XTB
synektik

Synektik ma umowę na dofinansowanie prac w ramach rozwoju platformy Evolution

Synektik podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Evolution (Zbadani.pl) w ramach projektu pt. "Jezioro danych w radiologii - opracowanie repozytoriów do celów badawczych", podała spółka. Synektik podpisał umowę na dofinansowanie prac związanych z platformą Evolution Całkowita wartość projektu wynosi 2 612 565 zł, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310 zł, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na 30 września 2022 r., podano. "Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 'Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw'" - czytamy w komunikacie. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone...
synektik

Synektik miał 1,16 mln zł zysku netto w III kw. r. obr. 2019/2020

Synektik odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020) wobec 85 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synektik podsumowuje wypracowane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,13 mln zł wobec 1,52 mln zł rok wcześniej. EBITDA znormalizowana wyniosła odpowiednio: 3,9 mln zł wobec 2,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,29 mln zł w III kw. r. obr. 2019 wobec 16,5 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała: - 60% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 16,6 mln zł, wypracowując 3,1 mln zł EBITDA,...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Jest to kolejna podobna umowa co świadczy o tym, że Asbis jest bardzo atrakcyjnym partnerem handlowym do firm, które nie są jeszcze obecne na rynkach, na których działa Asbis. Po za tym spółka co chwilę dostarcza pozytywnych informacji dotyczących wyników oraz płaci wysokie dywidendy. Patrząc przez taki pryzmat, wycena spółki nie jest zbyt wysoka. Na wykresie widać, że cena może zmierzać na tegoroczne maksima powyżej 4,25 zł.
synektik

Synektik ma umowy na dostawę robota chirurgicznego dla WIM za 16,1 mln zł netto

Synektik podpisał dwie umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM) na sprzedaż, dostawę, uruchomienie, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci oraz dostarczenie instrumentów dla tego systemu za 16,09 mln zł netto, podała spółka. Synektik z nową dużą umową "Realizacja dostawy systemu nastąpi w ciągu 56 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu Da Vinci wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umów zawartych przez spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów" - czytamy w komunikacie. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki...
synektik

Synektik złożył ofertę dot. robota chirurgicz. w przetargu WIM na 16,1 mln zł

Synektik złożył ofertę dotyczącą robota chirurgicznego Da Vinci w przetargu ogłoszonym przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów, podała spółka. Wartość złożonej przez spółkę oferty wynosi 16 088 234,20 zł netto. Synektik złożył ofertę dotyczącą robota chirurgicznego Da Vinci "Zarząd spółki informuje również, że w dniu 26 czerwca 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym. W tym samym dniu na platformie zakupowej szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta" - czytamy w komunikacie. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik w IV kwartale roku finansowego 2019, trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 r, podano także. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], ML System [MLS] – Gorące spółki dnia

Pełna sprzedaż tej technologii ma nastąpić w połowie 2021 r. Pod taki przełom toczą się notowania, gdyż mimo korekt, wykres systematycznie pnie się w górę. Obecnie testowane są maksima z początku roku, niezależnie od tego czy dojdzie tu do korekty, wydaje się, że spółka dysponuje technologią, która w długim okresie czasu powinna podtrzymywać popyt na akcje.
synektik

Synektik ma list intencyjny z Genomtec, rozważa inwestycję kapitałową

Synektik zawarł z Genomtec list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej spółki w Genomtec, podała spółka. Technologia Genomtec umożliwia identyfikację wirusów w materiale wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut. Synektik zawarł z Genomtec list intencyjny "Strony deklarują zainteresowanie zawarciem umowy regulującej szczegółowy zakres, warunki i zasady współpracy przy komercjalizacji testów COVID. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami między stronami spółka miałaby być wyłącznym dystrybutorem testów COVID na terenie Polski z możliwością rozszerzenia współpracy o dystrybucję testów COVID przez spółkę na innych rynkach. Równocześnie spółka jest zainteresowana nawiązaniem długoletniej współpracy z Genomtec i dopuszcza współfinansowanie prowadzonych przez Genomtec prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru biologii molekularnej" - czytamy...
synektik

Synektik miał 4,79 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2019/2020

Synektik odnotował 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (październik 2019 - marzec 2020) wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Synektik podsumowuje zakończone półrocze Zysk operacyjny wyniósł 6,67 mln zł wobec 12,04 mln zł zysku rok wcześniej. "W analizowanym okresie grupa wypracowała 11,5 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych), wobec 15,3 mln zł rok wcześniej" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,57 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 84,76 mln zł rok wcześniej. "W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. dominuje segment sprzedaży sprzętu diagnostycznego i...
synektik

Synektik dostarczy system da Vinci do szpitala klinicznego w Szczecinie

Grupa Synektik dostarczy system robotyczny da Vinci do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, podała spółka. Szpital ten będzie pierwszym zachodniopomorskim ośrodkiem medycznym dysponującym tą innowacyjną technologią. Szczeciński ośrodek planuje wykorzystywać da Vinci m.in. do zabiegów chirurgii ogólnej, operacji urologicznych oraz ginekologicznych, stosowanych w terapii chorych cierpiących na choroby onkologiczne, podano także. Synektik wspiera szpitale Umowa między szczecińskim szpitalem a notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółką obejmuje dostawę i montaż robota chirurgicznego, jak również szkolenie pracowników i serwis urządzenia. Zgodnie z warunkami umowy Grupa Synektik dostarczy i zainstaluje system jeszcze w tym tygodniu, podano. Rozwój robotyki chirurgicznej jest zgodny z duchem Narodowej Strategii Onkologicznej, kładącej m.in. szczególny nacisk na skuteczność terapii i dbałość o komfort pacjentów. Systemy da Vinci...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], Benefit Systems [BFT] – Gorące spółki dnia

Na przeciwległym biegunie, po stronie anty-beneficjentów wybuchu pandemii znalazła się spółka Benefit, oferująca karty sportowe i rozrywkowe. Już przynależność do branży, sprawia że może czekać ją gorszy okres w najbliższych kwartał. Wczorajsze dane za 2019 rok pokazały spadek zysku netto o około 10 mln zł do poziomu 105,33 mln zł. Pozytywnie wypadły przychody, które
synektik

Synektik wypracował 2,46 mln zł zysku w I kw. Sporo mniej niż rok wcześniej

Synektik odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2019/2020 (1 października - 31 grudnia 2019 r.) wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,29 mln zł wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,59 mln zł w I kw. r. fin. 2019/2020 wobec 65,95 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2019 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała: 51-proc. spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 29,4 mln zł, wypracowując 4,3 mln zł EBITDA, wobec 11,7 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2018 roku finansowego. Spadek przychodów segmentu i konsekwentny spadek EBITDA ma związek z przesunięciem finalizacji niektórych postępowań...
synektik

Synektik wypłaci pierwszą dywidendę w historii. Akcje spółki rosną o 3%

Zarząd giełdowej spółki rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wypłaty historycznie pierwszej dywidendy z wypracowanego zysku. Właściciele firmy zgodnie z rekomendacją zarządu mają otrzymać 0,36 zł dywidendy na akcję. Zarząd Synektik ocenia, że notowany na GPW producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny ma potencjał, by równolegle inwestować w rozwój biznesu oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć blisko 3,1 mln zł z jednostkowego zysku spółki. Zgodnie z rekomendacją zarządu dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być 10 marca 2020 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 17 marca 2020 r. - Synektik dojrzał do tego, by móc równocześnie dalej inwestować w rozwój obu segmentów naszej działalności, w tym w projekty badawczo-rozwojowe realizowane w segmencie...
synektik

Synektik z ponad 9 mln zł zysku w I półroczu. Notowania w kierunku 13 zł

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW. Spółka wypracowała 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. r.obr. 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk netto grupy za I półrocze, oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych (zmiana sposobu prezentacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe oraz rozpoznanie w poprzednim roku finansowym zysku na okazjonalnym nabyciu), wyniósł 10,1 mln zł i był o 7,6 mln zł wyższy od wyniku wypracowanego przed rokiem (wzrost o 304%)" - dodano w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 12,04 mln zł wobec 10,59 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
synektik

Synektik [SNT] – w oczekiwaniu na kolejny mocny raport – analiza na zamówienie

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Notowania spółki od początku roku wyraźnie pną się do góry i cała zwyżka sięga okolic 100%. Rynek dość późno wycenił poprawę wyników spółki, gdyż ostatnie kwartały wskazywały na wyraźny progres. Kolejny raport poznamy 12 czerwca i także może on nieść pozytywne zaskoczenie, podobnie jak ostatni raport, w którym wykazano 8,43 mln zł zysku netto wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, a także niemal dwukrotny wzrost wielkości obrotów i ponad dwukrotną poprawę wyniku operacyjnego. Nadzieje na kolejny mocny raport można wiązać z dynamiką zawieranych nowych umów. Ich wartość od stycznia do końca kwietnia jest wyższa od analogicznego okresu przed rokiem o ponad 20%. Niedawno...
synektik

Synektik stawia na robotykę medyczną i wprowadza na polski rynek robota APOTECA chemo

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny Synektik poszerzył swoją ofertę o kolejny robotyczny produkt – system APOTECA chemo, służący do automatycznego przygotowywania dożylnych leków stosowanych w terapiach antynowotworowych. APOTECA chemo pozwala na ograniczenie kosztów produkcji cytostatyków oraz minimalizację ryzyka typowego dla ręcznego ich sporządzania, w tym ekspozycji farmaceutów na wpływ niebezpiecznych substancji. Synektik prezentuje najnowcześniejsze rozwiązania Produkowany przez włoską firmę Loccioni system jest najnowocześniejszym rozwiązaniem tego typu na świecie i pozwala na automatyzację procesu przygotowywania leków cytostatycznych stosowanych w chemioterapii. APOTECA chemo samodzielnie, wykorzystując zapisane w systemie receptury leków oraz wytyczne dotyczące ich dozowania, sporządza cytostatyki i precyzyjnie dawkuje w oparciu o metody wolumetryczną oraz grawimetryczną produkt finalny do dedykowanych pojemników, takich jak kroplówki, strzykawki czy pompy infuzyjne. Automatyzacja...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację