XTB

Spółka SoftBlue w 2021 r. wypracowała 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży

SoftBlue SA, spółka notowana na NewConnect działająca w dziedzinie IT, w 2021 r. wypracowała 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowi to ponad dwukrotność przychodów z 2020 r. (6,5 mln zł). Rosnąca skala działalności Spółki i bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na wzrost zysku operacyjnego z 0,7 mln zł w 2020 r. na 2,4 mln zł w ubiegłym roku. SoftBlue jest na etapie budowy własnego Centrum B+R Spółka skoncentrowała się na dalszym pozyskiwaniu nowych klientów w Polsce i za granicą oferując usługi w zakresie software i hardware oraz autorskie rozwiązanie Eco Solutions (AirDron). Kontynuacja założeń i planów z lat poprzednich pozwalała Spółce na jednoczesne podjęcie intensywnych prac nad poszerzeniem możliwości świadczenia usług programistycznych. W tym celu SoftBlue powiększyło zespół deweloperski oraz pozyskało...

SoftBlue z ponad dwukrotnym wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale

SoftBlue SA, spółka notowana na NewConnect działająca w dziedzinie IT, w pierwszym kwartale br. wypracowała ponad dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży (wzrost o 137 proc. rdr) do kwoty 6,63 mln zł. Realizacja wielu projektów informatycznych przełożyła się na 147 tys. zł zysku netto, co oznacza 6 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. SoftBlue przedstawia swoje wyniki finansowe - Pierwszy kwartał był niezwykle pracowitym okresem w naszej organizacji. Zrealizowaliśmy szereg zleceń dla klientów z polski i zagranicy. Podpisaliśmy wiele nowych umów, które przełożą się na nasz dalszy rozwój. – komentuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym przekroczyliśmy 6 mln zł. To najlepiej pokazuje, że obrana przez nas ścieżka rozwoju jest właściwa. –...

Softblue ma umowę na dofinansowanie przez NCBR systemu rozbioru wody w kwocie 6,1 mln zł

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Softblue zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia "System ekspertowy rozbioru wody" w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", podała spółka. Kwota dofinansowania wyniesie 6 107 475,2 zł. Całkowita wartość projektu to 7 998 206,5 zł, podano również. SoftBlue powstało w 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od...

SoftBlue rozszerzy kompetencje poprzez przejęcie podmiotu z branży IT

SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, podpisał umowę o przejęciu Podmiotu świadczącego usługi softwarowe na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Przejęcie ma zapewnić SoftBlue nabycie unikalnych kompetencji, dywersyfikację biznesu, poszerzanie bazy klientów oraz przejęcie intratnych kontaktów. Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez emisję w ramach oferty prywatnej skierowanej do obecnego właściciela Podmiotu. SoftBlue rozszerza swoje kompetencje - Okazja jak i forma przejęcia jest dla SoftBlue niezwykle atrakcyjna. Przejęcie wzmocni Spółkę niemal na każdej biznesowej płaszczyźnie. W obecnej sytuacji finansowej SoftBlue, emisja do właściciela podmiotu przejmowanego jest w naszej opinii najoptymalniejszą formą finansowania operacji. Z perspektywy akcjonariuszy obrana ścieżka również będzie korzystna, gdyż Spółka zwiększy skalę działalności oraz backlog. Nasze przychody wejdą na wyższy poziom, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej. –...

Projekt SoftBlue otrzyma 6 mln zł dofinansowania w ramach konkursu NCBiR

SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, otrzyma 6,1 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln zł, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dotyczy on opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na celu racjonalizację zużycia wody. Obecnie firma tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowem.in. poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia.Prace już się rozpoczęły. SoftBlue: realizacja projektu to koszt blisko 8 mln zł. 27 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została pierwsza częściowa ocena projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.Wśród wybranych projektów znalazło się rozwiązanie zaprezentowane przez SoftBlue SA. - Rekomendacja NCBiR...

SoftBlue odnotowało 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2021!

Ponad 2-krotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. wypracowała SoftBlue SA –  firma technologiczna z rynku NewConnect. Ich wartość wyniosła 6,4 mln zł. W samym Q2 przychody osiągnęły poziom 3,6 mln zł. I półrocze spółka zamyka z zyskiem netto o wartości 0,15 mln zł. EBITDA od stycznia do czerwca wyniosła 0,43 mln zł. Na wzrost wyników finansowych SoftBlue wpłynął przede wszystkim wzrost zainteresowania głowicą pomiarową AirDron, realizacja projektów w ramach Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz dywersyfikacja działalności o usługi telekomunikacyjnepo przejęciu biznesu EasyCALL. SoftBlue z doskonałym wynikiem za I półrocze 2021 roku -I półrocze zamykamy wzrostem wyników finansowych. Od stycznia do czerwca 2021 wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 0,15 mln zł, w samym Q2 także osiągnęliśmy nieznaczny...
SoftBlue SA z pozwoleniem na budowę własnego Centrum B+R

SoftBlue SA z pozwoleniem na budowę własnego Centrum B+R

Notowana na NewConnect spółka SoftBlue, która specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z sektora IT,uzyskała pozwolenie na budowę swojego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy,dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku. Szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 12 mln zł, z czego ponad 5,4 mln stanowi dofinansowanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. SoftBlue SA wybuduje Centrum Badawczo Rozwojowe 6 sierpnia br. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał spółce SoftBlue prawomocne pozwolenie na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego. Efektem powstania Centrum B+R będą prace nad usprawnieniem racjonalnego gospodarowania wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia, a także zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną i cieplną w budynkach. - W SoftBlue od lat prężnie działa nasz wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy. Naturalnym krokiem w jego rozwoju jest zatem powstanie...

SoftBlue liczy na efekty przejęcia biznesu easyCALL za ok. 6 miesięcy

SoftBlue liczy, że efekty przejęcia biznesu easyCALL będą widoczne za ok. 6 miesięcy i planuje ekspansję zagraniczną tego biznesu, poinformował ISBtech prezes Michał Kierul. Softblue prognozuje przyszłe efekty przejęcia biznesu easyCALL "Usługi już działają. Obecnie odświeżamy projekty i wdrażamy nowe. Planujemy, aby efekty tego były widoczne za około 6 miesięcy. W ramach przejęcia nastąpiło poszerzenie oferty SoftBlue. Planujemy także ekspansję zagraniczną" - powiedział ISBtech Kierul. Dodał, że wprowadzana jest m.in. nowa jakość obsługi usługi serwisu. "Skupiamy się na tym, żeby była jak najwyższa. Obecnie pracujemy nad marketingiem i SEO. Bardzo istotne są dla nas również rozwój oraz optymalizacja, dzięki którym system będzie jeszcze bardziej doskonały. W naszej współpracy jest duża synergia - SoftBlue ma kadrę informatyczną, której firma easyCALL miała ograniczone zasoby. Połączenie tych dwóch podmiotów daje wartość dodaną,...

SoftBlue pozyskało 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji, redukcja: 92,65%

SoftBlue pozyskało 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji z prawem poboru i dokonało przydziału wszystkich akcji oferowanych, podała spółka. Redukcja wyniosła 92,65%. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi, przypomniano. "12 lutego zakończyliśmy publiczną emisję akcji na zasadach prawa poboru. Zainteresowanie akcjonariuszy było ogromne. W efekcie kwota wpłat ponad dwukrotnie przekroczyła wartość oferty, osiągając wartość 26,24 mln zł. Efektem tego jest 92,65-proc. redukcja. Cieszymy się, że obecni i nowi akcjonariusze SoftBlue obdarzyli nas zaufaniem i wierzą w realizowany przez nas model biznesowy. Zgodnie z harmonogramem oferty, 23 lutego odbył się przydział akcji oferowanych. Liczba zapisów podstawowych wyniosła blisko...

SoftBlue pozyskało 10 mln zł z emisji akcji. Wartość wpłat przekroczyła 26 mln zł

Notowane na NewConnect SoftBlue SA z publicznej emisji akcji z Prawem Poboru pozyskało 10,29 mln zł i dokonało przydziału wszystkich Akcji Oferowanych. Wartość wpłat wyniosła 26,24 mln zł. Liczba zapisów podstawowych to 1287. Środki te firma z sektora IT przeznaczy na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. SoftBlue informuje o pozyskaniu 10 mln zł finansowania - 12 lutego zakończyliśmy publiczną emisję akcji na zasadach Prawa Poboru. Zainteresowanie akcjonariuszy było ogromne. W efekcie kwota wpłat ponad dwukrotnie przekroczyła wartość Oferty, osiągając wartość 26,24 mln zł. Efektem tego jest 92,65 proc. redukcja. – informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – Cieszymy się, że...

SoftBlue wypracowało 3,1 mln zł zysku netto w 2020 r.

6,45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r. wypracowało SoftBlue – notowana na NewConnect spółka technologiczna z Bydgoszczy. W samym czwartym kwartale firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330 proc. wzrost w porównaniu rdr. SoftBlue przedstawia swoje wyniki finansowe Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo–rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma SoftBlue koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl. -  Wyniki za 2020 rok są dla nas satysfakcjonujące i potwierdzają, że obrana przez nas strategia jest słuszna. Koncentrujemy się na realizacji projektów skierowanych na Software, IoT oraz dział badawczo-rozwojowy. Sfinalizowanie kilku...

SoftBlue SA kończy jutro zapisy w ramach publicznej emisji akcji

Do jutra, 12 lutego, trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji z prawem poboru SoftBlue SA – notowanej na NewConnect spółki IT tworzącej najnowocześniejsze rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Celem emisji na ponad 10 mln zł jest rozwój produktów z oferty IoT spółki. SoftBlue SA podwyższy swój kapitał zakładowy - Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, jutrzejszy dzień jest ostatnim dniem na przyjmowanie zapisów na akcje SoftBlue. Z przysługującego prawa poboru skorzystałem już zarówno ja, jak i nasz główny partner biznesowy, firma InventionMed. Podjęliśmy tę decyzję,...

InventionMed objęło akcje SoftBlue w ramach prawa poboru

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej, skorzystała z prawa poboru i objęła wszystkie akcje przypadające spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. Udział jest potwierdzeniem strategicznej współpracy obu podmiotów – ze względu na pokrewny profil działalności, firmy planują wspólną realizację projektów. InventionMed planuje budowę „Wirtualnego szpitala” InventionMed objęło całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z pożyczki udzielonej przez prezesa zarządu spółki. - Zrealizowana transakcja to kolejny krok do zacieśnienia współpracy pomiędzy InventionMed i SoftBlue i formalne potwierdzenie naszych wspólnych planów biznesowych. Wierzymy, że połączenie sił dwóch firm o komplementarnych profilach działalności...

SoftBlue opublikowało Memorandum Informacyjne. Spółka rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Notowana na NewConnect spółka z sektora IT – SoftBlue SA – rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 stycznia – 12 lutego. Obecnie głównym projektem realizowanym przez SoftBlue jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - Dziś rozpoczęła się Oferta Publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział Akcji Oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że...

SoftBlue SA ze zgodą na emisję akcji za ponad 10 mln zł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SoftBlue SA, 23 grudnia br., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021. Jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł. SoftBlue SA rozwija projekty, których celem jest podniesienie efektywności Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferty IoT, w tym systemu zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. W grudniu br. bydgoski Software House sfinalizował transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela...
Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie biznesowe w UK

SoftBlue SA przejmuje biznes notowanego na NewConnect operatora telekomunikacyjnego

SoftBlue SA, notowana na NewConnect spółka IT, dywersyfikuje swoją działalność. Firma za 0,5 mln zł sfinalizowała transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl SA. Tym samym SoftBlue SA nabyło prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. W jej strukturach utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych. SoftBlue rozwija swoje działania w obszarze telekomunikacji EasyCALL.pl na bieżąco współpracuje z podmiotami takimi jak Orange i Netia. Warszawska spółka była laureatem rankingu Delloite Fast 50 CE. Po trzech kwartałach 2020 easyCALL.pl SA odnotowało ponad 7,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. - Do tej pory skupialiśmy się  na dziedzinach w obszarze software i IoT (Internet Rzeczy). Dzięki dokonanemu zakupowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl rozwijamy nasze działania także...

SoftBlue umacnia pozycję w grupie klientów przemysłowych poszerzając ofertę rozwiązań IoT

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista od nowych technologii – wzmacnia segment autorskich rozwiązań z obszaru IoT, który dedykuje przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego. Spółka intensyfikuje działania związane m.in. z systemem służącym do zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Środki na rozwój oferty IoT SoftBlue chce pozyskać z publicznej emisji akcji zaplanowanej na styczeń 2021 roku. 23 grudnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SoftBlue. SoftBlue wzmacnia segment autorskich rozwiązań z obszaru IoT - Z uwagi na to, że działamy na stabilnym i perspektywicznym rynku, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu naszej oferty dedykowanej przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym, w tym fabrykom i firmom z sektora spożywczego. Aktualnie rozwijamy projekty z obszaru IoT, których celem jest podniesienie...

SoftBlue SA: 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach 2020

Ponad 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach br. notowane na NewConnect SoftBlue SA (ponad +47 proc. rdr.). Od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,55 mln zł. Na osiągnięte wyniki finansowe w raportowanym okresie wpływ miało konsekwentne rozwijanie produktów własnych spółki oraz zawieranie znaczących kontraktów biznesowych. W Q3 br. firma zainwestowała w InventionMed SA, w efekcie zyskując udział w akcjonariacie swojego partnera biznesowego na poziomie 50 proc. Obecnie spółka intensyfikuje działania związane z budową dwóch inwestycji B+R w Bydgoszczy. SoftBlue SA notuje wzrost sprzedaży o ponad 47% w III kw. br. - Za nami udane trzy kwartały, które zamykamy przychodami netto ze sprzedaży na poziomie ponad 3,22 mln. Daje nam to ponad 47 proc. wzrost...
Kurs dolara do złotego USDPLN

SoftBlue SA dokonało zakupu powierzchni pod budowę własnego Centrum B+

SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista z sektora IT, podjął kolejny krok w kierunku budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W tym celu spółka zakupiła, w cenie ponad 1,3 mln zł, 703 m2 powierzchni zlokalizowanej w Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2021 roku. Na powstanie inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi powyżej 12 mln zł. Prace budowlane nabiorą rozpędu w I półroczu 2021 Z satysfakcją informuję, że właśnie zawarliśmy umowę kupna-sprzedaży powierzchni działkowej pod budowę własnego Centrum Badawczo–Rozwojowego, dedykowanego optymalizacji zarządzania...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ