Conotoxia
Strona główna GPW Stalprodukt akcje

Stalprodukt akcje

Stalprodukt S.A. to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która specjalizuje się w produkcji wyrobów hutniczych i metalowych. Firma powstała w 1991 roku, a jej siedziba znajduje się w Chorzowie. Stalprodukt oferuje szeroką gamę wyrobów ze stali, w tym pręty, rury, blachy, druty, siatki i elementy prefabrykowane. Spółka zatrudnia ponad 1,5 tysiąca pracowników i eksportuje swoje produkty na rynki krajowe i zagraniczne, w tym do krajów Europy Zachodniej, Wschodniej oraz Azji. W 2021 roku Stalprodukt S.A. wprowadził do oferty innowacyjny produkt – płaskowniki ze stali nierdzewnej, dedykowane dla sektora motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

Notowania Stalprodukt

Złoty najsilniejszy względem jena od 2008 roku! Niewielkie zmiany głównych indeksów, kurs USD/JPY utrzymuje się

WIG dotarł wczoraj w okolice swojego historycznego maksimum osiągniętego w listopadzie 2021 (75018 pkt.). Indeks ten osiągnął w czwartek poziom 74960,59 pkt., ale zamknął sesję spadkiem o 0,65 proc. Swe nowe roczne maksima osiągnęły w początkowej fazie środowej sesji również WIG-20 i mWIG-40, ale zakończyły dzień niewielkimi spadkami o...

Stalprofil miał wstępnie 0,99 mln zł jedn. zysku netto, 2,79 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Stalprofil odnotował 0,99 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. (spadek o 89% r/r) i 2,79 mln zł zysku EBITDA (spadek o 70% r/r) przy 246,3 mln zł przychodów (spadek o 20% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Po trzech kwartałach 2023 r. spółka odnotowała szacunkowo 9,31...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 83,58 mln zł zysku netto, 224,96 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Stalprodukt odnotował 83,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 265,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. "Zysk netto w I półroczu 2023 roku wyniósł 82 407 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2022 roku, kiedy wyniósł 265 971...

Stalprodukt zatrzymany przy ważnym oporze 250 zł – zapiski giełdowego spekulanta

"W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie zbliżonym do III kw. 2021 roku. Jednocześnie osiągnięto znaczące wzrosty przychodów oraz wyniku. Przychody wzrosły o 169 980 tys. zł, tj. o 57,4 %. Wynik segmentu wzrósł o 60 323 tys. zł co stanowi poprawę aż o 70,8 % w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.
Profile stalowe

Stalprodukt zaprosił do sprzedaży do 200 tys. akcji serii A, B i E po 250 zł za sztukę

Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Stalprodukt zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 200 tys. akcji serii A, B i E po cenie 250 zł za akcję, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 50 mln zł, przy czym środki przeznaczone na nabycie...

Stalprodukt miał 265,81 mln zł zysku netto, 346,41 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 265,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2022 r. wobec 214,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 346,41 mln zł wobec 267,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3051,44...
Profile stalowe

Stalprodukt miał wstępnie 265,97 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r.

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował wstępnie 265,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2022 r. przy 3 051,44 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka. Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 12 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 66,96 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 12 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 r. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy...
Profile stalowe

Stalprodukt: ZGH ‘Bolesław’ wypłaci łącznie 99,67 mln zł dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 20.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze ZGH "Bolesław" - spółki zależnej w 94,93% od Stalproduktu - zdecydowali o przeznaczeniu 99,67 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, podał Stalprodukt. "Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2021...
Profile stalowe

Stalprofil miał 39,72 mln zł zysku netto, 53,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 39,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,02 mln zł wobec 23,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 603,1...
Profile stalowe

RN Stalproduktu powołała zarząd z prezesem Piotrem Janeczkiem na nową kadencję

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Stalproduktu powołała Piotra Janeczka na prezesa i Łukasza Mentla na członka zarządu na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 r., podała spółka. Piotr Janeczek jest prezesem Stalproduktu od 2004 r. Łukasz Mentel jest członkiem zarządu...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Stalprodukt miał 148,3 mln zł zysku netto, 180,17 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotowało 148,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 78,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 180,17 mln zł wobec 107,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1473,78...

Stalprodukt miał wstępnie 151,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Stalrodukt odnotował 151,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. (w porównaniu do kwoty 56,7 mln zł stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.), podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. W I kw. br....
Profile stalowe

Stalprodukt miał 519,52 mln zł zysku netto, 633,25 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 519,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 172,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 488,8 mln zł w 2021 r. Zysk operacyjny wyniósł...
Profile stalowe

Stalprodukt rekomenduje 12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Zarząd Stalproduktu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 12 zł na akcję, co daje łączną kwotę dywidendy w wysokości 66 963 204 zł. "Pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie. W 2021 r. spółka miała 488,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Stalprodukt [STP] – Gorące spółki dnia

Z kolei wzrost marż przerobowych w segmencie cynku daje większy optymizm na 2H’22. Tym samym Stalprodukt stać na poprawę ubiegłorocznych wyników, choć jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się to mało prawdopodobne” - napisano w raporcie. W 2022 roku widzimy szanse do pozytywnego zaskoczenia w segmencie profili po znaczących wzrostach cen wyrobów stalowych i cynku, gdzie w wynikach kalkulujemy duży, negatywny wpływ hedgingu przy zachowaniu standardowej polityki - dodali analitycy.
Profile stalowe

Stalprodukt z szansami na wybicie 6 miesięcznej linii trendu – zapiski giełdowego spekulanta

"Znaczący wzrost zarówno przychodów związanych z działalnością wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych wyników (z działalności operacyjnej oraz zysku netto), spowodowany jest istotną poprawą warunków rynkowych (w tym głównie cen sprzedaży wyrobów gotowych) w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2020 r." - podano w uzasadnieniu. Spoglądając na wykres, można wyczuć popytową presję na wybicie linii bessy. To z kolei otworzyłoby drogę do co najmniej 325 zł.

Stalprodukt miał wstępnie 124,14 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 124,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. według wstępnych danych podała spółka. "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2021 r. wyniósł 124 140 tys....
Profile stalowe

Stalprodukt miał wstępnie 156,53 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował szacunkowo 156,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. w porównaniu do 42,05 mln zł stanowiących średnią wyników z III kw. 2019 r. i III kw. 2020 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk operacyjny w III kw. 2021 r. wyniósł szacunkowo 196,38...

Huuuge zastąpi Stalprodukt w indeksie mWIG40 po sesji 17 września

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - W związku z korektą kwartalną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 17 września 2021 r. spółka Huuuge zastąpi Stalprodukt w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR, podała GPW. "W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian. W indeksach mWIG40...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 214,24 mln zł zysku netto, 267,38 mln zł EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 214,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 77,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 267,38 mln zł wobec 94,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2...

Stalprodukt odnotował wczoraj stratę, pomimo publikacji dobrych wyników finansowych

We wtorek do południa obserwowaliśmy nowe rekordy hossy na szerokim rynku. WIG zanotował 68 239,6 pkt zyskując 0,6%. Paliwa do dalszych zwyżek jednak zabrakło i indeksy na GPW należały ostatecznie do relatywnie słabszych w Europie. Najgorzej poradził sobie mWIG40, który prawie dotknął czerwcowego szczytu. Na koniec stracił 0,8% obciążony...

Stalprodukt miał wstępnie 221,05 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Stalprodukt odnotował wstępnie 221,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., podała spółka. "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji: 1. skonsolidowanego zysku operacyjnego, który za I półrocze 2021 r. wyniósł 267 377 tys. zł (w porównaniu do kwoty...
ccfo wykres plan analiza

Trigon DM zaktualizował rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu

"W marżach spółek downstreamowych nie widzimy jeszcze negatywnego wpływu rosnących cen metali - głównie stali - na wyniki z uwagi na wcześniejsze kontraktacje oraz zapas magazynowy (ArcelorMittal z ok. 6-msc wyprzedzeniem podaje oferty cenowe; ostatnie podwyżki AM wskazują na ceny HRC na grudzień 2021 na poziomie 1150 EUR/t vs. wrzesień/październik 900 EUR/t, kwiecień/maj 700-750 EUR/t oraz 550 EUR/t w 2H20), jednak już teraz niektóre spółki wskazują nawet na 100 proc. wzrosty cen stali kontraktowanej na Q1’22 względem Q1’21. Wyzwaniem dla mniejszych podmiotów staje się natomiast zapewnienie finansowania kapitału obrotowego" - napisano w raporcie.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 6 zł dywidendy na akcję za 2020

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 33,48 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, tj. wypłacie 6 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 r. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 33...
byk patrzący w wykresy

Najlepsze branże i spółki z GPW zdaniem ekspertów BM mBanku

Eksperci z BM mBanku kilka dni temu przedstawili listę 14 spółek, które powinny zyskiwać względem szerokiego rynku w czerwcu. Zdaniem analityków, nadal w grze pozostaną przede wszystkim spółki cykliczne oraz technologiczne. Poniżej krótkie streszczenie wydanego niedawno raportu.

Spółka zależna Stalproduktu wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze ZGH "Bolesław" - spółki zależnej w 94,93% od Stalproduktu - zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 33,22 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co daje 2 zł dywidendy na akcję brutto, podał Stalprodukt. "Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

10 spółek z GPW – faworyci na czerwiec BM BNP Paribas

W minionym tygodniu ekonomiści z BM BNP Paribas zaktualizowali listę 10 spółek z GPW, które w czerwcu powinny zachowywać się lepiej niż rynek. Zdaniem ekspertów, wyjście WIGu na nowe maksima może przyciągnąć na rynek świeży kapitał co wspomoże dalsze wzrosty warszawskiej giełdy. Poniżej zestawienie czerwcowych faworytów Biura Maklerskiego BNP...
Profile stalowe

Stalprodukt rekomenduje 6 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Stalprodukt rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 33,48 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, podała spółka. Stalprodukt może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Zarząd Stalprodukt podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2020 rok w wysokości 54 853 411,16 zł. Zgodnie z...

Stalprodukt miał 172,76 mln zł zysku netto, 196,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Stalprodukt odnotował 172,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalprodukt przedstawia swoje wyniki finansowe We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 162,64 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 196,08...
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu w kwietniu według BM BNP Paribas

Kurs spółki odzwierciedla w ostatnim czasie aprecjację cen cynku, które charakteryzuje od kilku miesięcy trend wzrostowy. Zgodnie z ostatnimi danymi Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, ceny produktów stalowych w kraju mocno odbijają od początku IV kwartału 2020 roku, co powinno również wspierać sentyment do akcji spółki. SL na 300 zł.

11 Bit Studios i Stalprodukt i inne spółki z GPW na radarze BNP Paribas

W ramach najnowszej listy spółek z wysokim potencjałem do wzrostów BM BNP Paribas wskazuje m.in. na 11 Bit Studios i Stalprodukt. Ogólnie, ze względu na sektory gospodarcze, dominują spółki przemysłowe, a następnie gamingowe. Natomiast patrząc na największe indeksy, to obecne są tutaj przede wszystkim podmioty notowanie w mWIG40 i...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu według BM BNP Paribas

„Uważamy, iż obecnie negatywne czynniki w postaci zmian w zarządzie, ABB, czy porzuceniu wybranych projektów zostały przez inwestorów zdyskontowane”. SL na 466 zł. Warto zwrócić uwagę, że cena często reaguje przy linii łączącej serię ostatnich dołków. Jeżeli podaż będzie zbyt silna, może dojść do spadku na najbliższe wsparcie przy 445 zł. Dopiero przełamanie niżej mogłoby oznaczać problemy dla trendu wzrostowego.

Stalprodukt miał wstępnie 43,54 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Stalprodukt odnotował 43,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. według wstępnych danych podała spółka. Stalprodukt przedstawia swoje wstępne wyniki finansowe "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku skonsolidowanego zysku netto, który w IV kw. 2020 r. wyniósł 43 536...

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
Profile stalowe

ZGH Bolesław uruchomiły halę elektrolizy cynku w Bukownie za ok. 295 mln zł

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zakończyły realizację kluczowej inwestycji, tj. nowej hali elektrolizy cynku, tzw. hali wanien, podał Stalprodukt. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł. ZGH Bolesław informuje o uruchomieniu kluczowej inwestycji w segmencie cynku "Zarząd ZGH "Bolesław" informuje o uruchomieniu kluczowej inwestycji...
Profile stalowe

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 48,39 mln zł w III kw. 2020

Wyniki osiągnięte przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2020 r. wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 48,39 mln zł. Stalprodukt podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki "Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości...

Stalprodukt: ZGH Bolesław ma kontrakt na dostawy rudy do Ocean Partners UK

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zawarły dziesięcioletni kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie, podał Stalprodukt. ZGH Bolesław zawarły kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie "Ruda będzie pochodziła z...

Stalprodukt miał wstępnie 78,48 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Stalprodukt: Skonsolidowany zysk netto wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu...

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" (ZGH Bolesław) zdecydowało o przeznaczeniu 33,223 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt. Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję "Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2020 r.,...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto z 2019 roku, w kwocie 92,81 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt nie planuje wypłacać dywidendy, a cały zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w...
GPW sesja z dzwonkiem

mWIG40 rośnie już 5 sesję z rzędu!

Piątkowa sesja zaczęła się bardzo mocno dla mWIG40. Indeks zrzeszający 40 spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych zyskuje po nieco ponad godzinie handlu 1,4%, a zatem jest to piąta z kolei zyskowna sesja indeksu. Wśród komponentów, liderem wzrostu jest Bank Millenium, który zyskuje blisko 10%, a liderem spadków Stalprodukt,...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 roku i przeznaczeniu go w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Stalprodukt zdecyduje 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne...

Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 31,25 mln zł w I kw. 2020 r. w porównaniu do 74,57 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 41,37 mln zł w I...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Stalprodukt odnotował 142,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 270,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 154,49 mln zł wobec 284,65 mln zł rok wcześniej. Stalprodukt podsumowuje mijający rok We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w...

Stalprodukt rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Stalproduktu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku netto na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt zadecydował o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy "Zarząd uzasadnia swoją propozycję niepewnością przyszłej sytuacji wynikającą z epidemii koronawirusa" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł...
Profile stalowe

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu z uwagi na nabycie praw emerytalnych, podała spółka. Stalprodukt informuje o rezygnacji członka zarządu "Zarząd spółki Stalprodukt informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r., do siedziby spółki wpłynęło, za pośrednictwem przewodniczącego rady nadzorczej, pismo od pana Józefa Ryszki o złożeniu...

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie...

Stalprodukt z 20,31 mln zł zysku w IV kw. Ponad 2 razy mniej niż rok temu

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Profile stalowe

Stalprodukt: zysk 32,93 mln zł netto w III kw. – spadek wolumenu sprzedaży elementów blaszanych

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 32,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 60,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,46 mln zł wobec 73,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 961,22...
Profile stalowe

Stalprodukt wypracował ponad 89 mln zł zysku netto w I połowie roku. Niemal dwukrotnie mniej niż przed rokiem

Stalprodukt odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 169,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 132,44 mln zł wobec 193,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 949,75 mln zł w...

Stalprodukt z 96,12 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

Powołując się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych, spółka Stalprodukt podała do wiadomości, iż jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 96,12 mln zł w I poł. 2019 r. i był istotnie niższy od średniej wyników z I półrocza 2017 i 2018 r. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…”...
Profile stalowe

Stalprodukt z rekomendacją KUPUJ od Haitong Bank. Cena docelowa w dół o 250 zł

Haitong Bank w raporcie z 19 czerwca (godz. 8:00) podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Stalproduktu obniżając cenę docelową akcji z 611 PLN do 362,69 PLN z uwagi na gorszą od wcześniej oczekiwanej produkcję górniczej cynku. Z drugiej strony analitycy Haitong Bank wciąż pozytywnie oceniają Stalprodukt ze względu na atrakcyjne poziomy...

Stalprodukt – znacząco wyższe przychody w segmencie blach elektrotechnicznych

Przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych Stalproduktu wyniosły 386,76 tys. zł w I półroczu 2018 r. i były istotnie wyższe od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich dwóch latach, podała spółka. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej,...
stalexport

Haitong Bank rozpoczyna rekomendację Stalproduktu od “kupuj”

Haitong Bank w raporcie z 26 stycznia rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Stalproduktu od KUPUJ z ceną docelową akcji 687 PLN (32-procentowy potencjał wzrostowy). Wysokość ceny akcji wynika z pozytywnych perspektyw dla wszystkich trzech segmentów, w których działa spółka. "Analitycy Haitong Bank uważają, że w ciągu najbliższych kilku lat segment cynku...

Zapiski giełdowego spekulanta: Stalprodukt – czas na kolejny impuls wzrostowy?

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Stalprodukt – od połowy stycznia...
gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Stalprodukt [STP] – Gorące spółki dnia 13.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wielton jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Spółka opublikowała w poniedziałek wyniki za pierwszą połowę 2017 roku. Te...
gorące spółki dnia

Stalprodukt [STP], AviaAM [AAL] – Gorące spółki dnia 18.08.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali. Spółka zaliczyła podczas czwartkowej sesji kolejny udany dzień. Tym razem popyt...

Stalprodukt [STP] – korekta zakończona – analiza na zamówienie

Stalprodukt jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Cena akcji spada nieustannie od początku lutego. Łączna przecena sięga już blisko 33%. Jeżeli spadki miałyby być tylko większą korektą w szerszym trendzie wzrostowym, to ich skala...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Stalprodukcie [STP], potencjalne sygnały na PKN [PKN]

PKN Orlen D1 Techniczna sytuacja PKN jest dość skomplikowana. W lipcu nastąpiło przełamanie ważnej zielonej linii trendu wzrostowego. Teraz na wykresie powstaje głowa z ramionami z niebieską linią szyi w okolicach 106 zł. Ostatnio cena przebijała tę linię i powracała ponad nią tworząc konsolidację, której dolnym ograniczeniem jest krótka czerwona linia,...