Conotoxia

Sygnity

Sygnity SA to polska spółka informatyczna założona w 1991 roku, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla biznesu oraz sektora publicznego. Firma oferuje kompleksowe usługi informatyczne, w tym m.in. projektowanie, wdrożenia, integracje i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie infrastrukturą IT, a także konsultacje i szkolenia dla klientów. Sygnity SA ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dla klientów z różnych branż, w tym finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz administracji publicznej. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku, a jej akcje wchodzą w skład indeksu WIG30.

Sygnity notowania

Nieograniczone zyski to mit czy rzeczywistość? Ranking najbardziej zyskownych spółek z GPW

16 kwietnia 1991 r. po raz pierwszy zabił giełdowy dzwon na GPW. Podczas tej historycznej sesji obracano akcjami pięciu spółek, wartość obrotów wynosiła 2 tys. zł. Obecnie, ponad 30 lat później, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwia przedsiębiorstwom efektywne pozyskiwanie kapitału, a inwestorom udostępnia...
sygnity

Sygnity wyceniana na 20,70 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Poziom wskaźników jest naszym zdaniem mocno przesadzony; de facto jest istotnie wyższy niż dla Asseco Poland czy Comarch. Obie spółki są (także ze względu na wielkość i płynność) ciekawszymi typami inwestycyjnymi przy obecnym poziomie notowań. Podtrzymujemy rekomendację sprzedaj. Nową cenę docelową wyznaczamy na 20,70 zł, co implikuje 49 proc. potencjał spadku" - dodano. Na wykresie mamy silne odbicie po okoł0 20% korekcie.
Gorące spółki dnia

Mercor [MCR], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Ponad 50% wzrosty notuje Sygnity od początku lutego. Po za pokazanymi wcześniej mocnymi wynikami, w piątek spółka poinformowała, że zakłada w swojej strategii docelowo 3 do 5 transakcji przejęć spółek software w Polsce lub regionie środkowoeuropejskim rocznie. "W ramach strategii rozwoju chcemy inwestować wolne środki finansowe w transakcje kapitałowe i rosnąć również poprzez akwizycje. Mamy wygenerowany pipeline i plany te są tożsame z działalnością naszego inwestora TSS" - powiedział prezes Maciej Różycki. "Celem jest efektywna alokacja kapitału z nadwyżek środków pieniężnych i podejście portfelowe, gdzie IRR będzie miarą opłacalności. Poszukujemy spółek z własnymi produktami i IP - rozwiązaniami krytycznymi dla klientów w poszczególnych branżach. Koncentrujemy się na vertical market software B2B, głównie w Polsce i ewentualnie na rynku CEE - spółkach z min. 5-letnią historią i bazą powtarzalnych przychodów (rzędu kilkunastu mln zł rocznie). Zakładamy docelowo 3-5 mniejszych lub średniej wielkości transakcji przejęć spółek software'owych rocznie" - wymienił prezes.
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Grupa R22 [R22] – Gorące spółki dnia

Jest to prawdopodobne nie tylko dzięki konsolidacji MailerLite, lecz także dzięki oczekiwanej dwucyfrowej dynamice wzrostu organicznego w skali całej firmy. To sprawia, że R22 jest spółką o wysokim profilu wzrostu, która obecnie notowana jest przy niskich i atrakcyjnych mnożnikach” – czytamy w raporcie. Na wykresie trwają dynamiczne wzrosty. Od końca października spółka podrożała o ponad 40% przełamując linie trendu spadkowego. Obecnie popyt zdaje się mieć otwartą drogą do oporu w rejonie 49 zł.
sygnity

Sygnity z niską wyceną. Kurs na maksimach trendu – zapiski giełdowego spekulanta

W naszym modelu wyceny przyjmujemy poziom ryzyka rynkowego w modelu DCF = 6 proc. oraz nowy poziom stóp RFR w okresie 2022/30. Nowy poziom ceny docelowej wyznaczamy na 13,70 zł (wpływ aktualizacji wskaźników dla peer grupy tutaj), co implikuje blisko 39 proc. potencjał spadkowy. Nasze aktualne zalecenie inwestycyjne to wciąż sprzedaj" - napisano.
sygnity

Sygnity miało 5,38 mln zł zysku netto, 6,5 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 11.08.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mln zł...
sygnity

Sygnity ma umowę ramową z Centrum Informatyki MF o wartości maks. 99 mln zł brutto

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sygnity zawarło z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów umowę ramową na realizację prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych na 24 miesiące, a jej łączna maksymalna wartość, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 99 mln zł brutto. "Centrum Informatyki Resortu Finansów...
sygnity

Sygnity z kolejną próbą wyłamania z kanału długoterminowego trendu spadkowego

Kurs akcji notowanej na GPW spółki Sygnity (C/Z 9,25, C/S 1,4, C/WK 1,84, kapitalizacja 292 mln zł) będącej czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce od końca 1995 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego, którego dolne ograniczenia osiągał pod koniec 1995 roku oraz w latach 2017-2020, a od...
sygnity

Sygnity ma umowę ramową z Ministerstwem Finansów o wartości maksymalnie 77,2 mln zł brutto

Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Sygnity zawarło ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług dotyczących zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, poprzez udostępnienie wyspecjalizowanego personelu, podała spółka. Umowa została zawarta na 36 miesięcy, a jej łączna maksymalna wartość, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji...
sygnity

Sygnity podsumowuje I półrocze 2022 r. zyskiem netto na poziomie 17,2 mln zł

Sygnity S.A. w pierwszej połowie roku obrotowego 2021/2022 osiągnęła zysk netto wysokości 17,2 mln zł. W bieżącym wyniku odzwierciedlony został efekt pozytywnego dla Spółki zakończenia sporów i kontroli podatkowych z organami skarbowymi. Rok do roku, o 3%wzrosły również przychody netto ze sprzedaży osiągając poziom 105,7 mln zł. Sygnity S.A. zapowiada...
sygnity

Sygnity miało 17,2 mln zł zysku netto, 19,67 mln zł zysku EBITDA w I poł. r.fin. 2021/2022

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 17,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 - marzec 2022) wobec 32,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,38 mln zł wobec 31,31 mln zł zysku rok...
sygnity

Maciej Różycki został powołany na stanowisko prezesa zarządu Sygnity

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity powołała Macieja Różyckiego na stanowisko prezesa zarządu na okres trwającej wspólnej kadencji, podała spółka. Mariusz Jurak, który do tej pory pełnił funkcję prezesa, został powołany na stanowisko wiceprezesa. "Tym samym aktualny skład zarządu spółki przedstawia się następująco: 1) pan Maciej Różycki - prezes zarządu; 2)...
sygnity

W wezwaniu na akcje Sygnity zawarto transakcje na 16,54 mln akcji

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - W wyniku wezwania TSS Europe B.V. na akcje Sygnity zawarto transakcje na 16 542 399 akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu mBank. "W wyniku wezwania w dniu 13 maja 2022 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 16 542 399 akcji spółki, w tym 15 812 315...
sygnity

Sygnity wprowadza system Janus 5.0 dla logistyki w wersji ukraińskiej

Grupa Sygnity, lider wśród dostawców oprogramowania na polskim rynku wprowadza kolejną, tym razem ukraińską wersję językową systemu Janus 5.0, flagowego produktu spółki, jeśli chodzi o rozwiązania dedykowane logistyce. Propozycja Sygnity jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom branży, która szczególnie teraz otwiera się jeszcze szczerzej na pracowników pochodzących z Ukrainy. Sygnity wychodzi na...
sygnity

TSS Europe obniżył cenę w wezwaniu na 100% akcji Sygnity do 9,5 zł z 12 zł za sztukę

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - TSS Europe B.V. obniżył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Sygnity do 9,5 zł z 12 zł za jedną sztukę, podał podmiot pośredniczący. "Zmieniona cena akcji jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą, tym samym, zgodnie z § 8 ust....
sygnity

Główni akcjonariusze Sygnity – Cron i Value FIZ złożyli zapisy w wezwaniu TSS Europe

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Sygnity - Cron oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - złożyli zapisy na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji, reprezentujących 51,92% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. 11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A., ogłoszone przez TSS...
sygnity

Główni akcjonariusze złożyli zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A. ogłoszone przez TSS Europe B.V.

11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A. („Wezwanie”) („Spółka”), ogłoszone przez TSS Europe B.V. („Wzywający”). Wzywający zamierza nabyć w ramach Wezwania 22.759.947 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100%...
sygnity

Spółka Sygnity ma wdrożyć system Sidoma NeXT w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego

Systemy transakcyjne w biurach maklerskich wymagały unowocześnienia i dostosowania do coraz większych oczekiwań klientów i maklerów. Wyzwanie modernizacji podjęła spółka Sygnity, jeden z liderów wśród dostawców rozwiązań m.in. dla banków i domów maklerskich. Sidoma NeXT będzie gotowa do współpracy z nowym systemem transakcyjnym GPW Sygnity z powodzeniem pracuje nad wdrożeniem nowego...
sygnity

Sygnity oferuje przełomowe narzędzie IT dla domów maklerskich

Sygnity S.A. intensywnie pracuje nad rozwojem i pierwszymi wdrożeniami Sidoma NeXT, innowacyjnego systemu dedykowanego biurom maklerskim. Rozwiązanie pozwoli na znaczne podniesienie jakości usług maklerskich w porównaniu z aktualnie istniejącymi systemami. Sidoma NeXT spotyka się z dużym zainteresowaniem na rynku – na wdrożenie rozwiązania już zdecydował się m.in. Dom Maklerski...
sygnity

Sygnity ocenia, że cena akcji w wezwaniu TSS Europe odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Sygnity ocenia, że cena za akcje spółki w wezwaniu TSS Europe B.V. w wysokości 12 zł za sztukę mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej, podała Develia. "Zarząd ocenia, że zakończenie sukcesem ogłoszonego wezwania będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki i długofalowe polepszenie osiąganych...
sygnity

Sygnity w górę o ponad 8%. TSS Europe B.V. ogłosiło wezwane po cenie 12 zł za akcję

W trakcie wtorkowych notowań Sygnity notuje bardzo mocny wzrost swojej giełdowej wyceny, który wynosi obecnie ponad 8%, dzięki czemu wycena walorów spółki wynosi aktualnie ok. 11,90 zł. Dzisiejsze wzrosty to efekt wezwania TSS Europe B.V. na akcję Sygnity po cenie 12 zł za walor. Sygnity w górę o 8,18%...
sygnity

TSS Europe ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity po 12 zł za sztukę

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - TSS Europe B.V. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Sygnity po cenie 12 zł za jedną sztukę, podali wzywający i podmiot pośredniczący. W najbliższej przyszłości wzywający nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na GPW. "Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez...
sygnity

Sygnity rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020/2021

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Sygnity zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 r., podała spółka. Spółka podjęła też decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Spółka rekomenduje: 1) kwotę 22 930 498,28 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i...
sygnity

Sygnity ze spadkiem wyników. Kurs w kanale spadkowym – zapiski giełdowego spekulanta

Analitycy mBanku ocenili wyniki jako zgodne z oczekiwaniami, choć zwrócono uwagę na niższy portfel zamówień na ten rok o około 5%. Po okresie dużych wzrostów, od niemal roku kurs powoli spada. Obecnie wydaje się wyższe ryzyko pogłębienia spadków, choćby z powodu słabości otoczenia.
sygnity

Sygnity miało 6,02 mln zł zysku netto, 0,98 mln zł straty EBIT w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 26,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 6,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez zarząd spółki, Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki" - podano w komunikacie. Na wykresie mamy domkniecie wcześniejszej luki, co może sprzyjać ponownemu odbiciu.
sygnity

Sygnity miało 46,56 mln zł zysku netto, 49,17 mln zł EBIT w r.obr. 2020/2021

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 46,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021) wobec 29,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na wyniki finansowe roku obrotowego 2020/2021 (FY21) wpływ miały dwa główne czynniki: pierwszym...

Backlog Sygnity na r.obr. 2021/2022 wynosi obecnie 149 mln zł

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Backlog Sygnity wynosi obecnie 149 mln zł na rok obrotowy 2021/2022, podała spółka. "Co ważne, grupa w minionym roku zwiększyła swoją kontraktację, poszerzając również istniejącą bazę kliencką. Działania te przełożyły się na wzrost backlogu do kwoty 213 mln zł ( vs 195 mln zł rok wcześniej,...
sygnity

Sygnity kończy rok z wysoką rentownością i rosnącym backlogiem!

W roku obrotowym 2020/21 (tj. paź. 2020 – wrz. 2021) Sygnity osiągnęło 204 mln zł przychodów koncentrując się konsekwentnie na sprzedaży produktów i usług własnych. Jednocześnie redukcja bazy kosztowej pozwoliła na podniesienie rentowności sprzedaży z 30,4 proc. do 31,7 proc., co dało prawie 65 mln zł marży. Sygnity podsumowuje 2021...
sygnity

Sygnity pozyskało 20 mln zł finansowania bankowego

Informatyczna spółka podpisała umowę linii gwarancyjnej w kwocie 20 mln zł. Dla Sygnity to ważny moment powrotu po 4 latach na rynek bankowy, a także możliwość uwolnienia gotówki dotychczas zamrożonej w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych. Sygnity uwolni gotówkę na inwestycje Sygnity zawarło umowę z BNP Paribas Bank Polska, na mocy której...
sygnity

Sygnity ma umowę na usługi dla PGE Dystrybucja za maks. ok. 11,2 mln zł brutto

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD (Sygnity Utilites for Distribution - oprogramowanie obsługujące procesy realizowane w ramach dystrybucji energii oraz obsługi rynku przez operatora sieci dystrybucji) oraz świadczenie usług...
sygnity

Sygnity ma aneks do umowy z NBP zwiększający wynagrodzenie o 15 mln zł brutto

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Sygnity podpisało aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie którego łączne wynagrodzenie zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, podała spółka. "Na podstawie umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 15...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Analitycy zauważyli jednak, że spółka podpisała kilka ważnych kontaktów, a backlog na czwarty kwartał 2020/21 jest wyższy o 7% rok do roku. "Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie kurs porusza się bokiem od kilku miesięcy. W najgłębszym punkcie korekta sięgała niespełna 25%.
sygnity

Sygnity wycenione na 11,70 zł. Kurs narusza linię korekty

"Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - dodano.
sygnity

Sygnity osiągnęło 152,8 mln przychodów. Rentowność sprzedaży wyniosła niemal 32 procent

Informatyczna spółka w trzech kwartałach roku finansowego 2020/21 zanotowała wzrost r/r marży na sprzedaży: z 30,8 proc. do niemal 32 proc. To głównie efekt realizacji strategii polegającej na oferowaniu własnych usług i produktów. Sygnity zakończyło ostatni kwartał roku obrotowego 2020/21 z dobrym wynikiem W ciągu 9 miesięcy roku obrotowego 2020/21 (tj....
sygnity

Sygnity miało 5,56 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2020/2021

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 10,37 mln...
sygnity

Sygnity pomaga Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Katowice przenieść się do chmury OCI

Oracle Polska i Sygnity SA informują o pomyślnym zakończeniu projektu przeniesienia do chmury Oracle Cloud działającego w Urzędzie Miasta Katowice systemu MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Sygnity pomoże Urzędowi miasta przenieść system do chmury OCI System MSZ-KIIP działa w Urzędzie Miasta Katowice od 2015 roku. Pracownicy Urzędu...
sygnity

Sygnity z 1,3 mln zł dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe

W ramach projektu Sygnity opracuje architekturę dla nowej generacji produktów dla rynku energii, które będą mogły być wdrażane zarówno w każdej chmurze, jak i on-premise. Powstałe w projekcie badawczym rozwiązania będą gotowe na wyzwania, przed którymi stanie cały rynek energii po 2024, czyli po uruchomieniu Centralnego Systemu Informacji Rynku...
sygnity

Sygnity rozczaruje wynikami za III kwartał – uważa BM mBanku

Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym. Cały okres korekty nie powoduje na razie dużych strat. Jeżeli więc spółka będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć raportem za III kwartał, powinno dojść do próby wybicia z kanału.
sygnity

Sygnity zrealizuje e-Opiekę dla Warszawy

Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację podsystemu kontroli i monitoringu usług opiekuńczych systemu „E-Opieka”. Umowa opiewa na kwotę 6,9 milionów złotych brutto. Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą Projekt pt. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego...
sygnity

Sygnity ma umowę z MRiPS na łączną kwotę do 14,1 mln zł brutto

Sygnity zawarło umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na wykonanie usług w szczególności obejmujących utrzymanie w sprawności oprogramowania "POMOST Std", wykonywanie zmian funkcjonalnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania, podała spółka. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do...
sygnity

Sygnity z podtrzymaną wyceną przy 11,60 zł. Na wykresie konsolidacja

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 18 marca, obniżyli rekomendację dla Sygnity do “trzymaj” z “kupuj”, podwyższając cenę docelową akcji do 11,60 zł z 10,70 zł. Raport sporządzono przy kursie 11,10 zł.
sygnity

Sygnity: Umowa restrukturyzacyjna uległa zakończeniu

Sygnity otrzymało od ostatniego z wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Wierzytelności wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zostały spłacone ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji oraz ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym wszystkie...
sygnity

Sygnity wyemitowało obligacje o wartści nom. 54 mln zł na spłatę wierzytelności

Sygnity wyemitowało 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, podała spółka. "Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje zabezpieczone (zabezpieczenie obligacji obejmuje w szczególności zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki zależnej Sygnity Business Solutions), a dzień wykupu obligacji przypada na 31 lipca 2024 roku. Odsetki...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], 11 bit studios [11B] – Gorące spółki dnia

Uważamy, że może się to spotkać z ciepłym przyjęciem przez inwestorów, ze względu na 4 mln bazę graczy pierwszego Frostpunka i potencjalnie wysoką konwersję, ze względu na 90 proc. udziału pozytywnych recenzji na platformie Steam" - napisano w raporcie. Zdaniem analityków, budżet gry Eleanor jest nawet 2 razy wyższy niż zakładali wcześniej i ponad 3 razy wyższy niż 12 mln zł wydane na Frostpunka, co sugeruje, że skala Frostpunka2 może być nawet dwukrotnie większa w porównaniu z poprzednią wersją.
sygnity

Sygnity rozczarowało wynikami – twierdzi BM mBanku

"Podsumowując, wyniki za 1Q’21 rozczarowały nas, są poniżej naszych oczekiwań. Sygnity boryka się z dość istotnym spadkiem obrotów ze sprzedaży. Dużo niższa amortyzacja w kwartale (vs. wcześniejsze poziomy i nasze prognoza) przełożyły się na dość wysoką rentowność EBIT" - podano w komentarzu.
sygnity

Sygnity miało 32,08 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2020/2021

Sygnity odnotowało 32,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 31 marca 2021), wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,31 mln zł wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody...
sygnity

Sygnity ma umowę ws. emisji obligacji na max. 54 mln zł na spłatę wierzytelności

Sygnity wyemituje - w wyniku porozumienia zawartego z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze spółką podmiotem finansowym - obligacje o wartości do 54 mln zł celem spłaty części wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną, podała spółka. Value FIZ oraz drugi podmiot są stronami umowy restrukturyzacyjnej z 27 kwietnia 2018 roku,...
sygnity

Obroty Sygnity spadną o 5% w I kwartale – prognozują analitycy DM mBanku

Sygnity przedstawi wyniki finansowe za 2Q’20/21 (tj. kalendarzowy 1Q’21) w dniu 15 czerwca br. Stąd w niniejszej publikacji przedstawiamy nasze prognozy. Oczekujemy, że spółka wygenerowała w tym okresie 5% niższe obroty R/R co wpłynie na spadek wyniku EBITDA R/R. Podtrzymujemy neutralne podejście do Sygnity.
sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2019/2020

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., podała spółka. Sygnity nie wypłaci dywidendy za r. obr. 2019/2020 "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł w ten...
sygnity

Sygnity i Billon chcą wspólnie oferować rozwiązania oparte o blockchain

Sygnity podpisał umowę o współpracy z Billon Digital Services; dzięki temu otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych, podało Sygnity. Sygnity podpisał nową umowę o współpracy z Billon Digital Services Firmy planują połączyć swój potencjał,...
sygnity

Sygnity wycenione na 11,60 zł. Kurs w ważnej strefie oporu

"Aktualizujemy nasz model o wpływ ugody z Fast (duży pozytywny wpływ na wielkość długu netto), z drugiej strony obniżamy prognozy wyników. Wyznaczamy nowy poziom ceny docelowej na 11,60 zł. Stąd, obniżamy zalecenie inwestycyjne do trzymaj z kupuj" - dodano.
sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Sygnity zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 marca 2021 roku, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Sygnity spotkają się 31 marca bieżącego roku "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony...
sygnity

Sygnity zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Sygnity podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Przegląd będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, jakim jest dalszy rozwój grupy oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Sygnity rozpocznie przegląd opcji strategicznych "Podczas przeglądu będą rozważane przez zarząd spółki różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności...
Gorące spółki dnia

LiveChat [LVC], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Bez tego zdarzenia, mamy niższe rok do roku przychody i wynik EBITDA. Generalnie jednak, uzyskane przychody w wysokości około 14 mln zł pozwoliły na znaczne zredukowanie zadłużenia wobec wierzycieli. Spółka oczekuje dobrej najbliższej przyszłości, gdyż cyfryzacja w dobie pandemii przyspieszyła. Czeka na kolejne publiczne zamówienia. Na wykresie widać potężny wzrost notowań od wybuchu pandemii. Najwyższa wydana rekomendacja to 10,60 zł, a więc osiągnięta z nawiązką. Obecnie zaczyna się ruch korekcyjny i jeżeli będzie to rozbudowana korekta, to cena może spaść nawet do linii trendu.
sygnity

Sygnity przedstawia wyniki za kalendarzowy 4 kwartał 2020 r.

Sygnity zaraportowało wyniki za kalendarzowy 4Q’20. Spółka w komentarzu bieżącym informowała wcześniej o wstępnych wynikach. Raportowane dane nie odbiegają od wstępnych. Po eliminacji wpływu ugody z Fast Enterprises, wynik EBITDA jest na poziomie 12,4 mln PLN, tj. –21% R/R. Gorsze wyniki to wynik głównie dość słabszej sprzedaży (-18% R/R)....
sygnity

Sygnity miało 26,06 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Sygnity odnotowało 26,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 31 grudnia 2020) wobec 9,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez wpływu zdarzenia jednorazowego wynik netto wyniósł 7,2 mln zł. Sygnity przedstawia swoje wyniki finansowe "Istotnym wydarzeniem wpływającym...
sygnity

Sygnity rekomenduje 12,08 mln zł z zysku na kapitał zapasowy na dywidendę

Zarząd Sygnity zarekomendował utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, podała spółka. "Jednocześnie zarząd spółki wniósł o podzielenie zysku netto w kwocie 24 164 tys. zł osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2019/2020 zakończony dnia 30 września 2020 roku w następujący sposób: kwotę...
sygnity

Sygnity z mocną poprawą wyników. Blisko wybicia ważnego oporu – zapiski giełdowego spekulanta

Powodem jest słabszy wynik od prognoz w ostatnim kwartale roku. Wykres wskazuje na próbę wybicia oporu przy niemal 9 zł. Prawdopodobnie więc, sięgnięcie po 10,70 zł może być już tylko kwestią czasu. Tym bardziej, że przyszły rok nadal powinien sprzyjać branży IT.
sygnity

Sygnity w kierunku 10,70 zł. Wyceniają analitycy DM mBanku

Notowania spółki silnie zdrożały w ostatnich miesiącach, co także było efektem kilku mocnych rekomendacji. Warto zwrócić uwagę, że po przebiciu obecnego oporu, cena z raportu będzie kolejnym celem. Poziom ten to okolice szeregu dołków z poprzednich lat, a więc bardzo ważny, techniczny opór.

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na rozwój ZST wartą max. 30,7 mln zł brutto

Sygnity podpisało umowę na rozwój głównego systemu logistycznego Poczty Polskiej, podała spółka. Wartość umowy wynosi maksymalnie 30,7 mln zł brutto. "Zakres sygnowanej właśnie umowy obejmuje wprowadzenie modyfikacji do zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) Poczty oraz udzielenie licencji na oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. Maksymalne wynagrodzenie, które otrzyma Sygnity, to ok....
sygnity

Sygnity ma umowę z MF dot. wdrażania systemów informatycznych za max. 90 mln zł

Sygnity Business Solutions - spółka zależna Sygnity - zawarła z Ministerstwem Finansów (MF) umowę, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych w szczególności z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu, podało Sygnity. Łączna maksymalna...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Warto wspomnieć, że w drugim kwartale kalendarzowym, spółka odnotowała aż 8,35 mln zł zysku netto wobec 4,64 mln zł przed rokiem. W najnowszej rekomendacji sprzed kilku dni, analitycy BM mBanku zalecili kupno akcji spółki i wycenili ją na poziomie 10,70 zł. Spoglądając na wykres miesięczny, widać że są to okolice dołków z wcześniejszych lat.
sygnity

Sygnity korzysta na pandemii. Kurs sięgnie 8 zł? – zapiski giełdowego spekulanta

W tym czasie spółka dokonała także spłaty części swoich zobowiązań. Spółka podała, że podobnie jak branża IT, nie odczuła wpływu pandemii, a wręcz przeciwnie, zauważa zwiększone zainteresowanie wdrażaniem cyfryzacji w firmach. Reakcja rynku jest potężna i wczoraj kontynuowane było odbicia z piątku. Teraz jedynym docelowym poziomem mogą być maksima z 2017 roku w rejonie 8 zł.
sygnity

Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020

Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sygnity odnotowało 13,35 mln zł zysku netto w I półroczu 2019/2020 r. Zysk operacyjny wyniósł...
Gorące spółki dnia

ECC Games [ECC], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Drugą z gwiazd wczorajszej sesji była firma Sygnity, której akcje drożały o ponad 7% przy wysokich obrotach. Powodem była publikacja nadzwyczaj pozytywnych wyników za rok obrotowy. Zysk netto sięgnął 15,93 mln zł wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej. Taki wynik zaskoczył nawet największych optymistów. Co ciekawe, mimo że są to rekordowe wyniki, spółka ocenia, że mogły być one jeszcze
sygnity

Sygnity zaskakuje wynikami. Kurs rośnie o 10%

Sygnity odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
sygnity

Sygnity [SGN] – z perspektywą trwałej poprawy wyników – analiza na zamówienie

Sygnity jest dostawcą rozwiązań informatycznych, obejmujących konsulting, outsourcing oraz realizację projektów IT. Spółka ma bardzo długą historię notowań i starsi inwestorzy zapewne pamiętają zupełnie inne wyceny firmy. Aktualnie kurs znajduje się blisko historycznych minimów i oscyluje między 2 a 3 zł. Niedawno notowania nieco odżyły po zaskakująco mocnym raporcie kwartalnym....
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 16.08.2019

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Jedną z gwiazd środowej sesji była spółka Sygnity, której akcje drożały o niemal 30%. Potężna reakcja popytowa miała miejsce po tym, jak kurs wyznaczył historyczny dołek notowań. Powodem odbicia była jednak publikacja zaskakująco dobrych...
sygnity

Sygnity z silną poprawą wyników. Akcje w górę o 30%!

Sygnity odnotowało 4,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2018/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,48 mln zł wobec 5,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...
sygnity

Sygnity – 10,88 mln zł zysku, akcje w górę o 6%

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za pierwszy kwartał roku obrotowego, poniżej najważniejsze szczegóły z raportu. Spółka wypracowała 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31...
sygnity

Sygnity – jest porozumienie ze Skarbem Państwa

Sygnity porozumiało się ze Skarbem Państwa - ministrem finansów w sprawie warunków ugody dotyczącej rozliczeń umów z 2013 i 2016 r., podała spółka. Kwotę kar umownych pomniejszono do ok. 9,5 mln zł z 27,2 mln zł. "Zgodnie z treścią porozumienia, strony zobowiązały się do zawarcia przed sądem ugody, zgodnie z...
gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], EKO Export [EEX] – Gorące spółki dnia 3.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Akcje spółki drożały w trakcie pierwszej sesji...
sygnity

Sygnity – 3,36 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu

Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11 mln zł wobec 25,93 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Vindexus [VIN] – Gorące spółki dnia 2.05.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Spółka była zdecydowanie najbardziej negatywną niespodzianką poniedziałkowej...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia 6.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Krezus SA jest firmą poszukującą i wydobywającą surowce mineralne. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o około 13% co sklasyfikowało firmę...
sygnity

Sygnity straciło 123,35 mln zł w minionym roku obrotowym

Skonsolidowana strata netto Sygnity w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 123,35 mln zł, wobec 26,69 mln zł straty notowanej rok wcześniej – czytamy w najnowszym raporcie okresowym spółki. "Widoczne efekty działań naprawczych powodują, że zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość. Wstępne skonsolidowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/2018 (przychody na poziomie ponad 97...
wolumen

Potencjalne sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Gino Rossi [GRI]

Sygnity D1 Kurs Sygnity przez kilka lat znajdował się w trendzie spadkowym jednak od kilku miesięcy pojawiają się poszlaki, które mogą zapowiadać odwrócenie. W lipcu ubiegłego roku nastąpił wzrost obrotów oznaczony cyfrą 1. Później kurs dalej spadał, ale z mniejszą dynamiką. Drugi raz skok obrotów nastąpił we wrześniu 2017. Później...

Sygnity [SGN] – z formacją podwójnego dna? – analiza na zamówienie

Spółka jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka nieźle radzi sobie w ostatnim czasie, patrząc na okres jesienny, impet spadków wyraźnie zmalał. Co jakiś czas pojawiają się informacje dotyczące spłat zadłużenia spółki. Od ich charakteru często zależy krótkotrwały nastrój notowań. Ostatnia informacja dotyczyła przedłużenia czasu na zawarcie porozumienia. Wydaje...
wolumen

Odwrócona RGR, czyli potencjalny sygnał kupna na Sygnity [SGN]

Sygnity D1 Pod koniec września kurs Sygnity przełamał niebieską linię trendu spadkowego. Podczas korekty, która nastąpiła później, przełamana linia dwukrotnie okazała się skutecznym wsparciem. To był pierwszy sygnał, że trwający od marca trend spadkowy zaczyna się odwracać. Obecnie na wykresie mamy odwróconą formację głowy z ramionami, której czerwona linia szyi...

Kghm [KGH], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia 5.10.2017

Podczas wczorajszej sesji na GPW szczególną uwagę inwestorów przykuwały dwie spółki. I co ważne obie mają szanse czynić to także w najbliższych dniach. Pierwszą z nich jest KGHM.  Akcje naszego miedziowego potentata drożały w reakcji na silne wzrosty cen miedzi na światowych rynkach. W momencie tworzenia tego wpisu kontrakty na miedź tracą...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalne sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Hydrotor [HDN]

Sygnity D1 Od marca kurs Sygnity znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią, która obecnie znajduje się na poziomie 3,50 zł. Ta linia jest też górnym ramieniem klina zniżkującego. Formacje tego typu częściej następują górą. Dodatkowym argumentem za odwróceniem trendu jest skok obrotów w pierwszej połowie lipca. Wygląda to na...
wolumen

Przed zamknięciem. Słabość PKN [PKN] i Sygnity [SGN]

Sygnity D1 Sygnity jest firmą informatyczną. Cena Spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Na razie nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie. Pewne nadzieje wiązałem z niedawnym wzrostem obrotów. Myślałem, że to jakieś przesilenie, że nawis podażowy zmienił właściciela i trend spadkowy zacznie się odwracać. Na razie się nie odwrócił. Sygnałem oznaczającym...