XTB
trakcja

Trakcja rośnie w ramach trendu bocznego – zapiski giełdowego spekulanta

Trakcja odnotowała 306,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,42 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 289,11 mln zł wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 180,63 mln zł wobec 59,28 mln zł zysku w tym ujęciu...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Alumetal [AML] – Gorące spółki dnia

Wynikami za ostatni kwartał ubiegłego roku pochwalił się także Alumetal. Spółka w tym okresie wypracowała 717,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 71,6 mln zł EBITDA i 61,7 mln zł zysku netto, co oznaczało odpowiednio wzrosty o 21%, 43% i 84% r/r. Zysk netto w ujęciu znormalizowanym wyniósł 56,2 mln zł (+78% r/r). Wielkość sprzedaży za ostatni kwartał ub.r. to 56,6 tys. ton (+5% r/r). Za cały ub.r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 245,3 mln zł (+62%) i 216,1 mln zł (+46%) w ujęciu znormalizowanym, przy 3 266,4 mln zł przychodów i 293,5 mln zł EBITDA (odpowiednio wzrosty o 49% i 37%). Dobre wyniki doprowadziły do próby wybicia ponad opór przy 73,70 zł. Niestety dość szybko pojawiła się realizacja zysków i udane wybicie stoi obecnie pod znakiem zapytania.
trakcja

Artur Szumisz został powołany na stanowisko prezesa zarządu Trakcji

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Trakcji powołała Artura Szumisza na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego, w miejsce Jakuba Lechowicza, który pozostanie członkiem zarządu spółki powołanym na stanowisko dyrektora ds. audytu wewnętrznego, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, mocą których, z dniem 13 października 2022 r.: 1. powołała pana...

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,1 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Trakcja miał wartość 2 098 mln zł na koniec czerwca br., podała spółka. "W okresie I półrocza 2022 roku Grupa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości 275 mln zł netto, (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) co stanowi spadek o około 25%...
trakcja

Trakcja miała 225,73 mln zł straty netto, 226,47 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Grupa Trakcja odnotowała 225,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 37,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 226,47 mln zł wobec 34,5 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
trakcja

ARP i PKP PLK ogłosiły wezwanie na 20,9% akcji Trakcji po cenie 1,7 zł za sztukę

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 70 333 329 akcji Trakcji, stanowiących 20,9% kapitału, po cenie 1,7 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Biuro Maklerskie PKO BP. Nabywającym będzie ARP. "Cena, po której będą...
trakcja

Jacek Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa Trakcji

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Wiceprezes Jacek Gdański zrezygnował ze swojej dotychczasowej funkcji oraz z członkostwa w zarządzie Trakcji ze skutkiem na koniec dnia 26 września 2022 r., podała spółka. Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona w związku z zakończeniem procesu dokapitalizowania spółki, czytamy w komunikacie. Trakcja jest spółką działającą w...
trakcja

Spółka Trakcji ma umowę na przebudowę rozdzielni na Litwie za 51,9 mln euro netto

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai - spółka zależna Trakcji - zawarła z AB "Ignitis gamyba" oraz LITGRID AB umowę na "Projekt przebudowy i roboty budowlane dotyczące rozdzielni wysokiego napięcia 330/110/10 kV Kruonis", podała Trakcja. Łączna wartość netto zawartej umowy wynosi 51 898 900 euro (244 511 287,57 zł),...
trakcja

Trakcja miała wstępnie 145,55 mln zł skons. straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 145,55 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w I półroczu 2022 r., przy przychodach wynoszących 555,4 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. "Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za I półrocze 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 555 423 tys. zł Zysk brutto ze...
trakcja

Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów Trakcji na wynik brutto za II kw.: -104,07 mln zł

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Trakcja przeprowadziła aktualizację budżetów kontraktów i oceniła, że jej wpływ na wynik brutto spółki w II kwartale br. wyniósł -104,07 mln zł, podała spółka. W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz...
trakcja

PKP PLK objęły 250 mln akcji serii E Trakcji za wkład w wysokości 200 mln zł

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Trakcja zawarła umowę objęcia akcji z PKP PLK, zgodnie z którą złożyła PKP Polskim Liniom Kolejowym jako inwestorowi ofertę objęcia 250 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 0,8 zł za jedną akcję, a inwestor bezwarunkowo przyjął ofertę i objął ww. akcje w zamian za...
trakcja

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2021 rok w kwocie 3,85 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w...
Budimex miał 175,7 mln zł zysku netto, 209,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r. Portfel zamówień wynosił 12,04 mld zł na koniec września

ARP i PKP PLK zamierzają ogłosić wezwanie na wszystkie akcje Trakcji

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Trakcja otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) zawiadomienie, zgodnie z którym ARP i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji i obligacji spółki, w której ARP zobowiązała się do sprzedaży na rzecz PKP PLK, a PKP PLK zobowiązała się do nabycia...
trakcja

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii E skierowanej do PKP PLK

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do PKP Polskie Linie Kolejowe, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję 250 000 000 akcji zwykłych imiennych serii...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

Ponadto Trakcja w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów stwierdziła utratę wartości tych inwestycji. W związku z tym spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 12 mln zł. Na wykresie mamy trend spadkowy. W piątek popyt walczył o utrzymanie lokalnego wsparcia przy 1,50 zł. Jeżeli nie uda się utrzymać tego poziomu, wzrośnie ryzyko powrotu kursu na tegoroczne minima.
trakcja

Trakcja miała szacunkowo 25,59 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Grupa Trakcja odnotowała 25,59 mln zł straty EBITDA przy 271,92 mln zł przychodów w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowana strata brutto ze sprzedaży w I kw. br. wyniosła 11,75 mln zł, zaś strata brutto sięgnęła 36,87 mln zł. Ponadto Trakcja w...

Trakcja miała 11,42 mln zł straty netto, 22,15 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Grupa Trakcja odnotowała 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 109,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,15 mln zł wobec 90,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84...

Portfel Trakcji miał wartość 2,17 mld zł na koniec 2021 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 171 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), podała spółka. W 2021 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 371 mln zł. "Aktualny portfel zamówień Grupy...

Trakcja miała wstępnie 28,25 mln zł zysku brutto w IV kw. 2021 wg zaktualizowanych danych

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Trakcja miała 456,37 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży; 29,06 mln zł zysku brutto ze sprzedaży; 45,9 mln zł EBITDA oraz 28,25 mln zł zysku brutto w IV kw. 2021 r., podała spółka, prezentując zmienione wstępne dane. "Podane wcześniej szacowane wyniki spółki i grupy za ww....

Kurs akcji Trakcja PRKiI aktualnie znajduję się na poziomie około 1,88

Kurs akcji spółki Trakcja PRKiI (C/WK 0,54, C/S 0,1, kapitalizacja 159 mln zł) działającej w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce (głównym zamawiającym dla spółki są PKP Polskie Linie) od 2008 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego. Notowania spółki Trakcja PRKiI rosną Od jego górnego ograniczenia odbijał się...
trakcja

Akcjonariusze Trakcji nie rozpatrzyli powzięcia uchwały w sprawie emisji akcji

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji zaniechało rozpatrywania powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, wynika z uchwał walnego. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie uwzględniając wniosek złożony na podstawie §12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku...
trakcja

J. Lechowicz powołany na prezesa Trakcji, P. Mechecki i J. Gdański na wiceprezesów

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Trakcji powołała nowych członków zarządu: Jakuba Lechowicza na stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego, Piotra Mecheckiego na stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora odpowiedzialnego za kluczowych klientów spółki oraz Jacka Gdańskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. audytu wewnętrznego, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza...
flaga Litwy

Spółka Trakcji ma umowę na prace na Litwie za 19,94 mln euro netto

Warszawa, 10.02.2022 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z Litgrid AB na "Projekt przebudowy i roboty budowlane 330/110/10 kV podstacji transformatorowej Jonava", podała spółka. Wartość umowy to 19,94 mln euro netto (89,49 mln zł). "Łączna wartość netto zawartej umowy wynosi 19 940 000...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Develia [DVL] – Gorące spółki dnia

Pomimo pogorszenia się warunków rynkowych, w tym rosnących stóp procentowych, spółka nadal obserwuje wysokie zainteresowanie mieszkaniami. Problemem rynku wciąż jest niska podaż, która w wielu miastach nie odpowiada na zapotrzebowanie klientów. "Dzięki temu, że w minionym roku znacznie powiększyliśmy bank gruntów, jesteśmy na tę sytuację przygotowani i stopniowo umacniamy pozycję na rynku mieszkaniowym. Chcemy zwiększyć ofertę o około 30% wobec ubiegłego roku i wprowadzić do sprzedaży 2 450-2 650 mieszkań odpowiadających na aktualne preferencje klientów" - stwierdził prezes spółki.
trakcja

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 8 IV o emisji 250 mln akcji serii E dla PKP PLK

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 kwietnia o emisji 250 mln akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 0,8 zł za sztukę (i jest...
trakcja

Grupa Trakcja miała wstępnie 51,86 mln zł EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Trakcja miała 454,38 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 51,86 mln zł EBITDA i 34,47 mln zł zysku brutto w IV kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Na zaprezentowane powyżej szacunki skonsolidowanych wyników czwartego kwartału 2021 roku miała wpływ transakcja sprzedaży przez...
trakcja

Trakcja w kanale spadkowym. Wsparcie przy 1,60 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Reakcja rynku była znikoma, a kurs spadał na fali przeceny na szerokim rynku. Wykres wskazuje na formację kanału spadkowego, a więc najbliższa szansa na wyhamowanie przeceny może pojawić się przy wsparciu 1,60 zł.
trakcja

Trakcja miała wstępnie 28,99 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Trakcja odnotowała wstępnie 61,8 zł zysku brutto w IV kw. 2021 r. przy 249,81 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł wstępnie 15,43 mln zł, a EBITDA - 28,99 mln zł. "Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. za okres 12...
trakcja

Trakcja otrzyma ok. 45,3 mln zł dywidendy z AB Kauno tiltai

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - powzięła uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy za okres od stycznia do września 2021 r. wraz z niewypłaconymi zyskami z lat ubiegłych w wysokości 9 999 769,32 euro, z czego na Trakcję przypada 9 805 929,42 euro...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Trakcja wystąpiła z wnioskiem o 10 mln euro dywidendy od spółki zależnej

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze AB Kauno tiltai - spółki zależnej Trakcji - zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 grudnia 2021 r. o wypłacie dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy, tj. za okres od stycznia do września 2021 r. wraz z niewypłaconymi zyskami z lat ubiegłych, podała...
trakcja

Spółki Trakcji mają umowy na budowę bariery fizycznej na granicy UE na Litwie

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Spółki Trakcji - AB Kauno Tiltai (jako lider konsorcjum) i UAB Alkesta (jako partner) podpisały z UAB EPSO-G - podmiotem z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej - dwie umowy na "Wykonanie robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług...
trakcja

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,67 mld zł na koniec września

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec września br. wyniósł 2 673 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. "Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2021 roku wyniósł 2 673 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów...

Trakcja miała 7,14 mln zł zysku netto, 19,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,83 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,5...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Stalexport [STX] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,81 mln zł, wobec 215,75 mln zł rok wcześniej. W tym czasie rosło także średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków o 14,6%, a przychody z poboru opłat wzrosły o 23,9% r/r w tym czasie. Nie dziwi zatem wyraźny trend wzrostowy na wykresie. Po kilkudniowej korekcie, kurs zdaje się wracać do wzrostów. Niebawem powinniśmy więc spodziewać się ataku na poziom 4 zł.
trakcja

Trakcja sprzedała Danteksowi nieruchomość w Warszawie za 25 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Trakcja sprzedała na rzecz spółki Dantex nieruchomość o powierzchni 2,1 ha przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie za 25 mln zł netto, podała spółka. "(...) zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie miało istotny pozytywny wpływ na wynik pozostałej działalności operacyjnej spółki i grupy kapitałowej Trakcja w IV...

Spółka Trakcji ma umowę na prace w Kownie za 11,5 mln euro

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai, spółka zależna Trakcji, zawarła umowę z miastem Kowno na "wykonanie robót budowlanych kontynuacji alei Ateities od ul. Palemono do ul. T. Masiulio w Kownie, I odcinek" za 11,52 mln euro (53,31 mln zł), podała Trakcja. "Zgodnie z treścią umowy wykonawca zobowiązał się do...
trakcja

Trakcja miała 37,55 mln zł straty netto, 15,6 mln zł straty EBITDA w I poł. 2021

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Trakcja odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 37,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 34,51 mln zł wobec 29,97 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,6 mln...

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,53 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec czerwca br. wyniósł 2 527 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. Oznacza to spadek o ok. 22% r/r. "W okresie I półrocza 2021 roku Grupa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld zł netto, (z wyłączeniem...
trakcja

PKP PLK złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Trakcją

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Trakcją, podał Urząd. Wniosek wpłynął 21 lipca, sprawa jest w toku. "Zamierzona koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia bezpośredniej kontroli nad Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie przez...

Konsorcjum Trakcji i Mostostalu W-wa wykona dodatkowe prace na S61 za 23 mln zł

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie"...
trakcja

Trakcja podpisuje umowę o wartości 422 mln zł. Akcje spółki mocno zyskują

W trakcie dzisiejszej sesji Trakcja notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Akcje spółki zyskują blisko 2,5% po tym, jak poinformowała ona, że podpisała z PKP PLK umowę o wartości 422 mln zł na wykonanie robót kolejowych. Jednocześnie warto wskazać, że przez poprzednie miesiące spółka znajdowała się w wyraźnym trendzie...
trakcja

Trakcja przebuduje odcinek Warszawa Wschodnia – W-wa Wawer za 422 mln zł netto

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały umowę z Trakcją na wykonanie robót na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer za 422 mln zł netto, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Zakończenie prac planowane jest do końca 2024 r. "Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią...

Wig20 zyskuje 0,1% w poniedziałek przed godziną15. Analiza notowań: Budimex, Mirbud, Torpol oraz Trakcja

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po blisko 6 godzinach handlu 0,1%, WIG 0,1%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 zyskuje 0,3%. 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory KGHM które zyskują 1,71%,...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.
trakcja

Trakcja w formacji trójkąta. Ryzyko wybicia dołem – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie obserwujemy konsolidację w formacji trójkąta. Ze względu na wcześniejszy spadek notowań, trzeba liczyć się z ryzykiem wybicia dołem. Kolejne wsparcie mamy przy 1,95 zł.
trakcja

Trakcja miała wstępnie 26,5 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r.

Trakcja miała 26,5 mln zł jednostkowej straty netto przy 317,35 mln zł przychodów ze sprzedaży w I połowie 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Trakcja podała też, że wypracowała w tym okresie wynik brutto ze sprzedaży: -10,69 mln zł oraz EBITDA: -13,7 mln zł. "W okresie I półrocza 2021 roku...
trakcja

Trakcja podpisuje umowę o wartości 124,89 mln zł! Kurs spółki rośnie o 3,18%

Trakcja jest to spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W trakcie poniedziałkowej sesji poinformowała ona w swoim komunikacie ESPI o podpisaniu umowy o wartości blisko 125 mln zł z miastem Bydgoszcz. Efektem tego jest mocny wzrost wyceny spółki, choć patrząc z szerszej perspektywy, widoczny jest...
trakcja

Trakcja wybuduje trasę tramwajową w Bydgoszczy za 124,9 mln zł netto

Trakcja podpisała z Miastem Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, umowę na "Budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy" za 124,89 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane...
trakcja

Trakcja rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dla grupy

Trakcja zawarła z doradcą KPMG Advisory umowę o doradztwo, co rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Trakcja, podała spółka. "Przedmiotowy proces będzie dotyczył struktury grupy kapitałowej emitenta. Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez spółkę aktywów i obszarów działalności grupy emitenta pod kątem możliwości dezinwestycyjnych dotyczących potencjalnej sprzedaży posiadanych udziałów lub...
trakcja

Polimex i Trakcja mają umowę na rozbudowę sieci tram. w Olsztynie za 328 mln zł

Konsorcjum Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura i Trakcja podpisało z Gminą Olsztyn umowę na wykonanie i wykończenie robót określonych jako "Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie" za 327,78 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 50%, podała spółka. "Prace mają być zrealizowane do 01.08.2023 roku. Zarząd emitenta podjął decyzję o...

Wig20 traci w połowie środowej sesji 0,8%. Analiza notowań: Trakcja, Astarta, Arctic Paper oraz BioMaxima

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 4 godzinach handlu 0,8%, WIG 0,6%, mWIG40 traci 0,5%, a sWIG80 zyskuje 0,1%. Aż 7 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory PGE które zyskują 2,03%,...
Tory kolejowe

Wielkie inwestycje kolejowe wyciągną Grupę Trakcja na prostą? Analiza Fundamentalna Konrada Książaka

Trakcja jest polską spółką, która zajmuje się m.in. budową infrastruktury kolejowej. W ostatnich latach przeszła ona restrukturyzację finansową, która zakończyła się w 2019 roku, choć sam 2020 prawdopodobnie dalej zakończy pod kreską. Szansą na lepszą przyszłość mogą być nowe kontrakty, a tych już wkrótce może być pod dostatkiem. Jak...
Gorące spółki dnia

Helio [HEL], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

Ponadto z powodu pandemii wydłużył się czas realizacji prac, co generowały wyższe koszty. Dłużej trwało także oczekiwanie na decyzje administracyjne. Pojawił się także problem z pracownikami, szczególnie zagranicznymi. Kurs zareagował niemal 10% przeceną. W ostatnich miesiącach cena rosła o ponad 100%. Na wykresie dziennym widać, że zwyżka wyhamowała przy linii łączącej poprzednie szczyty. Wszystko więc wskazuje na ryzyko spadków w najbliższym okresie.
trakcja

Trakcja miała 1,76 mln zł zysku netto, 8,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Trakcja PRKiI odnotowała 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 45,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja rozpatruje swoje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 8,5 mln zł wobec 45,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,03...
trakcja

Trakcja miała wstępnie 31,77 mln zł jednostkowej straty netto w I-III kw. 2020

Trakcja PRKiI odnotowała 31,77 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 8,36 mln zł straty EBITDA przy 483,76 mln zł przychodów w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Trakcja wstępnie podsumowuje osiągnięte wyniki "Wstępne szacunki wyników finansowych spółki za 9 miesięcy 2020 rok: przychody ze sprzedaży: 483...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W komunikatach spółka wskazała, że wpływ pandemii a wyniki jest niewielki, a za straty odpowiadają problemy firmy z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów, które wpłynęły negatywnie na tempo realizacji kontraktów budowlanych. Powodem słabych wyników jest także realizacja nisko marżowych kontraktów z poprzednich lat. Na wykresie kurs schodzi poniżej dołka z końca sierpnia, co rodzi ryzyko dalszych spadków, tym bardziej jeżeli nastroje na szerokim rynku nie ulęgną poprawie.
trakcja

Trakcja miała 37,99 mln zł straty netto, 29,97 mln zł straty EBIT w I poł. 2020

Grupa Trakcja odnotowała 37,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 35,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 29,97 mln zł wobec 38,27 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -11,15...

Litewska spółka Trakcji ma umowę na prace w Kłajpedzie za 25,15 mln euro netto

AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul. Wileńskiej wraz z przygotowaniem projektu robót", podała Trakcja. Wartość umowy to 25,15 mln...

Portfel zamówień Trakcji wyniósł 2,96 mld zł na koniec I kw. 2020 r.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 2 959 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), podała spółka w raporcie. Trakcja PRKIL powiększa portfel zamówień W pierwszym kwartale 2020 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości ponad 122 mln zł...
trakcja

Trakcja miała 28,95 mln zł straty netto, 25,25 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Trakcja odnotowała 28,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja w podsumowaniu pierwszego kwartału bieżącego roku Strata operacyjna wyniosła 25,25 mln zł wobec 20,67 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
trakcja

Portfel zamówień Trakcji wynosił 3 mld zł na koniec 2019 r.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 2 997 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka. Trakcja planuje dalej zabezpieczać portfel kontraktów "W okresie 2019 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 788 mln zł (z wyłączeniem...
trakcja

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Trakcja odnotowała 285,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 111,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata z roku na rok coraz większa Ubiegły rok dla naszej firmy to jeden z najtrudniejszych okresów w 70-letniej historii działalności. Był to okres pełen...
trakcja

Trakcja – Sąd oddala wniosek o upadłość. Kurs blisko historycznych minimów

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja.
trakcja

Trakcja z niemal 46 mln zł straty netto w III kw. Kurs blisko tegorocznych minimów

Trakcja PRKiI odnotowała 45,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
gorące spółki dnia

AB S.A. [ABE], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 14.10.2019

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem sprzętu IT. Notowania spółki nieznacznie zyskiwały podczas sesji z ubiegłego piątku. W szczytowym momencie kurs zanotował poziom 21 zł. Wszystko więc wskazuje na kolejny atak na kluczową strefę oporu. Spółka prognozuje poprawę wyników, a dodatkowo zarządzono skup akcji własnych. W miniony piątek spółka poinformowała...
trakcja

Trakcja zyskuje 9% na otwarciu sesji. Kontrakt z PKP za niemal 350 mln zł

Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła/Głębce; Zamówienie częściowe A: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku podg Bronów - Wisła Głębce" za...
trakcja

Trakcja decyduje o emisji nowych akcji. Kurs broni poziomu 2 zł

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest...
trakcja

Trakcja – duża strata i plan emisji akcji, notowania nurkują o niemal 30%

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za 2018 rok. Poniżej szczegóły z raportu. Spółka odnotowała 74 999 tys. zł straty netto oraz -84 976 tys. zł EBITDA przy 1 004 296 tys. zł mln zł przychodów w 2018...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Impexmetal, Trakcja, Esotiq & Henderson

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Impexmetal za 2018...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Prime Car Management [PCM] – Gorące spółki dnia 2.01.2019

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Akcje spółki drożały podczas ostatniej sesji minionego roku o niespełna 3% przy całkiem dobrych obrotach. Popyt atakował ponownie poziom okolic 4 zł, jak na razie bez ostatecznego sukcesu. Powodem zwyżki podczas ostatniej sesji roku była informacja...
strategia siły relatywnej

Strategia Siły Relatywnej – spółki dla inwestorów o mocnych nerwach [GPW]

Z pierwszego artykułu wiemy, że będziemy operować na sile relatywnej, ponieważ trend łatwiej jest kontynuować niż go odwrócić. Przed przystąpieniem do analizowania spółek sprawdźmy jak zachowywał się szeroki rynek mierzony indeksem WIG.   Rynek giełdowy w coraz lepszej formie, na przełomie listopada i grudnia udało się bykom wyprowadzić kontrę powyżej 59...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 12.12.2018

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o niemal 5% przy całkiem przyzwoitych obrotach. Wydaje się, że powodem mocniejszej sesji była wczorajsza informacja o tym, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała...
trakcja

Czy akcje Trakcji zaoferują traderom okazję zakupową?

Grupa Trakcja działa w sektorze budowlanym, który obecnie przeżywa na giełdzie trudne chwile. Akcje tej spółki spadły 86,8% od szczytu na poziomie 18,76 zł zanotowanego w lutym 2017 roku  do minimum na poziomie 2,48 zł w lipcu 2018 r. Notowania konkurenta - Torpolu obniżyły się w tym samym czasie...
trakcja

Trakcja [TRK] – powrót na tegoroczne minima? – analiza na zamówienie

Trakcja PRKiI działa w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki. Spółka traci na wartości około 60% od początku roku, a od początku trendu spadkowego czyli od marca 2017 roku około 85%. To ogromna przecena, której powodów należy szukać m.in. w pogarszających się wynikach. Pierwsze kwartały zazwyczaj wypadały słabo, wydaje się, że...
Gorące spółki dnia

Comarch [CMR], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 4.09.2018

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Akcje spółki wyraźnie podskoczyły podczas poniedziałkowego otwarcia, mimo że nie udało się utrzymać poziomu maksimum do zakończenia sesji, a także obroty nie były na zbyt wysokim poziomie. Powodem zwyżki były opublikowane w...

DM BOŚ obniża ceny dla pięciu spółek budowlanych, rekomenduje „trzymaj”

W raporcie datowanym na 2 sierpnia, analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli ceny docelowe czterech z pięciu spółek budowlanych – w tym Budimexu, Elektrobudowy, Erbudu oraz Trakcji, podnosząc cenę Unbiepu. W przypadku wszystkich utrzymana została rekomendacja „trzymaj”. Spółka Rekomendacja Nowa cena docelowa Budimex trzymaj 131,4 Elektrobudowa trzymaj 59,9 Erbud trzymaj 13,9 Trakcja trzymaj 4,5 Unibep trzymaj 6,9 Źródło: DM BOŚ „Według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 31.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Asbis jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Spółka zaliczyła w poniedziałek kolejną udaną...
trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – z bardzo dynamicznym odbiciem

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Trakcja – spółka od początku...
gorące spółki dnia

Mabion [MAB], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 12.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach...
trakcja

Rekomendacja dla Trakcji: „kupuj” od DM BDM

W datowanym na pierwszego lutego raporcie analityków DM BDM, czytamy o podniesieniu ceny docelowej dla Trakcji do 8,4 zł za akcję oraz podtrzymaniu rekomendacji „kupuj”. "Obecna kapitalizacja Trakcji to ok. 370 mln zł, a dług netto 58 mln zł (sezonowo na koniec roku powinien być niższy ze względu na zmniejszenie...
wolumen

Przed zamknięciem. Kliny zniżkujące na Lentexie [LTX] i na Trakcji [TRK]

Lentex D1 Lentex jest producentem wykładzin i włóknin. Od lipca kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Ostatnio doszedł do oznaczonego zieloną linią wsparcia na poziomie 7,62 zł. Jednocześnie na wykresie pojawiła się formacja klina zniżkującego. Formacje tego typu często poprzedzają zakończenie trendu spadkowego. W tym przypadku bliskość zielonego wsparcia...
trakcja

BDM obniża wycenę Trakcji do 8,3 zł na akcję i rekomenduje „kupuj”

Analitycy Domu Maklerskiego BDM obcięli cenę docelową dla spółki Trakcja z 16,7 zł na akcję do 8,3 zł. Tak duża różnica w wycenie w stosunku do maja bieżącego roku wynika z przedłużającego się okresu słabych wyników dla spółki. „Reakcja rynku na rezultaty trzech pierwszych kwartałów 2017 roku w połączeniu z...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Asbisie [ASB], trend spadkowy na Trakcji [TRK]

Asbis D1 Pod koniec października kurs Asbisu przełamał niebieską linię generując sygnał kupna. Pisałem o tym tutaj. Później nastąpił wzrost porównywalny z amplitudą ostatniego wahnięcia pod przełamaną linią. Później przyszło osłabienie w postaci formacji podwójnego szczytu (strzałki) oraz przełamania czerwonej linii. Teraz jednak pojawiła się szansa na zakończenie korekty związana...
trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – blisko końca korekty

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...

Zapiski giełdowego spekulanta: Intercars, Trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...
trakcja

Trakcja [TRK] – koniec czerwca ponownie zainicjuje nowy trend? – analiza na zamówienie

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wykres w skali tygodniowej przedstawia szerszy trend wzrostowy oraz aktualnie panującą korektę. Spadki zaczęły się pod koniec lutego i trwają do dzisiaj. Główne wsparcie to okolice poprzedniego szczytu czyli rejon 13,50 – 13,70 zł....
gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], 11BIT [11B] – Gorące spółki dnia 28.04.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji 3,6% przy...

Zapiski giełdowego spekulanta: PGNiG, Trakcja – z szansami na zakończenie korekt

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...

Zapiski giełdowego spekulanta: Apator, Trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
trakcja

Trakcja w konsolidacji przed możliwym wybiciem

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Głównym zamawiającym dla spółki są PKP Polskie Linie Kolejowe (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują sektor energetyczny oraz infrastrukturę miejskiego transportu szynowego w całej Polsce. Dzięki przeprowadzonym przejęciom w 2009 roku i w 2011 roku spółka...
wolumen

Przed zamknięciem. Odlewnie [ODL] i Trakcja [TRK]

Odlewnie Firma Odlewnie Polskie S. A. zajmuje się produkcją wyrobów odlewniczych z żeliwa sferoidalnego. Odbiorcą najczęściej jest przemysł maszynowy i motoryzacyjny. Na wykresie widać konsolidację, która zaczęła się w marcu, choć niebieską linię stanowiącą jej górne ograniczenie można przedłużyć aż do końcówki 2010. Linia znajduje się na poziomie 3,80 zł....
gorące spółki dnia

Mex Polska [MEX], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą Grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi Spółka niezwykle udanie zakończyła ubiegły tydzień. Godną uwagi była zwłaszcza...
trakcja

Trakcja [TRK] – Analiza na zamówienie

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Na wykresie tygodniowym widać, że cena przynajmniej od połowy ubiegłego roku pnie się w górę. Od marca do końca czerwca mieliśmy do czynienia z korektą, która cofnęła cenę na poziom wcześniejszego szczytu. Od lipca...

Zapiski giełdowego spekulanta: JSW

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Torpol [TOR] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Środowa sesja okazała się niezwykle udana dla posiadaczy akcji spółki Trakcja, która...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...
trakcja

Trakcja [TRK] – powrót do trendu wzrostowego? – Analiza na zamówienie

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Na wykresie tygodniowym, na pierwszy rzut oka wydaje się, że cena porusza się bokiem. Jest to nieco mylący obraz, gdyż generalnie kurs powoli pnie...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – 9 maja 2016

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...
trakcja

Trakcja wygrała przetarg na prawie 30 mln zł

Spółka Trakcja wygrała przetarg na budowę linii tramwajowej na Tarchomin o czym poinformował PAP rzecznik Tramwajów Warszawskich. Zamówienie sfinansowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, a dotyczy budowy 1,5km trasy tramwajowej w Warszawie. Przetarg opiewa na kwotę 29,52 mln zł brutto co na razie nie przekłada...

“Jeden wykres zastępuje 1000 słów” – Trakcja [TRK] /1/

"Jeden wykres zastępuje 1000 słów" to nowy cykl wpisów, gdzie będę prezentowane wykresy spółek będących w ciekawym miejscu. Jeżeli przeczytałeś przynajmniej jedną książkę poświęconą Analizie Technicznej, bez problemu poradzisz sobie z interpretacją wykresu. Wypróbuj podobny sposób gry na polskich akcjach, dzięki ofercie brokera HFT Pomimo trudnych czasów na GPW nadal możemy...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – 12 lutego 2016

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – 9 lutego 2016

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...

Jak padłem ofiarą samego siebie – historia prawdziwa (Trakcja [TRK]).

Codziennie mamy do czynienia ze spekulacyjnymi wzrostami coraz to na większej grupie spółek: Hawe, Fluid lub Asbis. Taki stan rzeczy powoduje, że inwestorzy bardzo często zmieniają skład swoich portfeli i starają się kupować to, co aktualnie jest na topie. Nie ważna jest strategia, ważne są procenty. Nie liczy się...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja – 9 grudnia 2015

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...
gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej...
gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Agora [AGO] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja, Wawel

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...
gorące spółki dnia

Chemos [CHS], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa na rynku usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych. Oferta spółki obejmuje remont maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi budowlano-montażowe. Spółka odnotowała wczoraj czwartą z rzędu bardzo mocną sesję. Niemal 9% wzrosty, ponownie podparte obrotami...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zakończyła wczorajszą sesję 6% wzrostem. Była to druga w ostatnim czasie tak udana sesja, poprzednia miała miejsce również w czwartek ale...

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis, Trakcja

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen...

Trakcja [TRK] – Analiza na zamówienie – 31 sierpnia 2015

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs od ponad roku porusza się w bokiem, choć z lekką tendencją wznoszącą o czym świadczy serią coraz wyżej umiejscowionych dołków. Kluczowe są dwa poziomy wsparcia. Pierwszy, na którym aktualnie...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (POLSAT, INTEGER.PL)

Trzy dni kolejnego tygodnia i trzy spadkowe sesje WIG20. Odchylenia nie były wprawdzie duże jednak ciągle to sprzedający mają przewagę. Sumarycznie spadki wyniosły 0,58%. Dzisiejsza sesja cechowała się dość niską wartością obrotów. Być może powodowane jest to niepewnością o losy dzisiejszych głosowań w greckim parlamencie, które są warunkiem otrzymania kolejnej...

Zapiski giełdowego spekulanta: Trakcja, PKO BP

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Wczoraj...

Trakcja [TRK] – Analiza na zamówienie – 8 kwietnia 2015

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wykres z dziennym interwałem obejmujący okres po dokonaniu scalenia akcji w stosunku 8:1, pokazuje pozytywną tendencję wzrostową. Dość luźno cena porusza się w kanale wzrostowym. Aktualnie kurs oscyluje wokół górnej krawędzi, dlatego kupno jest...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (KERNEL, TRAKCJA, WORK SERVICE)

Środowa sesja na GPW to kontynuacja dobrych nastrojów wśród największych spółek. WIG30 po fixingu rośnie o 0,58% pozostawiając na wykresie dziennym świecę z białym korpusem. Nasz parkiet pokazał kolejny raz relatywną siłę w porównaniu z giełdami zachodnimi, które o godzinie 17 znajdują się pod kreską. Spoglądając na wykres WIG30 w...

Trakcja [TRK] – trzeci test kluczowego wsparcia

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Wykres tygodniowy pokazuje, że cena poruszająca się w ostatnim czasie w trendzie spadkowym osiągnęła poziom ważnego wsparcia, jakim jest jeden z poprzednich, wyraźnych szczytów. Mamy już 3 próbę odbicia od tego poziomu. Jeżeli nie...
gorące spółki dnia

ING Bank [ING], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Oferuje szeroki wachlarz produktów i usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Kurs bankowego giganta odbiła dzisiaj mocno w górę pokazując, że być może kończy się mała korekta po...

Trakcja [TRK] – analiza na zamówienie

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Na wykresie tygodniowym nadal panuje trend spadkowy, który całkiem nieźle wpisuje się w kanał o spadkowym nachyleniu. Próba wybicia górą skończyła się niepowodzeniem, a w efekcie powstał pin bar. W tym miejscu także przebiega...
gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Przedsiębiorstwo Eko Export S.A. jest firmą zajmującą się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer uszlachetnionych oraz dystrybutorem labosilu. Wczoraj mieliśmy kolejny dzień wzrostów na podwyższonych obrotach. Pokonane zostało górne ograniczenie kanału spadkowego. Problem pozostawia jedynie kształt świecy świadczący o lekkiej...

Ostatnia sesja miesiąca – sygnały systemu Mebane Fabera – sygnały kupna

9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem: "Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber'a" W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule...
gorące spółki dnia

Mirbud [MRB], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa handlowo-usługowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieryjno-drogowego na rynku budowlanym w Polsce. Kurs po wybiciu linii trendu spadkowego, dotarł do jednego z poprzednich szczytów. Mamy tutaj do...
gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Grajewo [GRJ] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Kurs spółki znacząco wczoraj wzrósł potwierdzając tym samym odbicie od ważnego, długoterminowego wsparcia. W takiej sytuacji cena powinna nadal rosnąć, ale bardzo silnym...