XTB

Notowania spółki Stalexport mogą wkrótce odbić w kierunku tegorocznych maksimów

Po ostatniej wyprzedaży na krajowym rynku akcji, walory spółki dotarły w okolicę dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, gdzie znajduje się również zakres wsparcia wyznaczonego przez wąską konsolidację w okresie kwiecień-lipiec br.. Stalexport - analiza techniczna spółki W naszym scenariuszu bazowym zakładamy odbicie notowań w kierunku tegorocznych maksimów, przy czym po drodze notowania mogą zaliczyć krótką konsolidację przy oporze w okolicy 3,80 PLN. Za powyższym scenariuszem przemawia również wskaźnik RSI, który znajduje się w strefie wyprzedania. W przypadku negacji powyższego scenariusza, przełamanie poziomu 3,45 PLN mogłoby zakończyć trend wzrostowy trwający od początku br., a kolejnym wsparciem byłby poziome 3,25 PLN. Autor poleca również: Notowania AUD/USD kontynuują dynamiczne odbicie. Na rynki powraca optymizm Kurs GBP/USD spadł poniżej poziomu 1,33. Maleją szanse na powrót silnego funta USD/CAD...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Stalexport Autostrady miał 47,39 mln zł zysku netto, 60,16 mln zł EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 47,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 51,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60,16 mln zł wobec 42,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 107,97 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 87,1 mln zł rok wcześniej. "Na wyniki finansowe grupy w zakresie działalności autostradowej w III kwartale 2021 r. istotny wpływ miała zmiana poziomu ruchu samochodowego spowodowana ekonomicznym i społecznym efektem COVID-19. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za III kwartał 2021 r. wyniosły 107 090 tys. zł, wzrastając o 24,1% w porównaniu do przychodów za III kwartał 2020 r. (86 263...
Gorące spółki dnia

Trakcja [TRK], Stalexport [STX] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,81 mln zł, wobec 215,75 mln zł rok wcześniej. W tym czasie rosło także średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków o 14,6%, a przychody z poboru opłat wzrosły o 23,9% r/r w tym czasie. Nie dziwi zatem wyraźny trend wzrostowy na wykresie. Po kilkudniowej korekcie, kurs zdaje się wracać do wzrostów. Niebawem powinniśmy więc spodziewać się ataku na poziom 4 zł.
stalexport

Stalexport Autostrady miał wstępnie 94,5 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 94,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wobec 84,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk operacyjny wyniósł 124,67 mln zł wobec 92,99 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,81 mln zł, wobec 215,75 mln zł rok wcześniej. Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosło 42 841, co oznacza wzrost o 14,6% wobec trzech kwartałów 2020 r. Przychody Stalexport Autostrada Małopolska z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po dziewięciu miesiącach 2021 r. wzrosły o 23,9% r/r do 263,69 mln zł, podano także. Stalexport Autostrady planuje publikację raportu za trzy...
stalexport

Stalexport miał 28,94 mln zł zysku netto, 37,39 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Stalexport Autostrady odnotował 28,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 30,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalexport przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 37,39 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 73,21 mln zł rok wcześniej. "Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. Na wyniki finansowe grupy w zakresie działalności autostradowej w I kwartale 2021 r. istotny wpływ miała zmiana poziomu ruchu samochodowego spowodowana ekonomicznym i społecznym efektem COVID-19. Skonsolidowane...
stalexport

Stalexport miał 32,97 mln zł zysku netto, 50,1 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020r.

Stalexport Autostrady odnotował 32,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 35,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalexport podsumowuje wyniki wypracowane w pierwszej połowie roku Zysk operacyjny wyniósł 50,1 mln zł wobec 61,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,66 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 167,96 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży niższe o 23%, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to głównie z wprowadzonych przez instytucje i organy państwowe ograniczeń, związanych z aktywnością społeczną i gospodarczą, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19" - czytamy w raporcie. W I półroczu...
stalexport

Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 19 VI o 0,05 zł na akcję dywidendy za 2019

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne. Łączna wartość dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję. Stalexport zadecyduje o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie. Zgodnie z projektem spółka ma dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 12 363 101,15 zł, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy złożą się środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 396...
stalexport

Stalexport Autostrady miał wstępnie 30,37 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Stalexport Autostrady miał 30,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach 73,21 mln zł wobec 79,31 mln zł w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Stalexport Autostrady odnotował 30,37 mln zł zysku w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 40,65 mln zł wobec 13,79 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2020 r. średni dobowy ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków spadł o 10,2% r/r do 37 718 pojazdów, w tym o 11,2% w przypadku samochodów osobowych (30 977), a o 5,1% w ciężarowych (6 740). Przychody z poboru opłat wyniosły 72,15 mln zł (-7,9% r/r), podano także w...
stalexport

Stalexport miał 75,53 mln zł zysku netto, 129,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Stalexport Autostrady odnotował 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 180,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Powodem spadku zysku są płatności na rzecz Skarbu Państwa wynikające ze zobowiązań koncesjonariusza autostrady A4 Katowice - Kraków - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM) - zapisanych w Umowie Koncesyjnej. Stanowią one udział Skarbu Państwa w zyskach z projektu A4 Katowice - Kraków i są kalkulowane na dzień 31 marca oraz 30 września. Podstawą tej kalkulacji jest wysokość środków pieniężnych do podziału, które wyliczane są po pokryciu kosztów projektu oraz zasileniu wymaganych rachunków rezerwowych. Płatności te ujmowane są w kosztach ogólnego zarządu. W 2019 r. koszty netto związane z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa...
Gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Stalexport [STX] – Gorące spółki dnia 19.07.2019

PlayWay to jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o 1,5% przy niskich obrotach. Spoglądając na wykres, widać że cena niedawno wyznaczała trzeci niższy wierzchołek, co może zwiastować, że trwająca od początku maja korekta będzie miała nieco bardziej rozbudowaną formę. Wydaje się, że w najbardziej negatywnym scenariuszu, mógłby powtórzyć się zasięg korekty z okresu jesieni ubiegłego roku. Cena musiałaby wtedy dotrzeć do linii trendu w okolicach 150 zł. Wydaje się, że jest to jednak scenariusz na dość długi okres czasu. Wczoraj spółka zależna Ultimate Games poinformowała o zawarciu z PlayWay umowy na wykonanie portu i wydanie gry Uboat na konsole Nintendo Switch. Gra zostanie wydana także przy współpracy z...
Gorące spółki dnia

Stalexport [STX], R22 S.A. [R22] – Gorące spółki dnia 15.02.2019

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o około 2% przy mocno podwyższonych obrotach. Powodem wzrostów była publikacja raportu ze wstępnymi wynikami za ubiegły rok. Wynika z niego, że w zeszłym roku spółka zarobiła na czysto181,14 mln zł, w porównaniu z 2017 rok, który wyniósł 153,38 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 242,7 mln zł wobec 216,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,53 mln zł, wobec 318,83 mln zł rok wcześniej. Średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 wzrosło o 5,2%, a przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po IV kw. 2018 roku wzrosły o 5,6%. Ostateczne...
stalexport

Stalexport [STX] – z dynamicznym wzrostem – analiza na zamówienie

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Spółka przez ostatnie lata notowała silny trend wzrostowy. Nie jest to zaskakujące, gdyż w podobny sposób prezentują się jej wyniki finansowe tzn. zarówno przychody jak i zysk netto rosną w bardzo stabilny sposób. Spółka wypłaca także nie najgorsze dywidendy. Najbliższy raport roczny poznamy już 1 marca i tu także nie powinno być negatywnego zaskoczenia. Wyniki za trzeci kwartał były dobre. Zysk netto sięgnął 50,51 mln zł, a przychody wyniosły niemal 95 mln zł – są to wyniki lepsze niż przed rokiem, podtrzymujące trend wzrostowy. W sumie przez trzy kwartały wyniki także są lepsze niż przed rokiem. Zysk netto to 141,81 mln zł,...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Stalexport [STX] – Gorące spółki dnia 8.01.2019

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o około 1% jednak przy dość niskich obrotach. Nie pojawiła się więc wyraźna reakcja rynku po wynikach, które spółka opublikowała podczas piątkowej sesji. Te były zadowalające. Spółka w całym 2018 roku odnotowała bowiem ponad 26% wzrost sprzedaży. Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost sprzedaży sięgnął 22%, a w grudniu 17%. Spółka w komentarzu wyraziła duże zadowolenie z takich wyników, podkreślając że w całym roku, w każdym miesiącu notowała dwucyfrową dynamikę wzrostu, także w słabszych sezonowo okresach. Silny rozwój spółki trwa od 3 lat i zdaniem firmy, także 2019 rok powinien być udany. W najbliższych tygodniach spółka uruchamia rozbudowaną powierzchnię magazynową...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Orange Polska, Rainbow Tours, Stalexport Autostrady

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Dane finansowe i operacyjne Orange za III kwartał  Zarząd Orange Polska przekazał wybrane dane finansowe i operacyjne za trzeci kwartał. Wzrost skorygowanej EBIDTA o 7,5% r/r odzwierciedla głównie poprawę trendu przychodów, wyższe zyski ze sprzedaży aktywów oraz skuteczne wdrożenie działań w obszarze roamingu.  Poniżej przedstawiamy tabele z głównymi danymi:   Rainbow Tours podaje szacunkowe wstępne wyniki kwartalne  Zarząd Rainbow Tours przedstawił szacunkowe wyniki finansowe narastająco za trzy kwartały 2018 roku. Dane mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja wyznaczona jest na 15 listopada.  Wyniki kształtują się...
Gorące spółki dnia

Stalexport [STX], Ailleron [ALL] – Gorące spółki dnia 6.08.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Akcje spółki drożały w miniony piątek o około 6% przy mocno podwyższonych obrotach. Bezpośrednim powodem zwyżki były opublikowane wyniki za pierwsze półrocze. Zysk netto wyniósł w tym okresie ponad 91 mln zł i był wyższy niż przed rokiem o 23%. W górę poszły także odczyty wyniku operacyjnego oraz przychodów, które zwiększyły się o 6,5%. Na wykresie widać przełamanie poziomu ostatniego wierzchołka tendencji spadkowej. Obecnie popyt walczy o wyłamanie linii trendu. Wydaje się, że duża dynamika...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje