XTB
transpolonia

GK Trans Polonia przedstawia swoje wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Trans Polonia SA, wiodący operator transportowo-logistyczny, oferujący drogowe przewozy płynnych surowców chemicznych i spożywczych, mas bitumicznych, gazu, a także cementu w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wypracował ponad 91 mln przychodów (+79,3% w stosunku do pierwszej połowy roku 2021). GK Trans Polonia z dobrymi wynikami finansowymi W I półroczu 2022 roku Trans...

Trans Polonia miała 2,13 mln zł zysku netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 2,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 2,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Trans Polonia miała 0,44 mln zł zysku netto, 4,47 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 27,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Grupa Trans Polonia chwali się znakomitymi wynikami SQAS oraz nowym Certyfikatem

Ponadprzeciętne wyniki w badaniu SQAS, któremu poddała się Trans Polonia S.A. oraz zależna od niej spółka - Tempo TP, są dowodem na najwyższą jakość świadczonych usług. W tym roku Trans Polonia uzyskała ogólną, bardzo dobrą ocenę 90%, natomiast Tempo, które pierwszy raz wzięło udział w  badaniu, uzyskało ocenę końcową...

Trans Polonia miała 27,39 mln zł zysku netto, 11,9 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 27,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 14,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,27 mln...
transpolonia

Grupa Kapitałowa Trans Polonia zwiększa znaczenie transportu zagranicznego

W styczniu br. Grupa Kapitałowa Trans Polonia zanotowała znaczący wzrost udziału transportu zagranicznego. Udział ten przekroczył próg 80%, co stanowi dla firmy nowy rekord w tym obszarze. Grupa Kapitałowa Trans Polonia stawia na dynamiczny rozwój - Nieodłącznym elementem biznesowej strategii Trans Polonii jest zwiększanie udziału na rynkach zagranicznych, które oferują w...
transpolonia

Trans Polonia miała 1,44 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 1,32 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 1,44 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk...
gpw

Trans Polonia nabyła belgijską firmę transportową za 1,02 mln euro

Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews) - Trans Polonia oraz spółka w 100-proc. zależna - TP sp. z o.o. (kupujący) zawarły ze Svenem Deckersem (sprzedającym) oraz spółką zależną od sprzedającego Geerts BV z siedzibą w Brecht (Belgia) umowę kupna-sprzedaży 100% udziałów spółki transportowej J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht...
transpolonia

Trans Polonia miała 0,8 mln zł straty netto z działalności kont. w II kw. 2021

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem, uwzględniająca 1,91 mln zł straty netto z działalności zaniechanej, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła...
dywidenda napis i banknoty usd

Wakacje z dywidendą. Które spółki już wkrótce podzielą się zyskami?

Sezon wakacyjny rozkręca się na dobre i swoim zasięgiem obejmować zaczyna również warszawski parkiet. Mimo to w okresie tym co najmniej kilka ciekawych spółek wpisało w swoje harmonogramy ostatnie dni z prawem do dywidendy, czy też samą jej wypłatę. Wśród nich wymienić można m.in. LPP, które planuje wypłacić rekordowe...

Wysoka dywidenda – 5 najwyższych dywidend na GPW w 2021 roku

Dywidendy to dla niektórych inwestorów cały sens długoterminowego lokowania swoich środków na GPW. Dla innych znowu to dodatkowe kilka procent, a inni wogóle nie przejmują się zyskami, jakimi spółki dzielą się z akcjonariuszami. Czy słusznie? W tym roku aż 6 spółek wypłaci dywidendę o stopie ponad 7%. Przyjrzyjmy się...
transpolonia

Trans Polonia miała 2,4 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2021 r.

Trans Polonia odnotowała 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem, uwzględniający 30,29 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej, wyniósł 27,9 mln zł wobec 0,86 straty rok wcześniej. Strata...
transpolonia

Trans Polonia planuje skup do 15% akcji własnych za maks. 17,1 mln zł

Akcjonariusze Trans Polonii zarekomendowali zarządowi przeprowadzenie skupu do 3 427 157 akcji własnych, stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki po cenie 5 zł za jedną akcję, wynika z podjętych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Trans Polonie planuje skup akcji własnych Łączna wartość skupu wyniesie nie więcej niż 17,13 mln zł, a przeprowadzenie skupu nastąpi...
transpolonia

Trans Polonia miała 14,3 mln zł zysku netto, 3,93 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Trans Polonia odnotowała 14,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,06 mln...
transpolonia

Trans Polonia miała 4,64 mln zł zysku netto, 7,01 mln zł zysku EBIT w III kw.

Trans Polonia odnotowała 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,01 mln zł wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. Trans Polonia miała 8,86...
Trans Polonia logo

Trans Polonia chce wypłacić dywidendę po raz kolejny

W komunikacie z 31 lipca Trans Polonia podała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zgodnie z wolą Zarządu akcjonariuszom przypaść miałaby kwota przeszło 2 mln złotych. Zarząd Trans Polonia chce przeznaczyć całość zysku netto na dywidendę Spółka chce wypłacić dywidendę trzeci raz z rzędu Zwyczajne Walne Zgromadzenie...
transpolonia

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują o 0,09 zł dywidendy na akcję 28 VIII

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 sierpnia 2020 r., o wypłacie 2,04 mln zł na dywidendę, co stanowi 9 groszy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Spółka ma przeznaczyć na wypłatę dywidendy całość zysku netto za 2019 rok w kwocie 1,57 mln zł oraz...
transpolonia

Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia odnotowała 0,86 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "W I kwartale 2020 r. grupa zanotowała stratę netto...
transpolonia

Trans Polonia: we wtorek 21 kwietnia mija ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach buy-backu

Trans Polonia, notowany na GPW operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, planuje do 21 kwietnia włącznie skupić do ok. 20 proc. akcji własnych za niemal 12 mln zł. Decyzja o buy backu wynika z dobrej kondycji finansowej i gotówkowej spółki, z drugiej...
transpolonia

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia odnotowała zysk w roku 2019 "2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając...
transpolonia

Trans Polonia zyskuje 3% po odnotowaniu 5,86 mln zł zysku netto w 2018 roku

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka odnotowała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w...
Gorące spółki dnia

Movie Games [MOV], Transpol [TRN] – Gorące spółki dnia 21.02.2019

Movie Games to producent i wydawca gier komputerowych. Notowania spółki rosły w trakcie wczorajszej sesji o niemal 2% przy niezłych obrotach, co wystarczyło aby odnotować nowe historyczne maksimum. Powodem wzrostów były informacje o sprzedaży gdy "Plane Mechanic Simulator" w wersji na komputery osobiste. Gra zadebiutowała 13 lutego i obecnie osiąga...
wolumen

Przed zamknięciem. Pozytywne sygnały na Sunexie [SNX] i Transpolu [TRN]

Sunex  D1 Sunex zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie energetyki słonecznej. Od trzech lat kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Teraz pojawił się pozytywny sygnał. Wczoraj nastąpiło przełamanie linii trendu spadkowego, która obejmowała okres od lutego 2016 i przechodziła przez trzy punkty zwrotne. Podczas dzisiejszej zniżki przełamana linia zadziałała...