XTB
Gorące spółki dnia

Helio [HEL], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

Ponadto z powodu pandemii wydłużył się czas realizacji prac, co generowały wyższe koszty. Dłużej trwało także oczekiwanie na decyzje administracyjne. Pojawił się także problem z pracownikami, szczególnie zagranicznymi. Kurs zareagował niemal 10% przeceną. W ostatnich miesiącach cena rosła o ponad 100%. Na wykresie dziennym widać, że zwyżka wyhamowała przy linii łączącej poprzednie szczyty. Wszystko więc wskazuje na ryzyko spadków w najbliższym okresie.
trakcja

Trakcja miała 1,76 mln zł zysku netto, 8,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Trakcja PRKiI odnotowała 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 45,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja rozpatruje swoje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 8,5 mln zł wobec 45,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,03 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 426,97 mln zł rok wcześniej. "W okresie III kwartału 2020 roku grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 399 030 tys. zł, które zmniejszyły się o 27 940 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Koszt własny sprzedaży spadł o 76 712 tys. zł i wyniósł 380 673 tys. zł. Grupa za III kw. 2020 r. wypracowała zysk brutto ze...
trakcja

Trakcja miała wstępnie 31,77 mln zł jednostkowej straty netto w I-III kw. 2020

Trakcja PRKiI odnotowała 31,77 mln zł skonsolidowanej straty netto oraz 8,36 mln zł straty EBITDA przy 483,76 mln zł przychodów w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Trakcja wstępnie podsumowuje osiągnięte wyniki "Wstępne szacunki wyników finansowych spółki za 9 miesięcy 2020 rok: przychody ze sprzedaży: 483 756 tys. zł wynik brutto ze sprzedaży: 976 tys. zł EBITDA: -8 357 tys. zł wynik netto: -31 766 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Czynnikiem, który miał istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2020 roku spółki, było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników m.in.: 1. przedłużającym się procesem restrukturyzacji finansowej; 2. realizacją innych równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na: • tempo...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W komunikatach spółka wskazała, że wpływ pandemii a wyniki jest niewielki, a za straty odpowiadają problemy firmy z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów, które wpłynęły negatywnie na tempo realizacji kontraktów budowlanych. Powodem słabych wyników jest także realizacja nisko marżowych kontraktów z poprzednich lat. Na wykresie kurs schodzi poniżej dołka z końca sierpnia, co rodzi ryzyko dalszych spadków, tym bardziej jeżeli nastroje na szerokim rynku nie ulęgną poprawie.
trakcja

Trakcja miała 37,99 mln zł straty netto, 29,97 mln zł straty EBIT w I poł. 2020

Grupa Trakcja odnotowała 37,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 35,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 29,97 mln zł wobec 38,27 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -11,15 mln zł i wzrosła o 8,45 mln zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Marża zysku EBITDA wzrosła o 1 pkt proc., osiągając poziom -2%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 558,42 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 655,42 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 558 417 tys. zł, które zmniejszyły się o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego....

Litewska spółka Trakcji ma umowę na prace w Kłajpedzie za 25,15 mln euro netto

AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul. Wileńskiej wraz z przygotowaniem projektu robót", podała Trakcja. Wartość umowy to 25,15 mln euro (111,62 mln zł) netto. Spółka zależna Trakcji z nową, ważną umową "Łączna wartość netto umowy wynosi 25 170 559 euro (111 623 878 zł). Prace będące przedmiotem umowy mają zostać zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania terenu budowy" - czytamy w komunikacie. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019...

Portfel zamówień Trakcji wyniósł 2,96 mld zł na koniec I kw. 2020 r.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 2 959 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów), podała spółka w raporcie. Trakcja PRKIL powiększa portfel zamówień W pierwszym kwartale 2020 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości ponad 122 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów), wynika także z raportu. "Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2020 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2020 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody...
trakcja

Trakcja miała 28,95 mln zł straty netto, 25,25 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Trakcja odnotowała 28,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trakcja w podsumowaniu pierwszego kwartału bieżącego roku Strata operacyjna wyniosła 25,25 mln zł wobec 20,67 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 217,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 228,5 mln zł rok wcześniej. "Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2020 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku" - czytamy w raporcie. Marża wyniku brutto ze...
trakcja

Portfel zamówień Trakcji wynosił 3 mld zł na koniec 2019 r.

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 2 997 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów), podała spółka. Trakcja planuje dalej zabezpieczać portfel kontraktów "W okresie 2019 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 788 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31.12.2019 r. zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2020 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie rocznym. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,44 mld zł w...
trakcja

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Trakcja odnotowała 285,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 111,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata z roku na rok coraz większa Ubiegły rok dla naszej firmy to jeden z najtrudniejszych okresów w 70-letniej historii działalności. Był to okres pełen wyzwań i zagrożeń, który jednak udało się nam wspólnie zakończyć z pozytywnym akcentem. Zapoczątkowana restrukturyzacja finansowa i zdobycie nowego, stabilnego akcjonariusza, to największe osiągnięcie mijającego roku. To również początek szeregu procesów naprawczych zainicjowanych przeze mnie, których celem jest powrót na ścieżkę stabilizacji i rozwoju w kolejnych latach. W roku 2019, skumulowały się negatywne efekty i błędy przeszłości. Od kilku lat, rynek inwestycji infrastrukturalnych zmagał się z licznymi problemami o silnym...
trakcja

Trakcja – Sąd oddala wniosek o upadłość. Kurs blisko historycznych minimów

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja.
trakcja

Trakcja z niemal 46 mln zł straty netto w III kw. Kurs blisko tegorocznych minimów

Trakcja PRKiI odnotowała 45,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
gorące spółki dnia

AB S.A. [ABE], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia 14.10.2019

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem sprzętu IT. Notowania spółki nieznacznie zyskiwały podczas sesji z ubiegłego piątku. W szczytowym momencie kurs zanotował poziom 21 zł. Wszystko więc wskazuje na kolejny atak na kluczową strefę oporu. Spółka prognozuje poprawę wyników, a dodatkowo zarządzono skup akcji własnych. W miniony piątek spółka poinformowała o rozpoczęciu współpracy w Polsce z firmą Axis Communications. W jej wyniku oferta AB poszerzy się o najwyższej jakości rozwiązania monitoringu wizyjnego, które odpowiadają m.in. za realizację zadań kontroli dostępu i zarządzanie materiałem wideo w tym zaawansowaną analitykę obrazu, stosowaną m.in. w handlu detalicznym, logistyce, produkcji i transporcie. Warto dodać, że ten segment cały czas rośnie, w Polsce w tempie dwucyfrowym. Zobacz również: AB S.A. zaczyna skupować akcje. Kurs w górę...
trakcja

Trakcja zyskuje 9% na otwarciu sesji. Kontrakt z PKP za niemal 350 mln zł

Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w projekcie "Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła/Głębce; Zamówienie częściowe A: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku podg Bronów - Wisła Głębce" za 349,21 mln zł netto, podała spółka. "Prace będące przedmiotem umowy mają być zrealizowane do 23.12.2021 r." - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews Sytuacja na wykresie: Notowania spółki zyskują dzisiaj o poranku około 9% i mierzą się z poziomem 2 zł. Wykres wygląda negatywnie, a poprzednie odbicia miały charakter tymczasowy. Sukcesem byłoby więc choćby wyrównanie poziomu poprzedniego wierzchołka w rejonie 2,25 zł. Czytaj także: Vivid Games z bogatymi planami wydawniczymi. Akcje w górę o 10%
trakcja

Trakcja decyduje o emisji nowych akcji. Kurs broni poziomu 2 zł

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł. "Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,6 zł i nie większą niż , tj. do kwoty nie niższej niż 41 119 640 zł i nie wyższej niż ; podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 279 909...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację