XTB
trakcja

Trakcja w kanale spadkowym. Wsparcie przy 1,60 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Reakcja rynku była znikoma, a kurs spadał na fali przeceny na szerokim rynku. Wykres wskazuje na formację kanału spadkowego, a więc najbliższa szansa na wyhamowanie przeceny może pojawić się przy wsparciu 1,60 zł.
trakcja

Trakcja miała wstępnie 28,99 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Trakcja odnotowała wstępnie 61,8 zł zysku brutto w IV kw. 2021 r. przy 249,81 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł wstępnie 15,43 mln zł, a EBITDA - 28,99 mln zł. "Wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku: Przychody ze sprzedaży: 792 849 tys. zł Zysk brutto ze sprzedaży: 22 780 tys. zł EBITDA: 28 635 tys. zł Zysk brutto: 34 550 tys. zł" - czytamy w komunikacie. W IV kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki był dodatni i wyniósł 2 170 tys. zł, podano także. Ponadto na zaprezentowane powyżej szacunki wyników IV kwartału 2021 roku miały...
trakcja

Trakcja otrzyma ok. 45,3 mln zł dywidendy z AB Kauno tiltai

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - powzięła uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy za okres od stycznia do września 2021 r. wraz z niewypłaconymi zyskami z lat ubiegłych w wysokości 9 999 769,32 euro, z czego na Trakcję przypada 9 805 929,42 euro (tj. ok. 45 346 540,01 zł), podała spółka. "Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch częściach: pierwsza w wysokości 2/3 wartości dywidendy zostanie wypłacona w terminie do 29 grudnia 2021 r., druga w wysokości 1/3 wartości dywidendy zostanie wypłacona w terminie do 13 stycznia 2022 r. Otrzymana dywidenda zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2021 i wpłynie na wysokość jego przychodów finansowych ww. okresu" - czytamy w komunikacie. Trakcja jest spółką działającą...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Trakcja wystąpiła z wnioskiem o 10 mln euro dywidendy od spółki zależnej

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze AB Kauno tiltai - spółki zależnej Trakcji - zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 grudnia 2021 r. o wypłacie dywidendy za okres krótszy niż rok obrotowy, tj. za okres od stycznia do września 2021 r. wraz z niewypłaconymi zyskami z lat ubiegłych, podała Trakcja. "Ostatecznie wnioskowana wysokość dywidendy, została ustalona przez zarząd emitenta na kwotę 9 999 769,32 euro" - czytamy w komunikacie. Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: jsw akcje prognozy | najniższy kurs jena | kurs lotos | pkobp akcje prognozy | gpw akcje | dax notowania | polenergia akcje notowania |
trakcja

Spółki Trakcji mają umowy na budowę bariery fizycznej na granicy UE na Litwie

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Spółki Trakcji - AB Kauno Tiltai (jako lider konsorcjum) i UAB Alkesta (jako partner) podpisały z UAB EPSO-G - podmiotem z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej - dwie umowy na "Wykonanie robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych", podała spółka. Wartość umów wynosi 159,337 mln zł. "Zgodnie z treścią umów, wykonawca zobowiązał się do wykonania robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych, a także wszelkich robót i usług dodatkowych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji umów, zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym przez wykonawcę w trakcie realizacji umów" - czytamy w komunikacie. Prace mają zostać zrealizowane w...
trakcja

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,67 mld zł na koniec września

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec września br. wyniósł 2 673 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. "Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 30 września 2021 roku wyniósł 2 673 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów 2021 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 095 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), z czego 682 mln zł stanowią umowy podpisane w okresie trzeciego kwartału 2021 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym. Portfel zamówień jednostki dominującej na dzień 30 września 2021 roku wynosił 2 115 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), z których 765,4 mln zł stanowią umowy...

Trakcja miała 7,14 mln zł zysku netto, 19,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,83 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,5 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 399,03 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 968,47 mln zł w porównaniu z 957,45 mln zł rok wcześniej. "W okresie od stycznia do września 2021 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 968 mln...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Stalexport [STX] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,81 mln zł, wobec 215,75 mln zł rok wcześniej. W tym czasie rosło także średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków o 14,6%, a przychody z poboru opłat wzrosły o 23,9% r/r w tym czasie. Nie dziwi zatem wyraźny trend wzrostowy na wykresie. Po kilkudniowej korekcie, kurs zdaje się wracać do wzrostów. Niebawem powinniśmy więc spodziewać się ataku na poziom 4 zł.
trakcja

Trakcja sprzedała Danteksowi nieruchomość w Warszawie za 25 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Trakcja sprzedała na rzecz spółki Dantex nieruchomość o powierzchni 2,1 ha przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie za 25 mln zł netto, podała spółka. "(...) zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie miało istotny pozytywny wpływ na wynik pozostałej działalności operacyjnej spółki i grupy kapitałowej Trakcja w IV kwartale 2021 roku. Wpływ powyższej transakcji zostanie ujęty w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2021 oraz w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za rok 2021" - czytamy w komunikacie. Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cena akcji playway | najniższy kurs dolara nowozelandzkiego | notowania gpw | giełda oncoarendi | kurs biomed lublin | pge...

Spółka Trakcji ma umowę na prace w Kownie za 11,5 mln euro

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai, spółka zależna Trakcji, zawarła umowę z miastem Kowno na "wykonanie robót budowlanych kontynuacji alei Ateities od ul. Palemono do ul. T. Masiulio w Kownie, I odcinek" za 11,52 mln euro (53,31 mln zł), podała Trakcja. "Zgodnie z treścią umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym przedłożonym przez zamawiającego, zobowiązuje się również do przygotowania projektu robót (w którym wyszczególnione są rozwiązania techniczne projektu i według którego wykonywane są roboty budowlane), wykonania usług inżynierskich oraz usunięcia wad Prace będące przedmiotem umowy mają zostać zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych (tj. od dnia, w którym wykonawca przystąpił do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych po odbiorze terenu budowy od...
trakcja

Trakcja miała 37,55 mln zł straty netto, 15,6 mln zł straty EBITDA w I poł. 2021

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Trakcja odnotowało 37,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 37,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 34,51 mln zł wobec 29,97 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,6 mln zł wobec 11,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 533,97 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 558,42 mln zł rok wcześniej. Grupa zakończyła I półrocze 2021 roku stratą brutto ze sprzedaży w kwocie 8 670 tys. zł, co stanowi spadek o 9 497 tys. zł w stosunku do I półrocza 2020 roku. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła -1,6% i była o 1,7...

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,53 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec czerwca br. wyniósł 2 527 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka. Oznacza to spadek o ok. 22% r/r. "W okresie I półrocza 2021 roku Grupa Trakcja podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld zł netto, (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) co stanowi spadek o około 33% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Portfel zamówień grupy na koniec czerwca 2021 roku wyniósł około 2,5 mld zł netto (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co stanowi spadek o około 22% w stosunku do portfela zamówień na koniec czerwca 2020 roku" - czytamy w raporcie półrocznym. Portfel zamówień spółki Trakcja na 30 czerwca 2021 roku wynosił 1...
trakcja

PKP PLK złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Trakcją

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Trakcją, podał Urząd. Wniosek wpłynął 21 lipca, sprawa jest w toku. "Zamierzona koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia bezpośredniej kontroli nad Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez objęcie przez PKP PLK nowo wyemitowanych (w trybie subskrypcji prawnej) akcji serii E spółki Trakcja" - czytamy w komunikacie. PKP PLK jest zarządcą infrastruktury kolejowej, który zarządza prawie całą siecią kolejową w Polsce. PKP PKL tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą także spółki zależne świadczące (na rzecz PKP PLK) usługi budowlano-montażowe i konserwacyjne infrastruktury kolejowej. Trakcja wraz ze spółkami zależnymi tworzy...

Konsorcjum Trakcji i Mostostalu W-wa wykona dodatkowe prace na S61 za 23 mln zł

Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie" z lipca 2018 roku. Szacunkowa wartość netto wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych wyniesie 23,12 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 16,54 mln zł netto, podała spółka. "Dodatkowe prace wynikające z podpisanego aneksu będą obejmowały: opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem podłoża poprzez wymianę gruntu" - czytamy w komunikacie. Rzeczywista wartość wynagrodzenia zostanie potwierdzona obmiarowo. Prace mają być zrealizowane...
trakcja

Trakcja podpisuje umowę o wartości 422 mln zł. Akcje spółki mocno zyskują

W trakcie dzisiejszej sesji Trakcja notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Akcje spółki zyskują blisko 2,5% po tym, jak poinformowała ona, że podpisała z PKP PLK umowę o wartości 422 mln zł na wykonanie robót kolejowych. Jednocześnie warto wskazać, że przez poprzednie miesiące spółka znajdowała się w wyraźnym trendzie spadkowym. Trakcja rośnie o blisko 2,5% w trakcie środowych notowań. Spółka podpisała umowę o wartości 422 mln zł na remont torów kolejowych. Zakończenie prac ma mieć miejsce w 2024 roku. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Trakcja zyskuje 2,43% W trakcie dzisiejszej sesji Trakcja S.A. notuje mocny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 2,43%, co oznacza wzrost o 0,046 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 1,89 zł....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje