Conotoxia

Synektik ma umowę na dostawę sprzętu do Szpitala Bródnowskiego za 15,59 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Synektik zawarł umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie na dostawę i instalację sprzętu medycznego za 15,59 mln zł netto, podała spółka Umowa dotyczy dostawy i instalacji sprzętu medycznego w ramach projektu "Utworzenie centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii - INC) - Etap II" dla szpitala, w części nr 1 projektu dotyczącej operacyjnych systemów neurochirurgicznych, podano. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 15 594 500 zł netto. Realizacja umowy nastąpi do 10 grudnia 2021 r. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz...

Synektik liczy na start III fazy badań kardioznacznika w najbliższych miesiącach

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Synektik prowadzi przygotowania do startu III fazy badań klinicznych w projekcie kardioznacznika i będzie je mógł rozpocząć w perspektywie najbliższych miesięcy, podała spółka w prezentacji. "Jesteśmy u progu możliwości rozpoczęcia tej fazy. Mamy umowy z ośrodkami, które będą wykonywały te badania. Te ośrodki rozpoczęły procesy związane z rekrutacją pacjentów" - powiedział wiceprezes Dariusz Korecki podczas konferencji online. "Po zakończeniu tej fazy badań będzie można składać wnioski o rejestrację. Będziemy składali wnioski w Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Prawdopodobnie część rejestracji będzie składana już z naszym partnerem. Bo dla nas ten projekt jest projektem, gdzie przez komercjalizację rozumiemy podpisanie umowy partneringowej z jedną z dużych, największych firm z rynku radiofarmaceutyków lub urządzeń do diagnostyki obrazowej" -...

Synektik zaprezentuje strategię na kolejnych kilka lat za 5-6 miesięcy

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Synektik pracuje nad strategią na kolejnych kilka lat i przedstawi ją za 5-6 miesięcy, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Będzie ona zakładać m.in. rozszerzanie oferty i sprzedaży zagranicznej. "Obecna strategia obejmuje lata 2017-2021, więc już w tej chwili przygotowujemy się do publikacji nowej. Byłaby ona publikowana na przełomie 2021/2022 roku, czyli w perspektywie najbliższych 5-6 miesięcy. Obejmie okres kilku następnych lat. Na pewno akcenty będą położone częściowo na nowe kwestie, które albo nie stanowią w naszym portfolio produktowym istotnych przychodów, albo takie, nad którymi teraz pracujemy" - powiedział Korecki podczas konferencji online. Potwierdził, że strategia będzie uwzględniać możliwości, które daje nowa perspektywa finansowa UE i Krajowy Plan Odbudowy. "Tak - będą one podnoszone w ramach nowej strategii, ale zamierzenie...
synektik

Synektik widzi dobre perspektywy sprzedaży w kolejnych kwartałach

Warszawa, 17.08.2021 (ISBnews) - Synektik widzi dobre perspektywy dla przychodów w IV kw. r.obr. 2020/2021 i w I kw. kolejnego roku finansowego, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Zadeklarował on, że pogorszenie wyników finansowych w III kw. było jednorazowe. "Jesteśmy pewni, że ta mniejsza wielkość sprzedaży zostanie z zyskiem skompensowana w kolejnych okresach" - powiedział Korecki podczas konferencji online. "W najbliższym kwartale, jak i w kolejnym spodziewamy się istotnej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży" - dodał. Podkreślił, że backlog spółki na koniec III kw. r.fin. wzrósł do 33,2 mln zł z 1,1 mln zł rok wcześniej. "Zdecydowana większość z backlogu na 30 czerwca znajdzie się w przychodach IV kw. roku finansowego" - wskazał. Ponadto poinformował, że wartość aktywnych ofert na koniec okresu wyniosła 67 mln zł...
synektik

Synektik z 22% korektą. Kurs w ciekawym miejscu na odbicie – zapiski giełdowego spekulanta

Warto więc pamiętać, że całościowy backlog grupy na koniec czerwca sięgał aż 33,2 mln zł, wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Wynik za ostatnie trzy kwartały jest porównywalny rok do roku. Na wykresie mamy za sobą ponad 20% korektę. Jeżeli schemat coraz wyżej położonych dołków ma się utrzymać, to obecne poziomy są idealne do odbicia. Kluczowe może być wybicie oporu przy 32,50 zł, co powinno przechylić szalę na stronę kupujących.
synektik

Synektik zniżkuje o ponad 5%. Słabe wyniki pogrążyły kurs spółki

W trakcie dzisiejszej sesji Synektik notuje mocną przecenę swojej giełdowej wyceny. Spółka traci grubo powyżej 5%, co jest efektem opublikowanych wyników za III kwartał roku obrotowego (tj. kwiecień – czerwiec). Zgodnie z danymi, w okresie tym zanotowana została strata rzędu 0,36 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego spółka zarobiła 1,16 mln zł. Synektik zniżkuje o 5,34% w trakcie dzisiejszej sesji. W III kwartale roku obrotowego spółka straciła 0,36 mln zł (1,16 mln zysku rok wcześniej) Obecna wycena spółka dalej znajduje się wysoko powyżej poziomów przed covidowych. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Mocne spadki Synektik W trakcie wtorkowej sesji Synektik notuje bardzo mocny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 5,34%, co oznacza spadek...
synektik

Synektik miał 0,36 mln zł straty netto w III kw. r. obr. 2020/2021

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,52 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 3,2 mln zł w III kw. wobec 3,9 mln zł rok wcześniej. Spółka podała w komunikacie, że kluczowy wpływ na spadek EBITDA, obok niższych przychodów segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT, miały poniesione koszty badań i rozwoju (około 0,9 mln zł więcej w stosunku do poprzednich 6 miesięcy) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 22,29...

Wig20traci 0,5% w czwartek po godzinie 15. Analiza notowań: Alumetal, Synektik oraz Asbis

Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po blisko 6 godzinach handlu 0,5%, WIG 0,1%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 zyskuje 0,4%. 10 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt które zyskują 1,75%, a najsłabiej Dino Polska (-2,48%). Nieznaczne spadki na GPW po 6 godzinach czwartkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje CD Projekt (+1,75%), a najmocniej traci Dino Polska (-2,48%). W gronie komponentów mWIG40 liderem wzrostów jest Mabion (+6,06%), a spadków Alior (-2,27%). https://www.youtube.com/watch?v=dGxuHDU_0Hk Nagranie z samego otwarcia czwartkowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], R22 S.A. [R22] – Gorące spółki dnia

Najjaśniejszą gwiazdą w grupie jest Vercom, który ok. 75-proc. przychodów czerpie z e-commerce i jest widocznym beneficjentem pandemii" - napisano, uzasadnioając tak wysoką wycenę. Ponadto, według Haitong Banku, przejęcie ProfiSMS przez Vercom oraz dalsze plany akwizycyjne pozwolą na utrzymanie dwucyfrowego tempa rozwoju spółki w najbliższych latach. Według szacunków Haitong Banku, R22 wyceniany jest w roku 2021 ze wskaźnikiem P/E na poziomie 26,4x i EV/EBITDA na poziomie 14,0x, co wciąż jest atrakcyjną wartością, biorąc pod uwagę profil wzrostu i zaangażowanie w gospodarkę cyfrową. Na wykresie respektowane jest wsparcie w rejonie 52 zł. Wyjście ponad 56 zł powinno zakończyć korektę.

Synektik miał 5,58 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2020/2021

Synektik odnotował 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2020/2021 (październik 2020 - marzec 2021) wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,09 mln zł wobec 6,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 10,93 mln zł wobec 9,83 mln zł rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych) - odpowiednio: 12,38 mln zł wobec 11,55 mln zł. Skonsolidowane przychody sięgnęły 61,04 mln zł w I poł. r.obr. 2020/2021 wobec 74,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w analizowanym okresie wyniosły 48,0 mln PLN i były o...
synektik

Synektik: Wzrost liczby procedur w robotyce chirurg. sięgnie ok. 60-70% w br.

Synektik zakłada, że liczba procedur w robotyce chirirgicznej będzie rosnąć średniorocznie w tempie 50% dzięki wzrostowi liczby użytkowanych w Polsce systemów da Vinci, jak i wyższej średniej utylizacji systemów, zaś w tym roku wzrost r/r sięgnie 60-70%, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Korecki. Spółka szacuje, że do 2025 r. udział przychodów z usług wsparcia i usług serwisowych będzie sięgał ok. 55% przychodów ogółem. "Patrząc na sytuację związaną z pandemią, zakładamy, że w tym roku dynamika w zakresie wykonywanych procedur będzie istotna, zakładamy, że wzrośniemy o 60-70%. To jest takie minimum, które sobie określamy. I kwartał to było 57%, w tym kwartale co najmniej wzrośniemy tyle samo rok do roku. Ten wzrost będzie wysoki i on nadal jest w jakimś stopniu obarczony...
synektik

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o 0,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019 (październik 2019 - wrzesień 2020) , podała spółka. Synektik wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2019 "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto w kwocie 5 400 345,76 zł w następujący sposób: a) kwota 3 838 108,05 zł została przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki tj. na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję, b) pozostała kwota w wysokości 1 562 237,71 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki, czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 18 lutego 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpi 26 lutego  2021 r. W ubiegłym roku akcjonariusze Synektika podjęli...
synektik

Akcjonariusze Synektika zdecydują 11 II o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Synektika zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 11 lutego 2020 r., o przeznaczeniu 3,84 mln zł z zysku za rok obrotowy 2019 (październik 2019 - wrzesień 2020) na wypłatę dywidendy, tj. 0,45 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Synektik S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5 400 345,76 zł zostanie podzielony w następujący sposób: - kwota 3 838 108,05 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję; - kwota 1 562 237,71 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że...
Gorące spółki dnia

Synektik [SNT], 11 Bit Studios [11B] – Gorące spółki dnia

W uzasadnieniu wyceny czytamy, że powodem jest przełożenie premiery Projektu 8 na termin bliżej nieokreślony oraz prognozowany brak premier produkcji własnych w latach 2021–2022 stanowią czynniki niesprzyjające notowaniom akcji spółki w perspektywie najbliższych miesięcy. "Premiera trzeciego dodatku do Frostpunka o nazwie „On the Edge” spotkała się z negatywnym odbiorem graczy – według portalu Steam dodatek pozytywnie oceniło 40% osób, podczas gdy analogiczna ocena dla całej gry „Frostpunk” wynosi na dzień sporządzenia niniejszej rekomendacji 90%" - dodano w raporcie.
synektik

Synektik: Cezary Kozanecki został ponownie powołany na stanowisko prezesa

Rada nadzorcza Synektika powołała dwóch członków zarządu na nową kadencję: Cezarego Kozaneckiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Dariusza Koreckiego na wiceprezesa zarządu, podała spółka. Cezary Kozanecki jest prezesem Synektika od 2001 r., Dariusz Korecki jest wiceprezesem od 2011 r. Cezary Kozanecki jest prezesem Synektika od 2001 r. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje