XTB
txm

TXM miało 16,58 mln zł straty netto, 15,8 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - TXM odnotowało 16,58 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 9,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 15,8 mln zł wobec 7,42 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,9 mln zł w I...

TXM złożył wniosek o upadłość spółki, uzgodnił z bankami współpracę do 11 maja

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość spółki, podał TXM. Ponadto TXM zawarł oświadczenia z PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim dotyczące zasad współpracy do 11 maja br. "Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich...

TXM miał 13,77 mln zł straty netto, 9,86 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - TXM odnotował 13,77 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 22,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,86 mln zł wobec 19,3 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,66 mln zł w I poł....

Akcjonariusze TXM zatwierdzili scalenie akcji w stosunku 25:1

Akcjonariusze TXM zatwierdzili scalenie wszystkich akcji spółki w stosunku 25:1, podała spółka. Operacja jest jednym z kluczowych elementów mających na celu wznowienie obrotu papierami TXM na warszawskim parkiecie. "Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze TXM przegłosowali scalenie akcji spółki w stosunku 25:1. Oznaczać to będzie wymianę 25 akcji o wartości nominalnej...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

TXM miało 9,25 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2021 r.

TXM odnotowało 9,25 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 17,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 7,42 mln zł wobec 16,16 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,54 mln zł w I kw. 2021...

TXM miało 12,38 mln zł straty netto z dz. kont., 22,35 mln zł straty EBIT w 2020

TXM odnotowało 12,38 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 57,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) strata netto za ub.r. wyniosła również 12,38 mln zł wobec 61,89 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna...
txm

TXM miało 12,29 mln zł zysku netto z dz. kont., 2,82 mln zł EBITDA w III kw.

TXM odnotował 12,29 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TXM odnotował 12,29 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,11 mln zł wobec 9,41 mln zł straty...
txm

TXM chce przywrócić obrót akcjami spółki, planuje scalenie walorów w stos. 25:1

Zarząd TXM podejmuje działania zmierzające do dopuszczenia do obrotu nowych akcji spółki, powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz wznowienia obrotu akcjami na GPW. W tym celu planowane jest m.in. przeprowadzenie scalenia akcji w stosunku 25:1, podała spółka. TXM planuje dopuścić do obrotu nowe akcje spółki "W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami...
txm

TXM miał 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec straty w I kw. br.

TXM odnotował 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec 8,37 mln zł straty w tym ujęciu kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie. W całym I półroczu 2020 r. EBITDA była nadal ujemna i wyniosła -5,93 mln zł (wobec -9,36 mln zł rok wcześniej). Zarząd TXM...
txm

TXM przesunął termin płatności wierzytelności do 18 września br.

TXM w porozumieniu z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim - zmienił zapisy umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. Na mocy tych zmian wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności banków wobec spółki na podstawie umów kredytowych zostały przesunięte do dnia 18 września 2020 r. TXM porozumiał się z...
txm

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

TXM w restrukturyzacji odnotował 57,92 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 53,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TXM podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto w działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln...
txm

TXM oraz banki finans. dokonały okresowych zmian w umowie restrukturyzacyjnej

TXM w restrukturyzacji otrzymał od banków finansujących tj. PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego podpisany przez strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zgodę na zmiany do zobowiązania banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi przypadkami naruszenia, podała spółka. Zmiany w...

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TXM w wyniku zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego, dojdzie do spadku udziału Redanu w tej spółce do 30,91% kapitału zakładowego i 40,48% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Redan. Spadek udziały Redanu w TXM do 40,48% "W wyniku realizacji przyjętych propozycji układowych, w momencie uprawomocnienia się postanowienia...
txm

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które nie rokowały. Będzie to ok....
txm

Przychody TXM spadły o 50% r/r do ok. 32 mln zł w I kw. 2020

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 32 mln zł w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 50% r/r, podała spółka. Pandemia mocno wpływa na spadek obrotów spółki Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 254 sklepów własnych o...
txm

TXM z ponad 29 mln zł straty w I poł. roku. Ponad dwa razy więcej niż przed rokiem

TXM odnotował 29,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 11,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 38,85 mln zł wobec 14,27 mln zł straty rok...
txm

TXM – powiększa stratę w III kwartale, akcje 7% w dół

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z dokumentu. Spółka wypracowała w III kwartale 12,27...

GPW: Słabe wyniki grupy TXM

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket , drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Działa na terenie całego kraju, w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. Obecnie dysponuje ponad 350 sklepami stacjonarnymi oraz sklepem internetowym. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalny sygnał kupna na IMS [IMS] i TXM [TXM]

IMS D1 IMS zajmuje się marketingiem sensorycznym, czyli kreowaniem nastroju i wpływaniem na zachowanie klientów. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu mamy konsolidację, która trwa już ponad pół roku. Jej górnym ograniczeniem jest niebieska linia oporu, która obecnie znajduje się na poziomie 3,54 zł....