XTB

T-Bull miał 0,28 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - T-Bull odnotował 0,28 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1,74 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 0,4 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,68 mln zł w porównaniu z 5,48 mln zł rok wcześniej. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018...

T-Bull na rocznych minimach. Spółka pozostaje w mocnym trendzie spadkowym

Podczas poniedziałkowego otwarcia T-Bull po raz kolejny melduje się na swoich rocznych minimach, pogłębiając w ten sposób tegoroczne dołki. W trakcie ostatniego miesiącu akcje spółki zanotowały korektę z ponad 25 zł za walor do obecnych 18 zł. Patrząc z szerszej perspektywy warto dodać, że jeszcze w 2017 roku inwestorzy wyceniali spółkę na ponad 200 zł. T-Bull na rocznych minimach. Spółka pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym. Od stycznia (2021) studio zanotowało blisko 2-krotną przecenę swoich walorów. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl T-Bull na rocznych minimach W trakcie dzisiejszej sesji T-Bull notuje kolejny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie 0,11%, co oznacza spadek o 0,02 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 18,14 zł. Aktualnie inwestorzy płacą...

T-Bull miał 0,68 mln zł straty netto, 0,65 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - T-Bull odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,65 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,32 mln zł w I półroczu wobec 3,73 mln zł rok wcześniej. Dotacje wyniosły 1,33 mln zł vs. 1,23 mln zł. "W I połowie 2021 r. przychody operacyjne spółki wyniosły 4,66 mln zł w porównaniu do 4,97 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. spółka wygenerowała dodatkowy zysk w kwocie 1,1 mln zł z tytułu zbycia akcji The Dust S.A., natomiast w raportowanym okresie taka sprzedaż nie miała miejsca, a...
Gorące spółki dnia

TIM S.A. [TIM], T-Bull [TBL] – Gorące spółki dnia

Na podstawie pre-produkcji, która zostanie opublikowana w serwisie Steam, Supernova dokona analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmie decyzję o produkcji pełnej wersji gry. Kurs T-Bull zareagował wzrostem na te informacje. Po miesiącach spadków, cena zaczyna powoli wzrastać. Najbliższym poziomem oporu są okolice 26 zł.

Spółka T-Bulla ma umowę dot. współfinansowania gry symulatorowej na PC

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Supernova Studio - spółka zależna od T-Bull - zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania piątego projektu gry symulatorowej na PC z możliwością portowania na konsole (projektu nr 5), podał T-Bull. "Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania projektu nr 5, który zostanie zrealizowany przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny" - czytamy w komunikacie. Po opracowaniu projektu nr 5, Supernova Studio będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. Na podstawie pre-produkcji, która zostanie opublikowana w serwisie Steam, Supernova dokona analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmie decyzję o produkcji pełnej wersji gry,...

T-Bull ma umowę wykonawczą dot. współfinansowania gry symulatorowej na PC

Supernova Studio - spółka zależna od T-Bull - zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania czwartego projektu gry symulatorowej na PC z możliwością portowania na konsole (projektu nr 4), podał T-Bull. Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania projektu nr 4, który zostanie zrealizowany przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny "Po opracowaniu projektu nr 4, Supernova Studio będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. Na podstawie pre-produkcji, która zostanie opublikowana w serwisie Steam, Supernova dokona analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmie decyzję o produkcji pełnej wersji gry" - podsumowano w materiale. T-Bull to...

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2020 r., wynoszącego 1,83 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia całość zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 1 826 135,62 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. W 2020 r. T-Bull odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: waluty online | eur usd | kurs funta brytyjskiego | kurs kryptowalut wykres | dax notowanie | kurs franka szwajcarskiego | kurs datawalk |

T-Bull ma umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania gry symulatorowej na PC

Supernova Studio - spółka zależna od T-Bull - zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania trzeciego projektu gry symulatorowej na PC (projektu nr 3), podał T-Bull. Spółka rozpocznie realizację pierwszych projektów jeszcze w 2021 r. Umowa wykonawcza, zgodnie z umową ramową z 11 maja 2021 roku, została podpisana 10 czerwca 2021 roku, podano. Inwestor zobowiązał się do współfinansowania projektu nr 3, który zostanie zrealizowany przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny, czytamy w komunikacie. Na podstawie pre-produkcji, która zostanie opublikowana w serwisie Steam, Supernova dokona analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmie decyzję o produkcji pełnej wersji gry, wskazano również. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją...

T-Bull miało 0,69 mln zł straty netto, 0,72 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

T-Bull odnotował 0,69 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,72 mln zł wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1,64 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2021 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 2,02 mln zł, z czego 1,52 mln zł to przychody ze sprzedaży produktów, a 0,44 mln zł to dotacje. W raportowanym okresie spółka osiągnęła stratę z działalności operacyjnej -0,72 mln zł i stratę netto -0,69 mln zł. Suma bilansowa na dzień 31 marca 2021 r. wyniosła 22,62 mln zł, z czego po stronie pasywów 73,40% to kapitał...

T-Bull ma umowę wydawniczą z Supernova Studio

T-Bull zawarł umowę wydawniczą ze swoją spółką zależną - Supernova Studio, podał T-Bull. T-Bull zawarł nową umowę wydawniczą Na podstawie umowy T-Bull będzie pełnić rolę wydawcy dla wszystkich gier realizowanych w Supernova, ze szczególnym uwzględnieniem 10 projektów, na których współfinansowanie Supernova podpisała umowy z inwestorem, podano. "W związku z podpisaniem umowy wydawniczej, gry zostaną wydane na globalnych platformach sprzedażowych z konta T-Bull jako wydawcy. Ponadto T-Bull będzie wspierał Supernova we wszelkich działaniach marketingowych, związanych z promocją i sprzedażą tytułów produkowanych przez Supernova. W związku z faktem, że Supernova, zgodnie ze swoją strategią produkować będzie symulatory oraz survivale - działania promocyjne obejmować będą również cross promocję z grami tego rodzaju produkowanymi przez T-Bull" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że ze względu na powiązania...

T-Bull ma ramową umowę dotyczącą współfinansowania 10 gier na PC i konsole

Supernova Studio - spółka zależna od T-Bull - zawarła z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania 10 gier na PC i konsole, podało T-Bull. Spółka rozpocznie realizację pierwszych projektów jeszcze w 2021 r. T-Bull zawarł nową umowę Inwestor zobowiązał się do współfinansowania 10 projektów gier na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny, czytamy w komunikacie. "Spółka rozpocznie realizację pierwszych projektów jeszcze w 2021 r. Do każdego z powyższych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier" - czytamy także. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu...

W wezwaniu na akcje T-Bull zawarto transakcje na 391 akcji po cenie 30,6 zł/szt

W ramach wezwania na akcje T-Bull, zawarto transakcje na 391 akcji spółki, stanowiących 0,03% kapitału i uprawniające do 0,02% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 30,6 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Podmiotem nabywającym ww. akcje jest January Ciszewski, a rozliczenie transakcji nastąpi 10 maja 2021 r. W połowie stycznia br. trzech głównych akcjonariuszy T-Bull: Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński i Radosław Łapczyński zawarło porozumienie z Januarym Ciszewskim oraz Arturem Błasikiem, które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. Jak wówczas informowano, w wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, podmiot nabywający wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia, w tym z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierza łącznie posiadać 575 152 akcje, co odpowiada 1...

T-Bull ma list intecyjny z PMI Capital dot. sprzedaży gier oraz licencji

T-Bull zawarł z PMI Capital ASI list intencyjny, zgodnie z którym strony ustaliły zamiar sprzedaży przez T-Bull na rzecz PMI lub podmiotu wskazanego przez PMI gier/projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach, podała spółka. T-Bull zawarł z PMI Capital ASI list intencyjny "Realizacja transakcji wymaga ustaleń i zawarcia odrębnych umów, do czego strony będą dążyć" - czytamy w komunikacie. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], T-Bull [TBL] – Gorące spółki dnia

”Jesteśmy zadowoleni, że plany, jakie przyjęliśmy na ten rok są realizowane bez większych problemów. Tworząc kolejne gry dedykowane nowym dla nas rynkom, nie zapominamy o rynku mobilnym, który wpisany jest w nasze DNA” – dodano w komunikacie. Wykres wpisuje się w korektę na szerokim rynku gamingu. Kurs porusza się w kanale spadkowym, a obecnie odbija od lokalnego oporu. Można więc spodziewać się przynajmniej zejścia na ostatni dołek przy 23,70 zł.

NWZ T-Bull przyjęło program motywacyjny, celem 60 mln zł kapitalizacji w 2022 r.

Akcjonariusze T-Bull przyjęli podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, z warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji na poziomie co najmniej 60 mln zł do końca 2022 r., podał T-Bull. T-Bull przyjął program motywacyjny "Spółka zaoferuje wybranym członkom organów oraz współpracownikom spółki łącznie 874 834 warranty subskrypcyjne serii A, pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji co najmniej 60 000 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w uchwale walnego. Po spełnieniu ww. warunku uprawnionymi do objęcia warrantów będą członkowie zarządu (prezes Damian Fijałkowski i członek zarządu Grzegorz Zwoliński), przewodniczący rady nadzorczej Radosław Łapczyński (każdemu z nich zostanie zaoferowanych 200 528 sztuk warrantów subskrypcyjnych) oraz dwie osoby współpracujące ze spółką na poziomie strategicznym: January Ciszewski...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje