głównym wsparciu w okolicach 10 zł.

Unibep oczekuje największego wpływu segm. deweloperskiego na wyniki w IV kw.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Największe znaczenie segmentu deweloperskiego w wynikach Grupy Unibep spodziewane jest w ostatnim kwartale 2021 r., podała spółka. "W segmencie tym poziom rozpoznanych przychodów i tym samym wyników uzależniony jest od harmonogramów realizacji projektów, a te są pochodną m.in. decyzji o ich uruchomieniu. Z tego względu trzeci kwartał 2021 roku, jak i okres od początku bieżącego roku prezentuje dane finansowe w wartościach niższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Większe znaczenie biznesu w wynikach grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale roku 2021" - czytamy w raporcie. W poprzednich okresach 2021 segment działalności deweloperskiej rozszerzył swoją ofertę i podjął decyzje o uruchomieniu nowych inwestycji. W pierwszym półroczu 2021 z Unibepem jako generalnym wykonawcą podpisane zostały umowy na realizację kolejnego...

Unibep miał 6,4 mln zł zysku netto, 15,96 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Unibep odnotował 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 19,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,96 mln zł wobec 24,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,82 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 435,34 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 086,38 mln zł w porównaniu z 1 168,53 mln zł rok wcześniej. "Około 25 mln zł zysku netto , przy sprzedaży na poziomie ok. 1,09 mld...

Unibep: RN chce segmentu budownictwa energ.-przem, debiutu Unidevelopment na GPW

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Unibepu zarekomendowała spółce utworzenie nowego segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego, a także wprowadzenie akcji spółki zależnej Unidevelopment na GPW, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki wydała zarządowi spółki kierunkowe rekomendacje odnoszące się do: a] utworzenia nowego segmentu działalności w postaci budownictwa energetyczno-przemysłowego, w oparciu o rozwój organiczny dedykowanego pionu organizowanego w ramach struktur emitenta, jak również o ewentualne procesy akwizycyjne (M&A), mając w szczególności na uwadze nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie będące odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej; koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki, intencją jest chęć realizacji projektów o wysokiej efektywności energetycznej; b] analizy scenariusza obejmującego możliwość przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów...

Polityka dywidendowa Unibepu zakłada wypłatę 20-50% skons. zysku netto

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Unibep przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka. Polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od zysku netto wypracowanego w 2021 roku. "Intencją zarządu Unibep S.A. jest rekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu - po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej spółki - wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Grupy Unibep za dany rok obrotowy. Zarząd spółki dąży do maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa. Polityka dywidendowa spółki zakłada zamiar stabilnego realizowania przez Unibep S.A. w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania spółką...

Unibep ma umowę na II etap inwestycji ‘Soho’ w Warszawie za 108,5 mln zł netto

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę o wartości 108,5 mln zł netto na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "Soho" przy ulicy Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Zamawiającym jest Yawa Sp. z o.o. 4 Sp. k. - spółka należąca do Yareal Polska. "Przedmiotem umowy jest realizacja 4 budynków mieszkalnych o wysokości od 6 do 9 kondygnacji z garażem podziemnym, parkiem linearnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynkach znajdzie się łącznie 296 lokali mieszkalnych, 10 lokali usługowych oraz 329 miejsc postojowych w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi 108,5 mln zł netto, podano także. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IV kwartale 2021 r. a zakończenie w III kwartale 2023 r. O zawarciu umowy na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje