AVA Trade

Stalprodukt miał wstępnie 78,48 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Stalprodukt: Skonsolidowany zysk netto wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 94,07 mln zł w I półroczu wobec 162,76 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku. "Spadek skonsolidowanych wyników jest spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami Segmentu Cynku, które są efektem niskich notowań cen cynku na giełdzie w Londynie" - czytamy w komunikacie. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano również. "Jednocześnie na podstawie...

Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" (ZGH Bolesław) zdecydowało o przeznaczeniu 33,223 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt. Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję "Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2020 r., zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 129 128 999,27 zł w ten sposób, że kwota 33 223 200 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 95 905 799,27 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto z 2019 roku, w kwocie 92,81 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt nie planuje wypłacać dywidendy, a cały zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92 807 837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy" - czytamy w treści uchwały podjętej na walnym. W ub. roku akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.
GPW sesja z dzwonkiem

mWIG40 rośnie już 5 sesję z rzędu!

Piątkowa sesja zaczęła się bardzo mocno dla mWIG40. Indeks zrzeszający 40 spółek z warszawskiej giełdy papierów wartościowych zyskuje po nieco ponad godzinie handlu 1,4%, a zatem jest to piąta z kolei zyskowna sesja indeksu. Wśród komponentów, liderem wzrostu jest Bank Millenium, który zyskuje blisko 10%, a liderem spadków Stalprodukt, tracący nieco ponad 2%. mWIG40 zyskuje 5 sesję z rzędu.  Liderem wzrostów Bank Millenium, a spadków Stalprodukt.  Indeks zyskał w ciągu 5 sesji ponad 7%!  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Bank Millenium liderem wzrostów Wśród 10 najmocniej rosnących komponentów indeksu, liderem jest Bank Millenium, który rośnie o 9,95%, a kurs wynosi 3,36 zł. Świetnie radzą sobie również walory Mabionu (+7,97%) a także VRG (+6,91%). Zobacz również: Które 10 spółek na GPW jest...

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 roku i przeznaczeniu go w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Stalprodukt zdecyduje 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92 807 837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały. W ub. roku Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82...

Stalprodukt miał wstępnie 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 31,25 mln zł w I kw. 2020 r. w porównaniu do 74,57 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 41,37 mln zł w I kw. wobec 88,33 mln zł, stanowiących średnią wyników z I kwartału 2018 i 2019 roku. Stalprodukt odnotował 31,25 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. "Największy wpływ na osiągnięte wyniki miała sytuacja w segmencie cynku, a w szczególności wysoka baza w analogicznych okresach 2018 i 2019 r. przy spadku wyników w bieżącym okresie z powodu znaczącego spadku giełdowych cen cynku. W stosunku do I kw. 2019 r. spadek średniej ceny...
Profile stalowe

Stalprodukt miał 142,49 mln zł zysku netto, 203,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Stalprodukt odnotował 142,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 270,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 154,49 mln zł wobec 284,65 mln zł rok wcześniej. Stalprodukt podsumowuje mijający rok We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2019 r. miała 142,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 203,71 mln zł wobec 299,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 816,27 mln zł w 2019 r. wobec 3 956,69 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa osiągnęła w roku 2019 dobre wyniki finansowe, jednak na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat...

Stalprodukt rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Stalproduktu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku netto na kapitał rezerwowy, podała spółka. Stalprodukt zadecydował o przeznaczeniu zysku na kapitał rezerwowy "Zarząd uzasadnia swoją propozycję niepewnością przyszłej sytuacji wynikającą z epidemii koronawirusa" - czytamy w komunikacie. W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co dało wypłatę 5 zł na akcję. W 2019 r. Stalprodukt miał 142,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od...
Profile stalowe

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu z uwagi na nabycie praw emerytalnych, podała spółka. Stalprodukt informuje o rezygnacji członka zarządu "Zarząd spółki Stalprodukt informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r., do siedziby spółki wpłynęło, za pośrednictwem przewodniczącego rady nadzorczej, pismo od pana Józefa Ryszki o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem na dzień 29 kwietnia 2020 r."- czytamy w komunikacie. Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. Stalprodukt przewiduje spadek sprzedaży spowodowany pandemią koronawirusa "Do chwili obecnej wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną emitenta był ograniczony. Spółka nie miała bowiem problemów z zaopatrzeniem w wyroby wsadowe (przede wszystkim blachy gorącowalcowane w kręgach, dostarczane głównie przez lokalnego producenta) oraz inne surowce niezbędne dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Produkcja w obu podstawowych segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili)...

Stalprodukt z 20,31 mln zł zysku w IV kw. Ponad 2 razy mniej niż rok temu

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 92,81 mln zł wobec 125,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Profile stalowe

Stalprodukt: zysk 32,93 mln zł netto w III kw. – spadek wolumenu sprzedaży elementów blaszanych

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 32,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 60,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,46 mln zł wobec 73,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 961,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1 019,36 mln zł rok wcześniej. "W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 8,5 % w porównaniu do III kwartału 2018 roku, co przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 10,1%. Spadek wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był planowana przerwą remontową w zakładzie GO Steel Frydek Mistek a.s. Spadek marży w stosunku do okresu...
Profile stalowe

Stalprodukt wypracował ponad 89 mln zł zysku netto w I połowie roku. Niemal dwukrotnie mniej niż przed rokiem

Stalprodukt odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 169,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 132,44 mln zł wobec 193,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 949,75 mln zł w I półroczu 2019 r. wobec 1 970,28 mln zł rok wcześniej. "W segmencie blach odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie wyższym o 13,6% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu o 20,2%. Wzrost wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był skonsolidowaniem w tym segmencie działalności spółki GO Steel Frydek Mistek (należy jednak zastrzec, że konsolidacja nastąpiła od 1 marca 2018 roku, a więc...

Stalprodukt z 96,12 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

Powołując się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych, spółka Stalprodukt podała do wiadomości, iż jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 96,12 mln zł w I poł. 2019 r. i był istotnie niższy od średniej wyników z I półrocza 2017 i 2018 r. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Adam Rak poinformował, iż według wyliczeń PAP Biznes w samym II kwartale zysk spółki wyniósł 51,8 mln zł. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Tendencja spadkowa wyników finansowych Grupy Stalprodukt   I poł. 2019 r. Średnia wyników z I półrocza 2017 i 2018 r. Przychody Segmentu Blach Elektrotechnicznych  464 970 tys. zł 325 970 tys. zł  Skonsolidowany zysk operacyjny 131 054 tys. zł 190 953 tys....
Profile stalowe

Stalprodukt z rekomendacją KUPUJ od Haitong Bank. Cena docelowa w dół o 250 zł

Haitong Bank w raporcie z 19 czerwca (godz. 8:00) podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Stalproduktu obniżając cenę docelową akcji z 611 PLN do 362,69 PLN z uwagi na gorszą od wcześniej oczekiwanej produkcję górniczej cynku. Z drugiej strony analitycy Haitong Bank wciąż pozytywnie oceniają Stalprodukt ze względu na atrakcyjne poziomy mnożników i zbliżające się uruchomienie projektu hali wanien. Dodatkowo do spółki przekonuje możliwe uruchomienie wydobycia w kopalni Laski, choć wycena w raporcie analitycznym nie uwzględnia tego projektu. Haitong Bank prognozuje długoterminową cena cynku na poziomie 2400 USD za tonę. Nie wykluczają jednak pozytywnych niespodzianek z uwagi na rekordowy backwardation w trzymiesięcznych kontraktach spotowych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) i GPW w Szanghaju (SHFE) oraz to, że giełdowe zapasy wciąż są...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację