Purple
torpol

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o 0,9 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Torpol zadecydował o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 27 745 040,95 zł na: 1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 6 322 040,95 zł; 2. wypłatę dywidendy - kwota 20 673 000 zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję. 3. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kwota 750 000 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 października 2020 r. Torpol odnotował 29,12 mln zł...
torpol

Zarząd Torpolu z G. Grabowskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Torpolu powołała zarząd na kolejną kadencję z Grzegorzem Grabowskim na stanowisku prezesa, podała spółka. Kolejna kadencja zarządu Torpolu "Rada nadzorcza spółki ustaliła liczbę członków zarządu na cztery osoby, a następnie powołała na kolejną wspólną kadencję wynoszącą trzy lata następujące osoby: - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki; - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Marcina Zachariasza na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych; - z dniem 25 czerwca 2020 roku pana Tomasza Krupińskiego na stanowiska wiceprezesa zarządu ds. handlowych - z dniem 1 lipca 2020 roku pana Konrada Tulińskiego na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym z dniem 25 czerwca 2020 roku wygasa mandat Krzysztofa Milera, dotychczasowego wiceprezesa zarządu ds....

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...

Aż 12 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

12 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, 11 BIT, PlayWay, Budimex, Unimot, Selvita, Mirbud, Torpol, Rubicon, Everest. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 26.05 do najmniejszego. 12 spółek osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej dwunastki” zanotował CD Projekt (176,4 mln zł) a najmniejsze Everest (148,0 tys. zł).  11 z 12 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt z zamknięciem zdecydowanie powyżej 400 zł Podczas wtorkowej sesji walory CD Projekt wybiły górą poziom 400 zł. Zaledwie przez...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Na tym tle przedstawione dane wyglądają imponująco, a spadek przychodów jest niższy niż się spodziewano. Spółka zapowiedziała także, że spadek przychodów w całym roku, wcale nie jest przesądzony, a trzeba przypomnieć, że firmie często zdarzało się bardzo pozytywnie zaskakiwać wynikami. Na wykresie mamy trwającą korektę, po odcięciu kolejnej sporej dywidendy, jednak nie wydaje się aby trend wzrostowy miał zostać zakończony.

Aż 18 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

18 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Cd Projekt, Ten Square Games, PlayWay, Sanwil, Livechat, Unimot, Budimex, Neuca, Torpol, Selvita, Libet, Mirbud, Ryvu Therapeutics, MW Trade, Mostostal Plock, Rubicon, Mobruk, Rafamet. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 25.05 do najmniejszego. 18 spółek osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej osiemanstki” zanotował CD Projekt (45,8 mln zł) a najmniejsze Rafamet (7,7 tys. zł).  15 z 18 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman CD Projekt przełamuje 400 zł., Sanwil z "nadinterpretacją" Podczas poniedziałkowej sesji,...
torpol

Torpol z dywidendą o wartości 20,7 mln zł

W komunikacie z 20 maja Torpol podał, że Zarząd podjął decyzję dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Z uchwały o której pozytywnie wypowiedziała się już Rada Nadzorcza wynika, że na dywidendę może być przeznaczone 20,7 mln złotych. Zarząd Torpol rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 31 lipca Spółka zadebiutowała na GPW 8 lipca 2014 roku i jak dotąd dywidendę wypłaciła czterokrotnie Torpol chce wypłacić drugą dywidendę z rzędu W komunikacie z 20 maja podano, że Zarząd Torpolu podjął decyzję o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że zysk w wysokości 27 745 040,95 złotych zostanie podzielony w następujący sposób: a) na zwiększenie kapitału rezerwowego kwota 6...
torpol

Torpol rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Torpol zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 r. w kwocie 20,67 mln zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję. Torpol planuje wypłacić dywidendę "Zarząd spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2019 wynoszący 27 745 040,95 zł przeznaczyć na: (a) zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 6 322 040,95 zł, (b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 750 000 zł, (c) wypłatę dywidendy w kwocie 20 673 000 zł tj. 0,9 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 31 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 30 października 2020 roku. Rada nadzorcza po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek zarządu odnośnie podziału zysku netto za...
torpol

Torpol miał wstępnie 7,12 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Torpol miał 249 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 5,7% r/r), 17,6 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (wzrost o 35,4% r/r) i 7,12 mln zł zysku netto (wzrost o 82,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Torpol miał 249 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych. Wzrost marży brutto do ok. 7% i marży netto do 2,9% to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień. Sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia. Podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń również są w pełni zabezpieczone" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski,...
torpol

Torpol mocno poprawił wynik netto w 2019 roku. Zysk ponad 50% wyższy r/r

Torpol odnotował 29,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
torpol

Torpol notuje 29,1 mln zł zysku w 2019 rok. Poprawa o niemal 10 mln zł!

Torpol miał 1 604,4 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 75,4 mln zł zysku ze sprzedaży brutto i 29,1 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wyniki wyniosły odpowiednio: 1 525,7 mln zł, 83,1 mln zł i 19,2 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 27,7 mln zł wobec 8,2 mln zł. "Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 2019 rok najistotniejszy wpływ miały wysokie tempo realizacji robót budowlanych zdeterminowane skalą posiadanego przez grupę portfela zamówień oraz istotny udział kontraktów charakteryzujących się niższą rentownością (pozyskanych przez emitenta w 2017 roku) w sprzedaży ogółem" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie...
torpol

Torpol: zysk netto 12,02 mln zł w III kw. 2019 r. – rekordowy portfel zamówień przekłada się na wyniki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 424,28 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 22,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 062,95 mln zł w porównaniu z 970,23 mln zł rok wcześniej. "Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Torpol zdeterminowana jest wysokim tempem realizacji robot budowlanych, w ramach posiadanego,...
torpol

Torpol poprawia wynik netto w III kw. Kurs w kierunku tegorocznych maksimów

Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 424,28 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 22,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 062,95 mln zł w porównaniu z 970,23 mln zł rok wcześniej. "Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Torpol zdeterminowana jest wysokim tempem realizacji robot budowlanych, w ramach posiadanego, rekordowego portfela zamówień, wynikającym...
torpol

Torpol poprawia wyniki w II kw. Czas na wybicie z konsolidacji

Torpol odnotował 6,31 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2019 r. wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. sięgnął 6,2 mln zł wobec 1,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,14 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 400,37 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 334,64 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 10,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 664,02 mln zł w porównaniu z 545,78 mln zł rok wcześniej. Zysk netto...
torpol

Zapiski giełdowego spekulanta: Torpol z ambitną strategią i szansą na nowe maksima

Torpol – spółka odnotowała w ubiegłym tygodniu dynamiczną zwyżkę. Patrząc na wykres dzienny, widać że w ostatnim czasie cena porusza się w konsolidacji. Mocne odbicie i szybki atak na jej maksima, mogą sugerować, że niebawem zobaczymy na wykresie nowe maksima trendu wzrostowego. Tym bardziej, że spółka pozytywnie zaskakuje. Przed kilkoma dniami firma pokazała szacunkowe dane za pierwsze półrocze, w którym zysk netto miał przekroczyć poziom 10 mln zł. Warto przypomnieć, że jeszcze przed rokiem była to strata sięgająca niemal 6 mln zł. Znacząco rosną także przychody. W samym drugim kwartale spółka wypracowała ponad 6 mln zł zysku netto. Wczoraj spółka zaprezentowała nową strategię na lata 2019-2023. Wynika z niej m.in., że skumulowane przychody wyniosą około 8,8 mld zł. Ponadto spółka...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację