XTB

Spółka SoftBlue w 2021 r. wypracowała 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży

SoftBlue SA, spółka notowana na NewConnect działająca w dziedzinie IT, w 2021 r. wypracowała 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowi to ponad dwukrotność przychodów z 2020 r. (6,5 mln zł). Rosnąca skala działalności Spółki i bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na wzrost zysku operacyjnego z 0,7 mln zł...

SoftBlue z ponad dwukrotnym wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale

SoftBlue SA, spółka notowana na NewConnect działająca w dziedzinie IT, w pierwszym kwartale br. wypracowała ponad dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży (wzrost o 137 proc. rdr) do kwoty 6,63 mln zł. Realizacja wielu projektów informatycznych przełożyła się na 147 tys. zł zysku netto, co oznacza 6 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego...

Softblue ma umowę na dofinansowanie przez NCBR systemu rozbioru wody w kwocie 6,1 mln zł

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Softblue zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia "System ekspertowy rozbioru wody" w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", podała spółka. Kwota dofinansowania wyniesie 6...

SoftBlue rozszerzy kompetencje poprzez przejęcie podmiotu z branży IT

SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, podpisał umowę o przejęciu Podmiotu świadczącego usługi softwarowe na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Przejęcie ma zapewnić SoftBlue nabycie unikalnych kompetencji, dywersyfikację biznesu, poszerzanie bazy klientów oraz przejęcie intratnych kontaktów. Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez emisję w ramach oferty prywatnej skierowanej do obecnego...

Projekt SoftBlue otrzyma 6 mln zł dofinansowania w ramach konkursu NCBiR

SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, otrzyma 6,1 mln zł dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Autorski projekt spółki, o całkowitej wartości blisko 8 mln zł, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dotyczy on opracowania specjalistycznego systemu ekspertowego rozbioru wody, który ma na...

SoftBlue odnotowało 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2021!

Ponad 2-krotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. wypracowała SoftBlue SA –  firma technologiczna z rynku NewConnect. Ich wartość wyniosła 6,4 mln zł. W samym Q2 przychody osiągnęły poziom 3,6 mln zł. I półrocze spółka zamyka z zyskiem netto o wartości 0,15 mln zł. EBITDA...
SoftBlue SA z pozwoleniem na budowę własnego Centrum B+R

SoftBlue SA z pozwoleniem na budowę własnego Centrum B+R

Notowana na NewConnect spółka SoftBlue, która specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z sektora IT,uzyskała pozwolenie na budowę swojego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy,dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku. Szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 12 mln zł, z czego ponad 5,4 mln stanowi...

SoftBlue liczy na efekty przejęcia biznesu easyCALL za ok. 6 miesięcy

SoftBlue liczy, że efekty przejęcia biznesu easyCALL będą widoczne za ok. 6 miesięcy i planuje ekspansję zagraniczną tego biznesu, poinformował ISBtech prezes Michał Kierul. Softblue prognozuje przyszłe efekty przejęcia biznesu easyCALL "Usługi już działają. Obecnie odświeżamy projekty i wdrażamy nowe. Planujemy, aby efekty tego były widoczne za około 6 miesięcy. W ramach przejęcia nastąpiło...

SoftBlue pozyskało 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji, redukcja: 92,65%

SoftBlue pozyskało 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji z prawem poboru i dokonało przydziału wszystkich akcji oferowanych, podała spółka. Redukcja wyniosła 92,65%. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi...

SoftBlue pozyskało 10 mln zł z emisji akcji. Wartość wpłat przekroczyła 26 mln zł

Notowane na NewConnect SoftBlue SA z publicznej emisji akcji z Prawem Poboru pozyskało 10,29 mln zł i dokonało przydziału wszystkich Akcji Oferowanych. Wartość wpłat wyniosła 26,24 mln zł. Liczba zapisów podstawowych to 1287. Środki te firma z sektora IT przeznaczy na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0....

SoftBlue wypracowało 3,1 mln zł zysku netto w 2020 r.

6,45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r. wypracowało SoftBlue – notowana na NewConnect spółka technologiczna z Bydgoszczy. W samym czwartym kwartale firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330 proc. wzrost w...

SoftBlue SA kończy jutro zapisy w ramach publicznej emisji akcji

Do jutra, 12 lutego, trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji z prawem poboru SoftBlue SA – notowanej na NewConnect spółki IT tworzącej najnowocześniejsze rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej...

InventionMed objęło akcje SoftBlue w ramach prawa poboru

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej, skorzystała z prawa poboru i objęła wszystkie akcje przypadające spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. Udział jest potwierdzeniem strategicznej współpracy obu podmiotów – ze względu na pokrewny profil działalności, firmy planują wspólną realizację projektów. InventionMed planuje budowę „Wirtualnego szpitala” InventionMed...

SoftBlue opublikowało Memorandum Informacyjne. Spółka rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Notowana na NewConnect spółka z sektora IT – SoftBlue SA – rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22...

SoftBlue SA ze zgodą na emisję akcji za ponad 10 mln zł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SoftBlue SA, 23 grudnia br., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021. Jej celem jest pozyskanie...
Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie biznesowe w UK

SoftBlue SA przejmuje biznes notowanego na NewConnect operatora telekomunikacyjnego

SoftBlue SA, notowana na NewConnect spółka IT, dywersyfikuje swoją działalność. Firma za 0,5 mln zł sfinalizowała transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl SA. Tym samym SoftBlue SA nabyło prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. W jej strukturach utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia...

SoftBlue umacnia pozycję w grupie klientów przemysłowych poszerzając ofertę rozwiązań IoT

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista od nowych technologii – wzmacnia segment autorskich rozwiązań z obszaru IoT, który dedykuje przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego. Spółka intensyfikuje działania związane m.in. z systemem służącym do zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Środki na rozwój oferty IoT SoftBlue chce pozyskać z...

SoftBlue SA: 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach 2020

Ponad 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach br. notowane na NewConnect SoftBlue SA (ponad +47 proc. rdr.). Od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,55 mln zł. Na osiągnięte wyniki finansowe w raportowanym okresie wpływ miało konsekwentne rozwijanie produktów własnych spółki oraz zawieranie...
Kurs dolara do złotego USDPLN

SoftBlue SA dokonało zakupu powierzchni pod budowę własnego Centrum B+

SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista z sektora IT, podjął kolejny krok w kierunku budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W tym celu spółka zakupiła, w cenie ponad 1,3 mln zł, 703 m2 powierzchni zlokalizowanej w Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne...