XTB
torpol

Torpol spodziewa się utrzymania obecnej rentowności w całym 2021 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Torpol spodziewa się, że w całym 2021 r. osiągnie rentowność podobną jak w okresie I-III kw., pomimo spadającej sprzedaży, wynika ze słów prezesa Grzegorza Grabowskiego. "Marże powinny się utrzymać, na pewno przychód będzie nieco mniejszy. Utrzymamy poziom marżowości przy niższym przychodzie" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła 9,3% w I-III kw. br., o 3,2 pkt proc. więcej r/r. Grabowski ocenił, że rentowność kontraktów pozyskiwanych w przyszłości może być niższa, niż długoterminowa rentowność obecnego portfela, która wynosi ok. 8%. " na koniec roku - nie powinny odbiegać od tego, co pokazujemy po 9 miesiącach. W przyszłym roku struktura portfela będzie istotna i realizacja tych kontraktów, które są w portfelu, będzie pozytywnie wpływała. Bo nie...
torpol

Torpol walczy o wybicie – zapiski giełdowego spekulanta

Grupa zanotowała dalszy wzrost rentowności na sprzedaży brutto do poziomu ok. 9,5%, w głównej mierze dzięki rozliczeniu ukończonych projektów w okresie sprawozdawczym, z rentownością wyższa niż zakładana oraz satysfakcjonującej średniej marży obecnie realizowanych kontraktów" - czytamy w raporcie. Popyt walczy o wybicie linii bessy, poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach.
torpol

Portfel zamówień Torpolu wyniósł ponad 1,45 mld zł netto na koniec września

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu na koniec września br. wynosił ponad 1,45 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także. "Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na datę raportu, grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 1,45 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2023 roku włącznie. Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o wartości 57,7 mln zł netto" - czytamy w raporcie kwartalnym. Na dzień publikacji raportu kwartalnego długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także. "Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec września...
torpol

Torpol miał 15,73 mln zł zysku netto, 20,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Torpol odnotował 15,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,06 mln zł wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 397,22 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 772,71 mln zł w porównaniu z 986,26 mln zł rok wcześniej. "Skala zrealizowanej przez grupę sprzedaży, na poziomie niższym o 21,9% r/r, zdeterminowana jest mniejszym przerobem własnym...
torpol

Torpol ma umowę na modernizację Olsztyna Głównego za 470 mln zł (z opcją)

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Torpol podpisał z PKP PLK umowę o wartości 470 mln zł brutto (382,1 mln zł netto) na realizację zadania: "Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny". Wartość prac podstawowych w ramach kontraktu wynosi ok. 410 mln zł brutto, natomiast wynagrodzenie za skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wynosi ok. 60 mln zł brutto, podała spółka. Uwzględniając nowy kontrakt, portfel zleceń Torpolu wynosi ponad 1,45 mld zł netto. "Kontrakt na modernizację stacji Olsztyn Główny stanowi istotne uzupełnienie naszego portfela zamówień i jest kontynuacją, zrealizowanej już przez Torpol w tej perspektywie finansowej, modernizacji linii nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Pod każdym względem jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego oraz kolejnych dużych, skomplikowanych projektów budowlanych,...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Torpol [TOR] – Gorące spółki dnia

Tylko w III kwartale spółka wypracowała około 15,8 mln zł zysku netto. 19 listopada spółka poda ostateczne wyniki. Na wykresie od kilku dni mamy bardzo dynamiczne odbicie. Wydaje się, że cena może wzrosnąć przynajmniej do najbliższego oporu w rejonie 14,50 zł.
torpol

Torpol miał wstępnie 36 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Torpol miał 772,7 mln zł przychów netto ze sprzedaży i 36 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio: 986,3 mln zł i 26,3 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 34,5 mln zł wobec 25,6 mln zł w I-III kw. 2020 r., podano także w komunikacie. Ostateczne wyniki finansowe za 9 miesięcy br. zostaną opublikowane 19 listopada. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: oncoarendi akcje rekomendacje | kurs akcji...
torpol

Torpol odebrał podbijarkę firmy Plasser&Theurer

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Torpol odebrał uniwersalną podbijarkę Unimat 09-4x8/4S Dynamic firmy Plasser&Theurer, podała spółka. Obecnie maszyna o długości niemal 43 metrów jest przygotowywana do rozpoczęcia pracy. "Inwestycje w wysokowydajne maszyny zawsze były naszym priorytetem. Sprzęt tej klasy doskonale sprawdza się zarówno przy budowie i modernizacji linii kolejowej, jak również jest przystosowany do prac związanych z jej bieżącym utrzymaniem. Szeroko rozbudowana baza sprzętowa stanowi jedną z naszych przewag konkurencyjnych, zapewniając wzrost efektywności ekonomicznej, wysoki poziom samowystarczalności i elastyczności w prowadzeniu prac budowlanych oraz niezbędny zasób wykonawczy dla potrzeb utrzymania technologii napraw głównych linii kolejowych" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie. W raporcie za I kw. br. spółka informowała, że najistotniejszą pozycję w nakładach inwestycyjnych w tym roku stanowi kontynuacja...
torpol

Torpol ma umowę z miastem Łódź na linię tramwajową za 108,6 mln zł netto

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Torpol zwarł umowę z miastem Łódź i Łódzką Spółką infrastrukturalną na budowę i przebudowę tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego, budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin oraz przebudowę wodociągów w ul. Wojska Polskiego, poinformowała spółka. Inwestycja o wartości 108,6 mln zł netto ma zostać zrealizowana do 31 maja 2023 r. "Zarząd emitenta informuje o zawarciu w dniu 6 października 2021 r. umowy z miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich oraz spółką Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na realizację inwestycji" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Torpolu w ramach umowy wynosi 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego wynosi 130,4 mln zł brutto (tj....
torpol

Torpol testuje poziom kluczowego wsparcia na 12,5 zł. Analiza techniczna notowań spółki

Notowania akcji Torpolu testują poziom kluczowego wsparcia na 12,5 zł, który wielokrotnie w historii stanowił opór, a po raz pierwszy jako wsparcie zadziałał w sierpniu bieżącego roku. Torpol może wkrótce kontynuować wzrosty Aktualna konsolidacja na cenie akcji polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się budową, modernizacją i remontami infrastruktury szynowej pozwala oczekiwać kolejnej próby strony popytowej na wyniesienie notowań ponownie w rejon oporu na poziomie 14,6 zł. W dalszej kolejności celem będzie powrót do maksimum na 15,9 zł. Negacją wzrostowego scenariusza byłoby zamknięcie się notowań poniżej wskazanego wsparcia na 12,5 zł. Otworzyłoby drogę do spadków do kolejnego wsparcia na poziomie 10 zł. Poziomy wsparć zostały zaznaczone kolorem zielonym na powyższym wykresie.  Autor poleca również: Kurs dolara australijskiego niedowartościowany o ponad 30% – Danske Bank Umocnienie dolara...

PKP PLK unieważniły wybór oferty Torpolu na prace na linii Ełk – Korsze

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły czynność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Torpol na realizację robót budowlanych dla etapu I projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" i dokonały wyboru innego oferenta, podała spółka. "Powyższa czynność jest konsekwencją wykonania przez zamawiającego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz zbadania przez niego oferty innego oferenta najwyżej ocenionej po aukcji elektronicznej pod względem przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, emitent otrzymał w tym samym dniu informację od zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez tego oferenta biorącego udział w ww. postępowaniu przetargowym" - czytamy w komunikacie. W lipcu Torpol podał, że cena oferty w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wynosiła...
torpol

Oferta Torpolu za 470 mln zł (z opcją) wybrana na modernizację Olsztyna Głównego

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Oferta Torpolu, warta ok. 470 mln zł brutto (tj. ok. 382,1 mln zł netto), z czego cena za realizację prawa opcji to 60 mln zł brutto (ok. 48,8 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny, podał Torpol. "Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowiły cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 70%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 30%). Termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w...
torpol

Torpol poprawia zysk netto. Kurs blisko oporu przy 14,75 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"W tym roku będziemy chcieli jak najwięcej sprzedać, ale przychody mogą być nieco niższe niż w 2020; ale przy dobrym poziomie rentowności. Jesteśmy przekonani, że możemy ten rok zamknąć na bardzo przyzwoitym poziomie efektywności ekonomicznej" - dodał prezes firmy. Patrząc na wykres, wydaje się, że szykuje się próba ataku na lokalny opór przy 14,75 zł.

Torpol: PKP PLK powinny zacząć ogłaszać nowe przetargi jak najszybciej

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) powinny zacząć ogłaszać przetargi z nowej perspektywy UE jak najszybciej, ocenił prezes Torpolu Grzegorz Grabowski. Według niego, duża pula postępowań uruchomiona na przełomie tego i przyszłego roku pozwoli jeszcze utrzymać spokój na rynku. "Na rynku kolejowym mamy bardzo dobre perspektywy, ale nie możemy ich dotknąć. Nie ma przetargów z nowej perspektywy. A jesteśmy przygotowani na duże, skomplikowane projekty. Jesteśmy także 'dosprzętowieni'" - powiedział Grabowski o swojej spółce podczas konferencji prasowej online. "Z mojej perspektywy, tak jak i z każdej innej, przetargi powinny być ogłoszone jak najwcześniej. My mamy portfel wypełniony przyzwoicie przychodami na 2022 rok i na pewno początek 2023. Patrząc przez pryzmat spokojnego podejścia - na przełomie roku 2021 i...

Torpol złożył oferty w przetargach na łącznie ponad 1,3 mld zł

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Wartość dużych postępowań przetargowych, w których Torpol złożył oferty, jest po ich ocenie i ma szanse na podpisanie umowy to ok. 1,2 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Ponadto spółka złożyła oferty w mniejszych przetargach o wartości 100-150 mln zł. "Jeśli chodzi o przetargi, w których są złożone oferty, to ta szacunkowa wartość jest ok. 1,2 mld zł - biorąc pod uwagę Ełk - Korsze, stację Olsztyn, dworzec Olsztyn i tramwaj z szansami. Natomiast jest jeszcze kilka mniejszych postępowań, gdzie są jeszcze oferty złożone, ale nie było jeszcze oceny ofert, ale to jeszcze rzędu 100-150 mln zł" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej online. W prezentacji spółka podała, że średnioważona, długoterminowa rentowność portfela zamówień to...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje