Cinkciarz.pl

Damian Fijałkowski, prezes T-Bull, podczas czatu inwestorskiego na antenie Comparic24.tv już w środę!

Zapraszamy do udziału w interaktywnym czacie inwestorskim, którego uczestnikiem będzie współzałożyciel i prezes zarządu T-Bull S.A., Damian Fijałkowski. Transmisja będzie miała miejsce 2 grudnia 2020 roku (w środę) o godzinie 13:00. Prowadzącym i moderującym czat będzie Marcin Wenus, redaktor naczelny Comparic.pl. Zasubskrybuj kanał Comparic24.tv w serwisie YouTube, aby otrzymać przypomnienie dotyczące transmisji. Zgodnie z raportem z października 2020 roku, liczba pobrań gier T-Bull S.A. wyniosła w tym miesiącu 6,8 mln. Natomiast łączna skumulowana liczba pobrań wyniosła ponad 524 miliony 10 listopada T-Bull S.A. poinformowała, że ma umowę wykonawczą dot. współfinansowania gry symulatorowej na PC, „Projekt nr 5” Akcje T-Bull S.A. od marcowych dołków zyskują niemal 155% T-Bull S.A., przedstawiciel polskiego sektora gamingowego T-Bull S.A. to spółka nowych technologii specjalizująca się w...
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia

Po trzech kwartałach strata sięga 113,49 mln zł. Trzeci kwartał był więc jednym ze słabszych okresów w historii spółki, a kiepski wynik po trzech kwartałach sprawia, że trudno myśleć o pozytywnym zaskoczeniu w kontekście całego roku. Nie jest to jednak żadne zaskoczenie na rynku, a kurs spółki spada od marca 2017 roku. Kluczowym poziomem w najbliższym czasie może być okolica 2,81 zł. Zejście niżej może oznaczać zakończenie wzrostowej korekty.

T-Bull miał wstępnie 2,37 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 roku

T-Bull odnotował 2,37 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,48 mln zł, zł w I-III kw. 2020, przychody łącznie: 8,39 mln zł. Pełny raport kwartalny spółki T-Bull za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami "Na wysokość zysku netto istotny wpływ ma odroczony podatek dochodowy w kwocie -1,57 mln zł" - czytamy w komunikacie. Pełny raport kwartalny Spółki za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podano także. T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

T-Bull zaprezentował na Steam grę ‘Outlaw Driver Simulator’, premiera w 2021 r.

T-Bull zaprezentował na platformie Steam nową grę "Outlaw Driver Simulator", podała spółka. Zarząd T-Bull planuje wydanie gry w 2021 roku. T-Bull zaprezentował na platformie Steam nową grę "Outlaw Driver Simulator" "'Outlaw Driver Simulator' jest grą, która na nowo definiuje możliwość personalizacji samochodów. Rozbudowany system pozwala na podjęcie decyzji o każdym elemencie auta i dostosowanie go tak, aby jak najlepiej sprawdziło się na trasie wyścigu. Detale mają tu kluczowe znaczenie, jednak walka o pozycję odbywa się nie tylko na asfalcie. Ważnym aspektem rozgrywki jest wspinanie się po społecznej drabince, aby osiągnąć jak najbardziej prestiżową pozycję w hierarchii przestępczej organizacji. Ta ma bezpośredni wpływ na możliwości tuningu i rozbudowy samochodu jakie będą dostępne dla gracza" - czytamy w komunikacie. "Outlaw Driver Simulator" jest pierwszym...

T-Bull sprzedał jednemu inwestorowi 26 316 akcji serii G za 0,5 mln zł

T-Bull zawarł z inwestorem umowę objęcia 26 316 tj. wszystkich akcji serii G objętych subskrypcją, po cenie 19 zł za 1 akcję, podała spółka. Na początku listopada, akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego "Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 004 zł" - czytamy w komunikacie. Na początku listopada, akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję. Podano wtedy, że emisja 26 316 akcji serii G stanowi 2,21% w kapitale zakładowym...

T-Bull ma umowę wykonawczą dot. współfinansowania gry symulatorowej na PC

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 5", podała spółka. T-Bull współfinansuje kolejną grę "Zapowiedź 'Projektu nr 5' zostanie opublikowana na platformie Steam. Gra będzie tematycznie nawiązywać do czterech projektów, o których zarząd informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r., nr 48/2020 z 27.10.2020r. oraz nr 52/2020 z 4.11.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane i tworzyć będą serię gier symulacyjnych, dla których spółka planuje spójną komunikację marketingową" - czytamy w komunikacie. Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania "Projektu nr 5", który zostanie zrealizowany przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry revenue share. Wkład...

T-Bull ma umowę wykonawczą dot. współfinansowania gry symulatorowej na PC

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 4", podała spółka. T-Bull współfinansuje kolejną grę "Zapowiedź 'Projektu nr 4' zostanie opublikowana na platformie Steam po publikacji trzech trailerów do projektów, o których zarząd informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r. oraz nr 48/2020 z 27.10.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane zarówno tematycznie, jak i rodzajowo, co pozwoli osiągnąć efekty synergii przy prowadzonych kampaniach marketingowych" - czytamy w komunikacie. Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania "Projektu nr 4", który zostanie zrealizowany przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry - revenue share. Wkład producencki wnoszony przez...
T-BULL

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o emisji 26 316 akcji serii G po 19 zł/ szt.

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję, podała spółka. T-Bull zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 26 316 akcji nowej serii G "Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 26 316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do 26 316, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej" - czytamy w uchwale. "W związku z zamiarem rozszerzenia działalności spółki o produkcję gier na PC i konsole oraz mając na uwadze, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem spółki i jednocześnie zaangażowaniem w jej rozwój, w szczególności poprzez uczestnictwo w finansowaniu...

T-Bull ma ramową umowę wykonawczą dot. współfinansowania gry symulatorowej

T-Bull zawarł z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole - "Projekt nr 3", podała spółka. T-Bull planuje kolejną grę "Strony postanowiły, że zapowiedź 'Projektu nr 3' zostanie opublikowana na platformie Steam po publikacji trailerów do projektów nr 1 i 2, raporty bieżące T-Bull S.A. nr 46/2020 z 20.10.2020r. i nr 47/2020 z 22.10.2020 r. Kolejność publikacji teaserów gier wynika z harmonogramu podpisywania umów wykonawczych, ale również ze strategii marketingowej emitenta, która zakłada crosspromocję między poszczególnymi tytułami, których zarówno rodzaj rozgrywki, symulator, jak i tematyka pozycjonują ww. gry w podobnej grupie docelowej" - czytamy w komunikacie. Na podstawie umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania "Projektu nr 3", który zostanie zrealizowany przez spółkę, w...

T-Bull rozszerzył założenia strategii na lata 2020-2022

T-Bull podjął uchwałę w sprawie rozszerzenia strategii rozwoju spółki na lata 2020-2022, podała spółka. Rozszerzone założenia przewidują m.in. produkcję 2-3 mobilnych gier free-to-play rocznie oraz produkcję i wydanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole we współpracy z inwestorem. T-Bull oficjalnie przedstawia swoją strategię na najbliższe lata "Rozszerzona strategia rozwoju T-Bull na lata 2020-2022 obejmuje: 1. Produkcję i wydanie 2 do 3 gier mobilnych w modelu free-to-play rocznie, głównie o tematyce motoryzacyjnej. 2. Portowanie i adaptację na mobile, na zlecenie innych developerów, wydanych przez nich gier na PC i konsole. 3. Rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami, w tym App Store i Google Play, w celu umocnienia pozycji T-Bull jako producenta i wydawcy gier mobilnych oraz w celu dalszej rozbudowy bazy graczy dla gier wydanych...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], T-Bull [TBL] – Gorące spółki dnia

Warto także wspomnieć o niedawno opublikowanych wynikach za pierwsze półrocze, w którym spółka odnotowała 109 mln zł zysku netto wobec 0,16 mln zł zysku przed rokiem. Łączna liczba pobrań wszystkich gier spółki w pierwszym półroczu sięgła 45 mln. Na wykresie obserwujemy próbę wybicia z konsolidacji po okresie większej korekty. Jeżeli się to uda, najbliższym celem dla popytu będą okolice 30 zł.
T-BULL

T-Bull pozyskał inwestora i rozszerzy dotychczasową działalność na rynku gier mobilnych o symulatory na PC i konsole

Wrocławski deweloper z rynku regulowanego GPW, T-Bull, podpisał umowę ramową z inwestorem, dotyczącą współfinansowania 5 produkcji gier symulatorowych na platformy PC i konsole. Zgodnie z zapowiedziami z początku października br., kiedy T-Bull podpisał list intencyjny z inwestorem, zawarta została umowa ramowa z inwestorem na produkcję pięciu symulatorów. Pierwsze zapowiedzi gier powinny ukazać się na platformie Steam jeszcze w tym roku, a kolejne na początku przyszłego. T-Bull informuje o poszerzeniu działalności W ramach umowy inwestor zobowiązał się do współfinansowania gier w zamian za udział w dochodach generowanych przez poszczególne projekty. Do każdego projektu zostanie podpisana umowa wykonawcza precyzująca budżet, harmonogram i opis projektu. Podpisanie umowy z inwestorem to ostateczne potwierdzenie intencji wyrażonych wcześniej w liście intencyjnym – mówi Damian Fijałkowski, współzałożyciel...
T-BULL

T-Bull ma ramową umowę dot. współfinansowania pięciu gier

T-Bull zawarł z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania pięciu gier symulatorowych na PC i konsole, podała spółka. T-Bull zawarł mowę na współfinansowanie pięciu gier symulatorowych na PC i konsole "Na podstawie umowy ramowej inwestor zobowiązał się do współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny" - czytamy w komunikacie. T-Bull rozpocznie realizację trzech projektów w 2020 r. oraz dwóch projektów w I kw. 2021 roku. Do każdego z tych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier, podano także. Wcześniej w październiku T-Bull podał, że zawarł list intencyjny z...
T-BULL

T-Bull ma deklarację inwestora dot. objęcia akcji nowej emisji serii G

Zarząd T-Bull zawarł z inwestorem aneks do listu intencyjnego, w którym inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w formie objęcia akcji nowej emisji oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych, podał T-Bull. Zarząd spółki zamierza skierować do tego inwestora ofertę objęcia akcji serii G. T-Bull zawarł z inwestorem aneks do listu intencyjnego "Zgodnie z ww. aneksem inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w celu jej rozwoju w formie objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez spółkę" - czytamy w komunikacie. W aneksie strony postanowiły, że w 2020 roku spółka rozpocznie realizację 3 projektów, a w I kwartale 2021 roku realizację 2 projektów, a także że umowa ramowa precyzująca...

Akcjonariusze T-Bulla zdecydują o emisji 26 316 akcji serii G po 19 zł za akcję

T-Bull podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie kwoty 0,5 mln zł, podała spółka. Zarząd zakłada emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję. T-Bull planuje emisję akcji Walne zgromadzenie zostanie zwołane niezwłocznie. "Relatywnie niewielkie dyskonto od obecnej wartości rynkowej jest niezbędne, aby emisja mogła odnieść sukces i jest zdaniem zarządu uzasadnione" - czytamy w komunikacie. Aktualnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem spółki i jednocześnie zaangażowaniem w jej rozwój, w szczególności poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez T-Bull gier. Zdaniem zarządu spółki, zaoferowanie akcji współpracującym ze spółką inwestorom służy budowaniu wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy w długim terminie, a także...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację