XTB
Sonel - logo

SONEL ma kolejny kontrakt na dostawy liczników o wartości ponad 75 mln zł

Sonel podpisał 2 umowy z Tauron Dystrybucja (TD) na dostawy łącznie ponad 200 tys. statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej wraz z antenami zewnętrznymi. Dodatkowo zamawiający może skorzystać z prawa opcji zwiększającego zamówienie o ok. 80 tys. liczników. Łączna wartość ww. umów to ok. 55 mln zł plus opcja...

Wzrasta popyt na nowe liczniki – uważa DM Noble Securities i ocenia szanse spółek Apator, Sonel i Aplisens

W dzisiejszym raporcie DM Noble Securities dotyczącym spółek z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, analitycy wskazują na rosnącą presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Z drugiej strony, zapowiadane duże nakłady inwestycyjne spółek energetycznych, mają w części trafić do sektora, z powodu wymiany liczników energii, co powinno sprzyjać spółkom...
Sonel - logo

Sonel z obniżoną wyceną i prognozami na kolejne lata – zapiski giełdowego spekulanta

Eksperci prognozują, że w 2022 roku przychody spółki wzrosną do 148,8 mln zł ze 141,6 mln zł w tym roku, a zysk netto spadnie do 12 mln zł z 14,9 mln zł. Notowania spadają w drugiej połowie roku. Obecnie kurs oscyluje pod oporem przy 10,80 zł i dopiero jego wybicie może zostać odczytane jako sygnał większego odbicia.

Stabilna dywidenda i rosnące zyski. Analiza fundamentalna Sonel

Sonel jest spółką, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Od 2010 roku regularnie wypłacają oni dywidendę, a jej wysokość w roku 2020 wyniosła 1 zł na akcję, co przełożyło się na wysoki poziom stopy dywidendy, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Sonel regularnie wypłaca dywidendę od 2010...

Sonel traci blisko 6% po wynikach. Notowania spadają do 11 zł za walor

W trakcie dzisiejszej sesji Sonel notuje bardzo mocny spadek swoje wyceny, który sięga obecnie blisko 6% po tym, jak spółka zaprezentowała swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2021. Zarówno w 1 półroczu, jak i samym 2 kwartale, widać wyraźny spadek zysków netto względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Sonel...
Sonel - logo

Sonel wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu

W komunikacie z 23 czerwca Sonel przekazał informację, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu 5,6 mln złotych na dywidendę. Decyzja akcjonariuszy jest niezgodna z wcześniejszą propozycją Zarządu, który rekomendował przekazanie całości zysku na kapitał zapasowy. Sonel wypłaci 5,6 mln złotych w postaci dywidendy Spółka wypłaci dywidendę...
wolumen

Przed zamknięciem. Sonel [SON] i Talex [TLX]

Sonel Sonel jest producentem mierników elektrycznych. Kurs Spółki od lata 2016 znajduje się w trendzie spadkowym. Obecnie na wykresie powstała formacja trójkąta. Formacje tego typu częściej zapowiadają kontynuację trendu. W tym przypadku zapowiedzią kontynuacji trendu spadkowego byłoby przełamanie dolnego ramienia trójkąta, które znajduje się na poziomie 9,90 zł. Alternatywny scenariusz to...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ