Conotoxia

FFiL Śnieżka: Capex za 2021 może być znacząco wyższy od zakładanego

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że ze względu na podwyżki cen materiałów budowlanych tegoroczny capex może być znacząco wyższy od zakładanych wcześniej 96 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Mikruta. "Istnieje realne ryzyko, że będzie większy niż ten, który przedstawiliśmy i możemy mówić nawet o dwucyfrowej dynamice tego capeksu. Jest to związane z drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku grupa kontynuowała cykl inwestycyjny, a na koniec tego okresu capex wyniósł 86,4 mln zł. Największe nakłady zostały poniesione na budowę nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy. Jego oddanie do użytku jest zaplanowane na I kwartał 2022 roku. Mikrut zapowiedział jednak, że bliskie zakończenie...

Grupa Śnieżka podsumowuje sezon 2021 na rynku farb i lakierów

Grupa Śnieżka opublikowała wyniki za III kwartał 2021 r., wieńczące tegoroczny sezon remontowo-budowlany. Osiągnięte wyniki są niższe niż rok wcześniej, m.in. ze względu na nieco mniejszy popyt na wyroby dekoracyjne oraz bezprecedensowe podwyżki cen surowców. Grupa Śnieżka podsumowuje sezon 2021 dobrą dynamiką sprzedaży W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 650,4 mln zł, tj. o 4,7% niższe niż rok wcześniej. Sprzedaż zrealizowana w Polsce w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosła 434,3 mln zł. To tylko nieznacznie mniej (-0,9%) niż w ub.r. – czyli w czasie rekordowego sezonu, w którym Polacy bardzo chętnie przeprowadzali remonty w związku zamknięciem gospodarki i przejściem wielu firm na pracę zdalną. Dynamika sprzedaży osiągnięta przez Grupę Śnieżka na rynku polskim jest jednak...
Pracownik spółki śnieżka

FFiL Śnieżka podtrzymuje 96 mln zł nakładów w br., w przyszłym – znacznie mniej

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka podtrzymuje planowaną wysokość nakładów inwestycyjnych na ten rok na poziomie 96 mln zł i uważa za możliwe, że w przyszłym będą one znacznie niższe, bliższe poziomu amortyzacji, poinformował prezes Piotr Mikrut. "Myślę, że w całym roku zrealizujemy capex, który żeśmy zakomunikowali na ten rok" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. Zarząd poinformował, że spółka zgodnie z harmonogramem realizuje budowę nowego centrum logistycznego i na dziś widzi duże szanse rozpocząć w nim operacje na początku 2022 r., czyli zgodnie z planem. W I półroczu br. wydatki inwestycyjne Śnieżki wyniosły 42,3 mln zł (głównie w związku z postępującą budową Centrum Logistycznego w Zawadzie). "Nie mamy jeszcze danych. Ale ten duży cykl inwestycyjny kończy się w tym...

FFiL Śnieżka nie zamierza wycofywać się z Białorusi

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka nie zamierza wycofać się z rynku białoruskiego, a jej spółka w tym kraju pozostaje rentowna, poinformował prezes Piotr Mikrut. "Białoruś strategicznie jest nadal ważna. Mimo sytuacji politycznej nie mamy planów wycofania się i zamykania fabryki, która pozostaje rentowna. Będziemy kontynuować te działania i wierzymy, że w przyszłości sytuacja się poprawi" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. Sprzedaż Śnieżki na Białorusi spadła w I półroczu br. o 32,8% r/r. Kraj ten miał w tym czasie 2,1% udziału w sprzedaży grupy, która łącznie wyniosła 409,51 mln zł. Na pogorszenie sprzedaży na Białorusi wpłynęły niekorzystne otoczenie społeczno-polityczne, zmiana modelu działania oraz osłabienie się kursu białoruskiego rubla do złotego, wyjaśnia spółka. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym...

FFiL Śnieżka jest ‘umiarkowanie zadowolona’ z III kwartału br.

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest "umiarkowanie zadowolona" z dotychczasowego przebiegu III kwartału, który dla wyników grupy ma największe znaczenie, poinformował prezes Piotr Mikrut. "Trzeci kwartał jest najważniejszy i to się nie zmieniło, na pewno dostarczy najwięcej przychodów. Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z tego co się wydarzyło. W okolicach lipca i sierpnia Polacy wyjątkowo aktywnie wyjeżdżali na urlopy. Aktywność wakacyjna mogła mieć wpływ, remonty nie były tak intensywne, jak w latach wcześniejszych" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. Prezes wskazał, że warunki rynkowe charakteryzują zjawiska o przeciwstawnych wektorach. Na niekorzyść działają przede wszystkim rosnące i niestabilne ceny surowców. "Z jednej strony obserwujemy pogarszanie się nastrojów konsumenckich, co może oznaczać większą skłonność do oszczędzania, z drugiej strony boom na rynku...
Pracownik spółki śnieżka

Grupa Śnieżka: powrót do trendów sprzed pandemii – podsumowanie I półrocza 2021

Po boomie remontowym w maju i czerwcu ub.r. popyt na farby dekoracyjne i produkty do drewna powrócił do poziomów sprzed pandemii. Wyniki Grupy Śnieżka po I półroczu 2021 roku są niższe niż rekordowe osiągnięte rok wcześniej. Jednocześnie jej łączne przychody ze sprzedaży zwiększyły się względem przedpandemicznego 2019 roku. Grupa Śnieżka przedstawia swoje wyniki finansowe W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 409,5 mln zł, tj. o 5% niższe niż te osiągnięte rok wcześniej, w okresie boomu remontowego związanego z pandemią. Z kolei na tle wyników pierwszego półrocza 2019 roku Grupa odnotowała 24% wzrost przychodów – choć na jego dynamikę wpływa również to, że w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano wyniki przejętej wówczas węgierskiej spółki Poli-Farbe dopiero...
Pracownik spółki śnieżka

Śnieżka z rekomendacją “sprzedaj” i wyceną 71,39 zł od Ipopema Securities

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 10 września, wznowili pokrycie analityczne spółki Śnieżka od rekomendacji "sprzedaj" i wartości godziwej na poziomie 71,39 zł na akcję. Raport sporządzono przy kursie 83,40 zł. "Nasze nastawienie opiera się na założeniu, że sprzedaż firmy ulegnie pogorszeniu po pandemicznym szaleństwie, a klienci przestawią się na inny rodzaj wydatków, czego nie byli w stanie dokonać w 2020 roku. Ponadto spodziewamy się negatywnej presji ze strony kosztów materiałów (żywice, biel tytanowa) w tym roku i w 2022E – rzeczywistość z jaką boryka się duża część spółek przemysłowych" - podano w raporcie. "Zakładamy, że synergie z Poli-Farbe zostały w większości wykorzystane i fakt podwyżek stóp procentowych na Węgrzech może negatywnie wpłynąć na przyszłą rentowność oddziału. Tym samym prognozujemy EBITDA...

Śnieżka z wyceną 71,39 zł od Ipopema Securities

"Nasze nastawienie opiera się na założeniu, że sprzedaż firmy ulegnie pogorszeniu po pandemicznym szaleństwie, a klienci przestawią się na inny rodzaj wydatków, czego nie byli w stanie dokonać w 2020 roku. Ponadto spodziewamy się negatywnej presji ze strony kosztów materiałów (żywice, biel tytanowa) w tym roku i w 2022E – rzeczywistość z jaką boryka się duża część spółek przemysłowych" - podano w raporcie.
Pracownik spółki śnieżka

FFiL Śnieżka może reagować podwyżkami na wzrost cen surowców

Fabryk Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że zawirowania na rynku surowców (w tym wzrost ich cen) będą miały - przy utrzymaniu obecnej sytuacji - negatywny wpływ na grupę w dłuższym okresie. W związku z tym niewykluczone są ponowne podwyżki cen produktów w ciągu roku, poinformowali członkowie zarządu. Jednocześnie zarząd jest "umiarkowanie optymistyczny" co do tegorocznego popytu na rynku krajowym. Śnieżka może podwyższyć ceny produktów "Będziemy się koncentrować, by na zmiennym rynku polskim osiągać wyniki lepsze niż konkurencja. Jednak wpływ zawirowań na rynku surowców będzie negatywny. Ten rok może być inny: w I kwartale wprowadziliśmy już tradycyjnie podwyżki cen, ale niewykluczone, że mogą być kolejny raz wprowadzane. My oczywiście stoimy na straży marż, ale zdajemy sobie też sprawę, że na pewne procesy...
Pracownik spółki śnieżka

Grupa Śnieżka: Podsumowanie I kwartału 2021 r.

Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł Grupie Śnieżka wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków. O prawie jedną piątą zwiększyły się wpływy z rynku polskiego, do czego – poza utrzymującym się wysokim popytem na produkty z wyższej półki – przyczynił się wzrost zamówień od partnerów handlowych, przygotowujących się do wiosennego szczytu zainteresowania Polaków produktami dekoracyjnymi. Grupa Śnieżka przedstawia swoje wyniki finansowe W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wszystkie spółki Grupy wypracowały skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 182,6 mln zł, czyli o 8,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki tego okresu miała przede wszystkim wyższa sprzedaż zrealizowana w Polsce, która zrekompensowała niższe wyniki osiągnięte na rynkach zagranicznych. Wśród głównych rynków Grupy wyróżnił się rynek krajowy, na którym przychody wyniosły...

Śnieżka wypłaci dywidendę 18. rok z rzędu. Łącznie przeznaczyła na nią już 450 mln zł

Po udanym roku akcjonariusze FFiL Śnieżka SA uchwalili wypłatę dywidendy w kwocie 45,4 mln zł, tj. 3,6 zł na jedną akcję. Stanowi to ponad 80% zysku netto spółki za 2020 rok. Śnieżka dzieli się zyskiem regularnie od debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli już od 18 lat. Suma dywidend uchwalonych w tym okresie to 447,4 mln zł. W 2020 roku Grupa Śnieżka osiągnęła bardzo dobre wyniki biznesowe oraz finansowe. To w większości zasługa FFiL Śnieżka SA, która większość przychodów generuje na rynku polskim, a także jej dwóch kluczowych spółek zależnych, prowadzących działalność na Węgrzech i na Ukrainie. Śnieżka z pełnoletnią dywidendą Poprawa wyników w stosunku do poprzedniego roku to m.in. pokłosie nieoczekiwanego wiosennego boomu remontowego. Lockdowny i inne konsekwencje...
Pracownik spółki śnieżka

FFiL Śnieżka nie obawia się wpływu pandemii na przychody w 2021 r.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka nie obawia się negatywnego wpływu pandemii na przychody w 2021 r., poinformował prezes Piotr Mikrut. Dodał, że jest zadowolony z poziomu przychodów realizowanych w I kw. br. FFiL Śnieżka spokojna o swoje przychody "Najbardziej prawdopodobny na chwilę obecną scenariusz przewiduje, że długoterminowo zachowania zakupowe klientów wrócą do standardów sprzed pandemii, tj. dokonywania kluczowych wydatków na produkty grupy nie częściej niż raz w trakcie jednego sezonu dla jednej nieruchomości" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej. "Ciągle obserwujemy mniejszą mobilność , spędzają więcej czasu w domach i mają więcej czasu, by inwestować w te domy. W tym roku nie obawiamy się negatywnego wpływu COVID-19 na stronę przychodową" - podkreślił. Jednocześnie wskazał, że spółka jest zadowolona z poziomu przychodów realizowanych...

Śnieżka z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w 2020 roku

Grupa Kapitałowa Śnieżka w 2020 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki sprzedaży oraz finansowe, do czego przyczyniły się nieoczekiwany wiosenny boom remontowy oraz bardzo dobre wyniki wygenerowane przez dwie najważniejsze zagraniczne spółki Grupy. Czas ten upłynął także pod znakiem inwestycji w logistykę, IT i linie produkcyjne. Śnieżka zakończyła także kluczowy etap w procesie wdrażania nowego modelu operacyjnego opartego na centrach kompetencji. Śnieżka przedstawia swój wynik finansowy Miniony rok był wyjątkowo udany dla producentów farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna. W Polsce – na najważniejszym dla Grupy Śnieżka rynku – lockdowny i inne skutki pandemii COVID-19 spowodowały, że Polacy zostali zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w swoich domach. Przez to wiele osób zdecydowało się na przeprowadzenie remontu – pomalowanie ścian...
Pracownik spółki śnieżka

FFiL Śnieżka rekomenduje wypłatę 3,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w kwocie 45,42 mln zł, tj. w wysokości 3,6 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. FFiL Śnieżka może wypłacić dywidendę za 2020 rok Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 77,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 56,38 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej. W 2020 r. akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r....

FFiL Śnieżka miała 77,96 mln zł zysku netto, 102,54 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 77,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 86,19 mln zł vs 62,65 mln zł. FFiL Śnieżka przedstawia swoje wyniki finansowe "Grupa Kapitałowa Śnieżka w 2020 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki sprzedaży oraz finansowe, do czego przyczyniły się nieoczekiwany wiosenny boom remontowy oraz bardzo dobre wyniki wygenerowane przez dwie najważniejsze zagraniczne spółki grupy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. W 2020 roku skonsolidowany zysk netto grupy wzrósł o 37,6%, osiągając poziom 86,2 mln zł. W efekcie wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, któremu towarzyszył niższy wzrost kosztów, zwiększył się także zysk na działalności operacyjnej EBIT - do...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje