XTB
torpol

Torpol wraca do trendu po 30% korekcie – zapiski giełdowego spekulanta

'Projekty modernizacyjne dla infrastruktury liniowej zarządzanej przez PKP PLK' wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda w ramach projektu pn. 'Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów'" - czytamy w komunikacie. Informacja nie wywołała większego poruszenia na wykresie. Cały czas spółka podlega stabilnemu trendowi wzrostowemu, co widać na wykresie tygodniowym. Obecnie popyt odrabia straty po 30% korekcie z czerwca.
torpol

Oferta Torpolu na prace kolejowe dla PKP PLK za 312,6 mln zł najkorzystniejsza

Warszawa, 14.10.2022 (ISBnews) - Oferta Torpolu na modernizację stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna - Olsztyn Główny wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, podała spółka. Cena oferty wynosi ok. 312,6 mln zł brutto (tj. ok. 254,15 mln zł netto). Środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji wynoszą 369 mln zł brutto (300 mln zł netto). "Zarząd Torpol S.A. otrzymał od inwestora zawiadomienie o dokonaniu wyboru oferty emitenta jako najkorzystniejszej złożonej oferty w przetargu nieograniczonym pn. 'Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w...
torpol

Oferta Torpolu na 691 mln zł brutto najwyżej punktowana w przetargu PKP PLK

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Oferta Torpolu o wartości 691 mln zł brutto otrzymała największą liczbę punktów w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202, podała spółka. Roboty będą wykonywane w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" część II odcinek Lębork - Słupsk. "Termin realizacji inwestycji został określony na: 36 miesięcy od daty rozpoczęcia. Cena oferty złożonej przez emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi 691 mln zł brutto (tj. ok. 571,78 mln zł netto). Środki inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, wynoszą ok. 710,78 mln zł brutto tj. ok (577,87 mln zł netto)" - czytamy w...
torpol

Konsorcjum Torpolu wybrane do przebudowy fragmentu linii kolejowej nr 104 za 964 mln zł

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - Oferta konsorcjum z Torpolem jako liderem, warta ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto), w tym zakres podstawowy 951 mln zł brutto (tj. ok. 773,17 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na przebudowę odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, podała spółka. Udział Torpolu w konsorcjum wynosi 70%. Przetarg nosi nazwę "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: 'Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E'" - czytamy w komunikacie. Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%), podano także. Termin realizacji inwestycji został...
torpol

Torpol blisko powrotu na lipcowe minima – zapiski giełdowego spekulanta

Spadek przychodów ze sprzedaży o 5,9% r/r. jest efektem niższego poziomu przychodów netto ze sprzedaży spółki TOG (-49% r/r), co było związane z przesunięciem rozstrzygnięć istotnych postępowań na drugi i trzeci kwartał 2022 roku” - podała spółka w raporcie. Na wykresie po około 20% odbiciu, kurs wrócił do spadków i realny wydaje się powrót na lipcowe minima przy 14 zł.
torpol

Torpol spodziewa się w tym roku przychodów jak w 2021; chce utrzymać marżę z I półrocza

Warszawa, 05.09.2022 (ISBnews) - Torpol spodziewa się, że w całym bieżącym roku osiągnie przychody na poziomie zbliżonym do 2021 r., poinformował prezes Grzegorz Grabowski. W kwestii marży spółka chce utrzymać w II półroczu i całym roku marżę jak w I połowie br. "Przychody - będziemy oscylować wokół przychodów roku poprzedniego, będą odchylenia, ale nie powinny być istotne" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. " mówimy o II półroczu - przychody nieco niższe, marże na pewno też w granicach tego, co było na pierwszym półroczu. Tak, że to jest ten poziom, o który walczymy, który chcemy uzyskać na koniec roku" - dodał. W I półroczu spółka miała 462,25 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy marży brutto na sprzedaży 20,2%. Spadek przychodów ze sprzedaży...
torpol

Torpol miał 44,95 mln zł zysku netto, 50,97 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował 44,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,97 mln zł wobec 18,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,81 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 270,37 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 65,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 461,61 mln zł w porównaniu z 489,45 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym skala działalności grupy zdeterminowana była wielkością przerobu własnego w ramach realizowanych projektów budowlanych,...
torpol

Portfel zamówień Torpolu ma wartość ok. 1,31 mld zł

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Torpol ma wartość ok. 1,31 mld zł bez udziału konsorcjantów, zapewniając grupie prowadzenie prac do 2023 r. włącznie, podała spółka. Na datę sprawozdania grupa posiada portfel zamówień o wartości ok. 1,31 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów) zapewniający grupie prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, z tego: 980,8 mln zł netto - kontrakty realizowane przez emitenta; 330,1 mln zł netto - kontrakty realizowane przez TOG" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. "Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia 2 postępowań przetargowych, w których jego oferty po przeprowadzeniu aukcji elektronicznych uzyskały najwyższą ilość punktów, o łącznej wartości ponad 1 mld zł netto, z czego udział emitenta w realizacji robót i wynagrodzeniu wynosi 802,7 mln zł netto" - czytamy dalej. Średnia rentowność na...
torpol

Torpol miał wstępnie 65,2 mln zł zysku netto w I poł. 2022 r.

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował 65,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. według wstępnych danych wobec 20,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł wobec 42,6 mln zł rok wcześniej, a przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 462,2 mln zł wobec 491 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, tym bardziej, że zostały one wypracowane w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Te dobre wyniki to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej kadry bezpośrednio realizującej zadania, jak również obszarów wsparcia technicznego i organizacyjno-finansowego oraz braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach na kończących się projektach. Dzięki temu spółka jest od dłuższego czasu niezmiennie w...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Torpol [TOR] – Gorące spółki dnia

Budżet inwestora wynosi 369 mln zł brutto (300 mln zł netto). Przedmiotem przetargu była modernizacja stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna - Olsztyn Główny. Oferta złożona przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej zorganizowanej przez PKP PLK otrzymała najwyższą ilość punktów.
torpol

Oferta Torpolu na 312,6 mln zł brutto najwyżej punktowana w przetargu PKP PLK

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Oferta Torpolu wartości 312,6 mln zł brutto zyskała najwyższą punktację w przetargu ma modernizacje stacji Ostróda, podała spółka. Oferta została złożona w aukcji elektronicznej. Przedmiotem przetargu była modernizacja stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna - Olsztyn Główny w ramach projektu pn.: "Projekty modernizacyjne dla infrastruktury liniowej zarządzanej przez PKP PLK" wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda", podano w komunikacie. Oferta złożona przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej zorganizowanej przez PKP PLK otrzymała najwyższą ilość punktów, podała spółka. Jedynym kryterium przy ocenie ofert była cena (100%). Wartość oferty Torpolu to ok. 312,6 mln zł brutto (tj. ok. 254,15 mln zł...
torpol

Grupa TORPOL dywersyfikuje portfel zleceń. Umowa z PGNiG na rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

Konsorcjum TORPOL S.A. i Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. poinformowało o zawarciu umowy z PGNiG S.A. na rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód. Wynagrodzenie z tytułu realizacji kontraktu wyniesie 393 mln zł brutto (ok. 319,5 mln zł netto). Rozbudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów Inwestycja zostanie zrealizowana w 2 lata. Modernizacja i rozbudowa drugiej, co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce umożliwi PGNiG pozyskanie dodatkowych 3,4 mld m3 gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043. Udział TORPOL w wynagrodzeniu i realizacji prac zadania „Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód związana z włączeniem...
gaz

Torpol Oil&Gas i Tesgas rozbudują dla PGNiG kopalnię Lubiatów

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wybrało wykonawców rozbudowy kopalni Lubiatów. Prace na kopalni wykona spółka Torpol Oil&Gas, a budowę rurociągu powierzono Tesgasowi, podało PGNiG. PGNiG podzieliło rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów na dwie części. "Na wykonawcę pierwszej części, pod nazwą 'Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód', PGNiG wybrało spółkę Torpol Oil&Gas. Wykonawcą drugiej części - budowy rurociągu relacji Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk" - została spółka Tesgas, czytamy w komunikacie. Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21-kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk. "Głównym efektem prac...
torpol

Oferta konsorcjum Torpolu na 393 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGNiG

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu i Torpol Oil&Gas została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), podał Torpol. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 393 mln zł brutto (ok. 319,5 mln zł netto). Pełna nazwa przetargu brzmi "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód Część 1: Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów (OC Lubiatów) o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód (OG Międzychód) związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H", podano. "Termin realizacji inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Szacunkowy udział Torpolu w konsorcjum wynosi ok. 30%. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych...
torpol

Oferta Torpolu za 393 mln zł najwyżej oceniona przez PGNiG na prace w Kopalni Lubiatów

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Oferta złożona przez konsorcjum Torpol Oil & Gas (lider) oraz Torpol, warta 393 mln zł brutto, otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach aukcji elektronicznej przeprowadzonej w przetargu PGNiG na prace w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, podał Torpol. "Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%). Termin realizacji inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia umowy. Cena oferty złożonej przez konsorcjum w ramach aukcji elektronicznej wynosi 393 mln zł brutto (tj. ok. 319,5 mln zł netto). Środki inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego inwestycji, wynoszą ok. 291,3 mln zł brutto (236,8 mln zł netto)" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem przetargu jest "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych...

Torpol rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Zarząd Torpolu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości 68,91 mln zł, co oznacza 3 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki rekomenduje, aby zysk za rok obrotowy 2021 rok w wysokości 75 622 779,64 zł przeznaczyć na: - wypłatę dywidendy w wysokości 68 910 000 zł, tj. 3 zł na akcję, - zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700 000 zł, - zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 6 012 779,64 zł" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 15 lipca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2022 roku. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku...
torpol

Oferta konsorcjum Torpolu za 963,95 mln zł najwyżej oceniona w przetargu PKP PLK

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Oferta konsorcjum z udziałem Torpolu (70%) - o wartości 963,95 mln zł brutto - otrzymała największą liczbę punktów w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na przebudowę, rozbudowę i budowę obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. E, podała spółka. Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%). "Termin realizacji Inwestycji został określony na: - Zakres podstawowy - 30 miesięcy od daty rozpoczęcia, - Opcja nr 1 - 108 miesięcy od dnia upływu okresu zgłaszania wad dla zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z opcji nr 1 inwestor może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu okresu zgłaszania wad dla...
torpol

Torpol zapowiada walkę o utrzymanie przychodów r/r w 2022 roku

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Torpol szacuje, że tegoroczne przychody mogą być nieco niższe w ujęciu rok do roku, jednak deklaruje walkę o ich utrzymanie. Podobnie spółka zapowiada walkę o utrzymanie r/r rentowności, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "To będzie poziom może nieco niżej niż w ubiegłym roku. Pokazały się postępowania , są w trakcie składania. Czas ich rozstrzygania jest jednak niewiadomy. Są w trybie 'buduj', więc jest szansa, by można było szybko zacząć. Może być nieco niżej niż w 2021 roku, ale walczymy, by ten poziom oscylował koło 2021 roku" - powiedział Grabowski o przychodach w 2022 r., podczas konferencji prasowej. "Będziemy walczyć o utrzymanie rentowności. Będziemy walczyć, by nie być gorszym na koniec roku" - dodał prezes. Z jego słów wynika,...
torpol

Grupa TORPOL dobrze zaczyna rok. Zysk netto w I kw. wyniósł ok. 20,3 mln zł

Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, zanotowała w 1 kwartale 2022 r. najwyższe zyski w swojej historii.Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 31 mln zł(+88 proc. r/r),EBITDA wyniosła 29 mln zł (+104 proc, r/r) a zysk netto ok. 20,3 mln zł (+211 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 208 mln zł (-5 proc. r/r). Grupa TORPOL podsumowuje wyniki za I kwartał 2022 r. Portfel zamówień Grupy na koniec 1 kwartału 2022 roku wynosił niespełna 1,1 mld zł netto. Grupa nie posiada zadłużenia netto i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa - ok. 0,47 mld zł na koniec marca br.(+10 proc. kw/kw). -...
torpol

Portfel zamówień Torpolu wynosił blisko 1,1 mld zł na koniec marca 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Torpol miał wartość niespełna 1,1 mld zł netto bez udziału konsorcjantów na koniec I kwartału 2022 roku, zapewniając prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, podała spółka. Ponadto w ramach jednego postępowania 10 maja 2022 roku oferta Torpolu na realizację robót budowlanych na "przebudowę ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta" o wartości ok. 54 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza, podano także w raporcie. "Długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. Średnia rentowność na sprzedaży brutto portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec marca 2022 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 14,4% (wobec ponad 7,3% według...
torpol

Torpol miał 20,28 mln zł zysku netto, 23,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował 20,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,03 mln zł wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,39 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 219,54 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym skala działalności grupy zdeterminowana była wielkością przerobu własnego na kontraktach, wynikającą z obowiązujących harmonogramów prac. Spadek przychodów ze sprzedaży o 5,1% r/r jest efektem przede wszystkim braku projektów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 na rynku, z których część miała być ogłoszona w drugiej połowie 2021 roku, jednak na skutek zamrożenia dostępu do...

Torpol miał wstępnie 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 06.05.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował wstępnie 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. (wobec 6,5 mln zł rok wcześniej) przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 208,4 mln zł (wobec 219,5 mln zł rok wcześniej), podała spółka. "Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta: • przychody netto ze sprzedaży: 208,4 mln zł (219,5 mln zł), • zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln zł (16,5 mln zł), • zysk netto: 20,3 mln zł (6,5 mln zł), • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 475,1 mln zł na 31 marca 2022 roku (431,9 mln zł na 31 grudnia 2021 roku)" - czytamy w komunikacie. Torpol odnotował wstępnie 21,1 mln zł (wobec 6,7 mln zł) jednostkowego zysku netto w I kw. br. przy przychodach netto...
Gorące spółki dnia

OncoArendi [OAT], Torpol [TOR] – Gorące spółki dnia

"Wprowadzone rygory sanitarne oraz wewnętrzne regulacje dotyczące m.in. zachowania dystansu, pracy zdalnej i rotacyjnej oraz profilaktyczne wykonywanie testów prowadzone w szerokim zakresie, zwiększyły bezpieczeństwo pracowników, pozwalając jednocześnie na wykonywanie, bez istotnych zakłóceń, prac na prowadzonych kontraktach. Zachowaliśmy efektywność operacyjną, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw materiałów i surowców. Efektem tego było uzyskanie przez grupę bardzo dobrych, rekordowych wyników finansowych” - napisał prezes Grzegorz Grabowski.
torpol

Torpol: PKP PLK powinny utrzymać systematyczne ogłaszanie przetargów

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Torpol ocenia, że mimo niepewności wywołanej wojną na Ukrainie, powinno być utrzymane systematyczne ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów na roboty kolejowe w Polsce, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Należy natomiast zapewnić mechanizmy, które lepiej podzielą ryzyko między zamawiającego i wykonawców. "W naszej ocenie, nie powinno się wprowadzać działań związanych z zatrzymaniem czy ograniczeniem postępowań przetargowych. Jesteśmy zwolennikiem tego, żeby rozmawiać o mechanizmach powodujących szybsze, sprawniejsze rozliczanie konsekwencji związanych z nieprzewidywanymi wzrostami czy opóźnień w dostawach i takie rozmowy już się rozpoczęły na poziomie naszego największego zamawiającego - PKP PLK" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że od początku roku PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły 12 dużych postępowań o łącznej wartości ok. 12 mld zł. Termin składania ofert...

Torpol planuje 22,9 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2022 r.

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Torpol planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 22,9 mln zł w br., podała spółka w prezentacji. Inwestycje dotyczyć będą głownie zakupu urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnej, środków transportu i dalszego rozwoju oprogramowania ERP. "Na ten rok zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie amortyzacji" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski podczas konferencji prasowej. W ubiegłym roku spółka zainwestowała 37,6 mln zł, co stanowi 79,3% wykonania planu, w tym zostały wykonane wszystkie kluczowe inwestycje. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj...
torpol

Torpol: Backlog daje szansę na dobry rok 2022, ale nie można przewidzieć wpływu wojny

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Torpol widzi szansę na dobry lub nawet bardzo dobry pod względem wyników bieżący rok dla spółki, jednak trudno przewidzieć obecnie, jaki będzie wpływ wojny na Ukrainie, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "Myślimy, że ten rok, przy poziomie tego backlogu, który mamy i zakładając, że nie będzie zdarzeń nadzwyczajnych, powinien być dobrym rokiem. Jeśli dojdzie do tego jakaś porcja kontraktów pozyskanych i uda się coś z nich sprzedać, to będzie bardzo dobrym rokiem" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. W prezentacji spółka podała, że jej portfel zamówień ma wartość 1,19 mld zł bez udziału konsorcjantów, a jego średnioważona, długoterminowa rentowność wynosi ok. 10%. Podczas konferencji Grabowski dodał, że na ten rok przypada ok. 800-900 mln zł z backlogu. Z jego...
torpol

Torpol miał 77,08 mln zł zysku netto, 127,3 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował 77,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 48,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 105,14 mln zł wobec 63,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. wobec 1 392,2 mln zł rok wcześniej. "Wprowadzone rygory sanitarne oraz wewnętrzne regulacje dotyczące m.in. zachowania dystansu, pracy zdalnej i rotacyjnej oraz profilaktyczne wykonywanie testów prowadzone w szerokim zakresie, zwiększyły bezpieczeństwo pracowników, pozwalając jednocześnie na wykonywanie, bez istotnych zakłóceń, prac na prowadzonych kontraktach. Zachowaliśmy efektywność operacyjną, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw materiałów i surowców. Efektem tego było uzyskanie przez grupę bardzo...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,19 mld zł netto na koniec 2021 r.

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu na koniec 2021 r. wynosił ok. 1,19 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów). Średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 13%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "Portfel zamówień grupy na koniec 2021 roku wynosił ok. 1,19 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, jego średnia rentowność na sprzedaży brutto wyniosła ok. 13% (wzrost o 5,8 pkt proc. r/r), a saldo środków pieniężnych - prawie 432 mln zł"- napisał Grabowski w liście załączonym do raportu rocznego. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Vigo System [VGO] – Gorące spółki dnia

"Osiągnięte w 2021 r. wyniki, z rezultatami ostatniego kwartału minionego roku na czele, są dla nas prawdziwym powodem do dumy. Zakończony kwartał był już dziewiątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem sprzedaży rdr. Był to również pierwszy w historii kwartał, w którym sprzedaż przekroczyła 20 mln zł" - skomentował prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie. Na wykresie mamy spore szarpania kursem, najpierw 30% spadek, a potem porównywalne odbicie. Obecnie kurs oscyluje na średnim poziomie z ostatnich miesięcy.
torpol

Torpol: Agresja Rosji na Ukrainę nie ma obecnie istotnego wpływu na działalność

Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Torpol nie realizuje obecnie robót na terytoriach Ukrainy, Białorusi i Rosji, w związku z czym konflikt zbrojny nie ma istotnego wpływu na jego działalność, podała spółka. Jednocześnie firma bierze pod uwagę wpływ w obszarze pracowniczym i łańcucha dostaw. "Aktualnie konflikt zbrojny w Ukrainie nie ma istotnego wpływu na działalność grupy emitenta. Spółka nie realizuje żadnych robót ani dostaw zarówno na terytorium Ukrainy jak również Rosji i Białorusi oraz nie jest stroną umów z podmiotami znajdującymi się na tych terytoriach" - czytamy w komunikacie. Torpol zidentyfikował jednak obszary, w których możliwe jest wystąpienie czynników mogących wpłynąć na działalności grupy: • pracowniczy - dotyczący pracowników z Ukrainy chcących powrócić do ojczyzny w celu obrony swego kraju, zatrudnionych przez spółkę (obecnie...
torpol

Torpol miał wstępnie 77,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Torpol odnotował 77,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 59% r/r) przy 1 121,4 mln zł przychodów (spadek o 19% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Portfel zamówień grupy na koniec 2021 roku wynosił prawie 1,2 mld zł. Grupa odnotowała w ub.r. zysk ze sprzedaży brutto w wysokości 145,5 mln zł (wzrost o 46% r/r). Portfel zamówień grupy na koniec 2021 roku przy uwzględnieniu nowo pozyskanego projektu budowy nowego dworca kolejowego w Olsztynie wynosi prawie 1,2 mld zł netto. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 13%. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa - ok. 0,43 mld zł na koniec ubiegłego roku, podano. "Jesteśmy...
torpol

Torpol ma umowę na nowy dworzec Olsztyn Główny za 71 mln zł

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) podpisały z Torpolem umowę na realizację nowego dworca Olsztyn Główny za 70,97 mln zł brutto, podały PKP. To jedna z największych inwestycji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Planowany termin otwarcia obiektu dla podróżnych to druga połowa 2023 roku. "Budowa nowego dworca kolejowego Olsztyn Główny to największa w województwie warmińsko-mazurskim inwestycja w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej mieszkańcy i turyści zyskają supernowoczesny, proekologiczny dworzec o oryginalnym wyglądzie i bryle, z prawdziwym placem miejskim łączącym funkcje komunikacyjną i rekreacyjną. Jestem przekonany, że dworzec w nowej odsłonie stanie wizytówką Olsztyna i doskonale wkomponuje się w tkankę miejską" - powiedział członek zarządu PKP SA Ireneusz Maślany, cytowany...
torpol

Torpol spodziewa się utrzymania obecnej rentowności w całym 2021 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Torpol spodziewa się, że w całym 2021 r. osiągnie rentowność podobną jak w okresie I-III kw., pomimo spadającej sprzedaży, wynika ze słów prezesa Grzegorza Grabowskiego. "Marże powinny się utrzymać, na pewno przychód będzie nieco mniejszy. Utrzymamy poziom marżowości przy niższym przychodzie" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła 9,3% w I-III kw. br., o 3,2 pkt proc. więcej r/r. Grabowski ocenił, że rentowność kontraktów pozyskiwanych w przyszłości może być niższa, niż długoterminowa rentowność obecnego portfela, która wynosi ok. 8%. " na koniec roku - nie powinny odbiegać od tego, co pokazujemy po 9 miesiącach. W przyszłym roku struktura portfela będzie istotna i realizacja tych kontraktów, które są w portfelu, będzie pozytywnie wpływała. Bo nie...
torpol

Torpol walczy o wybicie – zapiski giełdowego spekulanta

Grupa zanotowała dalszy wzrost rentowności na sprzedaży brutto do poziomu ok. 9,5%, w głównej mierze dzięki rozliczeniu ukończonych projektów w okresie sprawozdawczym, z rentownością wyższa niż zakładana oraz satysfakcjonującej średniej marży obecnie realizowanych kontraktów" - czytamy w raporcie. Popyt walczy o wybicie linii bessy, poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach.
torpol

Portfel zamówień Torpolu wyniósł ponad 1,45 mld zł netto na koniec września

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu na koniec września br. wynosił ponad 1,45 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także. "Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na datę raportu, grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 1,45 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2023 roku włącznie. Ponadto emitent oczekuje rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o wartości 57,7 mln zł netto" - czytamy w raporcie kwartalnym. Na dzień publikacji raportu kwartalnego długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%, podano także. "Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec września...
torpol

Torpol miał 15,73 mln zł zysku netto, 20,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Torpol odnotował 15,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 12,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,06 mln zł wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 397,22 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 772,71 mln zł w porównaniu z 986,26 mln zł rok wcześniej. "Skala zrealizowanej przez grupę sprzedaży, na poziomie niższym o 21,9% r/r, zdeterminowana jest mniejszym przerobem własnym...
torpol

Torpol ma umowę na modernizację Olsztyna Głównego za 470 mln zł (z opcją)

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Torpol podpisał z PKP PLK umowę o wartości 470 mln zł brutto (382,1 mln zł netto) na realizację zadania: "Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny". Wartość prac podstawowych w ramach kontraktu wynosi ok. 410 mln zł brutto, natomiast wynagrodzenie za skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wynosi ok. 60 mln zł brutto, podała spółka. Uwzględniając nowy kontrakt, portfel zleceń Torpolu wynosi ponad 1,45 mld zł netto. "Kontrakt na modernizację stacji Olsztyn Główny stanowi istotne uzupełnienie naszego portfela zamówień i jest kontynuacją, zrealizowanej już przez Torpol w tej perspektywie finansowej, modernizacji linii nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Pod każdym względem jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego oraz kolejnych dużych, skomplikowanych projektów budowlanych,...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Torpol [TOR] – Gorące spółki dnia

Tylko w III kwartale spółka wypracowała około 15,8 mln zł zysku netto. 19 listopada spółka poda ostateczne wyniki. Na wykresie od kilku dni mamy bardzo dynamiczne odbicie. Wydaje się, że cena może wzrosnąć przynajmniej do najbliższego oporu w rejonie 14,50 zł.
torpol

Torpol miał wstępnie 36 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Torpol miał 772,7 mln zł przychów netto ze sprzedaży i 36 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio: 986,3 mln zł i 26,3 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 34,5 mln zł wobec 25,6 mln zł w I-III kw. 2020 r., podano także w komunikacie. Ostateczne wyniki finansowe za 9 miesięcy br. zostaną opublikowane 19 listopada. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: oncoarendi akcje rekomendacje | kurs akcji...
torpol

Torpol odebrał podbijarkę firmy Plasser&Theurer

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Torpol odebrał uniwersalną podbijarkę Unimat 09-4x8/4S Dynamic firmy Plasser&Theurer, podała spółka. Obecnie maszyna o długości niemal 43 metrów jest przygotowywana do rozpoczęcia pracy. "Inwestycje w wysokowydajne maszyny zawsze były naszym priorytetem. Sprzęt tej klasy doskonale sprawdza się zarówno przy budowie i modernizacji linii kolejowej, jak również jest przystosowany do prac związanych z jej bieżącym utrzymaniem. Szeroko rozbudowana baza sprzętowa stanowi jedną z naszych przewag konkurencyjnych, zapewniając wzrost efektywności ekonomicznej, wysoki poziom samowystarczalności i elastyczności w prowadzeniu prac budowlanych oraz niezbędny zasób wykonawczy dla potrzeb utrzymania technologii napraw głównych linii kolejowych" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie. W raporcie za I kw. br. spółka informowała, że najistotniejszą pozycję w nakładach inwestycyjnych w tym roku stanowi kontynuacja...
torpol

Torpol ma umowę z miastem Łódź na linię tramwajową za 108,6 mln zł netto

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Torpol zwarł umowę z miastem Łódź i Łódzką Spółką infrastrukturalną na budowę i przebudowę tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego, budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin oraz przebudowę wodociągów w ul. Wojska Polskiego, poinformowała spółka. Inwestycja o wartości 108,6 mln zł netto ma zostać zrealizowana do 31 maja 2023 r. "Zarząd emitenta informuje o zawarciu w dniu 6 października 2021 r. umowy z miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich oraz spółką Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na realizację inwestycji" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Torpolu w ramach umowy wynosi 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego wynosi 130,4 mln zł brutto (tj....
torpol

Torpol testuje poziom kluczowego wsparcia na 12,5 zł. Analiza techniczna notowań spółki

Notowania akcji Torpolu testują poziom kluczowego wsparcia na 12,5 zł, który wielokrotnie w historii stanowił opór, a po raz pierwszy jako wsparcie zadziałał w sierpniu bieżącego roku. Torpol może wkrótce kontynuować wzrosty Aktualna konsolidacja na cenie akcji polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się budową, modernizacją i remontami infrastruktury szynowej pozwala oczekiwać kolejnej próby strony popytowej na wyniesienie notowań ponownie w rejon oporu na poziomie 14,6 zł. W dalszej kolejności celem będzie powrót do maksimum na 15,9 zł. Negacją wzrostowego scenariusza byłoby zamknięcie się notowań poniżej wskazanego wsparcia na 12,5 zł. Otworzyłoby drogę do spadków do kolejnego wsparcia na poziomie 10 zł. Poziomy wsparć zostały zaznaczone kolorem zielonym na powyższym wykresie.  Autor poleca również: Kurs dolara australijskiego niedowartościowany o ponad 30% – Danske Bank Umocnienie dolara...

PKP PLK unieważniły wybór oferty Torpolu na prace na linii Ełk – Korsze

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły czynność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Torpol na realizację robót budowlanych dla etapu I projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją" i dokonały wyboru innego oferenta, podała spółka. "Powyższa czynność jest konsekwencją wykonania przez zamawiającego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz zbadania przez niego oferty innego oferenta najwyżej ocenionej po aukcji elektronicznej pod względem przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, emitent otrzymał w tym samym dniu informację od zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez tego oferenta biorącego udział w ww. postępowaniu przetargowym" - czytamy w komunikacie. W lipcu Torpol podał, że cena oferty w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wynosiła...
torpol

Oferta Torpolu za 470 mln zł (z opcją) wybrana na modernizację Olsztyna Głównego

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Oferta Torpolu, warta ok. 470 mln zł brutto (tj. ok. 382,1 mln zł netto), z czego cena za realizację prawa opcji to 60 mln zł brutto (ok. 48,8 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny, podał Torpol. "Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowiły cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 70%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 30%). Termin realizacji inwestycji został określony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w...
torpol

Torpol poprawia zysk netto. Kurs blisko oporu przy 14,75 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"W tym roku będziemy chcieli jak najwięcej sprzedać, ale przychody mogą być nieco niższe niż w 2020; ale przy dobrym poziomie rentowności. Jesteśmy przekonani, że możemy ten rok zamknąć na bardzo przyzwoitym poziomie efektywności ekonomicznej" - dodał prezes firmy. Patrząc na wykres, wydaje się, że szykuje się próba ataku na lokalny opór przy 14,75 zł.

Torpol: PKP PLK powinny zacząć ogłaszać nowe przetargi jak najszybciej

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) powinny zacząć ogłaszać przetargi z nowej perspektywy UE jak najszybciej, ocenił prezes Torpolu Grzegorz Grabowski. Według niego, duża pula postępowań uruchomiona na przełomie tego i przyszłego roku pozwoli jeszcze utrzymać spokój na rynku. "Na rynku kolejowym mamy bardzo dobre perspektywy, ale nie możemy ich dotknąć. Nie ma przetargów z nowej perspektywy. A jesteśmy przygotowani na duże, skomplikowane projekty. Jesteśmy także 'dosprzętowieni'" - powiedział Grabowski o swojej spółce podczas konferencji prasowej online. "Z mojej perspektywy, tak jak i z każdej innej, przetargi powinny być ogłoszone jak najwcześniej. My mamy portfel wypełniony przyzwoicie przychodami na 2022 rok i na pewno początek 2023. Patrząc przez pryzmat spokojnego podejścia - na przełomie roku 2021 i...

Torpol złożył oferty w przetargach na łącznie ponad 1,3 mld zł

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Wartość dużych postępowań przetargowych, w których Torpol złożył oferty, jest po ich ocenie i ma szanse na podpisanie umowy to ok. 1,2 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Ponadto spółka złożyła oferty w mniejszych przetargach o wartości 100-150 mln zł. "Jeśli chodzi o przetargi, w których są złożone oferty, to ta szacunkowa wartość jest ok. 1,2 mld zł - biorąc pod uwagę Ełk - Korsze, stację Olsztyn, dworzec Olsztyn i tramwaj z szansami. Natomiast jest jeszcze kilka mniejszych postępowań, gdzie są jeszcze oferty złożone, ale nie było jeszcze oceny ofert, ale to jeszcze rzędu 100-150 mln zł" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej online. W prezentacji spółka podała, że średnioważona, długoterminowa rentowność portfela zamówień to...
torpol

Torpol: Przychody w całym 2021 nieco niższe r/r, ale rentowność jak w I półroczu

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Torpol spodziewa się, że wypracuje nieco niższe r/r przychody w 2021 r., ale przy dobrej rentowności - takiej jak w I połowie br. gdy sięgnęła 8,7% wyniku brutto ze sprzedaży, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "W tym roku będziemy chcieli jak najwięcej sprzedać, ale przychody mogą być nieco niższe niż w 2020; ale przy dobrym poziomie rentowności. Jesteśmy przekonani, że możemy ten rok zamknąć na bardzo przyzwoitym poziomie efektywności ekonomicznej" - powiedział Grabowski podczas konferencji online. "Poziom rentowności po półroczu powinniśmy dowieźć do końca roku" - dodał. W I półroczu Torpol miał 491 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 589 mln zł rok wcześniej (-16,6% r/r). Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 8,7%, co oznaczało wzrost o 2,5 pkt proc. r/r. Prezes...
torpol

Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,2 mld zł netto na koniec czerwca

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,4 mld zł netto na koniec II kw. br., podała spółka. "Na datę sprawozdania grupa posiada portfel zamówień o wartości 1,2 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów) zapewniający grupie prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, z tego: - 1 131,6 mln zł netto - kontrakty realizowane przez emitenta; - 65,5 mln zł netto - kontrakty realizowane przez TOG" - czytamy w sprawozdaniu. Torpol oczekuje także rozstrzygnięcia 2 postępowań przetargowych, w których jego oferty zostały wybrane, o łącznej, potencjalnej wartości 789,9 mln zł netto. "Ponadto emitent oczekuje dalszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w ramach którego oferta złożona przez spółkę otrzymała najwyższą ilość punktów. Wartość oferty wynosi 382,1 mln zł netto" - czytamy dalej. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Torpol miał 13,73 mln zł zysku netto, 18,97 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 06.09.2021 (ISBnews) - Torpol odnotował 13,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,97 mln zł wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,47 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 340,08 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 20,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 491,01 mln zł w porównaniu z 589,04 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 38,18 mln zł wobec 31,5 mln zł rok...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ