XTB
sygnity

Sygnity ma umowę na usługi dla PGE Dystrybucja za maks. ok. 11,2 mln zł brutto

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD (Sygnity Utilites for Distribution - oprogramowanie obsługujące procesy realizowane w ramach dystrybucji energii oraz obsługi rynku przez operatora sieci dystrybucji) oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń, podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do końca września 2023 r., a jej wartość to maksymalnie ok. 11,2 mln zł brutto. "Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, tj. realizacji usług serwisu i rozwoju systemów SUD, Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 11,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sygnity podało też, że łączna wartość wszystkich umów (w tym umów serwisowych) zawartych z...
sygnity

Sygnity ma aneks do umowy z NBP zwiększający wynagrodzenie o 15 mln zł brutto

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Sygnity podpisało aneks do umowy na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie którego łączne wynagrodzenie zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, podała spółka. "Na podstawie umowy łączne wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 15 mln zł brutto, a tym samym maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 80,9 mln zł brutto. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy wynika ze zwiększenia potrzeb zamawiającego na działania Sygnity związane z rozwojem zintegrowanego systemu księgowego NBP w celu zapewnienia ciągłości serwisu zintegrowanego systemu księgowego NBP. W pozostałym zakresie aneks nie zmienił postanowień umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia

Analitycy zauważyli jednak, że spółka podpisała kilka ważnych kontaktów, a backlog na czwarty kwartał 2020/21 jest wyższy o 7% rok do roku. "Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie kurs porusza się bokiem od kilku miesięcy. W najgłębszym punkcie korekta sięgała niespełna 25%.
sygnity

Sygnity wycenione na 11,70 zł. Kurs narusza linię korekty

"Stąd przy utrzymaniu wysokiej rentowności i dyscypliny w zakresie SG&A, EBIT w czwartym kwartale 2020/21 może być wyższy rdr o ponad 15 proc., co powinno znacznie poprawić sentyment do spółki" - dodano.
sygnity

Sygnity osiągnęło 152,8 mln przychodów. Rentowność sprzedaży wyniosła niemal 32 procent

Informatyczna spółka w trzech kwartałach roku finansowego 2020/21 zanotowała wzrost r/r marży na sprzedaży: z 30,8 proc. do niemal 32 proc. To głównie efekt realizacji strategii polegającej na oferowaniu własnych usług i produktów. Sygnity zakończyło ostatni kwartał roku obrotowego 2020/21 z dobrym wynikiem W ciągu 9 miesięcy roku obrotowego 2020/21 (tj. paź. 2020 – czer. 2021) Sygnity osiągnęło 152,8 mln zł przychodów utrzymując konsekwentnie wysoką marżowość. 48,7 mln zł zysku na sprzedaży pozwoliło na uzyskanie rentowości na poziomie 31,9 proc. Dla porównania, przed rokiem w tym samym okresie było to 30,8 proc. Wynik na poziomie operacyjnym oraz netto został w pierwszym półroczu podniesiony w związku z rozwiązaniem rezerw na roszczenia i potencjalne odsetki w – zażegnanym ugodą - sporze z byłym podwykonawcą...
sygnity

Sygnity miało 5,56 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2020/2021

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł wobec 42,5 mln zł rok wcześniej, Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,77 mln zł w III kw. roku finansowego 2020/2021 wobec 55,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 - 30 czerwca 2021) spółka miała 37,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach...
sygnity

Sygnity pomaga Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Katowice przenieść się do chmury OCI

Oracle Polska i Sygnity SA informują o pomyślnym zakończeniu projektu przeniesienia do chmury Oracle Cloud działającego w Urzędzie Miasta Katowice systemu MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Sygnity pomoże Urzędowi miasta przenieść system do chmury OCI System MSZ-KIIP działa w Urzędzie Miasta Katowice od 2015 roku. Pracownicy Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek organizacyjnych Urzędu uzyskali dzięki niemu szeroki dostęp do jednej bazy danych przestrzennych, które wcześniej były rozproszone w różnych aplikacjach i dokumentach analogowych i przez to trudno dostępne. Swobodny dostęp do bazy danych systemu MSZ-KIIP jest kluczowy m.in. dla planowania przestrzennego, wydawania decyzji budowlanych, środowiskowych, planowania inwestycji miejskich czy reagowania na sytuacje kryzysowe. W 2020 roku Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice podjął decyzję o przeniesieniu systemu MSZ-KIIP do...
sygnity

Sygnity z 1,3 mln zł dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe

W ramach projektu Sygnity opracuje architekturę dla nowej generacji produktów dla rynku energii, które będą mogły być wdrażane zarówno w każdej chmurze, jak i on-premise. Powstałe w projekcie badawczym rozwiązania będą gotowe na wyzwania, przed którymi stanie cały rynek energii po 2024, czyli po uruchomieniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Pełne wykorzystanie potencjału platform chmurowych połączone z wieloletnim doświadczeniem Sygnity na rynku energii powinno pozwolić na stworzenie rozwiązań nawet do 30-proc. tańszych od istniejących obecnie. Sygnity otrzymało 1,3 mln zł dofinansowania na działania badawczo-rozwojowe Sygnity jest wiodącym producentem oprogramowania dla rynku energii, posiadającym w swojej ofercie m.in. systemy dla uczestników rynku bilansującego, systemy prognostyczne, pomiarowe, rozliczeniowe oraz zarządzania majątkiem. Firma obsługuje 83 proc. dostawców energii elektrycznej w Polsce. - Od 30 lat...
sygnity

Sygnity rozczaruje wynikami za III kwartał – uważa BM mBanku

Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym. Cały okres korekty nie powoduje na razie dużych strat. Jeżeli więc spółka będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć raportem za III kwartał, powinno dojść do próby wybicia z kanału.
sygnity

Sygnity zrealizuje e-Opiekę dla Warszawy

Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację podsystemu kontroli i monitoringu usług opiekuńczych systemu „E-Opieka”. Umowa opiewa na kwotę 6,9 milionów złotych brutto. Sygnity podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawą Projekt pt. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym jego celem jest  poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. W ramach podpisanej umowy zostaną opracowane następujące narzędzia: centralny system e-Opieki, który umożliwi standaryzację oraz optymalizację usług opiekuńczych; aplikacja m-Opieka, która będzie monitorowała sposób realizacji usług oraz portal informacyjny. Zapewni to mieszkańcom Mazowsza pełne bieżące...
sygnity

Sygnity ma umowę z MRiPS na łączną kwotę do 14,1 mln zł brutto

Sygnity zawarło umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na wykonanie usług w szczególności obejmujących utrzymanie w sprawności oprogramowania "POMOST Std", wykonywanie zmian funkcjonalnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania, podała spółka. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 14,1 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku, podano. "Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 14,1 mln zł. Na poczet należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto" - czytamy w komunikacie. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm...
sygnity

Sygnity z podtrzymaną wyceną przy 11,60 zł. Na wykresie konsolidacja

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 18 marca, obniżyli rekomendację dla Sygnity do “trzymaj” z “kupuj”, podwyższając cenę docelową akcji do 11,60 zł z 10,70 zł. Raport sporządzono przy kursie 11,10 zł.
sygnity

Sygnity: Umowa restrukturyzacyjna uległa zakończeniu

Sygnity otrzymało od ostatniego z wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Wierzytelności wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zostały spłacone ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji oraz ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym wszystkie warunki formalno-prawne wymagane do zakończenia umowy restrukturyzacyjnej zostały spełnione. Tym samym Sygnity informuje, że 25 czerwca 2021 doszło do wygaśnięcia umowy restrukturyzacyjnej, podano także. W połowie czerwca spółka poinformowała, że wyemitowała 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł na spłatę wierzytelności. Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje cdr | biomed...
sygnity

Sygnity wyemitowało obligacje o wartści nom. 54 mln zł na spłatę wierzytelności

Sygnity wyemitowało 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, podała spółka. "Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje zabezpieczone (zabezpieczenie obligacji obejmuje w szczególności zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki zależnej Sygnity Business Solutions), a dzień wykupu obligacji przypada na 31 lipca 2024 roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach miesięcznych. Obligatariusze mogą żądać natychmiastowego wykupu obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, w szczególności w przypadku zwłoki emitenta w wykonaniu zobowiązań wynikających z obligacji, natomiast Sygnity jest uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji obligatariuszom, zgodnie z zawartą umową subskrypcyjną, a także złożył im propozycje nabycia obligacji. 18 czerwca 2021 roku obligatariusze przyjęli...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], 11 bit studios [11B] – Gorące spółki dnia

Uważamy, że może się to spotkać z ciepłym przyjęciem przez inwestorów, ze względu na 4 mln bazę graczy pierwszego Frostpunka i potencjalnie wysoką konwersję, ze względu na 90 proc. udziału pozytywnych recenzji na platformie Steam" - napisano w raporcie. Zdaniem analityków, budżet gry Eleanor jest nawet 2 razy wyższy niż zakładali wcześniej i ponad 3 razy wyższy niż 12 mln zł wydane na Frostpunka, co sugeruje, że skala Frostpunka2 może być nawet dwukrotnie większa w porównaniu z poprzednią wersją.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje