Conotoxia
transpolonia

Trans Polonia miała 0,8 mln zł straty netto z działalności kont. w II kw. 2021

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem, uwzględniająca 1,91 mln zł straty netto z działalności zaniechanej, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła 2,71 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 24,72 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 3,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości...
dywidenda napis i banknoty usd

Wakacje z dywidendą. Które spółki już wkrótce podzielą się zyskami?

Sezon wakacyjny rozkręca się na dobre i swoim zasięgiem obejmować zaczyna również warszawski parkiet. Mimo to w okresie tym co najmniej kilka ciekawych spółek wpisało w swoje harmonogramy ostatnie dni z prawem do dywidendy, czy też samą jej wypłatę. Wśród nich wymienić można m.in. LPP, które planuje wypłacić rekordowe 450 zł dywidendy na akcję, czy też PKN Orlen. W okresie wakacyjnym wiele spółek zaplanowało ostatni dzień z prawem do dywidendy oraz samą wypłatę. W lipcu są to m.in. Ten Square Games, LPP, Develia, PKN Orlen, czy też Echo Investment. Sierpień jest zdecydowanie skromniejszy, choć oferuje spółki z ponad 6% stopą dywidendy. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl LPP wypłaci rekordowe 450 zł Na samym początku wspomnieć można o...

Wysoka dywidenda – 5 najwyższych dywidend na GPW w 2021 roku

Dywidendy to dla niektórych inwestorów cały sens długoterminowego lokowania swoich środków na GPW. Dla innych znowu to dodatkowe kilka procent, a inni wogóle nie przejmują się zyskami, jakimi spółki dzielą się z akcjonariuszami. Czy słusznie? W tym roku aż 6 spółek wypłaci dywidendę o stopie ponad 7%. Przyjrzyjmy się im. Stopa dywidendy to stosunek wartości dywidendy na akcję do ceny akcji Najwyższą dywidendę względem kursu akcji chce zaoferować MUZA SA Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl MUZA SA: stopa dywidendy 11,6% Akcje Muza SA obecnie notowane są po 6,10 zł, co przy planowanej przez zarząd spółki dywidendzie o wartości 0,71 zł daje stopę dywidendy na poziomie 11,6%! Są jednak pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, zysk z dywidendy nie został jeszcze zaakceptowany...
transpolonia

Trans Polonia miała 2,4 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

Trans Polonia odnotowała 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem, uwzględniający 30,29 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej, wyniósł 27,9 mln zł wobec 0,86 straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,77 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 21,82 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Trans Polonia w okresie 3 miesięcy kończących się 31 marca 2021 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości 22 772 tys. zł i zanotowała dynamikę sprzedaży w wysokości 4,4 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego,...
transpolonia

Trans Polonia planuje skup do 15% akcji własnych za maks. 17,1 mln zł

Akcjonariusze Trans Polonii zarekomendowali zarządowi przeprowadzenie skupu do 3 427 157 akcji własnych, stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki po cenie 5 zł za jedną akcję, wynika z podjętych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Trans Polonie planuje skup akcji własnych Łączna wartość skupu wyniesie nie więcej niż 17,13 mln zł, a przeprowadzenie skupu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2021 roku w formie złożenia wszystkim akcjonariuszom spółki odpowiedniej oferty sprzedaży akcji. Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.
transpolonia

Trans Polonia miała 14,3 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Trans Polonia odnotowała 14,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,06 mln zł wobec 9,71 mln zł rok wcześniej. Wzrost EBITDA o 13,9% został wypracowany pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej pandemią koronawirusa i niższą sprzedażą usług transportowych. Wyższa rentowność operacyjna to w dużej mierze wynik usprawnienia zarządzania transportem własnym w segmencie chemii, asfaltów i produktów spożywczych przy jednoczesnym utrzymującym się wysokim kursie euro, podkreślono w sprawozdaniu zarządu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,05 mln zł w 2020 r. wobec 104,4 mln zł rok wcześniej. "Rok...
transpolonia

Trans Polonia miała 4,64 mln zł zysku netto, 7,01 mln zł zysku EBIT w III kw.

Trans Polonia odnotowała 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,01 mln zł wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. Trans Polonia miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 73,06 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 179,21 mln zł w porównaniu z 195,77 mln zł rok wcześniej. " Segment...
Trans Polonia logo

Trans Polonia chce wypłacić dywidendę po raz kolejny

W komunikacie z 31 lipca Trans Polonia podała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zgodnie z wolą Zarządu akcjonariuszom przypaść miałaby kwota przeszło 2 mln złotych. Zarząd Trans Polonia chce przeznaczyć całość zysku netto na dywidendę Spółka chce wypłacić dywidendę trzeci raz z rzędu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma odbyć się 27 sierpnia Trans Polonia chce wypłacić przeszło 2 mln złotych dywidendy Komunikatem z 31 lipca Zarząd Trans Polonii podał, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji wypłaty dywidendy. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółka miałaby wypłacić całość wypracowanego w 2019 roku zysku netto w wysokości 1 565 592,52 złotych. W formie dywidendy miałoby zostać wypłacone także 469 415,66 złotych, pochodzące z kapitału zapasowego Spółki. Łącznie dywidenda miałaby wynieść 2 035 008,18 złotych, co w przeliczeniu na...
transpolonia

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują o 0,09 zł dywidendy na akcję 28 VIII

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 sierpnia 2020 r., o wypłacie 2,04 mln zł na dywidendę, co stanowi 9 groszy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Spółka ma przeznaczyć na wypłatę dywidendy całość zysku netto za 2019 rok w kwocie 1,57 mln zł oraz 0,47 mln zł z kapitału zapasowego. Trans Polonia planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk: (i) netto z działalności spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 565 592,52 zł oraz (ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 469 415,66 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2 035 008,18 zł" - czytamy w projekcie uchwały, Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 14 grudnia 2020...
transpolonia

Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "W I kwartale 2020 r. grupa zanotowała stratę netto w wysokości 858 tys. zł w stosunku do osiągniętego zysku netto w wysokości 4 tys. zł za poprzedni okres. Na zanotowaną stratę netto największy wpływ miała nadwyżka ujemnych różnic kursowych w wysokości 870 tys. zł powstała głównie w wyniku wyceny na dzień 31 marca 2020 r zobowiązań leasingowych w walucie euro" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,72 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa osiągnęła w okresie...
transpolonia

Trans Polonia: we wtorek 21 kwietnia mija ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach buy-backu

Trans Polonia, notowany na GPW operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, planuje do 21 kwietnia włącznie skupić do ok. 20 proc. akcji własnych za niemal 12 mln zł. Decyzja o buy backu wynika z dobrej kondycji finansowej i gotówkowej spółki, z drugiej strony chęci umożliwienia zainteresowanym Akcjonariuszom wyjścia z akcjonariatu TPG. Akcje są nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Trans Polonia planuje skupić ok. 20% akcji własnych 8 kwietnia Zarząd Trans Polonii S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków nabywania akcji własnych Spółki i opublikował ofertę do składania zapisów. W jej ramach zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji, stanowiących 19,96 proc. kapitału zakładowego i 17,99 proc. głosów na...
transpolonia

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia odnotowała zysk w roku 2019 "2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały. Zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa zobrazowana ponad 57,7 mln środków pieniężnych (wg stanu na koniec 2019 roku), 15-letnie krów how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to czynniki wspierające nas w realizacji wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych" - powiedział...
transpolonia

Trans Polonia zyskuje 3% po odnotowaniu 5,86 mln zł zysku netto w 2018 roku

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka odnotowała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 15,43 mln zł wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,12 mln zł w 2018 r. wobec 225,56 mln zł rok wcześniej. "W 2018 roku odnotowaliśmy zdarzenia jednorazowe obniżające nasze wyniki. Wyłączając je, oceniamy ostatnie kwartały jako operacyjnie udane dla TPG. To obrazuje wzrost pieniężnych przepływów operacyjnych i korzystna sytuacja gotówkowa, pozwalająca swobodnie prowadzić działalność i...
Gorące spółki dnia

Movie Games [MOV], Transpol [TRN] – Gorące spółki dnia 21.02.2019

Movie Games to producent i wydawca gier komputerowych. Notowania spółki rosły w trakcie wczorajszej sesji o niemal 2% przy niezłych obrotach, co wystarczyło aby odnotować nowe historyczne maksimum. Powodem wzrostów były informacje o sprzedaży gdy "Plane Mechanic Simulator" w wersji na komputery osobiste. Gra zadebiutowała 13 lutego i obecnie osiąga już poziom przekraczający 40 tysięcy egzemplarzy. Produkcja spotkała się ponadto z bardzo pozytywnym przyjęciem i znajduje się wysoko na listach portalu Steam. Średnia ocena graczy sięga 77%. Udana premiera skłania spółkę do wydania gry również na platformy PS4, X1, Nintendo Switch oraz wersję na urządzenia mobilne. Ponadto spółka poinformowała, że gra została wpisana w cykle produkcyjne na kolejne lata co oznacza, że wydane zostaną kolejne wersje gry. Zobacz również: Komentarz giełdowy...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywne sygnały na Sunexie [SNX] i Transpolu [TRN]

Sunex  D1 Sunex zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie energetyki słonecznej. Od trzech lat kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Teraz pojawił się pozytywny sygnał. Wczoraj nastąpiło przełamanie linii trendu spadkowego, która obejmowała okres od lutego 2016 i przechodziła przez trzy punkty zwrotne. Podczas dzisiejszej zniżki przełamana linia zadziałała jak wsparcie, co też jest pozytywnym objawem. Wiarygodność sygnału byłaby jednak znacznie wyższa, gdyby przełamaniu linii trendu spadkowego towarzyszyły wyższe obroty. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Trans Polonia D1 Transpol świadczy usługi transportowe. Kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Na razie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje