Conotoxia
Profile stalowe

Stalprodukt zaprosił do sprzedaży do 200 tys. akcji serii A, B i E po 250 zł za sztukę

Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Stalprodukt zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 200 tys. akcji serii A, B i E po cenie 250 zł za akcję, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 50 mln zł, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodziły ze środków własnych spółki. "Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 12 września 2022 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 23 września 2022 r. Planowana ostateczna data podjęcia przez spółkę decyzji o akceptacji ofert sprzedaży lub o ewentualnej redukcji : 29 września 2022 r. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 4 października 2022 r." - czytamy w komunikacie. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty...

Stalprodukt miał 265,81 mln zł zysku netto, 346,41 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 265,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2022 r. wobec 214,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 346,41 mln zł wobec 267,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3051,44 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 2143,19 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 908 247 tys. zł, tj. o 42,4 %. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży osiągnięto 507 501 tys. zł, wobec 375 527 tys. zł w I półroczu 2021 roku, co oznacza wzrost o 35,1 %. Natomiast na...
Profile stalowe

Stalprodukt miał wstępnie 265,97 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r.

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował wstępnie 265,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2022 r. przy 3 051,44 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka. Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 3 051 438 tys. zł (w porównaniu do kwoty 1 895 145 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.). 2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I półroczu 2022 r. wyniosły 860 742 tys. zł (w porównaniu do kwoty 420 267 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I półrocze 2020 r. i 2021 r.). 3. Przychodów Segmentu Profili,...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 12 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 66,96 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 12 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 r. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 66 963 204 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 12 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 lipca 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 14 lipca 2022 r., podano także. W 2021 r. spółka miała 488,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 172,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r....
Profile stalowe

Stalprodukt: ZGH ‘Bolesław’ wypłaci łącznie 99,67 mln zł dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 20.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze ZGH "Bolesław" - spółki zależnej w 94,93% od Stalproduktu - zdecydowali o przeznaczeniu 99,67 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, podał Stalprodukt. "Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 123 358 777,17 zł w ten sposób, że kwota 99 669 600 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 23 689 177,17 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 1 lipca 2022 r., natomiast jej wypłata nastąpi 21 lipca 2022 r., podano także. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów...
Profile stalowe

Stalprofil miał 39,72 mln zł zysku netto, 53,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 39,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,02 mln zł wobec 23,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 603,1 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 423,16 mln zł rok wcześniej. "Bezpośredni wpływ wojny w Ukrainie na sytuację spółki i grupy w I kw. 2022 r. związany był z eksportem i importem wyrobów hutniczych do i z krajów zaangażowanych w konflikt (Rosja, Białoruś i Ukraina). Ekspozycja grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na tych kierunkach w 2021 r., zarówno po stronie zakupów, jak i po stronie sprzedaży, nie przekraczała 1% łącznych...
Profile stalowe

RN Stalproduktu powołała zarząd z prezesem Piotrem Janeczkiem na nową kadencję

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalproduktu powołała Piotra Janeczka na prezesa i Łukasza Mentla na członka zarządu na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 r., podała spółka. Piotr Janeczek jest prezesem Stalproduktu od 2004 r. Łukasz Mentel jest członkiem zarządu spółki i jej dyrektorem finansowym od 2016 r. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: celon giełda | dom development giełda | notowania azoty | celon gpw | kurs akcji orlen | euro forint | wykresy bitcoin |
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Stalprodukt miał 148,3 mln zł zysku netto, 180,17 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotowało 148,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 78,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 180,17 mln zł wobec 107,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1473,78 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1010,83 mln zł rok wcześniej. "W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie zbliżonym do I kw. 2021 roku. Jednocześnie osiągnięto znaczące wzrosty przychodów oraz wyniku. Przychody wzrosły o 187 576 tys. zł, tj. o 88,3% Wynik segmentu wzrósł o 83 960 tys. zł co stanowi poprawę aż pięciokrotną w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na...

Stalprodukt miał wstępnie 151,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Stalrodukt odnotował 151,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. (w porównaniu do kwoty 56,7 mln zł stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.), podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. W I kw. br. skonsolidowane przychody wyniosły 1 473,78 mln zł (w porównaniu do kwoty 950,34 mln zł stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.). Grupa Stalprodukt podała dane za I kw. 2022 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podkreślono. "Istotne zmiany w odniesieniu...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 519,52 mln zł zysku netto, 633,25 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 519,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 172,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 488,8 mln zł w 2021 r. Zysk operacyjny wyniósł 633,25 mln zł wobec 196,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 674,17 mln zł w 2021 r. wobec 3 321,05 mln zł rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej wzrósł ponad 3-krotnie (do 633,2 mln zł), a zysk netto niemal 3-krotnie, osiągając 528,7 mln zł. Znaczącą poprawę przychodów i wyników zanotowano we wszystkich segmentach operacyjnych grupy, tj. blach elektrotechnicznych, profili oraz cynku. W przypadku segmentu blach elektrotechnicznych...
Profile stalowe

Stalprodukt rekomenduje 12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Stalproduktu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 12 zł na akcję, co daje łączną kwotę dywidendy w wysokości 66 963 204 zł. "Pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie. W 2021 r. spółka miała 488,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 172,76 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 220,06 mln zł wobec 54,84 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: develia giełda | dolar nowozelandzki kurs | amrest gpw | benefit kurs | pge notowania | lpp notowania | famur akcje prognozy |
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Stalprodukt [STP] – Gorące spółki dnia

Z kolei wzrost marż przerobowych w segmencie cynku daje większy optymizm na 2H’22. Tym samym Stalprodukt stać na poprawę ubiegłorocznych wyników, choć jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się to mało prawdopodobne” - napisano w raporcie. W 2022 roku widzimy szanse do pozytywnego zaskoczenia w segmencie profili po znaczących wzrostach cen wyrobów stalowych i cynku, gdzie w wynikach kalkulujemy duży, negatywny wpływ hedgingu przy zachowaniu standardowej polityki - dodali analitycy.
Profile stalowe

Stalprodukt z szansami na wybicie 6 miesięcznej linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

"Znaczący wzrost zarówno przychodów związanych z działalnością wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych wyników (z działalności operacyjnej oraz zysku netto), spowodowany jest istotną poprawą warunków rynkowych (w tym głównie cen sprzedaży wyrobów gotowych) w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2020 r." - podano w uzasadnieniu. Spoglądając na wykres, można wyczuć popytową presję na wybicie linii bessy. To z kolei otworzyłoby drogę do co najmniej 325 zł.

Stalprodukt miał wstępnie 124,14 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 124,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. według wstępnych danych podała spółka. "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2021 r. wyniósł 124 140 tys. zł (w porównaniu do kwoty 33 146 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2019 i 2020 roku)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 144,49 mln zł w IV kw. (w porównaniu do 34 624 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2019 i 2020 roku), przy przychodach na poziomie 1 315 160 tys. zł (w porównaniu do 886 339 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV...
Profile stalowe

Stalprodukt miał wstępnie 156,53 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował szacunkowo 156,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. w porównaniu do 42,05 mln zł stanowiących średnią wyników z III kw. 2019 r. i III kw. 2020 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk operacyjny w III kw. 2021 r. wyniósł szacunkowo 196,38 mln zł w porównaniu do kwoty 60,12 mln zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2019 i 2020 roku, podano w komunikacie. Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły również w przypadku: - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w III kw. 2021 r. wyniosły 1 215,74 mln zł (w porównaniu do kwoty 883,84 mln zł, stanowiącej średnią przychodów za III kw. 2019 r....

Huuuge zastąpi Stalprodukt w indeksie mWIG40 po sesji 17 września

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - W związku z korektą kwartalną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 17 września 2021 r. spółka Huuuge zastąpi Stalprodukt w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR, podała GPW. "W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian. W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany: nowa spółka: HUUUGE-S144; spółka opuszczająca indeks: STALPROD" - czytamy w komunikacie. W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR będą miały miejsce następujące zmiany: - nowe spółki: Asseco Business Solutions, Captor Therapeutics, Creepy Jar, FFiL Śnieżka, Stalprodukt. - spółki opuszczające indeks: Global Cosmed, Medicalgorithmics, PBKM, Sanwil, Ultimate Games. Ponadto w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udział spółki PKOBP zostanie ograniczony także do 10%, dodano. Ranking indeksów został sporządzony po sesji 20 sierpnia...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 214,24 mln zł zysku netto, 267,38 mln zł EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 214,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 77,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 267,38 mln zł wobec 94,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 143,19 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 1 647,1 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020, grupa kapitałowa Stalprodukt osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 496 094 tys. zł, tj. o 30,1 %. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 253 522 tys. zł, co oznacza wzrost o 163 089 tys. zł. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 267 377...

Stalprodukt odnotował wczoraj stratę, pomimo publikacji dobrych wyników finansowych

We wtorek do południa obserwowaliśmy nowe rekordy hossy na szerokim rynku. WIG zanotował 68 239,6 pkt zyskując 0,6%. Paliwa do dalszych zwyżek jednak zabrakło i indeksy na GPW należały ostatecznie do relatywnie słabszych w Europie. Najgorzej poradził sobie mWIG40, który prawie dotknął czerwcowego szczytu. Na koniec stracił 0,8% obciążony gł. mBankiem (-6%), który rozczarował wynikami za 2Q’21 (zysk netto -9% vs oczek.). Stalprodukt zakończył wczorajszą sesję pod kreską Taniał również Mabion (-5,7%) i Stalprodukt, który opublikował… solidne wyniki za 2Q’21 (>200 mln PLN EBITDA, x2 r/r). Niemniej wtorek był dniem lekkiej korekty na spółkach stalowych bądź mających tylko stal w nazwie jak Stalprodukt. W tydzień papiery Bowimu, Cognoru, Drozapolu czy MFO zyskały wyraźnie dwucyfrowo (BOW >30%), a w tym roku stopy...

Stalprodukt miał wstępnie 221,05 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Stalprodukt odnotował wstępnie 221,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., podała spółka. "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I półrocze 2021 r. wyniósł 267 377 tys. zł (w porównaniu do kwoty 113 258 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2019 i 2020 roku). 2. skonsolidowanego zysku netto, który za I półrocze 2021 r. wyniósł 221 047 tys. zł (w porównaniu do kwoty 88 970 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z I półrocza 2019 i 2020 roku). 3. przychody Segmentu Profili, które za I półrocze 2021 r. wyniosły 435 553 tys. zł (w porównaniu do kwoty 319 272 tys. zł, stanowiącej średnią...

Trigon DM zaktualizował rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu

"W marżach spółek downstreamowych nie widzimy jeszcze negatywnego wpływu rosnących cen metali - głównie stali - na wyniki z uwagi na wcześniejsze kontraktacje oraz zapas magazynowy (ArcelorMittal z ok. 6-msc wyprzedzeniem podaje oferty cenowe; ostatnie podwyżki AM wskazują na ceny HRC na grudzień 2021 na poziomie 1150 EUR/t vs. wrzesień/październik 900 EUR/t, kwiecień/maj 700-750 EUR/t oraz 550 EUR/t w 2H20), jednak już teraz niektóre spółki wskazują nawet na 100 proc. wzrosty cen stali kontraktowanej na Q1’22 względem Q1’21. Wyzwaniem dla mniejszych podmiotów staje się natomiast zapewnienie finansowania kapitału obrotowego" - napisano w raporcie.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 6 zł dywidendy na akcję za 2020

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 33,48 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, tj. wypłacie 6 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 r. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 33 481 602 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 6 zł brutto. 3. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 580 267 szt. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lipca 2021 r. 5. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 14 lipca 2021 r." - czytamy w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 54,84 mln zł wobec 92,81 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów...
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

Spółka zależna Stalproduktu wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze ZGH "Bolesław" - spółki zależnej w 94,93% od Stalproduktu - zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 33,22 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co daje 2 zł dywidendy na akcję brutto, podał Stalprodukt. "Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 85 660 546 zł w ten sposób, że kwota 33 223 200 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 52 437 346 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 2 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia praw do...

10 spółek z GPW – faworyci na czerwiec BM BNP Paribas

W minionym tygodniu ekonomiści z BM BNP Paribas zaktualizowali listę 10 spółek z GPW, które w czerwcu powinny zachowywać się lepiej niż rynek. Zdaniem ekspertów, wyjście WIGu na nowe maksima może przyciągnąć na rynek świeży kapitał co wspomoże dalsze wzrosty warszawskiej giełdy. Poniżej zestawienie czerwcowych faworytów Biura Maklerskiego BNP Paribas wraz z krótkim omówieniem. W zestawieniu znalazło się kilka granych ostatnio branż Nie brakuje branży stalowej, zabrakło producentów gier Mo-Bruk nadal na liście, mimo sporów z urzędnikami Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Cognor „Utrzymujące się wzrosty cen stali są pozytywnym sygnałem w kontekście wyników za 2Q Cognor Holdingu, nawet jeżeli będą one nieco słabsze względem 1Q (efekt FIFO). Dzięki temu spółka odnotuje w br. rekordowe wyniki...
Profile stalowe

Stalprodukt rekomenduje 6 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Stalprodukt rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 33,48 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, podała spółka. Stalprodukt może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Zarząd Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2020 rok w wysokości 54 853 411,16 zł. Zgodnie z tą propozycją: - Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 33 481 602 zł, co oznacza 6 zł/akcję, - pozostała część zysku w wysokości 21 361 809,16 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie. Proponowana dywidenda stanowi 61% zysku wypracowanego w roku 2020, co przekracza górny poziom zadeklarowanej polityki wypłaty dywidendy (15-25% zysku jednostkowego). Ze względu na niepewność związaną z wybuchem pandemii COVID-19 w roku 2020 zarząd nie rekomendował wypłaty dywidendy z...

Stalprodukt miał 172,76 mln zł zysku netto, 196,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Stalprodukt odnotował 172,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalprodukt przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 162,64 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 196,08 mln zł wobec 203,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 321,05 mln zł w 2020 r. wobec 3 816,27 mln zł rok wcześniej. "Przychody Segmentu Blach Elektrotechnicznych spadły o 19,2% w porównaniu do roku 2019, natomiast jego wynik o 26,2%, co było odzwierciedleniem głównie niższych wolumenów sprzedaży blach z powodu obniżonego w wyniku pandemii popytu. Udział tego segmentu w sprzedaży grupy spadł z 22,9% w roku 2019...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu w kwietniu według BM BNP Paribas

Kurs spółki odzwierciedla w ostatnim czasie aprecjację cen cynku, które charakteryzuje od kilku miesięcy trend wzrostowy. Zgodnie z ostatnimi danymi Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, ceny produktów stalowych w kraju mocno odbijają od początku IV kwartału 2020 roku, co powinno również wspierać sentyment do akcji spółki. SL na 300 zł.

11 Bit Studios i Stalprodukt i inne spółki z GPW na radarze BNP Paribas

W ramach najnowszej listy spółek z wysokim potencjałem do wzrostów BM BNP Paribas wskazuje m.in. na 11 Bit Studios i Stalprodukt. Ogólnie, ze względu na sektory gospodarcze, dominują spółki przemysłowe, a następnie gamingowe. Natomiast patrząc na największe indeksy, to obecne są tutaj przede wszystkim podmioty notowanie w mWIG40 i sWIG80. Wśród wytypowanych przez BM BNP Paribas spółek z potencjałem do wzrostu wymienić można m.in. 11 Bit Studios i Stalprodukt. Na liście znaleźć można także m.in. Mo-bruk, Auto Partner, PKP Cargo czy też Ten Square Games. Pod względem branży dominują spółki przemysłowe, skupione głównie w mWIG40 i sWIG80. Rekomendacja BM BNP Paribas Biuro Maklerskie banku BNP Paribas przygotowało swoje najnowsze zestawienie spółek mających wysoki potencjał do wzrostów. Pod względem podziału na branże...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu według BM BNP Paribas

„Uważamy, iż obecnie negatywne czynniki w postaci zmian w zarządzie, ABB, czy porzuceniu wybranych projektów zostały przez inwestorów zdyskontowane”. SL na 466 zł. Warto zwrócić uwagę, że cena często reaguje przy linii łączącej serię ostatnich dołków. Jeżeli podaż będzie zbyt silna, może dojść do spadku na najbliższe wsparcie przy 445 zł. Dopiero przełamanie niżej mogłoby oznaczać problemy dla trendu wzrostowego.

Stalprodukt miał wstępnie 43,54 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Stalprodukt odnotował 43,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. według wstępnych danych podała spółka. Stalprodukt przedstawia swoje wstępne wyniki finansowe "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku skonsolidowanego zysku netto, który w IV kw. 2020 r. wyniósł 43 536 tys. zł, (w porównaniu do kwoty 34 953 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2018 i 2019 roku)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 47,56 mln zł w IV kw. (w porównaniu do 31,12 mln zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2018 i 2019 roku). "Przyczyną poprawy skonsolidowanego zysku operacyjnego w raportowanym okresie była niska baza, spowodowana utworzeniem wysokich rezerw w IV kw. 2019 r., w tym...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
Profile stalowe

ZGH Bolesław uruchomiły halę elektrolizy cynku w Bukownie za ok. 295 mln zł

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zakończyły realizację kluczowej inwestycji, tj. nowej hali elektrolizy cynku, tzw. hali wanien, podał Stalprodukt. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł. ZGH Bolesław informuje o uruchomieniu kluczowej inwestycji w segmencie cynku "Zarząd ZGH "Bolesław" informuje o uruchomieniu kluczowej inwestycji w segmencie cynku, tj. nowej hali elektrolizy cynku, zlokalizowanej na terenie huty cynku w Bukownie. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł, z czego kwota ok. 38 mln zł stanowi współfinansowanie tej inwestycji z NCBR w ramach programu Inteligentny Rozwój" - czytamy w komunikacie. Innowacyjny charakter stosowanej technologii polega na możliwości produkcji cynku z surowców pochodzących w 50% z recyklingu, dokładniej z recyklingu zawierających cynk odpadów z hutnictwa stali oraz...
Profile stalowe

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 48,39 mln zł w III kw. 2020

Wyniki osiągnięte przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2020 r. wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 48,39 mln zł. Stalprodukt podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku przychodów Segmentu Blach, które za III kwartał 2020 r. wyniosły 144 335 tys. zł (w porównaniu do kwoty 221 493 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z III kwartału 2018 i 2019 roku). Powodem spadku przychodów jest zmniejszone zapotrzebowanie na blachy transformatorowe w raportowanym okresie - zarówno ze strony klientów Stalproduktu, jak i GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zarząd emitenta informował o spodziewanym spadku przychodów...

Stalprodukt: ZGH Bolesław ma kontrakt na dostawy rudy do Ocean Partners UK

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zawarły dziesięcioletni kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie, podał Stalprodukt. ZGH Bolesław zawarły kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie "Ruda będzie pochodziła z nowego projektu górniczego, który aktualnie wchodzi w fazę realizacji. Spółka będzie miała wyłączność na zakup rudy wydobytej w ramach tego projektu. Rozpoczęcie dostaw rudy jest przewidziane na przełom lat 2022/2023, do tego czasu strony mają wykonać niezbędne prace adaptacyjne oraz uregulować wszystkie kwestie formalnoprawne związane z rozpoczęciem wydobycia, a następnie przerobem rudy przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Zakup i następnie przerób przedmiotowej rudy pozwoli również wykorzystać istniejącą instalację flotacji wchodzącą...

Stalprodukt miał wstępnie 78,48 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Stalprodukt: Skonsolidowany zysk netto wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 94,07 mln zł w I półroczu wobec 162,76 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku. "Spadek skonsolidowanych wyników jest spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami Segmentu Cynku, które są efektem niskich notowań cen cynku na giełdzie w Londynie" - czytamy w komunikacie. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano również. "Jednocześnie na podstawie...

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" (ZGH Bolesław) zdecydowało o przeznaczeniu 33,223 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt. Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję "Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2020 r., zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 129 128 999,27 zł w ten sposób, że kwota 33 223 200 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 95 905 799,27 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto z 2019 roku, w kwocie 92,81 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt nie planuje wypłacać dywidendy, a cały zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92 807 837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy" - czytamy w treści uchwały podjętej na walnym. W ub. roku akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.
GPW sesja z dzwonkiem

mWIG40 rośnie już 5 sesję z rzędu!

Piątkowa sesja zaczęła się bardzo mocno dla mWIG40. Indeks zrzeszający 40 spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych zyskuje po nieco ponad godzinie handlu 1,4%, a zatem jest to piąta z kolei zyskowna sesja indeksu. Wśród komponentów, liderem wzrostu jest Bank Millenium, który zyskuje blisko 10%, a liderem spadków Stalprodukt, tracący nieco ponad 2%. mWIG40 zyskuje 5 sesję z rzędu.  Liderem wzrostów Bank Millenium, a spadków Stalprodukt.  Indeks zyskał w ciągu 5 sesji ponad 7%!  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Bank Millenium liderem wzrostów Wśród 10 najmocniej rosnących komponentów indeksu, liderem jest Bank Millenium, który rośnie o 9,95%, a kurs wynosi 3,36 zł. Świetnie radzą sobie również walory Mabionu (+7,97%) a także VRG (+6,91%). Zobacz również: Które 10 spółek na GPW jest...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 roku i przeznaczeniu go w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Stalprodukt zdecyduje 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92 807 837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały. W ub. roku Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82...

Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 31,25 mln zł w I kw. 2020 r. w porównaniu do 74,57 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 41,37 mln zł w I kw. wobec 88,33 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku. Stalprodukt odnotował 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. "Największy wpływ na osiągnięte wyniki miała sytuacja w segmencie cynku, a w szczególności wysoka baza w analogicznych okresach 2018 i 2019 r. przy spadku wyników w bieżącym okresie z powodu znaczącego spadku giełdowych cen cynku. W stosunku do I kw. 2019 r. spadek średniej ceny...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Stalprodukt odnotował 142,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 270,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 154,49 mln zł wobec 284,65 mln zł rok wcześniej. Stalprodukt podsumowuje mijający rok We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2019 r. miała 142,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 203,71 mln zł wobec 299,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 816,27 mln zł w 2019 r. wobec 3 956,69 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa osiągnęła w roku 2019 dobre wyniki finansowe, jednak na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat...

Stalprodukt rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Stalproduktu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku netto na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt zadecydował o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy "Zarząd uzasadnia swoją propozycję niepewnością przyszłej sytuacji wynikającą z epidemii koronawirusa" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co dało wypłatę 5 zł na akcję. W 2019 r. Stalprodukt miał 142,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od...
Profile stalowe

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu z uwagi na nabycie praw emerytalnych, podała spółka. Stalprodukt informuje o rezygnacji członka zarządu "Zarząd spółki Stalprodukt informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r., do siedziby spółki wpłynęło, za pośrednictwem przewodniczącego rady nadzorczej, pismo od pana Józefa Ryszki o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na dzień 29 kwietnia 2020 r."- czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. Stalprodukt przewiduje spadek sprzedaży spowodowany pandemią koronawirusa "Do chwili obecnej wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną emitenta był ograniczony. Spółka nie miała bowiem problemów z zaopatrzeniem w wyroby wsadowe (przede wszystkim blachy gorącowalcowane w kręgach, dostarczane głównie przez lokalnego producenta) oraz inne surowce niezbędne dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Produkcja w obu podstawowych segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili)...

Stalprodukt z 20,31 mln zł zysku w IV kw. Ponad 2 razy mniej niż rok temu

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Profile stalowe

Stalprodukt: zysk 32,93 mln zł netto w III kw. – spadek wolumenu sprzedaży elementów blaszanych

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 32,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 60,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,46 mln zł wobec 73,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 961,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1 019,36 mln zł rok wcześniej. "W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 8,5 % w porównaniu do III kwartału 2018 roku, co przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 10,1%. Spadek wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był planowana przerwą remontową w zakładzie GO Steel Frydek Mistek a.s. Spadek marży w stosunku do okresu...
Profile stalowe

Stalprodukt wypracował ponad 89 mln zł zysku netto w I połowie roku. Niemal dwukrotnie mniej niż przed rokiem

Stalprodukt odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 169,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 132,44 mln zł wobec 193,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 949,75 mln zł w I półroczu 2019 r. wobec 1 970,28 mln zł rok wcześniej. "W segmencie blach odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie wyższym o 13,6% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu o 20,2%. Wzrost wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był skonsolidowaniem w tym segmencie działalności spółki GO Steel Frydek Mistek (należy jednak zastrzec, że konsolidacja nastąpiła od 1 marca 2018 roku, a więc...

Stalprodukt z 96,12 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

Powołując się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych, spółka Stalprodukt podała do wiadomości, iż jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 96,12 mln zł w I poł. 2019 r. i był istotnie niższy od średniej wyników z I półrocza 2017 i 2018 r. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Adam Rak poinformował, iż według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale zysk spółki wyniósł 51,8 mln zł. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Tendencja spadkowa wyników finansowych Grupy Stalprodukt   I poł. 2019 r. Średnia wyników z I półrocza 2017 i 2018 r. Przychody Segmentu Blach Elektrotechnicznych  464 970 tys. zł 325 970 tys. zł  Skonsolidowany zysk operacyjny 131 054 tys. zł 190 953 tys....
Profile stalowe

Stalprodukt z rekomendacją KUPUJ od Haitong Bank. Cena docelowa w dół o 250 zł

Haitong Bank w raporcie z 19 czerwca (godz. 8:00) podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Stalproduktu obniżając cenę docelową akcji z 611 PLN do 362,69 PLN z uwagi na gorszą od wcześniej oczekiwanej produkcję górniczej cynku. Z drugiej strony analitycy Haitong Bank wciąż pozytywnie oceniają Stalprodukt ze względu na atrakcyjne poziomy mnożników i zbliżające się uruchomienie projektu hali wanien. Dodatkowo do spółki przekonuje możliwe uruchomienie wydobycia w kopalni Laski, choć wycena w raporcie analitycznym nie uwzględnia tego projektu. Haitong Bank prognozuje długoterminową cena cynku na poziomie 2400 USD za tonę. Nie wykluczają jednak pozytywnych niespodzianek z uwagi na rekordowy backwardation w trzymiesięcznych kontraktach spotowych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) i GPW w Szanghaju (SHFE) oraz to, że giełdowe zapasy wciąż są...

Stalprodukt – znacząco wyższe przychody w segmencie blach elektrotechnicznych

Przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych Stalproduktu wyniosły 386,76 tys. zł w I półroczu 2018 r. i były istotnie wyższe od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich dwóch latach, podała spółka. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie. "Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - czytamy dalej. Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży, skonsolidowany zysk operacyjny oraz skonsolidowany zysk netto nie wykazały odchyleń przekraczających +/- 25 % w stosunku do średniej z ostatnich 2 okresów.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ