Conotoxia
Sonel - logo

SONEL ma kolejny kontrakt na dostawy liczników o wartości ponad 75 mln zł

Sonel podpisał 2 umowy z Tauron Dystrybucja (TD) na dostawy łącznie ponad 200 tys. statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej wraz z antenami zewnętrznymi. Dodatkowo zamawiający może skorzystać z prawa opcji zwiększającego zamówienie o ok. 80 tys. liczników. Łączna wartość ww. umów to ok. 55 mln zł plus opcja dodatkowa o wartości ok. 20 mln zł. Pierwsza dostawa ma zostać zrealizowana na przełomie listopada i grudnia, a termin realizacji kończy się pod koniec 2023. SONEL oczekuje zwiększonych przychodów Z uwagi na wysoką wartość umowy (historycznie największa umowa podpisana przez Sonel w obszarze liczników energii) informację tę należy ocenić pozytywnie. To kolejny w ostatnich miesiącach kontrakt Sonela na dostawy liczników. Na początku sierpnia spółka informowała o podobnej umowie z Tauronem (na pond...

Wzrasta popyt na nowe liczniki – uważa DM Noble Securities i ocenia szanse spółek Apator, Sonel i Aplisens

W dzisiejszym raporcie DM Noble Securities dotyczącym spółek z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, analitycy wskazują na rosnącą presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Z drugiej strony, zapowiadane duże nakłady inwestycyjne spółek energetycznych, mają w części trafić do sektora, z powodu wymiany liczników energii, co powinno sprzyjać spółkom takim jak choćby Aplisens czy Sonel i Apator. Poniżej ważniejsze cytaty z opracowania. "Sygnały dochodzące ze spółek z segmentu AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) wskazują na rosnąca presję kosztową wpływającą negatywnie na osiągane marże. Oprócz kłopotów z dostępnością i cenami komponentów do produkcji (rok 2021) dochodzą rosnące ceny energii elektrycznej oraz ponownie wyższe oczekiwania płacowe (rok 2022). Zważywszy, że koszty materiałów (wraz z kosztami energii) stanowią w firmach AKPiA ok. 50%...
Sonel - logo

Sonel z obniżoną wyceną i prognozami na kolejne lata – zapiski giełdowego spekulanta

Eksperci prognozują, że w 2022 roku przychody spółki wzrosną do 148,8 mln zł ze 141,6 mln zł w tym roku, a zysk netto spadnie do 12 mln zł z 14,9 mln zł. Notowania spadają w drugiej połowie roku. Obecnie kurs oscyluje pod oporem przy 10,80 zł i dopiero jego wybicie może zostać odczytane jako sygnał większego odbicia.

Stabilna dywidenda i rosnące zyski. Analiza fundamentalna Sonel

Sonel jest spółką, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Od 2010 roku regularnie wypłacają oni dywidendę, a jej wysokość w roku 2020 wyniosła 1 zł na akcję, co przełożyło się na wysoki poziom stopy dywidendy, wskazuje Konrad Książak na kanale Comparic24. Sonel regularnie wypłaca dywidendę od 2010 roku. Za rok 2020 akcjonariusze otrzymali 1 zł na akcję, a obecna wycena spółki to ok. 10,60 zł. Ostatnie lata to również poprawa wyników finansowych. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=PdEp5s8XdTI&t=284s Spadek wyceny - Dla mnie plusem jest to, że w akcjonariacie największym akcjonariuszem jest Krzysztof Wieczorkowski. Ma 22% i to jest prezes spółki. Na drugim miejscu jest Krzysztof Folta, czyli szef grupy kapitałowej TIM. A z kolei...

Sonel traci blisko 6% po wynikach. Notowania spadają do 11 zł za walor

W trakcie dzisiejszej sesji Sonel notuje bardzo mocny spadek swoje wyceny, który sięga obecnie blisko 6% po tym, jak spółka zaprezentowała swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2021. Zarówno w 1 półroczu, jak i samym 2 kwartale, widać wyraźny spadek zysków netto względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Sonel zniżkuje o 5,88% w trakcie dzisiejszej sesji. Zysk netto w 2 kw. obniżył się z 4,03 mln w 2020 do 1,70 mln w 2021. Spółka po raz kolejny nie utrzymała wzrostów i cofa się do 11 zł za walor. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Sonel traci 5,88% W trakcie dzisiejszej sesji Sonel notuje wyraźne spadki swojej giełdowej wyceny. Spółka otworzyła się w wyraźną luką spadkową i traci...
Sonel - logo

Sonel wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu

W komunikacie z 23 czerwca Sonel przekazał informację, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu 5,6 mln złotych na dywidendę. Decyzja akcjonariuszy jest niezgodna z wcześniejszą propozycją Zarządu, który rekomendował przekazanie całości zysku na kapitał zapasowy. Sonel wypłaci 5,6 mln złotych w postaci dywidendy Spółka wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu Stopa dywidendy wyniesie około 4,2% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy Zarząd Sonel w komunikacie 23 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podał, że została przyjęta uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Spółki kwota 5 600 000 złotych zostanie wypłacone w formie dywidendy. Pozostała część wypracowanego w ubiegłym roku zysku przeznaczona będzie na kapitał zapasowy. Biorąc pod uwagę, że...
wolumen

Przed zamknięciem. Sonel [SON] i Talex [TLX]

Sonel Sonel jest producentem mierników elektrycznych. Kurs Spółki od lata 2016 znajduje się w trendzie spadkowym. Obecnie na wykresie powstała formacja trójkąta. Formacje tego typu częściej zapowiadają kontynuację trendu. W tym przypadku zapowiedzią kontynuacji trendu spadkowego byłoby przełamanie dolnego ramienia trójkąta, które znajduje się na poziomie 9,90 zł. Alternatywny scenariusz to odwrócenie trendu. Jego zapowiedzią byłoby przełamanie czerwonej linii, która jest jednocześnie linią trendu spadkowego i górnym ramieniem wspomnianego trójkąta. Talex Talex jest integratorem systemów informatycznych. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio w ramach tego trendu wystąpiła korekta. Jej przebieg początkowo był dość dynamiczny, ale później powstała konsolidacja. Teraz cena wyszła z niej górą. Jest to zapowiedź powrotu do głównego trendu wzrostowego, co w praktyce oznacza testowanie ostatniego szczytu na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ