XTB
Strona główna GPW Tauron akcje

Tauron akcje

Tauron akcje jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce. Obejmuje on swoim działaniem aż 18 procent powierzchni kraju. Tauron Polska Energia giełda jest drugim pod względem wielkości przedsiębiorstwem w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej. Notowania Tauron Polska Energia wchodzą w skład indeksu WIG20, a największym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Akcje Tauron Polska Energia zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku.

Tauron notowania

Tauron najwyżej od początku roku

Notowania spółek węglowych radzą sobie relatywnie dobrze od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Konflikt jeszcze bardziej nasila kryzys w energetyce, co sprzyja wysokim cenom węgla. Kurs spółki właśnie odnotował nowe roczne maksimum i w dłuższym okresie popyt powinien spoglądać w kierunku szczytów z jesieni 2021 roku.

Tauron chce skończyć wewnętrzne przygotowania do NABE do końca czerwca

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem węglowych aktywów wytwórczych do wydzielenia i przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) do końca czerwca, poinformował prezes Paweł Szczeszek. "Do końca czerwca chcemy zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem do wydzielenia konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Przygotowaliśmy procesy zmiany własnościowej spółek serwisowych i wypracowaliśmy zakres i zasady zmian funkcji wsparcia, w tym przejścia pracowników" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. Równocześnie grupa wyodrębnia działalność niezwiązaną z aktywami wytwórczymi, jak nieruchomości pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne, bloki gazowe czy projekty wodorowe. "Działalność ta zostanie przeniesiona do nowej spółki - Tauron Inwestycje" - dodał prezes. Wycena aktywów powinna zostać zakończona na przełomie III i IV kw. br. Proces przygotowań do wydzielenia aktywów do NABE...

Tauron spodziewa się niższej oczyszcz. EBITDA w Sprzedaży, bliskiej zera w Wydobyciu w br.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się niższego r/r oczyszczonego wyniku EBITDA w obszarze Sprzedaży w 2022 r., natomiast wynik Wydobycia może "oscylować wokół zera", poinformował wiceprezes Krzysztof Surma. "Ten kwartał by negatywny. Liczymy, że kolejne kwartały dzięki prowadzonym działaniom będą lepsze, natomiast wyniki r/r w tym segmencie nie utrzymają się na tym samym poziomie. Po oczyszczeniu wyniki będą nieco niższe r/r" - powiedział Surma podczas telekonferencji, odnosząc się do segmentu Sprzedaż. Na wyniki segmentu Wydobycie pozytywnie powinien wpływać czynnik rynkowy. Drugi czynnik to warunki górniczo-geologiczne, które mogą wpłynąć negatywnie na wyniki II i III kw., a poprawić się w IV kw. "Szacujemy, że EBITDA w tym segmencie powinna oscylować wokół zera w tym roku. Warto dodać, że na EBITDA...
tauron

Tauron liczy na finalizację rozmów z bankami do końca czerwca

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy na zakończenie rozmów z bankami w sprawie finansowania do końca czerwca br., poinformował wiceprezes Krzysztof Surma. "Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z bankami i liczymy na ich finalizację do końca czerwca" - powiedział Surma podczas telekonferencji. Pod koniec kwietnia Surma informował ISBnews, że Tauron pracuje nad częściowym refinansowaniem kredytów o wartości ok. 6 mld zł, które zapadają w grudniu br., i pozyskaniem nowego finansowania bankowego. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą...

Tauron opublikuje aktualizację strategii do końca I półrocza

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje opublikować zaktualizowaną strategię do końca I półrocza tego roku, poinformował prezes Paweł Szczeszek. "Kończymy pracę nad aktualizacją strategii grupy i planujemy, że zostanie ona opublikowana do końca I połowy tego roku" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji. W komunikacie poświęconym wynikom za I kw. prezes wskazał, że "podstawowym założeniem nowej strategii będzie przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii". Podkreślał, że nowa strategia "wyznaczy drogę do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest neutralność klimatyczna." Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w...

Tauron miał 900 mln zł zysku netto, 1418 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 839 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 418 mln zł wobec 1 212 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1 955 mln zł wobec 1 735 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 813 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 6 445 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży. Pozytywny wpływ miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2,...

Tauron zyskał wczoraj ponad 2 proc. i znalazł się w czołówce indeksu mWIG40

We wtorek na globalnym rynku akcji dominowała podaż. Na Wall Street najmocniej traciły spółki technologiczne z indeksu Nasdaq (-2,4%), którym nie pomogła wypowiedź prezesa Snapa (-43,1%), ostrzegająca przed pogorszeniem koniunktury w USA, przez co ucierpią zyski spółki w II kw. Tauron zakończył wczorajszą sesję nad kreską Wśród największych amerykańskich spółek najmocniej przeceniła się Meta (-7,6%), która podobnie do Snapa, sporą część przychodów uzyskuje z tytułu reklam na platformie. Indeks szerokiego rynku S&P 500 stracił 0,8%. W Europie wśród liderów spadków znalazły się kluczowe indeksy DAX (-1,8%) i CAC40 (-1,7%). Na dzisiejszej azjatyckiej sesji panują mieszane nastroje, a indeksy nie zmieniły istotnie swojej wartości. Dziś o godz. 14.30 poznamy zamówienia na dobra bez środków transportu i na dobra trwałego użytku w USA. W indeksie...
tauron

Tauron zakończył budowę światłowodu POPC w Małopolsce

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Tauron zakończył budowę infrastruktury światłowodowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w Małopolsce w 34 miesiące, podała spółka. W ramach projektu wybudowano 783 tys. km sieci światłowodowej i 12 węzłów dostępowych. Tym samym dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych uzyskało 13 722 gospodarstw domowych oraz 72 jednostki oświatowe. "Zakończyliśmy właśnie budowę drugiego z siedmiu obszarów konkursowych. Pomimo trudnych warunków pandemicznych towarzyszących budowie, dzięki determinacji, wspólnemu zaangażowaniu zespołów Taurona i wykonawcy, zrealizowano ten projekt w rekordowym czasie 34 miesięcy. Przedsięwzięcie to jest drugim zadaniem odbieranym w ramach trzeciego konkursu POPC. Warto podkreślić, że Tauron wykonał je w rekordowym czasie" - powiedział prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie. Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej na obszarze krakowskim C i tarnowskim B...

MINUTOR Energia podpisał umowę o współpracy z firmą Tauron Nowe Technologie S.A.

MINUTOR Energia, spółka notowana na New Connect, zawarła 18 maja umowę, w ramach której została Certyfikowanym Instalatorem Fotowoltaiki dla firmy Tauron Nowe Technologie. Kontrakt obejmuje wykonywanie przez spółkę kompleksowych montaży instalacji fotowoltaicznych dla klientów firmy Tauron, zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego oraz części województw opolskiego i małopolskiego. MINUTOR Energia zawarła 18 maja umowę z firmą Tauron - Z prawdziwą dumą podpisaliśmy dzisiaj umowę o współpracy, która pozwoli nam odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców zainteresowanych zwiększeniem swojej niezależności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych. Dzięki zawarciu kontraktu z firmą Tauron Nowe Technologie S.A. czujemy się docenieni za wieloletni trud włożony w tworzenie rzetelnej i godnej zaufania firmy, która jest wiarygodna w oczach partnerów biznesowych. Jest to kamień milowy w rozwoju firmy i jednocześnie...

Tauron zakończył sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Tauron zakończył sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, podała spółka. Trwał on 233 dni, spółka wyprodukował około 9,5 mln GJ ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez firmę korzysta ponad 800 tys. mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej. "Tauron systematycznie rozwija sieć ciepłowniczą w aglomeracji, umożliwiając dostęp do sieci coraz większej liczbie mieszkańców regionu. Rozwój tego segmentu jest dla nas bardzo ważny również ze względów społecznych. Zastępowanie ciepłem sieciowym indywidualnych pieców węglowych, które w okresie zimowym są głównym źródłem smogu, sprawia, że mieszkańcy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oddychają czystszym powietrzem" - powiedział prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie. Klienci Taurona, czyli głównie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnie decydują, jak długo trwa u nich sezon grzewczy, podkreślono. "Do terminu zakończenia sezonu grzewczego podchodzimy...

Tauron buduje przyłącza dla 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 10 gminach

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia buduje przyłącza dla 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 10 gminach, podała spółka. Do sieci należącej do grupy przyłączonych jest już ponad 70 takich stacji. "W kwietniu Tauron Dystrybucja zawarł umowę na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie do oddziałów w Częstochowie, Gliwicach, Tarnowie oraz Bielsku Białej dostarczonych zostanie 230 takich urządzeń" - czytamy w komunikacie. Będą to stacje ładowania o mocy 2 x 22 kW. Stacje będą dostarczane sukcesywnie do końca III kwartału bieżącego roku i będą wykorzystane w kolejnym etapie realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w lokalizacjach uzgodnionych z gminami. Stacje ładowania w całości są opracowane i produkowane przez polską firmę PRE Edward Biel. "Kierowcy korzystający...
tauron

Tauron z popytową reakcją na poprzednim wierzchołku

Notowania Tauronu mają za sobą dobry okres, szczególnie w porównaniu z tym co w kwietniu działo się na szerokim rynku. Sektor energetyki nadal znajduje się wśród beneficjentów kryzysu energetycznego, podkręcanego wybuchem wojny. Na wykresie mamy wyraźną tendencję wzrostową, a odbicie od czytelnego wsparcia może dać szansę na nowe, tegoroczne maksima.
tauron

Tauron stracił w środę ponad 6 proc. i był najsłabszą spółką w indeksie mWIG40

Wczorajszy odczyt amerykańskiej inflacji CPI (+8,3% wobec konsensusu na poziomie 8,0-8,1%), nie zmniejszył presji na podwyżki stóp procentowych, tym samym indeksy na Wall Street powróciły do spadków – o 1,7% potaniał S&P 500, aż 3,2% stracił Nasdaq, choć na początku sesji oba indeksy zwyżkowały. Tauron odnotował wczoraj znaczna stratę Europejskie indeksy kończyły sesję, gdy za oceanem panowały jeszcze lepsze nastroje, tym samym większość indeksów na Starym Kontynencie odnotowała wzrosty, w tym w czołówce znalazł się CAC40 (+2,5%) i DAX (+2,2%). Na azjatyckiej sesji dziś dominuje podaż, wśród najsłabszych indeksów znajduje się Hang Seng (-2%). Dziś w kalendarium makro istotne dane z USA, w tym odczyt inflacji producenckiej i liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Krajowy parkiet wciąż był słaby na tle Europy,...
tauron

Tauron miał wstępnie 901 mln zł zysku netto, 1 955 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 901 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1 418 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 1 955 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja: 864 mln zł - EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 186 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 895 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: -103 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: 117 mln zł, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9 813 mln zł. Nakłady inwestycyjne w I kw. sięgnęły 610 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2022 r. wyniósł 2,6x, podano także. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał, który zostanie opublikowany 25 maja 2022 r. Tauron Polska...

Tauron w trendzie wzrostowym. Kurs blisko 3,50 zł

Notowania spółek z sektora energetycznego są zdecydowanymi wygranymi zamieszania jakie powstało na skutek wybuchu wojny w Ukrainie. Pogłębienie kryzysu energetycznego sprzyja lepszym nastrojom na rynku węgla. Kurs Tauronu zdołał przebić kluczowy opór i wydaje się, że obecnym celem popytu powinny być okolice 3,50 zł.

Tauron planuje zakończyć wycenę aktywów węglowych na przełomie III i IV kw. 2022 – wywiad

Katowice, 28.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że zakończy wycenę aktywów węglowych na przełomie III i IV kw. br., poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma. "Zgodnie z harmonogramem, proces tworzenia NABE powinien się zakończyć do końca 2022 r., a transfer nastąpić od początku stycznia 2023 r. Wierzymy w ten harmonogram. Prowadzimy też proces zbycia kopalń. Oba te procesy od strony wewnętrznej przygotowujemy. Pewnie na przełomie III i IV kwartału będziemy kończyć wycenę i dyskutować już o warunkach zbycia" - powiedział Surma w rozmowie z ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. Formuła dotycząca zadłużenia aktywów węglowych nie została jeszcze w pełni uzgodniona. "Zakładamy, że część zadłużenia przejdzie do nowego właściciela. Naszym zdaniem,...

Tauron pracuje na refinansowaniem i pozyskaniem nowego finansowania bankowego – wywiad

Katowice, 28.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia pracuje nad częściowym refinansowaniem kredytów o wartości ok. 6 mld zł, które zapadają w grudniu br., i pozyskaniem nowego finansowania bankowego, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma. "Rozpoczynamy prace nad pozyskaniem nowego finansowania. W grudniu tego roku zapada istotny program kredytowy, który wynosił bazowo blisko 6 mld zł. Chcielibyśmy częściowo go zrefinansować, a częściowo pozyskać środki na nowe inwestycje w ramach przewidywanej luki finansowej" - powiedział Surma w rozmowie z ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. Grupa będzie szukała finansowania na krajowym rynku bankowym. Zdaniem wiceprezesa, krajowy rynek nie jest obecnie gotowy na przyjęcie kolejnych emisji obligacji o wartości liczonej w miliardach złotych. "Jeśli pojawi...

Tauron Wydobycie wznowi drążenie szybu Grzegorz w I półroczu br.

Katowice, 27.04.2022 (ISBnews) - Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje wznowić budowę szybu Grzegorz pod koniec I poł. 2022 r. z nowym projektem zakładającym krótszy szyb i krótszy okres wydobycia węgla, poinformował prezes Jacek Pytel. "Szyb Grzegorz nigdy nie był projektem przekreślonym. W grę wchodziło finansowanie i skoro odłączamy się od Taurona, to nie musi on brać na siebie finansowania takiego projektu. Dlatego kwestie finansowe musieliśmy oprzeć o program operacyjny " - powiedział Pytel dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Spółka przygotowała nowy projekt budowy szybu, który zakłada krótszą perspektywę wydobycia węgla - nie do 2060, a do 2049 r. Oznacza to też drążenie szybu do pokładu na...
coal węgiel

Tauron Wydobycie chce redukować produkcję węgla o 25 tys. ton rocznie

Katowice, 27.04.2022 (ISBnews) - Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - chce redukować wydobycie węgla o 25 tys. ton rocznie, a nie 100 tys. ton rocznie, jak wcześniej zakładano, poinformował prezes Jacek Pytel. "Tauron Wydobycie w 2020 r. wydobył 4,5 mln ton i podobna produkcja została zaplanowana w pierwszym programie operacyjnym, który szedł do notyfikacji do Komisji Europejskiej. Zeszły rok zamknęliśmy produkcją 5,15 mln ton, czyli o 600 tys ton więcej r/r. Chcąc być w programie redukcji zdolności produkcyjnych, od tego poziomu zaczniemy schodzić" - powiedział Pytel podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Wyjaśnił, że w pierwotnym planie, kiedy węgiel nie był tak potrzebny i spółka miała problem z nadprodukcją,...
tauron

Tauron planuje nieco wyższy r/r capex w 2022 r., OZE głównym motorem wzrostu – wywiad

Katowice, 27.04.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Taurona będą w 2022 roku nieco wyższe r/r, poinformował ISBnews wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma. Głównym motorem wzrostu nakładów będzie obszar odnawialnych źródeł energii, natomiast nakłady w dystrybucji będą stabilne r/r. "Nakłady inwestycyjne będą trochę wyższe niż w zeszłym roku, przede wszystkim z naciskiem na OZE. Nakłady na OZE będą istotnie wyższe niż w latach ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowych źródeł" - powiedział Surma w rozmowie z ISBnews w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. W poprzednich latach grupa ponosiła nakłady na OZE przede wszystkim w zakresie akwizycji, a w tym roku planuje wydać duże kwoty na budowę nowych mocy. "Nakłady w dystrybucji są największym elementem naszego capeksu....
tauron

Tauron szykuje się na ruch w kierunku 3,30 zł

Notowania Tauronu mają za sobą około 60% podbicie w okresie po wybuchu wojny. Widać więc wyraźnie, że konflikt i kryzys energetyczny sprawił, że węgiel wrócił do łask inwestorów. Obecnie wiele wskazuje na próbę ataku na główny opór w rejonie 3,30 zł. Byłby to najwyższy poziom ceny od listopada ubiegłego roku.

Tauron zakłada lokalizacje dla SMR na terenach obecnych elektrowni węglowych

Katowice, 26.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada lokowanie małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w lokalizacjach swoich obecnych elektrowni węglowych i wydziela pod tym kątem tereny z aktywów przygotowywanych do przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), poinformował wiceprezes Taurona Polskiej Energii Jerzy Topolski. "Naszym założeniem jest wkomponowanie tego typu rozwiązań w miejsce, gdzie działa Grupa Tauron - na obszarze południowo-zachodniej Polski" - powiedział Topolski podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Dodał, że grupa gotowa jest współpracować z państwem na rzecz przygotowania odpowiedniej legislacji. "Dzisiaj mamy legislację do 'dużego atomu', a oczekujemy też legislacji dla 'małego atomu', która pozwalałaby określić warunki dla stosowania SMR-ów w miejscach dzisiejszych elektrowni, na terenach uprzemysłowionych, gdzie mamy...

Tauron najwyżej od początku roku. Kolejny cel przy 3,28 zł

Notowania Tauronu mają za sobą niemal 60% podbicie w okresie od wybuchu wojny w Ukrainie. Kryzys energetyczny cały czas wspiera notowania spółek z sektora energii. Na wykresie widać, że cena cały czas wzrasta. Popyt pokonuje marcowe maksima, co może sugerować, że niebawem cena wzrośnie do najbliższego oporu w rejonie 3,28 zł.

Tauron zakończył budowę sieci światłowodowej w 18 gminach w ramach POPC

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył budowę sieci światłowodowej na "Obszarze Katowickim i Tyskim" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), podała spółka. Dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości min. 100 Mb/s uzyskało ponad 11 tys. gospodarstw domowych oraz 45 jednostek oświatowych. Wartość inwestycji to ponad 34 mln zł. W ramach zakończonego projektu wybudowano 725 km sieci optycznej oraz 19 węzłów dostępowych. Szybkim Internetem objęto 47 miejscowości w 18 gminach: Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Lędziny, Chorzów, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Wyry, Mysłowice, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Pawłowice, Pszczyna, Suszec, Ruda Śląska i Tychy, podano w komunikacie. "Z sukcesem zakończyliśmy pierwszy projekt 'Obszar Katowicki i Tyski' w ramach trzeciego naboru Działania 1.1. na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przyczyniamy się...

Tauron może opublikować nową strategię do końca czerwca

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia może opublikować nową strategię do końca czerwca, poinformował prezes Paweł Szczeszek. "Myślę, że w ciągu kilku miesięcy powinna być nowa strategia. Mam nadzieję, że do końca czerwca" - powiedział Szczeszek dziennikarzom w kuluarach Szczytu Klimatycznego Togetair 2022. Dodał, że strategia nie jest uzależniona od harmonogramu powstawania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. "Strategia tego nie dotyczy. Skupimy się w niej na łączeniu odnawialnych źródeł energii, magazynów energii z rozwiązaniami takimi jak SMR" - dodał prezes. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych...
tauron

KGHM i Tauron podpisały list intencyjny ws. niskoemisyjnych źródeł energii

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). List intencyjny został podpisany podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2022 w Warszawie. "Małe reaktory jądrowe są jedyną konkurencyjną odpowiedzią na dzisiejsze. To rozwiązanie najbardziej logiczne i odpowiadające potrzebom przemysłu. Dziś oficjalnie zaczynamy współpracę związaną z zastosowaniem tych technologii, z wymianą informacji, tworzeniem sprzyjającego otoczenia prawnego związanego z rozwojem SMR w Polsce" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas uroczystości. "Ta szansa, która dziś się rozpoczyna, to dla nas bardzo ważny element strategii, którą niedługo opublikujemy. Dziś inwestujemy w OZE. Z tych źródeł nieemisyjnych tylko SMR są pogodowo niezależne. Możemy się wymieniać...
tauron

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z systemem

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Blok energetyczny 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), podał Tauron Polska Energia. "Wszystkie zadania, mające na celu przygotowanie jednostki do synchronizacji, zostały z sukcesem zrealizowane. Zakończyliśmy ten proces dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Grupy Tauron. Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce, która przez wiele lat będzie fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego" - powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie. Trwający od początku marca proces rozruchu bloku, oprócz przygotowania wszystkich układów blokowych oraz gospodarek pomocniczych, obejmował również wykonanie licznych pomiarów i prób funkcjonalnych, w tym kontrolę zabezpieczeń kluczowych elementów bloku biorących udział w synchronizacji i dalej w eksploatacji jednostki. Z kolei w miesiącach poprzedzających rozruch wykonywano intensywne prace skoncentrowane...
tauron

Tauron wybija marcowe maksima. Otwarta droga do 3,30 zł

Notowania Tauronu wyglądają mocno w ostatnich dniach. Po pierwszej fali odbicia po wybuchu wojny na Ukrainie, doszło do korekty. Jak widać na wykresie, cena respektowała wsparcie przy 2,80 zł, skąd doszło do kolejnego odbicia. Obecnie naruszane są ostatnie wierzchołki, co w zasadzie oznacza, że popyt powinien osiągnąć przynajmniej poziom kolejnego oporu w rejonie 3,30 zł.
tauron

Tauron Wydobycie otrzyma ok. 1,15 mld zł dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zaakceptował wniosek Taurona Wydobycie - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - o przyznanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych na 2022 r. w szacowanej kwocie 1,15 mld zł, podała grupa. Dopłaty będą udzielone w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału Taurona Wydobycie. "Szacowana wartość dopłat dla Tauron Wydobycie na 2022 rok została określona na poziomie ok. 1,15 mld zł, przy czym biorąc pod uwagę sytuację na rynku węgla (ograniczona podaż skutkująca wzrostem cen węgla), kwota ta może ulec zmniejszeniu" - czytamy w komunikacie. Tauron Wydobycie została objęta systemem wsparcia na mocy ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej. Zgodnie z założeniami systemu wsparcia, dopłaty będą realizowane do...

Paweł Szczeszek został powołany na prezesa zarządu Taurona

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii powołała Pawła Szczeszka do składu zarządu na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję prezesa z dniem 11 kwietnia 2022 r., podała spółka. Paweł Szczeszek od 30 czerwca 2020 r. do 10 kwietnia 2022 r. pełni funkcję prezesa Enei. Od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. był prezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 sprawował funkcję wiceprezesa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa a w latach 2016-2017 był prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC w Jastrzębiu-Zdroju. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce...
tauron

Tauron planuje ukończyć budowę Farmy Wiatrowej Piotrków jesienią 2022 r.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Tauron Zielona Energia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje ukończyć budowę Farmy Wiatrowej Piotrków jesienią 2022 r., podała spółka. Prace na terenie przyszłej elektrowni wiatrowej rozpoczęły się na początku 2021 roku, ich zakończenie planowane jest na jesień 2022 roku. Na terenie budowy posadowiona została już pierwsza turbina. Na miejsce przewożone są także komponenty 14 kolejnych, podano w komunikacie. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składa się 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma wyprodukuje 90 GWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi 35 tys. gospodarstw domowych. Jest to pierwsza inwestycja wiatrowa Tauron budowana przez grupę we własnym zakresie. Realizacją zajmuje się Tauron Zielona Energia, spółka powołana do budowy...

Tauron przeznaczył ponad 500 mln zł na inwestycje w woj. dolnośląskim w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeznaczył ponad 500 mln zł na inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej na terenie województwa dolnośląskiego w 2021 r., podała spółka. Prace w 2021 roku były realizowane w wielu miejscach na całym obszarze województwa i na wszystkich poziomach napięć, podano w komunikacie. "Dolny Śląsk jest obszarem o dużym zróżnicowaniu gospodarczym. Obok bardzo silnej wrocławskiej aglomeracji miejskiej oraz kilku mniejszych miast regionu, mamy na obszarze województwa tereny relatywnie mało zurbanizowane, rolnicze, leśne oraz ważne turystycznie obszary górskie. To wymaga dostosowania sposobu naszego działania i planowania rozwoju sieci energetycznej, zgodnie ze specyfiką i potrzebami rozwojowymi tych obszarów. Przede wszystkim jednak z konkretnymi potrzebami przyłączeniowymi klientów" - powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie. Na terenie...

Tauron przedstawi ofertę mikrosieci dla klientów pod koniec roku

Zabrze, 01.04.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że przedstawi klientom ofertę mikrosieci elektroenergetycznych "szytych na miarę" pod koniec roku, po tym, jak w październiku zakończy testy pierwszej takiej instalacji w Bytomiu, poinformował dyrektor ds. badań i innowacji Paweł Poneta. "Oferta pojawi się na koniec roku" - powiedział Poneta podczas spotkania prasowego. Wskazał, że mikrosieć uruchomiona na początku marca w Bytomiu będzie testowana do października - zarówno w trybie pracy wyspowej, jak i w synchronizacji z siecią elektroenergetyczną. Wyniki testów pozwolą przygotować ramową ofertę "szytych na miarę" mikrosieci. Tauron zakłada, że rozwiązanie może znaleźć zastosowanie m.in. dla szpitali i innych obiektów wymagających szczególnego bezpieczeństwa energetycznego, ale też w małych obiektach przemysłowych czy na osiedlach mieszkaniowych. "Mieliśmy rozmowy na ten temat m.in. z deweloperami...

Tauron zaczyna korektę po 55% zwyżce notowań

Notowania Tauronu po około 55% odbiciu po wybuchu wojny w Ukrainie, zatrzymały się w rejonie czytelnego oporu przy dołku z lipca ubiegłego roku. Korekta jest naturalną rzeczą po tak dużym odbiciu, jednak kluczowe znaczenie będzie miał jej charakter. Pierwszym testem będzie siła podaży przy wsparciu 2,83 zł.

Tauron zakłada utrzymanie EBITDA w br. na stabilnym poziomie z rozszerzeniem pewnych ryzyk

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada utrzymanie wyniku EBITDA na stabilnym poziomie w tym roku, z rozszerzeniem pewnych ryzyk, poinformował wiceprezes Taurona Krzysztof Surma. Zwiększenie wartości capeksu w br. będzie dotyczyło głównie segmentu OZE. "Jeżeli chodzi o raportowaną EBITDA, r/r spodziewamy się jej na stabilnym poziomie z rozszerzeniem pewnych ryzyk. Poziom capeksu ulegnie zwiększeniu r/r, natomiast to zwiększenie pojawi się zasadniczo w segmencie OZE i będzie to rzeczywista realizacja zielonego zwrotu, zapodzianego przez naszą grupę. Mam nadzieję, że będzie to pozytywnie odebrane przez rynek. Wzrost capeksu ma na względzie utrzymanie stabilnej finansowej w grupie i dotrzymanie wszystkich kowenantów bankowych, zakładamy poziom kowenantów na poziomie bezpiecznym, by nie zbliżyć się do poziomu 3,5x" - powiedział Surma podczas konferencji prasowej. Grupa...

Tauron miał 119 mln zł straty netto, 447 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 119 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 2 566 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 109 mln zł wobec 2 644 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 447 mln zł wobec 811 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 750 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 5 629 mln zł rok wcześniej. W 2021 r. spółka miała 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 170 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25 614 mln zł w porównaniu z 20 850...
tauron

Tauron rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r.

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Taurona Polskiej Energii zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2021 r. i przeznaczenia kwoty 259,89 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową emitenta, a przy jej podejmowaniu zarząd emitenta uwzględnił przede wszystkim bieżącą sytuację rynkową oraz program inwestycyjny grupy kapitałowej emitenta, w którym założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w obszarze dystrybucji oraz obszarze odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie. Przeznaczenie wypracowanego w 2021 r. zysku netto na realizację inwestycji przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na finansowanie pozyskiwane od instytucji finansowych i tym samym pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia, podkreślono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie...

Tauron bez reakcji podaży pod ważnym oporem. Kolejny cel przy 3,07 zł

Notowania Tauronu próbują dalej wzrastać, mimo że kurs od pewnego czasu oscyluje wokół czytelnego oporu i mając za sobą spore odbicie. Mimo iż dynamika zwyżki przygasła, nadal nie pojawia się wyraźna reakcja podażowa. Może to świadczyć o szansach na wybicie oporu. Wtedy celem staną się okolice 3,07 zł.

Tauron chce pozyskać oferty cenowe na blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zaakceptował przeprowadzenie przez spółkę zależną Tauron Wytwarzanie postępowania o udzielenie zamówienia, którego planowanym efektem będzie pozyskanie finalnych ofert cenowych od potencjalnych wykonawców bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy w przedziale od 400 MWe do 500 MWe oraz 250 MWt w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. "Pozyskanie ofert jest pierwszym etapem, który - po uwzględnieniu pozostałych przesłanek procesu inwestycyjnego - umożliwi wykonanie kompleksowych analiz projektu pod kątem jego długoterminowej opłacalności" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że projekt będzie realizowany jedynie w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r., przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych (m. in. w zakresie warunków długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego poza rynkiem wschodnim oraz jego dostępności),...

Tauron: Rafako zrealizowało modernizację bloku nr 6 w Elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - W bloku nr 6 należącej do Taurona Polskiej Energii elektrowni Jaworzno III Rafako zrealizowało modernizację, która pozwala na zwiększenie sterowalności jednostki, podały spółki. Zrealizowana na terenie bloku nr 6 elektrowni Jaworzno III inwestycja pozwoliła m.in. obniżyć minimum techniczne bloku do 40% oraz skrócić czas rozruchów. Zwiększenie sterowalności jednostki pozwoli na dostosowanie jej do współpracy z odnawialnymi źródłami energii, podano w komunikacie. "Technologia, którą przetestowaliśmy na bloku 6 w Jaworznie jest swego rodzaju odpowiedzią na okres przejściowy i zapewnienie odpowiedniej regulacyjności systemu, tak by można było można dalej myśleć o rosnącym wykorzystaniu OZE. Technologia na węglu kamiennym jest jedną z najmocniej rozwiniętych w kraju - mamy ponad 43 podobne instalacje o mocy 200 MW i 360 MW, które...

Tauron w płytkiej korekcie po 50% odbiciu – zapiski giełdowego spekulanta

Wyprodukowana energia będzie trafiać do systemu magazynującego o mocy 40 kWh. Jeśli pojawi się potrzeba magazynowania większej ilości energii, pojemność akumulatora będzie można podnieść do 140 kWh. Z deklaracji producenta wynika, że tego typu instalacja będzie bezproblemowo pracować przez ponad 20 lat. Co ciekawe, jest to jedna z najwyżej położonych tego typu instalacji w Polsce.

Tauron zrealizował inwestycje sieciowe warte ok. 165 mln zł w woj. opolskim w 2021 r.

Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zrealizował inwestycje sieciowe w województwie opolskim na poziomie około 165 mln zł w 2021 r., podała spółka. Główne kierunki inwestycyjne to przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej poprawiająca bezpieczeństwo dostaw energii do mieszkańców województwa. "Kluczowe inwestycje infrastrukturalne zakończone lub realizowane w ubiegłym roku obejmowały cały teren województwa. Najwięcej środków wydatkowano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej" - czytamy w komunikacie. Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc. "Sporo środków, które wydatkujemy w ramach realizowanego planu inwestycyjnego dotyczy dużych, wysokobudżetowych projektów, najczęściej na sieci wysokiego napięcia. Mowa...
tauron

Tauron Zielona Energia liczy na zmiany legislacyjne i rozwój sieci dystrybucyjnej – wywiad

Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Tauron Zielona Energia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - liczy na zmiany legislacyjne wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności na liberalizację ustawy odległościowej, oraz na inwestycje wzmacniające sieć energetyczną, poinformował ISBnews prezes Wojciech Więcławek. Wyzwaniem dla spółki jest także wzrost cen materiałów i komponentów wynikający z wpływu pandemii, inflacji, a w ostatnich dniach agresji Rosji na Ukrainę. "Bardzo istotne jest, żebyśmy mieli legislację, która sprzyja rozwojowi biznesu. Na dziś największą bolączką dla branży jest ustawa odległościowa, tzw. ustawa 10h. Bez jej zmiany w zasadzie niemożliwe jest rozwijanie energetyki wiatrowej. Kiedy już mamy instalować źródła wytwarzania na terenach rolnych, to chcielibyśmy maksymalizować liczbę megawatów przy jak najmniejszym zajmowaniu powierzchni rolnej" - powiedział Więcławek w rozmowie...

Tauron uruchomił instalację PV z systemem magazynowania energii w Zakopanem

Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oddał do użytku instalację fotowoltaiczną z systemem magazynowania energii elektrycznej w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" w Zakopanem, podała spółka. Instalacja fotowoltaiczna w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" składa się ze 120 paneli monokrystalicznych o mocy 375 Wp każdy, posadowionych na gruncie oraz carporcie, którego konstrukcja nawiązuje do zakopiańskiej architektury. W sumie daje to moc niemal 45 kWp, a roczna produkcja prądu wyniesie ok. 36 MWh. Wyprodukowana energia będzie trafiać do systemu magazynującego o mocy 40 kWh, podano w komunikacie. Jeśli pojawi się potrzeba magazynowania większej ilości energii, pojemność akumulatora będzie można podnieść do 140 kWh. Z deklaracji producenta wynika, że tego typu instalacja będzie bezproblemowo pracować przez ponad 20 lat. "Idea jest taka, żeby prąd produkowany ze słońca...
tauron

Tauron Zielona Energia chce rozpocząć budowę ok. 300 MW OZE w 2022 r. – wywiad

Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - Tauron Zielona Energia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje w tym roku rozpocząć budowę odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy ok. 300 MW, poinformował ISBnews prezes Wojciech Więcławek. Spółka zakłada też zakończenie trzech projektów OZE oraz pozyskanie 500-1 000 ha gruntów pod nowe projekty. "Kończymy proces przygotowań do tego, żeby rozpocząć w tym roku budowę ok. 300 MW odnawialnych źródeł energii. Finalizujemy natomiast trzy budowy - jedną farmę fotowoltaiczną i dwie farmy wiatrowe, również w tym roku" - powiedział Więcławek w rozmowie z ISBnews. Prezes wyjaśnił, że te niewielkie projekty miały "przetrzeć szlaki" w Grupie Tauron - pokazać, gdzie są potencjalne słabe punkty i wąskie gardła. "Z planowanych nowych 300 MW 80% budów to będą...

Tauron powołał spółkę zależną Tauron Zielona Energia

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia powołał nową spółkę zależną Tauron Zielona Energia, która odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także będzie prowadzić nadzór inwestycyjny nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi, podał Tauron. "Realizując założenia Zielonego Zwrotu Taurona w zakresie budowanych nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii sięgamy po zdywersyfikowane narzędzia. Stawiamy przede wszystkim na rozwój projektów farm wiatrowych z uzyskanymi już pozwoleniami na budowę, dzierżawę gruntów, wykorzystanie terenów należących do grupy pod budowę farm fotowoltaicznych oraz akwizycję aktywów już funkcjonujących instalacji. Tauron Zielona Energia, będzie stanowiła odpowiednik jednego okna dla wszystkich podmiotów, planujących podjąć współpracę z Grupą Tauron w zakresie rozwoju nowych projektów OZE" - skomentował wiceprezes Taurona ds. strategii i rozwoju Patryk Demski,...

Tauron miał szacunkowo 112 mln zł straty netto, 445 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 112 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 7 749 mln zł przychodów w IV kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 110 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 445 mln zł. W IV kw. 2021 r. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 716 mln zł, segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 126 mln zł, segmentu Wytwarzanie: 56 mln zł, segmentu Sprzedaż: -499 mln zł, segmentu Wydobycie: 44 mln zł, podano w komunikacie. Nakłady inwestycyjne w IV kw. ub.r. wyniosły 971 mln zł. W całym 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł szacunkowo 385 mln zł przy 915 mln zł zysku EBIT i przy 25 605 mln zł przychodów, podano także. "EBITDA (zysk...
tauron

Produkcja energii Taurona to 4,22 TWh, węgla handlowego – 1,45 mln ton w IV kw. 2021

Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto Taurona Polskiej Energii wyniosła 4,22 TWh w IV kw. 2021 r., w tym z odnawialnych źródeł - 0,48 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Produkcja węgla handlowego sięgnęła 1,45 mln ton. Produkcja ciepła w IV kw. ub.r. wyniosła 3,99 PJ. Dystrybucja energii elektrycznej w tym okresie sięgnęła 13,91 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 13,32 TWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,89 TWh, wymieniono w komunikacie. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 1,49 mln ton. "2021 r. Dystrybucja energii elektrycznej: 53,97 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 51,99 TWh Produkcja energii elektrycznej brutto: 15,59 TWh, w tym z OZE: 1,71 TWh Produkcja ciepła: 12,00 PJ Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 33,41 TWh Produkcja węgla handlowego 5,15 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 5,47 mln ton" -...
tauron

Tauron uruchomił mikrosieć w Bytomiu, chce wprowadzić to rozwiązanie do oferty

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił w Bytomiu mikrosieć, czyli małą sieć elektroenergetyczną pozwalającą na zagwarantowanie, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych, podała spółka. Tauron chce wprowadzić mikrosieci jako "szyte na miarę" rozwiązanie do oferty sprzedażowej. "Uruchomiona na terenie dawnej kopalni Szombierki mikrosieć składa się z dwóch instalacji fotowoltaicznych; pięciu mikroturbin wiatrowych; agregatu gazowego; magazynu energii; oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w systemy bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną" - czytamy w komunikacie. Pracę wszystkich elementów koordynuje System Zarządzania Mikrosiecią (SZM). Odpowiada on także za utrzymanie bilansu energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy off-grid, czyli poza siecią energetyczną. Obecnie mikrosieć Taurona zapewnia energię elektryczną 54 gospodarstwom domowym i zajmuje...

Tauron utworzył 406 mln zł odpisów i rezerw, które obniżą wynik brutto za IV kw. 2021 r.

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na koniec 2021 r. Dokonane w ich wyniku rezerwy i odpisy oraz odwrócenia odpisów będą miały 13 mln zł pozytywnego wpływu na jednostkowy zysk brutto za IV kw. 2021 r. oraz 406 mln zł negatywnego wpływu na skonsolidowany zysk brutto za IV kw. 2021 r., podała spółka. "W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta na 31 grudnia 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 15 mln zł" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje