Conotoxia
sygnity

Sygnity z niską wyceną. Kurs na maksimach trendu – zapiski giełdowego spekulanta

W naszym modelu wyceny przyjmujemy poziom ryzyka rynkowego w modelu DCF = 6 proc. oraz nowy poziom stóp RFR w okresie 2022/30. Nowy poziom ceny docelowej wyznaczamy na 13,70 zł (wpływ aktualizacji wskaźników dla peer grupy tutaj), co implikuje blisko 39 proc. potencjał spadkowy. Nasze aktualne zalecenie inwestycyjne to wciąż sprzedaj" - napisano.
sygnity

Sygnity miało 5,38 mln zł zysku netto, 6,5 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 11.08.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,17 mln zł w III kw. wobec 49,77 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. roku obrotowego spółka miała 22,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 159,87 mln zł w porównaniu z 152,82 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w...
sygnity

Sygnity ma umowę ramową z Centrum Informatyki MF o wartości maks. 99 mln zł brutto

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Sygnity zawarło z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów umowę ramową na realizację prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych na 24 miesiące, a jej łączna maksymalna wartość, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 99 mln zł brutto. "Centrum Informatyki Resortu Finansów podpisało również analogiczne umowy ramowe z innymi wykonawcami, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących potrzeb zamawiającego. wynagrodzenie wykonawcy z tytułu możliwej realizacji poszczególnego zamówienia wykonawczego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln zł w 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień...
sygnity

Sygnity z kolejną próbą wyłamania z kanału długoterminowego trendu spadkowego

Kurs akcji notowanej na GPW spółki Sygnity (C/Z 9,25, C/S 1,4, C/WK 1,84, kapitalizacja 292 mln zł) będącej czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce od końca 1995 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu spadkowego, którego dolne ograniczenia osiągał pod koniec 1995 roku oraz w latach 2017-2020, a od górnego odbijał się w larach 2000-2007. Sygnity podejmuje kolejną próbę odbicia Obecnie kurs próbuje przełamać poziomą linię oporu wyznaczaną przez minima z końca 1995 roku oraz dołki z lat 2009-2012. Kurs przebywa obecnie ponad swoją rosnącą średnią 50-tygodniową, ta zaś znajduje się powyżej rosnącej średniej 200-tygodniowej kursu. W krótszej perspektywie kurs próbuje obecnie przełamać poziom swego szczytu z marca 2021. Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się powyżej...
sygnity

Sygnity ma umowę ramową z Ministerstwem Finansów o wartości maksymalnie 77,2 mln zł brutto

Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Sygnity zawarło ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług dotyczących zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, poprzez udostępnienie wyspecjalizowanego personelu, podała spółka. Umowa została zawarta na 36 miesięcy, a jej łączna maksymalna wartość, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 77,2 mln zł brutto. "Ministerstwo Finansów podpisało również analogiczne umowy ramowe z innymi wykonawcami, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu możliwej realizacji poszczególnego zamówienia wykonawczego będzie określone każdorazowo w umowie wykonawczej" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln...
sygnity

Sygnity podsumowuje I półrocze 2022 r. zyskiem netto na poziomie 17,2 mln zł

Sygnity S.A. w pierwszej połowie roku obrotowego 2021/2022 osiągnęła zysk netto wysokości 17,2 mln zł. W bieżącym wyniku odzwierciedlony został efekt pozytywnego dla Spółki zakończenia sporów i kontroli podatkowych z organami skarbowymi. Rok do roku, o 3%wzrosły również przychody netto ze sprzedaży osiągając poziom 105,7 mln zł. Sygnity S.A. zapowiada aktywne przeglądanie lokalnego rynku w poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych - Niewątpliwie kluczowym wydarzeniem ostatniego kwartału było zakończenie trwającego rok procesu przeglądu opcji strategicznych. W jego konsekwencji w dniu 22 marca doszło do ogłoszenia przez Total Specific Solutions (TSS) wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Sygnity S.A. Ostatecznie TSS przejął akcje Spółki stanowiące prawie 73% kapitału i głosów, stając się dominującym, strategicznym akcjonariuszem. To niewątpliwie nowy rozdział w historii Grupy....
sygnity

Sygnity miało 17,2 mln zł zysku netto, 19,67 mln zł zysku EBITDA w I poł. r.fin. 2021/2022

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 17,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 - marzec 2022) wobec 32,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,38 mln zł wobec 31,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,67 mln zł wobec 37,53 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,5 mln zł w w I półroczu. wobec 102,87 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów i usług wyższe o 2,6% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najbardziej znaczącą grupą przychodów były usługi wdrożeniowe, które stanowiły 61,8% łącznej puli przychodów....
sygnity

Maciej Różycki został powołany na stanowisko prezesa zarządu Sygnity

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity powołała Macieja Różyckiego na stanowisko prezesa zarządu na okres trwającej wspólnej kadencji, podała spółka. Mariusz Jurak, który do tej pory pełnił funkcję prezesa, został powołany na stanowisko wiceprezesa. "Tym samym aktualny skład zarządu spółki przedstawia się następująco: 1) pan Maciej Różycki - prezes zarządu; 2) pan Mariusz Jurak - wiceprezes zarządu; 3) pani Inga Jędrzejewska - Członek zarządu ds. finansowych" - czytamy w komunikacie. Maciej Różycki pełni funkcję portfolio managera w TSS Europe B.V., gdzie od 2020 r. odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z grupą. Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był dyrektorem inwestycyjnym w Value Quest. Wcześniej, w latach 2011-2015, jako manager inwestycyjny w Warsaw Equity Group odpowiadał za realizację...
sygnity

W wezwaniu na akcje Sygnity zawarto transakcje na 16,54 mln akcji

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - W wyniku wezwania TSS Europe B.V. na akcje Sygnity zawarto transakcje na 16 542 399 akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu mBank. "W wyniku wezwania w dniu 13 maja 2022 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 16 542 399 akcji spółki, w tym 15 812 315 akcji spółki po cenie 12 zł za jedną akcję oraz 730 084 akcji spółki po cenie 9,5 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji. Zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity, ogłoszony przez TSS Europe B.V. trwały od 11 kwietnia do 10 maja. Wzywający zamierzał nabyć w ramach wezwania 22 759 947 akcji spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym...
sygnity

Sygnity wprowadza system Janus 5.0 dla logistyki w wersji ukraińskiej

Grupa Sygnity, lider wśród dostawców oprogramowania na polskim rynku wprowadza kolejną, tym razem ukraińską wersję językową systemu Janus 5.0, flagowego produktu spółki, jeśli chodzi o rozwiązania dedykowane logistyce. Propozycja Sygnity jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom branży, która szczególnie teraz otwiera się jeszcze szczerzej na pracowników pochodzących z Ukrainy. Sygnity wychodzi na przeciw oczekiwaniom branży Nowa wersja językowa pomoże pracownikom szybciej wdrożyć się w obowiązki i sprawi, że ich praca będzie efektywniejsza. System w kolejnej wersji językowej umożliwi również zatrudnianie osób, które nie znają języka polskiego, albo znają go w niewielkim stopniu, co będzie dużym wsparciem kadrowym dla branży borykającej się z niedoborem pracowników. Wprowadzenie ukraińskojęzycznej wersji systemu Janus jest naszą odpowiedzią na potrzeby branży logistycznej i zmiany jakie obserwujemy na rynku. W konsekwencji...
sygnity

TSS Europe obniżył cenę w wezwaniu na 100% akcji Sygnity do 9,5 zł z 12 zł za sztukę

Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - TSS Europe B.V. obniżył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Sygnity do 9,5 zł z 12 zł za jedną sztukę, podał podmiot pośredniczący. "Zmieniona cena akcji jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą, tym samym, zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę wyższą, po której zapisały się na sprzedaż akcji. Wszystkie osoby, które zapiszą po zmianie ceny akcji, otrzymają zmienioną cenę akcji" - czytamy w informacji. 11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity, ogłoszone przez TSS Europe B.V. Wzywający zamierza nabyć w ramach wezwania 22 759 947 akcji spółki...
sygnity

Główni akcjonariusze Sygnity – Cron i Value FIZ złożyli zapisy w wezwaniu TSS Europe

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Sygnity - Cron oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - złożyli zapisy na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji, reprezentujących 51,92% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. 11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A., ogłoszone przez TSS Europe B.V. Wzywający zamierza nabyć w ramach wezwania 22 759 947 akcji spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki. Zapisy potrwają do 10 maja br. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 12 zł za sztukę. Jedynym podmiotem nabywającym akcje jest TSS Europe B.V., przypomniano w komunikacie. 22 marca br. spółka i jej dwaj...
sygnity

Główni akcjonariusze złożyli zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A. ogłoszone przez TSS Europe B.V.

11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A. („Wezwanie”) („Spółka”), ogłoszone przez TSS Europe B.V. („Wzywający”). Wzywający zamierza nabyć w ramach Wezwania 22.759.947 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki. Sygnity S.A. - dwaj główni akcjonariusze złożyli zapisy w wezwaniu Zapisy potrwają do 10 maja br. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 12 zł za każdą akcję. Jedynym podmiotem nabywającym akcje jest TSS Europe B.V. 22 marca br. Spółka i jej dwaj najwięksi akcjonariusze - Cron sp. z o.o. oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”), zawarli umowę inwestycyjną z TSS Europe B.V., zobowiązującą Akcjonariuszy do zbycia wszystkich akcji Spółki...
sygnity

Spółka Sygnity ma wdrożyć system Sidoma NeXT w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego

Systemy transakcyjne w biurach maklerskich wymagały unowocześnienia i dostosowania do coraz większych oczekiwań klientów i maklerów. Wyzwanie modernizacji podjęła spółka Sygnity, jeden z liderów wśród dostawców rozwiązań m.in. dla banków i domów maklerskich. Sidoma NeXT będzie gotowa do współpracy z nowym systemem transakcyjnym GPW Sygnity z powodzeniem pracuje nad wdrożeniem nowego rozwiązania – systemu Sidoma NeXT, które zrewolucjonizuje pracę domów maklerskich i ich klientów. Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego zdecydowało się na wdrożenie pełnej wersji systemu i chce dostarczyć rozwiązanie IT najwyższej jakości swoim klientom i pracownikom. - Rozwiązania dedykowane domom maklerskim wymagały modernizacji i dopasowania ich do obecnych realiów, szczególnie z perspektywy inwestorów indywidualnych. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się oczekiwania inwestorów, co w naturalny sposób wymusiło również potrzebę udoskonalenia i...
sygnity

Sygnity oferuje przełomowe narzędzie IT dla domów maklerskich

Sygnity S.A. intensywnie pracuje nad rozwojem i pierwszymi wdrożeniami Sidoma NeXT, innowacyjnego systemu dedykowanego biurom maklerskim. Rozwiązanie pozwoli na znaczne podniesienie jakości usług maklerskich w porównaniu z aktualnie istniejącymi systemami. Sidoma NeXT spotyka się z dużym zainteresowaniem na rynku – na wdrożenie rozwiązania już zdecydował się m.in. Dom Maklerski Banku BPS S.A. Sygnity intensywnie pracuje nad rozwojem i pierwszymi wdrożeniami Sidoma NeXT Rozwiązanie Sidoma NeXT zapewni klientom Domu Maklerskiego szybkość oraz niezawodność na poziomie nieosiągalnym dla rozwiązań starego typu obecnie dostępnych na rynku. Wszystkie aplikacje wchodzące w skład Sidoma NeXT jak i ich wzajemne relacje projektowane są z ukierunkowaniem na dostarczanie usług chmurowych, takich jak infrastruktura i zasoby IT w trybie na żądanie. „Jesteśmy przekonani, że Sidoma NeXT to rewolucja w zakresie...
sygnity

Sygnity ocenia, że cena akcji w wezwaniu TSS Europe odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Sygnity ocenia, że cena za akcje spółki w wezwaniu TSS Europe B.V. w wysokości 12 zł za sztukę mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej, podała Develia. "Zarząd ocenia, że zakończenie sukcesem ogłoszonego wezwania będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki i długofalowe polepszenie osiąganych przez spółkę wyników. Wezwanie powinno pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki i jej grupy kapitałowej, a w rezultacie doprowadzić do umocnienia pozycji spółki w branży" - czytamy w stanowisku zarządu. Zgodnie z treścią wezwania, ogłoszonego 22 marca br., wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania wszystkie akcje Sygnity, tj. 22 759 947 akcji zwykłych na okaziciela spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 22 759 947 głosów na walnym...
sygnity

Sygnity w górę o ponad 8%. TSS Europe B.V. ogłosiło wezwane po cenie 12 zł za akcję

W trakcie wtorkowych notowań Sygnity notuje bardzo mocny wzrost swojej giełdowej wyceny, który wynosi obecnie ponad 8%, dzięki czemu wycena walorów spółki wynosi aktualnie ok. 11,90 zł. Dzisiejsze wzrosty to efekt wezwania TSS Europe B.V. na akcję Sygnity po cenie 12 zł za walor. Sygnity w górę o 8,18% w trakcie sesji. TSS Europe B.V. ogłosiło wezwane po cenie 12 zł za akcję. Podmiot planuje wycofać akcję spółki z GPW. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Sygnity w górę o ponad 8% W trakcie dzisiejszych notowań Sygnity notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 8,18%, co oznacza wzrost o 0,90 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 11,00 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają...
sygnity

TSS Europe ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity po 12 zł za sztukę

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - TSS Europe B.V. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Sygnity po cenie 12 zł za jedną sztukę, podali wzywający i podmiot pośredniczący. W najbliższej przyszłości wzywający nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na GPW. "Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę Sygnity tj. 22 759 947 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 22 759 947 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający. "Wezwanie stanowi element planowanej długoterminowej inwestycji wzywającego w spółkę. Celem wzywającego jest realizacja długoterminowego planu połączenia działalności oraz współpracy grupy kapitałowej wzywającego...
sygnity

Sygnity rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020/2021

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Sygnity zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 r., podała spółka. Spółka podjęła też decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Spółka rekomenduje: 1) kwotę 22 930 498,28 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 22 930 498,29 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano w komunikacie. "Rekomendacja zarządu w sprawie pozostawienia całości wypracowanego zysku w spółce podyktowana jest planami rozwojowymi Sygnity. Zgodnie z zapowiedziami zarządu spółki z w bieżącym roku obrotowym grupa Sygnity planuje wydatki inwestycyjne - w szczególności dotyczące rozwoju produktów własnych - na poziomie kilkukrotnie wyższym w porównaniu z każdym okresem sprawozdawczym ostatnich czterech lat" - czytamy...
sygnity

Sygnity ze spadkiem wyników. Kurs w kanale spadkowym – zapiski giełdowego spekulanta

Analitycy mBanku ocenili wyniki jako zgodne z oczekiwaniami, choć zwrócono uwagę na niższy portfel zamówień na ten rok o około 5%. Po okresie dużych wzrostów, od niemal roku kurs powoli spada. Obecnie wydaje się wyższe ryzyko pogłębienia spadków, choćby z powodu słabości otoczenia.
sygnity

Sygnity miało 6,02 mln zł zysku netto, 0,98 mln zł straty EBIT w I kw. r.obr. 2021/2022

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (październik-grudzień 2021) wobec 26,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 6,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,38 mln zł w I kw. r.obr. 2021/2022 wobec 52,49 mln zł rok wcześniej. "Działania zaplanowane na bieżący rok obrotowy koncentrować się będą przede wszystkim na umocnieniu portfela zamówień, a także wartościowej sprzedaży umożliwiającej wzrost powtarzalnych przychodów w segmencie usług związanych z tworzeniem oprogramowania oraz usługami abonamentowymi. Grupa chce pozyskać nowych Klientów w głównie obszarach rozwiązań z zakresu logistyki, transformacji cyfrowej, rynku kapitałowego oraz systemów klasy ERP" - napisali...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez zarząd spółki, Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki" - podano w komunikacie. Na wykresie mamy domkniecie wcześniejszej luki, co może sprzyjać ponownemu odbiciu.
sygnity

Sygnity miało 46,56 mln zł zysku netto, 49,17 mln zł EBIT w r.obr. 2020/2021

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 46,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021) wobec 29,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na wyniki finansowe roku obrotowego 2020/2021 (FY21) wpływ miały dwa główne czynniki: pierwszym z nich było zakończenie ugodą wieloletniego sporu z kontrahentem spółki i w konsekwencji możliwość rozwiązania rezerw na ten spór oraz podniesienie rentowności operacyjnej mimo spadku przychodów. W efekcie powyższego grupa odnotowała wzrost zysku netto do poziomu 46,6 mln zł (27,7mln zł bez one -off) vs 29,2 mln zł w roku poprzednim" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 49,17 mln zł wobec 36,89 mln zł zysku rok wcześniej. "Grupa w prezentowanym okresie...

Backlog Sygnity na r.obr. 2021/2022 wynosi obecnie 149 mln zł

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Backlog Sygnity wynosi obecnie 149 mln zł na rok obrotowy 2021/2022, podała spółka. "Co ważne, grupa w minionym roku zwiększyła swoją kontraktację, poszerzając również istniejącą bazę kliencką. Działania te przełożyły się na wzrost backlogu do kwoty 213 mln zł ( vs 195 mln zł rok wcześniej, tj. ok 9 % wzrostu rok do roku). Na dzień publikacji niniejszego raportu wartość backlogu na rok obrotowy 2021/2022 wynosi 149 mln zł, co stanowi ok. 73% przychodu wypracowanego w roku obrotowym 2020/2021" - czytamy w komentarzu do wyników r.obr. 2020/2021. "Mimo, że bardzo restrykcyjnie podchodzimy do marżowości i miksu sprzedaży, udało nam się zwiększyć poziom kontraktacji o 21% w porównaniu do ubiegłego roku. Oczekujemy, że nasz backlog będzie dalej rósł...
sygnity

Sygnity kończy rok z wysoką rentownością i rosnącym backlogiem!

W roku obrotowym 2020/21 (tj. paź. 2020 – wrz. 2021) Sygnity osiągnęło 204 mln zł przychodów koncentrując się konsekwentnie na sprzedaży produktów i usług własnych. Jednocześnie redukcja bazy kosztowej pozwoliła na podniesienie rentowności sprzedaży z 30,4 proc. do 31,7 proc., co dało prawie 65 mln zł marży. Sygnity podsumowuje 2021 rok aż 204 mln zł przychodów Na wyniki na poziomie operacyjnym oraz netto wpływ in plus miało polubowne zakończenie historycznego sporu z byłym podwykonawcą Sygnity – firmą Fast Enterprise i rozwiązanie rezerw na roszczenia i odsetki. W efekcie EBIT wyniósł 49,2 mln zł vs. 36,9 mln zł przed rokiem, a zysk netto 46,6 mln zł wobec 29,2 mln zł. Po znormalizowaniu wynik operacyjny ukształtowałby się na poziomie 34,9 mln zł, zysk...
sygnity

Sygnity pozyskało 20 mln zł finansowania bankowego

Informatyczna spółka podpisała umowę linii gwarancyjnej w kwocie 20 mln zł. Dla Sygnity to ważny moment powrotu po 4 latach na rynek bankowy, a także możliwość uwolnienia gotówki dotychczas zamrożonej w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych. Sygnity uwolni gotówkę na inwestycje Sygnity zawarło umowę z BNP Paribas Bank Polska, na mocy której bank będzie udzielał m.in. gwarancji przetargowych i należytego wykonania umowy. Przyznany limit to 20 mln zł. - Przez wiele kwartałów musieliśmy zmagać się z brakiem tego typu finansowania, co angażowało wypracowaną przez nas gotówkę i utrudniało podjęcie szerszych działań rozwojowych. Obecna kondycja finansowa Sygnity pozwoliła Spółce powrócić na rynek bankowy i uzyskać finansowanie zewnętrzne – wyjaśnia Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity. – Uwolnienie środków dotychczas zamrożonych w formie kaucyjnych zabezpieczeń...
sygnity

Sygnity ma umowę na usługi dla PGE Dystrybucja za maks. ok. 11,2 mln zł brutto

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD (Sygnity Utilites for Distribution - oprogramowanie obsługujące procesy realizowane w ramach dystrybucji energii oraz obsługi rynku przez operatora sieci dystrybucji) oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń, podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do końca września 2023 r., a jej wartość to maksymalnie ok. 11,2 mln zł brutto. "Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, tj. realizacji usług serwisu i rozwoju systemów SUD, Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 11,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity podało też, że łączna wartość wszystkich umów (w tym umów serwisowych) zawartych z...
sygnity

Sygnity ma aneks do umowy z NBP zwiększający wynagrodzenie o 15 mln zł brutto

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Sygnity podpisało aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie którego łączne wynagrodzenie zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, podała spółka. "Na podstawie umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, a tym samym maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 80,9 mln zł brutto. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy wynika ze zwiększenia potrzeb zamawiającego na działania Sygnity związane z rozwojem zintegrowanego systemu księgowego NBP w celu zapewnienia ciągłości serwisu zintegrowanego systemu księgowego NBP. W pozostałym zakresie aneks nie zmienił postanowień umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Analitycy zauważyli jednak, że spółka podpisała kilka ważnych kontaktów, a backlog na czwarty kwartał 2020/21 jest wyższy o 7% rok do roku. "Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie kurs porusza się bokiem od kilku miesięcy. W najgłębszym punkcie korekta sięgała niespełna 25%.
sygnity

Sygnity wycenione na 11,70 zł. Kurs narusza linię korekty

"Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - dodano.
sygnity

Sygnity osiągnęło 152,8 mln przychodów. Rentowność sprzedaży wyniosła niemal 32 procent

Informatyczna spółka w trzech kwartałach roku finansowego 2020/21 zanotowała wzrost r/r marży na sprzedaży: z 30,8 proc. do niemal 32 proc. To głównie efekt realizacji strategii polegającej na oferowaniu własnych usług i produktów. Sygnity zakończyło ostatni kwartał roku obrotowego 2020/21 z dobrym wynikiem W ciągu 9 miesięcy roku obrotowego 2020/21 (tj. paź. 2020 – czer. 2021) Sygnity osiągnęło 152,8 mln zł przychodów utrzymując konsekwentnie wysoką marżowość. 48,7 mln zł zysku na sprzedaży pozwoliło na uzyskanie rentowości na poziomie 31,9 proc. Dla porównania, przed rokiem w tym samym okresie było to 30,8 proc. Wynik na poziomie operacyjnym oraz netto został w pierwszym półroczu podniesiony w związku z rozwiązaniem rezerw na roszczenia i potencjalne odsetki w – zażegnanym ugodą - sporze z byłym podwykonawcą...
sygnity

Sygnity miało 5,56 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2020/2021

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł wobec 42,5 mln zł rok wcześniej, Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,77 mln zł w III kw. roku finansowego 2020/2021 wobec 55,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 30 czerwca 2021) spółka miała 37,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach...
sygnity

Sygnity pomaga Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Katowice przenieść się do chmury OCI

Oracle Polska i Sygnity SA informują o pomyślnym zakończeniu projektu przeniesienia do chmury Oracle Cloud działającego w Urzędzie Miasta Katowice systemu MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Sygnity pomoże Urzędowi miasta przenieść system do chmury OCI System MSZ-KIIP działa w Urzędzie Miasta Katowice od 2015 roku. Pracownicy Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek organizacyjnych Urzędu uzyskali dzięki niemu szeroki dostęp do jednej bazy danych przestrzennych, które wcześniej były rozproszone w różnych aplikacjach i dokumentach analogowych i przez to trudno dostępne. Swobodny dostęp do bazy danych systemu MSZ-KIIP jest kluczowy m.in. dla planowania przestrzennego, wydawania decyzji budowlanych, środowiskowych, planowania inwestycji miejskich czy reagowania na sytuacje kryzysowe. W 2020 roku Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice podjął decyzję o przeniesieniu systemu MSZ-KIIP do...
sygnity

Sygnity z 1,3 mln zł dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe

W ramach projektu Sygnity opracuje architekturę dla nowej generacji produktów dla rynku energii, które będą mogły być wdrażane zarówno w każdej chmurze, jak i on-premise. Powstałe w projekcie badawczym rozwiązania będą gotowe na wyzwania, przed którymi stanie cały rynek energii po 2024, czyli po uruchomieniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Pełne wykorzystanie potencjału platform chmurowych połączone z wieloletnim doświadczeniem Sygnity na rynku energii powinno pozwolić na stworzenie rozwiązań nawet do 30-proc. tańszych od istniejących obecnie. Sygnity otrzymało 1,3 mln zł dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe Sygnity jest wiodącym producentem oprogramowania dla rynku energii, posiadającym w swojej ofercie m.in. systemy dla uczestników rynku bilansującego, systemy prognostyczne, pomiarowe, rozliczeniowe oraz zarządzania majątkiem. Firma obsługuje 83 proc. dostawców energii elektrycznej w Polsce. - Od 30 lat...
sygnity

Sygnity rozczaruje wynikami za III kwartał – uważa BM mBanku

Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym. Cały okres korekty nie powoduje na razie dużych strat. Jeżeli więc spółka będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć raportem za III kwartał, powinno dojść do próby wybicia z kanału.
sygnity

Sygnity zrealizuje e-Opiekę dla Warszawy

Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację podsystemu kontroli i monitoringu usług opiekuńczych systemu „E-Opieka”. Umowa opiewa na kwotę 6,9 milionów złotych brutto. Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą Projekt pt. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym jego celem jest  poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. W ramach podpisanej umowy zostaną opracowane następujące narzędzia: centralny system e-Opieki, który umożliwi standaryzację oraz optymalizację usług opiekuńczych; aplikacja m-Opieka, która będzie monitorowała sposób realizacji usług oraz portal informacyjny. Zapewni to mieszkańcom Mazowsza pełne bieżące...
sygnity

Sygnity ma umowę z MRiPS na łączną kwotę do 14,1 mln zł brutto

Sygnity zawarło umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na wykonanie usług w szczególności obejmujących utrzymanie w sprawności oprogramowania "POMOST Std", wykonywanie zmian funkcjonalnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania, podała spółka. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 14,1 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku, podano. "Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 14,1 mln zł. Na poczet należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto" - czytamy w komunikacie. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm...
sygnity

Sygnity z podtrzymaną wyceną przy 11,60 zł. Na wykresie konsolidacja

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 18 marca, obniżyli rekomendację dla Sygnity do “trzymaj” z “kupuj”, podwyższając cenę docelową akcji do 11,60 zł z 10,70 zł. Raport sporządzono przy kursie 11,10 zł.
sygnity

Sygnity: Umowa restrukturyzacyjna uległa zakończeniu

Sygnity otrzymało od ostatniego z wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Wierzytelności wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zostały spłacone ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji oraz ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym wszystkie warunki formalno-prawne wymagane do zakończenia umowy restrukturyzacyjnej zostały spełnione. Tym samym Sygnity informuje, że 25 czerwca 2021 doszło do wygaśnięcia umowy restrukturyzacyjnej, podano także. W połowie czerwca spółka poinformowała, że wyemitowała 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł na spłatę wierzytelności. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje cdr | biomed...
sygnity

Sygnity wyemitowało obligacje o wartści nom. 54 mln zł na spłatę wierzytelności

Sygnity wyemitowało 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, podała spółka. "Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje zabezpieczone (zabezpieczenie obligacji obejmuje w szczególności zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki zależnej Sygnity Business Solutions), a dzień wykupu obligacji przypada na 31 lipca 2024 roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach miesięcznych. Obligatariusze mogą żądać natychmiastowego wykupu obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, w szczególności w przypadku zwłoki emitenta w wykonaniu zobowiązań wynikających z obligacji, natomiast Sygnity jest uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji obligatariuszom, zgodnie z zawartą umową subskrypcyjną, a także złożył im propozycje nabycia obligacji. 18 czerwca 2021 roku obligatariusze przyjęli...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], 11 bit studios [11B] – Gorące spółki dnia

Uważamy, że może się to spotkać z ciepłym przyjęciem przez inwestorów, ze względu na 4 mln bazę graczy pierwszego Frostpunka i potencjalnie wysoką konwersję, ze względu na 90 proc. udziału pozytywnych recenzji na platformie Steam" - napisano w raporcie. Zdaniem analityków, budżet gry Eleanor jest nawet 2 razy wyższy niż zakładali wcześniej i ponad 3 razy wyższy niż 12 mln zł wydane na Frostpunka, co sugeruje, że skala Frostpunka2 może być nawet dwukrotnie większa w porównaniu z poprzednią wersją.
sygnity

Sygnity rozczarowało wynikami – twierdzi BM mBanku

"Podsumowując, wyniki za 1Q’21 rozczarowały nas, są poniżej naszych oczekiwań. Sygnity boryka się z dość istotnym spadkiem obrotów ze sprzedaży. Dużo niższa amortyzacja w kwartale (vs. wcześniejsze poziomy i nasze prognoza) przełożyły się na dość wysoką rentowność EBIT" - podano w komentarzu.
sygnity

Sygnity miało 32,08 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2020/2021

Sygnity odnotowało 32,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 31 marca 2021), wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,31 mln zł wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,05 mln zł w I półr. r. obr. 2020/2021 wobec 122,97 mln zł rok wcześniej. Grupa Sygnity osiągnęła 103 mln zł przychodów, co oznacza ich zmniejszenie w porównaniu z okresem rok wcześniej. Mimo to grupa utrzymała wysoką marżowość sprzedaży, uzyskując 32,7 mln zł zysku na sprzedaży, co daje rentowość na poziomie 31,8%. Dla porównania, przed rokiem w tym samym okresie było to 29,6%, podkreślono w komunikacie. Wynik na poziomie operacyjnym oraz netto wzrósł...
sygnity

Sygnity ma umowę ws. emisji obligacji na max. 54 mln zł na spłatę wierzytelności

Sygnity wyemituje - w wyniku porozumienia zawartego z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze spółką podmiotem finansowym - obligacje o wartości do 54 mln zł celem spłaty części wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną, podała spółka. Value FIZ oraz drugi podmiot są stronami umowy restrukturyzacyjnej z 27 kwietnia 2018 roku, zawartej przez Sygnity z jej wierzycielami. "Zgodnie z treścią umowy subskrypcyjnej , przyszli obligatariusze zobowiązali się do objęcia obligacji trzyletnich, które zostaną wyemitowane przez emitenta, przy czym łączna wartość nominalna przewidywanej emisji obligacji wynosi do 54 mln zł. Emitent informuje, że środki pozyskane z przyszłej emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę części wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną" - czytamy w komunikacie. W związku z zawarciem umowy subskrypcyjnej 14 czerwca zostało także zawarte...
sygnity

Obroty Sygnity spadną o 5% w I kwartale – prognozują analitycy DM mBanku

Sygnity przedstawi wyniki finansowe za 2Q’20/21 (tj. kalendarzowy 1Q’21) w dniu 15 czerwca br. Stąd w niniejszej publikacji przedstawiamy nasze prognozy. Oczekujemy, że spółka wygenerowała w tym okresie 5% niższe obroty R/R co wpłynie na spadek wyniku EBITDA R/R. Podtrzymujemy neutralne podejście do Sygnity.
sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2019/2020

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., podała spółka. Sygnity nie wypłaci dywidendy za r. obr. 2019/2020 "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł w ten sposób, że: 1) Kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na utworzony uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
sygnity

Sygnity i Billon chcą wspólnie oferować rozwiązania oparte o blockchain

Sygnity podpisał umowę o współpracy z Billon Digital Services; dzięki temu otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych, podało Sygnity. Sygnity podpisał nową umowę o współpracy z Billon Digital Services Firmy planują połączyć swój potencjał, aby wzbogacić rozwiązania Sygnity o zaufane zarządzanie dokumentami (Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona oraz odpowiedzieć na zainteresowanie klientów Sygnity tą technologią. Sygnity otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain (ang. Unified Blockchain Platform) zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych. Sygnity będzie teraz mogła ocenić możliwość zastosowania w swoich rozwiązaniach architektury danych rozproszonych. Billon i Sygnity będą też...
sygnity

Sygnity wycenione na 11,60 zł. Kurs w ważnej strefie oporu

"Aktualizujemy nasz model o wpływ ugody z Fast (duży pozytywny wpływ na wielkość długu netto), z drugiej strony obniżamy prognozy wyników. Wyznaczamy nowy poziom ceny docelowej na 11,60 zł. Stąd, obniżamy zalecenie inwestycyjne do trzymaj z kupuj" - dodano.
sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Sygnity zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 marca 2021 roku, o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze Sygnity spotkają się 31 marca bieżącego roku "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w kwocie 24 164 tys. zł  w ten sposób, że: 1) kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na utworzony uchwałą ZWZ kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 12 082 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych...
sygnity

Sygnity zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Sygnity podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Przegląd będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, jakim jest dalszy rozwój grupy oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Sygnity rozpocznie przegląd opcji strategicznych "Podczas przeglądu będą rozważane przez zarząd spółki różne możliwe opcje strategiczne w odniesieniu do działalności biznesowej emitenta, w szczególności przewidujące potencjalne możliwości poszukiwania inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, które mogłyby prowadzić do wzrostu wartości Grupy Sygnity, jak również ewentualny brak działań emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami. Decyzja zarządu o rozpoczęciu przeglądu przez emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy Sygnity została w dniu 1 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki" - czytamy w komunikacie. Na dzień publikacji...
Gorące spółki dnia

LiveChat [LVC], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Bez tego zdarzenia, mamy niższe rok do roku przychody i wynik EBITDA. Generalnie jednak, uzyskane przychody w wysokości około 14 mln zł pozwoliły na znaczne zredukowanie zadłużenia wobec wierzycieli. Spółka oczekuje dobrej najbliższej przyszłości, gdyż cyfryzacja w dobie pandemii przyspieszyła. Czeka na kolejne publiczne zamówienia. Na wykresie widać potężny wzrost notowań od wybuchu pandemii. Najwyższa wydana rekomendacja to 10,60 zł, a więc osiągnięta z nawiązką. Obecnie zaczyna się ruch korekcyjny i jeżeli będzie to rozbudowana korekta, to cena może spaść nawet do linii trendu.
sygnity

Sygnity przedstawia wyniki za kalendarzowy 4 kwartał 2020 r.

Sygnity zaraportowało wyniki za kalendarzowy 4Q’20. Spółka w komentarzu bieżącym informowała wcześniej o wstępnych wynikach. Raportowane dane nie odbiegają od wstępnych. Po eliminacji wpływu ugody z Fast Enterprises, wynik EBITDA jest na poziomie 12,4 mln PLN, tj. –21% R/R. Gorsze wyniki to wynik głównie dość słabszej sprzedaży (-18% R/R). Zarząd liczy na stabilizację sprzedaży w kolejnych kwartałach. Sygnity odnotowało słabszą sprzedaż W kalendarzowym 4Q’20 Sygnity wygenerowało 52,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży (-18% R/R). Marża zysku brutto wyniosła 32,1% (+0,9 p.p. vs. rok wcześniej). Koszty SG&A były na poziomie 7,9 mln PLN vs. 8,5 mln PLN w kalendarzowym 4Q’19. Saldo na pozostałej działalności operacyjnej wyniosło +14,2 mln PLN. W okresie Sygnity rozpoznało istotne zdarzenia jednorazowe: +11,2 mln PLN tytułem rozwiązania rezerwy na...
sygnity

Sygnity miało 26,06 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

Sygnity odnotowało 26,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 31 grudnia 2020) wobec 9,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez wpływu zdarzenia jednorazowego wynik netto wyniósł 7,2 mln zł. Sygnity przedstawia swoje wyniki finansowe "Istotnym wydarzeniem wpływającym na prezentowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2020/21 było podpisanie ugody pomiędzy Sygnity S.A. oraz Fast - podwykonawcą umowy dot. kontraktu e-podatki zawartego przez Sygnity z Ministerstwem Finansów w 2013 roku. Podpisanie ugody zamyka kilkuletni spór sądowy Na wyniki finansowe I kw. FY21 wpływ miały dwa główne czynniki. Przesunięcie procesów decyzyjnych klientów w pierwszej połowie roku 2020 związane z pandemią COVID i w efekcie spadek kontraktacji w II...
sygnity

Sygnity rekomenduje 12,08 mln zł z zysku na kapitał zapasowy na dywidendę

Zarząd Sygnity zarekomendował utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, podała spółka. "Jednocześnie zarząd spółki wniósł o podzielenie zysku netto w kwocie 24 164 tys. zł osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2019/2020 zakończony dnia 30 września 2020 roku w następujący sposób: kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja w sprawie pozostawienia całości wypracowanego zysku w spółce wiąże się z planami rozwojowymi Grupy Sygnity, a także uwarunkowaniami wynikającymi z umowy restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 27 kwietnia 2018 roku, podano także. "Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek...
sygnity

Sygnity z mocną poprawą wyników. Blisko wybicia ważnego oporu – zapiski giełdowego spekulanta

Powodem jest słabszy wynik od prognoz w ostatnim kwartale roku. Wykres wskazuje na próbę wybicia oporu przy niemal 9 zł. Prawdopodobnie więc, sięgnięcie po 10,70 zł może być już tylko kwestią czasu. Tym bardziej, że przyszły rok nadal powinien sprzyjać branży IT.
sygnity

Sygnity w kierunku 10,70 zł. Wyceniają analitycy DM mBanku

Notowania spółki silnie zdrożały w ostatnich miesiącach, co także było efektem kilku mocnych rekomendacji. Warto zwrócić uwagę, że po przebiciu obecnego oporu, cena z raportu będzie kolejnym celem. Poziom ten to okolice szeregu dołków z poprzednich lat, a więc bardzo ważny, techniczny opór.

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na rozwój ZST wartą max. 30,7 mln zł brutto

Sygnity podpisało umowę na rozwój głównego systemu logistycznego Poczty Polskiej, podała spółka. Wartość umowy wynosi maksymalnie 30,7 mln zł brutto. "Zakres sygnowanej właśnie umowy obejmuje wprowadzenie modyfikacji do zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) Poczty oraz udzielenie licencji na oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. Maksymalne wynagrodzenie, które otrzyma Sygnity, to ok. 30,7 mln zł brutto, w tym ok. 20,7 mln zł obejmuje okres podstawowy, czyli czas od podpisania umowy do września 2022 roku. Opcjonalnie, kontrakt może zostać wydłużony dwukrotnie" - każdorazowo o 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość kontraktów usługowych podpisanych w tym roku przez Sygnity z Pocztą Polską przekroczyła 50 mln zł, podano także. "ZST to jedno z naszych największych autorskich rozwiązań informatycznych. Stworzone przez Sygnity oprogramowanie kompleksowo i efektywnie zarządza...
sygnity

Sygnity ma umowę z MF dot. wdrażania systemów informatycznych za max. 90 mln zł

Sygnity Business Solutions - spółka zależna Sygnity - zawarła z Ministerstwem Finansów (MF) umowę, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych w szczególności z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu, podało Sygnity. Łączna maksymalna wartość umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 90 mln zł brutto. Sygnity planuje wdrażać nowe systemy informatyczne Umowa ma charakter umowy ramowej i została zawarta na czas 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej puli środków przeznaczonej przez Ministerstwo Finansów na realizację umowy, podano. "W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Ministerstwo Finansów wyłoniło również innych wykonawców, którym także mogą być udzielane zamówienia wykonawcze, w miarę istniejących...
Gorące spółki dnia

Torpol [TOR], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Warto wspomnieć, że w drugim kwartale kalendarzowym, spółka odnotowała aż 8,35 mln zł zysku netto wobec 4,64 mln zł przed rokiem. W najnowszej rekomendacji sprzed kilku dni, analitycy BM mBanku zalecili kupno akcji spółki i wycenili ją na poziomie 10,70 zł. Spoglądając na wykres miesięczny, widać że są to okolice dołków z wcześniejszych lat.
sygnity

Sygnity korzysta na pandemii. Kurs sięgnie 8 zł? – zapiski giełdowego spekulanta

W tym czasie spółka dokonała także spłaty części swoich zobowiązań. Spółka podała, że podobnie jak branża IT, nie odczuła wpływu pandemii, a wręcz przeciwnie, zauważa zwiększone zainteresowanie wdrażaniem cyfryzacji w firmach. Reakcja rynku jest potężna i wczoraj kontynuowane było odbicia z piątku. Teraz jedynym docelowym poziomem mogą być maksima z 2017 roku w rejonie 8 zł.
sygnity

Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020

Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sygnity odnotowało 13,35 mln zł zysku netto w I półroczu 2019/2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 19,92 mln zł wobec 19,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,07 mln zł, wobec 23,99 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,97 mln zł w I półr. r. obr. 2019/2020, wobec 122,64 mln zł rok wcześniej. "Analizując nasze wyniki i porównując je do zeszłorocznych, należy wziąć pod uwagę zmiany w sposobie księgowania związane z wdrożeniem standardu MSSF 16 i ich wpływem na wartość EBITDA oraz zdarzenie jednorazowe w...
Gorące spółki dnia

ECC Games [ECC], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Drugą z gwiazd wczorajszej sesji była firma Sygnity, której akcje drożały o ponad 7% przy wysokich obrotach. Powodem była publikacja nadzwyczaj pozytywnych wyników za rok obrotowy. Zysk netto sięgnął 15,93 mln zł wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej. Taki wynik zaskoczył nawet największych optymistów. Co ciekawe, mimo że są to rekordowe wyniki, spółka ocenia, że mogły być one jeszcze
sygnity

Sygnity zaskakuje wynikami. Kurs rośnie o 10%

Sygnity odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
sygnity

Sygnity [SGN] – z perspektywą trwałej poprawy wyników – analiza na zamówienie

Sygnity jest dostawcą rozwiązań informatycznych, obejmujących konsulting, outsourcing oraz realizację projektów IT. Spółka ma bardzo długą historię notowań i starsi inwestorzy zapewne pamiętają zupełnie inne wyceny firmy. Aktualnie kurs znajduje się blisko historycznych minimów i oscyluje między 2 a 3 zł. Niedawno notowania nieco odżyły po zaskakująco mocnym raporcie kwartalnym. Udało się osiągnąć większe zyski przy niższych przychodach. Zysk netto wyniósł 19,8 mln zł po trzech kwartałach łącznie, na tle zaledwie 1,7 mln zł straty przed rokiem. Wyniki sugerują i tak też uważa Zarząd, że przeprowadzona restrukturyzacja zaczyna przynosić dobre efekty. Powinno to znaleźć odbicie w kolejnych raportach. Rynek dobrze też zareagował na zmianę prezesa, co może przykryć złe wrażenie m.in. po wcześniejszej akcji CBA w spółce. Odbicie rozpoczęte w połowie...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 16.08.2019

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Jedną z gwiazd środowej sesji była spółka Sygnity, której akcje drożały o niemal 30%. Potężna reakcja popytowa miała miejsce po tym, jak kurs wyznaczył historyczny dołek notowań. Powodem odbicia była jednak publikacja zaskakująco dobrych danych okresowych, które padły na mocno wyprzedany grunt. Spółka odnotowała w III kwartale roku finansowego 2018/19 4,55 mln zł zysku netto. Przed rokiem było to ponad 5 mln zł straty. Zysk operacyjny wyniósł 6,48 mln zł wobec 5,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,94 mln zł wobec 68,71 mln zł rok wcześniej. Mocną poprawę widać także w zsumowanych wynikach za trzy kwartały. Widać więc, że...
sygnity

Sygnity z silną poprawą wyników. Akcje w górę o 30%!

Sygnity odnotowało 4,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2018/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,48 mln zł wobec 5,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,94 mln zł w III kw. r. fin. 2018/2019 wobec 68,71 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. r.fin. 2018/2019 (1 październik 2018 - 30 czerwca 2019) spółka miała 19,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,66 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 181,88 mln zł w porównaniu z 239,98 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 30,88 mln...
sygnity

Sygnity – 10,88 mln zł zysku, akcje w górę o 6%

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za pierwszy kwartał roku obrotowego, poniżej najważniejsze szczegóły z raportu. Spółka wypracowała 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,12 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,17 mln zł w porównaniu z 9,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,47 mln zł w I kw. r.fin. 2018/2019 wobec 96,61 mln zł rok wcześniej. "Podsumowując pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 zakończony 31 grudnia 2018 roku, zarząd Sygnity bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez...
sygnity

Sygnity – jest porozumienie ze Skarbem Państwa

Sygnity porozumiało się ze Skarbem Państwa - ministrem finansów w sprawie warunków ugody dotyczącej rozliczeń umów z 2013 i 2016 r., podała spółka. Kwotę kar umownych pomniejszono do ok. 9,5 mln zł z 27,2 mln zł. "Zgodnie z treścią porozumienia, strony zobowiązały się do zawarcia przed sądem ugody, zgodnie z którą kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy zostaną zmiarkowane i pomniejszone z kwoty 27,2 mln zł do ok. 9,5 mln zł, a ich zapłata nastąpi przede wszystkim poprzez zaliczenie na ich poczet należności wykonawcy przysługujących mu od zamawiającego z tytułu świadczonych usług. Po dokonaniu ww. potrąceń i rozliczeń, zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę ok. 10 mln zł tytułem pozostałych do zapłaty wierzytelności wykonawcy" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły...
gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], EKO Export [EEX] – Gorące spółki dnia 3.07.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Akcje spółki drożały w trakcie pierwszej sesji nowego tygodnia o niemal 8%. Była to już kolejna tak mocna sesja wsparta nieco podwyższonym obrotami. W zakończonym przed kilkoma dniami miesiącu spółka zyskała niemal 27%. Wydaje się, że przyczyn ożywienia można szukać w podpisanych ostatnio kontraktach. Spółka poinformowała o podpisaniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in. rozwoju oprogramowania i utrzymania w sprawności oprogramowania, za ponad 26 mln zł. Wcześniej pojawiły się informacje o kontrakcie z...
sygnity

Sygnity – 3,36 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu

Sygnity odnotowało 3,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. roku finansowego 2017/2018 (1 października 2017 - 31 marca 2018) wobec 23,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11 mln zł wobec 25,93 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 14,98 mln zł wobec straty 18,3 mln zł rok wcześniej. "Porównując zakończone półrocze z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego widać dalsze obniżenie kosztów wytworzenia o ok. 37,3 mln zł, co przełożyło się na marżę brutto na sprzedaży na poziomie prawie 18%. Jednocześnie utrzymaliśmy niski poziom kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, które łącznie wyniosły ok. 23,3 mln zł, tj. o blisko 26% niżej r/r. Dzięki temu grupa wypracowała 3,4 mln zł...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Vindexus [VIN] – Gorące spółki dnia 2.05.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Spółka była zdecydowanie najbardziej negatywną niespodzianką poniedziałkowej sesji. Kurs akcji spadł o ponad 11%, negując wcześniejsze wzrosty, które budowane były nadziejami na porozumienie z wierzycielami. Wczoraj spółka poinformowała o podpisaniu takiego porozumienia. Pojawiła się także zła wiadomość jaką było wezwanie przez Skarb Państwa do zapłaty kar umownych na ponad 27 mln zł, związanych z umową na system e-Podatki. W efekcie mamy bardzo gwałtowne spadki i prawdopodobieństwo powrotu na minima z ubiegłego roku czyli także historyczne dno notowań. Certyfikaty...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia 6.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Krezus SA jest firmą poszukującą i wydobywającą surowce mineralne. Akcje spółki drożały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o około 13% co sklasyfikowało firmę w czołówce najsilniej zyskujących. Także obroty osiągnęły bardzo przyzwoitą wielkość, można więc mówić o osiągnięciu nowego maksimum trendu w mocnym stylu. Szukając powodów tak mocnego zachowania kursu, wydaje się, że kluczowe znaczenie ma raport za 2017 rok, który zostanie opublikowany w najbliższy czwartek. Po mocnym raporcie za trzeci kwartał, wydaje się, że rynek oczekuje pozytywnych danych. Możliwe, że pod taki scenariusz toczy się obecnie gra. O szansach na wzrosty piszmy...
sygnity

Sygnity straciło 123,35 mln zł w minionym roku obrotowym

Skonsolidowana strata netto Sygnity w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 123,35 mln zł, wobec 26,69 mln zł straty notowanej rok wcześniej – czytamy w najnowszym raporcie okresowym spółki. "Widoczne efekty działań naprawczych powodują, że zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość. Wstępne skonsolidowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/2018 (przychody na poziomie ponad 97 mln zł i ponad 4 mln EBITDA), pozwalają nam prognozować na cały rok obrotowy 2017/2018 osiągnięcie 346,8 mln zł przychodów, co powinno przełożyć się na 22,3 mln zł EBITDA" - napisał w liście do akcjonariuszy p Mariusz Nowak. Sygnity jest producentem oprogramowania, który tworzy zaawansowane systemy IT oraz świadczy usługi z zakresu informatyki. Notowania SGN reagując na wyniki wzrastały po teście okrągłego poziomu 3,00. Nie zmienia to faktu, że historia Sygnity na...
wolumen

Potencjalne sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Gino Rossi [GRI]

Sygnity D1 Kurs Sygnity przez kilka lat znajdował się w trendzie spadkowym jednak od kilku miesięcy pojawiają się poszlaki, które mogą zapowiadać odwrócenie. W lipcu ubiegłego roku nastąpił wzrost obrotów oznaczony cyfrą 1. Później kurs dalej spadał, ale z mniejszą dynamiką. Drugi raz skok obrotów nastąpił we wrześniu 2017. Później cena już nie spadła poniżej tamtego dołka. Wynika z tego, że na tym poziomie cen pojawił się zwiększony popyt i mamy do czynienia z akumulacją. Sama akumulacja nie jest jeszcze sygnałem kupna. Dopiero przełamanie czerwonej linii oporu znajdującej się na poziomie 3,26 zł zachęcałoby do otwarcia pozycji. Na podstawie amplitudy wahań pod czerwoną linią można określić minimalny zasięg wzrostu na około 4,50 zł. Na tym poziomie znajduje się opór ustanowiony...

Sygnity [SGN] – z formacją podwójnego dna? – analiza na zamówienie

Spółka jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka nieźle radzi sobie w ostatnim czasie, patrząc na okres jesienny, impet spadków wyraźnie zmalał. Co jakiś czas pojawiają się informacje dotyczące spłat zadłużenia spółki. Od ich charakteru często zależy krótkotrwały nastrój notowań. Ostatnia informacja dotyczyła przedłużenia czasu na zawarcie porozumienia. Wydaje się, że rynek umiarkowanie pozytywnie odczytuje podobne sygnały. Zwyżka w październiku sięgnęła 6% i był to pierwszy wzrostowy miesiąc od przeszło pół roku. Na wykresie dziennym można dostrzec potencjalną formację podwójnego dna. Każde z tych odbić powstało przy podwyższonym wolumenie. Wybicie ponad poziom 3,60 zł powinno ożywić notowania. Wtedy celem popytu stałaby się luka z końca czerwca czyli okolice 4,40 zł. W ostatnich dniach spółka traci, jednak przy niskich obrotach,...
wolumen

Odwrócona RGR, czyli potencjalny sygnał kupna na Sygnity [SGN]

Sygnity D1 Pod koniec września kurs Sygnity przełamał niebieską linię trendu spadkowego. Podczas korekty, która nastąpiła później, przełamana linia dwukrotnie okazała się skutecznym wsparciem. To był pierwszy sygnał, że trwający od marca trend spadkowy zaczyna się odwracać. Obecnie na wykresie mamy odwróconą formację głowy z ramionami, której czerwona linia szyi znajduje się obecnie na poziomie 3,49 zł. Przełamanie tej bariery oznaczałoby dopełnienie formacji i byłoby sygnałem kupna. Na podstawie rozmiarów formacji można oszacować zasięg spodziewanego wzrostu na około 4,50 zł. Na tym poziomie znajduje się opór oznaczony dwiema zielonymi liniami ustanowiony przez dołek z zeszłego roku oraz lukę bessy z czerwca. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji,...

Kghm [KGH], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia 5.10.2017

Podczas wczorajszej sesji na GPW szczególną uwagę inwestorów przykuwały dwie spółki. I co ważne obie mają szanse czynić to także w najbliższych dniach. Pierwszą z nich jest KGHM.  Akcje naszego miedziowego potentata drożały w reakcji na silne wzrosty cen miedzi na światowych rynkach. W momencie tworzenia tego wpisu kontrakty na miedź tracą 0,07%, ale po wczorajszym wzroście przekraczającym 3% nie jest to niczym nadzwyczajnym i w każdej chwili może ulec zmianie. Pole do wzrostów na pewno jest. Patrząc na wykres KGHM widzimy, że cena w dynamiczny sposób wróciła powyżej poziomu 118 złotych, który był do tej pory czytelnym oporem.   Druga z wymienionych spółek jeszcze do niedawna znajdowała się w długotrwałym trendzie spadkowym. Sytuacja zmieniła się 25 września kiedy to w dynamiczny sposób została przełamana...
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalne sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Hydrotor [HDN]

Sygnity D1 Od marca kurs Sygnity znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią, która obecnie znajduje się na poziomie 3,50 zł. Ta linia jest też górnym ramieniem klina zniżkującego. Formacje tego typu częściej następują górą. Dodatkowym argumentem za odwróceniem trendu jest skok obrotów w pierwszej połowie lipca. Wygląda to na istotne przesilenie. Od tamtej pory tylko raz cena zeszła poniżej wcześniejszych minimów. Dlatego teraz mamy klin. W sumie odwrócenie trendu wydaje się dość prawdopodobne. Sygnałem kupna byłoby przełamanie wspomnianej czerwonej linii. Następnym oporem jest luka bessy, której górne ograniczenie na poziomie 4,55 zł oznaczono zieloną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów...
wolumen

Przed zamknięciem. Słabość PKN [PKN] i Sygnity [SGN]

Sygnity D1 Sygnity jest firmą informatyczną. Cena Spółki znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Na razie nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie. Pewne nadzieje wiązałem z niedawnym wzrostem obrotów. Myślałem, że to jakieś przesilenie, że nawis podażowy zmienił właściciela i trend spadkowy zacznie się odwracać. Na razie się nie odwrócił. Sygnałem oznaczającym odwrócenie byłoby najpierw przełamanie niebieskiej linii trendu spadkowego, a później także luki bessy, której dolne ograniczenie na poziomie 4,55 zł oznaczono czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest ostatni dołek i zarazem historyczne minimum na poziomie 3,11 zł oznaczone zieloną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ