Conotoxia

Talex – Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talexu, które odbyło się w dniu 09 czerwca podano, że Spółka wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze zdecydowali również, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Talex wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję Uchwalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 czerwca Talex wypłaci dywidendę drugi rok z rzędu Talex wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję W komunikacie z dnia 09 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talexu podano, że Spółka wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia sesji w Warszawie możemy spodziewać się, że stopa dywidendy wyniesie około 4,9%. Aby uczestniczyć w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę należy posiadać akcje Talexu 22 czerwca (Dzień...
wolumen

Przed zamknięciem. Sonel [SON] i Talex [TLX]

Sonel Sonel jest producentem mierników elektrycznych. Kurs Spółki od lata 2016 znajduje się w trendzie spadkowym. Obecnie na wykresie powstała formacja trójkąta. Formacje tego typu częściej zapowiadają kontynuację trendu. W tym przypadku zapowiedzią kontynuacji trendu spadkowego byłoby przełamanie dolnego ramienia trójkąta, które znajduje się na poziomie 9,90 zł. Alternatywny scenariusz to odwrócenie trendu. Jego zapowiedzią byłoby przełamanie czerwonej linii, która jest jednocześnie linią trendu spadkowego i górnym ramieniem wspomnianego trójkąta. Talex Talex jest integratorem systemów informatycznych. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio w ramach tego trendu wystąpiła korekta. Jej przebieg początkowo był dość dynamiczny, ale później powstała konsolidacja. Teraz cena wyszła z niej górą. Jest to zapowiedź powrotu do głównego trendu wzrostowego, co w praktyce oznacza testowanie ostatniego szczytu na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ